This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Citizens and Biodiversity

Only available in Dutch

Folder Volunteers (9 items)
Folder Involved Citizens (3 subfolders)
Folder Youth (11 items)

Biodiversiteit

L.S,

Ik ben lid van de KNNV Hoorn/Westfriesland en tevens coordinator van de insectenwerkgroep. Maar spreek op persoonlijke titel.

Wat mij opvalt is dat de KNNV nergens genoemd wordt terwijl hier juist vrijwillers zitten met veel kennis die zich bezig houden met waarnemingen, educatie en bescherming! De educatie verricht door het IVN is volgens mij   sinds jaren betaald en vindt voor het merendeel plaats rond de plek waar zij zitten.

De KNNV bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en deze inventariseren, geven lezingen enz. in de gehele regio.

De KNNV heeft contacten met de Vlinderstichting, HHNK, Staatsbosbeheer, Landschapbeheer, Gemeente Hoorn en Medemblik, recreatieschap Noord-Holland en de Provincie. Momenteel weet ik dat er vooral gesproken wordt over de biodiversiteit i.v.m. het maaibeleid en allen partijen trachten verbetering aan te brengen. Ons grootste probleem zijn de agrariers in onze regio die weigeren mee te werken aan een bloemrijke omgeving. Dat zit vooral zoals ik dat constateer in de politiek met name de VVD. Waarvan akte.

Het lijkt mij dat de naam van de KNNV i.v.m. vrijwilligers en biodiversiteit luid en duidelijk genoemd mag worden. http://www.knnv.nl/hoorn

Met vriendelijke groet,

Henny van der Groep


Posted by vdg69 at 08 Dec 2015 10:33:39