This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Natuurbericht.nl

RDF feed: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/rss
 • Eikenprocessierups in steeds meer gemeenten; vlinders beginnen te vliegen
  [released on: 15/07/2018]
  De eikenprocessierups bleek op veel plaatsen in grotere aantallen dan normaal voor te komen. Tegelijkertijd heeft hij zijn verspreidingsgebied ook verder uitgebreid door nieuwe gemeenten in Noord-Holland, Groningen, Friesland en Zeeland te koloniseren. Dit weekend werden ook de eerste eikenprocessievlinders waargenomen. De vliegomstandigheden zijn fantastisch.
 • Gekraagde vlokslak neemt af; Verborgen vlokslak neemt toe in de Nederlandse kustwateren
  [released on: 15/07/2018]
  De Gekraagde vlokslak is een nieuwkomer sinds 2012. In 2014 en 2015 werden er veel exemplaren waargenomen; nu lijkt de soort alweer over zijn hoogtepunt heen. Dit jaar is hij slechts zeer zelden gezien. De Verborgen vlokslak is ook een recente, maar veel zeldzamere nieuwkomer. Deze lijkt het nu juist net iets beter te doen. In 2018 is hij op drie locaties in de Oosterschelde aangetroffen.
 • Grote vuurvlinder in het Brandemeer verrast iedereen
  [released on: 14/07/2018]
  De grote vuurvlinder, een zeldzame dagvlinder van laagveenmoerassen, blijkt robuuster dan gedacht. Na een beheerfout vorig jaar december was de angst dat de bedreigde soort uit het Brandemeer, een natuurreservaat van Staatsbosbeheer, was verdwenen. Dat zou betekenen dat er in Nederland nog maar twee populaties over zouden zijn. Maar dit jaar zijn er meer eitjes geteld dan de voorgaande jaren.
 • Omgevingsvisie: naar een gaaf Gelderland!
  [released on: 13/07/2018]
  Tot 19 augustus kunt u uw mening geven over de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Hoe houden we Gelderland Gaaf bij alle uitdagingen die op ons afkomen: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat, woon- en leefklimaat? De omgevingsvisie is het kader voor het omgevingsbeleid van de provincie, gemeenten en waterschappen.
 • Jonge vleermuizen gaan nu op vliegles
  [released on: 13/07/2018]
  Als je ’s avonds nog even in je tuin of op het terras nageniet van de dag, dan heb je zomaar kans om getuige te zijn van jonge vleermuizen op vliegles. Eind juni zijn de jonge vleermuizen geboren. Ongeveer nu krijgen ze hun eerste vlieglessen. Dit gaat niet altijd goed.
 • Gezond in de stad: winst boeken door bescherming én bevordering
  [released on: 12/07/2018]
  De gezonde leefomgeving: we willen het allemaal en we hebben de kennis om het uit te voeren. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit ook echt gebeurt? Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) kunnen overheden gezondheidswinst boeken door omgevingsbeleid als ze niet alleen inzetten op bescherming, maar ook op bevordering van gezondheid. De eerste stappen hiertoe zijn al ondernomen.
 • Is er insectvriendelijker licht?
  [released on: 12/07/2018]
  Nachtelijke verlichting heeft de duisternis van de Nederlandse nacht op veel plekken verdreven. Dit heeft allerlei effecten op de biodiversiteit. Met name nachtvlinders blijken erg gevoelig voor lichtvervuiling. De nachtvlindersoorten die door kunstlicht aangetrokken worden, gaan sterker achteruit dan de soorten waarbij dit niet het geval is. Is er insectvriendelijke verlichting?
 • Vier projecten van start voor icoonsoorten in Zuid-Holland
  [released on: 11/07/2018]
  Sinds begin 2018 zijn vier projecten van start gegaan om het leefgebied van beschermde soorten in Zuid-Holland te versterken. Deze projecten focussen op veertig aansprekende en zeldzame ‘icoonsoorten’. Zo werken boeren en zoogdierexperts samen in het project ‘Boer zoekt vleermuis’ en beheert een groep vrijwilligers een stokoude boomgaard in Zoetermeer.
 • Onderzoek: kunt u deze kikkers en hagedissen op naam brengen?
  [released on: 11/07/2018]
  In Nederland komen een aantal soorten amfibieën en reptielen voor die veel op elkaar lijken. Om meer inzicht te krijgen in hoe mensen amfibieën en reptielen op naam brengen, hebben we een enquête ontwikkeld waarin u wordt gevraagd kikkers of hagedissen te herkennen door vergelijking met afbeeldingen. We nodigen iedereen uit om deel te nemen, of u nu veel of geen kennis heeft van deze soorten.
 • Russische rattenslang heeft annexatie aspiraties
  [released on: 11/07/2018]
  In 1994 is de Russische rattenslang in Eelde geïntroduceerd. De soort heeft standgehouden en zich succesvol voortgeplant. Uitgebreid onderzoek naar de verspreiding van de soort in Eelde en omgeving is in 2016 uitgevoerd. Tot dan toe waren er geen waarnemingen buiten de gemeente Tynaarlo, waartoe het dorp Eelde behoort. In 2017 is in Peize een jong dier gevonden. Breidt de soort zich nu snel uit?
 • Jonge gierzwaluwen vliegen uit
  [released on: 10/07/2018]
  In juli vliegen de vogels je letterlijk om de oren. Jonge vogels zijn uitgevlogen en wie oplet zal het zeker zien: hele families zwerven van tuin naar tuin. Kijk ook eens omhoog. Jonge gierzwaluwen leren nu in de lucht hoe ze moeten leven buiten het nest. Een spannende opgave, want de komende twee jaar zetten ze geen poot aan de grond.
 • Duinherstel: nieuwe uitdaging voor bodemtransplantatie
  [released on: 10/07/2018]
  Hoe belangrijk is bodemleven voor het herstel van natuurkwaliteit? Om daar meer over te weten te komen, gaan onderzoekers al dan niet gesteriliseerde bodem in het duingebied Meijendel bij Den Haag 'inoculeren' met grond en zaden van elders. Bij het project worden op het NIOO ontwikkelde bodemtransplantatietechnieken voor het eerst toegepast in een duinlandschap.
 • Enige leefgebied donker pimpernelblauwtje vertrapt
  [released on: 09/07/2018]
  Net als voorgaande jaren lopen tientallen vlinderliefhebbers en -fotografen door het enige leefgebied van het donker pimpernelblauwtje in Nederland. Het gaat om een klein stuk berm van een provinciale weg bij Posterholt in Limburg. De waardplant grote pimpernel staat al niet meer overal overeind, en het leefgebied van de mieren, essentieel voor deze soort, wordt vertrapt.
 • Nauwe korfslak afgenomen door natuurbeleid
  [released on: 09/07/2018]
  De Nauwe korfslak is een streng beschermde huisjesslak. Uit een CBS-analyse van onderzoeksgegevens uit de periode 2004-2017 komt een duidelijke en sterke landelijke afname van de Nederlandse populaties naar voren. De hoofdoorzaak van die daling blijkt vooral te liggen in het grootschalige natuurbeheer in de Nederlandse kustduinen.
 • Bruine eikenpage weer gezien in De Maashorst
  [released on: 08/07/2018]
  De laatste jaren werden nauwelijks nog bruine eikenpages in De Maashorst waargenomen. De laatst gedocumenteerde waarneming stamt uit 2013. De vrees was dan ook dat de soort niet meer in het gebied zou voorkomen. Een speurtocht naar eitjes afgelopen winter leverde niets op. Een zoektocht naar vlinders vorige maand bracht meer succes. Er werden vijf bruine eikenpages gezien.
 • Indrukwekkend: wereldwijd 1 miljard natuurwaarnemingen in GBIF; Nederland een van de hofleveranciers
  [released on: 08/07/2018]
  Meer dan 1200 instellingen in 123 landen hebben met 1 miljoen onderzoekers en burgers wereldwijd 1 miljard natuurwaarnemingen bijeengebracht in de Global Biodiversity Information Facility. Nederland heeft via NLBIF meer dan 28 miljoen waarnemingen ingebracht en staat op de achtste plaats van landen die het meest bijdragen. Dit jaar worden de waarnemingen mogelijk 1 triljoen keer gedownload.
 • Juveniele amfibieën vroeg aan wal
  [released on: 07/07/2018]
  Het voorjaar van 2018 was uitzonderlijk warm en dit heeft een groot effect op amfibieën. Koorperiodes en eiafzetperiodes van ‘vroege’ en ‘late’ soorten overlapten elkaar, en larven ontwikkelden zich door de hoge temperaturen snel. Veel jonge amfibieën komen hierdoor dit jaar vroeg aan land. Aanhoudende droogte kan de metamorfose van amfibieën ook bespoedigen.
 • Dit voorjaar bezochten zes verschillende wolven Nederland
  [released on: 06/07/2018]
  Uit de DNA-analyse van monsters uit bijtwonden bij doodgebeten of verwonde schapen blijkt dat er dit voorjaar zes verschillende wolven door Nederland gelopen hebben. Drie mannen en drie vrouwen. De inmiddels bekende wolf Naya zit bij die zes wolven. Deze zomer wordt door de overheden gewerkt aan het Draaiboek wolf voor de volgende fase waarin een wolf, een paar of een roedel zich vestigt.
 • Hommelnesten gezocht
  [released on: 06/07/2018]
  In iedere tuin met bloemen vliegen hommels rond. Je ziet ze vaak van bloem naar bloem vliegen met klompjes stuifmeel aan de achterpoten. Dat stuifmeel moet naar het nest als voedsel voor de jongen. Maar, … waar is dat nest?
 • Heb jij al vleermuizen zien drinken?
  [released on: 05/07/2018]
  Het is iedereen wel duidelijk dat het heet en droog is. Voor vleermuizen heeft dit voor- en nadelen. Tijdens het warme weer kunnen ze de hele nacht jagen en zijn er grotere prooien beschikbaar. Uitdroging ligt echter op de loer doordat ze nu niet voldoende vocht uit hun eten halen. Dan wil een vleermuis wel eens een slok water uit een beschutte waterpartij of zelfs een zwembad 'scheppen'.
 • Provincie Groningen komt op voor boerenlandvlinders
  [released on: 05/07/2018]
  Boerenlandvlinders hebben het moeilijk, ook in de provincie Groningen. Toch zijn deze vlinders met allerlei maatregelen een handje te helpen. Verschillende boeren en terreinbeheerders in Groningen zijn ermee aan de slag gegaan. In het inspiratieboek 'Boerenlandvlinders in Groningen', dat vandaag aan Gedeputeerde Staghouwer wordt gepresenteerd, valt hier meer over te lezen.
 • Op weg naar akkernatuur in het Buijtenland van Rhoon
  [released on: 04/07/2018]
  In het Buijtenland van Rhoon, een poldergebied bij Rotterdam, komt extra ruimte voor natuur en recreatie. Er zijn plannen voor wandel-, fiets- en vaarroutes. Lokale boeren gaan laten zien hoe zij het gebied onderhouden en hun streekproducten verbouwen. Een gebiedscoöperatie gaat invulling geven aan de plannen; er is geld beschikbaar vanuit het project Mainportontwikkeling Rotterdam.
 • Monster roofblei in de kop van Noord-Holland
  [released on: 04/07/2018]
  Tijdens visonderzoek in de kop van Noord-Holland kwam dit voorjaar een hele grote verrassing boven water: een monster roofblei! Deze uitheemse karperachtige geeft de voorkeur aan stromend water en komt in Nederland voornamelijk in de grote rivieren en omliggende wateren voor. Wat doet deze vis in de kop van Noord-Holland?
 • Goudjakhals van Ruurlo blijkt gefabriceerd filmpje
  [released on: 03/07/2018]
  Vorige week was het groot nieuws, de derde officiële melding van een goudjakhals in Nederland. Gefilmd bij Ruurlo in Gelderland. Helaas blijkt het filmpje gemaakt te zijn door een professioneel reclamebureau. Daarmee vervalt deze derde melding van een goudjakhals in Nederland en is het wachten op een nieuwe melding. De goudjakhals komt naar Nederland, maar hoe snel is niet te voorspellen.
