This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Natuurbericht.nl

RDF feed: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/rss
 • Natuurmaatregelen in de Krimpenerwaard gunstig voor weidevogels
  [released on: 23/01/2019]
  Leuk en aardig, die nieuwe natuurgebieden in de Krimpenerwaard, maar werkt het ook? Krijgen we inderdaad de nieuwe natuur die we wensen? Zijn de aanpassingen in het landschap nuttig voor de weidevogels? Een eerste meting in de Berkenwoudse Driehoek en De Nesse geeft positieve resultaten: de broedparen van vrijwel alle vogelsoorten namen in aantal toe.
 • Leg je oor eens te luisteren bij mos
  [released on: 23/01/2019]
  Tien jaar geleden werden in het Arboretum Poortbuiten in de Lutte (OV) kleine witte oorvormige paddenstoeltjes gevonden op enkele soorten Topkapselmos. Het bleek te gaan om het zelden gemelde Kringmosoortje. Nu, januari 2019, werden soortgelijke mini's aangetroffen op mos op een zwerfsteen in Oldenzaal. Opnieuw blijkt het te gaan om het Kringmosoortje.
 • #Voorlente plotsklaps in ijskast; appels in de winter en dode wespen @natuurkalender
  [released on: 23/01/2019]
  Tien dagen geleden lag de natuur nog een maand voor op schema en kregen we zeer bijzondere natuurwaarnemingen (winterappels). Door de onverwachte weersomslag krijgt de natuur het opeens flink voor de kiezen en staat de ontwikkeling nagenoeg stil. Te vroeg geactiveerde insecten zoals wespenkoninginnen en planten zullen in winterstand moeten of overleven de barre omstandigheden niet.
 • Waarom bevriezen vogelpoten niet?
  [released on: 22/01/2019]
  Vogelpootjes zijn klein, dun en bloot. Die bevriezen met al die nachtvorst. Tenminste, dat zou je denken, want onze tenen redden het vaak niet zonder bescherming. Maar vogelpoten bevriezen níet. Hoe is dat mogelijk?
 • Stap dichter bij herstelmaatregelen hoogveen Leegveld
  [released on: 22/01/2019]
  Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft het Provinciaal Inpassingsplan 'PAS Leegveld, Deurne' vastgesteld. Dit ter uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in Natura 2000-gebied Deurnsche Peel en Mariapeel. Een Provinciaal Inpassingsplan is een soort bestemmingsplan op provinciaal niveau. Hierdoor maken de Staten het mogelijk enkele gronden in dit gebied een natuurbestemming te geven.
 • Voorjaarsspanners zijn er vroeg bij
  [released on: 21/01/2019]
  Zoals de naam al aangeeft zijn de voorjaarsspanners vlinders die vroeg in het jaar vliegen. De vliegtijd begint al in januari, maar de top ligt meestal in februari en maart. Dit jaar zijn er in de relatief warme januariweken al flink wat gemeld. Voor deze vlinders moet je wel met name op de zandgronden zijn.
 • Terrassen aan de Maas
  [released on: 21/01/2019]
  De Limburgse Terrassenmaas is een in geologisch en landschappelijk opzicht uniek gebied in Europa, ontstaan doordat de zich in het landschap insnijdende rivier haar loop steeds heeft verlegd en zo een prachtig terrassenlandschap achterliet. De nieuwe visie 'De Maasterrassen: Perspectieven voor de levensader van Limburg' is nu beschikbaar.
 • Overal de natuur om je heen ontdekken wordt werkelijkheid met #NatureTodayGo. Bepaal mee welke natuurinformatie @naturetodaynl moet opnemen door een donatie te doen op https://crowdfunding.wur.nl/project/nature-today-go. Je kunt dan jouw interesses aangeven. Dank voor je steun!
  [released on: 20/01/2019]
  Nederlanders realiseren zich niet welke schat aan natuurinformatie beschikbaar is voor elke locatie. Nature Today Go gaat deze rijkdom zo beschikbaar maken dat je altijd en overal ziet wat er in de natuur om je heen gebeurt, welke dieren en planten je tegen kunt komen en welke natuuractiviteiten je kunt doen. Vandaag start een crowdfunding. Iedereen kan zijn/haar favoriete informatie aangeven.
 • Regeling Groene Schoolpleinen groot succes
  [released on: 19/01/2019]
  Waar speelde jij vroeger als kind het liefst? Op een grote grijze stenen vlakte met een zandbak en een klimrek erop, of in een groen gebied met boomstammen, klimpalen en struiken? Een volledig stenen schoolplein is niet meer van deze tijd!
 • Nieuwe buren? Aanpassingen van zoogdieren in urbane omgeving
  [released on: 18/01/2019]
  Steden zijn volledig ingericht naar de behoeften van de mens. Toch zijn er zoogdiersoorten die erin slagen om te leven onder stedelijke omstandigheden. Of een soort hiertoe in staat is, ligt aan een aantal factoren. Sommige soorten zullen het beter doen bij urbanisatie dan andere. Dit kan gevolgen hebben voor de populatieomvang van zoogdieren in Nederland.
 • Europese natuurorganisaties pleiten voor behoud huidige Kaderrichtlijn Water
  [released on: 17/01/2019]
  De Europese Commissie is onlangs gestart met de fitnesscheck van de Kaderrichtlijn Water. De vraag is of deze Europese wetgeving voor waterkwaliteit voldoet, of dat er iets aan schort. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, lijken de doelen te willen afzwakken. Juist dankzij deze richtlijn is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd. Er is nu een petitie gestart om de richtlijn intact te houden.
 • Het Naardermeer: bolwerk voor de heikikker
  [released on: 16/01/2019]
  Het Naardermeer is het oudste natuurgebied in Nederland. In het natuurgebied en de aangrenzende polders worden dit jaar meerdere grootschalige infrastructurele projecten gepland en uitgevoerd. Dit geeft kansen om migratieknelpunten voor dieren, waaronder doelsoort heikikker, aan te pakken.
 • Uiterst zeldzame Aardsterachtige aardappelbovist bij Huis ter Heide
  [released on: 16/01/2019]
  Bij Huis ter Heide (UT) is een Aardsterachtige aardappelbovist aangetroffen. Deze buikzwam is zeer zeldzaam in Nederland, en van maar twee atlasblokken bekend. Vorig jaar was er al een melding van een merkwaardige paddenstoel bij vliegveld Soesterberg. Helaas was deze niet meer goed te fotograferen. Daarom kon deze Aardsterachtige aardappelbovist pas dit jaar op naam worden gebracht.
 • Gezond Natuur Wandelen, ook in Brabant!
  [released on: 15/01/2019]
  Stichting Gezond Natuur Wandelen biedt op ruim veertig locaties verspreid over vijf provincies wekelijks gratis begeleide natuurwandelingen aan. De wandelingen starten op een vaste locatie, dag en tijd en gaan langs en door het groen. Iedereen die het leuk vindt om in een rustig tempo een uurtje te wandelen, is welkom.
 • Extreme zomers versnellen inburgering
  [released on: 15/01/2019]
  De laatste decennia worden er in ons land steeds meer planten uit warmere klimaatgebieden waargenomen. Aanvankelijk is het voorkomen onbestendig en blijft het onduidelijk in hoeverre deze soorten ingeburgerd zijn. Uit verspreidingsgegevens is af te leiden dat extreem warme en droge zomers de inburgering van sommige warmteminnende soorten aanzienlijk kunnen versnellen.
 • Met de Biodiversiteitsmonitor op weg naar natuurherstel
  [released on: 14/01/2019]
  De biodiversiteit in boerenland staat sterk onder druk. Dit geldt ook in de melkveehouderij. In juli 2017 lanceerden FrieslandCampina, Rabobank en Wereld Natuur Fonds de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij om melkveehouders te stimuleren aan biodiversiteitsherstel te werken. Wat is er sinds de lancering allemaal bereikt?
 • Voor het eerst in 10 jaar weer moshommels aangetroffen in Groningen, dankzij vrijwilligers
  [released on: 14/01/2019]
  De in Nederland zeldzame moshommel blijkt in de provincie Groningen regelmatig op te duiken in Vogelakkers, een natuurmaatregel in agrarisch gebied. Dat blijkt uit monitoring van bestuivende insecten op deze akkers door vrijwilligers van de Werkgroep Groninger Bestuivers.
 • Asgrauwe tolhoren gevonden op blokkendam
  [released on: 13/01/2019]
  Ooit leefden er Asgrauwe tolhorens waar nu Nederland ligt. Tot de laatste IJstijd. Daarna vormde Het Kanaal de noordelijke verspreidingsgrens. In 1994 vestigden ze zich met behulp van de mens en de klimaatopwarming in het Zeeuwse Oosterscheldegebied, maar kwamen niet verder noordwaards. Markeert een recente vondst bij de Blokkendam het begin van de verdere migratie van de Asgrauwe tolhoren?
 • Natuur maand voor op schema volgens @natuurkalender @wur, volgende week #hooikoorts van els
  [released on: 13/01/2019]
  Door de zeer warme december en januari ligt de ontwikkeling in de natuur een maand voor op schema. Overal wordt de voorlente steeds duidelijker zichtbaar met bloeiende hazelaars, sneeuwklokjes en elzen. De komende week komt de tweede lichting elzenpollen in de lucht. Hooikoortspatiënten en huisartsen dienen daar bedacht op te zijn. We verwachten tot half maart elzenpollen in de lucht.
 • Vrijwilligers leveren betrouwbare fenologische waarnemingen voor klimaatonderzoek
  [released on: 12/01/2019]
  Uit een nieuwe ruimtelijke analyse van 13 jaar Natuurkalenderwaarnemingen van bloei en bladontplooiing blijkt dat de waarnemingen betrouwbaar zijn. Ze kunnen dus goed gebruikt worden om het effect van klimaatverandering op natuur vast te leggen. Het blijkt ook dat bloei en bladontplooiing veel meer varieert tussen individuele planten van dezelfde soort in warme winters en voorjaren.
 • Succesvolle Tapuiten op Texel
  [released on: 11/01/2019]
  In 2018 onderzocht Sovon voor het derde jaar op rij de populatie Tapuiten in de Eierlandse duinen op Texel. Weliswaar broedde er elk jaar een paartje minder; het broedsucces was in 2018 wel wat hoger dan in beide voorgaande jaren. Sovon voert het onderzoek uit in opdracht van Staatsbosbeheer en Nationaal Park Texel.
 • #Vleermuizen in #Koelebosch-groeve weer te tellen!
  [released on: 10/01/2019]
  De Limburgse mergelgroeves vormen belangrijke winterverblijfplaatsen voor vleermuizen. De Koelebosch-groeve, waar jaarlijks honderden vleermuizen overwinteren, was sinds 2003 vanwege veiligheid voor mensen gesloten. Daardoor konden geen wintertellingen meer plaatsvinden en was niet bekend hoe het met de vleermuisaantallen ging. In 2018 is de groeve opgeknapt, waardoor tellingen weer mogelijk zijn.
 • Vlindernamen aangepast
  [released on: 10/01/2019]
  Taxonomie is de wetenschap die de naamgeving van planten en dieren onderzoekt. Er zijn allemaal standaardprocedures en methoden om tot de juiste wetenschappelijke naam te komen. Het is belangrijk dat over de hele wereld dezelfde namen worden gebruikt, om misverstanden te voorkomen. Onlangs is er een nieuwe Europese namenlijst verschenen en ook een paar Nederlandse soorten zijn van naam veranderd.
 • Kruisingen bedreigen Antilliaanse leguaan op St. Eustatius
  [released on: 09/01/2019]
  In september 2018 lieten we al weten dat de invasieve groene leguaan inmiddels ook op St. Eustatius is aangetroffen, en dat daarbij hybridisering heeft plaatsgevonden met de ernstig bedreigde inheemse Antilliaanse leguaan. Voor het eerst is er nu een drachtige hybride leguaan gevangen en onderzocht, waaruit blijkt dat ze meer eieren kunnen leggen dan Antilliaanse leguanen.
