This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

EduProduct Natuur aan de Basis Thema Biodiversiteit

See all locations on the map
Geographical coverage Europa
Type Background information Background information
Available from 2010/09/07 00:00:00 GMT+2
Available until 2012/12/31 00:00:00 GMT+1
Supplier Stichting Veldwerk Nederland
Supplier URL http://www.natuuraandebasis.nl
Contact person René Munsters / Erwin Groenenberg
Contact email info@veldwerknederland.nl
Contact phone 055 3684010

Kwartaalblad met activiteiten

Target group

  • Childeren, Primary Education

Details

Productsoort: Kwartaalblad met activiteiten
Doelgroep: Kinderen, leerkrachten basisonderwijs
Thema: Biodiversiteit

Natuur aan de Basis is ‘Hét tijdschrift voor natuur- en techniekonderwijs’ en bevat ieder kwartaal verschillende lessen en activiteiten rondom een thema. Nummer 1 van jaargang 21 heeft als thema biodiversiteit. Voor iedere bouw van het basisonderwijs zijn lessen en activiteiten beschreven voorzien van een werkblad.

De leerkrachten kunnen de werkbladen van het tijdschrift gratis kopiëren. In de artikelen zijn achtergronden van het thema beschreven en wordt het verloop van de les weergegeven. De werkvormen zijn gericht op zelfontdekkend leren. Kinderen ontdekken het nut en de noodzaak van biodiversiteit door de activiteiten. Door de werkvormen raken kinderen automatisch betrokken bij het onderwerp, waardoor hun enthousiasme en nieuwsgierigheid wordt geprikkeld.

Voor de onderbouw leerlingen is een verhaal over overleven van een huisdier in de natuur, met kleurplaten opgenomen. Daarnaast zijn er actieve lessen beschreven over het maken en hebben van verzamelingen en de verschillen tussen schelpen en stenen. Ook kunnen deze leerlingen aan de slag met het ontwerpen van een eigen bloem.

De middenbouw kan een digitaal herbarium maken, of een eigen dier ontwerpen dat is aangepast aan een stad. Ze ondervinden de aanpassingen van snavels aan het voedsel dat dieren eten. Een verhalend ontwerp over de ontdekkingsreis op het schoolplein maakt het hele pakket voor de middenbouw compleet.

Leerlingen van de bovenbouw filosoferen over het belang van biodiversiteit. Ze bedenken hoe je kunt overleven op de maan en wat daarvoor nodig is. Ook kunnen ze inventariseren wat voor planten en dieren gebruik maken van elkaar.

Het tijdschrift Natuur aan de Basis met als thema Biodiversiteit is een goede opstap voor leerkrachten om hun leerlingen te laten voldoen aan de eisen van kerndoel 39. Op speelse wijze leren de kinderen hun omgeving kennen.