This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Wereldbank adviseert ' inclusieve' groene groei

Snelle groei is dringend nodig om de armoede in de wereld te bestrijden, stelt de Wereldbank in haar laatste rapport 'Inclusive Green Growth'. Maar die groei moet zowel sociaal betrokken als groen worden ingevuld, anders zal ze niet lang duren. 'Groen' wil zeggen: het natuurlijke kapitaal van de aarde zodanig beheren dat die de grondstoffen en diensten kan blijven leveren waarvan mensen afhankelijk zijn.

Concerned URL http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,contentMDK:23184559~pagePK:64885161~piPK:64884432~theSitePK:5929282,00.html
Source http://siteresources.worldbank.org/EXTSDNET/Resources/Inclusive-Green-Growth-Fact-Sheet.pdf
Release date 26/06/2012

Het rapport kan worden gedownload van onderstaande site.