 • Vogelgeluiden van tienduizend vogelsoorten online beschikbaar
  [released on: 09/01/2019]
  Een leger van geluidenjagers, liefhebbers en professionals, bouwt samen aan de grootste openbare vogelgeluidencollectie ter wereld: Xeno-canto. Deze rijke bron voor biodiversiteitsonderzoek is nu met hulp van de Netherlands Biodiversity Information Facility (NLBIF) en Naturalis Biodiversity Center voor iedereen toegankelijk gemaakt via de Global Biodiversity Information Facility (GBIF).
 • Veruit grootste Westnijlkoortsuitbraak ooit in Zuid-Europa in 2018
  [released on: 09/01/2019]
  In 2018 is bij 1503 mensen in de Europese Unie Westnijlkoorts vastgesteld. Daarvan zijn er 181 overleden. Deze aantallen liggen ver boven die van de voorgaande jaren. Het uitbraakseizoen duurde ook langer dan voorheen. Het virus wordt overgebracht door de huissteekmug die ook in Nederland veelvuldig voorkomt, maar in Nederland lijkt de kans op virusoverdracht niet zo groot.
 • Nationale Tuinvogeltelling: keldert de merel verder?
  [released on: 08/01/2019]
  De merel kelderde in 2018 voor het eerst uit de top 3 van de Nationale Tuinvogeltelling. De vraag is of het Usutu-virus hierbij een rol speelt. In ieder geval is het zaak de vinger aan de pols te houden: dus tel mee op 25, 26 of 27 januari.
 • Mark Kapteijns ontving Brabant Bokaal voor natuurfilms
  [released on: 08/01/2019]
  Op 4 december ontving Mark Kapteijns de Brabant bokaal voor zijn belangrijke bijdrage aan het natuurbewustzijn in Brabant. Met zijn natuurfilms van uitzonderlijke kwaliteit vergroot hij het besef dat de natuur beschermd moet worden.
 • Volop kansen voor vlinders in stad en dorp
  [released on: 07/01/2019]
  Als in inrichting en beheer van het stedelijk gebied gezorgd wordt voor variatie en natuurlijk, inheems groen, dan kunnen veel vlinders en andere diersoorten hier prima leefgebied vinden. Dit is des te belangrijker omdat in het intensief gebruikte landbouwgebied weinig leefmogelijkheden meer zijn.
 • Bijzondere beestjes in het ‘Buijtenland van Rhoon’
  [released on: 07/01/2019]
  In 2018 zijn verschillende bijzondere soorten gevonden op slaperdijken in de polders van Rhoon. De nieuwe vondsten tonen aan dat zelfs in intensieve landbouwgebieden nog refugia voor bijzondere natuur aanwezig kunnen zijn. Het behouden en uitbreiden van dergelijke minder verstoorde plekken is essentieel om de biodiversiteit in landbouwgebieden in stand te houden of mogelijk zelfs te verhogen.
 • Veel winterbloeiers, weinig voorjaarsbloeiers tijdens Eindejaars Plantenjacht
  [released on: 06/01/2019]
  FLORON en Tuintelling.nl vroegen plantenliefhebbers om tussen Eerste Kerstdag en 3 januari een uur te gaan wandelen of in de tuin te kijken naar bloeiende planten. Deze Eindejaars Plantenjacht werd voor het vijfde jaar georganiseerd. Deelnemers vonden gemiddeld meer dan zestien plantensoorten per telling, maar sneeuwklokjes en andere voorjaarsbloeiers lieten het dit jaar afweten.
 • Autolak aantrekkelijk voor paarden
  [released on: 06/01/2019]
  Het is een berucht verschijnsel dat steenmarters in hun nieuwsgierigheid alle hoeken en gaten onder de motorkap van auto’s verkennen en daarbij schade aan kabels kunnen veroorzaken. Dat auto’s een aantrekkingskracht op paarden hebben, is minder bekend. Om bezoekers hier op te wijzen heeft ARK Natuurontwikkeling een waarschuwingspictogram ontwikkeld.
 • Extreem weer en ecologie: 2018 daagde uit om 'breder te denken'
  [released on: 04/01/2019]
  De lange, droge zomer van 2018 was de warmste in ons land in ruim drie eeuwen. Maar hoe lang gaat dat record standhouden? NIOO-onderzoekers Dedmer van de Waal, Annelein Meisner en Wietse de Boer bereiden zich alvast voor op nieuwe uitdagingen.
 • Ook in het nieuwe jaar al vlinders
  [released on: 03/01/2019]
  We hebben er net de jaarwisseling opzitten en we associëren vlinders toch vooral met warmte, zon en zomer, maar ook de afgelopen dagen worden er diverse vlinders gemeld op de invoerportalen Waarneming.nl en Telmee. De zwartvlekwinteruil is daar een van.
 • #Aardmuis met #eDNA vastgesteld in noordelijke #deltagebied: concurrentie voor #noordse woelmuis
  [released on: 03/01/2019]
  Lange tijd waren de populaties van de noordse woelmuis in het noordelijke deltagebied gevrijwaard van concurrentie van de aardmuis, aangezien deze soort hier ontbrak. Tijdens een onlangs uitgevoerde inventarisatie werd de aardmuis voor het eerst met zekerheid vastgesteld langs het Hollandsch Diep en het Haringvliet. De soort kan een bedreiging vormen voor de noordse woelmuis.
 • Komende jaren grootschalig natuurherstel in Noord-Brabant
  [released on: 02/01/2019]
  Het inrichten en herstellen van natuurgebieden neemt dit jaar overal in Brabant een grote vlucht. Provincie, waterschappen en terreinbeherende organisaties gaan natuurgebieden robuuster maken en kwalitatief verbeteren voor een betere biodiversiteit.
 • Witte paardenkastanje breit eindelijk einde aan groeiseizoen
  [released on: 01/01/2019]
  De effecten van de droogte zijn nog steeds zichtbaar in de Nederlandse natuur. Een witte paardenkastanje op een rotonde in Ede verloor gedurende de droogte alle bladeren. Na de regenval liep de boom weer helemaal uit en, nog bijzonderder, stond begin oktober volledig in bloei. Pas in de week na kerst begonnen de eerste bladeren te verkleuren.
 • Aan de lijn? Vogels weten wel beter!
  [released on: 01/01/2019]
  Vogels doen niet aan goede voornemens. Hartje winter is het overleven geblazen. Hoezo aan de lijn doen? Elke gram telt. Hoe meer vetbollen, zaden en maden, hoe beter. Goede voornemens bij mensen kunnen wel heel nuttig zijn voor vogels. Ga vogels voeren in de tuin, koop voortaan weidevogelvriendelijke melk of maak een vogelvriendelijke tuin. Tien tips voor goede vogelvoornemens.
 • Meest gelezen natuurberichten in 2018: het jaar van de wolf
  [released on: 31/12/2018]
  Meer dan 800 duizend mensen bezochten in 2018 Nature Today, een record. In dit bericht staan de 25 meest gelezen berichten en de vijf berichten met de langste bezoekduur. Bijna een derde van de berichten in de top 25 ging over de wolf. Ook de bladpootwants, eikenprocessierups, buxusmot, slechte bijenhotels, insecten in huis en de sint-jacobsvlinder trokken veel aandacht.
 • Dagvlinderjaar 2018
  [released on: 31/12/2018]
  Nu, aan het einde van het jaar, is het moment om even terug te kijken. Wat was 2018 voor jaar voor de dagvlinders? Het was, onder andere door de warme en extreem droge zomer een bijzonder jaar. Of het uiteindelijk een goed of slecht vlinderjaar was, zullen we pas komend jaar weten.
 • Droge zomer van 2018 was slecht voor landslakken
  [released on: 30/12/2018]
  Fijn voor tuinders, minder prettig voor slakken, slakkenetende dieren en inventariserende slakkenzoekers. De warme en droge zomer van 2018 heeft onder de landslakken stevig huisgehouden; zowel huisjesslakken als naaktslakken werden duidelijk veel minder gezien.
 • Beeldmateriaal heeft groot effect op determinatiesucces amfibieën en reptielen
  [released on: 30/12/2018]
  Onlangs vroegen we de lezers van Nature Today om mee te doen aan een onderzoek naar het effect van beeldmateriaal op de herkenning van amfibieën en reptielen. Ruim 1500 mensen namen hieraan deel. Ze gaven het vaakst een amfibie of reptiel de juiste naam na het zien van illustraties.
 • Duizenden timelapse-video’s van seizoensveranderingen in nieuwe GrowApp-website
  [released on: 29/12/2018]
  Met de GrowApp maken steeds meer mensen timelapse-video’s van de continu veranderende natuur in hun directe omgeving. In Nederland en België werden dit jaar op bijna 4000 locaties foto’s gemaakt van de wisselende seizoenen. Met de nieuwe website is veel sneller te zien waar er in de afgelopen dag, week, maand of in een zelf gekozen periode foto’s zijn gemaakt. Bekijk vele 4-seizoenen foto's.
 • Peelrandbreuk opengelegd voor wetenschappelijk onderzoek
  [released on: 28/12/2018]
  De Peelrandbreuk met zijn wijstgebieden is aardkundig uniek in Europa. De Peelrandbreuk loopt door heel Oost-Brabant en Limburg, van Oss tot voorbij Roermond. Bij het Brabantse Uden is de breuk goed zichtbaar. Dit najaar werd het bijzondere fenomeen wetenschappelijk onderzocht.
 • Gelderland ontsnippert verder
  [released on: 28/12/2018]
  De provincie Gelderland heeft een nieuw beleid voor ontsnippering vastgesteld. In de afgelopen jaren sloten wij aan bij het Rijksprogramma, door in de omgeving van de rijksecoducten voorzieningen aan te leggen. De komende jaren zullen wij, waar nodig, bij alle provinciale wegen voorzieningen aanleggen. Daarvoor sluiten wij aan bij de cyclus van groot onderhoud van deze wegen.
 • Knallend het nieuwe jaar in?
  [released on: 27/12/2018]
  Elk jaar met Oud & Nieuw steken we in Nederland een hoop vuurwerk af om het nieuwe jaar in te luiden. Wat laten we eigenlijk zo massaal ontploffen en hoe schadelijk is dat voor ons en onze lucht?
 • Libellenjaar 2018
  [released on: 27/12/2018]
  Hoe was 2018 voor de libellen? Welke soorten werden het meest gezien? Aan het einde van het jaar kunnen we terugkijken en zien we soorten die het opvallend goed deden, maar ook een aantal zorgenkindjes.
 • Nieuwe ‘naakte’ kokerjufferlarve voor de wetenschap beschreven uit Nederland
  [released on: 27/12/2018]
  In 2012 werd, na ruim veertig jaar afwezigheid, de zeer zeldzame schietmot Holocentropus insignis in het Fochteloërveen herontdekt. Hierdoor getriggerd werd in het voorjaar van 2014 een gerichte zoekactie op touw gezet om de onbeschreven larve van deze soort te vinden. Deze aanpak bleek zeer succesvol, de gezochte kokerjufferlarve kon voor het eerst voor de wetenschap beschreven worden.
 • Bodemleven en plantenrijkdom: kwaliteit gaat voor kwantiteit
  [released on: 26/12/2018]
  Planten en de bodem: die horen bij elkaar zoals een kerstboom en ballen. Vind je het rijkste bodemleven dan ook waar de rijkdom aan planten het grootst is? Niet altijd zegt NIOO-onderzoeker Sigrid Dassen. Het onderzoek waarop ze dit jaar promoveerde laat zien dat voor de kleinste bodembewoners de eigenschappen van planten belangrijker zijn dan de hoeveelheid soorten. Kwaliteit voor kwantiteit dus.
