This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Op 3 oktober 2011 hebben minister Verhagen (ELI) en staatssecretaris Atsma (Milieu) 59 projecten gepresenteerd, zogeheten Green Deals, waaraan de rijksoverheid steun gaat geven. De initiatieven werden uitgekozen uit ruim 200 voorstellen van bedrijven, burgers of lagere overheden.

Duurzaamheidagenda
Met de Green Deals brengt het kabinet een belangrijke ambitie uit de duurzaamheidagenda direct in de praktijk. De focus is daarbij gericht op vijf kansrijke sectoren: grondstof- en productketens, water- en landgebruik, voedsel, mobiliteit, klimaat en energie. ‘Onze economische ontwikkeling gaat nog steeds gepaard met een toenemende druk op schaarse grondstoffen en ons milieu. Om onze welvaartsontwikkeling voor nu en de toekomst zeker te stellen, is het noodzakelijk de omslag te maken naar een groene economie‘, aldus staatssecretaris Atsma.

Concrete projecten

De Green Deals werden ondertekend bij rioolwaterzuivering waterschap De Stichtse Rijnlanden in IJsselstein, waar een Green Deal wordt uitgevoerd. Waterschappen willen duurzame energie uit hun rioolslib halen en voor veertig procent in hun eigen energiebehoefte gaan voorzien. Boeren gaan in samenwerking met energiebedrijven biogas uit mest maken.

Zie ook:

In de media:

Source LNV Web
Release date 05/10/2011
Geographical coverage Netherlands