This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News NATUUR VOOR HAND EN WAND

Lelystad is een natuurriijke stad en bovendien de groenste stad van Nederland: Iedere inwoner heeft ongeveer 200 m2 openbaar groen tot zijn of haar beschikking, de bossen niet meegerekend! In die natuur groeien en bloeien tientallen plantensoorten die op hun beurt weer honderden dieren aantrekken. Sommige dieren zijn klein, leven tussen afval of in de grond waardoor ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Andere dieren, denk aan vogels en vlinders, zijn dat wel.

Wonen en leven in de groene stadsnatuur is nog geen garantie dat bewoners thuis zijn in die natuur. Gemeente Lelystad probeert de bewoners attent te maken op alles wat er leeft en groeit, vaak vlak naast de voordeur of net over de heg. Als je wat meer weet over je eigen stadsnatuur waardeer je je woon- en leefomgeving meer, ga je er anders (= zorgvuldiger) mee om.

Ieder jaar wordt er een jaarthema gekozen zoals Lelystad – Vogelstad in 2009 en het jaar van de Lelystadse Bomen en Bossen in 2010.

Op 21 maart (‘Een nieuwe lente, een nieuw begin!’) 2011 gaat het Jaar van het Lelystadse Water van start. In zo’n themajaar worden kleine activiteiten georganiseerd, vaak met andere verenigingen. Het gaat dan om activiteiten, die te maken hebben met het onderwerp.

Biodiversiteit speelt bij de thema’s ook altijd een rol en, uiteraard, vooral in 2010. Hoewel je problemen op het gebied van de biodiversiteit natuurlijk niet in een jaar oplost maak je in zo’n themajaar meer mensen attent op de problematiek.

In het kader van de biodiversiteit heeft de gemeente Lelystad drie uitgaven verzorgd: een poster met planten en dieren in Lelystad, een boekje waarin die planten en dieren en een aantal relaties beschreven worden en een setje ansichtkaarten met planten en dieren. Die ansichtkaarten zijn bestemd voor mensen die trots zijn op de stadsnatuur maar ook voor familie, vrienden en kennissen van Lelystedelingen, die denken dat Lelystad nog steeds in een kale vlakte ligt. Op de ansichtkaarten wordt bovendien ‘reclame’ gemaakt voor de site www.lelystad.waarneming.nl Dat is een site waarop bewoners hun waarnemingen kunnen melden. Op basis daarvan kan de gemeente haar beheer en onderhoud aanpassen.

De drie uitgaven zijn gratis verkrijgbaar voor bewoners.  

Wilt u zelf een boekje, poster of setje ansichtkaarten ontvangen als voorbeeld voor mogelijke eigen activiteiten? Stuur een mailtje met uw naam en adresgegevens naar pa.kouwenhoven@lelystad.nl

Release date 02/02/2011