This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Wat vraagt biobased economy van de topsectoren

De economie van de 20e eeuw op basis van fossiele brandstoffen moet plaats maken voor een economie op biogrondstoffen. De industriële sectoren agro, chemie, energie en papier zetten gezamenlijk een stap naar de nieuwe mogelijkheden die een dergelijke economie biedt. Hans Alders en Rudy Rabbinge, respectievelijk voorzitter en lid van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen, maken 27 oktober deel uit van een exclusief gezelschap met deelnemers uit de top van bedrijven uit deze sectoren. Zij debatteren over de Green Deals en het verder inrichten van de biobased economy en society.

Concerned URL http://www.smarterbynature.nl/publicaties/relevante-publicaties/37/agro-papier-chemie-en-energie-trekken-samen-op-naar-biobased/
Release date 23/10/2011

Lees van de Taskforce vindt van de biobased economy