This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Natuurbericht.nl

RDF feed: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/rss
 • Zwartvlekwinteruil trotseert de kou
  [released on: 14/11/2018]
  De zwartvlekwinteruil wordt al een paar weken af en toe gemeld, maar de komende maanden, tot in april, is deze nachtvlinder nog te vinden. Je moet er alleen wel wat voor doen. De mot komt nauwelijks op licht af, maar wordt wel veel gezien op zoetigheid. Nu de meeste bloemen zijn uitgebloeid kan stropen uitkomst bieden.
 • Opwarming bederft winterwonderland in Europa
  [released on: 14/11/2018]
  Ooit, toen wij nog jong waren, was Europa ’s winters bedekt met dikke lagen sneeuw. Klimaatverandering dreigt de daarmee samenhangende sneeuwpret echter te bederven. Dat blijkt uit een studie van Adrià Fontrodona Bach, MSc-student Earth and Environment, gepubliceerd in Geophysical Research Letters, en besproken in Nature.
 • Aanvullend statement onderwaterdrainage in veengebieden
  [released on: 13/11/2018]
  Naar aanleiding van vragen en discussie over eerdere berichten op Nature Today over onderwaterdrainage in veengebieden heeft Lars Hein van Wageningen Universiteit een aanvullend statement geschreven.
 • Rechter verbiedt opnieuw schieten smienten in Zuid-Holland
  [released on: 13/11/2018]
  De Rechtbank in Den Haag heeft, net als vorig jaar, geoordeeld dat er voorlopig geen afschot van smienten mag plaatsvinden in Zuid-Holland. Vogelbescherming Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maakten eerder bezwaar tegen dit voornemen van de provincie. Smienten zijn kleine eenden die overwinteren in ons land. Al jarenlang zien we de aantallen van deze eend slinken.
 • Lichtvervuiling slecht voor kleine wintervlinder
  [released on: 12/11/2018]
  Op de invoerportalen verschijnen de eerste meldingen van forse aantallen van de kleine wintervlinder. Deze nachtvlinder plant zich nu, in de winter, voort en is te zien tot ver in december. Het is een zeer algemene vlinder die vrijwel overal kan worden aangetroffen. De vlinder blijkt gevoelig voor licht en de vele lichtvervuiling in grote delen van Nederland beïnvloedt de voortplanting.
 • Successen voor wilde bijen in Zuid-Hollands Bijenlandschap
  [released on: 12/11/2018]
  In 2015 ging Groene Cirkels Bijenlandschap van start. Een initiatief van de Provincie Zuid-Holland en vele andere partijen om een bloemen- en bijenrijk landschap te ontwikkelen in de regio rond Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. De eerste resultaten zijn verheugend. Niet alleen is de soortenrijkdom toegenomen, ook zijn enkele kenmerkende bijensoorten van bloemrijke weides teruggekeerd.
 • Kraansvlak biedt wisenten gevarieerd herfstmenu
  [released on: 11/11/2018]
  Sinds 2007 leven er wisenten in duingebied Kraansvlak, onderdeel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, in een project van PWN en ARK Natuurontwikkeling. Al vanaf het begin van dit eerste wisentproject in Nederland wordt kennis verzameld voor een beter beeld van de ecologie van deze nog altijd bedreigde diersoort en zijn invloed op het landschap. Onlangs werd een paddenstoel etende wisent ontdekt.
 • Bloedrode exoot in de Grevelingen
  [released on: 11/11/2018]
  Het Bloedrode plooimosdiertje is een door de mens over grote delen van de wereld verspreide exoot. In Europa had de soort zich al wel langs de Atlantische kust, maar nog niet langs de Noordzeekust gevestigd. Recent bleek dat de soort in het Grevelingenmeer leeft.
 • Groene Held: Sjef Wannemakers
  [released on: 10/11/2018]
  In Noord-Brabant zijn enorm veel vrijwilligers actief in en voor de natuur. Deze ‘Groene Helden’ dragen bij aan een groene en gezonde leefomgeving. Via persoonlijke portretten zet de provincie een aantal van hen in het zonnetje. Zo inspireert en informeert de provincie anderen over Brabantse natuur. Deze keer: Sjef Wannemakers.
