This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Rijke landen verdubbelen middelen voor biodiversiteit

Op de biodiversiteitstop in het Indiase Hyderabad - de 11e Conference of Parties van het Biodiversiteitsverdrag - is afgesproken om de financiële middelen voor de strijd tegen de achteruitgang van de biodiversiteit te verdubbelen tegen 2015. India zegde aan het begin van de conferentie voor dit doel 50 miljoen dollar toe.

Verder is afgesproken om biodiversiteit mee te laten wegen in milieu-effectrapportages van infrastructurele en andere projecten in zeeën en kustgebieden die normaal gesproken buiten de jurisdictie vallen van nationale overheden. Zo krijgen bijvoorbeeld de Saragassozee, de Tonga-archipel en belangrijke koraalriffen aan de kust van Brazilië extra aandacht.

Concerned URL http://www.cbd.int/doc/press/2012/pr-2012-10-20-cop-11-en.pdf; http://www.mo.be/artikel/rijke-landen-verdubbelen-middelen-voor-biodiversiteit
Source BRUSSEL , 23 oktober 2012(IPS ); Times of Inida 10-10-2012
Release date 26/10/2012

Op de vorige biodiversiteitstop, twee jaar geleden in het Japanse Nagoya, werden ambitieuze doelstellingen afgesproken om de teloorgang van de biodiversiteit te stoppen. Maar de middelen om die doelstellingen te realiseren, bleven ruim ondermaats.

In Hyderabad kwamen de milieuministers uit zeventig landen daarom overeen om de financiële middelen te verdubbelen. Het geld moet het voor meer landen mogelijk maken om de soortenrijkdom en kwetsbare natuurgebieden te beschermen. India zal de komende twee jaar als trekker van het Biodiversiteitsverdrag hierop toezien.

Milieuverenigingen en wetenschappers zijn niet onverdeeld tevreden met het nieuws, want het blijft nog onduidelijk hoeveel geld er nu precies beschikbaar zal zijn. De VN beperkt zich tot de boodschap dat de fondsen verdubbelen, maar het is niet helemaal duidelijk ten opzichte van welk startcijfer. Bovendien zijn de middelen nog onvoldoende om het tij echt te keren, klinkt het.

"Het gebrek aan overeenstemming over de publieke fondsen om de biodiversiteit te beschermen en de belangrijkste natuurgebieden in de wereld te redden toont de nood aan steun uit andere bronnen", zegt Julia Marton-Lefèvre, directeur-generaal van de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). "We zien een goede vooruitgang op weg naar de doelen die we ons twee jaar geleden stelden. Die inspanningen moeten we nu dringend opvoeren met de nodige fondsen van alle bronnen, als we een mislukking willen vermijden."

"Het Wereldnatuurfonds kwam naar Hyderabad met de vraag aan regeringen om de wereld op een koers te zetten die de achteruitgang van 's werelds belangrijkste bronnen moet stoppen", zegt ook Lasse Gustavsson, directeur natuurbehoud van WWF International. "We kunnen nu spreken van enige vooruitgang maar er moet nog veel gebeuren."