This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Haags Milieucentrum gaat bijen monitoren

Het Haags Milieucentrum (HMC) start binnenkort met de Monitor Wilde Bijen. Doel hiervan is uit te zoeken hoeveel exemplaren van twintig bijensoorten (nog) in Den Haag voorkomen en welk effect het beheer van het groen daarop heeft.

Globaal worden er twee beheertypen onderzocht: gebieden binnen en buiten de ecologische zones van Den Haag. Zowel particuliere tuinen als openbare parken, plantsoenen en natuurterreinen worden gemonitord.

Het Haags Milieucentrum roept vrijwilligers op om te helpen met het monitoren. In overleg wordt een gebied vastgesteld, waarbinnen ze hun eigen monitorplek bepalen. Die bezoeken ze vervolgens in twee perioden in voorjaar en zomer. Het HMC organiseert bijeenkomsten om de deelnemers kennis en vaardigheden op bijengebied bij te brengen, waarvan de eerste plaatsvindt op woensdagavond 21 maart. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@haagsmilieucentrum.nl.

De Monitor Wilde Bijen is een van de activiteiten die het HMC onderneemt in het kader van het Jaar van de Bij. Dit jaar is uitgeroepen om aandacht te vragen voor de bedreigingen waaraan deze belangrijke bestuivers blootstaan.

Zie voor meer informatie www.haagsmilieucentrum.nl > Natuur en water > Jaar van de Bij.

Concerned URL http://www.haagsmilieucentrum.nl
Source Haags Milieucentrum
Release date 20/02/2012

Please note that this information has expired.