This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Nieuwe coalitie onderstreept urgentie aanpak uitsterven dier- en plantensoorten

Release date 04/11/2009

Het Rijk trekt 400.000 euro uit voor projecten die het belang van biodiversiteit onder de aandacht gaan brengen van het grote publiek. Dat heeft Directeur-Generaal Anita Wouters van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag bekend gemaakt bij de lancering van de landelijke Coalitie Biodiversiteit 2010 in Amersfoort.

De Coalitie Biodiversiteit 2010 is een breed verband van burgers, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ze staat onder leiding van de Brabantse gedeputeerde Onno Hoes en zal in 2010 de schijnwerpers zetten op het belang van het behoud van de verscheidenheid van leven op aarde.

Door wereldwijde klimaatverandering, toename van consumptie, vervuiling, introductie van vreemde soorten, overexploitatie van natuurgebieden en natuurlijke hulpbronnen wordt de biodiversiteit ernstig bedreigd. Plant- en diersoorten verdwijnen en ecosystemen raken verstoord. De Verenigde Naties hebben 2010 uitgeroepen tot internationaal jaar van de biodiversiteit. Over de hele wereld wordt volgend jaar extra aandacht besteed aan biodiversiteit en het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Tijdens de bijeenkomst Hoogste tijd voor Biodiversiteit in Amersfoort hebben DG Wouters en gedeputeerde Onno Hoes de urgentie onderstreept van de aanpak van het verlies aan verscheidenheid van leven op aarde. "Wereldwijd neemt het aantal planten- en diersoorten af met een tempo dat volgens deskundigen tot wel duizend maal boven het natuurlijke niveau ligt. Er is sprake van een wereldwijde biodiversiteitscrisis. Misschien minder bekend dan de klimaatcrisis, maar zeker niet minder ernstig", aldus Anita Wouters.

Gedeputeerde Onno Hoes vindt het van groot belang dat de "vergeten crisis" in beeld komt bij de individuele burger. "Iedereen moet bewuster omgaan met de verscheidenheid aan plant- en diersoorten in zijn eigen omgeving. Het is van groot belang dat we daar met een hele brede groep burgers de schouders onder zetten", aldus Hoes. "Dat kan door de eigen achtertuin bewuster in te richten en bewuster te consumeren".

Circa twintig vertegenwoordigers van overheden, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven die deel uitmaken van de Coalitie Biodiversiteit 2010 hebben de 'Verklaring van Amersfoort' ondertekend. Hierin beloven ze te werken aan draagvlak voor biodiversiteit, concrete acties te stimuleren, en innovatieve oplossingen te zoeken. Veel andere organisaties hebben te kennen gegeven zich ook aan te willen sluiten.

Tijdens de bijeenkomst in Amersfoort is gedebatteerd over de mogelijkheden die biodiversiteit biedt in communicatie, beleid en uitvoering. Dit aan de hand van praktijkvoorbeelden over de rol van biodiversiteit voor mens, samenleving en economie uit het VROM-programma 'Biodiversiteit werkt in de regio!'. Het gaat daarbij om lokale projecten zoals de aanleg van natuurlijke akkerranden in Flevoland en de Hoeksewaard, de 'Groene Spin' in Leiden, een groene verbindingszone tussen Naturalis en de Hortus, en de 'Groene Parasol', bomen als vangers van fijnstof uit de lucht.

De volgende organisaties hebben de Verklaring van Amersfoort plenair ondertekend: Gemeente Amsterdam, Gemeente Amersfoort, Gemeente Leiden, Gemeente Oisterwijk, Naturalis, IUCN, Provincie Noord-Brabant, ECNC, De 12 Landschappen, De Vogelbescherming, Saatsbosbeheer, Grontmij, Stichting Nationale Boomfeestdag, Large Herbivore Foundation, Artis, Hortus Botanicus Amsterdam, IVN, ASN, SNP, Groene Spoor.