This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Website over gebruik van biodiversiteit op de akkers in de lucht

Release date 22/05/2008

Vanaf vandaag, wereldbiodiversiteitsdag, is de kennisbank van het Stimuleringsprogramma Agrobiodiversiteit en Duurzaam Bodembeheer (SPADE) actief. Via www.spade.nl kunnen boeren, (teelt-) adviseurs, agribusiness en beleidsmakers van alles vinden over het nuttig inzetten van de biodiversiteit op en om het agrarisch bedrijf en over het duurzaam beheren en gebruiken van de bodem.

Functionele agrobiodiversiteit en duurzaam bodembeheer kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming van de landbouw. Door een betere benutting van de biologische diversiteit zoals houtwallen, akkerranden en sloten kan bijvoorbeeld het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen omlaag worden gebracht. Het nuttig inzetten van biodiversiteit op en rond de akkers levert driedubbele winst op. Namelijk winst op het perceel van de boer doordat de bodem vruchtbaarder en weerbaarder wordt, winst voor het milieu en winst voor het landschap door bloeiende akkerranden.

SPADE is opgezet om kennis over duurzaam bodembeheer en functionele agrobiodiversiteit dichter bij de boer te krijgen. De online kennisbank zal hierin een grote rol spelen. Op www.spade.nl komen tips en maatregelen te staan die agrariërs kunnen gebruiken om duurzamer te ondernemen. De website van SPADE is een interactief communicatieplatform met onder meer onderzoeken en artikelen in de bibliotheek, handige tips via de 'SpadeWijzer', het laatste bodem- en biodiversiteitsnieuws, ruimte om te discussiëren en om zelf nuttige maatregelen op de website te zetten. Ook krijgt het netwerk rond de boer een rol. Kennismakelaars gaan op pad om de boer te helpen met praktische tips en trucs voor in het veld

SPADE is een gezamenlijk initiatief van LTO Nederland en NAJK en wordt ondersteund door de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Minister Verburg van LNV heeft op 13 maart de aftrap van het samenwerkingsverband verricht door het inzaaien van een akkerrand in het Plantarium in Hazerswoude.