This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Uiteenlopende drijfveren t.a.v. natuur: de sleutel voor scenario’s, passend natuurbeleid en nieuwe perspectieven voor coalities tussen sectoren

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) overhandigde op 26 januari 2012 aan staatssecretaris Bleker van EL&I de scenariostudie ‘ Natuurverkenning 2010-2040: visies op de ontwikkeling van natuur en landschap’ .

De Natuurverkenning maakt zichtbaar dat partijen in de samenleving heel verschillende motieven hebben om zich met natuur bezig te houden. Deze uiteenlopende drijfveren doortrekkend naar de toekomst vormen zich meerdere toekomstbeelden, aanknopingspunten voor nieuw natuurbeleid en nieuwe perspectieven voor vitale coalities tussen natuur en andere sectoren als bouw, zorg en water.

De overheid kan de vorming van dergelijke coalities stimuleren. Provincies, waterschappen en (samenwerkingsverbanden van) gemeenten zijn hierbij belangrijk.

De vier scenario’s in de Natuurverkenning 2010-2040 laten zien dat Nederland er heel verschillend kan uitzien in 2040, afhankelijk van het beleid dat nu wordt gevoerd. Eén van die toekomstbeelden (‘vitale natuur’), toont hoe Nederland eruit kan zien als het beleid zich richt op het behoud en herstel van internationaal belangrijke biodiversiteit. De tweede (‘beleefbare natuur’) als het zich concentreert op het ontwikkelen van recreatiegroen, vooral in de buurt van grote steden. Het derde scenario (‘functionele natuur’) laat zien wat de gevolgen kunnen zijn als we de diensten die de natuur levert duurzamer gebruiken. Tot slot toont het laatste toekomstbeeld (‘inpasbare natuur’) de gevolgen van het versterken van de economische lusten van natuur en de vermindering van lasten van wet- en regelgeving. In de praktijk zullen combinaties van deze scenario’s voorkomen, waarbij Nederland tenminste zal moeten voldoen aan haar internationale verplichtingen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Natuurverkenning:  http://themasites.pbl.nl/natuurverkenning/

Ga voor de publicatie Natuurverkenning 2010-2040 naar: http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL-2012-Natuurverkenning-2010-2040-50041400.pdf

 

 

Concerned URL http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2012/nieuwe-coalities-essentieel-voor-toekomst-natuur-en-landschap
Source PBL
Release date 30/01/2012
Geographical coverage Netherlands

Please note that this information has expired.