This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Voedselproductie de lucht in

Llowlab en Future Food Garden trok in de afgelopen drie dagen zo'n 12.000 bezoekers. Veel ideeën gingen deze dag over de productie van voedsel. Dat sloot goed aan bij thema's van de drie andere partijen in de 'tuin': het voedingscentrum waar je je Foodprint kon meten en Urgenda dat nieuwe duurzame snacks liet proeven. De ideeën van de beeldenkworkshop worden aangeboden aan de Taskforce Biodiversiteit die eind dit jaar haar eindrapport zal aanbieden.

Concerned URL http://www.voedingscentrum.nl/nl/jij-kan-kiezen/milieu-en-klimaat/voedselafdruk.aspx
Source Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen
Release date 21/08/2011