This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ontvangt Toorts der Verwachting

De Toorts der Verwachting is uitgereikt aan hoogheemraad Guus Beugelink van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het waterschap krijgt de prijs, omdat het zich ook in 2011 wil inzetten voor de flora en fauna in zijn werkgebied. De Toorts is een aanmoedigingsprijs van de Utrechtse natuur- en milieuorganisaties voor een organisatie die de verbinding mens-natuur-milieu weet te maken. Beugelink nam de prijs in ontvangst tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 januari op Landgoed Oostbroek. 

Blij verrast

Beugelink reageerde enthousiast: "Ik ben blij verrast. Wel vind ik het een logisch vervolg op alles wat wij als waterschap al sinds jaar en dag doen bij de uitvoering van ons werk. Bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers,  vispassages, ecologisch herstel van oude rivierlopen en flexibel peilbeheer. Uiteraard is onze hoofdtaak de  zorg voor droge voeten, veilige dijken en schoon water. Waar mogelijk doen we dat op een respectvolle manier met oog voor onze leefomgeving. Dat is vooral de verdienste van alle medewerkers van het waterschap die zich daar dag in, dag uit voor inzetten. Maar het kan altijd beter. Daarom kijk ik uit naar de verdere samenwerking met de Oostbroekorganisaties."

Projecten met oog voor natuur

Het waterschap wil de verwachtingen waarmaken door diverse projecten samen met de Oostbroekorganisaties uit te voeren. Bijvoorbeeld door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en nevengeulen langs de Kromme Rijn, om het natuurlijke karakter van de rivier verder te versterken. Of door onderzoek te doen naar mogelijkheden voor rieteconomie in het veenweidegebied. Utrecht aan Zee is een educatief project gericht op 2e en 3e klas Havo/VWO-leerlingen, op initiatief van Landschap Erfgoed Utrecht en Kunstuitleen Utrecht. De Stichtse Rijnlanden werkt hierbij samen met waterschap Vallei en Eem. Doel van het project is leerlingen bewust te maken van de mogelijke gevolgen van klimaatverandering in de eigen leefomgeving. Ook kennis opdoen van de strijd met en tegen het water en kennismaken met het werk van de waterschappen komen hierbij aan de orde.

Release date 14/02/2011