 • Koolmezen eten zelfs poppen van eikenprocessierups
  [released on: 03/07/2018]
  Eerder legden we vast dat mezen jonge en oudere eikenprocessierupsen eten. Nu hebben we op film vastgelegd dat koolmezen ook poppen uit de nesten halen. Het is hard werken voor de koolmees. De poppen zitten in een taaie cocon. Toch lukt het ze feilloos de poppen eruit te halen. Het is een van de resultaten van het project Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups.
 • Trosbosbes gevonden en aangepakt in Vechtplassengebied
  [released on: 03/07/2018]
  Trosbosbes is een invasieve exoot die steeds vaker verwildert in de Nederlandse natuur, waaronder in kwetsbare veengebieden. Onlangs hebben verschillende partijen in het Oostelijk Vechtplassengebied de verspreiding van Trosbosbes geïnventariseerd en werken ze samen aan de bestrijding ervan.
 • Insectenexplosie bij patrijzenproject PARTRIDGE
  [released on: 03/07/2018]
  Het aantal insecten in Nederland is de afgelopen 30 jaar met wel 75 procent achteruit gehold. Insectenetende vogels krijgen daardoor zware klappen. De patrijs bijvoorbeeld is bijna verdwenen in Nederland. In de proefgebieden van het project PARTRIDGE vond het afgelopen jaar echter een explosieve toename van insecten plaats. “Met de juiste maatregelen, kunnen insecten zich snel herstellen."
 • Nachtvlinders, maar 'gewoon' overdag actief
  [released on: 02/07/2018]
  Er komen regelmatig vragen binnen bij De Vlinderstichting van mensen die vlinders hebben gezien, maar ze in de boekjes niet kunnen vinden. “Dat zijn vast hele bijzondere”. Vaak gaat het dan om nachtvlinders die overdag actief zijn. Dat zijn er vele tientallen, maar deze staan niet in de gewone vlinderboeken.
 • Een zakpijp met twee anussen; een wonderlijke waarneming
  [released on: 01/07/2018]
  Natuurwaarnemingen leiden vaak tot momenten van verwondering. Zo kwam na ruim 4300 duiken een vrijwilliger van Stichting ANEMOON een wel heel wonderlijk dier tegen in het Grevelingenmeer: een Doorschijnende zakpijp met twee anussen. Gewoonlijk hebben die, net als de meeste andere organismen en ook wij mensen, er slechts één!
 • Bewijs dat koolmezen eikenprocessierupsen uit nesten eten
  [released on: 30/06/2018]
  Eerder hebben we aangetoond dat koolmezen zowel jonge als oudere eikenprocessierupsen eten. Twee video's laten nu zien dat ze ook rupsen opeten die overdag in de karakteristieke eikenprocessierupsnesten verscholen zitten. Ze maken daarvoor zelf gaten in de nesten. Koolmezen kunnen een prominente rol spelen in de beheersing van processierupsen, maar enkel nestkasten plaatsen is niet voldoende.
 • Infectieziekten belangrijkste oorzaak strandingen bruinvissen aan Nederlandse kust
  [released on: 29/06/2018]
  Aan de Nederlandse kust stranden jaarlijks honderden bruinvissen. Ruim vijftig van deze dieren zijn in 2017 postmortaal onderzocht. Een derde daarvan is gestorven door ziekte, waarbij longontsteking de meest voorkomende diagnose was. Dit blijkt uit onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.
 • Pionier- en rietvogels weten nieuw moeras in Park Lingezegen vlot te vinden
  [released on: 29/06/2018]
  In Park Lingezegen, het grote groene uitloopgebied tussen Arnhem en Nijmegen, is een bijzonder natuurgebied aangelegd: het Waterrijk. Dit gebied is de laatste jaren een hotspot voor vogelaars geworden. Vlakbij de nieuwe wijken van Arnhem-Zuid kun je allerlei water- en moerasvogels spotten.
 • Biodiversiteit in Nationaal Park Hollandse Duinen hoger dan verwacht
  [released on: 28/06/2018]
  In het nieuw op te richten Nationale Park Hollandse Duinen zijn in 2018 al meer dan 5.000 soorten dieren en planten aangetroffen. Het aantal en de korte periode waarin de soorten zijn gevonden verrast biologen. Het laat zien dat deze ‘achtertuin’ van de Randstad tot de soortenrijkste gebieden van Nederland behoort.
 • Boomblauwtje herstelt na mager voorjaar
  [released on: 28/06/2018]
  Ondanks het mooie voorjaar had het boomblauwtje een matige voorjaarsgeneratie. De vlinder vloog ook pas rond zijn normale tijd, terwijl veel andere soorten juist eerder verschenen. De tweede generatie verschijnt nu: deze lijkt wel groot te worden en ook eerder dan het langjarig gemiddelde. Vorig jaar had het boomblauwtje een hele vroege en grote voorjaarsgeneratie, en een matige zomergeneratie.
 • Zomer: pas op voor hittestress!
  [released on: 28/06/2018]
  De zomer is pas net officieel begonnen, maar de zomerse temperaturen zijn al bijna twee maanden in het land. De maand mei had de hoogste gemiddelde maandtemperatuur gemeten sinds 1901. En we ervoeren al bijna de eerste hittegolf van het jaar. Met deze warmte ligt ook een gevaar voor de gezondheid op de loer: hittestress.
 • Zuid-Holland kiest voor een groene en waterrijke leefomgeving
  [released on: 27/06/2018]
  Een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zuid-Holland: met deze visie voor ogen slaan overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties de handen ineen om Zuid-Holland te vergroenen. Op 22 juni vond de startbijeenkomst van de inspraakperiode op deze visie plaats. De provincie Zuid-Holland nodigt iedereen van harte uit om op de visie te reageren.
 • Flora Zeelandica: meesterwerk over de Zeeuwse flora
  [released on: 27/06/2018]
  Afgelopen vrijdag werd de Flora Zeelandica gepresenteerd. Dit boek beschrijft alle 1.700 in Zeeland voorkomende planten. Bijzonder aan dit meesterwerk is dat het geheel geschreven is door vrijwilligers én dat ze dit in slechts drie jaar hebben gedaan.
 • Recroduct 'Poort van Pauwels': voor natuur en recreatie in het Hart van Brabant
  [released on: 27/06/2018]
  De Efteling, Natuurmonumenten, gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant hebben een intentieovereenkomst gesloten voor het aanleggen van het zogenaamde recroduct 'Poort van Pauwels'. Deze speciale natuurbrug moet de natuurgebieden de Brand en Huis ter Heide met elkaar gaan verbinden, en toegang vormen tot Landschapspark Pauwels. Zowel dieren als recreanten kunnen daarvan profiteren.
 • Derde goudjakhals ooit waargenomen, voor het eerst overdag
  [released on: 26/06/2018]
  Het onderstaande bericht moeten we helaas intrekken, omdat het filmpje nep blijkt te zijn. Ga via onderstaande link naar de toelichting.
 • Zetten #vleermuizen en #bouw elkaar #klem?
  [released on: 26/06/2018]
  In het COBOUW-artikel ‘Vleermuis legt bouwproject vaker lam (en andersom)’ wordt ernstige bezorgdheid geuit, voortkomend uit de ervaring met het omgaan met vleermuizen en de Wet Natuurbescherming. Vleermuisspecialist Herman Limpens van de Zoogdiervereniging nodigt de bouwsector uit om samen 'het paars van de krokodil' in de richting van groen en rood te kleuren door natuurinclusief te bouwen.
 • De vijf meest gehoorde vogelergernissen
  [released on: 26/06/2018]
  Poep op de stoep, koekje uit uw hand gepikt, slapeloze nachten door getjilp en gekras. Hmm. Tijdens of na het broedseizoen ergert u zich misschien wel aan vogels, zelfs als u ze graag ziet. Vijf vogelergernissen en enkele oplossingen.
 • Veel gehavende eikenpages
  [released on: 26/06/2018]
  De afgelopen dagen krijgt De Vlinderstichting heel veel meldingen van ‘verfomfaaide’ vlinders. De vleugels zijn nog gekreukeld of niet goed ontwikkeld. Vaak zitten de vlinders op de grond. De bovenvleugels zijn heel donkerblauw, de ondervleugels lichtgrijs. Het blijkt te gaan om eikenpages: een vlindersoort die je normaal gesproken niet zo snel tegenkomt.
 • Brabantse natuur in Nature Today
  [released on: 25/06/2018]
  Vanaf juni 2018 is de provincie Noord-Brabant trotse partnerorganisatie van Nature Today, omdat we trots zijn op de Brabantse natuur en die graag met iedereen delen.
 • Beschermde vermiljoenkever duikt op in Gelderland
  [released on: 25/06/2018]
  De vermiljoenkever is in 2012 voor het eerst in Nederland gevonden en er worden nog steeds nieuwe vindplaatsen vastgesteld. Tijdens een streekproef in Gelderland bleek hij ook hier aanwezig te zijn. Daarmee is hij nu uit drie provincies bekend. De vermiljoenkever staat op de Habitatrichtlijn en de kever zelf én zijn biotoop zijn strikt beschermd.
 • Eerste wisentkalfjes geboren
  [released on: 24/06/2018]
  De eerste wisentkalfjes van dit jaar zijn weer geboren. Inmiddels zijn er vier wisentkalfjes geboren in natuurpark Lelystad, drie in Kraansvlak, één op Maashorst en er zijn er nog een aantal op komst. Zo wordt er ook weer een kalfje op de Veluwe verwacht.
 • Eikenprocessierupsen blijken in staat om een paar jaar in rust te gaan
  [released on: 24/06/2018]
  We hebben een verklaring voor het grote aantal eikenprocessierupsen dit jaar, de minder succesvolle preventieve bestrijding en voor een hele serie vreemde waarnemingen. Eikenprocessierupsen blijken één of misschien zelfs enkele jaren in de grond in verlengde diapauze te kunnen gaan. Een deel van de rupsen verschijnt daardoor pas later in het voorjaar waardoor bestrijding veel lastiger wordt.
 • Protisten: de verborgen groep bodembewoners
  [released on: 22/06/2018]
  Onze ecologische kennis hield lange tijd op bij het bodemoppervlak. Dat is gelukkig veranderd, maar over sommige bodembewoners weten we nog altijd weinig. Over protisten bijvoorbeeld. Toch vormen deze meestal eencellige organismen een 'vruchtbaar' onderzoeksterrein, betoogt NIOO-onderzoeker Stefan Geisen.
 • Wat is de staat van de Nederlandse wegbermen? Help mee!
  [released on: 22/06/2018]
  Bermen langs wegen en wateren zijn een belangrijk leefgebied voor planten en dieren. In het bermbeheer gaan veel zaken goed, maar soms ook finaal mis. Daarom voeren De Vlinderstichting en FLORON campagne onder het motto 'Mijn berm bloeit!'. Om kansen en knelpunten in het bermbeheer in kaart te brengen, is ieders hulp welkom. Helpt u mee om de staat van de Nederlandse wegbermen op te maken?
 • Wees #alert op #Afrikaanse #varkenspest bij #wilde #zwijnen
  [released on: 21/06/2018]
  Afrikaanse varkenspest is een besmettelijke virusziekte die voorkomt bij varkens en wilde zwijnen. Het is ongevaarlijk voor mensen, maar dodelijk voor wilde zwijnen en gehouden varkens. In 2007 dook deze virusziekte op in Georgië en sindsdien verspreidt ze zich steeds verder in Europa. Verdere verspreiding in de EU zal grote gevolgen hebben voor de populaties wilde zwijnen en de varkenssector.
