This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Natuurbericht.nl

RDF feed: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/rss
 • Grenzenloos Gulpdal, veilig door natuur
  [released on: 18/02/2018]
  Dankzij een extra bijdrage van ruim twee miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij kunnen ARK Natuurontwikkeling en partners werken aan een veilig en groen Gulpdal. Bewoners, van mens tot hazelmuis en ijsvogel, gaan hiervan profiteren.
 • Ondergrondse wateropslag voor toenemende watervraag
  [released on: 16/02/2018]
  Wereldwijd neemt de vraag naar water toe. In meerdere regio’s staat de beschikbaarheid van voldoende en schoon water al onder druk. Ondergrondse opslag van water biedt een kans om ook in de toekomst aan de waterbehoefte te kunnen voldoen. Onderzoekers hebben een wereldwijd overzicht gemaakt dat laat zien waar, hoe en waarvoor ondergrondse wateropslag wordt gebruikt.
 • De fascinerende wereld van ontzwavelaars
  [released on: 16/02/2018]
  Overal om ons heen komen ze voor: micro-organismen. Eén specifieke groep, de ontzwavelaars, heeft zich inmiddels erg nuttig bewezen: ontzwavelaars halen het stinkende waterstofsulfide uit aardgas en biogas zodat het geen schade toebrengt aan het milieu wanneer het gas door de consument wordt gebruikt. In dat proces maken ze schitterende kristallen.
 • Perentak in je tuin
  [released on: 15/02/2018]
  De afgelopen weken zijn er regelmatig vlinders gezien, ondanks het koude weer. Op bomen en struiken kun je nu onder andere de perentak vinden, ook in de achtertuin. Behalve op bomen zijn de mannetjes ook bij lichtbronnen als reclameborden en lantaarnpalen te vinden. De vrouwtjes zijn vleugelloos en blijven op de boomstammen.
 • Jonge boommarters worden laat geboren dit voorjaar
  [released on: 15/02/2018]
  De geboorte van jonge boommarters vindt doorgaans plaats tussen eind maart en begin mei. Uit onderzoek op onder andere de Veluwezoom is gebleken dat vooral de hoeveelheid voedsel bepaalt wanneer de jongen worden geboren. Door de lage hoeveelheid voedsel voor de muizen afgelopen herfst, hebben de boommartermoeders nu minder te eten, en zullen zij hun jongen vrij laat werpen.
 • Gids Gezonde Leefomgeving biedt kansen voor een gezonde omgeving
  [released on: 15/02/2018]
  Op de drukbezochte 'Alles is gezondheid'-conferentie werd op woensdag 7 februari een nieuwe website gelanceerd die nauw verwant is aan de Atlas Leefomgeving. De Gids Gezonde Leefomgeving is een website voor iedereen die aan de slag wil met het gezonder inrichten van de leefomgeving. De gids biedt instrumenten en werkvormen om samen te werken aan een gezonde leefomgeving.
 • Al salamanders gezien dit jaar?
  [released on: 14/02/2018]
  Vanuit het hele land krijgen we bericht dat de salamanders vlak voor de vorst inviel al op weg waren naar hun voortplantingswateren zoals tuinvijvers. 's Avonds zijn ze goed te zien. Kijk eens met een zaklamp in de vijver of sloot achter het huis, misschien zijn ze ook bij jou al te zien. En doe dan gelijk mee aan belangrijk onderzoek naar het voorkomen van amfibieziektes!
 • Opvallend veel nieuwe waarnemingen van het Roze grondschijfje
  [released on: 14/02/2018]
  Het kleine Roze grondschijfje is een schijfzwammetje dat ondanks zijn geringe formaat de laatste jaren zeer geregeld wordt gemeld. Het zijn opvallend vaak waarnemingen van nieuwe locaties, waar je deze paddenstoelen niet snel zou verwachten; met name in de buurt van Bergen (NH).
 • Wederom een wolf in Nederland
  [released on: 13/02/2018]
  Vanmorgen is een wolf gezien in Twente. De wolf kon vanuit een voertuig op korte afstand gefotografeerd worden. Experts van Wolven in Nederland en het Duitse Lupus Institut bevestigen dat het om een wolf gaat. Om de wolf rust te geven wordt de exacte locatie niet vrijgegeven.
 • Texelse graslanden trekken scholeksters van Vlieland
  [released on: 13/02/2018]
  Voor het CHIRP-project worden op Vlieland scholeksters uitgerust met GPS zenders. Dat levert veel waardevolle gegevens op. Bijvoorbeeld over wat er gebeurt als ze tijdens hun overwintering niet op de gebruikelijke plaatsen kunnen foerageren door extreem hoog water.
 • Oorzaak achteruitgang koekoek complexe puzzel
  [released on: 13/02/2018]
  2017 was het jaar van de koekoek. In het hele land werden koekoek-excursies georganiseerd, tienduizenden mensen volgden de Beleef De Lente-webcam met een koekoeksjong en Sovon en Vogelbescherming gingen op zoek naar een verklaring voor de achteruitgang van de koekoek in ons land. Maar ook nu bleef de koekoek zich in nevelen hullen. Een smoking gun werd niet gevonden, er zijn er meerdere.
 • Nieuw heideveld bij Roosendaal
  [released on: 12/02/2018]
  Op landgoed Visdonk bij Roosendaal wordt een voormalig stuk landbouwgrond omgevormd tot heideveld. Natuurmonumenten start half februari met de inrichting van het nieuwe heideveld. Dat vormt straks de verbindende schakel tussen een aantal bestaande heideveldjes in de omgeving van het Rozenven.
 • Aan de slag voor heideblauwtje, veenhommel en moerasschallebijter
  [released on: 12/02/2018]
  Klimaatverandering vergt aanpassingen, ook in het natuurbeheer. Vooral de omgang met droogte en extreme neerslag vragen om aandacht. Voor de dieren op de heide vereist dat maatwerk om te voorkomen dat populaties verdwijnen. Een net verschenen brochure helpt vrijwilligers en beheerders op weg.
 • Leermossen vestigen zich in wilgenvloedbossen
  [released on: 11/02/2018]
  Bij een onderzoek in 2017 naar schorsbewonende slakken in de Biesbosch werden onverwacht twee zeldzame leermossen op wilgen gevonden. Leermossen zijn korstmossen met blauwalgen, die in Nederland op bomen uitermate schaars zijn. De vestiging op wilgen hangt wellicht samen met het warmer worden van het klimaat.
 • Sluipwespen aan het werk bij dennenprocessierupsen
  [released on: 09/02/2018]
  Naast sluipvliegen kennen processierupsen meerdere natuurlijke vijanden zoals zweefvlieglarven, roofwantsen en kevers. Ook sluipwespen hebben het op processierupsen voorzien. In een filmpje is mooi in beeld gebracht hoe sluipwespen te werk gaan bij dennenprocessierupsen. De sluipwespen zelf blijken echter ook weer prooi te zijn voor andere sluipvliegen en Franse veldwespen.
 • Film 'Wild' laat schoonheid van de Veluwse natuur zien
  [released on: 09/02/2018]
  Op dit moment draait de film 'Wild' in de Nederlandse bioscopen. Aan de hand van de belevenissen van familiegroepen van edelherten, zwijnen en vossen beleef je de seizoenen op de Veluwe.
 • Meervleermuizen waaien liever niet weg op de Nieuwkoopse Plassen
  [released on: 08/02/2018]
  Het Natura 2000 gebied Nieuwkoopse plassen en de Haeck is een belangrijk leefgebied voor diverse soorten die gebonden zijn aan laagveen, zoals de meervleermuis. De Zoogdiervereniging monitorde samen met vrijwilligers, in opdracht van Provincie Zuid-Holland, het gebied op zijn functie als foerageergebied voor meervleermuizen. Naast meervleermuizen werden er ook veel andere soorten waargenomen.
 • Houden vlinders van mest?
  [released on: 08/02/2018]
  Bemesting is niet goed voor vlinders. Door het bemesten van graslanden verdwijnen de bloemen en veranderen ze in saaie groene vlaktes. Ook in natuurgebieden zien we een afname van vlinders onder invloed van verrijking, met name door stikstof. Toch blijkt uit een Duitse studie dat kleine vossen en dagpauwogen het beter doen op bemeste dan op onbemeste waardplanten. Hoe zit dat in Nederland?
 • Prachtige vondst mooie Blauwe korstzwammen bij Bunnik
  [released on: 07/02/2018]
  Vorige week werden bij Bunnik Blauwe korstzwammen aangetroffen. De intens kobaltblauwe kleur van deze paddenstoel is uniek in zijn soort. Ondanks deze opvallende kleur is een vondst van de Blauwe korstzwam een bijzonderheid: landelijk gezien is het een zeldzame soort.
 • 'Meldpunt' eendjes voeren: waterkwaliteit in het gedrang
  [released on: 07/02/2018]
  Eendjes voeren lijkt misschien onschuldig. Maar algen smullen mee, en wat voor effect heeft dat op de kwaliteit van onze stadswateren? "Om daar iets zinnigs over te zeggen, moet je eerst weten wat er allemaal in het water terechtkomt", zegt onderzoeker Sven Teurlincx van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Wie helpt mee om dat in kaart te brengen?
 • Grote zilverreiger is goud waard
  [released on: 06/02/2018]
  Van Groningen tot Zeeland zijn ‘s winters duizenden grote zilverreigers te zien. Magnifiek. Anders was dat twintig jaar terug, toen deze soort een nieuwkomer was en op de Rode Lijst stond. Nóg anders was het in de negentiende eeuw, toen ze werden afgeslacht om hoeden van te maken en lokaal bijna uitstierven. Bijna…
 • Groot materieel voor kleine bijtjes
  [released on: 05/02/2018]
  De winter is het seizoen om beheermaatregelen uit te voeren, zo ook voor graafbijen en -wespen. Landschap Overijssel realiseert momenteel met grote graafmachines een aantal steilranden op de Lemelerberg om zo meer nestgelegenheid te creëren, en dat is hoog nodig want de heidebijen hebben het zwaar.
 • De bladmineerders van rode en gele kornoelje zijn verschillende soorten
  [released on: 05/02/2018]
  De kleine kornoeljegaatjesmaker is een mineerder die bekend is van zowel de inheemse rode kornoelje als aangeplante gele kornoelje. Volgens recent onderzoek, gepubliceerd in Nota Lepidopterologica, blijkt deze uit twee verschillende soorten te bestaan, beide gespecialiseerd op één kornoeljesoort. Het motje van gele kornoelje is bovendien een recente invasieve soort.
 • Kraansvlakstudie baant weg voor nieuwe wisentgebieden
  [released on: 04/02/2018]
  Sinds de komst van wisenten in 2007 naar het Kraansvlak wordt ecologisch onderzoek uitgevoerd in het project van PWN en ARK Natuurontwikkeling. Dit onderzoek heeft waardevolle informatie opgeleverd over de ecologie van de wisent. Resultaten zijn nu gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Restoration Ecology.
 • Vorstperiode vertraagt in bloei komen elzenbomen
  [released on: 03/02/2018]
  Na de eerste elzenpollenpiek tijdens de kerstperiode staat een tweede elzenpollenperiode voor de deur, omdat de witte en zwarte elzen pollen aan de lucht af gaan geven. Voor mensen met een elzenpollenallergie dus weer tijd om hun medicatie uit de kast te halen. Door de invallende vorst zal de ontwikkeling van de bloemen wat trager verlopen dan in de voorgaande periode.
 • Kwelders als 'plan B' voor foeragerende grauwe kiekendieven
  [released on: 02/02/2018]
  Het belang van kwelders, buitendijkse landaanwinning, als foerageergebied voor broedende grauwe kiekendieven lijkt groot, maar door de dynamiek van het gebied is dat maar tijdelijk. Een grauwe kiekendief die in 2017 werd uitgerust met een GPS/GSM-logger bracht dit in beeld.
 • Boeren voor Natuur: de ultieme natuurinclusieve landbouw?