 • Groepen Grauwe Gorzen in het Groningse
  [released on: 25/12/2018]
  Op verschillende plekken in Groningen duiken sinds november tientallen Grauwe Gorzen op. Ze komen op akkertjes met zaaddragende planten af: zogenaamde wintervoedselveldjes. Tellers ontdekken er steeds meer exemplaren van deze erg schaarse overwinteraar.
 • Kijktips voor vijf fraaie winterse watervogels
  [released on: 25/12/2018]
  Gooi de kerstdagen eens over een andere boeg: ga met de familie op vogelavontuur en zoek één van de vijf fraaiste winterse watervogels van Nederland. Een beleving, die ook nog goed is voor de gezondheid. Nonnetje, brilduiker, grote zaagbek, ijseend en kleine zwaan: hier vindt u ze.
 • Doe mee met de Eindejaars Plantenjacht 2018!
  [released on: 25/12/2018]
  FLORON organiseert voor de vijfde maal de Eindejaars Plantenjacht. Elke plantenliefhebber kan tussen dinsdag 25 december en donderdag 3 januari waarnemingen van bloeiende planten doorgeven aan FLORON. In de winter wordt er maar weinig gekeken naar planten, daarom is er ook maar weinig bekend van winterbloeiers. Met de jaarlijkse Eindejaars Plantenjacht brengt FLORON hier verandering in.
 • Nachtvlinderjaar 2018
  [released on: 24/12/2018]
  Aan het eind van het jaar is het gebruikelijk terug te kijken. Welke nachtvlinders zijn er veel gezien? Een blik op de databestanden geeft een indruk, maar bij nachtvlinders blijken allerlei factoren van invloed op de lijstjes.
 • In 2018 tot nu toe tien verschillende wolven vastgesteld in Nederland, waarvan zes wijfjes
  [released on: 24/12/2018]
  Bij de driemaandelijkse monitoring die Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoert in opdracht van BIJ12 en de provinciale overheden zijn van augustus tot en met oktober 2018 twee nieuwe vrouwelijke wolven gesignaleerd en één wolvin die al eerder was aangetroffen. De andere zeven wolven die eerder dit jaar werden gesignaleerd zijn in deze periode niet meer waargenomen.
 • Inheemse plantensoorten cruciaal voor toename biodiversiteit in bermen
  [released on: 24/12/2018]
  Voor het vergroten van biodiversiteit in bermen door de aanleg van bloemrijke bermen blijkt de keuze voor inheemse planten cruciaal. De herkomst van een plantensoort is van grote invloed op het aantal soorten dat hiervan gebruik kan maken. Inheemse plantensoorten leveren gemiddeld een grotere bijdrage aan de biodiversiteit dan exoten.
 • Wie haalt toch die koeienvlaaien uit elkaar?
  [released on: 23/12/2018]
  Alsof ze ontploft zijn. Zo ligt menige koeienvlaai of paardenhoop er in begraasde natuurgebieden bij. Vooral in de herfst en winter is dat het geval. Als de temperatuur zakt, is het snel gedaan met de insecten waar veel vogels van leven. Met name kraaiachtigen stappen dan over op het plunderen van de poep, op zoek naar de larven van kevers en vliegen.
 • Hooikoorts onder de kerstboom door zeer hoge temperaturen
  [released on: 22/12/2018]
  Door de (zeer) hoge temperaturen in de afgelopen maanden zijn de afgelopen dagen al de eerste hazelaars en elzen in bloei gekomen. Met de aanhoudende hoge temperaturen zullen mensen die gevoelig zijn voor hazelaar- en/of elzenpollen rekening moeten houden met hooikoorts ‘onder de kerstboom’. Zo’n 33 procent van de hooikoortspatiënten is gevoelig voor pollen van hazelaar en/of els.
 • De wondere winterwereld van bomen en struiken
  [released on: 21/12/2018]
  In een winters landschap zijn de kale bomen en struiken de meest opvallende planten. Vooral als een sneeuwdek de vegetatie op de bodem bedekt. Op het eerste gezicht lijken deze kale 'staketsels' allemaal op elkaar, maar als je je er eens in verdiept, zul je zien dat bomen en struiken ook in de winter goed op naam te brengen zijn.
 • Natuur in Eigen Hand 2019
  [released on: 21/12/2018]
  Heeft u een concreet plan om nieuwe natuur te realiseren, maar ontbreekt het u aan voldoende financiële middelen? Door deel te nemen aan de prijsvraag van het Groen Ontwikkelfonds Brabant maakt u kans op €5.000.
 • Tuinvogels herkennen!
  [released on: 20/12/2018]
  In de winter, als je flink voert, is je tuin een groot vogelfeest. En je herkent de merel en de spreeuw prima. Maar soms komen er ook hele andere vogels in je tuin, die je er nog nooit eerder hebt gezien. Wil je weten wat er in je tuin zit, dan is nu het moment. Overal in het land worden cursussen gegeven over de herkenning van tuinvogels.
 • Wolven zijn terug in Nederland
  [released on: 20/12/2018]
  Wolven zijn nu al anderhalf jaar vrijwel continu in Nederland aanwezig en hoewel het er maar weinig zijn, neemt hun aantal wel toe. Maar wat betekent dat voor u? Hoog tijd voor een folder om, naast de website, mensen hierover te informeren. Nederlanders voorbereiden op de komst van de wolf is immers één van de doelstellingen van Wolven in Nederland.
 • #Eekhoorn gebruikt #faunaportalen over #A12
  [released on: 20/12/2018]
  Afgelopen zomer werden middels camera’s de eerste eekhoorns vastgelegd die de A12 tussen Arnhem en Ede overstaken via de twee daarvoor aangelegde faunaportalen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om twee verschillende eekhoorns. De faunaportalen zijn in 2016 gerealiseerd tijdens de verbreding van de A12. Bekijk de beelden in dit bericht.
 • Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland: samen natuurverlies ombuigen naar herstel
  [released on: 19/12/2018]
  Een brede maatschappelijke beweging heeft in Den Haag haar aanpak voor natuurherstel in Nederland gepresenteerd. De deelnemers zijn kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank. Zij laten zien dat we door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers het biodiversiteitsverlies om kunnen buigen naar herstel.
 • Exotische hondsvissen dwarsbomen amfibieën
  [released on: 19/12/2018]
  Vennen zijn belangrijk voor amfibieën als voortplantingswater. Beheerders geven veel aandacht aan het beheer van vennen, om effecten van verbossing, verzuring en vermesting tegen te gaan. Voor amfibieën heeft dit weinig zin als er exotische vissen aanwezig zijn. Onderzoek in Noord-Brabant laat zien dat ook de Amerikaanse hondsvis amfibieherstel flink in de weg zit.
 • Nu live te zien: de kleine bruine muis in de boom
  [released on: 18/12/2018]
  Een klein, bruin muisje. Daarmee zou je de boomkruiper kunnen vergelijken. Schuw als ie is, schuifelt hij geplakt aan de boom omhoog, op zoek naar kleine insecten en spinnetjes. Maar in de winter laat de boomkruiper zich beter zien. Wie in de buurt wat bomen heeft, kan deze kruiper nu zo maar in de tuin aantreffen.
 • Fosforworm gevonden, een nieuwe, lichtgevende exoot
  [released on: 18/12/2018]
  Leden van de Vogelwerkgroep Texel zagen tijdens een nachtexcursie op 27 oktober lichtgevende puntjes langs het pad bij de Horsmeertjes. Al snel werd de verrassende veroorzaker gevonden: de fosforworm Microscolex phosphoreus. Dit is de eerste vondst in Nederland. Deze exotische regenworm is door plantenhandel wereldwijd verspreid en in Groot-Brittannië vormen ze zelfs een plaag op golfbanen.
 • Geopark Schelde Delta gaat voor UNESCO-status
  [released on: 17/12/2018]
  Onlangs vertegenwoordigde de provincie Noord-Brabant het Geopark Schelde Delta op de internationale conferentie ‘UNESCO Global Geoparks’ in Italië. Dit initiatief wordt ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Oost-Vlaanderen en vele gemeenten en 'streekholders'. Gezamenlijk streven we naar de UNESCO Global Geopark status voor het gebied van de Schelde Delta.
 • Van PAS naar PAN: Programma Aanpak Natuurkwaliteit
  [released on: 17/12/2018]
  De overheid gaat uit van een droomscenario voor het stikstofbeleid. Maar de belasting van de natuur met stikstof is hoger dan de overheid had voorzien en daarom moet het beleid worden aangepast, vindt Michiel Wallis de Vries, senior onderzoeker bij De Vlinderstichting en buitengewoon hoogleraar Ecologie en Bescherming van Insecten aan Wageningen University & Research.
 • Gelderland heeft plan van aanpak invasieve exoten
  [released on: 16/12/2018]
  De provincies zijn dit jaar verantwoordelijk geworden voor de aanpak van invasieve exoten. De provincie Gelderland heeft nu een plan van aanpak voor invasieve exoten vastgesteld. Er komt onder andere een regeling om beheerders van natuurterreinen te subsidiëren bij het treffen van bestrijdingsmaatregelen tegen deze soorten. Ook wordt geïnvesteerd in communicatie en bewustwording.
 • Duikers brengen biodiversiteit van natuurlijke schelpdierbank in beeld
  [released on: 16/12/2018]
  In de Noordzee vormen schelpdierbanken oases van biodiversiteit binnen woestijnen van zandbodems. In de afgelopen twee eeuwen zijn deze bijna volledig verloren gegaan. In 2016 werd een natuurlijke schelpdierbank ontdekt aan de Noordzeezijde van de Brouwersdam. Op 13 oktober startten vrijwilligers met monitoring, waarbij ook het grote publiek kon meegenieten van het bijzondere onderwaterleven.
 • Biodiversiteit in recreatiegebieden in Zuid-Holland
  [released on: 14/12/2018]
  In de provincie Zuid-Holland zijn de afgelopen decennia vele tientallen recreatiegebieden aangelegd. Deze gebieden vormen inmiddels ruim zes procent van het oppervlak van Zuid-Holland. Een beter ecologisch beheer kan tot hogere natuurwaarden in deze gebieden leiden, blijkt uit inventarisaties van de provincie Zuid-Holland van de biodiversiteit in recreatiegebieden.
 • #Verspreiding van #Noordse woelmuis in #Fryslân onderzocht met #eDNA uit keutels
  [released on: 14/12/2018]
  In 2017 is de verspreiding van de Noordse woelmuis in Fryslân in beeld gebracht door in van oudsher bekende leefgebieden op een groot aantal meetpunten keutels van woelmuizen te verzamelen en via de environmental DNA (eDNA)-methodiek op soort te brengen. Hierbij is vastgesteld dat de Noordse woelmuis in Fryslân de laatste jaren sterk is afgenomen.
 • Kepen hongerend naar Nederlandse beukennootjes, of niet?
  [released on: 14/12/2018]
  Dit najaar zijn er opvallend veel kepen in Nederland gesignaleerd. Kepen broeden in Noord-Europa en leven in de broedtijd grotendeels van insecten. In de winter staan zaden op het menu, speciaal van beuken. De zaadopbrengst (mast) van beuken wisselt jaarlijks: het ene jaar overvloedig en het volgende jaar bijna niets. Is dat te merken aan de aantallen kepen in ons land?
 • Kwelders kansrijk voor vastleggen CO2
  [released on: 13/12/2018]
  Het klimaat verandert omdat de temperatuur op de aarde stijgt. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Onlangs sloeg het IPCC alarm: als de CO2-uitstoot niet wordt teruggebracht, kan dit desastreuze gevolgen hebben. Het vastleggen van CO2 staat daarom hoog op de agenda. Volgens recent onderzoek blijken kwelders kansrijk voor het vastleggen van CO2.