 • Grauwe klauwier kroon op werk Boerenbuitengebied Muntendam
  [released on: 21/06/2018]
  In 2015 startte de Werkgroep Boerenbuitengebied Muntendam met het herinrichten van overhoekjes en de verschraling van bermen in het akkerbouwgebied rond Muntendam. De droom was dat de grauwe klauwier zich er weer zou gaan vestigen. Met resultaat: een mannetje grauwe klauwier inspecteerde dit voorjaar het gebied, en heeft het klaarblijkelijk geschikt bevonden.
 • Aandacht voor de Zuid-Hollandse kamsalamander
  [released on: 20/06/2018]
  De kamsalamander kent een betrekkelijk ruime verspreiding in Nederland. Behalve in Flevoland en Groningen komt de soort in alle provincies voor. Dit jaar is er speciale aandacht voor de Zuid-Hollandse kamsalamanders. Hier zijn grofweg nog twee bolwerken: de Vijfheerenlanden en Meijendel. Onlangs werd de soort herontdekt in Gorinchem; in Alblasserwaard werden nieuwe voortplantingslocaties ontdekt.
 • Havikjong stort uit het nest
  [released on: 19/06/2018]
  Een havikleven gaat niet over rozen. Het havikpaar dat voor de camera van Beleef de Lente broedt, vocht met zeearenden en zag de jongen een voor een verdwijnen. Gisteren was het drama compleet: het laatst overgebleven jong stortte uit het nest. De haviksoap laat onverhuld zien hoe moeilijk het is voor roofvogels om kuikens groot te krijgen.
 • Planten spotten in de file
  [released on: 19/06/2018]
  Als je op de linker weghelft van de snelweg in de file stilstaat, biedt dit de gelegenheid om de, anders onbereikbare middenberm, te bekijken. Enkele planten die hier groeien horen eigenlijk thuis in zilte kustmilieus. Dankzij het in de wintermaanden gestrooide zout voelen deze soorten zich hier prima thuis en hebben ze zich over grote delen van het snelwegennet weten te verspreiden.
 • Hoge Veluwe brengt natuur de huiskamer in
  [released on: 18/06/2018]
  Het Nationale Park De Hoge Veluwe nodigt iedereen in binnen- en buitenland uit om online cameravalfoto’s van het geheime leven van de dieren in het Park te bekijken en analyseren. Zo draagt u bij aan belangrijk onderzoek en leert en passant van alles over het wild van de Hoge Veluwe.
 • 500 duizend tekenbeten verwacht in juni en juli
  [released on: 18/06/2018]
  Onderzoekers van het RIVM en Wageningen University verwachten dat we in juni en juli ruim 500 duizend tekenbeten oplopen, de helft van het jaarlijkse aantal tekenbeten. Het aantal tekenbeetmeldingen lag in de eerste vijf maanden van 2018 29% hoger dan gemiddeld in de voorgaande vijf jaar.
 • Wanneer vormt een exotische soort een bedreiging?
  [released on: 17/06/2018]
  Is te voorspellen of nieuwe uitheemse soorten, zoals vissen uit de Zwarte Zee, zich in Nederland zullen handhaven en inheemse soorten verdringen? Onderzoekers van Wageningen University & Research en van de Radboud Universiteit komen met een methode om op basis van functionele kenmerken, zoals de vorm van de bek te voorspellen welke exotische vissoorten een risico vormen.
 • Kop van Schouwen een nieuw bolwerk voor Genaveld tonnetje
  [released on: 17/06/2018]
  Dankzij een inventarisatie van landslakken van de Zeeuwse kust in 2005 is bekend dat de Kop van Walcheren een bolwerk vormt voor het Genaveld tonnetje in Nederland. Op de Kop van Schouwen werd de soort toen nog maar mondjesmaat aangetroffen. Inmiddels heeft deze zeldzame landslak zich daar sterk uitgebreid waardoor de Kop van Schouwen nu een tweede, belangrijk bolwerk is voor Nederland.
 • Bizarre rupsen witvlakvlinder regelmatig gevonden
  [released on: 15/06/2018]
  Het is net niet echt! Mensen reageren soms ook ongelovig als ze horen dat het om een gewone algemene soort in Nederland gaat. “Zoiets heb ik nou nog nooit gezien!”. Toch zijn eind mei en begin juni regelmatig rupsen van de witvlakvlinder gevonden. Niet alleen in bossen en natuurgebieden, maar ook gewoon bij mensen in hun tuin.
 • Delfstofwinning langs rivieren goed voor natuur en veiligheid
  [released on: 15/06/2018]
  De delfstofwinnende industrie langs rivieren heeft in 24 projecten samen 3400 hectare nieuwe natuurgebieden opgeleverd op kosten van het bedrijfsleven. Uit vergelijking voor en na de winning bleken vooral vlinders, planten, vogels en libellen sterk in aantal toe te nemen. Vissen namen af. De projecten leverden samen 370 centimeter waterstandverlaging in de rivier op waardoor de veiligheid toenam.
 • Wanneer is de #wolf terug in Nederland?
  [released on: 14/06/2018]
  De afgelopen tijd zijn er veel berichten geweest over gespotte wolven in Nederland. De echte terugkeer van de wolf is een feit wanneer er in Nederland weer pups worden geboren. Een Deens voorbeeld laat zien dat dit snel kan gaan.
 • Zeewier maakt welkome comeback
  [released on: 14/06/2018]
  Al 10.000 jaar geleden aten bewoners van arme kustgebieden zeewier. De zeegroente maakt in ons land nu een comeback als groente van de toekomst. Met duurzame zeewierteelt kan volgens deskundigen de groeiende wereldbevolking (in 2050 ongeveer negen miljard mensen) van voldoende voedsel worden voorzien met maar twee procent van het totale zeeoppervlak.
 • Extreem veel meldingen grote weerschijnvlinder
  [released on: 14/06/2018]
  De grote weerschijnvlinder vliegt pas een week, en de aantallen vlinders breken nu al alle records. Het warme voorjaar is duidelijk voordelig geweest voor deze vlinder, die tot voor kort een zeldzaamheid was in ons land. Sinds de eeuwwisseling breidt hij zich steeds verder uit, waarschijnlijk als gevolg van klimaatverandering en veroudering van onze bossen. 2018 is nu al een absoluut topjaar.
 • Bootsmannetje meest getelde waterdiertje bij nationaal slootjesonderzoek
  [released on: 13/06/2018]
  Afgelopen weekend deden tijdens de IVN Slootjesdagen duizenden kinderen en volwassenen mee aan het eerste 'citizen science' slootjesonderzoek. Op meer dan 120 plekken telden zij waterdiertjes en deden proefjes om de helderheid van het water te bepalen. Het bootsmannetje werd het meest geteld, gevolgd door de vlokreeft en de poelslak.
 • Beleef de natuur in Zuid-Holland
  [released on: 13/06/2018]
  De provincie Zuid-Holland is onlangs partner geworden van Nature Today. In deze dichtstbevolkte provincie van ons land is verrassend veel groen en water te vinden. De provincie zet zich in voor een goede toegankelijkheid van natuur- en recreatiegebieden, en betrekt inwoners actief bij de instandhouding van groen. Op 22 juni presenteert de provincie een breed gedragen visie op water en groen.
 • Muggenoverlast bijna maand vroeger door hoge temperaturen
  [released on: 13/06/2018]
  Het weer de afgelopen weken was gunstig voor de huissteekmug. De eerste generatie kwam volgens onze berekeningen al eind mei tevoorschijn. Bijna een maand eerder dan normaal. Door de hoge temperaturen en voldoende neerslag komt rond deze dagen al de tweede generatie tevoorschijn. Kijk op Muggenradar.nl waar welke mate van overlast ervaren wordt en geef door welke mate van overlast u ervaart.
 • Floristische verrassingen in 30 jaar oud kilometerhok
  [released on: 12/06/2018]
  In het jubileumjaar van FLORON worden 30 jaar geleden bezochte kilometerhokken opnieuw geïnventariseerd. Het eerste hok werd eind april vlakbij Nieuwegein onderzocht. Van de soorten die hier 30 jaar geleden groeiden werd 57% teruggevonden. Nieuw gevonden soorten zijn onder andere soorten die uit tuinen zijn verwilderd en Klein fakkelgras, een gras dat profiteert van klimaatverandering.
 • Lichtpuntje voor teruggekeerde grote karekiet
  [released on: 12/06/2018]
  Dat het met de grote karekiet snel bergafwaarts gaat in Nederland is helaas geen nieuws. Daarom is Vogelbescherming Nederland gestart met een actieplan om deze ‘bard van het riet’ te redden. Dit jaar was er een eerste kleine succesje. Na jaren afwezigheid keerde er een grote karekiet terug in De Vier Elementen, een watersporteiland in de Loosdrechtse Plassen waar het riet vorig jaar is hersteld.
 • Hoe vogels in zwermen vliegen
  [released on: 11/06/2018]
  Veel vissen zwemmen in scholen en veel vogels vliegen in zwermen. Zulk collectief gedrag moet voortkomen uit de interactie tussen de dieren. Maar hoe dat werkt was onduidelijk. Wageningse onderzoekers komen met een belangrijk inzicht in het mechanisme hierachter. Marcel Workamp en collega’s ontwikkelden een modelsysteem waarmee zij aantonen dat zwermgedrag wordt gestuurd door wrijving.
 • Kleine ijsvogelvlinder profiteert van goed beheer en warme meimaanden
  [released on: 11/06/2018]
  Er worden veel kleine ijsvogelvlinders gemeld. Het warme weer in mei 2017 en ook dit voorjaar werkt positief voor deze zeldzame vlinder. De aantallen op de bekende vliegplaatsen zijn duidelijk groter dan normaal en de vlinder kan mogelijk ook uitbreiden naar, door goed natuurbeheer ontstane, nieuwe leefgebieden.
 • Met gratis zoekkaarten de natuur in
  [released on: 10/06/2018]
  Het beste uit een bezoek aan het natuurgebied om de hoek halen, eindelijk eens ontdekken welke diersporen je bent tegengekomen, of misschien wel gewoon zien wat je eigen achtertuin allemaal te bieden heeft? Handige hulpmiddelen daarvoor zijn de zoekkaarten van ARK Natuurontwikkeling.
 • Overlast eikenprocessierups sterk toegenomen en leidt tot problemen
  [released on: 10/06/2018]
  Op veel plaatsen worden zeer grote aantallen eikenprocessierupsen aangetroffen en ontstaat er overlast. Door het aanhoudende zeer warme weer en de snelle ontwikkeling van de eikenprocessierupsen lijkt de preventieve bespuiting minder effectief geweest. In dit bericht een overzicht van de situaties waar als eerste bestreden dient te worden volgens de leidraad eikenprocessierups.
 • Wat boeren beweegt in relatie tot natuurinclusieve landbouw
  [released on: 08/06/2018]
  Om boeren te kunnen helpen natuurinclusiever te gaan boeren, is het nodig om te begrijpen wat een rol speelt bij hun keuzes. Het boerenbedrijf is immers complex, en geen boer is hetzelfde. Bovendien heeft de omgeving invloed. Voor een transitie richting natuurinclusieve landbouw is het daarom niet alleen nodig dat boeren gaan bewegen, maar ook hun omgeving. Een nieuwe brochure geeft tips.
 • Vier 30 jaar FLORON mee met Midzomerplantenjacht
  [released on: 08/06/2018]
  FLORON bestaat in 2018 dertig jaar. Om dat te vieren organiseert de stichting meer dan twintig Midzomerplantenjachten verspreid over het hele land. Iedere plantenliefhebber is bij deze excursies welkom, ongeacht zijn of haar kennisniveau. In dit bericht belichten wij in welke traditie de jubilerende soortenbeschermingsorganisatie staat. Vier jij 30 jaar FLORON met ons mee?
 • Vier Tiny Forests in jouw gemeente?
