This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Wie pakt de handschoen op

Het initiatief voor een Taskforce Biodiversiteit kwam van het bedrijfsleven. Nu het eindadvies zijn voltooiing nadert, is het tijd om terug te gaan naar het bedrijfsleven.
 Vrijdag 4 november discussieerden bedrijfsleven en leden van de Taskforce in de Tijgerzaal van Artis over de aanbevelingen. Doel: mede-eigenaren vinden die vanuit het bedrijfsleven de handschoen oppakken en biodiversiteit helpen behouden en herstellen.

Source Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen
Release date 04/11/2011

Hoe kunnen bedrijven concreet aan de slag kunnen met de aanbevelingen zoals de Taskforce die wil aanbieden aan het kabinet.
 
Hans Alders, voorzitter van de Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen opent de bijeenkomst. "De noodzaak van het werk van de Taskforce is niet bedacht door politieke partijen, het initiatief is genomen vanuit bedrijven richting de politiek. Daarom is het nu zaak om met elkaar te praten over het handelingsperspectief van onze aanbevelingen en te zorgen voor actie. Als voorzitter ben ik blij met de praktische inslag van het advies. We hebben een stip aan de horizon gezet en vandaag hopen we in de zaal mede-eigenaren te vinden die vanuit het bedrijfsleven de handschoen oppakken en biodiversiteit helpen behouden en herstellen.”  AlliantiesWillem Ferwerda namens IUCN/ Leaders for Nature: “Het advies van de Taskforce is uniek. De complexiteit van het onderwerp en de huidige economische tijdsgeest maken dat dit onderwerp geen prioriteit heeft. Daarom is het van groot belang om allianties en samenwerking in het bedrijfsleven tot stand te brengen. Daar kan het kabinet niet omheen. We moeten deze lijn na 13 december doorzetten, hoe dat gaat bespreken we vandaag.”


Aan zeven verschillende thematafels leidden leden van de Taskforce gesprekken over de aanbevelingen: certificering, bio-based economy, No Net Loss, innovatie, internationale dimensies, Groene Driehoek (nieuwe allianties) en landgebruik. De vertegenwoordigers uit diverse industrieën werden gevraagd naar hun eerste reactie op de geformuleerde adviezen en naar de mogelijkheden die zij zien om hier binnen hun eigen organisatie mee aan de slag te gaan.Concrete initiatievenDe bijeenkomst leverde concrete initiatieven op om biodiversiteit een vaststaand onderdeel te maken van de bedrijfsvoering in Nederlandse organisaties. Zo kondigden Willem Ferwerda van IUCN NL en Frits de Groot van VNO-NCW aan dat zij verder zullen gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat in 2020 80% van de Nederlandse bedrijven No Net Loss verankerd heeft in bestaande bedrijfsprocessen. Daarvoor verkennen zij eerst de mogelijkheid om te starten met een pilot programma onder een selectie van bedrijven. En ziet bijvoorbeeld Natuurmonumenten voor zichzelf een rol weggelegd in het uitdenken van een systeem voor compensatie van natuurgebieden. Aan de tafel onder leiding van Wout Dekker van Nutreco, waar vertegenwoordigers van bedrijven als Cofely Suez, ABN AMRO , Philips en DSM aan tafel zaten wilden de gesprekspartners nog wel verder gaan dan No Net Loss om biodiversiteitsverlies terug te dringen.

Aan de slag
 
Hans Alders: “Als ik terugdenk aan het tafelgesprek dat ik vandaag gevoerd heb en ik beluister de initiatieven die hier worden uitgesproken, dan heb ik vertrouwen in de adviezen die nu op tafel liggen en de verdere uitvoering daarvan. Iedereen is afhankelijk van een goed beleid op Biodiversiteit, het is nu zaak dat via de politiek inzichtelijk te maken en er vooral mee aan de slag te gaan.”