This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News De Helpdesk Bedrijfsleven & Biodiversiteit draait door!

Hoe kunnen bedrijven hun relatie met biodiversiteit en ecosysteemdiensten(ook wel natuurlijk kapitaal genoemd) beter begrijpen, managen en benutten? Vanuit deze achtergrond stelde het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie in 2012 een bedrijvenhelpdesk in. Deze Helpdesk Bedrijfsleven en Biodiversiteit wordt nu tot eind 2016 geprolongeerd. Bedrijven die slimmer met natuurlijk kapitaal willen omgaan, kunnen kosteloos tot twee dagen advies inwinnen. Hiervoor staat de website www.bedrijfslevenenbiodiversiteit.nl tot hun beschikking. Vragen worden rechtstreeks doorgespeeld aan experts op het gebied van biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Concerned URL http://www.bedrijfslevenenbiodiversiteit.nl
Source http://www.crem.nl/pers
Release date 19/05/2014

De Helpdesk werd al bemand door CREM, bureau voor duurzame ontwikkeling, en het Center for Sustainability van Nyenrode Business Universiteit. Daar is vanaf mei 2014 advies-en ingenieursbureau ARCADIS aan toegevoegd. Hierdoor is nog meer kennis en (internationale) ervaring beschikbaar. Daarnaast wordt de website uitgebreid met o.a. informatie over relevante trends en initiatieven die bedrijven in beweging zetten. Zodat bedrijven makkelijker herkennen wat ze al doen op het gebied van biodiversiteit en ecosysteemdiensten en zien waar risico’s en kansen liggen.

Pragmatisch en inspirerend

Geen business kan zonder biodiversiteit (denk aan grondstoffen als palmolie en katoen) en ecosysteemdiensten (denk aan bijen voor bestuiving en het gebruik van water). Het blijven voor bedrijven echter vaak ongrijpbare begrippen. De Helpdesk ondersteunt op een pragmatische en inspirerende manier.

Uiteenlopende sectoren

De Helpdesk ontving in het afgelopen jaar vragen van bedrijven en brancheorganisaties uit uiteenlopende sectoren, variërend van de agrarische sector en toeristische sector tot de financiële sector. Zo werden adviezen uitgebracht voor de BVOR (de branchevereniging voor de verwerking van organische reststoffen), Superunie (een inkoopcombinatie voor supermarkten), ASN Bank, DSM (chemie) en TUI Nederland (toerisme). Samenvattingen van gegeven adviezen zijn te vinden op de website van de Helpdesk.

Durf te vragen

 “Het is interessant om te zien hoe de vragen uiteenlopen, van heel concreet tot heel breed en verkennend”, zegt adjunct directeur en senior consultant Wijnand Broer van CREM, één van de adviseurs achter de Helpdesk. “Je merkt dat de Helpdesk bedrijven over een drempel helpt door te laten zien waarom het onderwerp biodiversiteit relevant is, of steeds relevanter wordt. De twee dagen kosteloos advies is daarvoor een mooie eerste stap. Daarnaast ziet een groeiende groep bedrijven zelf het belang van het managen van natuurlijk kapitaal om risico’s voor te zijn en kansen te benutten. Deze bedrijven zoeken vooral ondersteuning bij het stellen van prioriteiten.”

Ook interesse om meer te weten over het belang van biodiversiteit en ecosysteemdiensten voor uw bedrijf? Vraag het de Helpdesk op: www.bedrijfslevenenbiodiversiteit.nl of bel naar 0346-291333.

Please note that this information has expired.