This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Helpdesk Bedrijfsleven & Biodiversiteit gelanceerd

Op 16 april is de helpdesk Bedrijfsleven & Biodiversiteit geopend door staatssecretaris Dijksma. De helpdesk is een initiatief van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE) van ondernemersorganisatie VNO-NCW en natuurorganisatie IUCN NL en wordt als Green Deal financieel ondersteund door EZ. VNO/NCW-voorzitter Wientjes benadrukte tijdens de bijeenkomst dat de samenwerking in deze Green Deal vernieuwend is en de tijdsgeest goed weergeeft: ”Tot vijf jaar geleden was het ondenkbaar dat VNO-NCW een soortgelijke bijeenkomst zou organiseren, waar bedrijfsleven en milieubeweging gezamenlijk het belang van biodiversiteit benadrukken. Nu zijn we trots dat we de Helpdesk biodiversiteit hier mogen aankondigen”.

Concerned URL http://www.bedrijfslevenenbiodiversiteit.nl/
Source miniterie van EZ
Release date 24/04/2013

De helpdesk biedt ondersteuning aan bedrijven die tegen vragen en praktische problemen aanlopen als zij met biodiversiteit aan de slag willen. De helpdesk biedt een eerstehulpfunctie en de eerste drie dagen advies zijn gratis. De helpdesk moet zijn nut nog bewijzen, maar het belang van sterke ecosystemen en biodiversiteit wordt door bedrijven steeds meer onderkend. Dijksma: “Toch is de expertise op dit terrein nog onvoldoende. Wij willen ondernemers stimuleren biodiversiteit in hun bedrijfsdoelen en de bedrijfsvoering op te nemen, zodat ze een voorbeeld kunnen zijn en het Nederlands bedrijfsleven koploper wordt in het behoud van biodiversiteit.” Zij kondigde ook de tweede tranche van de subsidieregeling Biodiversiteit en Bedrijfsleven aan. "De regeling staat voor een gezamenlijk: ‘ja, wij gaan voor groene groei’."

Vooruitstrevende ondernemers

Het belang van sterke ecosystemen en biodiversiteit wordt door bedrijven steeds meer onderkend. Toch is de expertise op dit terrein nog onvoldoende. Dijksma: "De regeling is een onderdeel van de Green Deal met het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie en richt zich op vooruitstrevende ondernemers. We willen hen stimuleren biodiversiteit in hun bedrijfsdoelen en de bedrijfsvoering op te nemen, zodat ze een voorbeeld kunnen zijn en het Nederlands bedrijfsleven koploper wordt in het behoud van biodiversiteit.”

Helpdesk geeft gratis advies

Met de subsidiegelden kunnen ondernemingen projecten uitvoeren waarmee de negatieve invloed op biodiversiteit en ecosystemen substantieel wordt teruggedrongen. De aankondiging van de subsidieregeling viel samen met  de lancering van de Helpdesk Bedrijfsleven en Biodiversiteit. Deze helpdesk wordt bemand door adviesbureaus CREM en Nyenrode Center for Sustainability en geeft gratis concreet advies aan bedrijven over hoe zij hun activiteiten kunnen verduurzamen en daardoor economische kansen kunnen benutten.

De Subsidieregeling

De subsidieregeling wordt per 1 juli 2013 opengesteld. Per 1 mei is alle informatie over de regeling te vinden op Subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven. Het ministerie van Economische Zaken stelt het geld beschikbaar, in totaal is er 4 miljoen euro voor de regeling. Dijksma: “De eerste tender was al goed voor twaalf gehonoreerde voorstellen met een grote variëteit: van vegetarische visolie, duurzaam vaargedrag, wintererwten, biodiverse aardappelen, visvriendelijke gemaalpompen tot en met bewustwordingsactiviteiten in de keten. Ik ben benieuwd naar de projectvoorstellen voor de tweede tranche!”

Voor meer informatie over de activiteiten van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie, of de Subsidieregeling: kijk op www.bedrijfslevenenbiodiversiteit.nl of bel de Helpdesk (088) 602 90 00.