This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

EduProduct veldwerk en veldonderzoek VO HBO

See all locations on the map
Geographical coverage Zuid-Holland, Vijfheerenlanden
Type Guest lecture / course Guest lecture / course
Available from 2010/05/01 00:00:00 GMT+2
Available until 2010/12/31 00:00:00 GMT+1
Supplier Stichting Veldstudie
Supplier URL http://www.natuurkampen.nl
Contact person GA van Griethuysen
Contact email stveldhb@xs4all.nl
Contact phone 0347-342085

Actief in de natuur met Veldwerk voor scholen en groepen
De Stichting Veldstudie beschikt over twee verblijfsaccommodaties (Hei- en Boeicop en Serooskerke). Daarnaast maakt zij gebruik van geselecteerde accommodaties, die tijdelijk als veldstudiecentrum worden ingericht op de Utrechtse Heuvelrug, de Waddeneilanden, Zuid-Limburg en in de Betuwe.

Programma’s voor scholen
De stichting  verzorgt en begeleidt veldwerk- en natuurstudieprogramma’s voor het onderwijs. Het programma wordt in samenspraak met de docenten afgestemd op de leerlingengroep. Veldwerk en natuurstudie worden op de centra begeleid door de educatief medewerkers van de stichting .

Het veldwerk richt zich vooral op zelfstandig en in groepjes onderzoek uitvoeren, natuurbeleving, vaardigheden en presentatie van resultaten. Programma’s voor biologie, aardrijkskunde, natuur- en scheikunde en voor geschiedenis zijn mogelijk.

In een werkweekprogramma kunnen ook excursies en uitstapjes naar bedrijven worden opgenomen.

 Er zijn conceptprogramma’s voor 3 of 5 dagen en specifieke lesmaterialen aanwezig voor het uitvoeren van een geslaagde werkweek. Onderdelen zijn o.a. een verkenningstocht, een natuurstudiecircuit, eigen onderzoekactiviteiten, presenteren, natuurwerk en excursies. Voor voortgezet onderwijs zijn er specifieke programma’s gericht op de invulling van het schoolonderzoek eindexamen biologie en aardrijkskunde.

Er wordt voldoende tijd ingeruimd voor creatief bezig zijn, sport, spel en/of vrije tijd.

Product type

  • Hand-out
  • Game / quest

Target group

  • Families
  • Childeren, Primary Education
  • Childeren, Secondary Education

Theme

  • Ecosystem

Details

De Stichting Veldstudie is een veelzijdige organisatie die allerlei doelgroepen in contact brengt met natuur- en milieu. De stichting doet dit door op een actieve, betrokken en creatieve manier mensen in aanraking te brengen met de wereld buitenshuis. De doelgroep wordt in de eerste plaats gevormd door scholen van VO en BO. Al meer dan 15 jaar leveren de educatief medewerkers uitstekende programma’s in veldwerk. Maar de stichting is ook zeer actief in het bedienen van andere doelgroepen. Zo worden in de zomervakantie natuurkampen voor kinderen van 8 tot 15 jaar georganiseerd. Er worden wandel- en fietsroutes ontwikkeld en uitgegeven voor recreanten, die de natuur graag wat beter willen leren kennen. En de Stichting Veldstudie zorgt voor de informatievoorziening en routemarkering en –meubilair bij dergelijke routes.

Bij alle activiteiten en uitgaven staat het zelf ontdekken centraal. De educatief medewerkers laten de mooie plaatsen zien en dagen iedereen uit om zelf actief op onderzoek uit te gaan.