  [released on: 02/02/2018]
  Stel, de beken zijn niet gekanaliseerd, de sloten niet zo diep, en het land is hier en daar nog nat. En stel, de kunstmest is niet uitgevonden en boeren moeten het doen met de mest van hun dieren, met bagger en compost. Hoe biodivers en aantrekkelijk zou ons landschap dan zijn? Vier boerenbedrijven doen dit nu al 10 jaar in het kader van Boeren voor Natuur met veelbelovende resultaten.
 • Ga niet over één nacht ijs. Onderzoek @wur naar kantelpunten bij smelten zee-ijs op de noordpool
  [released on: 01/02/2018]
  Het ijs op de noordpool wordt dunner en de bedekking neemt af. Een belangrijke vraag is of als het ijs verdwijnt het ook weer terug kan komen. Of moeten we rekening houden met een ijsvrije noordpool met wereldwijde gevolgen op het gebied van onder andere klimaat, natuur en voedselvoorziening?
 • Voorlopig rust vlinderoverwinteraars
  [released on: 01/02/2018]
  Na de opmerkelijk hoge temperaturen van de afgelopen weken, leek het erop dat vlinderoverwinteraars veel te vroeg uit hun winterslaap zouden komen. Tot nu toe lijkt dat mee te vallen. Waarschijnlijk heeft het gebrek aan zonneschijn hier een rol in gespeeld. De komende weken wordt het weer gewoon lekker koud.
 • Liefde op afstand: planten verleiden bacteriën met geuren
  [released on: 01/02/2018]
  Veel planten scheiden vluchtige (geur)stoffen af via hun wortels. Daarmee verdedigen ze zich tegen plantenetende insecten, plagen en ziekteverwekkers. Maar kunnen ze zo ook 'goeie' bodembacteriën aantrekken? Ja, blijkt uit nieuw onderzoek. En als zo'n bacterie zich eenmaal laat verleiden, speelt afstand nauwelijks nog een rol…
 • Winterse schijfzwammen
  [released on: 31/01/2018]
  Schijfzwammen komen niet algemeen voor. De meeste soorten zijn zelfs zeldzaam tot zeer zeldzaam. De Hazelaarschijfzwam en de Populierenschijfzwam zijn het bekendst. Met name in respectievelijk Zuid-Limburg en rond Castricum zijn ze te vinden. In de winter, en dan vooral tijdens langere zachte periodes met temperaturen boven nul, maak je de meeste kans.
 • s’ Nachts vissen kijken door een raam
  [released on: 31/01/2018]
  Overdag maakt de weerspiegeling van licht het lastig om in het water te kijken. Bovendien verschuilen veel vissen zich uit het zicht van predatoren en de mens. ’s Nachts verandert dit: dan openbaren zich bijzondere vissoorten in het schijnsel van je zaklamp, zoals de rivierdonderpad. Bij het zaklampvissen is een kijkraam een handig hulpmiddel.
 • Cellulaire test voor lymeziekte niet beter dan antistoftest
  [released on: 31/01/2018]
  Regelmatig duiken verhalen op dat de ziekte van Lyme in Duitsland beter vast te stellen is dan in Nederland. Het RIVM en het Diakonessenhuis Utrecht tonen echter aan dat een onderzochte cellulaire test geen onderscheid kan maken tussen een patiënt met actieve lymeziekte van het zenuwstelsel en een patiënt die genezen is. De test presteert zelfs minder goed dan de gebruikelijke antistoftest.
 • Veel minder merels tijdens de Nationale Tuinvogeltelling
  [released on: 30/01/2018]
  Meer dan 65.000 mensen telden dit weekend de vogels in hun tuin tijdens de 15e Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek. Het meest werd, net als afgelopen jaren, de huismus geteld. Opvallend is dat er veel minder merels gezien werden in de Nederlandse tuinen dan afgelopen jaren.
 • Hoogwater schept kansen voor spontane vegetatieontwikkeling in het rivierenlandschap
  [released on: 30/01/2018]
  Menig floristisch hart gaat sneller kloppen als het water in de Waal stijgt. Door de toegenomen stroming worden grote hoeveelheden grind, zand, klei en andere materialen verplaatst. Na het droogvallen van de rivier bieden de nieuwe en nog onbegroeide bodems volop kansen voor aangespoelde plantenzaden. Naar welke pareltjes langs de Waal kunnen we komend veldseizoen uitkijken?
 • Vrije val bij overwinterende baardvleermuizen in Drenthe zet door
  [released on: 30/01/2018]
  Opnieuw is het aantal overwinterende baardvleermuizen in de aardappelkelder van voormalig Kamp Westerbork gedaald. Waar in 2012 zo’n duizend individuen werden geteld, waren er dat deze winter nog maar 81. De vrije val van het aantal dieren zet zich daarmee voort.
 • Wilde zwijnen goed voor bedreigde vlinder
  [released on: 29/01/2018]
  Wilde zwijnen hebben niet overal een goede reputatie. Ze kunnen graslanden flink omploegen. Maar die verstoring kan ook zijn goede kanten hebben. In Het Nationale Park De Hoge Veluwe is gebleken dat de rupsen van de bedreigde aardbeivlinder juist op de wroetplekken te vinden zijn. Zwijnen zijn dus goed voor de aardbeivlinder.
 • Koester bevers als bondgenoot
  [released on: 29/01/2018]
  Van knuffeldier tot lastpak. Dat is de perceptie van het Waterschap Limburg dat spreekt over tonnen schade. Ook zouden we de volgende keer beter moeten nadenken alvorens we bevers uitzetten, aldus bestuurslid Har Frenken op L1. Dit naar aanleiding van de eerste 'probleembevers' die onlangs in Limburg zijn gedood. Deze stellingname vraagt om een reactie.
 • Mode voor mannetjes en vrouwtjes: franje aan de mouwtjes
  [released on: 28/01/2018]
  In 2017 zag je ze al veel, maar dit jaar is het officieel 'hot & happening': jassen, tassen, schoenen en andere mode-items versierd met franjes. In en om modestad Amsterdam blijk je echter ook onder water individuen met franjes aan hun mouwen te kunnen zien. We hebben het hier over franjepootkreeftjes.
 • Hoofdseizoen van elzenpollen gaat van start, ook zeer vroeg
  [released on: 28/01/2018]
  Door de zeer hoge temperaturen breekt het hoofdseizoen van het elzenpollen al aan. De piek van de eerste bloeiwaarnemingen verwachten we rond 6 februari, ongeveer een maand vroeger dan normaal. Mensen met elzenpollenallergie dienen de komende weken rekening te houden met hooikoortsklachten en eventueel hun voeding aan te passen. Ziet u elzen in bloei komen, geef dat dan door via Natuurkalender.nl.
 • Ruig pruikspijkertje, een nieuwe doodhoutbewoner in Nederland
  [released on: 26/01/2018]
  ‘Dood hout leeft’ was tegen het eind van de twintigste eeuw een veel gehoorde kreet onder voorstanders van een meer natuurlijk bosbeheer. En ze werden op hun wenken bediend, zij het op veel plaatsen schoorvoetend. Dit natuurbeheer werpt zijn vruchten af: recentelijk werd de doodhoutspecialist Ruig pruikspijkertje voor het eerst in Nederland waargenomen.
 • Natuur in Onderlaatse Laak weer uit het dal
  [released on: 26/01/2018]
  Het Groote Veld is het grootste natuur- en bosgebied van Oost-Gelderland. Op de zuidwestflank van dit gebied ontspringt een beekje, de Onderlaatse Laak. In 2009 hebben Natuurmonumenten, Waterschap Rijn en IJssel en Provincie Gelderland de handen ineen geslagen om de verdroging in het beekdal aan te pakken. Dat was mogelijk omdat tegelijk een flink deel als nieuwe natuur ingericht werd.
 • Bunzing en boommarter in beeld buiten de bekende verspreiding
  [released on: 25/01/2018]
  In 2016 is het NEM Meetnet Verspreidingsonderzoek Bunzing & Boommarter (BuBo) van start gegaan. Dit onderzoek richt zich op het in beeld brengen (letterlijk) van bunzing en boommarter in ‘witte gebieden’: gebieden waar beide soorten wel kunnen voorkomen, maar nog niet zijn aangetroffen. Het meetnet is een succes en loopt de komende jaren door omdat recente informatie op veel plaatsen ontbreekt.
 • Groene glazenmaker met 90 procent achteruit in Krimpenerwaard
  [released on: 25/01/2018]
  Afgelopen zomer bleek uit tellingen in de Krimpenerwaard een zeer sterke achteruitgang van de groene glazenmaker: maar liefst 90 procent vergeleken met 2016. Deze zeldzame en beschermde libel is gebonden aan sloten met krabbenscheer. Om nog onbekende reden werd deze plant in 2017 vroeg bruin in de Krimpenerwaard. Dit jaar proberen we de oorzaken van deze zorgelijke resultaten te achterhalen.
 • Waterberging als ecosysteemdienst steeds belangrijker
  [released on: 25/01/2018]
  De afgelopen maanden moest de regenjas vaker aan dan uit vanwege de hevige neerslag. Deze neerslag leidde niet alleen tot hoogwaterstanden in de rivieren, maar ook voor wateroverlast in sommige Nederlandse steden. Hoe kunnen we ons natuurlijk kapitaal gebruiken om de strijd tegen wateroverlast aan te gaan?
 • Mooi weer voor mosoortjes
  [released on: 24/01/2018]
  Herfst en lente zijn de beste seizoenen voor mossen, maar tijdens zachte periodes in de winter staan de meeste mossen er ook mooi bij. Er zijn veel paddenstoelensoorten die van levende of dode mossen leven, bijvoorbeeld mosoortjes. Alle mosoortjes leven zonder uitzondering op levende bladmossen. Deze week werd het Gerimpeld mosoortje in de duinen bij Bergen (NH) gevonden.
 • Lijst van beschermde Europese libellen verouderd
  [released on: 24/01/2018]
  De Europese Habitatrichtlijn biedt bescherming aan een groot aantal planten- en diersoorten. De lijst van beschermde libellen is grotendeels in de jaren '80 vastgesteld maar is ondertussen verouderd. Beken en rivieren in het Middellandse Zeegebied krijgen daardoor nauwelijks Europese bescherming, terwijl juist daar het merendeel van de in Europa bedreigde libellen te vinden is.
 • De oogst van 15 jaar Nationale Tuinvogeltelling
  [released on: 23/01/2018]
  Jaarlijks tellen tienduizenden mensen de vogels in hun tuin, allemaal tegelijk in één weekend, al 15 jaar lang. De Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek is in die 15 jaar tijd uitgegroeid tot het grootste Citizen Science-onderzoek van Nederland. Komend weekend (27 en 28 januari) is het weer Nationale Tuinvogeltelling.
 • Kleurkeur: keurmerk voor goed maaibeheer
  [released on: 22/01/2018]
  Door het intensieve gebruik van ons land worden bermen en groenstroken, in het buitengebied en in steden en dorpen, steeds belangrijker voor vlinders, bijen en biodiversiteit in het algemeen. De waarde voor bestuivers staat en valt met het beheer en dat gaat nogal eens mis. Daarom komt De Vlinderstichting met een keurmerk voor goed (maai)beheer.
 • Verwachting voor start voorlentebloeiers: zeer vroeg
  [released on: 21/01/2018]
  De hazelaar bloeide dit jaar recordvroeg. Wat gaan de andere voorlentebloeiers doen? Met de bloeimodellen van De Natuurkalender hebben we een bloeiverwachting opgesteld voor diverse vroege bloeiers. Geef ook uw eerste bloeiwaarnemingen door van onder andere sneeuwklokje, gele kornoelje en klein hoefblad en draag bij aan ons onderzoek naar effecten van klimaatverandering op de natuur.
 • Steuren vergelijken
  [released on: 21/01/2018]
  Niet veel mensen kennen de verschillen tussen de steuren die in de Nederlandse wateren rondzwemmen. Naast de inheemse Europese steur, kun je ook exotische, uitheemse soorten aantreffen. ARK-tekenaar Jeroen Helmer maakte een speciale zoekkaart om de verschillen te kunnen vergelijken. Het resultaat is voor iedereen gratis te downloaden.
