This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

EduProduct 'Agrobiodiversiteit: dichterbij dan je denkt!'

See all locations on the map
Type Other products Other products
Available from 2010/01/01 00:00:00 GMT+1
Available until 2013/01/01 00:00:00 GMT+1
Supplier CLM Onderzoek en Advies
Supplier URL http://www.clm.nl/index.php?id=biodiversiteit
Contact person dr.ir. Adriaan Guldemond

Biodiversiteit is alles wat leeft, groeit en bloeit. Op en om uw huis of bedrijf. Uw tuin, het vee, de gewassen, het bodemleven, nuttige insecten en wilde planten en dieren. Dagelijkse kost dus voor boeren en burgers.

Target group

  • Adults

Theme

  • Green and garden
  • Health
  • Ecosystem
  • Food
  • Genetic Diversity
  • Others

Details

Biodiversiteit is alles wat leeft, groeit en bloeit. Op en om uw huis of bedrijf. Uw tuin, het vee, de gewassen, het bodemleven, nuttige insecten en wilde planten en dieren. Dagelijkse kost dus voor boeren en burgers.

Het thema is sinds het biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro uit 1992 een veel besproken begrip. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor biodiversiteit in de landbouw hanteren we de volgende beschrijvingen:

  1. Genetische diversiteit: de rassen van landbouwhuisdieren en gewassen.
  2. Functionele biodiversiteit: de planten en dieren die van nut zijn voor landbouwproductie. Biologische productiefactoren zoals bestuivers, natuurlijke vijanden van ziekten en plagen en het bodemleven dat bijdraagt aan de bodemvruchtbaarheid, de bodemstructuur en ziekte-onderdrukking (regenwormen, schimmels, bacteriën).
  3. Begeleidende of omgevingsbiodiversiteit: organismen die in landbouwgebieden voorkomen, maar geen directe relatie hebben met de landbouwproductie. Bijvoorbeeld het planten- en dierenleven in een sloot of in een houtwal, weidevogels e.d.

Download de film 'Agrobiodiversiteit: dichterbij dan je denkt!'