 • Drentse gemeentes, waterschappen en provincie slaan handen ineen voor versterken biodiversiteit
  [released on: 13/12/2018]
  Donderdagmiddag 29 november 2018 ondertekenden acht Drentse gemeenten, drie waterschappen en de provincie Drenthe het document ‘Soortenrijk Drenthe – Samenwerken aan natuurvriendelijk beheer van bermen en oevers’. Hierin spreken zij de ambitie uit om door ecologisch beheer de biodiversiteit van bermen, taluds, oevers en overhoeken te verbeteren.
 • Overwintert de kolibrievlinder in ons land?
  [released on: 13/12/2018]
  Het was een erg goed jaar voor de kolibrievlinder en veel mensen hebben kunnen genieten van deze trekvlinder, die ook veel in tuinen te zien is. De kolibrievlinder trekt normaal gesproken in het najaar weg naar het zuiden, maar er zijn nu ook in december nog meldingen. Probeert hij hier te overwinteren?
 • Vermomd wadslakje blijkt nieuwe exoot
  [released on: 12/12/2018]
  In het Noordzeekanaal leven diverse brakwatersoorten, waaronder ook exoten die met schepen zijn meegelift. Een klein, obscuur, aanvankelijk niet als exoot herkend slakje, is hier zeker al sinds april 2014 aanwezig. Vanwege lopend onderzoek willen we graag achterhalen wanneer de eerste aankwamen en of ze nog elders in Nederland zitten. Vandaar een oproep: let op 'vermomde' wadslakjes!
 • Aziatische hoornaar succesvol bestreden
  [released on: 12/12/2018]
  In 2018 zijn twee nesten van de Aziatische hoornaar gevonden, beide in het zuidwesten van ons land. De aangetroffen nesten zijn succesvol bestreden. Daarnaast worden met name in Zeeuws-Vlaanderen incidenteel Aziatische hoornaars waargenomen van nesten uit Vlaanderen.
 • Klimaatverandering: sterft de zwarte truffel uit?
  [released on: 12/12/2018]
  De zwarte truffel, een zeer kostbare delicatesse uit Zuid-Europa, is slecht bestand tegen de zeer warme en droge zomers. Met de verwachte stijging van de temperatuur en grotere droogte deze eeuw is de voorspelling dat de truffeloogst met 75 tot 100% zal afnemen. Uitbreiding van de truffel naar Noordwest-Europa lijkt onmogelijk, daarvoor zijn de omstandigheden ongeschikt.
 • Nieuwe aanpak verzacht effect klimaatverandering op zeeschildpadden
  [released on: 11/12/2018]
  Met nieuwe strategieën is het tanende voortplantingssucces van zeeschildpadden als gevolg van klimaatopwarming drastisch te verbeteren. Dat blijkt uit experimenten, uitgevoerd in het St. Eustatius Marine Park in Caribisch Nederland door de Swansea University en Wageningen University & Research in samenwerking met St. Eustatius National Parks, de Rijksuniversiteit Groningen en de Deakin University.
 • Zo help je vogels de winter door
  [released on: 11/12/2018]
  Na een zachte herfst, breekt voor vogels de meest barre tijd van het jaar aan. De winter. De koude nachten zijn lang, de dagen om voedsel te zoeken kort. En er is al zo weinig voedsel te vinden in de wintermaanden. Hoogste tijd dus om de helpende hand te bieden.
 • 40 jaar monitoring van bodemfauna in het Lauwersmeer
  [released on: 10/12/2018]
  In 1969 werd de Lauwerszee ingedijkt en is op twee plekken begonnen met een monitoring van bodemfauna die tot 2008 doorging. Het aantal individuen dat per jaar gevangen werd vertoonde in de beginfase pieken, maar stabiliseerde zich na twintig jaar. Het aantal soorten dat per jaar gevangen werd, bleef na enkele jaren stabiel, maar opvallend was dat de soortensamenstelling continu bleef veranderen.
 • Knijpt de maanwaterjuffer er stiekem tussenuit?
  [released on: 10/12/2018]
  De maanwaterjuffer was op de hogere zandgronden van oudsher een vrij algemene soort die in de meeste gebieden met vennetjes wel gevonden kon worden. De laatste 15 jaar gaat hij echter sterk achteruit en is op veel vroegere vliegplaatsen verdwenen. De reden voor deze plotselinge achteruitgang is nog niet duidelijk.
 • Ottertekening inspireert veldlessen
  [released on: 09/12/2018]
  Vanuit het grensoverschrijdende project Groen Blauwe Rijn Alliantie worden in Nederland en Duitsland veldlessen gegeven waarbij rivier, natuur, water, otters en trekvissen centraal staan. Als inspiratie tijdens de veldles wordt er sinds kort een tekening gebruikt van het leefgebied van de otter. Met de tekening gaan leerlingen van basisscholen het veld in om meer te leren over de natuur.
 • Vermindering toepassing glyfosaat
  [released on: 07/12/2018]
  De provincie onderzocht dit jaar de mogelijkheden om in Noord-Brabant het gebruik van glyfosaat zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit naar aanleiding van de verlenging van de Europese toelating van glyfosaat in 2017, terwijl er ook berichten waren over schadelijke gevolgen hiervan.
 • Steeds minder stadse staartmezen
  [released on: 07/12/2018]
  Ieder voorjaar tellen vogelaars weer iets minder staartmezen in steden en dorpen. Het vriendelijke ge-’die-die-die’ van twee staartmeesjes die ijverig aan een kunstig nest bouwen is steeds minder te horen. Hoe kan dat?
 • Op zee gestrande vleermuis mag nog een keer de sprong wagen
  [released on: 06/12/2018]
  Door terugmeldingen van geringde vleermuizen is bekend dat sommige Europese vleermuissoorten over grote afstanden migreren en dat dieren daarbij ook de Oostzee en de Noordzee kunnen oversteken. Geen geringe prestatie voor een dier met een gewicht van hooguit 1 à 2 velletjes A4-papier. Toch halen niet alle dieren zo makkelijk de andere kust…
 • Toptijd voor kleine wintervlinder
  [released on: 06/12/2018]
  De kleine wintervlinder vliegt in de grootste aantallen van half november tot half december. Deze week lijkt de soort op haar piek te zijn, als je hem wilt zien is nu het moment. Vooral op de zandgronden gaat het om grote aantallen van soms duizenden vlinders.
 • Meer dan 1,2 miljoen amfibieën overgezet
  [released on: 05/12/2018]
  In heel Nederland worden in het voorjaar tijdens de amfibieëntrek door honderden vrijwilligers amfibieën de straat overgezet. Hierdoor wordt voorkomen dat ze worden doodgereden. Uit gegevens van Padden.nu blijkt dat in de afgelopen tien jaar meer dan 1,2 miljoen dieren veilig naar de overkant zijn geholpen. De overzetresultaten laten wel zien dat het aantal gewone padden in Nederland afneemt.
 • Nieuw lesmateriaal over invasieve exoten
  [released on: 05/12/2018]
  Leerlingen in het mbo-groen onderwijs kunnen nu op een innovatieve manier kennismaken met invasieve exoten. De NVWA heeft lesmateriaal laten maken omdat bleek dat er in het mbo-groen onderwijs nauwelijks leermiddelen over invasieve exoten waren.
 • 'Enorm' mandaat voor wereldwijde analyse bodembiodiversiteit
  [released on: 04/12/2018]
  De biodiversiteit staat overal onder druk, maar hoeveel weten we eigenlijk over de wereldwijde stand van zaken in de voor ons zo belangrijke bodem? Te weinig, concludeerden afgevaardigden van 190 landen op de VN biodiversiteitstop in Egypte. Bodemecologen Wim van der Putten en Kelly Ramirez (NIOO-KNAW) zijn blij met het mandaat vanuit de top om eindelijk iets aan dat gebrek aan kennis te doen.
 • Jeroen Stoutjesdijk natuurbeheerder van het jaar
  [released on: 04/12/2018]
  Jeroen Stoutjesdijk, voormalig ecoloog bij de gemeenten Breda en Nieuw Ginneken, is 16 november uitgeroepen tot Brabants natuurbeheerder van het jaar. Dat gebeurde tijdens het drukbezochte symposium Biodiversiteit en Leefgebieden in het provinciehuis.
 • EU Waterwet moet juist béter, niet zwakker
  [released on: 04/12/2018]
  Er zijn Europese landen en bedrijven die actief proberen de Europese 'waterwet' te ondermijnen. Terwijl schoon water juist fundamenteel is voor ons allemaal - mensen én natuur. Samen moeten we ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. Laat uw stem horen voor gezond en natuurrijk water. De 'Kaderrichtlijn Water' moet juist béter, niet zwakker!
 • (Voor)lente aan begin van meteorologische winter
  [released on: 03/12/2018]
  Weer is het extreem warm. Hoe gaat de natuur dit keer reageren? De eerste voorlenteverschijnselen kunnen elk moment zichtbaar worden zoals de eerste bloeiende hazelaars. Ondertussen wil een witte paardenkastanje die nog in lentestand staat maar geen herfstkleuren krijgen. Ook bij berken zien we dat in de herfst nieuw gevormde bladeren extra lang blijven hangen.
 • Eerste klimaatkaart Nederlandse flora: warmteminnende planten langs rivieren en in steden
  [released on: 03/12/2018]
  Door 35 miljoen plantenwaarnemingen in Nederland te combineren met informatie over de gemiddelde temperatuur waar elke plantensoort op de wereld voorkomt is een bijzondere klimaatkaart voor Nederland gemaakt. Voor het eerst wordt duidelijk waar in Nederland de meeste warmteminnende planten voorkomen: rivieren en steden springen er overduidelijk uit.
 • Meer dagvlinders op de Assendelverzeedijk door sinusbeheer
  [released on: 03/12/2018]
  Afgelopen zomer startte Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland met sinusbeheer op de Assendelverzeedijk. Sinusbeheer is een manier van maaien die kan bijdragen aan de biodiversiteit. Uit monitoring van De Vlinderstichting blijkt dat er inderdaad meer dagvlinders te zien waren op de proefvakken waar sinusbeheer is toegepast.
 • Afname Gewone slibanemoon langs de Noordzeekust
  [released on: 02/12/2018]
  Een deel van onze zoute wateren valt in de categorie 'beschermde Europese Habitattypen'. De kwaliteit daarvan wordt onder meer bepaald met behulp van als indicator fungerende 'Typische soorten'. De Gewone slibanemoon is zo’n Typische soort. Deze fraaie zeeanemoon vertoont een duidelijke afname in de Noordzeekustzone.
 • Boeren kunnen in zelforganisatie prima natuur beheren
  [released on: 01/12/2018]
  Boeren kunnen deskundige natuurbeheerders zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (WENR) in de Krimpenerwaard. De Natuurcoöperatie Krimpenerwaard heeft hier zowel van de overheid als van het Zuid-Hollands Landschap het vertrouwen gekregen.
 • Meer aandacht voor biodiversiteit in Gelderse subsidieregelingen
  [released on: 30/11/2018]
  De provincie Gelderland heeft enkele subsidieregelingen vernieuwd met meer aandacht voor biodiversiteit. Er zijn nieuwe regelingen voor soortmanagementplannen en groene schoolpleinen en de bestaande regelingen voor burgerbetrokkenheid en landschap bieden nu ruimere mogelijkheden.
 • Nieuwe kaart laat bodemdaling in Nederland zien
  [released on: 29/11/2018]
  Bodembeweging is actueel. Denk aan de aardbevingen in Groningen of de huizen in veengebieden die scheuren en verzakkingen vertoonden afgelopen zomer door de droogte. Het Rijk gaf op Prinsjesdag aan dat zij een nationaal programma bodemdaling wilde opzetten. Dat is nodig, toont de nieuwe Actuele Bodemdalingskaart van Nederland. Deze kaart staat online en is ook opgenomen in de Atlas Leefomgeving.
