This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Green Deal Veluwe ondertekend

RGV, provincie Gelderland, STIRR (Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte) en RECRON hebben een zogenaamde Green Deal gesloten met de Ministeries van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en van Infrastructuur & Milieu. Doel van deze Green Deal is het op een gezamenlijke wijze onderzoeken hoe ontwikkelingen op gebied van natuur en recreatie op de recreatiegebieden Heerderstrand, Kievitsveld en Zandenplas te realiseren zijn. Op maandag 2 juli jl. werd de Green Deal getekend door RGV, STIRR, RECRON en de provincie Gelderland op recreatiegebied Heerderstrand.


Concerned URL http://www.rgv.nl/index.php?id=562&tx_ttnews%5Btt_news%5D=567&cHash=9d6f99a011cb190978de9c416bbaa6d8
Release date 05/07/2012
Geographical coverage Netherlands

Groene economische groei op de Veluwe
Goede initiatieven in de recreatiesector kunnen door regelgeving vaak geen doorgang vinden. Door een Green Deal af te sluiten kan in ruil voor het inrichten van natuur bijvoorbeeld een recreatief-toeristische attractie worden gerealiseerd.

“Anders denken en anders samenwerken”
Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland, onderstreepte dat deze Green Deal belangrijk is voor de economie van Gelderland. “Groen en groei zijn een goede combinatie, maar er moet een andere manier van denken en samenwerken komen”, aldus de gedeputeerde.

Green Deal Veluwe
Met de Green Deal op de Veluwe worden concrete stappen gezet naar een duurzamere economie waarin groen en groei hand in hand gaan. Er wordt onderzocht of nieuwe recreatieve bedrijvigheid op de recreatiegebieden Heerderstrand in Heerde, Zandenplas in Nunspeet en Kievitsveld in Emst (Epe) te realiseren is. Bij Heerderstrand en Zandenplas wordt gedacht aan de vervanging of versterking van de horecafunctie, op Kievitsveld gaat het om de vestiging van recreatief verblijf bij wellnessressort De Veluwse Bron. Dit is nodig om de aantrekkingskracht van de gebieden te versterken. Tegelijkertijd geven extra activiteiten een impuls aan de regionale economie en werkgelegenheid. De provincie Gelderland en beide ministeries spannen zich in om knellende regels vanuit Ecologische Hoofd Structuur en Natura 2000 niet belemmerend te laten werken.

Een gedeelte van de investeringen in nieuwe economische activiteiten wordt aangewend voor nieuwe natuur op of nabij de RGV recreatiegebieden op de Veluwe en in het Rijk van Nijmegen. Daarnaast zijn er investeringen in landschapsversterking – onder andere circa vijf kilometer laanbeplanting -, duurzame energieopwekking - in experimenten met hakhout voor natuur én biomassa - en in omzetting van bosbeheer gericht op biodiversiteit.