This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Nieuwe strategieën voor behoud biodiversiteit

Volledige stop op mondiaal verlies biodiversiteit is onmogelijk. Maximaal haalbaar is het halveren van het biodiversiteitverlies van 10,5 procent. Maar dat vraagt om een ambitieuze agenda met meer dan het beschermen van gebieden en tegengaan van ontbossing, zoals nu traditionele beleid is. Structurele veranderingen in productie en consumptie zijn noodzakelijk om die 50% te halen. Dat is de onbarmhartige boodschap in Rethinking Gobal Biodiversity Strategies, het onderzoeksrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat dinsdag 5 oktober werd gepresenteerd.

Concerned URL http://www.pbl.nl/en/publications/2010/Rethinking_Global_Biodiversity_Strategies
Source PBL
Release date 05/10/2010

Sleutelwoord voor een optimale aanpak is samenhang. Maatregelen gericht op een enkele sector leiden tot mindere resultaten, waarschuwt het Planbureau. Het gaat om een maatregelenpakket dat de impact verminderd van factoren die tot biodiversiteitverlies leiden. Zo’n pakket draagt ook bij aan andere doelen zoals het verminderen van klimaatverandering, het vergroten van voedselzekerheid en het bestrijden van armoede. 

Voorstel PBL

  • Verminderen uitbreiding van landbouwgrond door het realiseren van een hogere opbrengst per hectare, door beperken van verlies binnen de productieketens en reduceren van vleesconsumptie.
  • Efficiëntere bosbouw door het aanplanten van plantages en het voorkomen van schade bij het kappen.
  • Beheersen van klimaatverandering.
  • Verlagen van de visvangst zodat de visbestanden zich kunnen herstellen.


Het onderzoek is gedaan op verzoek van UNEP (United Nations Environment Programme) en werd medegefinancierd door LNV.  Het rapport wordt aangeboden tijdens de komende Convention on Biological Diversity in Nagoya, Japan van 18 tot 29 november. Het is het eerste onderzoek waarin concreet het resultaat wordt doorrekend van traditioneel beleid en van de meest kansrijke andere strategieën om biodiversiteit te behouden.

Het rapport kwam tot stand in samenwerking met LEI en de Universiteit van British Columbia, Canada.

Praat mee over de kansen voor innovatie voor behoud biodiversiteit in Felix Meritis tijdens het debat Kiezen of verliezen: Innovatie voor biodiversiteit.