 • Steun in Tweede Kamer voor natuurinclusief bouwen
  [released on: 09/11/2018]
  Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging werken al een aantal jaren hard aan het stimuleren van natuurinclusief bouwen. Daarmee krijgen vogels en vleermuizen woonruimte in gebouwen en biedt het groen in de omgeving natuurlijk voedsel en dekking. Op 6 november zijn in de Tweede Kamer twee moties aangenomen die ons werk aan natuurlijke stedelijke omgeving kunnen versterken.
 • Wintertijd verstoort nachtdieren in de zomer
  [released on: 08/11/2018]
  In het recente debat over de keuze voor het afschaffen of behouden van de zomertijd is vooral aandacht besteed aan maatschappelijke en economische gevolgen. Over de gevolgen voor de natuur werd echter gezwegen. Onterecht, volgens vleermuisdeskundigen Herman Limpens en Kamiel Spoelstra. Door een keuze voor wintertijd zullen nachtdieren in de zomer vaker en langer verstoord worden door kunstlicht.
 • Lust de buxusmot ook andere struiken?
  [released on: 08/11/2018]
  Inmiddels heeft vrijwel iedere buxuseigenaar in Nederland al kennis gemaakt met de buxusmot. Deze exoot uit Azië heeft al heel veel buxusstruiken kaal gevreten en veel mensen hebben besloten om de buxus te vervangen voor een andere struik. Dat kan, maar pas op, want er zijn aanwijzingen dat de rups van de buxusmot wellicht ook andere struiken lust.
 • Laat de prikken niet stikken
  [released on: 07/11/2018]
  Het Waterschap Limburg voerde in het najaar van 2018 baggerwerkzaamheden uit in de Niers, dit om de doorstroming te bevorderen. In de Niers leven beschermde vissoorten, waaronder de in Nederland uiterst zeldzame rivierprik. Omdat priklarven juist in de bodem leven, zijn ze erg kwetsbaar voor dit baggerwerk. Dankzij ecologische begeleiding werd een groot aantal prikken in veiligheid gebracht.
 • Alleen stevige maatregelen kunnen uitsterven van nog meer vogelsoorten in Nederland voorkomen
  [released on: 07/11/2018]
  De afgelopen eeuw zijn er negen vogels uitgestorven als broedvogel in Nederland. Zeker een tiental staan op het punt om op korte termijn uit ons land te verdwijnen. Uit het boek Bedreigde vogels in Nederland blijkt de belangrijkste reden hiervoor de vernietiging van leefgebieden en het verdwijnen van insecten te zijn.
 • Flora Zeelandica beste Zeeuwse wetenschappelijke uitgave van 2018
  [released on: 06/11/2018]
  Tijdens de prijsuitreiking van het Zeeuwse boek van het jaar op zaterdag 3 november werd de Flora Zeelandica verkozen tot de Beste wetenschappelijke uitgave van 2018. De jury sprak veel lovende woorden over het “indrukwekkende meesterwerk”.
 • Het Zuid-Hollands Landschap nieuwe eigenaar Crezéepolder
  [released on: 06/11/2018]
  Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is sinds zaterdag 3 november officieel eigenaar van de Crezéepolder op IJsselmonde. Daarmee is het beheer van dit bijzondere zoetwatergetijdennatuurgebied duurzaam geregeld. Door de samenhang met de naastgelegen Sophiapolder en het Ridderkerkse Griend te vergroten ontstaan nieuwe kansen voor planten en dieren die afhankelijk zijn van eb en vloed en zoet water.
 • In Zandvoort na dertig jaar honderd extra plantensoorten gevonden
  [released on: 06/11/2018]
  Vanwege het 30-jarig jubileum heeft FLORON enkele tientallen kilometerhokken uit haar beginjaren opnieuw geïnventariseerd op plantensoorten. Het is boeiend om een soortenlijst van nu naast die uit 1990 te leggen en te analyseren. Hoe verliep het in het kilometerhok 97-488 in Zandvoort aan Zee? Wat is er in 30 jaar tijd veranderd?
