This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Vertoning film 'Een toekomst voor weidevogels?'

Release date 18/03/2010

Wat heeft oud schaatskampioen Ard Schenk met weidevogels? En wat doet een groene loper in een natuurgebied? Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is maandag 22 maart in het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland aanwezig bij de première van de film 'Een toekomst voor weidevogels?'.

'Een toekomst voor weidevogels?' gaat in op het leven van de weidevogels en de unieke waarde van het weidevogellandschap als cultuurverschijnsel. In de film vertelt boerenzoon en voormalig schaatskampioen Ard Schenk over zijn liefde voor weidevogels en het weidevogelbeheer. De film is gemaakt in opdracht van de Kenniskring Weidevogellandschap. Deze Kenniskring is door voormalig minister Veerman van LNV in het leven geroepen om adviezen te geven over het weidevogelbeheer in Nederland.

Arkemheen-Eemland

In het Nationaal Landschap Arkemheem-Eemland zijn onlangs met succes collectieve beheerplannen voor het weidevogelbeheer ontwikkeld. Natuurmonumenten heeft samen met de Agrarische Natuur- en landschapvereniging Ark&Eemlandschap en de weidevogelcollectieven een weidevogelbeheerplan opgesteld dat in de omgeving breed wordt gedragen. Een groot deel van de boeren in dat gebied doet mee met weidevogelbeheer, onderhoudt landschapselementen en/of heeft boerenlandpaden opengesteld. De goede samenwerking tussen boer en natuur draagt niet alleen bij aan instandhouding van de weidevogelpopulatie maar zorgt ook voor versterking van de overige biodiversiteit.

De uitvoering van het weidevogelbeheer is een verantwoordelijkheid van de provincies. Met de invoering van het Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer begin dit jaar, is het weidevogelbeheer geïntensiveerd. De film die maandag voor het eerst wordt vertoond, is gemaakt voor provinciale en lokale bestuurders en betrokkenen bij de uitvoering van weidevogelbeheer zoals boeren, terreinbeheerders en vrijwilligers. De film dient ter inspiratie voor een nieuw, beter, effectiever weidevogelbeheer. Dit beheer gaat uit van een gebiedsbenadering, waarbij het behoud van de weidevogels een plek krijgt bij alle activiteiten in een gebied.