 • Satelliet herkent weidevogelvriendelijk weiland
  [released on: 20/01/2018]
  Met nieuwe, op radar gebaseerde, satellietwaarnemingen wordt in beeld gebracht hoe intensief graslanden worden gebruikt. Met behulp van deze satellietbeelden van agrarische landschappen kan worden bepaald hoe geschikt een specifiek weiland is voor weidevogels. De methode is ontwikkeld door Dr. Ruth Howison, Prof. dr. Han Olff en collega-onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen.
 • Grondtransacties brengen boer én natuur verder
  [released on: 19/01/2018]
  Aan het eind van het jaar hebben de notarissen het druk: veel transacties moeten nog vóór het einde van het jaar afgewerkt worden. Dat gold ook voor enkele grondaankopen en ruilingen rondom natuurgebieden in Oost-Gelderland. Het resultaat mag er zijn: herstel van twee van de belangrijkste natuurgebieden in de regio, het Korenburgerveen en het Stelkampsveld, is een forse stap dichterbij gekomen.
 • Bedekking door en hoogte van vegetatie in natuur zeer gedetailleerd te meten met Remote Sensing
  [released on: 19/01/2018]
  Het monitoren van de vegetatiestructuur kan grotendeels uitgevoerd worden op basis van vegetatiehoogte en vegetatiebedekking. Deze kunnen beide afgeleid worden uit zeer gedetailleerde Remote Sensing informatie.
 • Te vroege vlinders
  [released on: 18/01/2018]
  Jaarlijks worden in januari actieve dagvlinders gezien: dit zijn vooral verstoorde vlinderoverwinteraars. Maar ieder jaar verschijnen ook vlinders die normaal gesproken pas in maart of april vliegen en als rups of pop overwinteren; ook dit jaar zijn deze al gespot. Deze vlinders hebben geen mogelijkheid zich voort te planten en zullen, ruim voordat hun soortgenoten tevoorschijn komen, dood gaan.
 • Aanval van grijze zeehond loopt soms goed af voor bruinvis
  [released on: 18/01/2018]
  Grijze zeehonden zijn een belangrijke predator van bruinvissen, zo weten we sinds enkele jaren. Dit is ondermeer gebleken uit een analyse van de wonden van gestrande bruinvissen. Uit een recente studie van bruinvissen in de Oosterschelde blijkt nu dat bruinvissen aanvallen van de grijze zeehond ook kunnen overleven.
 • Met spanning wachten op de aal
  [released on: 17/01/2018]
  De aal is een ernstig bedreigde diersoort. De laatste jaren was er helaas nog geen sprake van verbetering wat de intrek van ‘glasaal’ (jonge aal) betreft. Dit zien we terug in de aantallen die bij de kruisnetmonitoring langs de Nederlandse kust gemeten worden. Met spanning kijken we dit voorjaar uit naar de komst van de nieuwe generatie.
 • Veel kelkzwammen en nieuwe vindplaatsen in Noord-Holland
  [released on: 17/01/2018]
  Kelkzwammen staan bekend als echte winterpaddenstoelen, maar hoe gaat het met deze soorten als het nauwelijks vriest? Afgelopen week bezochten we gebieden in Noord-Holland waarvan bekend is dat er Kelkzwammen voorkomen. Ondanks het vroege tijdstip in januari troffen we veel paddenstoelen aan en ook een aantal nieuwe locaties. In het Robbenoordbos zagen we een verdubbeling van het aantal vondsten.
 • Wolf ongezien vrijwel permanent aanwezig in Nederland
  [released on: 16/01/2018]
  Afgelopen maand heeft een van origine Duitse tweejarige wolvin ongezien door Nederland gezworven. Hierbij deed zij vrijwel alle oostelijke provincies aan en zelfs nog een stukje van Noord-Brabant. Hiervoor waren al meldingen van andere wolven op verschillende plaatsen in Nederland.
 • Westerse karmozijnbes, een invasieve (?) exoot
  [released on: 16/01/2018]
  Hoewel de soort al langer in Nederland verwilderd, neemt Westerse karmozijnbes sinds 2005 toe op de zandgronden in Nederland. In 2012 wordt de plant als invasief ervaren op enkele plaatsen in Midden-Limburg, zoals in het Leudal en op de Beegderheide. Hebben we er een nieuwe invasieve plant bij?
 • Wolf doorkruiste Nederland van noord naar zuid en is nu eerste Belgische wolf
  [released on: 16/01/2018]
  Eind 2017 en begin 2018 heeft een vrouwelijke wolf het grensgebied van Nederland en Duitsland van noord naar zuid doorkruist. Na bezoeken aan Overijssel, Drenthe, Gelderland, Brabant en Limburg is ze inmiddels in België aangekomen. Daar is ze officieel de eerste wolf in honderd jaar!
 • Prima jaar voor moeras- en struweelvogels
  [released on: 16/01/2018]
  2017 was een prima jaar voor winterkoninkjes, rietzangers, grasmussen en andere moeras- en struweelvogels. Dat blijkt uit gegevens van meer dan 22.000 geringde vogels, die verzameld werden op 41 ringplekken als deel van het Constant Effort Site project. 'Een heel mooie streekproef, waarvoor we alle ringers dankbaar zijn.'
 • Natuurgrondruil in Limburg voor nog effectiever beheer
  [released on: 15/01/2018]
  Op 15 januari 2018 vond in Limburg een natuurgrondruil plaats waarbij 564 hectare natuur van eigenaar wisselt. Met deze onderlinge grondruil door ARK Natuurontwikkeling, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer ontstaan meer aaneengesloten natuurgebieden die makkelijker en effectiever beheerd kunnen worden. Uiteindelijk komt dit ten goede aan de kwaliteit van de natuur.
 • Lichtvervuiling oorzaak achteruitgang nachtvlinders
  [released on: 15/01/2018]
  Dat kunstlicht een negatieve invloed heeft op nachtvlinders is al wel bekend. Er zijn diverse studies waarbij de negatieve effecten op individuele nachtvlinders worden beschreven. Een recent onderzoek van Nederlandse biologen heeft nu aangetoond dat lichtvervuiling een belangrijke oorzaak is voor de achteruitgang van nachtvlinders in ons land.
 • Libellen, dagvlinders en sprinkhanen in het Wooldse Veen geïnventariseerd
  [released on: 14/01/2018]
  Van het Wooldse Veen bij Winterswijk zijn in 2017 de libellen, dagvlinders en sprinkhanen in kaart gebracht. Het gebied blijkt nog redelijk soortenrijk te zijn. Wel is de afgelopen tientallen jaren een aantal hoogveenvlinders verdwenen. Door maatregelen zal het leefgebied voor libellen, sprinkhanen en vlinders de komende jaren verder verbeteren.
 • Van Coryphella naar Flabellina en terug
  [released on: 14/01/2018]
  Het zijn spannende tijden voor biologen. DNA-onderzoek genereert nieuwe inzichten in familierelaties tussen soorten. Er worden veel nieuwe soorten mee ontdekt of bestaande soorten krijgen nieuwe namen. Zo hebben recent zeven Nederlandse zeenaaktslakken een nieuwe wetenschappelijke naam gekregen. Dit maakt het werk van biodiversiteitsonderzoekers in het veld er niet gemakkelijker op.
 • 15% bruinvissen heeft plastic in maag
  [released on: 13/01/2018]
  Ongeveer 15% van de in Nederland dood gevonden bruinvissen heeft plastic in de maag. Dat blijkt uit een recente publicatie van Wageningen Marine Research in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.
 • 'Het is net als bij een pizza': zonder goede bodem wordt het nooit wat
  [released on: 12/01/2018]
  Eind vorige eeuw werkten de meeste ecologen nog het liefst alleen bovengronds en waren bodemonderzoekers mannen met baarden in hun eigen wereldje. De vraag wat je nou eigenlijk kon doen met die bodem kwam nauwelijks ter sprake. Maar Martijn Bezemer zag het potentieel: "In de natuur en de landbouw is het net als bij een pizza. Zonder goede bodem wordt het nooit wat!"
 • Kolk Westerveld bij Arnhem: aal kruipt in ademnood de kant op
  [released on: 12/01/2018]
  De tien meter diepe kolk Westerveld bij Arnhem kent al jaren problemen met haar zuurstofhuishouding door rottend blad, waardoor het onderwaterleven verstikt. De kolk is een overblijfsel van een dijkdoorbraak door de Rijn in 1740. Afgelopen herfst kwamen tientallen grote palingen na een week zonder zuurstof letterlijk de kant op.
 • Idylles voor meer bloemen, bijen en vlinders
  [released on: 11/01/2018]
  Verspreid over Nederland zijn de afgelopen jaren idylles aangelegd. Bloemrijke graslanden voor vlinders, bijen en mensen. Plekken waar bestuivers weer voedsel en leefgebied vinden, en mensen kunnen genieten van kleur, geur en soortenrijkdom. Ook in 2018 zullen er idylles bijkomen: in Noord-Brabant en Zuid-Holland gebeurt dit met hulp van de provincie. Weet u een goede locatie? Meld hem aan!
 • Met nieuwe Atlaskaarten op weg naar droge voeten
  [released on: 11/01/2018]
  Met het hoge water van de afgelopen dagen komt het risico op natte voeten voor sommigen steeds dichterbij. Waar loop je de meeste kans op overstromingen? En kun je in je directe omgeving uitwijken naar een droge plek? Twee nieuwe kaarten op Atlas Leefomgeving bieden inzicht.
 • Hermelijn vrijwel afwezig in studie naar kleine marterachtigen
  [released on: 11/01/2018]
  Een uitgebreide studie naar het voorkomen van kleine marterachtigen in vier gebieden rondom Deventer leverde opvallende resultaten op. Wezels werden het meest aangetroffen; hermelijnen slechts sporadisch. Het verdwijnen van kleinschalig landschap met hun specifieke habitat heeft waarschijnlijk geleid tot het verdwijnen van kleine marterachtigen uit grote delen van Nederland.
 • Satellietbeelden Groenmonitor laten verdrievoudiging van rivieroppervlak IJssel zien
  [released on: 10/01/2018]
  De recente overvloedige neerslag in Nederland en Duitsland heeft ervoor gezorgd dat de Rijn, Waal en IJssel tot kilometers brede watermassa’s zijn uitgegroeid. Een vergelijking van een Groenmonitor satellietfoto van 8 januari met een satellietfoto van een normale rivierstand laat zien dat het rivieroppervlak van de IJssel bijna verdrievoudigd is.
 • Veel paddenstoelen in zachte eerste week van januari
  [released on: 10/01/2018]
  Het aantal met bomen in symbiose levende paddenstoelen dat ook in de winter verschijnt, neemt de laatste decennia flink toe. Oorzaak zijn de voor veel paddenstoelen ideale temperatuur en vochtigheid in de huidige winters. In het Zwanenwater bij Callantsoog (NH) troffen mycologen verschillende mycorrhizapaddenstoelen aan, evenals bijzondere wasplaten en echte winterpaddenstoelen.
 • Plastic korrels aangespoeld op Texel
  [released on: 09/01/2018]
  Afgelopen weekend spoelden op Texel grote hoeveelheden zwarte plastic korrels aan. Dit type korrels lijkt sterk op industriële plastic pellets, het halffabrikaat waaruit gebruiksproducten worden gemaakt. Maar die zijn meestal doorzichtig of melkig en niet vaak zwart, behalve in gerecycled plastic.
 • Grote lijster wordt ‘Rode-Lijst'er’
  [released on: 09/01/2018]
  De grote lijster is bestempeld als ‘kwetsbaar’ op de nieuwe Rode Lijst. Dat klinkt niet zo gruwelijk als ‘verdwenen’ of ‘ernstig bedreigd’, maar geeft toch stof tot nadenken. Hoe komt het dat zo’n algemene soort achteruit gaat?