 • Eerste beelden van #steenmarter in het Noordhollands #Duinreservaat
  [released on: 29/11/2018]
  Bastiaan Schuit van de Boommarterwerkgroep PWN-NHD stond raar te kijken toen hij de door de cameraval opgenomen beelden zat te bekijken. De camera had al regelmatig boommarters vastgelegd, maar op deze beelden was duidelijk een steenmarter te zien. Waarnemingen van steenmarters zijn in Noord-Holland op één hand te tellen.
 • Graslandinsecten profiteren van eenvoudige maatregelen
  [released on: 29/11/2018]
  Vlinders en bijen die in graslanden leven zijn met relatief eenvoudige maatregelen te helpen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van De Vlinderstichting, It Fryske Gea en agrarisch collectief It Lege Midden, uitgevoerd in Friesland. Vooral het kruidenrijk maken of houden van perceelsranden levert positieve effecten op voor vlinders.
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in Nature Today
  [released on: 28/11/2018]
  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is vanaf nu partner van Nature Today. De NVWA bewaakt niet alleen de voedselveiligheid en de productveiligheid, maar handhaaft ook onderdelen van de natuurwetgeving. Er zijn drie hoofdtaken: bescherming van biodiversiteit, voorkomen van verspreiding van ziekteverwekkende vectoren en toezicht op het welzijn van (exotische) dieren.
 • #Bedreigde #Limburgse soorten in de spotlights
  [released on: 27/11/2018]
  Zuid-Limburg is een bijzonder stukje Nederland. In de heuvels, op de plateaus en in de groene beekdalen komen soorten voor die nergens anders in Nederland zijn te vinden. De geel-zwarte vuursalamander, de illustere korenwolf en de eikelmuis met zijn zwarte masker. Helaas zijn al deze soorten erg zeldzaam en worden ze bedreigd in hun voortbestaan.
 • 2019 uitgeroepen tot Jaar van de Wulp
  [released on: 27/11/2018]
  De prachtige wulp is een kustvogel én een weidevogel. Uit de nieuwe Vogelatlas die afgelopen week werd gepresenteerd, blijkt dat het met kustvogels en weidevogels niet goed gaat in Nederland. De oer-Hollandse wulp is dus op twee fronten de klos. Hij staat hoog op de Rode Lijst. Hulp voor de wulp is nodig. Reden voor Sovon en Vogelbescherming om 2019 uit te roepen tot het Jaar van de Wulp.
 • Diana-uil heeft goed gevlogen
  [released on: 26/11/2018]
  De diana-uil staat te boek als een vrij zeldzame vlinder, maar de laatste jaren worden er veel meer gezien dan vroeger. Ook dit jaar is de diana-uil veel gemeld, maar de soort breidt zich niet echt uit. Alleen uit de provincie Groningen komen recent berichten van nieuwe locaties.
 • Weten wat boeren beweegt om natuurinclusieve landbouw effectiever te kunnen stimuleren
  [released on: 26/11/2018]
  Om boeren te kunnen helpen natuurinclusiever te gaan boeren, is het nodig om te begrijpen wat een rol speelt bij hun keuzes. Een nieuwe brochure geeft tips.
 • Dennenprocessierups komt steeds dichter bij Nederland: hoe herken je de levensstadia?
  [released on: 25/11/2018]
  Een paar jaar geleden bevonden de rupsen van de dennenprocessierups zich nog aan de grens van Frankrijk met België. Het is daarom niet uitgesloten dat de dennenprocessierups zich inmiddels ook in België of zelfs in het zuiden van Nederland bevindt. Ook de dennenprocessierups heeft brandharen. Hier lees je hoe je de verschillende levensstadia van de dennenprocessierups kunt herkennen.
 • Bijna honderd gewervelde aaseters vastgelegd in West-Europa
  [released on: 25/11/2018]
  Een completere natuur met ruimte voor dode grote dieren is waar Dood doet Leven naar streeft. De afgelopen jaren zijn er voorbeeldprojecten gestart en is onderzoek gedaan. Ook in de landen om ons heen. Samen met onze collega's van project Necros is een Duitstalig overzicht gemaakt van de 97 gewervelde aaseters die zijn waargenomen met behulp van wildcamera's.
 • Een verhouding met elementen: ook iets voor jou?
  [released on: 24/11/2018]
  Een platonische verhouding? Nee, een elementaire! Al het leven op aarde is opgebouwd uit dezelfde set van onmisbare elementen. Zo is koolstof (aangegeven met een hoofdletter C), belangrijk voor onze energievoorziening in de vorm van koolhydraten, vetten en suikers. Stikstof (N) wordt gebruikt voor eiwitten. En fosfor (P) voor het maken van DNA én voor onze botten. Elementen vind je echt overal!
 • Samenstelling vogelbevolking in 40 jaar spectaculair op z'n kop
  [released on: 24/11/2018]
  Duizenden vogelaars gingen drie jaar lang op pad om alle vogels in Nederland systematisch in kaart te brengen. Het resultaat wordt op 24 november gepresenteerd in het nieuwe boek ‘Vogelatlas van Nederland’. De publicatie maakt duidelijk dat de vogelwereld de afgelopen 40 jaar behoorlijk op z'n kop is gezet.
 • Duizend euro voor de beste nieuwe natuurfoto op Wikipedia
  [released on: 23/11/2018]
  Wikipedia is na google de meest gebruikte website ter wereld. Wat je ook zoekt, je komt bijna altijd uit bij deze digitale encyclopedie. Dat geldt ook voor zoekopdrachten over planten en dieren. Bij die teksten staan vaak mooie en verhelderende afbeeldingen via het ‘zusje’ Wikimedia Commons. Via een prijsvraag willen we stimuleren dat meer mensen natuurfoto’s op Wikimedia plaatsen.
 • Provincie Zuid-Holland zoekt akkerbeschermers voor pilot diervriendelijk ganzenbeheer
  [released on: 23/11/2018]
  In januari 2019 gaat de provincie Zuid-Holland samen met de Dierenbescherming van start met een pilot om ganzen op een diervriendelijke manier te verjagen bij twee agrarische ondernemingen, zonder afschot. Woon jij in de omgeving van de Hoeksche Waard of het Groene Hart en wil jij graag op een positieve wijze bijdragen aan een oplossing voor de ganzenoverlast? Meld je dan aan voor de pilot.
 • Net verschenen: 'De man op de dijk', het grenzeloze verhaal van de grauwe kiekendief. ow.ly/JD2730mGrv9
  [released on: 22/11/2018]
  Bijna waren we hem kwijt in Nederland: de grauwe kiekendief, één van de sierlijkste en meest mysterieuze vogels ter wereld. Tot halverwege de vorige eeuw was het een algemene vogel die in iedere provincie in onze natuurgebieden broedde, maar in 1990 was hij nagenoeg verdwenen. Totdat iemand een nest ontdekte in een Groningse akker. Eén man, één nest.
 • Brabantse Vleermuiswerkgroep laat vleermuizen beter wegkruipen
  [released on: 22/11/2018]
  Voor vleermuizen gaat de periode van winterslaap nu echt in. De helft van de Nederlandse soorten overwintert graag in oude bunkers, mergelgroeven, forten en speciaal aangelegde vleermuiskelders. Dit jaar besteedde de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant aandacht aan de verbetering van deze vleermuiskelders: ze plaatste speciale wegkruipstenen zodat de vleermuizen er zich beter in kunnen schuilhouden.
 • Nieuw overzicht Nederlandse watermijten
  [released on: 21/11/2018]
  Watermijten zijn kleine, kleurrijke waterdiertjes met een interessante levenswijze. Deze week is in Entomologische Tabellen een determinatiesleutel voor de Nederlandse soorten gepubliceerd. In de afgelopen decennia is de kennis over watermijten sterk gegroeid, mede omdat deze groep een rol speelt in waterkwaliteitsbeoordelingen van waterschappen. Er zijn nu 273 soorten uit ons land bekend.
 • Promotieonderzoek geeft aan wat te doen bij amfibieziektes
  [released on: 21/11/2018]
  Op dinsdag 6 november verdedigde promovenda Annemarieke Spitzen haar proefschrift over de impact van invasieve chytride schimmels op inheemse amfibieën. Haar werk toont de praktische mogelijkheden die beheerders hebben in het veld.
 • Grote bonte specht, welkom in uw tuin?
  [released on: 20/11/2018]
  Wat gaat het goed met de grote bonte specht. Briljant. Zo’n fraaie vogel, die ook nog eens dichtbij mensen leeft. Voer nu vast bij om ze welkom te heten in uw tuin. Misschien telt u er dan zelfs wel één bij de aankomende Nationale Tuinvogeltelling.
 • Zeldzame libellen in Brabant: goed en slecht nieuws
  [released on: 19/11/2018]
  Noord-Brabant is een goede libellenprovincie. Van de 71 Nederlandse soorten zijn er 67 in Brabant aanwezig of aanwezig geweest. Vergeleken met de periode tussen 1970 en 1990 gaat het met een aantal soorten, waaronder beekrombout, bosbeekjuffer en speerwaterjuffer, flink beter. De zeer zeldzame gewone bronlibel echter wordt sterk bedreigd. In de Esperloop gaat men proberen het tij te keren.
 • Het betalen van boeren voor Boeren voor Natuur mag nu in heel Nederland
  [released on: 19/11/2018]
  Sinds 2008 wordt geëxperimenteerd met ‘Boeren voor natuur’, een natuurinclusieve vorm van landbouw. Tot nu toe was financiering hiervan met publiek geld alleen toegestaan voor enkele pilotprojecten. Maar een Brussels besluit van vorige week zorgt ervoor dat Boeren voor Natuur nu een optie is geworden in heel Nederland.
 • Eerste compensatiepool in Gelderland van start
  [released on: 18/11/2018]
  De gemeente Apeldoorn stelt grond beschikbaar voor de eerste compensatiepool van Gelderland. Ruim twintig hectare nieuwe natuur zal worden aangelegd, betaald door partijen die elders natuur of bos hebben aangetast. Voor deze partijen een goede oplossing, en de provincie bereikt hiermee dat het geld wordt ingezet op een locatie waar een goede ruimtelijke en ecologische kwaliteit bereikt kan worden.
 • Impact droogte op grasland en het herstel naderhand
  [released on: 17/11/2018]
  Satellietbeelden uit Groenmonitor.nl laten zien dat het gras op de klei in Groningen en Friesland en in het Groene Hart het minst te lijden had van de droogte. In Oost-Overijssel, Gelderland, Zeeland, delen van Brabant en Limburg en de kuststrook is de groenindex het sterkst afgenomen. Door de regenval in augustus was het gras in heel Nederland begin september weer groen.
 • Amazonewoud hobbelt achter de klimaatverandering aan
  [released on: 16/11/2018]
  Het Amazonewoud past zich aan, maar kan de klimaatverandering niet bijhouden. Dat concludeert een team van ruim honderd wetenschappers, waaronder Pieter Zuidema van Wageningen Universiteit, in een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Global Change Biology.
 • Voor 42 euro meet u zelf fijnstof
  [released on: 15/11/2018]
  De technologie voor het meten van luchtkwaliteit verandert momenteel snel. Iedereen kan nu zelf de luchtkwaliteit meten met goedkope meetapparaatjes. Hoeft het RIVM zelf geen luchtmetingen meer te doen, nu burgers het overnemen? Of zijn juist meer metingen nodig om de burgermetingen te ijken? Hester Volten, onderzoeker bij het RIVM, legt uit hoe de ontwikkelingen haar werk veranderden.
