This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Nederland, Duitsland en Denemarken zetten in op klimaatneutrale Wadden

Release date 18/03/2010

Nederland, Denemarken en Duitsland zetten in de Waddenzee samen de schouders onder de aanpak van de klimaatproblemen. De landen hebben de ambitie dat de Waddenregio in 2030 of zo mogelijk eerder CO2-neutraal is. Daarnaast gaan de drie landen zich gezamenlijk richten op effectieve maatregelen die moeten voorkomen dat de wadplaten op langere termijn verdwijnen als gevolg van de zeespiegelstijging.

Dat heeft minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag met haar Deense collega van Milieu, minister Karin Ellemann, en de Duitse staatssecretaris van Milieu, Ursula Heinen-Esser besloten tijdens de elfde trilaterale Waddenzeeconferentie op het Duitse Waddeneiland Sylt. Het internationale natuurgebied de Waddenzee is bijzonder gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Hogere temperaturen en een stijgende zeespiegel kunnen grote gevolgen hebben voor het areaal aan wadplaten en de biodiversiteit in dit internationaal unieke natuurgebied.

De regeringsvertegenwoordigers vinden dat de Wadden een voorbeeldgebied moeten worden op het terrein van duurzaamheid. Door de Wadden klimaatneutraal te maken en te bevorderen dat de havens aan de Waddenzee op het terrein van logistiek en energie zo duurzaam mogelijk gaan werken, draagt het gebied zelf in elk geval niet meer bij aan de klimaatverandering. De Wadden kunnen daarmee als voorbeeld dienen voor andere kwetsbare gebieden in de wereld.

Tijdens de trilaterale Waddenzeeconferentie hebben de drie Waddenzeelanden een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst getekend. Van oudsher is gezamenlijk onderzoek en monitoring op het gebied van natuurbescherming (vogels en zeehonden) de trilaterale samenwerkingspijler. Op Sylt is met een nieuwe 'joint declaration' afgesproken de samenwerking te verbreden op onderwerpen als klimaat en duurzaam gebruik van de Waddenzee.
Minister Verburg is tevreden over de nieuwe afspraken voor samenwerking. "We gaan de komende jaren aandacht geven aan de dynamische balans tussen ecologie en economie. Ik wil daar ook de private partijen bij betrekken", aldus de minister.

Scheepvaartveiligheid

Ook scheepvaartveiligheid krijgt aandacht in de nieuwe samenwerking. Nederland, Duitsland en Denemarken hebben afgesproken dat ze gedrieën een vuist gaan maken voor meer aandacht voor scheepvaartveiligheid in de Waddenregio. De landen gaan bij de Internationale Maritieme Organisatie aandringen op acties om containerverlies van schepen te voorkomen. Verlies van containers met gevaarlijke lading en de vrees voor vervuiling van de stranden is een onderwerp dat in de regio sterk speelt.

Werelderfgoed

Tijdens de trilaterale conferentie heeft Hamburg bevestigd dat de stad de nominatieprocedure voor het Unesco Werelderfgoed gaat starten. Denemarken heeft op Sylt toegezegd te gaan onderzoeken of er in de Deense Waddenregio voldoende draagvlak onder de inwoners is voor de Werelderfgoedstatus. Minister Verburg is blij met deze ontwikkelingen, die er toe kunnen leiden dat de complete Waddenzee Werelderfgoed wordt. Minister Verburg: "Het is prachtig dat Hamburg meedoet. Ik ben tevreden met de stap vooruit van Denemarken. De deur gaat op een kier."