  [released on: 08/06/2018]
  Een Tiny Forest is een minibos ongeveer ter grootte van een tennisveld. IVN ontving 1,85 miljoen euro van de Postcodeloterij om honderd Tiny Forests te realiseren. Om dit doel te bereiken zoekt IVN 24 partnerships met gemeenten. Gemeenten kunnen zich tot 17 juli aanmelden om samen met hun inwoners vier Tiny Forests aan te planten.
 • Nationaal slootjesonderzoek van 8 tot 10 juni: op missie langs de waterkant
  [released on: 08/06/2018]
  Tijdens de IVN Slootjesdagen 2018 dit weekend wordt voor het eerst een landelijk 'citizen science' slootjesonderzoek uitgevoerd. Wetenschappers van het NIOO willen zo antwoord krijgen op de vraag: hoe gezond zijn onze Nederlandse sloten? Kleine en grote burgerwetenschappers spelen daarbij een sleutelrol.
 • Ecologisch onderzoek beschermde #flora en #fauna van het #Binnenhof
  [released on: 07/06/2018]
  Vanaf medio 2020 wordt het Binnenhof gerenoveerd. Voor de renovatie van start kan gaan, moeten veel zaken onderzocht worden. Zo ook de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft De Zoogdiervereniging de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de beschermde flora en fauna van het Binnenhof. Bijvoorbeeld vleermuizen maken dankbaar gebruik van historische gebouwen.
 • Groot dikkopjes vliegen volop; zwartsprietdikkopjes nog niet
  [released on: 07/06/2018]
  De vrijwillige 'admins' van de invoerportalen Waarneming.nl en Telmee.nl draaien overuren nu er weer heel veel vlinders worden gezien en doorgegeven. De tientallen meldingen van zwartsprietdikkopje die eind mei en begin juni binnenkwamen, bleken allemaal groot dikkopjes te zijn. Hoe herken je deze soorten en hoe houd je ze uit elkaar?
 • Storm in Sahara breekt grauwe kiekendieven op tijdens de voorjaartrek
  [released on: 06/06/2018]
  Het broedseizoen voor grauwe kiekendieven in Europa is weer begonnen. Maar terugkeren uit de overwinteringsgebieden in de Sahel is niet vanzelfsprekend: zeker dit voorjaar niet. In sommige overwinteringsgebieden was weinig voedsel beschikbaar, en tijdens de voorjaarstrek hadden de grauwe kiekendieven te kampen met tegenwind en zandstormen in de Sahara.
 • Sterke toename houtgroei in Europa en Nederland door stikstofdepositie en klimaatverandering
  [released on: 06/06/2018]
  Houtgroei in Europa is de afgelopen vijftig jaar met circa zestig procent toegenomen. Naast veranderingen in management, is dit vooral het gevolg van de toegenomen stikstofdepositie. Dit blijkt uit een modelanalyse gebaseerd op veldgegevens. De voorspelde toename in CO2 en temperatuur in de komende decennia zijn de belangrijkste reden voor een verwachte verdere stijging in houtgroei.
 • Nederlandse hagedissen: waar zit het verschil?
  [released on: 06/06/2018]
  In Nederland kennen we vier verschillende soorten hagedissen: hazelworm, zandhagedis, levendbarende hagedis en muurhagedis. Het onderscheid tussen de vaak samen voorkomende zandhagedis en levendbarende hagedis is het lastigst. Waar moet je bij die soorten nu precies op letten?
 • Kamer: herstel ons landschap!
  [released on: 05/06/2018]
  Vanmiddag vergadert de Tweede Kamer over de achteruitgang van het aantal insecten in Nederland. Goed al die aandacht daarvoor, maar laat de Kamer die aandacht nu ook omzetten in actie. Het gevaar dreigt anders dat het debat niet veel meer oplevert dan de wens voor aanvullend onderzoek.
 • Aanleg oesterbank en 3D-geprinte riffen primeur voor Noordzee
  [released on: 05/06/2018]
  In de Noordzee, ten noorden van Schiermonnikoog, is op zo’n 20 meter diepte een uniek natuurherstelproject gestart. In het gebied de Borkumse Stenen is 6.000 kilo Noorse platte oesters geplaatst, onder meer op 3D-geprinte rifstructuren. Het is voor het eerst dat in diepere delen van de Noordzee oesterbanken worden hersteld.
 • Hoe was het vlindervoorjaar?
  [released on: 04/06/2018]
  Het totaal aantal dagvlinders dit voorjaar lag dicht bij normaal, maar ze vlogen eerder en korter door de warmte. De junidip begon al in mei en was dieper dan we gewend zijn. De algemeen voorkomende kleine vos, dagpauwoog en gehakkelde aurelia deden het minder goed, terwijl de citroenvlinder duidelijk in de lift zit. Diverse zeldzame vlinders, zoals het klaverblauwtje, hadden een goed voorjaar.
 • Brandganzen trekken sneller door klimaatverandering, maar zijn nog steeds te laat
  [released on: 03/06/2018]
  Wat zijn de effecten van de opwarming van het klimaat voor een Arctische trekvogel? NIOO-onderzoeker Thomas Lameris onderzocht of brandganzen de timing van voorjaarstrek en legdatum kunnen aanpassen aan vroegere voorjaren, en zo klimaatverandering kunnen bijbenen. En zo niet: heeft dit dan negatieve gevolgen voor hun kuikens?
 • Zeldzaam Goudstipje in Oosterschelde aangetroffen
  [released on: 03/06/2018]
  Op 27 mei trof een vrijwilliger van Stichting ANEMOON één enkel exemplaar van het Goudstipje aan in de noordwestelijke Oosterschelde. Het was een zeer bijzondere waarneming omdat het voor deze locatie een uiterst zeldzame soort betreft en omdat het een zeenaaktslakje is met een wel heel bijzonder en karakteristiek kenmerk: het lijkt wel alsof dit diertje bekleed is met bladgoud.
 • Nieuw voorstel Europees landbouwbeleid leidt tot afbraak plattelandsnatuur
  [released on: 02/06/2018]
  Op vrijdag 1 juni heeft de Europese Commissie voorstellen gepresenteerd voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Een van de belangrijkste onderwerpen waar Europa zich mee bezig houdt. De miljarden aan landbouwsubsidies uit Brussel vormen en vervormen het agrarisch landschap in Europa.
 • Hoe gaat het met de Gelderse natuur?
  [released on: 02/06/2018]
  De provincie Gelderland werkt hard aan het afronden van het Gelders Natuurnetwerk, het opheffen van barrières voor dieren en aan het herstel van verdroogde en vermeste natuurgebieden. Maar gaat het nu ook beter met de natuur? Dat wilden de leden van Provinciale Staten wel eens weten.
 • Maatschappelijk draagvlak voor natuur herstelt zich
  [released on: 01/06/2018]
  Wageningen Environmental Research monitort al meer dan twintig jaar iedere vijf jaar het maatschappelijk draagvlak voor natuur, natuurbeleid en betrokkenheid onder een representatieve groep Nederlanders. Het blijkt dat het draagvlak voor beleidsmaatregelen om natuur te beschermen is toegenomen en dat de betrokkenheid van burgers bij natuur sinds de laatste meting hetzelfde is gebleven.
 • Japanse duizendknoop profiteert van (onzorgvuldig) maaibeheer
  [released on: 01/06/2018]
  Het wordt weer zomer en de maaimachines draaien op volle toeren. Mede dankzij het huidige maai- en klepelbeheer kan Japanse duizendknoop zich in razend tempo verspreiden. Bestrijding van Japanse duizendknoop is moeilijk, maar aan het voorkomen van verspreiding kunnen we allemaal bijdragen. FLORON adviseert de soort in kaart te brengen en direct te stoppen met het regulier maaien van groeiplaatsen.
 • Argusvlinder op steeds minder plekken in Nederland gevonden
  [released on: 31/05/2018]
  De argusvlinder is één van de snelst verdwijnende vlindersoorten in ons land. Om een actueel beeld te krijgen van de verspreiding, hebben De Vlinderstichting en Waarneming.nl voor het vijfde jaar op rij een telweekend gehouden. Er zijn weer in minder hokken argusvlinders gevonden en de grens van het verspreidingsgebied lijkt nog verder te zijn opgeschoven naar het Westen.
 • Dé wens van Eva (11 jaar): vleermuizen ontmoeten
  [released on: 31/05/2018]
  Op 15 mei was het zover: de wensdag van Eva. Eén van haar wensen: vleermuizen ontmoeten! Samen met haar familie ging Eva naar Fort Asperen om vleermuizen te zoeken. Het werd een onvergetelijke avond waarop ze vier vleermuissoorten tegenkwam.
 • Vier nieuwe kaarten Atlas Leefomgeving geven beeld van luchtkwaliteit in 2016
  [released on: 31/05/2018]
  Het is al dagen heerlijk zomerweer. Eindelijk naar buiten, de frisse lucht in. Maar hoe fris is die lucht? Luchtvervuiling is een onzichtbaar probleem. De vervuilende stoffen zijn zo klein dat je ze niet ziet. Gelukkig biedt de Atlas Leefomgeving uitkomst. De Atlas is aangevuld met vier kaarten die de jaargemiddelde concentratie van fijnstof, roet en stikstof voor het jaar 2016 weergeven.
 • Eikenprocessierups zeer actief door hitte – opletten
  [released on: 30/05/2018]
  Door het zeer warme weer is de ontwikkeling van de eikenprocessierups flink versneld. Door de hitte verplaatsen de rupsen hun nesten naar lager in de boom of zelfs in de grond, op zoek naar verkoeling. De rupsen zijn ook extra onrustig. In deze situatie neemt de kans op contact met brandharen toe. Naast de brandharen van de processierups veroorzaken die van de bastaardsatijnrups nu ook overlast.
 • Uitbreiding van het oranjetipje in recreatiebossen Randstad
  [released on: 30/05/2018]
  De laatste jaren stijgt het aantal populaties van het oranjetipje in de Randstad, met name in de recreatiegebieden. De afgelopen weken zijn veel waarnemingen gedaan. Lange tijd was deze soort verdwenen in een groot deel van Zuid-Holland en werden alleen af en toe zwervers gezien vanuit de duinen van Voorne en Kennemerland, duingebieden waar nog wel populaties waren overgebleven.
 • Junidip in mei
  [released on: 29/05/2018]
  De junidip is de periode (vroeger vaak in de eerste helft van juni) waarin de voorjaarsvlinders al zijn uitgevlogen, maar de zomervlinders er nog net niet zijn. Hoe mooi het weer dan ook is, je ziet maar erg weinig vlinders. De resultaten van het landelijk meetnet vlinders laten zien dat de junidip dit jaar naar voren geschoven is, en dieper is dan normaal.
 • Tips voor een tuin zonder gif
  [released on: 29/05/2018]
  Help de hommel, de honingbij en álle insecten die het zo moeilijk hebben, door nooit meer gif te gebruiken in uw tuin! Ook de vogels zullen u dankbaar zijn. Maar, gemakkelijker gezegd dan gedaan... Wat te doen met bladluizen, mieren, wespen en naaktslakken? Gebruik deze tips om eventuele overlast te voorkomen, zonder gif.
 • Sierlijke witsnuiten zetten hun opmars door
  [released on: 28/05/2018]
  In 2006 werd de sierlijke witsnuitlibel voor het eerst sinds 1970 weer in ons land gezien. De afgelopen jaren heeft deze libel zich succesvol in de Weerribben gevestigd. Vorig jaar, maar vooral de afgelopen weken is hij op veel meer plekken opgedoken. Hij is nu in alle provincies, met uitzondering van Zeeland waargenomen.
 • Doe mee aan de monitoring van het vliegend hert
  [released on: 28/05/2018]
  Het vliegend hert is een van de meest imposante insecten van ons land. Vooral de mannetjes spreken tot de verbeelding met hun grootte tot wel negen centimeter en de overmatige geweivormige kaken die ze als ware gladiatoren op hun kop torsen. Ondanks hun markante verschijning weten we nog verrassend weinig over het vliegend hert, en dat terwijl de soort internationaal wettelijk beschermd is.