 • Natuur in Flevoland: van technocratisch naar democratisch
  [released on: 08/01/2018]
  De provincie Flevoland wil de maatschappelijke en economische waarde van natuur vergroten door natuur te beschouwen als meer dan alleen technocratische natuurdoeltypen en instandhoudingsdoelstellingen. Natuur is in de ogen van de provincie meer dan een hectare alkalisch laagveen met een bepaalde pH-waarde en een bijbehorend EU-habitatnummer.
 • Tweestreepvoorjaarsuil nu ook in de winter
  [released on: 08/01/2018]
  Maart en april zijn de topmaanden voor de tweestreepvoorjaarsuil. Deze forse bruine nachtvlinder wordt dan op veel plaatsen in Nederland gezien, zowel gelokt met licht als met stroop. Hoewel het een echte voorjaarsuil is, zijn er, vooral de laatste jaren, flink wat meldingen van vlinders in oktober, november en december.
 • 25 meest gelezen natuurberichten in 2017
  [released on: 07/01/2018]
  In 2017 publiceerden de partners van Nature Today 819 natuurberichten op NatureToday.com. Hieronder de 25 natuurberichten die in 2017 het meest gelezen zijn. De bijna 700 duizend bezoekers lazen bij elkaar zo’n 1,8 miljoen keer een natuurbericht. Een nieuw record. Namens alle auteurs danken we u voor uw bezoek en wensen we u veel plezier toe met de honderden nieuwe natuurberichten van 2018.
 • Madeliefje op één in jaarlijkse telling winterbloeiers
  [released on: 07/01/2018]
  FLORON en Tuintelling.nl vroegen plantenliefhebbers om tussen Eerste Kerstdag en dinsdag 3 januari een uur te gaan te zoeken naar bloeiende planten. Door de uitzonderlijk warme laatste dagen van 2017 werden meer bloeiende planten gevonden dan vorig jaar: plantenliefhebbers noteerden tijdens de Eindejaars Plantenjacht gemiddeld 14,9 bloeiende plantensoorten per uur.
 • Minimaal 14 zeldzame wilde katten in Nederland
  [released on: 07/01/2018]
  De Europese wilde kat is in Nederland bezig aan een heuse comeback. Vanuit de Eifel en Ardennen vindt de wilde kat zijn weg terug naar het Limburgse Heuvelland. Uit onderzoek in opdracht van ARK Natuurontwikkeling blijkt dat in 2017 minimaal veertien wilde katten aanwezig waren in Zuid-Limburg. Op minimaal twee locaties vond voortplanting plaats.
 • Welke vogels maken ‘s winters gebruik van #vogelakkers? #veldleeuwerik #velduil #blauwekiekendief
  [released on: 05/01/2018]
  Vogelakkers zijn ontwikkeld als foerageergebied voor de grauwe kiekendief, een zomergast die voornamelijk veldmuizen eet. Maar gebruiken andere muizenetende roofvogels zoals de blauwe kiekendief en ruigpootbuizerd dezelfde vogelakkers ook gedurende de wintermaanden? En hebben veldleeuweriken ook ’s winters profijt van deze volveldse maatregel?
 • Naar het Natuur Netwerk Nederland – Ligt ons natuurbeleid nog op koers?
  [released on: 05/01/2018]
  Nederland heeft het natuurbeleid sterk omgevormd. Met de herijking en omvorming van de Ecologische Hoofdstructuur tot Natuur Netwerk Nederland is het beoogde oppervlak verkleind, de kwaliteitsambitie verhoogd, de uitvoering bij de provincies neergelegd en de financiering veranderd. De provincies zijn op de goede weg, maar de uitdaging ligt in het verder vergroten van de kwaliteit van gebieden.
 • Hoe komt de bever de winter door?
  [released on: 04/01/2018]
  Veel dieren gaan in winterslaap of proberen de kou te vermijden in de winter. Maar hoe overleef je de winter als je voornamelijk in het water leeft, zoals de bever?
 • Midden in de winter op zoek naar meidoornspanners
  [released on: 04/01/2018]
  In januari en februari denken nog niet veel mensen aan vlinders, maar de eerste soorten zijn toch echt al actief! Naast de winteruilen en voorjaarsspanners vliegen ook de meidoornspanners. Deze zijn in Nederland maar van een paar plekken bekend, maar dat kan ook komen door de vliegtijd en het feit dat je er echt met je zaklamp voor op pad moet.
 • Groene glibberzwam uitgeroepen tot Paddenstoel van het jaar 2018
  [released on: 03/01/2018]
  De Groene glibberzwam is uitgeroepen tot Paddenstoel van het jaar 2018. De Groene glibberzwam wordt vaak gevonden op plaatsen waar andere zeldzame paddenstoelen voorkomen. Ze wordt daarom beschouwd als een zogenaamde indicatorsoort. Help mee deze bijzondere locaties in kaart te brengen. Let erop dat je er niet per ongeluk op stapt, want een snotterige glibberige massa is wat er van overblijft.
 • De Amerikaanse rus Juncus acuminatus, een nieuwkomer in Europa die zich al stevig gevestigd heeft
  [released on: 02/01/2018]
  In 2017 werd een grote populatie van honderdduizenden exemplaren van de Amerikaanse soort Juncus acuminatus aangetroffen in natuurgebied Huis ter Heide bij Tilburg. De soort staat hier in en langs vennetjes die vijf tot acht jaar geleden nieuw uitgegraven zijn. Wat kunnen we verwachten van deze nieuwe en vooralsnog niet-invasieve exoot?
 • Een gelukkig Nieuwjaar voor het gentiaanblauwtje?
  [released on: 01/01/2018]
  Het gaat slecht met het gentiaanblauwtje in Nederland. Daarover berichtten we al in eerdere nieuwsberichten. In de winter steken beheerders en vrijwilligers de handen stevig uit de mouwen voor deze vlinder. Op Kampina bij Natuurmonumenten en in het Nationale Park De Hoge Veluwe proberen ze, bijgestaan door de kennis van De Vlinderstichting, deze mooie vlinder door de donkere dagen heen te loodsen.
 • 5000-soortenjaar Nationaal Park Hollandse Duinen van start
  [released on: 01/01/2018]
  In 2018 gaan vele vrijwilligers samen proberen om meer dan 5000 soorten planten en dieren te vinden in de Zuid-Hollandse Duinen. Het nieuw beoogde Nationaal Park Hollandse Duinen ligt in het drukst bevolkte deel van Nederland. Toch is het een uitgestrekt en op veel plekken heerlijk rustig gebied dat tot de meest waardevolle natuurgebieden van Nederland behoort.
 • Ervaar jij muggenoverlast bij huidige recordhoge temperaturen of niet?
  [released on: 31/12/2017]
  Uit ons Muggenradaronderzoek blijkt dat door het hele land de molestus huissteekmug voorkomt. Kenmerkend voor deze mug is dat hij niet in winterrust gaat en dus midden in de winter op zoek naar bloed kan gaan. Help met ons onderzoek en geef aan welke mate van muggenoverlast jij momenteel ervaart bij de huidige extreem hoge temperaturen. Geen overlast is ook interessant om te weten.
 • 2017 afgesloten met 66 Nederlandse soorten Zeenaaktslakken
  [released on: 31/12/2017]
  Recent DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat de Europese populatie boompjesslakken niet uit twee, maar ten minste drie soorten bestaat. Helaas zijn ze op basis van externe kenmerken nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De derde en nieuwe soort is ook in onze kustwateren aanwezig. Hiermee staan er nu 66 soorten zeenaaktslakken op de Nederlandse faunalijst.
 • 60 procent meldingen op essentaksterfte.nu betreft zieke bomen
  [released on: 30/12/2017]
  Om de essentaksterfte in Nederland in kaart te brengen ging in juni Essentaksterfte.nu live. Bij 60 procent van de ruim 600 waarnemingen werd essentaksterfte waargenomen. In 20 procent waren alle bomen ziek. In de noordelijke provincies zijn relatief de meeste zieke bomen gemeld. Zie de provinciekaart. Tot nu toe zijn 147 ‘gezonde’ bomen geselecteerd om te testen op gevoeligheid voor de schimmel.
 • Ruim baan voor natuur in Levensstrijd Zierikzee
  [released on: 30/12/2017]
  Natuurgebied Levensstrijd bij Zierikzee krijgt er ruim een hectare natte zilte natuur bij. Natuurmonumenten en Provincie Zeeland werken momenteel aan de uitbreiding van het in 2015 ontwikkelde natuurgebied. Daarnaast wordt er een vlonderpad aangelegd om het gebied beleefbaar te maken.
 • Met grondradar kijken in de bodem
  [released on: 29/12/2017]
  In het Natura 2000-gebied Stelkampsveld bij Lochem zullen de komende jaren verschillende landbouwpercelen in natuur worden omgezet om zo een robuust natuurterrein met een goede waterhuishouding tot stand te brengen. Om de bodem van deze percelen gedetailleerd in kaart te brengen is nu een nieuw middel ingezet: de grondradar.
 • Nachtvlinderjaar 2017
  [released on: 28/12/2017]
  Nu 2017 bijna ten einde is, zetten we de opvallende nachtvlinderwaarnemingen van dit jaar op een rij. In 2017 zijn er weer veel nachtvlinders doorgegeven; er werden ruim 1.600 verschillende soorten gemeld. Het aantal waarnemingen in de afgelopen tien jaar is enorm gestegen nu steeds meer mensen op nachtvlinders letten.
 • Winterrust: helemaal zo gek nog niet
  [released on: 28/12/2017]
  Wanneer je tijdens de feestdagen, na flink getafeld te hebben, nog even languit op de bank nageniet, lijkt een winterslaap soms een aantrekkelijk idee. Zeker wanneer het buiten guur en koud is. De Zoogdiervereniging pleit echter voor winterrust.
 • 2017 goed voor veel paddenstoelen
  [released on: 27/12/2017]
  Het verging de paddenstoelen het afgelopen jaar beter dan in het ronduit slechte paddenstoelenjaar van 2016. Het weer was weliswaar grillig, vooral door de grote regionale verschillen in neerslagcijfers, maar de temperaturen vielen enorm mee. In grote delen van het land viel genoeg hemelwater voor de ontwikkeling van veel paddenstoelen. Met name de zomer was prachtig paddenstoelenrijk.
 • Een frisse start van het nieuwe jaar?
  [released on: 27/12/2017]
  De kerst is voorbij. Het einde van 2017 valt nu echt niet meer te ontkennen. Een feestelijke avond; afgesloten met een berg vuurwerk. Voor de meeste mensen een groot feest, maar voor de luchtwegen van veel Nederlanders toch iets minder.
 • Patrijzenstrijders in de prijzen
  [released on: 26/12/2017]
  Van de miljoen patrijzen die er ooit rondscharrelden in Nederland zijn er nog slechts zo’n 10.000 broedparen over. Er moet iets gebeuren. En dat gebeurt gelukkig ook. Afgelopen week vielen twee patrijzenprojecten in de prijzen omdat ze alles op alles zetten om de patrijs voor Nederland te behouden. In de Achterhoek en West-Brabant gloort een sprankje hoop.
 • Prehistorisch landgebruik verhoogde plantdiversiteit
  [released on: 25/12/2017]
  Intensivering van landgebruik in de IJzertijd en vroeg-Romeinse tijd (600 v. Chr. – 100 na Chr.) in Bretagne (Frankrijk) leidde tot een toename van het aantal plantensoorten. Dit toont aan dat, in tegenstelling tot wat men zou verwachten, een toenemende menselijke druk op het landschap kan leiden tot een hogere biodiversiteit. Dit is recent ontdekt door de universiteiten van Rennes 1 en 2.
 • Dagvlinderjaar 2017
  [released on: 25/12/2017]
  Nu 2017 bijna ten einde is, zetten we de opvallende dagvlinderwaarnemingen van dit jaar op een rij. Er waren positieve berichten over dagvlinders die een goed jaar hadden, maar ook sombere berichten over vlinders die het nog steeds slecht doen en sterk achteruit gaan. Klimaatverandering speelt in beide gevallen een belangrijke rol.
