This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Nederland spreekt af dat in 2020 ontbossing moet zijn gestopt

Release date 29/05/2008

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft samen met vertegenwoordigers van 59 andere landen afgesproken dat in 2020 de wereldwijde ontbossing netto moet zijn gestopt. Dit betekent dat áls er bossen verdwijnen, deze gecompenseerd moeten worden, zodat per saldo de hoeveelheid bos hetzelfde blijft.

Maar het streven blijft uiteraard dat oerbossen oftewel natuurlijke bossen helemaal niet worden gekapt.

De landen ondertekenden een verklaring op uitnodiging van Wereld Natuur Fonds. Zij deden dit tijdens de 9e Conferentie van Partijen bij het Biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties in Bonn, Duitsland.

Nederland vindt het behoud van bossen van cruciaal belang. Bossen bevatten veel biodiversiteit. Daarnaast spelen bossen een belangrijke rol met het oog op het klimaat omdat zij Co2 vasthouden. Ook zijn bossen onmisbaar als het gaat om armoedebestrijding omdat 1,6 miljard mensen wereldwijd afhankelijk zijn van bossen om in hun bestaan te voorzien.

Elk jaar verdwijnt er dertien miljoen hectare oerbos, vooral in tropische gebieden zoals de Amazone, het Congo-bekken en Azië. Maar ook in Europa is het belangrijk om bossen te beschermen.

De afspraak om in 2020 ontbossing netto te hebben gestopt sluit aan bij de drie prioriteiten uit het Nederlands beleidsprogramma biodiversiteit. De eerste prioriteit is duurzame ketens. Dit kan bereikt worden door bijvoorbeeld certificering van hout, palmolie en soja en door alleen biobrandstoffen uit duurzame bron te gebruiken. Tweede belangrijke punt uit het programma is betalen voor diensten die de natuur levert. Wat betreft de bossen betekent dit bijvoorbeeld dat betaald wordt voor de rol die zij spelen bij het vasthouden van C02. Derde prioriteit is ecologische netwerken, waarbij landen geholpen worden dergelijke gebieden aan te wijzen en te beschermen.

Behalve Nederland hebben onder meer Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland, Tsjechië, Indonesië, Colombia, Costa Rica, Mexico, Ecuador, Nigeria, Namibië en Oeganda hun handtekening onder de afspraak gezet.