This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Nieuw: de biodiversiteitsmeter!

In samenwerking met de gemeente De Bosch en het Europees Centrum voor Natuurbehoud (ECNC) ontwikkelde Grontmij de zogenaamde biodiversiteitsmeter.

Release date 22/07/2010

Onthulling biobarometer
In de vinex-locatie Landgoed Haverleij  in Den Bosch onthulde wethouder Bart Eigeman gisteren de eerste Biodiversiteitmeter die werd geplaatst nabij het kruispunt De Bellaard - Holterveste. Ook reikte de wethouder een aantal groene handdrukken uit aan burgers die zich inzetten voor de biodiversiteit in Den Bosch.

Veldwerk
Voorafgaand aan de onthulling gingen ruim 50 leerlingen van de Antonius Abt School in Den Bosch samen met 3 ecologen van Grontmij en een ecoloog van de gemeente op pad om insecten en planten in het gebied te inventariseren. Er zijn water- en landinsecten gevangen en de vegetatie is onderzocht. Tijdens de inventarisatie is zijn veel leuke soorten waargenomen zoals Kleine vuurvlinder, Vuurlibel en is zelfs een nieuw soort voor het gebied ontdekt, de beschermde Kleine modderkruiper.  
Op deze manier probeert de gemeente jongeren te betrekken bij de biodiversiteit in Den Bosch

Biodiversiteitsmeter
De biodiversiteitsmeter
laat zien hoe het met de biodiversiteit in een gebied is gesteld. Door dit inzichtelijk te maken is het ook duidelijk of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn.  De biodiversiteitsmeter is een instrument dat bedrijven en overheden helpt effectieve maatregelen te nemen ter stimulering van biodiversiteit. De Biodiversiteitmeter betrekt de mensen in de directe omgeving bij biodiversiteit en is eenvoudig in bestaande projecten toepassen.


Lees meer, ook over het verkrijgen van een biodiversiteitsmeter, op het blog van de coalitie