 • Steeds meer hazelaars en elzen bloeien zeer vroeg door zeer warme dagen
  [released on: 24/12/2017]
  De zeer hoge temperaturen vanaf 1 oktober zorgen ervoor dat hazelaars en elzen deze winter zeer vroeg in bloei komen. Het pollen van beide soorten kan met de kerstdagen bij droog weer voor hooikoortsklachten zorgen. Geeft u ook uw eerste bloeiende els of hazelaar door via Natuurkalender.nl?
 • Doe mee met de Eindejaars Plantenjacht 2017!
  [released on: 24/12/2017]
  FLORON organiseert voor de vierde maal de Eindejaars Plantenjacht. Elke plantenliefhebber kan tussen maandag 25 december en woensdag 3 januari waarnemingen van bloeiende planten doorgeven aan FLORON. Omdat er in de winter weinig naar planten wordt gekeken, is nog weinig bekend over winterbloeiers. Met de jaarlijkse Eindejaars Plantenjacht brengt FLORON hier verandering in.
 • Bijzondere ontwikkelingen in de Gelderse Poort
  [released on: 24/12/2017]
  De afgelopen vijf jaar zijn er veel bijzondere veranderingen vastgesteld in de Gelderse Poort. Veranderingen in de natuur en veranderingen in het landschap. De vrijwilligers van de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort hebben de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar samengevat in een overzicht.
 • Vlinders tellen om stikstof te meten
  [released on: 23/12/2017]
  De natuur in Nederland heeft te lijden onder stikstofdepositie vanuit landbouw, verkeer en industrie. Hoe komen we te weten of het ontwikkelde overheidsbeleid ook effectief is? De Vlinderstichting heeft een nieuwe indicator voor stikstofbelasting ontwikkeld: de N-indicator vlinders. Met behulp van vlinderwaarnemingen door vrijwilligers wordt het effect van stikstofbelasting zichtbaar gemaakt.
 • Struinen in de Rotterdamse getijdenparken
  [released on: 23/12/2017]
  In de Rotterdamse regio wordt de komende jaren langs de rivier een aantal nieuwe parkgebieden ontwikkeld. Door meer groen en natuur aan de rivier ontstaat een aantrekkelijk nieuw landschap: het getijdenpark. Het ontwikkelen van nieuwe parken aan een rivier met eb en vloed is uniek in Nederland. Wie deze getijdennatuur wil ontdekken kan zich inschrijven voor een van de struintochten.
 • Bioluminescentie kleurt Rudolfs neus rood
  [released on: 22/12/2017]
  De rode neus van Rudolf het rendier is een heet hangijzer dat biologen al jaren bezighoudt. In 2012 stelden onderzoekers uit Rotterdam dat oververhitting van het neusslijmvlies de rode neus veroorzaakte. "Nee, Rudolfs neus kleurt rood door bioluminescentie", zeggen onderzoekers van de Universiteit van Brighton nu.
 • Helpt droogvallen het rietmoeras?
  [released on: 22/12/2017]
  De Rijnstrangen bij Zevenaar vormen het grootste rietmoeras van Oost-Nederland. Voor het gebied is een peilbeheer vastgesteld gericht op herstel en ontwikkeling van het rietmoeras. Dat houdt in dat het peil in voorjaar en voorzomer hoog gehouden wordt. Eens in de vier jaar wordt het peil in de zomer sterk verlaagd, zodat grote delen droogvallen. In 2016 is dit voor de eerste keer uitgevoerd.
 • Zwarte zeekoet komt in de verdrukking door klimaatverandering
  [released on: 22/12/2017]
  De arctische ondersoort van de zwarte zeekoet is momenteel al bedreigd in de Oostzee door onder andere de Amerikaanse nerts die hele kolonies in korte tijd kan uitroeien. Door de verwachte klimaatverandering zal de Amerikaanse nerts vaker voorkomen en zullen vooral in de Zuidelijke Oostzee minder broedplaatsen klimatologisch geschikt zijn voor de zwarte zeekoet.
 • Woekerende waterplanten: maaien of niet?
  [released on: 21/12/2017]
  Woekerende waterplanten: ze houden 's zomers veel mensen bezig. Vooral waterbeheerders, die de overlast voor zwemmers, bootjes en vissers op een goede en betaalbare manier binnen de perken moeten houden. Michiel Verhofstad van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) onderzocht in zijn promotie-onderzoek waar de overlast vandaan komt, en hoe je deze het beste kunt aanpakken.
 • Libellenjaar 2017
  [released on: 21/12/2017]
  Nu 2017 bijna ten einde is, kunnen we de opvallende libellenwaarnemingen van dit jaar op een rijtje zetten. Eerder deze week meldden we dat de libellen niet zo achteruitgaan als veel andere insecten. Goed nieuws dus, maar er zijn ook bij de libellen zorgenkindjes die het erg slecht doen. Zoals de groene glazenmaker en de speerwaterjuffer, die met name kampen met problemen in hun leefgebied.
 • Dennenslijmkoppen langs A2
  [released on: 20/12/2017]
  Dennenslijmkoppen reageren op de eerste nachtvorst. Blijkbaar kan het mycelium een extra prikkel goed gebruiken om paddenstoelen te vormen. Vorige week had ons land flink te lijden onder de winterse buien. Nu de sneeuw gesmolten is, zijn er op een bekende vindplaats bij de A2 inderdaad Dennenslijmkoppen gevonden. Naast de Bruine dennenslijmkop, ook de veel zeldzamere Oranje dennenslijmkop.
 • Nieuwe paaiplaats rivierprik ontdekt binnen Waterschap Vallei en Veluwe
  [released on: 20/12/2017]
  Het aantal bekende paaiplaatsen van de rivierprik in Nederland is op één hand te tellen. En daar komt er nu één bij. Begin december zijn in een eeuwenoude beek binnen het beheersgebied van Waterschap Vallei en Veluwe twee volwassen dieren en een larve aangetroffen. De larve bewijst dat er daadwerkelijk voortplanting plaatsvindt en dat het dus een nieuw ontdekte paaiplaats betreft.
 • Natuurvriendelijke oevers goed voor soortenrijkdom oeverplanten
  [released on: 19/12/2017]
  Begin dit jaar hebben FLORON en RAVON, in samenwerking met zes waterschappen en twee provincies, het initiatief genomen voor een grootschalig, driejarig onderzoek naar de ecologische meerwaarde van natuurvriendelijke oevers. Op donderdag 7 december waren alle partijen te gast bij de Provincie Gelderland om de eerste resultaten van dit onderzoek te bespreken.
 • Eindelijk een goed jaar voor de visdief
  [released on: 19/12/2017]
  2017 is een mooi jaar geworden voor de visdief. Na jaren van kommer en kwel vlogen er in 2017 veel jongen uit en groeide de populatie. Er was eindelijk weer eens genoeg spiering in het IJsselmeer om de jongen mee te voeden. Het broedsucces is een mooie beloning voor de jarenlange inspanning van Vogelbescherming voor de visdief.
 • Twee soorten schelpdieren spectaculair toegenomen in Nederlandse kustwateren
  [released on: 18/12/2017]
  Sinds de start van de schelpdierinventarisatie in 1995 zijn er nog nooit zo veel halfgeknotte strandschelpen en mesheften in de Nederlandse kustwateren geweest. De bestanden van otterschelpen en zaagjes zijn, vergeleken met vorig jaar, ook toegenomen, terwijl het bestand aan venusschelpen iets lager is dan vorig jaar.
 • Achteruitgang insecten geldt niet voor libellen
  [released on: 18/12/2017]
  Er is recent veel aandacht voor de achteruitgang van insecten. Mede door een studie in Duitsland waar een afname van 75% in 27 jaar werd geconstateerd. Er zijn in Nederland maar twee insectengroepen waarvoor we een goed beeld van de aantalsveranderingen hebben over een langere periode, dagvlinders en libellen. De dagvlinders gaan sterk achteruit, maar de libellen doen het helemaal niet zo slecht.
 • Zeepaardjes ook in de winterse Oosterschelde
  [released on: 17/12/2017]
  Nederlandse waarnemingen van het Kortsnuitzeepaardje zijn schaars en stammen voornamelijk uit de zomer. Recent zagen duikers echter, onder bijna winterse omstandigheden, exemplaren in de Oosterschelde. Dit is heel bijzonder en werpt nieuw licht op het verborgen leven van ons zeepaardje.
 • Natuurproject bij Geldermalsen klaar voor uitvoering
  [released on: 16/12/2017]
  Overal in Nederland wordt gewerkt aan het vervolmaken van het Nationaal Natuurnetwerk. Zo ook in het Gelders rivierengebied tussen Culemborg en Geldermalsen. De provincie Gelderland wil Natuurgebied De Regulieren en landgoed Mariënwaerdt met elkaar verbinden door het aanleggen van natuur en het verhogen van de grondwaterstand. Dat is nu mogelijk dankzij de inzet van particuliere eigenaren.
 • Laat uitzending van Topdoks over teken en Lyme aan je (klein)kinderen zien
  [released on: 15/12/2017]
  Ongeveer een kwart van alle tekenbeten wordt opgelopen door kinderen van 0 tot en met 17 jaar. Een nieuwe uitzending van Topdoks brengt de problematiek op een voor kinderen interessante manier onder de aandacht. Teken worden mooi in beeld gebracht net als levende Borrelia bacteriën die Lyme veroorzaken. Overigens is de uitzending voor volwassenen net zo leuk en informatief.
 • Populatie grote vuurvlinders mogelijk verdwenen door beheerfout
  [released on: 14/12/2017]
  Afgelopen weken is de populatie grote vuurvlinders in het Friese gebied Brandemeer met naar schatting bijna negentig procent verminderd. Door het veel te rigoureus schonen van sloten zijn mogelijk alle in de oeverzone overwinterende rupsen van deze beschermde vlinder weggeschraapt. Het is de vraag hoeveel rupsen van deze bedreigde soort de ingreep hebben overleefd.
 • Schoolplaat en lesprogramma voor Boomvalk in Roerdal
  [released on: 14/12/2017]
  Landschapscoöperatie Boomvalk zet zich in om de Boomvalk als symboolsoort van het Roerdal (Midden-Limburg) te herstellen. Hiervoor gebruikt zij gerichte beschermingsacties, een schoolplaat en een lesprogramma voor basisschoolleerlingen. De eerste resultaten zijn al geboekt.
 • Voortplanting wasbeer in Nederland een feit
  [released on: 14/12/2017]
  Tijdens monitoringsonderzoek naar otters in de Gelderse Poort, verscheen een wasbeer in beeld op een cameraval in de Rijnstrangen. Reden om even stil te staan bij deze exoot. Wat is het laatste nieuws omtrent dit dier in Nederland? Afgelopen augustus zagen gediplomeerde jagers voor het eerst in Nederland een volwassen wasbeer met vier jongen. Nu weten we dus dat de dieren zich hier voortplanten.
 • Milieu-effecten stoppen niet bij de grens
  [released on: 14/12/2017]
  “Als ik noordwaarts kijk, kijk ik naar Nederland. Maar ik ben niet in België. Rara waar ben ik?” Nou, bijvoorbeeld in westelijk Noordrijn-Westfalen. Dat stukje waar Duitsland en Nederland enigszins om elkaar heen kringelen. Dichtbij, en mentaal toch vaak ver weg. Terwijl een overstroming zich niet aan grenzen houdt. Net zoals effecten van luchtvervuiling of geluid tot over beide grenzen rijken.
 • Hoge eer op ecologencongres voor NIOO-directeur Louise Vet
  [released on: 13/12/2017]
  Op een groot ecologencongres in Gent kreeg NIOO-directeur Louise Vet vandaag als tweede Nederlander ooit de hoogste eer van de British Ecological Society uitgereikt. De winnaars hebben volgens de BES niet alleen bijgedragen aan de wetenschap, maar aan de hele maatschappij. "Voor mij is dat tijdens mijn carrière steeds belangrijker geworden", vertelt Vet.
