This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News "Economie en Natuur" in Economisch Statistische Berichten

"Bleker geeft onnodig veel natuursubsidie aan boeren" kopt de Trouw op 17 juni jl naar aanleiding van een artikel in hoogleraar Daan van Soest (VU) in het themanummer 'Land in Zicht' van het tijdschrift ESB (Economisch Statistische Berichten). In hetzelfde nummer concludeert bijzonder hoogleraar Barbara Baarsma (UvA) dat er bij behoud van biodiversiteit sprake is van marktfalen, maar dat heffingen en emissierechten effectievere instrumenten zijn dan de aanleg van een EHS, omdat ze een prikkel geven aan marktpartijen. Staatssecretaris Bleker ziet het in het voorwoord als zijn opgave om economie en natuur meer van elkaar te laten houden en geeft met het themanummer het startschot voor een discussie over de samenhang tussen economie en natuur.

Concerned URL http://esbonline.sdu.nl/esb/landinzicht.html
Release date 05/07/2011