This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

EduProduct GLOBE Natuurkalender VO

See all locations on the map
Type Lesson series Lesson series
Available from 2010/01/01 00:00:00 GMT+1
Available until 2012/12/31 00:00:00 GMT+1
Supplier SME Advies - GLOBE Nederland
Supplier URL http://www.globenederland.nl/html/modules_natuurkalender.htm
Contact person Joris Veenhoven
Contact email info@globenederland.nl
Contact phone 030-6358900

Lespakket voor de onderbouw VO.
Via de GLOBE module Natuurkalender onderzoeken leerlingen hoe de natuur reageert op een warmer wordend klimaat.

Product type

  • Teaching package

Target group

  • Childeren, Secondary Education

Theme

  • Green and garden
  • Ecosystem

Details

Via de GLOBE module Natuurkalender onderzoeken leerlingen hoe de natuur reageert op een warmer wordend klimaat. Natuurlijke processen zoals bloei van bloemen, bladval en start van vogeltrek vinden elk jaar in een vaststaande periode plaats. Deze zogenaamde natuurkalender van soorten wordt sterk beïnvloed door temperatuur, neerslag en daglengte. Door klimaatverandering verandert de natuurkalender van veel soorten dusdanig dat dit verschijnsel direct duidelijk waarneembaar is. Veel planten staan pakweg 14 tot wel 30 dagen eerder in bloei dan 40 jaar geleden. De gevolgen voor natuur, groenbeheer, landbouw en gezondheid zijn groot:

  • Soort-soort interacties veranderen (rupsen zijn al ontpopt als de koolmees nog uit z'n ei moet komen, waardoor er te weinig voedsel is voor de koolmezen en de populatie afneemt).
  • Vegetatiezones verschuiven naar het noorden (uitsterven kwetsbare soorten, aandienen van nieuwe soorten).
  • Er zijn meer hooikoortspatiënten door een langer groeiseizoen.
   

De Natuurkalender heeft ook een eigen site: www.natuurkalender.nl Op deze site staat een schat aan informatie over ontwikkelingen in de natuur, gevolgen van de veranderingen in de natuur en hoe je zelf kunt bij dragen aan het onderzoek daarnaar. Als je zelf waarnemingen hebt gedaan, kun je deze zelf invoeren op www.natuurkalender.nl met de GLOBE id van je school. Ook kun je waarnemingen van anderen bekijken met behulp van kaartjes en grafieken, en deze vergelijken met je eigen waarnemingen.

De module bestaat uit een aantal onderdelen waarin leerlingen:

De groeistadia van een boom volgen. Ze kijken naar jaarlijks terugkerende verschijnselen als bloei, bladontplooiing, vruchtvorming,bladverkleuring en bladval.

Gegevens doorgeven via internet aan Wageningen Universiteit.

Zelf gegevens interpreteren of vergelijken met andere waarnemers.

Eigen waarnemingen koppelen aan literatuuronderzoek over de gevolgen van een warmer wordend klimaat voor de groei van gewassen in de landbouwsector, de soortenverandering in je eigen omgeving, de economische gevolgen, gevolgen voor hooikoortspatiënten, etc.