 • Vlinders binnen? Zet ze naar buiten!
  [released on: 05/11/2018]
  De wintertijd is ingegaan. Vorige week werd de klok verzet en het is nu weer eerder licht ’s ochtends, maar ook eerder donker in de middag. Er zijn niet veel dagvlinders meer te zien, hoewel op zonnige, niet te koude dagen er nog wel enkele actief zijn. Ook kun je vlinders in huis vinden en dan moet je actie ondernemen! Kou is voor deze vlinders vaak geen probleem, warmte wel.
 • Hebben we een vroege of late herfst? Oordeel zelf met de GrowApp-beelden
  [released on: 04/11/2018]
  Op steeds meer plaatsen in Nederland en daarbuiten ontstaan er mooie GrowApp time-lapsevideo’s van het verloop van de seizoenen in de natuur. De individuele foto’s bieden nieuwe mogelijkheden voor ons onderzoek naar de invloed van klimaatverandering op de natuur. In dit natuurbericht hebben we foto’s van een jaar geleden naast die van dit jaar gezet. Is de herfst dit jaar vroeger of later?
 • Zilveren maan terug op de Veluwe
  [released on: 04/11/2018]
  Onlangs maakte Geldersch Landschap & Kasteelen bekend dat in het Wisselse Veen bij Epe een populatie van de Zilveren maan leeft. Dat is groot nieuws, want deze vlinder is in Nederland zeer zeldzaam geworden en was al decennialang verdwenen van de Veluwe.
 • Ruim 35 jaar natuurlijke begrazing in Nederland
  [released on: 03/11/2018]
  Het is meer dan 35 jaar geleden dat de eerste grote grazers geïntroduceerd werden in de Nederlandse natuur. Grote grazers als konikpaarden en Schotse hooglanders zijn inmiddels een bekende verschijning geworden. Uit een seminar dat FREE Nature en ARK Natuurontwikkeling hierover organiseerden blijkt dat dit de natuur op vele manieren heeft verrijkt. Toch worden grote grazers niet overal gebruikt.
 • #Bosrandbeheer voor de #hazelmuis is puzzelen
  [released on: 02/11/2018]
  In Zuid-Limburg vind je prachtige bosranden met bramen, struiken en bes- en vruchtdragende bomen. Ideaal leefgebied voor de hazelmuis, maar om deze bosranden in stand te houden is beheer op maat nodig in ruimte en tijd, waarbij het belangrijk is dat de hazelmuizen niet in het gedrang komen. Komende winterseizoenen wordt daarom onderzoek gedaan naar de winterslaapnesten van de hazelmuis.
 • Hoe licht is Nederland?
  [released on: 02/11/2018]
  Het was zaterdag 27 oktober Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven en gemeenten doofden de lichten van gebouwen en reclameverlichting. Maar waarom een Nacht van de Nacht? Hoe licht is Nederland eigenlijk? Dat kunt u op de kaarten bij het thema Nachtelijk Licht in de Atlas Leefomgeving zien.
 • Veel rode wouwen op trek, en opvallend westelijk
  [released on: 01/11/2018]
  De afgelopen dagen trokken er bijzonder veel rode wouwen door Nederland. Records van telposten sneuvelden. Deze gracieuze roofvogels laten geen vogelaar onberoerd. Veel wauw-momenten deze dagen.
 • Nieuwe slakkenspoormot: aantal soorten in Nederland dit jaar verdubbeld
  [released on: 01/11/2018]
  Er is een nieuwe soort mineermot ontdekt: de slakkenspoormot Phyllocnistis extrematrix. De rups hiervan is gebonden aan populieren. Nog maar twee maanden geleden werden twee nieuwe soorten slakkenspoormotten op wilgen gemeld. Met deze nieuwe vondst is het aantal Nederlandse soorten slakkenspoormotten in één jaar verdubbeld tot zes!