 • Winter: het ideale seizoen voor 'vergeten' paddenstoelen
  [released on: 13/12/2017]
  Dat het heeft gesneeuwd, gehageld en gevroren betekent niet dat mycologen op hun lauweren kunnen gaan rusten. Juist in de winter schreeuwen allerhande schorszwammetjes, raspzwammetjes, franjevliesjes en nog veel meer soorten om gedetermineerd te worden. De zachte Hollandse winters van de laatste jaren zijn ideaal voor de ontwikkeling van een toenemend aantal paddenstoelen.
 • Europees bos kan 20% van de totale EU-broeikasgasuitstoot compenseren
  [released on: 12/12/2017]
  Het Europese bos levert op dit moment al een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Niet alleen wordt er veel CO2 vastgelegd in het bos, maar door een actief beheer worden ook houtproducten geproduceerd waardoor wordt bespaard op energie-intensieve materialen als beton en staal. Dit vermindert de CO2-uitstoot.
 • Na bijna tien jaar weer een invasie van barmsijzen uit de taiga
  [released on: 12/12/2017]
  Het najaar van 2017 kan de boeken in als een invasiejaar voor grote barmsijzen. Grote barmsijzen trekken pas laat in het najaar door, als veel trektellers er al de brui aan hebben gegeven. Nu zwerven er vooral in Noord-Nederland groepen rond. En die kunnen van ver komen, heel ver…
 • De Vijlenerbossen van nationaal belang voor de macronachtvlinderfauna
  [released on: 11/12/2017]
  De Limburgse Vijlenerbossen zijn opvallend rijk aan zeldzame en bedreigde macronachtvlinders. Dat blijkt uit een recente analyse van anderhalve eeuw waarnemingen. Ook blijkt dat ondanks de nieuwkomers het totaal aantal actueel voorkomende soorten de laatste veertig jaar langzaam maar zeker aan het afnemen is. Van de 578 soorten die ooit zijn aangetroffen komen 144 soorten er niet meer voor.
 • Bijzonder: eerste vlinderkalfje geboren
  [released on: 11/12/2017]
  Bij boer Eric Lamers uit Vierlingsbeek is recent een bijzonder kalfje geboren. Het draagt de naam van een vlinder, de atalanta. De kalfjesnaam staat symbool voor de natuur- en vlindervriendelijke manier van werken die boer Eric samen met De Vlinderstichting gaat uitvoeren.
 • Steur kan paaien in de Rijn
  [released on: 10/12/2017]
  Bijna een derde van het Duitse deel van de Rijn in Noordrijn-Westfalen is geschikt als paaigebied voor de Europese steur. Dat blijkt uit onderzoek door bioloog Dr. Stefan Staas van het Duitse Limnoplan. De studie werd uitgevoerd i.o.v. het Droomfondsproject Haringvliet, waarin ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland werken aan de terugkeer van de steur in Nederland.
 • Hooikoorts in de sneeuw; Hazelaar komt extreem vroeg in bloei
  [released on: 10/12/2017]
  Ondanks dat dit weekend de eerste sneeuw van het seizoen valt, staan de eerste hazelaars al in bloei. Mensen die gevoelig zijn voor hazelaarpollen kunnen vanaf nu dus al hooikoortsklachten krijgen. De zeer warme oktober en november veroorzaken de extreem vroege bloei. De komende dagen stijgt de maximumtemperatuur, waardoor met kerst veel hazelaars in bloei kunnen staan. Bloeit hij bij u al?
 • Bijzondere Gagelven hersteld
  [released on: 08/12/2017]
  Op het landgoed Beekzicht bij Voorst, tussen Zutphen en Apeldoorn, is onlangs een bijzonder natuurherstelproject uitgevoerd. Onder regie van de Bosgroep Midden Nederland werd het verdroogde en dichtgegroeide Gagelven aangepakt.
 • 50.000 hectare landbouwgrond in Drenthe afgezocht naar patrijzen
  [released on: 08/12/2017]
  In het vroege voorjaar van 2016 en 2017 is in de provincie Drenthe een prestatie van formaat geleverd: in 179 gebieden met een totale oppervlakte van bijna 50.000 hectare is gezocht naar patrijzen. Hiertoe zijn speciaal 48 patrijzentellers opgeleid. Gewapend met geluidsapparatuur brachten zij in de avonduren patrijzen in kaart. Dat leverde nog verrassende aantallen op.
 • Seks in het bos
  [released on: 07/12/2017]
  Het lijkt momenteel niet de meest aantrekkelijke periode om de liefde te bedrijven in het bos. Er zijn echter vlinders die juist deze koude periode gebruiken om actief te zijn, een partner te vinden en te paren. De kleine wintervlinder is er één van, en is de komende weken nog te zien. De nachtvlinderman van De Vlinderstichting ging met een radioverslaggever op zoek naar wintervlinders.
 • Wilde schelpdierbank bij Brouwersdam drie keer groter dan gedacht
  [released on: 07/12/2017]
  Onderzoek van Droomfondsproject Haringvliet heeft uitgewezen dat de nieuw gevonden schelpdierbank bij de Brouwersdam in Zeeland veel groter is dan gedacht. Het is nu ook duidelijk dat de schelpdierbank zich voortplant, want er zijn larfjes van de platte oester aangetroffen. Deze kunnen zich vestigen en uitgroeien tot nieuwe oesters. Schelpdierbanken zijn belangrijke natuurlijke kustbeschermers.
 • Gevarieerd menu voor de wilde kat van Nijswiller
  [released on: 07/12/2017]
  De wilde kat die in februari 2017 bij Nijswiller werd doodgereden, bleek maar liefst negen prooien in z’n maag te hebben. Het dier was verder kerngezond en heeft pech gehad met het oversteken van de provinciale weg. De wilde kat komt sinds een aantal jaar weer in Nederland voor. De conditie van de kat van Nijswiller laat zien dat Zuid-Limburg een prima leefgebied vormt voor wilde katten.
 • Wolf verblijft een maand min of meer onzichtbaar in Nederland
  [released on: 06/12/2017]
  In de periode van 13 oktober tot 13 november zijn in Salland op drie locaties dode schapen gevonden. Op 13 oktober te Laag-Zuthmen (Heino), 8 november te Bergentheim en 13 november te Beerzeveld. Daarna, op 13 november, is te Kloosterhaar op de N343 een wolf doodgereden. DNA-monsters van de gedode schapen en de dode wolf konden allemaal tot hetzelfde individu worden herleid: een jong mannetje.
 • Terugblik op 2017: het jaar van de Biefstukzwam
  [released on: 06/12/2017]
  De Biefstukzwam werd afgelopen jaar uitgeroepen tot Paddenstoel van het jaar 2017. We wilden meer te weten komen over de verspreiding van deze paddenstoel, in hoeverre hij een voorkeur heeft voor dode delen aan de voet van levende Zomereiken, en of hij alleen op Zomereik voorkomt. We ontvingen veel waardevolle waarnemingen: de eerste uit juli; de meeste uit augustus en september.
 • Kleine zwanen weer in het land!
  [released on: 05/12/2017]
  Sinds afgelopen weekend komen ze weer in grote aantallen onze kant op: de kleine zwanen. Tot nu toe waren er alleen een paar kleinere groepen gesignaleerd. Na een trektocht van ruim drieduizend kilometer vanaf hun broedplekken op de Europees Russische toendra, arriveren ze langzaamaan in hun wintergebied.
 • Grutto’s op pleisterplaatsen: aantal vogels hoger dan op het eerste gezicht lijkt
  [released on: 05/12/2017]
  In het voorjaar en de herfst is de vogeltrek in volle gang: veel soorten zijn op reis tussen hun broed- en overwinteringsgebieden. Voorafgaand of tijdens die reis maken ze nogal eens gebruik van gemeenschappelijke pleisterplaatsen. Het totale aantal vogels dat gebruikt maakt van zo’n pleisterplaats kan flink worden onderschat, zo blijkt uit onlangs gepubliceerd onderzoek.
 • Floristen zijn koukleumen
  [released on: 05/12/2017]
  Naar planten kijken doe je als de gemiddelde dagtemperatuur boven de tien graden Celsius ligt. Dat blijkt als we het aantal doorgegeven waarnemingen per maand afzetten tegen de gemiddelde jaartemperatuur. Betekent dat dat de in planten geïnteresseerde mensen – floristen genoemd – koukleumen zijn? Of valt er buiten op dat moment inderdaad niks meer op plantengebied te beleven?
 • Wat kleur in deze donkere dagen
  [released on: 04/12/2017]
  Het is nat, kil, grijs en somber de laatste dagen. Op zulke dagen verlang je weer naar het voorjaar en de zomer, naar zon en vlinders. Daarom nu een natuurbericht met foto’s van vlinders, algemeen en zeldzaam, maar allemaal vol kleur en warmte.
 • Burgerwetenschap brengt verspreiding nieuwkomer wolkrab in kaart
  [released on: 04/12/2017]
  De wolkrab werd in augustus 2016 ontdekt in de Oosterschelde. Het afgelopen jaar is door vele duikers naar deze nieuwkomer gezocht. En met succes, zowel in 2016 als in 2017 zijn er op meerdere plaatsen in de Oosterschelde wolkrabben gezien. Deze eerste ontdekking en verdere waarnemingen zijn nu gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Marine Biodiversity Records.
 • Zeldzame waarneming van een Zonnevis in de Oosterschelde
  [released on: 03/12/2017]
  Eind oktober hebben sportduikers een opmerkelijke vis waargenomen in de Oosterschelde. In ondiep water zwom een jonge Zonnevis. Deze soort is in de Nederlandse zeearmen erg zeldzaam en is slechts enkele keren waargenomen in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer.
 • Naar een zadencollectie van inheemse wilde planten
  [released on: 02/12/2017]
  Wageningse en Nijmeegse onderzoekers gaan samen een zadenbank opzetten om bedreigde inheemse wilde planten genetisch veilig te stellen. Van de meer dan 1500 soorten wilde planten in Nederland is ongeveer een derde met uitsterven bedreigd. Daarvan staan 71 soorten als ‘ernstig bedreigd’ op de Rode Lijst, waaronder karwij, kievietsbloem en muurbloem.
 • Meerwaarde van citizen science in beeld
  [released on: 01/12/2017]
  Gratis gegevens? Zo simpel ligt het ook weer niet bij citizen science-projecten. Ze zijn niet zo goedkoop om op te zetten, maar ze kunnen wel heel ‘kosteneffectief’ zijn. De waarde van het werk van vrijwilligers ligt acht tot tien keer hoger dan de kosten, het bevordert hun welzijn en er valt snel op maatschappelijke vraagstukken in te spelen.
 • Uitbreiding Gelders Natuurnetwerk ligt op koers
  [released on: 01/12/2017]
  Sinds 2011 zijn de provincies verantwoordelijk voor de natuur. Zij hebben met het Rijk afgesproken dat het Nationaal Natuurnetwerk in 2027 klaar is. Voor de provincie Gelderland betekent dat dat nog 4.273 hectare nieuwe natuur aan de Gelderse natuur toegevoegd moet worden door aankoop of omvorming, en 8.414 hectare nog ingericht moet worden.
 • Europees landbouwbeleid moet ambitieuzer om natuur en milieu te beschermen
  [released on: 01/12/2017]
  Eergisteren publiceerde de Europese Commissie ’The Future of Food and Farming’. Hiermee gaat de discussie over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) echt van start. Een noodzakelijke herziening, omdat het huidige GLB een duurzaam perspectief voor de landbouw niet dichterbij heeft gebracht. Natuur- en milieuorganisaties roepen op tot structurele verandering van de landbouw.
 • Nieuwe Rode Lijst: 44% van onze broedvogels in de problemen
  [released on: 30/11/2017]
  De regering heeft de nieuwe Rode Lijst van bedreigde Nederlandse broedvogels gepubliceerd. Op de lijst staan 87 soorten, dat is 44% van alle vogels die in ons land broeden. Het aantal vogels in de gevarenzone is ten opzichte van de vorige Rode Lijst uit 2004 toegenomen met negen soorten, waaronder de wulp en torenvalk.
