This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

EduProduct GLOBE Bodem

See all locations on the map
Type Lesson series Lesson series
Available from 2010/01/01 00:00:00 GMT+1
Available until 2012/12/31 00:00:00 GMT+1
Supplier SME Advies - GLOBE Nederland
Supplier URL http://www.globenederland.nl/html/modules_bodem.htm
Contact person Anne de Klerk
Contact email klerk@sme.nl
Contact phone 030-6358900

GLOBE module Bodem voor de tweede fase van het VO. Door het doen van praktische metingen helpen leerlingen de kwaliteit van de Nederlandse bodem goed in kaart te brengen. Al doende leren ze over de bodem en de rol van levende organismen daarin.

Product type

  • Teaching package

Target group

  • Childeren, Secondary Education

Theme

  • Green and garden
  • Others

Details

Scholen kunnen het RIVM, Wageningen Universiteit en Alterra helpen om de lege plekken van het meetnet Bodemkwaliteit in te vullen. Door het doen van praktische metingen helpen leerlingen de kwaliteit van de Nederlandse bodem goed in kaart te brengen. Al doende leren ze over de bodem en de rol van levende organismen daarin.

Deze module behandelt de volgende onderwerpen:

Grondsoortbepaling
Gravimetrische bodemvochtgehalte
Bodemdichtheid
Bodemporiënvolume en deeltjesdichtheid
Waterinfiltratie
Zuurgraad van de bodem
Bodemorganisch stof
Bodemvruchtbaarheid
Beschrijving bodemlagen
Bodemmacrofaunadichtheid en -identificatie
Bodemrespiratie

NLT
Er is ook een NLT module "de bodem leeft". Deze kunt u ook zonder GLOBE lidmaatschap uitvoeren. Het voordeel dat een GLOBE lidmaatschap biedt, is dat u een wachtwoord ontvangt waarmee u de gegevens ook daadwerkelijk aan de wetenschappers kunt doorgeven. Daarnaast kunnen GLOBE leden mee doen aan meetcampagnes en aan de jaarlijkse leerlingenconferentie waar leerlingen de metingen aan elkaar en aan de wetenschap presenteren. Het is erg inspirerend voor leerlingen om onderzoek te doen waarvan de gegevens ook echt door wetenschappers gebruikt worden.