This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

EduProduct Klasseboeren: belevend leren op de boerderij

See all locations on the map
Type Guided tour Guided tour
Available from 2010/05/10 00:00:00 GMT+2
Available until 2012/12/31 00:00:00 GMT+1
Supplier De Klasseboeren
Supplier URL http://www.klasseboeren.nl/
Contact person Ellie Fonken
Contact email welkom@klasseboeren.nl
Contact phone 013-5367642

Educatiebezoek op boerderijen in Brabantse gemeenten.

Target group

  • Childeren, Primary Education

Theme

  • Green and garden
  • Ecosystem
  • Food
  • Genetic Diversity

Details

Een boerderijbezoek leent zich goed voor het realiseren van sociaal-emotionele doelen. Hierbij valt te denken aan sociale vaardigheden, waardering voor natuur en milieu en betrokkenheid bij de leefomgeving. Er wordt regelmatig aangegeven dat kinderen geen idee meer hebben waar de melk vandaan komt, hoe een appel groeit en waarvan brood wordt gebakken.

Ook het onderwijs heeft in haar kerndoelen een belangrijk deel ingeruimd voor de oriëntatie op jezelf en de wereld.

Ervaring leert dat de onderbouw het meest geïnteresseerd is in boerderijdieren en verwerking van agrarische producten. Verzorging en verantwoordelijkheidsgevoel zijn dan belangrijke thema's.

Voor de bovenbouw is het belangrijk dat leerlingen zowel in theorie als praktijk leren waar en hoe ons voedsel geproduceerd wordt en op welke wijze landbouwhuisdieren gehouden worden. Ook onderwerpen als techniek, gebruik machines op de boerenbedrijven, en natuur, seizoensinvloeden, respect voor mens, dier en land, leven en dood, komen aan de orde.

Tenslotte is het de Klasseboer zelf die door een boeiend maar gestructureerd verhaal met aandacht voor didactische lesopbouw, de kinderen echt laat leren door beleven.