This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

EduProduct Biodiversiteitsbeleid LNV

See all locations on the map
Type Websites Websites
Available from 2010/01/01 00:00:00 GMT+1
Available until 2013/01/01 00:00:00 GMT+1
Supplier Ministerie van LNV
Supplier URL http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640946&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_document_id=143477&p_node_id=2165368&p_mode=BROWSE
Contact phone 0800 2233322

Website van het ministerie van LNV over beleid op het gebied van biodiversiteit.

Target group

  • Adults
  • Elderly

Theme

  • Green and garden
  • Health
  • Ecosystem
  • Food
  • Genetic Diversity
  • Others

Details

De gevolgen van het verlies van biodiversiteit zijn overal merkbaar. Wereldwijd wordt beleid ontwikkeld om dit verlies tegen te gaan door bescherming en duurzaam gebruik.

Het internationale en nationale natuurbeleid vormen een zeer belangrijk onderdeel daarvan. Maar biodiversiteitsbeleid reikt verder dan natuurbeleid omdat het zich niet alleen richt op behoud, bescherming en herstel van soorten en ecosystemen, maar ook op het duurzaam gebruik van biodiversiteit en een eerlijke verdeling van de voordelen en opbrengsten.