This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News PBL: 'Bescherming natuur alleen redt soorten niet'

Het beschermen van waardevolle natuurgebieden alleen is niet voldoende om de afname van dieren- en plantensoorten tegen te gaan. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een dinsdag verschenen rapport over de zogeheten biodiversiteit. Volgens het bureau heeft een combinatie van maatregelen veel meer effect en kan daarmee het verwachte verlies aan soorten tot 2050 worden gehalveerd.

Release date 06/10/2010

Het PBL stelt een pakket maatregelen voor gericht op verandering van consumptie en productie. Een daarvan is vermindering van de vleesconsumptie. Verder ziet het bureau heil in onder meer duurzame visserij, tegengaan van ontbossing, modernere landbouwmethoden en een effectievere bosbouw.

,,Deze maatregelen, in combinatie met het beproefde beschermen van specifieke soorten en ecosystemen, bieden perspectief op een forse beperking van het verlies aan biodiversiteit in 2050'', aldus het planbureau. De organisatie meldt meteen dat er ,,ook zeer aanzienlijke negatieve gevolgen'' zijn door het pakket maatregelen. Zo is bijvoorbeeld een ,,forse beperking van de visvangst'' nodig met de nodige gevolgen voor vissers en is veel geld nodig voor nieuwe manieren van landbouw. ,,En veel consumenten eten graag vlees; zij zullen het een gemis vinden als ze hun vleesconsumptie echt moeten minderen'', voorspelt het bureau.

Het gehele rapport is terug te lezen op www.pbl.nl

Van 18 tot en met 29 oktober is er in het Japanse Nagoya een VN-top over biodiversiteit.