Om het hoofd te bieden aan een voorspelde toekomstige toenemende neerslag (als gevolg van klimaatverandering) heeft de gemeente Rotterdam besloten de aanleg van groene daken te stimuleren. Daken worden bedekt met een vegetatie. Dat zal aanzienlijk schelen in de hoeveelheid afstromend water naar het rioolstelsel en dus de kans op wateroverlast verminderen.

Achtergrond

Rotterdam is een stad die leeft met water. Een goed waterbeheer is vanouds een speerpunt van het gemeentebeleid. De toenemende verstedelijking heeft als gevolg een sterke verdichting van het stadsoppervlak (door asfalt, betegeling en woningbouw) waardoor het (regen)water minder goed in de grond kan infiltreren. Het overtollige water stroomt oppervlakkig af en komt in het rioolstelsel terecht dat deze toenemende hoeveelheden water op den duur niet meer aankan. Dat zorgt voor wateroverlast in de vorm van ondergelopen kelders en overstromingen. Groene daken bieden een uitkomst aangezien ze een substantieel deel van de neerslag opslaan en weer geleidelijk vrijgeven, hetzij in de vorm van evapotranspiratie naar de atmosfeer hetzij via trage doorstroming (en enigszins gefilterd) naar het rioolstelsel. Hiermee wordt de piekafvoer ten opzichte van gewone daken aanzienlijk afgevlakt. De gemeente Rotterdam wijst ook op de vele andere voordelen van het aanleggen van een groen dak: 1. indien goed aangelegd en beheerd, gaat een groen dak langer mee dan een conventioneel dak (doordat substraat en vegetatie de schadelijk UV straling tegenhoudt); 2. een groen dak isoleert zowel tegen de hitte als tegen de kou, waardoor verwarming- en koelingskosten dalen, alsook de daarmee gepaard gaande CO2 uitstoot; 3. de vegetatie van de groene daken vangt het stedelijk fijn stof op en draagt daarmee bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit; 4. de groene daken hebben een positieve uitwerking op de stedelijke biodiversiteit want ze leveren extra leefgebieden voor stadsdieren en -planten en tot slot; 5. groene daken verbeteren het leefklimaat in de stad.

Doel / doelgroepen

Een substantiële bijdrage leveren aan het waterbeheer van de gemeente Rotterdam en met name het terugdringen van piekafvoeren tijdens hevige regenbuien, ten einde het rioolnetwerk te ontlasten. Om het hoofd te bieden aan een voorspelde toekomstige toenemende neerslag (als gevolg van klimaatverandering) heeft de gemeente Rotterdam daarom besloten een groot programma te starten ter stimulering van de aanleg van groene daken. Indien een aanzienlijk gedeelte van de Rotterdamse daken als gevolg van dit programma wordt bedekt met een vegetatiedek zal dat aanzienlijk schelen in de hoeveelheid afstromend water naar het rioolstelsel en dus de kans op wateroverlast verminderen.

Activiteiten

Rotterdam, op papier de groenste gemeente van Nederland, wil haar groene imago - dat onder de bevolking nog weinig leeft en zichtbaar is - verder opkrikken, en heeft hiertoe 2008 tot het "Gemeentelijk Groenjaar” uitgeroepen. In het kader hiervan hebben de activiteiten die de gemeente Rotterdam heeft ondernomen om het oppervlak aan groene daken in de gemeente te doen toenemen zich op twee vlakken toegespitst. Ten eerste is de gemeente zelf aan de slag gegaan om een aantal gemeentelijke gebouwen uit te rusten met een groen dak. Hiermee wordt een positief signaal aan de bevolking afgegeven. Ten tweede heeft het gemeentebestuur ingestemd met het opzetten van een stimuleringsprogramma richting burger en bedrijf, dat bestaat uit voorlichting en een gemeentelijke subsidieregeling voor groene daken

Resultaten

Het Gemeentearchief Rotterdam heeft op 21 januari 2008 het eerste officiële groene dak van de gemeente gekregen. Er is maar liefst 2400 m2 aan sedum-dak aangelegd. Op 16 juli 2008 heeft de gemeente het tweede groene dak op de gemeentebibliotheek feestelijk geopend. Ook is op die gelegenheid de subsidieregeling groene daken officieel bekend gemaakt. Met de subsidieregeling stimuleert Rotterdam bedrijven en particulieren om groene daken aan te leggen. De subsidie bedraagt voor particulieren € 25 per vierkante meter groen dak: ongeveer de helft van de extra kosten voor de aanleg van een eenvoudig groen dak. Voor sociale verhuurders en bedrijven bedraagt de subsidie 50 procent van de kosten tot een maximum van € 25 per vierkante meter.

Soortgelijke projecten

Zowel particulieren, bedrijven als gemeenten zien de voordelen van groene daken in. In binnen- en buitenland bestaan veel voorbeelden van groene daken. Het Rotterdams initiatief is in Nederland een van de eerste dat op zo’n grote schaal en zo structureel het waterprobleem via groene daken aanpakt. Andere voorbeelden van gemeenten die de bouw van groene daken middels subsidieregelingen stimuleren zijn onder anderen Groningen en Tilburg.

Betrokken partijen

Gemeente

Documenten & links

Main topics covered

  • Products Derived From Sustainable Sources
  • Health And Well-Being Of Humans
  • Innovations