 • Na 47 jaar weer haring in het Haringvliet
  [released on: 15/11/2018]
  Vanaf vandaag gaan de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier. Daardoor herstelt na precies 47 jaar de verbinding van de grote Europese rivieren Rijn en Maas met de Noordzee. Dit is een belangrijke stap voor de natuur en het herstel van een dynamische delta met internationale impact.
 • Afrikaanse #Varkenspest: voorkomen is beter dan afschot
  [released on: 15/11/2018]
  Afrikaanse varkenspest is een voor varkensachtigen dodelijke en zeer besmettelijke ziekte. De ziekte verspreidt zich sinds 2007 over het Europese continent, heeft geleid tot massale sterfte in populaties wilde zwijnen en zorgt voor grote problemen in de varkenshouderij in diverse Europese landen. In West-Europa is de ziekte in september 2018 geconstateerd bij wilde zwijnen in Wallonië.
 • Zwartvlekwinteruil trotseert de kou
  [released on: 14/11/2018]
  De zwartvlekwinteruil wordt al een paar weken af en toe gemeld, maar de komende maanden, tot in april, is deze nachtvlinder nog te vinden. Je moet er alleen wel wat voor doen. De mot komt nauwelijks op licht af, maar wordt wel veel gezien op zoetigheid. Nu de meeste bloemen zijn uitgebloeid kan stropen uitkomst bieden.
 • Opwarming bederft winterwonderland in Europa
  [released on: 14/11/2018]
  Ooit, toen wij nog jong waren, was Europa ’s winters bedekt met dikke lagen sneeuw. Klimaatverandering dreigt de daarmee samenhangende sneeuwpret echter te bederven. Dat blijkt uit een studie van Adrià Fontrodona Bach, MSc-student Earth and Environment, gepubliceerd in Geophysical Research Letters, en besproken in Nature.
 • Aanvullend statement onderwaterdrainage in veengebieden
  [released on: 13/11/2018]
  Naar aanleiding van vragen en discussie over eerdere berichten op Nature Today over onderwaterdrainage in veengebieden heeft Lars Hein van Wageningen Universiteit een aanvullend statement geschreven.
 • Rechter verbiedt opnieuw schieten smienten in Zuid-Holland
  [released on: 13/11/2018]
  De Rechtbank in Den Haag heeft, net als vorig jaar, geoordeeld dat er voorlopig geen afschot van smienten mag plaatsvinden in Zuid-Holland. Vogelbescherming Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maakten eerder bezwaar tegen dit voornemen van de provincie. Smienten zijn kleine eenden die overwinteren in ons land. Al jarenlang zien we de aantallen van deze eend slinken.
 • Lichtvervuiling slecht voor kleine wintervlinder
  [released on: 12/11/2018]
  Op de invoerportalen verschijnen de eerste meldingen van forse aantallen van de kleine wintervlinder. Deze nachtvlinder plant zich nu, in de winter, voort en is te zien tot ver in december. Het is een zeer algemene vlinder die vrijwel overal kan worden aangetroffen. De vlinder blijkt gevoelig voor licht en de vele lichtvervuiling in grote delen van Nederland beïnvloedt de voortplanting.
 • Successen voor wilde bijen in Zuid-Hollands Bijenlandschap
  [released on: 12/11/2018]
  In 2015 ging Groene Cirkels Bijenlandschap van start. Een initiatief van de Provincie Zuid-Holland en vele andere partijen om een bloemen- en bijenrijk landschap te ontwikkelen in de regio rond Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. De eerste resultaten zijn verheugend. Niet alleen is de soortenrijkdom toegenomen, ook zijn enkele kenmerkende bijensoorten van bloemrijke weides teruggekeerd.
 • Kraansvlak biedt wisenten gevarieerd herfstmenu
  [released on: 11/11/2018]
  Sinds 2007 leven er wisenten in duingebied Kraansvlak, onderdeel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, in een project van PWN en ARK Natuurontwikkeling. Al vanaf het begin van dit eerste wisentproject in Nederland wordt kennis verzameld voor een beter beeld van de ecologie van deze nog altijd bedreigde diersoort en zijn invloed op het landschap. Onlangs werd een paddenstoel etende wisent ontdekt.
 • Bloedrode exoot in de Grevelingen
  [released on: 11/11/2018]
  Het Bloedrode plooimosdiertje is een door de mens over grote delen van de wereld verspreide exoot. In Europa had de soort zich al wel langs de Atlantische kust, maar nog niet langs de Noordzeekust gevestigd. Recent bleek dat de soort in het Grevelingenmeer leeft.
 • Groene Held: Sjef Wannemakers
  [released on: 10/11/2018]
  In Noord-Brabant zijn enorm veel vrijwilligers actief in en voor de natuur. Deze ‘Groene Helden’ dragen bij aan een groene en gezonde leefomgeving. Via persoonlijke portretten zet de provincie een aantal van hen in het zonnetje. Zo inspireert en informeert de provincie anderen over Brabantse natuur. Deze keer: Sjef Wannemakers.
 • Steun in Tweede Kamer voor natuurinclusief bouwen
  [released on: 09/11/2018]
  Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging werken al een aantal jaren hard aan het stimuleren van natuurinclusief bouwen. Daarmee krijgen vogels en vleermuizen woonruimte in gebouwen en biedt het groen in de omgeving natuurlijk voedsel en dekking. Op 6 november zijn in de Tweede Kamer twee moties aangenomen die ons werk aan natuurlijke stedelijke omgeving kunnen versterken.
 • Wintertijd verstoort nachtdieren in de zomer
  [released on: 08/11/2018]
  In het recente debat over de keuze voor het afschaffen of behouden van de zomertijd is vooral aandacht besteed aan maatschappelijke en economische gevolgen. Over de gevolgen voor de natuur werd echter gezwegen. Onterecht, volgens vleermuisdeskundigen Herman Limpens en Kamiel Spoelstra. Door een keuze voor wintertijd zullen nachtdieren in de zomer vaker en langer verstoord worden door kunstlicht.
 • Lust de buxusmot ook andere struiken?
  [released on: 08/11/2018]
  Inmiddels heeft vrijwel iedere buxuseigenaar in Nederland al kennis gemaakt met de buxusmot. Deze exoot uit Azië heeft al heel veel buxusstruiken kaal gevreten en veel mensen hebben besloten om de buxus te vervangen voor een andere struik. Dat kan, maar pas op, want er zijn aanwijzingen dat de rups van de buxusmot wellicht ook andere struiken lust.
 • Laat de prikken niet stikken
  [released on: 07/11/2018]
  Het Waterschap Limburg voerde in het najaar van 2018 baggerwerkzaamheden uit in de Niers, dit om de doorstroming te bevorderen. In de Niers leven beschermde vissoorten, waaronder de in Nederland uiterst zeldzame rivierprik. Omdat priklarven juist in de bodem leven, zijn ze erg kwetsbaar voor dit baggerwerk. Dankzij ecologische begeleiding werd een groot aantal prikken in veiligheid gebracht.
 • Alleen stevige maatregelen kunnen uitsterven van nog meer vogelsoorten in Nederland voorkomen
  [released on: 07/11/2018]
  De afgelopen eeuw zijn er negen vogels uitgestorven als broedvogel in Nederland. Zeker een tiental staan op het punt om op korte termijn uit ons land te verdwijnen. Uit het boek Bedreigde vogels in Nederland blijkt de belangrijkste reden hiervoor de vernietiging van leefgebieden en het verdwijnen van insecten te zijn.
 • Flora Zeelandica beste Zeeuwse wetenschappelijke uitgave van 2018
  [released on: 06/11/2018]
  Tijdens de prijsuitreiking van het Zeeuwse boek van het jaar op zaterdag 3 november werd de Flora Zeelandica verkozen tot de Beste wetenschappelijke uitgave van 2018. De jury sprak veel lovende woorden over het “indrukwekkende meesterwerk”.
 • Het Zuid-Hollands Landschap nieuwe eigenaar Crezéepolder
  [released on: 06/11/2018]
  Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is sinds zaterdag 3 november officieel eigenaar van de Crezéepolder op IJsselmonde. Daarmee is het beheer van dit bijzondere zoetwatergetijdennatuurgebied duurzaam geregeld. Door de samenhang met de naastgelegen Sophiapolder en het Ridderkerkse Griend te vergroten ontstaan nieuwe kansen voor planten en dieren die afhankelijk zijn van eb en vloed en zoet water.
 • In Zandvoort na dertig jaar honderd extra plantensoorten gevonden
  [released on: 06/11/2018]
  Vanwege het 30-jarig jubileum heeft FLORON enkele tientallen kilometerhokken uit haar beginjaren opnieuw geïnventariseerd op plantensoorten. Het is boeiend om een soortenlijst van nu naast die uit 1990 te leggen en te analyseren. Hoe verliep het in het kilometerhok 97-488 in Zandvoort aan Zee? Wat is er in 30 jaar tijd veranderd?
 • Vlinders binnen? Zet ze naar buiten!
  [released on: 05/11/2018]
  De wintertijd is ingegaan. Vorige week werd de klok verzet en het is nu weer eerder licht ’s ochtends, maar ook eerder donker in de middag. Er zijn niet veel dagvlinders meer te zien, hoewel op zonnige, niet te koude dagen er nog wel enkele actief zijn. Ook kun je vlinders in huis vinden en dan moet je actie ondernemen! Kou is voor deze vlinders vaak geen probleem, warmte wel.
 • Hebben we een vroege of late herfst? Oordeel zelf met de GrowApp-beelden
  [released on: 04/11/2018]
  Op steeds meer plaatsen in Nederland en daarbuiten ontstaan er mooie GrowApp time-lapsevideo’s van het verloop van de seizoenen in de natuur. De individuele foto’s bieden nieuwe mogelijkheden voor ons onderzoek naar de invloed van klimaatverandering op de natuur. In dit natuurbericht hebben we foto’s van een jaar geleden naast die van dit jaar gezet. Is de herfst dit jaar vroeger of later?
 • Zilveren maan terug op de Veluwe
  [released on: 04/11/2018]
  Onlangs maakte Geldersch Landschap & Kasteelen bekend dat in het Wisselse Veen bij Epe een populatie van de Zilveren maan leeft. Dat is groot nieuws, want deze vlinder is in Nederland zeer zeldzaam geworden en was al decennialang verdwenen van de Veluwe.
 • Ruim 35 jaar natuurlijke begrazing in Nederland
  [released on: 03/11/2018]
  Het is meer dan 35 jaar geleden dat de eerste grote grazers geïntroduceerd werden in de Nederlandse natuur. Grote grazers als konikpaarden en Schotse hooglanders zijn inmiddels een bekende verschijning geworden. Uit een seminar dat FREE Nature en ARK Natuurontwikkeling hierover organiseerden blijkt dat dit de natuur op vele manieren heeft verrijkt. Toch worden grote grazers niet overal gebruikt.
 • #Bosrandbeheer voor de #hazelmuis is puzzelen
  [released on: 02/11/2018]
  In Zuid-Limburg vind je prachtige bosranden met bramen, struiken en bes- en vruchtdragende bomen. Ideaal leefgebied voor de hazelmuis, maar om deze bosranden in stand te houden is beheer op maat nodig in ruimte en tijd, waarbij het belangrijk is dat de hazelmuizen niet in het gedrang komen. Komende winterseizoenen wordt daarom onderzoek gedaan naar de winterslaapnesten van de hazelmuis.
 • Hoe licht is Nederland?
  [released on: 02/11/2018]
  Het was zaterdag 27 oktober Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven en gemeenten doofden de lichten van gebouwen en reclameverlichting. Maar waarom een Nacht van de Nacht? Hoe licht is Nederland eigenlijk? Dat kunt u op de kaarten bij het thema Nachtelijk Licht in de Atlas Leefomgeving zien.