 • Al 25 jaar met kinderen de natuur in
  [released on: 27/05/2018]
  Sinds 1993 organiseert ARK veldlessen voor basisscholieren uit de buurt van gebieden waar ARK werkt aan natuurontwikkeling. In die 25 jaar deden meer dan 100.000 leerlingen mee aan een veldles. Bovendien werden ze begeleid door meer dan 20.000 ouders, begeleiders en leerkrachten. Zij zijn vertrouwd geraakt met nieuwe natuur in hun achtertuin.
 • Koeien NIET gevoelig voor het magnetische noorden
  [released on: 27/05/2018]
  Het eerste wetenschappelijke onderzoek naar gevoeligheid van vee voor het magnetische noorden door onderzoekers van Wageningen Universiteit onthult dat deze grote zoogdieren in rust niet in Zuid-Noordrichting staan. Deze bevinding is in tegenspraak met eerdere claims dat vee in Zuid-Noordrichting zou staan, die waren gebaseerd op directe en indirecte waarnemingen.
 • De bokashi-keten als natuurlijke verbinding tussen land en stad
  [released on: 26/05/2018]
  Van maaisel uit de buurt de meststof bokashi maken en die toepassen op de bodem van zijn bedrijf. Dat was het idee van Jeroen van der Kooij van biologische rundveehouderij Rust-Hoff in Maasland. Nu gaat hij een volgende stap zetten: mensen uit de stad en uit de regio aan zijn bedrijf en de natuur verbinden door het opzetten van een keten voor bokashi.
 • De Zandmotor: bouwen met de natuur
  [released on: 25/05/2018]
  In 2011 legden Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland de Zandmotor aan voor de kust tussen Monster en Kijkduin. De Zandmotor is een opgespoten landtong die onze kust beschermt en die inmiddels een thuis is voor veel dieren. Zo vinden schelpen als het nonnetje, verschillende soorten wormen en meeuwen hier een geschikte plek. Op rustige momenten komen er ook zeehonden.
 • Hooikoortsseizoen piekt vanaf dit weekend; veel graspollen in de lucht verwacht
  [released on: 25/05/2018]
  Mensen met een graspollenallergie wacht een zware periode, de piek van het graspollenseizoen begint dit weekend. Vanaf zaterdag is het zeer warm, zonnig en droog. Daardoor stijgt de hoeveelheid graspollen in de lucht aanzienlijk. De combinatie met luchtvervuiling verhoogt de kans op klachten. De piekperiode van het graspollenseizoen loopt tot eind juni, maar tot ver in de zomer bloeien grassen.
 • Automatische camera om insecten te tellen en te herkennen
  [released on: 24/05/2018]
  Een groep wetenschappers ontwikkelt een geautomatiseerde camera voor het tellen van insecten. Met dit systeem kan 24 uur per dag voor langere tijd op één locatie het aantal aanwezige insecten geteld worden. Hiermee kunnen we op een goedkopere manier dan tot nu toe mogelijk was een indruk krijgen van de Nederlandse insectenfauna.
 • Marters inventariseren met de Struikrover
  [released on: 24/05/2018]
  De 'Struikrover' is een speciale buis waarmee marters met een wildcamera gefotografeerd of gefilmd kunnen worden. De methode is opzienbarend omdat we nu voor het eerst alle soorten marters op eenvoudige wijze kunnen volgen. De 'Struikrover' is ontworpen door Matthijs Smaal van Stichting Struikrovers.
 • Activiteit rondom 5000-soortenjaar nadert kookpunt
  [released on: 23/05/2018]
  In 2018 werken een groot aantal natuurorganisaties samen om meer dan 5000 soorten te vinden in de Hollandse Duinen. De eerste maanden van het inventarisatiejaar zijn zeer succesvol verlopen; het is nu niet meer de vraag of, maar wanneer we de 5000 soorten gaan halen. In het weekend van 26-27 mei vinden een groot aantal excursies plaats en zal vermoedelijk de 4000-grens worden gepasseerd.
 • In de Gelderse Poort is de cirkel weer rond
  [released on: 23/05/2018]
  In natuurgebied de Gelderse Poort bij Nijmegen wordt een dood veulen opgenomen in de natuurlijke kringloop van leven en dood. Het jonge konikpaard is dood geboren en kan niet worden afgevoerd. Het kadaver blijft liggen zodat talloze aaseters zich er te goed aan kunnen doen.
 • Grindbanken bij Meers tot leven gewekt
  [released on: 23/05/2018]
  Terwijl op dit moment wordt geschreven aan het Natura 2000-beheerplan voor de Grensmaas, leest Moeder Maas zelf voor uit eigen werk. Afgelopen hoogwaters heeft de Grensmaas zich hier gedragen zoals een grindrivier betaamt. De Grensmaas heeft de grindbanken bij Meers tot leven gewekt!
 • Gezegend zalmtrio in de Delta
  [released on: 23/05/2018]
  Tijdens de Week van Ons Water hebben vrijwilligers en belangstellenden in heel Nederland vissen geteld. In de Deltawateren gebeurde dit met een groot sleepnet, een ‘zegen’. De inspanningen zijn beloond, we telden maar liefst drie zeldzame zalmachtigen: houting, zeeforel en spiering! Deze drie soorten hebben allen baat bij een natuurlijke delta met een open verbinding naar zee.
 • De bijzondere lotgevallen van een steenuilenlegsel
  [released on: 23/05/2018]
  Het 24 uur per dag met (infrarood)camera’s observeren van broedende vogels levert regelmatig verrassende waarnemingen op. Het webcamproject van Vogelbescherming Nederland Beleef de Lente heeft sinds de start in 2007 voor een groot aantal interessante observaties gezorgd. Zoals een reeks bijzondere gebeurtenissen dit voorjaar, in een steenuilennest in Dongen, Noord-Brabant.
 • Wolf verblijft al langere tijd in Midden-Drenthe
  [released on: 22/05/2018]
  Een wolf verblijft sinds enige maanden in natuurgebieden in Midden-Drenthe. Ook rond het Drents-Friese Wold is al enige tijd een wolf aanwezig.
 • Vogelpootklaver en Gedrongen klaver onder de loep
  [released on: 22/05/2018]
  Dit voorjaar werd op Terschelling en in de Schoorlse duinen Vogelpootklaver gevonden. Op Terschelling was deze klaver al bijna 25 jaar niet meer gezien. In de vastelandsduinen was de soort al zeker 35 jaar niet meer gespot. Een andere klaversoort, de in 2017 voor het eerst in Nederland waargenomen Gedrongen klaver, blijkt in 2018 zijn opmars voort te zetten.
 • Lustrum argusvlinders tellen
  [released on: 21/05/2018]
  Van 25 tot en met 27 mei gaan natuurliefhebbers uit het hele land weer op zoek naar de bedreigde argusvlinder. De Vlinderstichting en Waarneming.nl houden dan voor het vijfde jaar op rij een telweekend. Doet u ook mee?
 • Na vijf jaar weer een extreem zware algenbloei
  [released on: 20/05/2018]
  Vijf jaar geleden berichtte Stichting ANEMOON over zware algenbloei. Nu manifesteert dit complexe natuurverschijnsel zich wederom op volle kracht. Sportduikers hebben een enorme hekel aan de algenbloei, lokaal is het zicht nu minder dan twintig centimeter. Het water blijft nog een paar weken extreem troebel. Na het afsterven van de algen ontstaat schuim op het water dat aanspoelt op de stranden.
 • Cocktail van pesticiden gevonden in boerenzwaluw
  [released on: 19/05/2018]
  In niet uitgekomen eieren en dode jongen van boerenzwaluwen zijn 14 verschillende bestrijdingsmiddelen tegen insecten, schimmels en onkruiden (pesticiden) gevonden. Er werden middelen gevonden die niet meer in Europa gebruikt mogen worden of nooit zijn toegelaten. Aan de concentraties gaan de boerenzwaluwen niet direct dood, maar de vraag is wat de effecten op hun gezondheid en overleving zijn.
 • Uitbreiding Wisselse Veen van start
  [released on: 18/05/2018]
  Het Wisselse Veen bij Epe is een voormalig moerasgebied op de oostflank van de Veluwe, gevoed door grondwater dat uit het Veluwemassief opborrelt. Al eerder bleek dat hier fantastische mogelijkheden liggen om bijzondere natuur te ontwikkelen. Nu werken de Provincie Gelderland, het Geldersch Landschap, het Waterschap Veluwe en Vallei en de gemeente Epe samen aan een uitbreiding van 35 hectare.
 • Eerste eikenprocessierupsen al met brandharen, grootste overlast begin juni
  [released on: 18/05/2018]
  Door de hoge temperaturen verloopt de ontwikkeling van de eikenprocessierupsen snel. De afgelopen week zijn op veel plaatsen al de eerste rupsen met brandharen aangetroffen. Nog niet eerder zaten rupsen met brandharen zo vroeg laag in de bomen. De kans op contact met brandharen neemt daardoor toe. De overlast zal het grootst zijn vanaf begin juni en aan-houden tot in juli.
 • Wat gaat er veranderen bij de eerste territoriale wolf in Nederland?
  [released on: 17/05/2018]
  De afgelopen jaren lijken wolven in Nederland op zoek te zijn naar een geschikt leefgebied en/of partner. Tot nu toe zijn hier nog geen wolven in geslaagd. Enkele wolven werden helaas aangereden, anderen liepen terug naar Duitsland of door naar België. Maar wat gaat er eigenlijk veranderen als een wolf een territorium start in Nederland?
 • Wat heeft een robot met eikenprocessierupsen?
  [released on: 17/05/2018]
  In mei en juni is er een programma in het Amstelpark in Amsterdam met kunstenaars die robotica maken in relatie tot de natuur, met name tot vogels en insecten. De kunstenaars werken aan nieuwe prototypes en laten voltooid werk zien. Bijvoorbeeld een robot die met kraaien communiceert, of ééntje die eikenprocessierupsen kan bestrijden.
 • Op weg naar groene en gezonde steden in EU Green Week
  [released on: 17/05/2018]
  Het thema van de EU GreenWeek (21-25 mei) is dit jaar Groene steden voor een groenere toekomst. Utrecht is op Pinkstermaandag 21 mei de gaststad voor de opening van de EU GreenWeek. De rest van de week vindt plaats in Brussel.
 • De boerennachtegaal laat van zich horen
  [released on: 16/05/2018]
  Vanaf de tweede helft van april tot in juni zijn de groene kikkers volop actief. Op zonnige lente- en zomerdagen zijn ze zowel midden op de dag als in de avonduren te horen. De groene kikker wordt ook wel 'de boerennachtegaal' genoemd vanwege de massale concerten op warme lente- en zomeravonden in het landelijk gebied.
 • Raaf lijkt terug in de Kennemerduinen
  [released on: 16/05/2018]
  De afgelopen weken zijn geregeld twee raven te vinden bij een ‘kringloopkadaver’ in de Kennemerduinen ten westen van Haarlem. Daarmee lijkt het gebied een nieuwe vaste bewoner te hebben. Het ziet ernaar uit dat deze aaseter zich dankzij de terugkeer van dode dieren weer vestigt in de natuur van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
 • Een nieuw uitje in de provincie Groningen
  [released on: 15/05/2018]
  Bieslook en Ui kennen we allemaal. Ze behoren tot het geslacht Allium (oftewel: look) die we graag in ons voedsel verwerken voor die typische fris-pittige smaak. Daarnaast komen in Nederland nog een aantal soorten voor, die we doorgaans niet eten, zoals Kraailook of Slangenlook. In de provincie Groningen trof Guus de Vries een nieuwkomer aan en ging op onderzoek uit.
 • Nog tot eind mei te zien: de kleinste valk van allemaal, het smelleken
  [released on: 15/05/2018]
  Het smelleken is de kleinste roofvogel van Europa. Daarom wordt deze superfanatieke jager ook wel dwergvalk genoemd. Hij is niet veel groter dan een merel, maar ondanks zijn lengte heeft hij niet veel moeite andere vogeltjes buit te maken. Het smelleken broedt niet in Nederland, maar is deze maand nog te zien.
