This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Nu ook regels voor visserij in zuidelijke Stille Oceaan

Release date 16/11/2009

Landen over de hele wereld hebben in Nieuw Zeeland een akkoord bereikt over regels voor visserij in de zuidelijke Stille Oceaan. Dit is een groot zeegebied, ongeveer van de Zuidpool tot de evenaar, waar nog geen visserijregels gelden.

De Verenigde Naties stellen in de zogeheten Convention on the Law of the Sea dat er beheersorganisaties en visserijafspraken moeten zijn voor alle (delen van) zeeën. Voor het zuidelijke deel van de Stille Oceaan was dit nog niet het geval.

Na 8 onderhandelingsronden in een tijdsbestek van 3,5 jaar is het de landen van de beheersorganisatie South Pacific Regional Fisheries Management Organisation (SPRFMO) gelukt om tot afspraken te komen voor de zuidelijke Stille Oceaan. Landen die aangesloten zijn bij de South Pacific RFMO zijn onder meer Nieuw-Zeeland, Australië, Chili, Peru, een aantal landen van de Europese Unie, de Russische Federatie, China, Korea en de Faeröer Eilanden. 

De conventie, waarin de visserijregels worden vastgelegd, moet nu door verschillende partijen worden geratificeerd. Tot die tijd gelden interim maatregelen voor dat gebied. Voorbeelden van visserijregels zijn vangstbeperkingen en waarnemers aan boord van schepen. Er wordt in de zuidelijke Stille Oceaan vooral op horsmakreel gevist. 

Nederland heeft in de onderhandelingen een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van dit visserijakkoord. Dit omdat Nederland, en andere landen van de Europese Unie zoals Duitsland, Polen en Litouwen, in deze regio vissen. Daarbij heeft Nederland zich ingezet voor een duurzaam beheer van het mariene ecosysteem in dit gebied. Duurzaam beheer van mondiale mariene ecosystemen is een van de prioriteiten van het interdepartementale programma biodiversiteit. 

De Europese Commissie voerde de onderhandelingen namens de Europese Unie. Behalve een vertegenwoordiger van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) was er ook een delegatie van het Nederlandse bedrijfsleven bij de laatste onderhandelingen in Nieuw Zeeland aanwezig. In de laatste onderhandelingsronde heeft Nederland voor Zweden - de huidige voorzitter van de Europese Unie - de rol van voorzitter vervuld bij de interne coördinatie van de Europese Unie.