 • Veel rode wouwen op trek, en opvallend westelijk
  [released on: 01/11/2018]
  De afgelopen dagen trokken er bijzonder veel rode wouwen door Nederland. Records van telposten sneuvelden. Deze gracieuze roofvogels laten geen vogelaar onberoerd. Veel wauw-momenten deze dagen.
 • Nieuwe slakkenspoormot: aantal soorten in Nederland dit jaar verdubbeld
  [released on: 01/11/2018]
  Er is een nieuwe soort mineermot ontdekt: de slakkenspoormot Phyllocnistis extrematrix. De rups hiervan is gebonden aan populieren. Nog maar twee maanden geleden werden twee nieuwe soorten slakkenspoormotten op wilgen gemeld. Met deze nieuwe vondst is het aantal Nederlandse soorten slakkenspoormotten in één jaar verdubbeld tot zes!
 • Groene Held: Tim Eestermans
  [released on: 31/10/2018]
  In Noord-Brabant zijn enorm veel vrijwilligers actief in en voor de natuur. Deze ‘Groene Helden’ dragen bij aan een groene en gezonde leefomgeving. Via persoonlijke portretten zet de provincie een aantal van hen in het zonnetje. Zo inspireert en informeert de provincie anderen over Brabantse natuur. Deze week: Tim Eestermans.
 • Bodemdieren in 2018: Pissebed terug op 1, naaktslak keldert juist bij droogte
  [released on: 31/10/2018]
  In ruim 200 tuinen en parken vonden 856 waarnemers deze maand zo’n 7500 ‘bodemschatjes’. De resultaten van de 4e Bodemdierendagen laten interessante dingen zien. De pissebedden grijpen weer de macht, terwijl de naaktslakken juist minder zijn gezien. Ook hadden behoorlijk wat deelnemers moeite met het vinden van alle bodemdieren. Dat heeft waarschijnlijk met de enorm droge zomer te maken.
 • Druk op het landschap vraagt om monitoring
  [released on: 30/10/2018]
  De toegenomen druk op het landschap vraagt om het nauwkeurig in de gaten houden van veranderingen. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in zijn advies over landschapsmonitoring, dat is aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken. Het advies van de Rijksadviseurs is mede tot stand gekomen op basis van onderzoek van Wageningen Environmental Research (WENR).
 • Duizenden kepen onder de beuken
  [released on: 30/10/2018]
  De keep is een van onze fraaiste wintergasten. Ze zijn momenteel op trek en zwermen vanuit Scandinavië met miljoenen uit over Europa. Ook in Nederland zijn deze noordelijke neven van de vink nu massaal te zien. Het wachtwoord is: beukenlaan.
 • Vlinders en libellen leren herkennen en puzzelen op Nature Talks
  [released on: 29/10/2018]
  Op 10 en 11 november wordt in de Reehorst in Ede voor de derde keer het Natuurfotofestival Nature Talks gehouden. Net als de vorige jaren is De Vlinderstichting daar ook aanwezig met lezingen, presentaties, maar ook met puzzelen met foto’s van vlinders en libellen. Kom gerust langs met plaatjes waar je nog geen naam bij hebt kunnen vinden.
 • Groene Haltes brengen natuur dichter bij wandelaars
  [released on: 28/10/2018]
  Wandelaars kunnen nu makkelijker met de bus naar de mooiste natuurgebieden van Brabant reizen. Provincie Noord-Brabant, Routebureau Brabant en openbaar vervoerders Arriva en Hermes introduceren negen Groene Haltes. De Groene Haltes liggen vlakbij bekende Brabantse natuurgebieden en zijn het ideale startpunt voor een wandeling.
 • Brabantse bronst goed in beeld
  [released on: 28/10/2018]
  De edelherten in Het Groene Woud lieten zich de afgelopen weken goed zien. Bijna 200 bezoekers trokken er met gidsen van Brabants Landschap, SPPiLL en ARK Natuurontwikkeling op uit en gingen op zoek naar bronstige mannetjes die indruk probeerden te maken op de dames. De paartijd van de edelherten loopt momenteel ten einde. Zaterdag 27 oktober was de laatste bronstexcursie van het jaar.
 • Regulering grote grazers belangrijk voor behoud biodiversiteit
  [released on: 26/10/2018]
  ‘Rewilding’ is een wereldwijd groeiende beweging in de natuurbescherming waarin het herstel van natuurlijke processen centraal staat. De Oostvaardersplassen laten zien dat dit concept niet zonder problemen is. Aantalsregulering van grote grazers, door de mens of door predatoren, blijkt nodig om soortenrijke insectenpopulaties in stand te houden.
 • #Otters in Duitsland: 'noch immer' een gat in de kaart
  [released on: 25/10/2018]
  Toen de otter in 1988 in Nederland uitstierf, verdwenen otters tot ver in Oost-Duitsland. Maar het gaat momenteel ook in Duitsland beter. Sinds de Wende in 1989 worden otters beschermd en worden maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Wanneer groeit de populatie van de otters die sinds 2002 in Nederland zijn uitgezet vast aan de populatie in het oosten van Duitsland?
 • Het ‘verkennertje’: nieuwe nachtvlindersoort voor Nederland
  [released on: 25/10/2018]
  Het jaar 2018 zal de boeken ingaan als een bijzonder jaar voor trekvlinderwaarnemingen. Sinds het begin van de maand oktober zijn er diverse interessante trekvlinders gemeld. In Zandvoort werd zelfs een nieuwe nachtvlindersoort voor Nederland gevonden. Het ‘verkennertje’ is een zwerver die vorige week deze kant is opgekomen met de langdurige warme zuidelijke stroming.
 • Groene Held: Cornelis Simjouw
  [released on: 24/10/2018]
  In Noord-Brabant zijn enorm veel vrijwilligers actief in en voor de natuur. Deze ‘Groene Helden’ dragen bij aan een groene en gezonde leefomgeving. Via persoonlijke portretten zet de provincie een aantal van hen in het zonnetje. Zo inspireert en informeert de provincie anderen over Brabantse natuur. Deze week: Cornelis Simjouw.
 • Zeebaars in Utrecht
  [released on: 24/10/2018]
  Wie aan de provincie Utrecht denkt, denkt niet meteen aan zeevissen. Toch werden deze tijdens het RAVON-vissenweekend aangetroffen in de Lek. Zeebaars, harder en bot werden op verschillende plekken waargenomen. Waarschijnlijk houdt dit verband met de lage rivierafvoeren van afgelopen zomer.
 • Zeer bijzondere Grote berkenrussula in een heel bijzonder seizoen
  [released on: 24/10/2018]
  Recent werd de Grote berkenrussula aangetroffen in de bossen bij Vaals (Limburg). Het was sinds 1968 pas de tweede maal dat deze zeer zeldzame soort werd aangetroffen in Nederland. De soort is zeer gevoelig voor vermesting, waarschijnlijk is hij daardoor zo zeldzaam geworden. En mogelijk heeft ook het weer invloed, want de najaren van 2016 en 2018 zijn beide niet goed in paddenstoelenopzicht.
 • 'Rewilding': van droom naar data
  [released on: 23/10/2018]
  Steeds meer diersoorten sterven uit of verdwijnen uit hun oorspronkelijke leefgebied. Daarmee verdwijnt ook de cruciale bijdrage van deze dieren aan het ecosysteem. Een mogelijke remedie biedt 'rewilding': het bewust terugbrengen van zulke ontbrekende schakels in de ketting. In het gerenommeerde tijdschrift Phil Trans B laat Liesbeth Bakker (NIOO-KNAW) zien waarom dat een veelbelovende aanpak is.
 • Buxus dood? Dit is de oplossing
  [released on: 23/10/2018]
  Pronkt in uw tuin een dode buxus? Er is amper een straat te vinden waar niet zo’n geel, spindraderig ding staat. Akelig voor de tuinbezitter, maar hoopvol voor de vogel. Tenminste, als u vogelvriendelijke alternatieven aanplant. Vier suggesties.
 • Adelaarsvaren bloeit bij voorkeur in goede wijnjaren
  [released on: 23/10/2018]
  Dit jaar zijn meerdere Adelaarsvarens met sporen gevonden. Dit is erg opvallend na jaren waarin nauwelijks sporenvorming waargenomen is. Waarom worden er dit jaar zoveel waarnemingen gedaan van bloeiende exemplaren? Literatuuronderzoek laat zien dat er een sterke link is met goede wijnjaren.
 • Zuidenwind brengt zadellibellen
  [released on: 22/10/2018]
  Vorige week zijn erg veel meldingen van zadellibellen doorgegeven via de invoerportalen Waarneming en Telmee. De zadellibel is een Afrikaanse soort die af en toe sterke trekneigingen heeft. In Nederland is de zadellibel zeer zeldzaam met, tot dit jaar, minder dan tien waarnemingen. Waarschijnlijk door de aanhoudende zuidelijke stroming zijn er nu, vooral langs de kust, veel waargenomen.
 • Exotische getraliede mossel in het Noordzeekanaal
  [released on: 21/10/2018]
  In onze zoete en brakke wateren leefden tot voor kort drie kleinere mosseltjes, alle familie van de eetbare mossel. Dit jaar kwam daar de Aziatische mossel bij. Dat er zo snel een vijfde zou opduiken, kon niemand voorzien. Het nieuwe mosseltje heeft geribde schelpen en is vermoedelijk een exoot. Experts proberen op dit moment uit te vinden om welke soort het precies gaat.
 • Honderd hectare nieuwe natuur erbij in de Achterhoek
  [released on: 20/10/2018]
  Op 12 oktober werd een feestje gevierd: vier inrichtingsprojecten van nieuwe natuur rondom Winterswijk zijn klaar! Ook op twee andere plaatsen in de Achterhoek, bij Vorden en Zieuwent, richt het Waterschap Rijn en IJssel, in samenwerking met de provincie Gelderland, nieuwe natuur in. In totaal komt zo dit jaar honderd hectare nieuwe natuur tot stand.
 • Zeer groot aantal vliegende bladluizen in Nederland
  [released on: 20/10/2018]
  De zeer grote aantallen vliegjes die deze dagen in de lucht vliegen zijn bladluizen. Van mei tot en met augustus viel het aantal vliegende bladluizen nog mee. Blijkbaar waren de uitzonderlijke weersomstandigheden sindsdien zeer gunstig. Bijzonder dit jaar was de zeer hoge virusdruk in aardappelen. Bladluizen spelen daarin een belangrijke rol. Er zijn nu nog opvallend veel ongevleugelde bladluizen.
 • Massale trek van vinken
  [released on: 19/10/2018]
  Elk najaar bereikt rond half oktober de vinkentrek zijn hoogtepunt. Zo ook nu. We worden al weken getrakteerd op mooie aantallen overtrekkende vinken. Het zijn er heel wat meer dan in een gemiddeld najaar. Trektellers noteerden al meer dan 4,2 miljoen langsvliegende exemplaren.
 • Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar voor behoud icoonsoorten
  [released on: 18/10/2018]
  De provincie Zuid-Holland daagt bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren uit om zich in te zetten voor meer leefruimte voor planten en dieren. Wie bijvoorbeeld rietmoerassen wil aanleggen in Reeuwijk, nestgelegenheid voor steenuilen in knotwilgen wil realiseren, of bloemperken in de stad voor hommels en andere insecten, kan daarvoor tot 15 november subsidie aanvragen.
 • Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater
  [released on: 18/10/2018]
  Vanaf september staan in de Atlas Leefomgeving twee kaarten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Deze kaarten komen uit de Bestrijdingsmiddelenatlas. Wilt u meer weten over de waterkwaliteit in onze landbouwgebieden? Combineer dan de data uit de Bestrijdingsmiddelenatlas met andere kaarten uit de kaartenbibliotheek.
