This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

EduProduct Lesbrief De wei… een ecosysteem?

See all locations on the map
Geographical coverage Nederland
Type Single lesson Single lesson
Available from 2010/01/01 00:00:00 GMT+1
Available until 2013/01/01 00:00:00 GMT+1
Supplier Wageningen Universiteit
Supplier URL http://www.wageningenuniversity.nl/NR/rdonlyres/F9B2289C-521F-466A-8BA1-FF4E995E679B/102129/HandleidingExperimentDeweieenecosysteem_docent.pdf

Lesbrief voor havo/vwo bovenbouw over ecosysteem in een weiland.

Target group

  • Childeren, Secondary Education

Theme

  • Green and garden
  • Food
  • Genetic Diversity

Details

In een ecosysteem bestaat een intensieve wisselwerking tussen bodem, water, atmosfeer, microorganismen, planten en dieren. Hierbij spelen dus zowel levende als niet levende componenten een rol. Een ecosysteem is geen duidelijk afgebakend geheel, tenzij je de gehele aarde of het universum als één ecosysteem beschouwt. Om toch onderscheid te kunnen maken, moeten we per gebied afspraken maken over hoe we de verschillende ecosystemen definiëren. Een ecosysteem kan bijvoorbeeld een aquarium met planten en vissen zijn, maar ook een sloot, een tropisch regenwoud of zoals in dit experiment: een weiland.

Zie de link voor de gehele lesbrief.