 • Groene Held: Tim Eestermans
  [released on: 31/10/2018]
  In Noord-Brabant zijn enorm veel vrijwilligers actief in en voor de natuur. Deze ‘Groene Helden’ dragen bij aan een groene en gezonde leefomgeving. Via persoonlijke portretten zet de provincie een aantal van hen in het zonnetje. Zo inspireert en informeert de provincie anderen over Brabantse natuur. Deze week: Tim Eestermans.
 • Bodemdieren in 2018: Pissebed terug op 1, naaktslak keldert juist bij droogte
  [released on: 31/10/2018]
  In ruim 200 tuinen en parken vonden 856 waarnemers deze maand zo’n 7500 ‘bodemschatjes’. De resultaten van de 4e Bodemdierendagen laten interessante dingen zien. De pissebedden grijpen weer de macht, terwijl de naaktslakken juist minder zijn gezien. Ook hadden behoorlijk wat deelnemers moeite met het vinden van alle bodemdieren. Dat heeft waarschijnlijk met de enorm droge zomer te maken.
 • Druk op het landschap vraagt om monitoring
  [released on: 30/10/2018]
  De toegenomen druk op het landschap vraagt om het nauwkeurig in de gaten houden van veranderingen. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in zijn advies over landschapsmonitoring, dat is aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken. Het advies van de Rijksadviseurs is mede tot stand gekomen op basis van onderzoek van Wageningen Environmental Research (WENR).
 • Duizenden kepen onder de beuken
  [released on: 30/10/2018]
  De keep is een van onze fraaiste wintergasten. Ze zijn momenteel op trek en zwermen vanuit Scandinavië met miljoenen uit over Europa. Ook in Nederland zijn deze noordelijke neven van de vink nu massaal te zien. Het wachtwoord is: beukenlaan.
 • Vlinders en libellen leren herkennen en puzzelen op Nature Talks
  [released on: 29/10/2018]
  Op 10 en 11 november wordt in de Reehorst in Ede voor de derde keer het Natuurfotofestival Nature Talks gehouden. Net als de vorige jaren is De Vlinderstichting daar ook aanwezig met lezingen, presentaties, maar ook met puzzelen met foto’s van vlinders en libellen. Kom gerust langs met plaatjes waar je nog geen naam bij hebt kunnen vinden.
 • Groene Haltes brengen natuur dichter bij wandelaars
  [released on: 28/10/2018]
  Wandelaars kunnen nu makkelijker met de bus naar de mooiste natuurgebieden van Brabant reizen. Provincie Noord-Brabant, Routebureau Brabant en openbaar vervoerders Arriva en Hermes introduceren negen Groene Haltes. De Groene Haltes liggen vlakbij bekende Brabantse natuurgebieden en zijn het ideale startpunt voor een wandeling.
 • Brabantse bronst goed in beeld
  [released on: 28/10/2018]
  De edelherten in Het Groene Woud lieten zich de afgelopen weken goed zien. Bijna 200 bezoekers trokken er met gidsen van Brabants Landschap, SPPiLL en ARK Natuurontwikkeling op uit en gingen op zoek naar bronstige mannetjes die indruk probeerden te maken op de dames. De paartijd van de edelherten loopt momenteel ten einde. Zaterdag 27 oktober was de laatste bronstexcursie van het jaar.
 • Regulering grote grazers belangrijk voor behoud biodiversiteit
  [released on: 26/10/2018]
  ‘Rewilding’ is een wereldwijd groeiende beweging in de natuurbescherming waarin het herstel van natuurlijke processen centraal staat. De Oostvaardersplassen laten zien dat dit concept niet zonder problemen is. Aantalsregulering van grote grazers, door de mens of door predatoren, blijkt nodig om soortenrijke insectenpopulaties in stand te houden.
 • #Otters in Duitsland: 'noch immer' een gat in de kaart
  [released on: 25/10/2018]
  Toen de otter in 1988 in Nederland uitstierf, verdwenen otters tot ver in Oost-Duitsland. Maar het gaat momenteel ook in Duitsland beter. Sinds de Wende in 1989 worden otters beschermd en worden maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Wanneer groeit de populatie van de otters die sinds 2002 in Nederland zijn uitgezet vast aan de populatie in het oosten van Duitsland?
