This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Minister Verburg steunt voorstel om blauwvintonijn te beschermen

Release date 21/07/2009

De toestand van de blauwvintonijn is zeer zorgwekkend. Daarom ondersteunt minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het voorstel van Monaco om de internationale handel in blauwvintonijn te verbieden.

Monaco heeft een brief gestuurd naar landen die vissen op blauwvintonijn en naar de lidstaten van de Europese Unie. In de brief zegt Monaco dat de maatregelen die de regionale visserijorganisatie voor het beheer van de blauwvintonijn in de Atlantische Oceaan (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas of ICCAT) neemt, niet voldoende zijn.

Monaco vindt dat de blauwvintonijn zo bedreigd is dat de soort moet worden opgenomen op lijst I van het CITES-verdrag, het verdrag van de Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. Dat betekent dat er niet in de soort mag worden gehandeld. Maar Monaco wil de handel in blauwvintonijn niet langdurig stilleggen. Zodra het beter gaat met de soort, zou de blauwvintonijn op lijst II van CITES geplaatst kunnen worden. Dit betekent dat handel mogelijk is, maar wel gereguleerd, dus bijvoorbeeld met behulp van quota.

Minister Verburg vindt een tijdelijke stop op de handel in blauwvintonijn tussen de Europese Unie en landen buiten de Europese Unie een goede aanvulling op de maatregelen die in ICCAT-verband zijn afgesproken om het bestand van de blauwvintonijn te herstellen.

Het voorstel van Monaco wordt tijdens de 15e Conferentie van Partijen bij het CITES-verdrag in maart 2010 in Doha (Qatar) ingebracht.