This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Topdilemma’s op het menu van ministers en Taskforce Biodiversiteit

De woensdag 3 februari in Den Haag, met de ministers Cramer (VROM), Koenders (OS) en Verburg (LNV). Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen heeft een werkdiner belegd op Daar is openhartig gediscussieerd met de leden van de Taskforce Biodiversiteit over drie topdilemma's.

Source Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen
Release date 03/02/2010

Dilemma’s die de taskforce identificeert als de belangrijkste hindernissen op de weg naar behoud en versterking van biodiversiteit, nationaal en internationaal. Die dilemma’s staan inmiddels ook op het forum van de website van de taskforce en zijn open voor discussie voor iedereen die geïnteresseerd is.

De dilemma’s

  1. Klimaat en biodiversiteit horen bij elkaar en zijn de grootste uitdaging voor de mensheid. Welke economische prikkels zijn nodig om zowel de klimaatverandering als het verlies van biodiversiteit tegen te gaan? Durven we op dit gebied radicale keuzes aan?
  2. Duurzame investering in landbouwproductie is ruimtebesparend en dus cruciaal bij het voorkomen van kaalslag en uitputting van natuurlijke ecosystemen. Dat vergt een optimale mix van technologie, benutten van ecosysteemdiensten (zoals bodemdiversiteit en genetische bronnen) en forse investeringen in kennis, infrastructuur en instituties vooral op het gebied van landbouw, visserij en ruimtelijke ordening. Hoe kan Nederland een bijdrage leveren? Hoe zorgen we ervoor dat kleine producenten in ontwikkelingslanden daarvan niet de dupe van worden, maar een rol spelen?
  3. Studies maken zonneklaar dat met de snelgroeiende wereldbevolking, toenemende consumptie en veranderende consumptiepatronen de druk op ruimte, milieu en natuurlijke hulpbronnen toeneemt. Wil de individuele burger zijn gedrag aan passen? Wil hij bijvoorbeeld minder vlees eten en overgaan op duurzame eiwitconsumptie? Wat is daarvoor nodig?

 

De discussie met de ministers is een vervolg op de twee eerdere adviesbrieven van de taskforce uit 2009. Belangrijke aanbevelingen daarin waren de oproep om meer te investeren in REDD, Reducing Emissions from Deforestation and Degradation en de oproep tot een proefproject om te onderzoeken hoe een bedrijf netto zonder biodiversiteitverlies kan produceren.

Taskforce Biodiversiteit

De taskforce is 23 januari 2009 gelanceerd in opdracht van de ministeries van LNV, VROM en BUZA/OS. In 2011 zal het volledige advies aan de ministers worden aangeleverd.