 • Onzichtbare natuur wordt niet gezien
  [released on: 18/10/2018]
  De natuurstudie in Nederland is booming. In de eerste plaats door moderne citizen science, maar ook door de wettelijke noodzaak voor informatie over beschermde soorten. Helaas blijft onbekend ook onbemind en vooral een probleem voor soort en maatschappij. Herman Limpens van de Zoogdiervereniging roept op om dit samen op te lossen.
 • Flinke extra generatie argusvlinders
  [released on: 18/10/2018]
  De argusvlinder is de afgelopen twintig jaar met meer dan 95% achteruit gegaan en is uit grote delen van oostelijk Nederland helemaal verdwenen. Dit jaar leek de achteruitgang door te zetten, want tijdens de jaarlijkse argusvlindertelling in mei werden er weer minder geteld, maar de extra derde generatie lijkt nu goed te vliegen. In het agrarisch gebied zijn zeker nog kansen voor deze vlinder.
 • Vijf dagen natuurfilms tijdens Wildlife Film Festival Rotterdam 2018
  [released on: 17/10/2018]
  Voor de mooiste natuurdocumentaires ga je deze herfstvakantie naar Rotterdam waar van 24 tot en met 28 oktober het Wildlife Film Festival Rotterdam (WFFR) wordt gehouden. WFFR is het enige wildlife filmfestival in Nederland en vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. Vijf dagen lang worden in filmtheater Cinerama de beste en meest recente natuurdocumentaires uit binnen- en buitenland vertoond.
 • Onderwaterdrainage veengebieden zeer kostbaar en effect niet bewezen
  [released on: 17/10/2018]
  Nederlands veen stoot veel CO2 uit. Onderwaterdrainage wordt door de klimaattafel landbouw voorgesteld om deze uitstoot te verminderen. Hier blijkt echter geen eenduidig wetenschappelijk bewijs voor. Ook is onderwaterdrainage extreem duur. Landbouw op diepe veengebieden past niet in een effectief klimaatbeleid, zegt prof. Lars Hein van Wageningen University.
 • WAD: een ongekende waddenervaring vanuit je bioscoopstoel
  [released on: 16/10/2018]
  Het waddengebied is een wereldwijd uniek natuurgebied. De bioscoopfilm WAD laat je de wadden op een bijzondere manier zien en beleven. De fantastische beelden en geluiden bieden een bioscoopervaring die je volgens ons niet mag missen.
 • Gunstig weer voor vogeltrek: kijk omhoog!
  [released on: 16/10/2018]
  Het warme herfstweer is gunstig voor vogels op trek. Grote aantallen roofvogels én zangvogels maken gebruik van de perfecte omstandigheden. Kijk deze dagen vooral regelmatig omhoog!
 • Uniek: warm weer wekt voorjaarsbijen uit winterslaap
  [released on: 15/10/2018]
  Een asbij op herfstaster of een meidoornzandbij op klimop: een ongewoon gezicht. De laatste weken werden op Waarneming.nl verschillende soorten zandbijen gemeld die normaal alleen in het voorjaar vliegen. Oorzaak is mogelijk de opeenvolging van lage en recordtemperaturen van de afgelopen maanden met twee hittegolven, (bijna) nachtvorst en een Indian Summer.
 • Meidoornuil zien? Nu op pad!
  [released on: 15/10/2018]
  De meidoornuil is een algemene nachtvlinder die verspreid door een groot deel van Nederland voorkomt. Toch hebben veel mensen, waaronder ook veel vlinderaars, hem nog nooit gevonden, want hij vliegt relatief kort en met name in oktober. Wil je deze prachtige vlinder zien, dan is nu dus de tijd.
 • Van industrie- naar natuurgebied
  [released on: 14/10/2018]
  In het GrensPark Kempen~Broek is iets bijzonders gebeurd. Industrie heeft er plaatsgemaakt voor natuur. Het gebied vormt een belangrijke schakel in een langgerekt lint van natuurgebieden op de grens van Limburg, Brabant en Vlaanderen.
 • Indian Summer in Nederland met voorjaarsbloeiers bij zomerse temperaturen
  [released on: 13/10/2018]
  We beleven een uitzonderlijke start van de herfst. De lichte vorst eind september heeft de bladverkleuring op gang gebracht. De overvloedige zonneschijn zorgt voor extra roodtinten in het blad. GrowApp foto’s laten dat mooi zien. De temperatuur doet echter zomers aan en de combinatie met de extreme zomerdroogte brengt voorjaarbloeiers zoals de witte paardenkastanje opnieuw in bloei.
 • Genetisch onderzoek hazelworm in Ecocorridor Zwaluwenberg
  [released on: 12/10/2018]
  Tussen 2013 en 2016 is Ecocorridor Zwaluwenberg aangelegd, een circa achthonderd meter lange ecologische verbindingszone ten zuiden van Hilversum over de A27 en de naastgelegen spoorlijn en provinciale weg. Om de komende jaren het effect van de ecocorridor te kunnen volgen, is een nulmeting uitgevoerd naar de mate waarin de hazelwormen in dit gebied genetisch van elkaar verschillen.
 • Drone brengt habitat jonge vis in uiterwaarden in kaart
  [released on: 11/10/2018]
  De aanhoudende droogte van 2018 heeft consequenties voor zowel de visstand als het visonderzoek in de Nederlandse rivieren. Veel uiterwaardgebieden, belangrijk voor het opgroeien van jonge vis, zijn dit jaar al extra vroeg in het seizoen droog komen te staan. Dit gaf onderzoekers de mogelijkheid om met drones deze gebieden vanuit de lucht in kaart te brengen.
 • Waadhoekers actief in idylle
  [released on: 11/10/2018]
  Een idylle is inheems bloemrijk grasland voor vlinders, bijen en mensen. Inmiddels zijn er al op ruim zestig plaatsen idylles aangelegd. Dit najaar is in Waadhoeke (Friesland) een idylle gemaakt die is betaald door donateurs van De Vlinderstichting. Afgelopen weekend werkten tientallen wijkbewoners en bedrijven uit Waadhoeke mee om deze idylle aan te kleden.
 • Indian summer: toptijd voor heikikkers
  [released on: 10/10/2018]
  Je verwacht het misschien niet, maar de herfst is voor een aantal soorten amfibieën een prima tijd om een goed en volledig beeld te verkrijgen van de verspreiding van soorten en het voortplantingssucces. Met name voor de heikikkers in het veenweidegebied (laagveen) zijn de maanden augustus, september en oktober ideaal om de verspreiding van de soort in detail in kaart te brengen.
 • Zoektocht gaande naar op zuurstok lijkende zakpijp
  [released on: 10/10/2018]
  Onder het zeeoppervlak leven de mooiste organismen. Vooral de Zeeuwse Delta geldt als eldorado, waar duikers regelmatig 'iets nieuws' ontdekken. Maar niet alle nieuwelingen geven hun identiteit zomaar prijs. Momenteel wordt er druk gezocht naar de identiteit van een fraaie zakpijp die iets weg heeft van een zuurstok.
 • Park Lingezegen: landschapspark van de toekomst
  [released on: 09/10/2018]
  Zondag 30 september organiseerde Natuurplaza een velddag in Het Waterrijk, onderdeel van Park Lingezegen. Park Lingezegen is een nieuw landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen met veel ruimte voor mensen, landbouw, natuur, cultuur en water. De basisinrichting van het park is nu klaar en de Natuurplazapartners lieten op deze velddag zien welke kansen er voor de natuur in het gebied liggen.
 • Recordaantal vinken trekt door Nederland
  [released on: 09/10/2018]
  Afgelopen zaterdag is tijdens Euro Birdwatch een recordaantal vinken in Nederland gezien. Met tienduizenden tegelijk trokken ze over ons land. Wie naar boven keek kon de onophoudelijke stroom vinken bijna niet missen. De teller stopte uiteindelijk bij een aantal van bijna 670.000 vinken! Nog nooit zijn er in één dag zoveel tegelijk in Nederland gezien.
 • Vrijwilligersnetwerk legt #wolf vast op cameraval #Veluwe
  [released on: 08/10/2018]
  Nadat deze zomer wolvenkeutels op de Veluwe werden gevonden, hebben vrijwilligers van het Wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland in samenwerking met Staatsbosbeheer camera’s op de Veluwe geplaatst. Al snel was het raak en werd op 15 september een video gemaakt van een wolf. Deze beelden bevestigen dat er nog steeds een wolf rondloopt op de Veluwe.
 • Een rups met scheerkwasten?
  [released on: 08/10/2018]
  Het is elk jaar raak. In september en oktober komen er veel vragen bij De Vlinderstichting over bijzondere rupsen die men heeft gevonden. Tegenwoordig gaat dat vrijwel altijd vergezeld van foto’s, maar ook een korte beschrijving volstaat bij de bizarre rups van de meriansborstel, die is onmiskenbaar.
 • Welkom in de wondere wereld van het faunabeheer
  [released on: 07/10/2018]
  Op 26 september bespraken Provinciale Staten van Gelderland een nieuwe Kadernota Faunabeheer. Faunabeheer betekent ingrijpen in de populaties van dieren waarmee het zo goed gaat dat zij problemen geven. Het onderwerp is met veel emotie omgeven en dat bleek ook wel: er werden 15 moties ingediend, waarvan er vijf werden aangenomen.
 • Abrikozen in zeewater: een nieuwe Nederlandse zakpijp
  [released on: 07/10/2018]
  De Nederlandse kustwateren blijven verrassen. Regelmatig worden door duikers soorten ontdekt die geheel nieuw zijn voor onze onderwaterfauna. Dat geldt ook voor de nieuwe zakpijp Polycarpa scuba. Deze doet een beetje denken aan een abrikoos.
 • Tijd voor tuindieren
  [released on: 06/10/2018]
  Na de huisdieren is het nu tijd voor onze tuindieren! Bij de Bodemdierendagen kijken mensen verspreid over heel Nederland wat er leeft in en op de bodem van hun tuin. De waarnemingen van dit jaar laten veranderingen zien waar de onderzoekers meer over willen weten: wat zie je terug van de extreme droogte bij het bodemleven in de tuin? Daarom is de inzendingstermijn verlengd t/m maandag 8 oktober.
 • Nieuwe zuidelijke landslak in Nederland: de Gevlekte grasslak
  [released on: 05/10/2018]
  Als er vroeger zuidelijke landslakken onze kant op kwamen, waren dat vaak geen blijvertjes. Met de huidige opwarming is dat anders. Onder de vier nieuwe weekdiersoorten voor ons land zit ook een nieuwe huisjesslak: de Gevlekte grasslak. De nieuweling komt uit het Middellandse Zeegebied en is zowel gevlekt als behaard.
 • Gelderland als eerste provincie daadkrachtig met wolfmonitoring
  [released on: 05/10/2018]
  Door een aangenomen motie van D66 in de Gelderse Provinciale Staten wordt het provinciebestuur opgeroepen om werk te maken van actieve monitoring van wolven om inzicht te krijgen in het gedrag en de verblijfplaatsen van individuele wolven in Gelderland.
 • Nederland op weg naar omslag naar kringlooplandbouw
  [released on: 04/10/2018]
  Een omslag naar kringlooplandbouw is noodzakelijk, stelde minister Schouten van LNV in september in haar landbouwvisie. Twee praktijkvoorbeelden op de Atlas Natuurlijk Kapitaal zijn al op weg met kringlooplandbouw: Remeker kaas en Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers.
 • Steeds meer bultruggen, potvissen en bruinvissen in de Noordzee
  [released on: 04/10/2018]
  De laatste tientallen jaren tekenen zich duidelijke veranderingen af in het voorkomen van walvisachtigen in de Noordzee. De bultrug wordt steeds vaker gespot en het aantal strandingen van nog zo’n reus, de potvis, neemt gestaag toe. De bruinvis kent een spectaculaire comeback. Deze in het begin van de vorige eeuw bijna verdwenen kleine dolfijn is nu weer een vertrouwd gezicht langs onze kust.