 • Ook in Nederland dramatische achteruitgang van insecten
  [released on: 14/05/2018]
  Nieuw wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat ook in Nederland het aantal insecten dramatisch afneemt. Op basis van metingen en analyses over de afgelopen decennia blijkt een afname van 54% (nachtvlinders) tot zelfs 72% (loopkevers). Dit sluit aan bij recente Duitse, Franse, Engelse en Nederlandse onderzoeken. En dat is erg: het is een grote aanslag op de kringloop van het leven.
 • Lantaarntje meest getelde libel in 2017
  [released on: 14/05/2018]
  Het libellentelseizoen is weer begonnen! Van 1 mei tot 30 september tellen trouwe tellers op zo’n 500 routes in Nederland één of alle soorten libellen. Met de resultaten van 2017 hebben we recent het Jaarverslag 2017 gepubliceerd. Hier een kijkje in de resultaten met speciale aandacht voor de houtpantserjuffer.
 • Wisenthaar zorgt voor perfect nestmateriaal
  [released on: 13/05/2018]
  In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland worden sinds 2013 nesten van broedvogels geanalyseerd door PWN. De vacht van verschillende soorten (grote) grazers wordt door veel vogels gebruikt om een warm en zacht nest te maken. Dit jaar blijkt in Kraansvlak, onderdeel van het park, voor diverse vogelnesten veel gebruik te zijn gemaakt van het haar van de wisenten.
 • Ook in 2018 plaatselijk massale kaalvraat van eikenbomen
  [released on: 13/05/2018]
  Het voorjaarsgroen kwam dit jaar zeer snel door de zeer hoge temperaturen in april, maar op veel plaatsen vooral in noordelijke provincies is het voorjaarsgroen ook al weer heel snel verdwenen. Ontelbare aantallen rupsen en bladwespen vreten de bomen compleet kaal, waardoor complete bossen een winters aanzien krijgen. Een waar feestmaal voor vogels. Zie de foto's en video's.
 • Eikelmuizen op drift: wakker worden in Nederland
  [released on: 12/05/2018]
  Vrijwel iedere zomer krijgt de Zoogdiervereniging één of meerdere meldingen van eikelmuizen die per ongeluk meegekomen zijn met vakantiegangers uit Frankrijk of Duitsland. Hoe overleven eikelmuizen deze reis en wat moeten de dieren in Nederland?
 • Moment van maaien vervroegt sneller dan eilegdatum kievit volgens @natuurkalender @wur
  [released on: 11/05/2018]
  De afgelopen week hebben boeren hun graslanden in heel Nederland op grote schaal gemaaid. Uit onze analyse blijkt dat gras de laatste 18 jaar 6 dagen eerder gemaaid wordt dan 20 jaar daarvoor. Het eerste kievitsei wordt maar 2 dagen eerder gevonden. Door klimaatverandering kan het aantal dagen tussen uitkomen van de eerste eieren en de eerste maaibeurt deze eeuw van 40 dagen nu naar 27 dagen gaan.
 • Weer veel grote vossen dit voorjaar
  [released on: 10/05/2018]
  De grote vos was verdwenen uit ons land, maar lijkt zich weer te vestigen. Dit voorjaar zijn er op meer dan dertig locaties grote vossen gezien, die daar waarschijnlijk overwinterd hebben. Het wachten is tot succesvolle voortplanting wordt vastgesteld, bijvoorbeeld doordat rupsennesten worden gevonden.
 • Israël wil ecologische corridors naar Nederlands voorbeeld
  [released on: 09/05/2018]
  Israël onderzoekt de mogelijkheid om ecologische corridors aan te leggen naar Nederlands voorbeeld. Dat blijkt uit gesprekken die experts Theo van der Sluis en Michiel van Eupen van Wageningen University & Research (WUR) hebben gehad met Israëlische natuurorganisaties.
 • Klein slijkgras toch niet uitgestorven
  [released on: 08/05/2018]
  Klein slijkgras leek lange tijd uit Nederland verdwenen. De soort werd voor het laatst waargenomen in 1986. Afgelopen zomer ontdekte boswachter Theo Muusse een kleine relictpopulatie in het Krammer-Volkerak.
 • Huiszwaluw staat centraal in Nationale Vogelweek
  [released on: 08/05/2018]
  De huiszwaluwen zijn teruggekeerd uit Afrika en begonnen met de bouw van hun nesten. Daardoor zijn ze de komende weken prachtig van dichtbij te bekijken. Ze vliegen af en aan met propjes modder en metselen hun nesten vakkundig aan huizen vast. In de Nationale Vogelweek, die komende zaterdag begint en duurt tot en met 21 mei, is er extra veel aandacht voor de huiszwaluw.
 • Eerste Nationale Waterdiertjestelling van start
  [released on: 07/05/2018]
  Vandaag start, in de Week van Ons Water, de Nationale Waterdiertjestelling waarbij scholieren en vrijwilligers uit het hele land waterschorpioenen, libellenlarven, rugzwemmers en andere waterdieren gaan tellen. Gegevens uit de telling kunnen waterbeheerders helpen bij het bepalen van de kwaliteit van ons water. Biodiversiteit is een goede graadmeter voor de kwaliteit.
 • Witjes herkennen lastiger door scheefbloemwitje
  [released on: 07/05/2018]
  Het is niet gemakkelijk de drie soorten koolwitjes die algemeen in Nederland voorkomen uit elkaar te houden. Van dichtbij en als ze zitten, krijg je vaak pas duidelijkheid. Het wordt nog moeilijker door de komst van een vierde koolwitje, het scheefbloemwitje. Maar als je weet waarop je moet letten, kan je de witjes vaak wel uit elkaar houden.
 • Wintersterfte honingbijen gelijk aan vorig jaar
  [released on: 06/05/2018]
  Dit jaar is ongeveer 84% van de honingbijenvolken de winter goed doorgekomen. Dit is vergelijkbaar met het percentage van 86% de winter daarvoor.
 • Raadselachtige rifbouwer zag Abraham al
  [released on: 06/05/2018]
  Er wordt veel gedaan aan het herstel van schelpenbanken (riffen) in de Nederlandse kustwateren. Oester- en mosselbanken in zee vervullen immers vele functies. Maar ook binnendijks leeft al een halve eeuw een rifbouwende, exotische worm.
 • Trekvissen op de voet gevolgd
  [released on: 05/05/2018]
  Honderd jonge zalmen uit de Roer in Roermond worden de komende tijd op de voet gevolgd. Met behulp van zenders gaan onderzoekers kijken welke routes de trekvissen nemen naar zee, en waar ze op hun route tegenaan zwemmen. Het is de eerste keer in Nederland dat jonge wilde zalmen worden gezenderd aan het begin van hun lange tocht richting Groenland.
 • Nachtvlinders in Noord-Brabantse bossen
  [released on: 04/05/2018]
  Noord-Brabant is één van de soortenrijkste provincies van Nederland wat betreft macronachtvlinders. Bossen zijn een soortenrijk habitat waar veel verschillende nachtvlinders voorkomen. Voor de provincie Noord-Brabant wordt nu onderzocht welke soorten nachtvlinders specifiek zijn voor de bossen daar.
 • Dutch dying desert
  [released on: 03/05/2018]
  Hoe verloopt de ontwikkeling van de vegetatie in de Loonse en Drunense duinen? Onderzoeksresultaten van vierdejaars studenten van Avans hogeschool vormen de basis voor de nieuwe gedetailleerde kaart in de Atlas over dit Nationaal park. Met deze basiskaart kun je elk jaar de successie van de vegetatie volgen.
 • Na bunzing en steenmarter nu ook boommarter in Marterbox
  [released on: 03/05/2018]
  Wildcamera’s worden op allerlei verschillende manieren ingezet voor het inventariseren van marterachtigen. Voor met name wezel zijn marterboxen effectief. Toch duiken er soms ook grotere martersoorten op in de speciaal voor kleine marterachtigen ontworpen inloopkistjes. Eerder bezochten al eens een bunzing en een steenmarter zo'n kist; nu voor het eerst ook een boommarter.
 • Paait de fint dit jaar in Nederland? Kijk mee!
  [released on: 02/05/2018]
  Sportvisserij Nederland en Stichting RAVON zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen om de paaigebieden van de fint in Nederland te ontdekken. Hiervoor wordt de komende weken ’s avonds langs verschillende wateren geobserveerd. Voor 1940 kwam de fint veel voor in Nederland, maar na het sluiten van het Haringvliet verdween de paaipopulatie; de laatste jaren zijn er weer meer waarnemingen.
 • Kappen met kappen!
  [released on: 01/05/2018]
  Planten en bomen knallen de lucht in en iedereen is lustig aan het snoeien en kappen: in tuinen én in gemeenteplantsoenen. Het lijkt logisch, maar het is toch niet zo’n goed idee in deze tijd van het jaar, want het verstoort vogelnesten. Wanneer moet u dan snoeien, wat mag echt niet en wat kunt u doen als het mis gaat?
 • Citroenvlindereitjes in uw tuin?
  [released on: 30/04/2018]
  De afgelopen weken zijn er duizenden citroenvlinders gezien. Vooral de grote, felgele mannetjes die kilometers op een dag vliegen vallen op. Nu is de tijd dat de vrouwtjes, minder opvallend groenig wit gekleurd, op zoek gaan naar plekken om hun eitjes af te zetten. Dat zou zomaar bij u in de tuin kunnen zijn.
 • Meer bijensoorten op Rode Lijst
  [released on: 30/04/2018]
  Voor het eerst sinds 2003 is er een nieuwe Rode Lijst van de Nederlandse bijen opgesteld. Op deze lijst staan de in ons land bedreigde soorten. Hieruit blijkt dat het niet goed gaat met onze bijenfauna: 55 procent van de bijensoorten staat op de Rode Lijst; 46 soorten zijn uit ons land verdwenen. De achteruitgang van de bijen heeft zich in de 21e eeuw voortgezet. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes.
 • Minister stuurt rapport insectensterfte naar Tweede Kamer
  [released on: 29/04/2018]
  De insectensterfte in Duitse natuurgebieden was veel in het nieuws vorig najaar. In opdracht van Minister Schouten van LNV is er nu een rapport verschenen over de uitkomsten van dat onderzoek, de vergelijkbaarheid met de Nederlandse situatie, de kennis over de trends bij Nederlandse insecten en de mogelijke oorzaken. Vlinder- en libellenmeetnetten vormen een belangrijke bron voor dit rapport.
 • Schelpdierbank bevat grotere biodiversiteit dan zandbodem
  [released on: 29/04/2018]
  Op en rond de schelpdierbank bij de Brouwersdam komen 60 procent meer soorten voor dan op de naastgelegen zandbodem. Dit is een belangrijk resultaat van het pilotproject Schelpdierbanken, gepubliceerd in het onderzoeksverslag van het tweede jaar praktijkproeven om wilde oester- en mosselbanken te herstellen. Door de aanwezigheid van larven, weten we nu ook dat de bank zich voortplant.
 • Ook vleermuizen houden van de zon!
  [released on: 27/04/2018]
  Vleermuizen zijn echte liefhebbers van de zon. Niet om zelf lekker in te zonnen, maar door de warmte die ze geeft. Vorige week zagen we dat met de warme start van het voorjaar, de omgeving lekker opwarmde en er dus volop insecten rond gingen vliegen. Een perfecte tijd voor vleermuizen om aan te sterken na hun maandenlange winterrust.
 • Graspollenseizoen is begonnen
  [released on: 26/04/2018]
  De eerste bloeiende grassoorten zijn de afgelopen dagen waargenomen en komende weken zullen steeds meer grassen tot bloei komen. Op overwegend droge dagen, zoals morgen op Koningsdag en op zaterdag, kan overlast ontstaan door pollen van grassen. Ook berken veroorzaken nog enige tijd hooikoortsklachten.
