This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Meerderheid Nederlanders wil natuur in nieuw regeerakkoord

Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat er concrete afspraken gemaakt moeten worden over natuurbehoud.

Release date 05/06/2010

In het  regeerakkoord van het kabinet Balkenende 4 kwam natuur slechts zijdelings aan bod, alleen in relatie tot de landbouw. 

Vogelbescherming Nederland heeft Motivaction laten onderzoeken hoebelangrijk de Nederlandse bevolking natuur vindt. Maar liefst 95 procentvan de Nederlanders vindt groen in de directe leefomgeving belangrijk,88 procent vindt het belangrijk dat er vogels in hun directe omgeving zijn. 

Uit dit onderzoek blijkt ook dat 61 procent van de Nederlanders wil dat er concrete afspraken over het onderwerp natuur worden opgenomen in het nieuwe regeerakkoord.