This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Seminar "Biodiversiteit: kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven", 5 september 2012

Biodiversiteit: kansen voor het Nederlandse Bedrijfsleven was de titel van het business-to-business seminar dat op 5 september 2012 werd georganiseerd door KPMG en het ministerie van EL&I. Aanleiding was het rapport TEEB voor het Nederlandse Bedrijfsleven (KPMG) dat in juni 2012 aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Deze studie onderzocht een breed scala aan concrete risico’s en kansen voor biodiversiteit in een aantal (top)sectoren en concludeerde dat bedrijven die zich tijdig bewust zijn van de waarde en bedreigingen van de natuur, daar voordeel mee kunnen behalen.

Het seminar bood een business-to-business setting waarin bedrijven onderling hun ervaringen uitwisselden en daarover in debat gingen. Hierin werden ideeën en denkrichtingen gegenereerd over de marktkansen voor biodiversiteit en handelingsruimte voor bedrijven in de toekomst, en de rol van de overheid daarbij. Twee concrete casussen werden gepresenteerd door sprekers van Nutreco (Leo den Hartog) en Purac (Lex Borghans). Daarnaast besprak Jerwin Tholen (KPMG) het TEEB-rapport, belichtte Rein Willems de rol van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE) en ging DG Burger (EL&I) in op de rol van de overheid. De deelnemers - ca 70 mensen deel uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, NGO’s en overheid maakten ruim gebruik van de gegeven mogelijkheid tot debat. Lees het verslag!

PDF Verslag TEEB-seminar 5 september 2012 Download
PDF TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven, presentatie door Jerwin Tholen, KPMG Download
PDF Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie. Presentatie door Rein Willems Download
PDF Purac’s sustainability journey, presentatie door Lex Borghans, Purac Download
PDF Sustainable Animal Nutrition: Feeding the Future. Presentatie door leo den Hartog, Nutreco Download