 • Het libellenseizoen is losgebarsten!
  [released on: 26/04/2018]
  Winterjuffers kun je als je goed zoekt de hele winter als volwassen libel vinden, maar het libellenseizoen begint pas echt als de vuurjuffers er weer zijn. In de meeste jaren komen deze half april tevoorschijn waarna langzaam de andere voorjaarssoorten volgen. Dit jaar is alles, door het warme weer vorige week, zeer snel gegaan en vliegen er al veel soorten.
 • Liefhebber van de slaperdijk: de eerste gezenderde ruigpootbuizerd van Nederland
  [released on: 25/04/2018]
  In Groningen is de eerste ruigpootbuizerd uitgerust met een GPS-zender. Daarmee hopen we meer te weten te komen over het habitatgebruik en de trekroutes van deze zeldzame wintergast. De zender bevestigt wat uit veldobservaties al bleek: slaperdijken zijn belangrijk voor de ruigpootbuizerd. Een proef met aangepast beheer op en langs de dijken moet hun overwinteringsgebied aantrekkelijker maken.
 • Visdieven in troebel water?
  [released on: 24/04/2018]
  North Sea Port gaat de komende maanden bagger storten in de Westerschelde, vlakbij bij de kolonie broedende visdieven in Terneuzen. Door de stort zal het water vertroebelen, waardoor het zoeken en vangen van vis voor deze vogels lastiger wordt. De stort vindt plaats voor en tijdens het broedseizoen, wanneer vogels extra kwetsbaar zijn. Vogelbescherming overweegt bezwaar in te dienen.
 • Green junkie; van fijnstofvreter naar invasieve exoot?
  [released on: 24/04/2018]
  Lonicera ‘green junkie’ is een kamperfoelie die is ontwikkeld om fijnstof uit de lucht op te nemen. Sinds enkele jaren wordt deze fijnstofvreter onder andere rond Amsterdam en in de provincie Noord-Brabant geplant om de milieueffecten te testen. In hoeverre de exoot in staat is te verwilderen, is nog niet duidelijk. Is massale aanplant van een exoot eigenlijk niet heel risicovol?
 • Erg veel vlinders door warme weer
  [released on: 23/04/2018]
  De hoge temperaturen en de vele zonuren vorige week hebben gezorgd voor een explosie van dagvlinders. Terwijl er nog steeds veel vlinderoverwinteraars werden gezien, kwamen ook veel popoverwinteraars massaal en abrupt tevoorschijn.
 • Probleemalgen meer geplaagd door parasieten bij klimaatverandering
  [released on: 22/04/2018]
  Parasieten spelen een heel belangrijke, maar miskende rol in het voedselweb onder water. Bij de voorspelde klimaatverandering kunnen parasitaire schimmels giftige of andere hinderlijke algenbloeien in toom houden en kleine waterdieren meer eten bezorgen. NIOO-onderzoeker Thijs Frenken promoveerde in Utrecht op dit ‘parasieten als good guys’-onderzoek.
 • Nieuwe exoot: Japanse vlokreeftjes in het Noordzeekanaal
  [released on: 22/04/2018]
  In monsters genomen in het Noordzeekanaal in 2017, werd een nog niet uit Nederland bekend vlokreeftje aangetroffen. Het blijkt te gaan om een exoot. Het dier is afkomstig uit Japan, zoals de wetenschappelijke naam Grandidierella japonica al aangeeft.
 • Migratie jonge alen komt laat op gang maar vangsten nemen inmiddels toe
  [released on: 21/04/2018]
  Wereldwijd hebben Citizen Scientists jonge alen geteld tijdens een International Eel Count. Vandaag, tijdens World Fish Migration Day, presenteren we de voorlopige resultaten. De trek van jonge alen vanuit de zee naar zoet water kwam laat op gang maar neemt inmiddels toe. In Nederland was de intrek net als voorgaande jaren laag. De tellingen helpen bij het oplossen van migratieknelpunten.
 • Mensen in de natuur gelukkiger dan in de stad
  [released on: 20/04/2018]
  Als mensen buiten zijn, dan voelen ze zich gelukkiger in een groene omgeving dan in een ‘stenen omgeving’. Deze ‘gelukstoeslag’ is het hoogst aan de kust en in heidegebieden en natuurlijke graslanden. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research.
 • Weinig muizen op de Veluwezoom dit voorjaar
  [released on: 19/04/2018]
  Afgelopen week werd voor het elfde jaar het aantal muizen op de Veluwzoom gemonitord. Voor het eerst sinds de start in 2008 is er in het bos geen enkele muis gevangen. Op zich geen hele grote verrassing, want afgelopen herfst waren er nauwelijks tot geen eikels en beukennootjes (mast). Dieren die afhankelijk zijn van muizen, zoals bosuilen en boommarters, zullen een lastig jaar tegemoet gaan.
 • Veehouderijen en gezondheidsrisico’s
  [released on: 19/04/2018]
  Dagelijks krijgt de GGD veel vragen over de gezondheidseffecten van veehouderijen. Dit onderwerp krijgt ook veel aandacht in de media. Wat zegt de wetenschap over welke nieuwe ontwikkelingen er zijn, en wat nodig is om de gezondheidsrisico’s van veehouderij te beperken?
 • Plotselinge koorts na tekenbeet? Mogelijk andere tekenbeetziekte dan Lyme
  [released on: 19/04/2018]
  Teken kunnen naast de bekende lymebacterie veel meer ziekteverwekkers overbrengen. Om vast te stellen hoe vaak deze ziekteverwekkers na een tekenbeet tot ziekte leiden, begint het AMC vandaag samen met het RIVM aan een landelijk onderzoek. Mensen met plotselinge koorts na een tekenbeet kunnen zich hiervoor aanmelden via Tekenradar.nl of de (huis)arts.
 • Oranjetipjes vliegen massaal
  [released on: 19/04/2018]
  Het was even wachten dit jaar, maar nu, tijdens de zonnige warme dagen half april, is het oranjetipje goed losgekomen. Af en toe is het zelfs de meest gemelde vlinder op de invoerportalen. Het is een echte voorjaarsvlinder, die we na mei niet meer als vlinder zullen zien. We moeten dan weer wachten tot ergens in maart 2019.
 • Hommels voor beginners
  [released on: 18/04/2018]
  Het kan niemand ontgaan zijn: het voorjaar is in alle hevigheid losgebarsten. Overal fluiten de vogels en zoemen de hommels. Nu is het ideale moment aangebroken om de verschillende soorten hommels te leren kennen. Er vliegen immers nog uitsluitend koninginnen, waardoor de variatie beperkt is. Een goede start dus om vertrouwd te raken met de werksters die over enkele weken actief worden.
 • Lang leve de kauw!
  [released on: 17/04/2018]
  Na jaren zonder succes, is het dit jaar raak: een paartje kauwtjes heeft één van de nestkasten van Beleef de Lente gekraakt. Een brutale actie van deze vogels met een slecht imago. Daardoor kunnen we nu 24 uur per dag het liefdesleven van de kauwen volgen, een primeur voor Beleef de Lente. Maar wees gewaarschuwd: deze zwarte rakkers stelen je hart!
 • Ontwerprichtlijnen voor klimaatbestendig groen in de stad
  [released on: 17/04/2018]
  Een belangrijk punt op de duurzaamheidsagenda’s van veel gemeenten is de klimaatbestendige stad. Nieuw hierin is hitte: hoe kunnen wij openbare ruimte zodanig vormgeven dat stadsbewoners geen overlast ervaren door hitte? Recent onderzoek biedt hiervoor negen direct toepasbare ontwerprichtlijnen. Deze kunnen landschapsarchitecten bij gemeenten helpen bij het inrichten van openbare ruimtes.
 • Exotische blauwe tuinplatworm aangetroffen bij Nijmegen
  [released on: 17/04/2018]
  In januari 2018 trof Andele Boorsma wormen met een opvallende rugstreep aan in de verwarmde kas van de Pompekliniek in Nijmegen. Het bleek de blauwe tuinplatworm Caenoplana coerulea, een exoot die niet eerder in ons land is aangetroffen. Exotische landplatwormen hebben een slechte naam, omdat ze regenwormen en slakken eten en zo de lokale biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid kunnen verminderen.
 • Blauwtje in je tuin? Boomblauwtje!
  [released on: 16/04/2018]
  Het vlindervoorjaar is begonnen en de popoverwinteraars komen massaal tevoorschijn. Er komen bij De Vlinderstichting veel meldingen binnen van vliegende blauwtjes in de tuin die men niet op naam kan brengen. Dat is nu echter geen probleem, want het boomblauwtje is het enige blauwtje dat nu actief is.
 • Boommarter in het Kempen~Broek
  [released on: 16/04/2018]
  Afgelopen maand is door ARK Natuurontwikkeling een boommarter vastgesteld in GrensPark Kempen~Broek. Met een cameraval werd het dier vastgelegd in een gebied van Natuurmonumenten. Het is de eerste zekere waarneming van een boommarter sinds lange tijd in het Kempen~Broek.
 • Aantal mensen met Lyme ruim verviervoudigd
  [released on: 16/04/2018]
  In 2017 kregen 27.000 mensen de ziekte van Lyme, zo blijkt uit een peiling van het RIVM. Bij de vorige peiling in 2014 waren dit er nog 25.000. Met deze toename is het aantal patiënten dat jaarlijks de ziekte oploopt in de afgelopen twintig jaar ruim verviervoudigd.
 • Bijen in Wilnis en Woerden gemiddeld een week later met wilgenstuifmeel
  [released on: 15/04/2018]
  Bijen in Wilnis kwamen dit jaar op 5 maart voor het eerst terug met het karakteristieke heldergele wilgenstuifmeel. Precies op het gemiddelde van de afgelopen 32 jaar. Bijen in Woerden werden pas op 3 april met wilgenstuifmeel gezien. Alleen in het late 2013 was het verschil tussen de twee locaties groter dan dit jaar.
 • Koeienvlaaisafari
  [released on: 15/04/2018]
  Wie de tijd neemt om in een natuurgebied een koeienvlaai of paardenhoop te bekijken, zal versteld staan van de rijkdom aan leven die erop te vinden is.
 • Robuust natuurgebied Empese en Tondense heide binnen bereik
  [released on: 13/04/2018]
  Sinds eind jaren negentig zetten Natuurmonumenten en de provincie Gelderland alles op alles om het Natura 2000-gebied Empese en Tondense heide bij Brummen te vergroten en te herstellen, zodat de bijzondere flora en fauna kunnen opbloeien. Onlangs werd een mijlpaal bereikt: de laatste grondtransactie die nodig is voor het herstel, werd afgerond. Het totale natuurgebied wordt 260 hectare groot.
 • Nieuwe plantensoort met venijnige stekels in gras van campings
  [released on: 13/04/2018]
  Soliva sessilis, een nieuwkomer in de Nederlandse flora, is recent op verschillende campings langs de kust aangetroffen. Deze kleine, groene plant is mogelijk invasief en de zaden kunnen leiden tot huidirritatie onder blote voeten. De soort heeft nu nog een relatief bescheiden verspreiding in Nederland, maar er is een kans dat ze ook naar gazons en sportvelden uitbreidt. Hoe gaan we hiermee om?
 • Zaterdag start ‘Van kroeg tot kraamkamer’
  [released on: 13/04/2018]
  In onze tuin en zelfs op een balkon kunnen heel wat dieren leven. In een gevarieerde tuin vinden vlinders, amfibieën, zoogdieren en vogels bijvoorbeeld prima leefgebied. Om mensen hier meer bewust van te maken, en ze te stimuleren om de dieren een handje te helpen, organiseert de Dierenbescherming in samenwerking met Jaarrond Tuintelling dit jaar voor de tweede keer ‘Van kroeg tot kraamkamer’.