 • Debat tussen tegenpolen: ijsbeerblogs bewijzen gapend gat tussen feiten en meningen in klimaatdiscussie
  [released on: 30/11/2017]
  Klimaatdiscussies op sociale media hebben veel invloed. Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) bewijst vandaag in BioScience dat klimaatblogs over iconische ijsberen en zee-ijs in twee aparte groepen uiteenvallen. Hierbij matcht de mening van ontkenners van klimaatverandering niet met de door hen aangehaalde wetenschappelijke feiten.
 • Achteruitgang vlinders in hoorzitting Tweede Kamer
  [released on: 30/11/2017]
  Het artikel over 75 procent achteruitgang van insecten in Duitsland veroorzaakte veel discussie deze herfst. Het leidde zelfs tot een hoorzitting in de Tweede Kamer op 29 november, waarin deskundigen de parlementariërs bijpraatten. Michiel Wallis de Vries van De Vlinderstichting en Wageningen Universiteit meldde dat Nederlandse vlinderpopulaties de afgelopen 25 jaar met 35 procent zijn afgenomen.
 • Wolvenjacht: wat gebeurt er wanneer de jager de bejaagde wordt?
  [released on: 30/11/2017]
  De wolf is in heel Europa een beschermde soort; toch worden met enige regelmaat wolven illegaal doodgeschoten. Vaak uit angst dat huisdieren ten prooi zullen vallen aan een wolf. Het illegale afschot leidt echter juist tot meer huisdieren die door wolven worden doodgebeten. Hoe ontstaat deze vicieuze cirkel?
 • Geluidskaarten van Atlas Leefomgeving nu voor iedereen beschikbaar
  [released on: 30/11/2017]
  Geluid door wegverkeer is de belangrijkste bron van geluidshinder. In de Atlas Leefomgeving vind je kaarten die geluid door rijkswegen en treinverkeer in beeld brengen. Bekijk je eigen stad, vergelijk met andere steden, onderzoek of stiltegebieden niet doorsneden worden. Misschien ontdek je knelpunten of aanknopingspunten om een gesprek over geluidsproblematiek aan te gaan.
 • Haringvliet klaar voor broedvogels, vissen en Noordse woelmuis
  [released on: 29/11/2017]
  Staatsbosbeheer heeft het leefgebied van allerlei dieren langs het Haringvliet verbeterd. Als de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier gaan, komt hier weer een geleidelijke overgang tussen zoet rivierwater en zout zeewater. Trekvissen als zalm, steur, zeeforel en haring kunnen dan eindelijk weer hun oorspronkelijke paai- en leefgebied bereiken. Deze vissen trekken weer visetende vogels aan.
 • Nieuwe Lantaarnzwam vindt zijn weg naar Nederland
  [released on: 29/11/2017]
  Nederland is een paddenstoelensoort rijker: de Zuidelijke lantaarnzwam uit het Middellandse Zeegebied. Deze herfst werd hij voor het eerst aangetroffen op een olijfboom in een tuin. De boom was mogelijk al met de zwam besmet toen hij vijf jaar geleden uit Spanje geïmporteerd werd. In april dit jaar werd de verwachte komst van deze lantaarnzwam al gemeld in de 'Kijk op exoten' nieuwsbrief.
 • Bruine eikenpage terug in de Maashorst?
  [released on: 28/11/2017]
  In natuurgebied de Maashorst in Noord-Brabant wordt op vrijdag 1 december gezocht naar eitjes van de bruine eikenpage. Ook zal er gewerkt worden om het leefgebied van deze zeldzame vlinder daar te verbeteren. De zoektocht en het werk is onderdeel van het ‘Wild van Vlinders’ programma om het herstel van dagvlinders te stimuleren in Zuidoost-Nederland.
 • Zeldzame bacteriën helpen bodems wereldwijd te herkennen
  [released on: 28/11/2017]
  Zoveel landen, zoveel bodems... Hoe weet je wat wat is, en hoe je die bodem ‘gezond’ houdt? Wereldwijd onderzoek, onder leiding van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), laat zien dat vooral zeldzame bodembacteriën een nieuwe sleutel bieden voor het onderscheiden en vervolgens goed beheren van onze aarde.
 • Bostulpen aan Zee
  [released on: 28/11/2017]
  Een enthousiast groepje floristen spande zich de afgelopen jaren in om het vóórkomen van de Bostulp in Zeeland in beeld te brengen. Deze stinsenplant blijkt hier talrijker dan gedacht en de verspreiding blijkt bovendien goed in een historische context te plaatsen. En passant zijn daarbij enkele verrassende ontdekkingen gedaan.
 • Opnieuw te weinig jonge grutto’s in 2017
  [released on: 28/11/2017]
  In 2017 zijn er circa 12.000 grutto’s uitgevlogen, het beste resultaat van de afgelopen jaren. Mooi nieuws, maar helaas geen reden voor een feestje. De populatie grutto’s blijft krimpen. Voor een stabiele gruttopopulatie in Nederland waren namelijk in 2017 circa 18.000 uitgevlogen jongen nodig. De grutto, onze Nationale Vogel, blijft in Nederland met gemiddeld 3,5 procent per jaar achteruit gaan.
 • Oogst van takken en boomtoppen kan tot verarming van droge zandgronden leiden
  [released on: 27/11/2017]
  Er is de afgelopen jaren een markt ontstaan voor toepassing van laagwaardig hout als brandstof en binnenkort mogelijk voor bioraffinage. Diverse bosbeheerders spelen hier op in door naast stamhout ook tak- en tophout te verkopen. Nieuwe berekeningen laten zien dat de extra oogst kan leiden tot een verdubbeling van de afvoer van belangrijke nutriënten waardoor deze gronden kunnen verarmen.
 • Alles wat u altijd wilde weten over de adder
  [released on: 27/11/2017]
  Zaterdag 9 december organiseert de Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN), in samenwerking met de Stichting RAVON, het International Adder Symposium. Op het symposium presenteren Europese adderspecialisten de resultaten van hun onderzoeken.
 • Ruimte voor Levende Rivieren
  [released on: 26/11/2017]
  Sinds kort is de website LevendeRivieren.nl online. Op deze website presenteren zes organisaties die actief zijn in het rivierengebied de visie Ruimte voor Levende Rivieren.
 • Methaanbubbels zijn gevolg én oorzaak van temperatuurstijging
  [released on: 25/11/2017]
  Door klimaatverandering en de stijgende temperatuur worden er over de hele wereld steeds meer methaanbubbels gevormd. En het vrijkomen van methaan, een sterk broeikasgas, zorgt weer voor een verdere verhoging van de temperatuur: een vicieuze cirkel. Terugdringen van broeikasgas is dé manier om de vicieuze cirkel te doorbreken.
 • Kans op duurzaam blijven bewegen groter in het groen
  [released on: 24/11/2017]
  Mensen met overgewicht die in een groene of landschappelijk aantrekkelijke omgeving wonen slagen er na een leefstijlinterventie vaker in om hun nieuwe beweegniveau vast te houden.
 • Natuurherstel in Gelderland weer een stap verder
  [released on: 24/11/2017]
  Veel natuurgebieden zouden wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Ze zijn verdroogd, aangetast door water- en luchtverontreiniging, of ze zijn versnipperd door ander grondgebruik ertussenin. Voor de belangrijkste natuurgebieden, de Natura 2000-gebieden, zijn PAS-herstelprogramma’s gemaakt.
 • Regenwormen komen tot voortplanting op nagemaakte Marsbodem
  [released on: 23/11/2017]
  Twee jonge wormen zijn de eerste borelingen in Marsbodemexperimenten aan Wageningen University & Research. Onderzoeker Wieger Wamelink trof ze aan in de grondsoort afkomstig van NASA. Deze bodem is ongeveer gelijk aan de bodem op de planeet Mars. De experimenten zijn cruciaal om te onderzoeken of mensen zich in leven kunnen houden op de rode planeet door hun voedsel te verbouwen op Marsgrond.
 • Samenwerking helpt vleermuizen
  [released on: 23/11/2017]
  Het landschap tussen Noord- en Zuid-Limburg verbindt de voor vleermuizen belangrijke gebieden in noordwest en midden Nederland met de Zuid-Limburgse groeven. Met name het landschap van de waterwegen is hierin essentieel. Onderzoek van de Zoogdiervereniging laat zien dat samenwerking tussen de verschillende gebiedspartijen cruciaal is in het beheer van dit migratielandschap.
 • Impuls voor ecologisch bermbeheer in Drenthe
  [released on: 23/11/2017]
  Ecologisch bermbeheer staat volop in de belangstelling van burgers en overheden. Dat bleek uit het op 17 november gehouden symposium 'Drents bermbeheer', georganiseerd door De Vlinderstichting, FLORON en de provincie Drenthe. Het is nu hoog tijd om de vertaalslag naar de beheerpraktijk te maken. Hoe kan dat aangepakt worden?
 • Kwakbollen in het kanaal
  [released on: 22/11/2017]
  Tijdens visonderzoeken en zaklampexcursies zijn dit jaar in het Omval-Kolhorn kanaal in Noord-Holland op een groot aantal locaties rivierdonderpadden gevangen. Het stoer uitziende visje van amper 10 centimeter groot komt er nog algemeen voor. Dit is best bijzonder aangezien exotische grondels het leefgebied in grote delen van Nederland in rap tempo overnemen. Ook hier liggen ze op de loer.
 • Texel: een paradijs voor graslandpaddenstoelen
  [released on: 22/11/2017]
  Texel heeft een reputatie wat betreft het voorkomen van bijzondere graslandpaddenstoelen. Er is nog relatief veel grasland dat voor deze paddenstoelen geschikt is. Ondanks regen en wind was afgelopen weekend perfect om wasplaten te zoeken op Texel. Mycologen vonden Gewone weidewasplaten, Gele wasplaten en Oranje wasplaten. En ruim vijftig Granaatbloemwasplaten: twintig meer dan twee jaar geleden.
 • Gemeente Hoogeveen winnaar 'Beste bermbeheer Drenthe'
  [released on: 21/11/2017]
  Afgelopen vrijdag kwamen op het Drents provinciehuis in Assen ambtenaren, terreinbeheerders, boeren en natuurbeschermers samen voor de manifestatie 'Heel Drenthe Zoemt' en het gelijknamige symposium. ‘s Ochtends werden alle aanwezigen bijgepraat over de huidige stand van het Drentse boerenland en ’s middags werden de handen ineengeslagen voor een grotere biodiversiteit in het buitengebied.
 • Belang biologische klok zie je pas echt in het wild
  [released on: 21/11/2017]
  De impact van de biologische klok op de natuur en ons leven is enorm. Jetleg, paring, vogeltrek: heel veel is verbonden met de klok die in ons lichaam en dat van andere organismen de tijd bijhoudt. Het nieuwe nummer van het oudste wetenschappelijke tijdschrift ter wereld, Philosophical Transactions of the Royal Society B, is er geheel aan gewijd. Met de nadruk op onderzoek uit Nederland.
 • Europees landbouwbeleid faalt en is niet doelmatig
  [released on: 21/11/2017]
  De Europese Unie neemt zo nu en dan haar eigen beleid onder de loep. Maar voor het Europese landbouwbeleid, waar maar liefst 40% van het budget naartoe gaat, doet de EU dit niet. Onbegrijpelijk, want juist daar is dat hoognodig. Het Europese landbouwbeleid werkt niet, slokt te veel geld op en faalt opzichtig op het gebied van duurzaamheid. De vogels op het platteland verdwijnen dan ook rap.
 • De Nederlandse zeehond: ‘Holland's next top model’ voor onderzoek klimaatverandering op Arctische zeehonden
  [released on: 20/11/2017]
  Door de opwarming van het klimaat trekt het zee-ijs rond de noordpool zich terug. Wolf Mooij (NIOO-KNAW) en Geert Aarts en Sophie Brasseur (Wageningen Marine Research) gaan modellen ontwikkelen om beter te begrijpen wat de invloed daarvan is op de zeehonden in het gebied. De Nederlandse zeehond fungeert als modelsoort.
