This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

EduProduct De Ecologische Hoofdstructuur in beeld

See all locations on the map
Geographical coverage Nederland
Type Lesson series Lesson series
Available from 2010/08/12 00:00:00 GMT+2
Available until 2050/01/31 00:00:00 GMT+1
Supplier SME Advies
Supplier URL http://www.sme.nl
Contact person Hak van Nispen
Contact email info@sme.nl
Contact phone 030-6358900
Spelcd-rom met docentenhandleiding en opdrachten voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. Kinderen krijgen inzicht in: 
- de Ecologische Hoofdstructuur als middel om de natuur in Nederland te behouden en verder te ontwikkelen;
- de verschillende eisen die dier- en plantensoorten stellen aan de EHS;
- het belang van ontwikkeling en beheer van de EHS en de vele partijen die hierbij nodig zijn.

Theme

  • Green and garden
  • Ecosystem

Details

De educatieve spelcd-rom 'De Ecologische Hoofdstructuur in Beeld' is bedoeld voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs (groep 6 t/m 8). Het geeft hen een zeer realistisch beeld van het belang van natuur en verbindingen tussen natuurgebieden. Op een leuke, speelse manier laat de spelcd-rom kinderen ontdekken en ervaren hoe verschillende dier- en plantensoorten de EHS benutten. Een oriëntatieles vooraf geeft kinderen de kennis over de EHS, die zij nodig hebben om de spelcd-rom te gebruiken. Een les achteraf laat hen reflecteren op datgene wat zij hebben ontdekt en ervaren.

De cd-rom sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs. Daardoor kan het lespakket heel goed als aanvullend materiaal worden ingezet. In de handleiding worden hiervoor aanwijzingen gegeven. Ook kan het lespakket goed zelfstandig worden gebruikt.

Het lespakket is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van LNV.