 • Konijnenstand opnieuw in een dip
  [released on: 12/04/2018]
  Sinds 2015 is het aantal konijnen in de duinen fors afgenomen. In de periode 2006 tot 2015 was een deel van de konijnenpopulatie redelijk hersteld na de decimering door ziekten als myxomatose en Rabbit Hemorrhagic Disease Virus type 1 (RHDV-1). Na 2015 heeft in veel gebieden waarschijnlijk het nieuwe virus RHDV-2 toegeslagen. De afname in konijnenstand is het grootst in de vastelandsduinen.
 • Bont zandoogje: van bosvlinder naar tuinvlinder
  [released on: 12/04/2018]
  De komende weken gaat het bont zandoogje volop vliegen. Moest je vroeger voor deze vlinder het bos in, tegenwoordig kun je in je tuin zitten en hem toch mooi te zien krijgen. Het bont zandoogje is sterk toegenomen: hij komt nu in het hele land en ook in tuinen veel voor.
 • Eerste eikenprocessierupsen uit het ei gekomen
  [released on: 11/04/2018]
  Het eikenprocessierupsseizoen is begonnen. De eerste rupsen zijn op 9 april in het insectenstation in Mill, Noord-Brabant, uit het ei gekomen. In de derde of vierde week van mei krijgen ze hun brandharen. Veel rupsen zullen nog ruim anderhalve week moeten wachten op hun voedsel, jonge eikenblaadjes. Uit een diepvriesexperiment is gebleken dat naast eitjes ook rupsen zeer winterhard zijn.
 • Alen tellen tijdens 'International Eel Count': doe je mee?
  [released on: 11/04/2018]
  De intrek van Europese en Amerikaanse aal is sterk achteruitgegaan. Daarom wordt er nu veel energie gestoken in het ontwikkelen van kennis en nemen van maatregelen. Vrijwilligers spelen op internationaal niveau een belangrijke rol bij de monitoring, en het helpen van aal bij barrières. Tijdens World Fish Migration Day, op 21 april, worden de krachten gebundeld in een ‘International Eel Count’.
 • Kleurrijke bossen in aantocht
  [released on: 10/04/2018]
  April doet wat hij wil, zo ook met onze loofbossen. De bosbodem in sommige bossen verandert in een kleurrijk tapijt. Door de kleuren wit, blauwpaars en geel worden deze bossen een lust om naar te kijken, en nodigen uit om er in te wandelen en de bloemen te fotograferen. Het is weer tijd om uit te kijken naar een bosbodem vol met gekleurde voorjaarsbloeiers.
 • Haviken kraken zeearendnest
  [released on: 10/04/2018]
  Twee zeearenden zetelden vorig jaar in een machtig nest in Nationaal Park de Alde Feanen. Daar zouden ze dit jaar vast weer gaan broeden. Niet dus… ze betrokken een vlakbij gelegen haviknest. De verjaagde haviken kraakten vervolgens het oude zeearendnest. Maar daar worden ze nu dagelijks op leven en dood gestalkt door de zeearenden. Tienduizenden mensen volgen deze soap live op Beleef de Lente.
 • Vuur in het heidelandschap, branden als beheermethode
  [released on: 09/04/2018]
  Recent werd in Breda een stuk heide van 50 bij 40 meter afgebrand met als doel natuurbeheer, het doel was hier om de heide te verjongen. Dit klinkt gevaarlijk, maar deze gecontroleerde branden zijn niet te vergelijken met ongecontroleerde natuurbranden. Bij een beheerbrand wordt rekening gehouden met het weer voorafgaand aan de brand en het gebeurt alleen onder optimale omstandigheden.
 • Het was een geweldig vlinderweekend
  [released on: 09/04/2018]
  We hebben er vrij lang op moeten wachten, maar het afgelopen weekend was top voor de vlinders. Vele duizenden vlinders zijn gezien. Het meeste de vlinderoverwinteraars, maar ook zijn er al flink wat vlinders uit de pop gekomen.
 • Lente barst uit de knoppen: land komt in bloei en blad. Doe mee met het onderzoek @natuurkalender
  [released on: 08/04/2018]
  Volgens De Natuurkalender loopt de natuur nog zo’n anderhalve week achter op het gemiddelde van de afgelopen 17 jaar. Die achterstand loopt snel terug met de zeer hoge temperaturen. De komende dagen komen van veel boomsoorten zoals witte paardenkastanje, berk, beuk en zomereik de eerste bomen in blad. De GrowApp is nu ook een jaar beschikbaar wat mooie vergelijkingen oplevert.
 • De Platte oester lijkt op te krabbelen
  [released on: 08/04/2018]
  De inheemse Platte oester had het in het verleden zwaar. Een ziekte in een strenge winter, overbevissing en later verdringing door de exotische Japanse oester, deden de tweekleppige sterk afnemen. In 2010 namen duikers in de Oosterschelde nauwelijks nog exemplaren waar. Inmiddels lijkt de soort voorzichtig maar gestaag terug te komen.
 • Oostvaardersplassen: analyse discussie in sociale media
  [released on: 06/04/2018]
  Afgelopen winter leidde de sterfte van wilde dieren in de Oostvaardersplassen tot een heftige maatschappelijke discussie. Nu de media-aandacht wegebt blijft er een aantal prangende vragen liggen voor wildbeheer en natuurbeleid. Hoe kon deze maatschappelijke discussie zo polariseren en resulteren in een aanpassing van het beleid? Sociale media geeft inzicht in het verloop van de discussie.
 • Waar gaat het mis met de levendbarende hagedis?
  [released on: 06/04/2018]
  De ooit zo algemene levendbarende hagedis kent een sterke achteruitgang in Nederland, maar ook in andere delen van Europa. Wat hiervan de oorzaak is, is onbekend. RAVON vraagt daarom uw hulp om dit te onderzoeken.
 • Berkenpollenseizoen begint volgende week
  [released on: 06/04/2018]
  Mensen met allergie voor berkenpollen kunnen de komende tijd weer hooikoortsklachten ervaren. Door het zachte lenteweer zullen komende week steeds meer berken in bloei komen. De berk verspreidt sterk allergeen pollen. Doordat het vanaf vrijdag overwegend droog en vrij warm is, wordt verwacht dat de pollenconcentratie van diverse boomsoorten zal stijgen.
 • Geef trekvissen de ruimte!
  [released on: 05/04/2018]
  Het Haringvliet staat in aanloop naar en tijdens World Fish Migration Day op 21 april in het teken van ruimte voor trekvissen, zoals zalm, paling en steur. Van alle kanten, van de Alpen tot de Noordzee, is er aandacht voor de noodzaak van rivieren zonder onneembare barrières, zoals stuwen, dammen en sluizen. Die zijn namelijk een bedreiging voor trekvissen, die migreren tussen zee en rivieren.
 • Biodiversiteit neemt wereldwijd af
  [released on: 05/04/2018]
  Wetenschappers waarschuwen dat de biodiversiteit wereldwijd gevaarlijk afneemt. Dit is niet alleen slecht voor natuur en ecosysteemdiensten, maar ook voor het welzijn van de mens. Een afname van de biodiversiteit tast de economie, het levensonderhoud van mensen en de voedselzekerheid aan. Is er ook een lichtpuntje? We hebben de kennis om het tij te keren, maar dan moeten we nu aan de slag.
 • Verwachting Tekenradar: sterke toename tekenactiviteit door mooi weer
  [released on: 05/04/2018]
  Afgelopen week werden beduidend meer tekenbeten gemeld op Tekenradar.nl dan in de voorgaande weken. Met hoge temperaturen voor komend weekend in het vooruitzicht loopt ook de kans op een tekenbeet sterk op. Het is daarom belangrijk om na een bezoek aan het groen een tekencheck te doen.
 • De libellen komen eraan!
  [released on: 05/04/2018]
  Nu de temperatuur flink omhooggaat, zal het niet lang duren voordat de eerste libellen uitsluipen. De vuurjuffer is waarschijnlijk de eerste soort die we te zien krijgen. Niet veel later volgt de noordse witsnuitlibel, een wat grotere zogenaamde ‘echte libel’.
 • Goudjakhals op weg naar Nederland
  [released on: 04/04/2018]
  Naast de wolf, komt nu ook de goudjakhals richting Nederland in zijn zoektocht naar nieuwe territoria. De Nederlandse natuur heeft genoeg potentie voor roofdieren, en is daarmee geschikt voor de vestiging van beide soorten. De Zoogdiervereniging zoekt nu uit waar goudjakhalzen zich precies kunnen vestigen. Anders dan voor de wolf, is Nederland voor de goudjakhals een compleet nieuw gebied.
 • Voorkom dat vogels met ramen ‘vechten’
  [released on: 03/04/2018]
  Het is weer de tijd van de raamgevechten. Dagenlang kunnen vogels ermee doorgaan: tegen het raam tikken en fladderen. Van de vroege ochtend tot de late avond. Om gek van te worden. Waarom doen vogels dit en kan het kwaad?
 • Wanneer begint het vlindervoorjaar?
  [released on: 02/04/2018]
  De kou van de afgelopen weken heeft gezorgd voor een rem op de activiteit van vlinders. Op de zachtere en zonnige dagen waren de vlinderoverwinteraars zoals citroenvlinder, kleine vos en dagpauwoog wel actief, maar nu, begin april zijn er nog maar weinig andere soorten gezien. Hoe is de voorspelling voor de komende weken?
 • Waar zijn de voorjaarshaften van de Limburgse beken gebleven?
  [released on: 01/04/2018]
  De beken die de Zuid- en Midden-Limburgse heuvels doorsnijden, kennen de meest diverse haftenfauna van Nederland. Er is de laatste jaren een aantal interessante vondsten gedaan, sommige soorten daarentegen zijn al heel lang niet meer waargenomen. Het gaat vooral om soorten van het vroege voorjaar. Wie weet zijn ze verdwenen, wie weet zitten ze er nog wel en moeten ze alleen teruggevonden worden.
 • Brabantse edelherten verkennen hun gebied
  [released on: 01/04/2018]
  Onderzoek laat zien waar de edelherten in Het Groene Woud hun eerste jaar doorbrachten. De dieren verkenden in die periode het hele gebied, ontwikkelden verschillende voorkeuren en laten zien dat de natuurbrug onderdeel is geworden van hun leefgebied. De met zenders uitgeruste edelherten zijn in maart 2017 tussen Best en Liempde uitgezet door Brabants Landschap en ARK Natuurontwikkeling.
 • Hoeveel eieren gaan we vinden?
  [released on: 31/03/2018]
  Rond Pasen bewapenen ringslangliefhebbers zich met riek en kruiwagen om de oude broeihopen af te graven en de eieren uit 2017 te tellen. Daarna werpen de vrijwilligers meteen een nieuwe broeihoop op zodat de ringslangen ook in 2018 weer een prima afzetplek voor hun eieren hebben.
 • 'Dr. Duck' revisited: lot eendenkuikens doorgeven nu ook via app
  [released on: 30/03/2018]
  Het (paas)eierenseizoen is geopend! En dat geldt ook voor eenden. Onderzoeker Erik Kleyheeg, beter bekend als Dr. Duck, start met het derde seizoen van zijn eendenkuikenproject. Dat is 'citizen science' waarbij waarnemers overal in Nederland kuikens tellen en volgen, om te achterhalen waarom de wilde eend in ons land achteruit gaat. Voor het eerst kan iedereen dat doen via de KuikenTeller-app.
 • Meetnet Vlinders laat nog steeds achteruitgang zien
  [released on: 30/03/2018]
  Deze week valt bij alle tellers van het Meetnet Vlinders het jaarverslag over 2017 in de bus. Net voor de start van het nieuwe telseizoen op 1 april weten we hoe het tot en met vorig jaar met de vlinders gaat. En dat is nog steeds niet best! Van de 47 soorten waarvan we trends kunnen berekenen, gaan er 23 achteruit, 11 vooruit en blijven 13 stabiel sinds 1992.