 • Lichtvervuiling heeft grote invloed op nachtdieren
  [released on: 20/11/2017]
  Net als alle dichtbevolkte gebieden in de wereld wordt Nederland ’s nachts steeds meer verlicht. Het wordt steeds duidelijker dat dit effecten heeft op nachtdieren. Kunstlicht kan bijvoorbeeld de biologische klok verstoren en de oriëntatie beïnvloeden. Tijdens het Openbare Verlichting Congres ‘Ruimte en Licht’ werden resultaten gepresenteerd van het grootschalige onderzoek ‘Licht op Natuur’.
 • Het groeiseizoen 2017 van een Bennekomse berk met de GrowApp in beeld
  [released on: 19/11/2017]
  Met de GrowApp is het seizoensverloop van een berk in Bennekom in beeld gebracht door er een time-lapse video van te maken. Uit de individuele foto’s is het verloop van de Groenindex bepaald. Een mooi nieuw onderzoeksinstrument voor De Natuurkalender.
 • Kleverige poelslakken: alleen nog verkleefd met natuurgebieden
  [released on: 19/11/2017]
  De Nederlandse populatie van de Kleverige poelslak was begin vorige eeuw één van de rijkste in Europa. Deze broze zeldzaamheid blijkt zich nu vrijwel alleen nog in natuurgebieden die in laagveengebied liggen te kunnen handhaven. Daarbuiten is hij in 80% van het oorspronkelijke leefgebied verdwenen, onder andere doordat water is verontreinigd met chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.
 • Verzuring bosbodems gaat door ondanks forse afname zure depositie
  [released on: 17/11/2017]
  De zure depositie uit de lucht is de afgelopen decennia fors afgenomen, maar het lijkt erop dat de bossen daar nog weinig profijt van hebben. Dit volgt uit een herbemonstering van eikenopstanden tussen 1990 en 2015. De verwering van bodemmineralen is nog steeds niet voldoende om de zure depositie te neutraliseren. De beschikbaarheid van o.a. calcium, magnesium en kalium is daardoor afgenomen.
 • Spannende ontwikkelingen in het Winterswijkse veen
  [released on: 17/11/2017]
  In en om het Natura 2000-gebied Korenburgerveen bij Winterswijk zijn de afgelopen jaren maatregelen uitgevoerd om het veen te vernatten en zullen de komende jaren nog meer maatregelen uitgevoerd worden. Door meer grond aan te kopen zal de gehele kom waarin het veen ligt, natuurgebied worden, waarin alle overgangen tussen hoogveen en kalkmoeras zich kunnen ontwikkelen.
 • Echte wintervlinders
  [released on: 16/11/2017]
  Wintervlinders: ze verschijnen pas na de eerste nachtvorst en blijven ongeveer tot begin januari. Ze doen hun naam dus echt eer aan. De kleine wintervlinder is de meest voorkomende. Deze kun je nu vrijwel overal in Nederland vinden: als je weet waar en wanneer je moet zoeken.
 • Grijze grootoorvleermuizen in Ottersum: een areaaluitbreiding noordwaarts?
  [released on: 16/11/2017]
  Tijdens zoldertellingen in de kerk van Ottersum (Noord-Limburg) zijn grijze grootoorvleermuizen aangetroffen: een stuk noordelijker dan waarvan deze soort toe nu bekend was. De grijze grootoorvleermuis zit in Nederland aan de noordgrens van zijn verspreiding. De komende jaren moet blijken of de soort zijn areaal als gevolg van de opwarming van de aarde naar het noorden uitbreidt.
 • Koolstofvastlegging Nederlandse vegetatie
  [released on: 16/11/2017]
  De nieuwe koolstofkaart van Atlas Natuurlijk Kapitaal biedt unieke informatie over hoeveel koolstof de Nederlandse vegetatie op jaarbasis vastlegt. Door een slimme combinatie van satellietgegevens met andere informatie kan de koolstofopname nu op lokaal niveau en met grote ruimtelijke en temporele nauwkeurigheid worden ingeschat. Dit is onder andere interessant voor beleidsmakers en agrariërs.
 • Veluwe in wereldwijd onderzoeksnetwerk grasland
  [released on: 15/11/2017]
  Natuurgebied Planken Wambuis op de Veluwe is als eerste Nederlandse locatie toegevoegd aan NutNet: een internationaal netwerk dat met eenvoudige experimenten wil bestuderen hoe grasland reageert op wereldwijde veranderingen.
 • Ruim honderd Gekraagde aardsterren in Arnhem
  [released on: 15/11/2017]
  In een Arnhems park verschenen deze herfst meer dan honderd Gekraagde aardsterren. Deze paddenstoel komt overal in Nederland voor, maar zo'n groot aantal is wel bijzonder. De meeste paddenstoelenkenners herkennen deze aardsterren zelf wel; maar de knollen waaruit ze zich ontplooien vaak niet. Ook in Arnhem vroeg men zich af wat die op tulpenbollen lijkende knollen waren: totdat ze openspleten.
 • Watervedermos bezit unieke manier van voorplanting: spruitende huikjes
  [released on: 14/11/2017]
  Bryologen van de BLWG en Naturalis hebben bij kweekproeven ontdekt dat Watervedermos over een unieke vorm van ongeslachtelijke voortplanting beschikt. Het voornamelijk onder water levende mos is in staat om vanuit de huikjes op de sporenkapsels nieuwe plantjes te laten ontspruiten. Dit is tot nu toe bij geen enkele andere mossoort vastgesteld.
 • Zelfs in deze kou zijn er nachtvlinders actief
  [released on: 14/11/2017]
  Je zou het niet denken, want vlinders associëren we toch vooral met warm weer, maar er zijn nachtvlinders die juist in het najaar, als de temperatuur flink daalt, actief worden. Zelfs nu zijn er nog heel wat soorten te vinden als je weet waar je moet zoeken.
 • Wolf aangereden in Overijssel
  [released on: 13/11/2017]
  Vanmorgen rond 8 uur is een wolf aangereden op de N343 tussen Kloosterhaar en Bergentheim. De politie was snel ter plaatse en heeft, conform het Wolvenprotocol, melding gedaan bij Wolven in Nederland. Het betreft de vierde zekere waarneming van een wolf dit jaar.
 • De 'Russen' komen
  [released on: 13/11/2017]
  Deze zomer zijn er langs de Grensmaas een aantal voor Nederland nieuwe russen, planten uit het geslacht Juncus, gevonden. Voor het merendeel zijn de soorten afkomstig uit Australië en Nieuw-Zeeland. De groeiplaatsen liggen in een in het kader van Ruimte voor de Rivier afgegraven gebied. Na herprofilering is er een gebied ontstaan waar vele soorten russen, zowel inheemse als exotische, groeien.
 • Verdwenen gewaande kraagbloedbij teruggevonden
  [released on: 13/11/2017]
  Op 17 mei 2017 werd de kraagbloedbij gevonden in het Buijtenland van Rhoon. Deze was al 19 jaar niet meer gezien in Nederland en is nieuw voor de provincie Zuid-Holland. De kraagbloedbij maakt onderdeel uit van een grotere groep bedreigde dieren van het agrarisch gebied. Mogelijk bieden de ontwikkelingen met natuurinclusieve landbouw bij Rhoon een laatste hoop voor soorten als de kraagbloedbij.
 • Samenwerking in agrarisch natuurbeheer: niet alleen in Nederland
  [released on: 12/11/2017]
  Het Nederlandse stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer met collectieven van boeren staat in Europa zeer in de belangstelling vanwege de vergaande samenwerking tussen boeren. Toch hebben ook andere lidstaten oplossingen om inspanningen van individuele boeren ruimtelijk beter te coördineren en samenwerking tussen boeren te stimuleren.
 • Vogelgriep in 2016 veroorzaakt door wilde trekvogels
  [released on: 11/11/2017]
  In november 2016 werd Nederland getroffen door het H5N8 vogelgriepvirus. Er werden veel dode wilde vogels gevonden, en verschillende pluimveebedrijven raakten besmet. Uit onderzoek blijkt nu dat wilde trekvogels uit Rusland de vogelgriep in 2016 naar Nederland brachten.
 • Blauwvintonijn terug van weggeweest in de Noordzee
  [released on: 10/11/2017]
  Een van de grootste en meest iconische vissen uit de oceaan zwemt, na tientallen jaren afwezigheid, opnieuw rond in de Noordzee. Goed nieuws voor de mariene biodiversiteit: Blauwvintonijnen behoren tot de meest bedreigde vissen ter wereld. In samenwerking met WWF voorzien Zweedse en Deense onderzoekers enkele dieren van zenders om de vissen optimaal te kunnen beschermen.
 • Zuurgraad van natuurbodems in heel Nederland op de kaart
  [released on: 10/11/2017]
  Door allerlei ruimtelijke informatie slim te combineren is er nu voor het eerst een landelijke pH-kaart voor alle natuur op het land. De zuurgraad van de bodem bepaalt voor een groot deel welke processen er in de bodem plaatsvinden, welke planten er voor kunnen komen en direct of indirect welke (bodem)dieren. De kaart is een belangrijk instrument voor natuurbescherming en natuurontwikkeling.
 • Juffers: ook in herfst en winter
  [released on: 09/11/2017]
  De Vlinderstichting krijgt nu regelmatig mailtjes en telefoontjes van mensen die een juffertje hebben gezien, en dat heel bijzonder vinden voor november. De echte libellentijd is inderdaad al weken voorbij, maar je kunt eigenlijk de hele winter juffers vinden. Als het zonnig en niet te koud is, zijn ze ook actief.
 • Herstel Gorsselse Heide afgerond
  [released on: 09/11/2017]
  Met een feestelijke bijeenkomst is 30 oktober gevierd dat het natuurherstelproject Gorsselse Heide afgerond is. Dit voormalig militair terrein van circa honderd hectare bij Zutphen is nu weer een gevarieerd vochtig heideveld met vennen en gagelstruwelen. Bijzonder is dat beheer en natuurherstel uitgevoerd worden door de Stichting Marke Gorsselse Heide, die actieve burgers uit de omgeving verenigt.
 • Hollandse vleermuizen in Duitse bunkers
  [released on: 09/11/2017]
  Veel bunkercomplexen langs de Nederlandse kust zijn ingericht als paar- en winterverblijfplaats voor vleermuizen. In de Natura 2000 gebieden Meijendel en Berkheide overwinteren tegenwoordig 450 tot 500 meervleermuizen in bunkers: dit is zeventig procent van het aantal in de winter getelde meervleermuizen in Nederland. Dit maakt deze gebieden tot de belangrijkste overwinteringsplek in ons land.
 • Kannibalisme bij de zandhagedis
  [released on: 08/11/2017]
  Voor het eerst is in Nederland een geval van kannibalisme onder zandhagedissen in het veld geobserveerd en vastgelegd. Op 27 september 2017 werd op de Wolfhezerheide een jong dier opgegeten door een volwassen vrouwtje, het slachtoffer werd in drie tot vier minuten levend en wel naar binnen gewerkt. Kannibalisme onder hagedissen wordt slechts zelden waargenomen.
 • Zeer zeldzame Geelroze vezeltruffels gewoon voor het oprapen
  [released on: 08/11/2017]
  Vorige week werd er in de Staatsbossen van Schoorl een plek ontdekt met een flink aantal zeer zeldzame Geelroze vezeltruffels. Ze lagen als gerooide aardappelen op het kale zand, gewoon voor het oprapen. De vindplaats is een kaal, zandig speelterrein, omgeven door Zwarte dennen. Door het wegstuiven van het zand tussen de boomwortels kwamen ze boven op het zand te liggen.
 • Gevaar vogelbotsingen onderschat bij vliegveld Lelystad
  [released on: 08/11/2017]
  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, inmiddels omgedoopt tot Infrastructuur en Waterstaat, heeft de afgelopen weken een zogeheten internetconsultatie over de toekomstige vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad gehouden. Het échte probleem, de locatie van het nieuwe vliegveld midden tussen vogelrijke gebieden wat voor onveilige situaties zal zorgen, wordt zo keurig omzeild.