This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Ontwikkeld in België: online rekentool Natuurwaardeverkenner

In opdracht van het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) is een online rekentool 'de Natuurwaardeverkenner' ontwikkeld die rekening houdt met de waardering van ecosysteemdiensten. De Natuurwaardeverkenner ondersteunt bij het kwantificeren en waarderen van ecosysteemdiensten in (infrastructuur)projecten met een impact op natuur en bij het bepalen van de meest geschikte locatie en inrichting van een natuurlandschap op basis van ecosysteemdiensten.

Concerned URL http://bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/586/13217
Source Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Release date 13/09/2011

Zie voor meer informatie: http://rma.vito.be/natuurwaardeverkenner/index.php en http://bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/586/13217

Please note that this information has expired.