This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

EduProduct Lesbrief Populaties in de tijd

See all locations on the map
Type Single lesson Single lesson
Available from 2010/01/01 00:00:00 GMT+1
Available until 2013/01/01 00:00:00 GMT+1
Supplier Wageningen Universiteit
Supplier URL http://www.wageningenuniversity.nl/NL/Informatie+voor/docenten/lesmateriaal/lesbrief+populaties/

Lesbrief voor havo/vwo bovenbouw, gemaakt door Wageningen University and Research Centre

Target group

  • Childeren, Secondary Education

Theme

  • Genetic Diversity

Details

Met het oog op natuurbescherming vindt er in Nederland al jarenlang onderzoek plaats naar planten- en diersoorten die met uitsterven worden bedreigt. Het aantalverloop binnen populaties van bijvoorbeeld vleermuizen of orchideeën kan eenvoudig worden gemodelleerd met een matrixmodel. Met behulp van deze modellen kan het effect van beheersmaatregelen op een populatie van dieren of planten worden doorgerekend. In de opdrachten van deze lesbrief komen enkele diersoorten aan bod waaraan in Nederland recentelijk onderzoek is gedaan om erachter te komen of deze populaties al dan niet levensvatbaar zijn. De “Beknopte handleiding voor Derive 5.0 for Windows” is aan te raden als voorbereiding.

Tijdsduur

0.5 tot 2 dagen afhankelijk van het gekozen project

Aard lesbrief

ICT
Practisch

Werkvorm

groepswerk en/of individueel

Om de lesbrief en de handleiding te downloaden klikt u op de onderstaande linken. Zie de website voor meer informatie.

Lesbrief Populaties in de tijd
Handleiding Derive