 • Het ‘verkennertje’: nieuwe nachtvlindersoort voor Nederland
  [released on: 25/10/2018]
  Het jaar 2018 zal de boeken ingaan als een bijzonder jaar voor trekvlinderwaarnemingen. Sinds het begin van de maand oktober zijn er diverse interessante trekvlinders gemeld. In Zandvoort werd zelfs een nieuwe nachtvlindersoort voor Nederland gevonden. Het ‘verkennertje’ is een zwerver die vorige week deze kant is opgekomen met de langdurige warme zuidelijke stroming.
 • Groene Held: Cornelis Simjouw
  [released on: 24/10/2018]
  In Noord-Brabant zijn enorm veel vrijwilligers actief in en voor de natuur. Deze ‘Groene Helden’ dragen bij aan een groene en gezonde leefomgeving. Via persoonlijke portretten zet de provincie een aantal van hen in het zonnetje. Zo inspireert en informeert de provincie anderen over Brabantse natuur. Deze week: Cornelis Simjouw.
 • Zeebaars in Utrecht
  [released on: 24/10/2018]
  Wie aan de provincie Utrecht denkt, denkt niet meteen aan zeevissen. Toch werden deze tijdens het RAVON-vissenweekend aangetroffen in de Lek. Zeebaars, harder en bot werden op verschillende plekken waargenomen. Waarschijnlijk houdt dit verband met de lage rivierafvoeren van afgelopen zomer.
 • Zeer bijzondere Grote berkenrussula in een heel bijzonder seizoen
  [released on: 24/10/2018]
  Recent werd de Grote berkenrussula aangetroffen in de bossen bij Vaals (Limburg). Het was sinds 1968 pas de tweede maal dat deze zeer zeldzame soort werd aangetroffen in Nederland. De soort is zeer gevoelig voor vermesting, waarschijnlijk is hij daardoor zo zeldzaam geworden. En mogelijk heeft ook het weer invloed, want de najaren van 2016 en 2018 zijn beide niet goed in paddenstoelenopzicht.
 • 'Rewilding': van droom naar data
  [released on: 23/10/2018]
  Steeds meer diersoorten sterven uit of verdwijnen uit hun oorspronkelijke leefgebied. Daarmee verdwijnt ook de cruciale bijdrage van deze dieren aan het ecosysteem. Een mogelijke remedie biedt 'rewilding': het bewust terugbrengen van zulke ontbrekende schakels in de ketting. In het gerenommeerde tijdschrift Phil Trans B laat Liesbeth Bakker (NIOO-KNAW) zien waarom dat een veelbelovende aanpak is.
 • Buxus dood? Dit is de oplossing
  [released on: 23/10/2018]
  Pronkt in uw tuin een dode buxus? Er is amper een straat te vinden waar niet zo’n geel, spindraderig ding staat. Akelig voor de tuinbezitter, maar hoopvol voor de vogel. Tenminste, als u vogelvriendelijke alternatieven aanplant. Vier suggesties.
 • Adelaarsvaren bloeit bij voorkeur in goede wijnjaren
  [released on: 23/10/2018]
  Dit jaar zijn meerdere Adelaarsvarens met sporen gevonden. Dit is erg opvallend na jaren waarin nauwelijks sporenvorming waargenomen is. Waarom worden er dit jaar zoveel waarnemingen gedaan van bloeiende exemplaren? Literatuuronderzoek laat zien dat er een sterke link is met goede wijnjaren.
 • Zuidenwind brengt zadellibellen
  [released on: 22/10/2018]
  Vorige week zijn erg veel meldingen van zadellibellen doorgegeven via de invoerportalen Waarneming en Telmee. De zadellibel is een Afrikaanse soort die af en toe sterke trekneigingen heeft. In Nederland is de zadellibel zeer zeldzaam met, tot dit jaar, minder dan tien waarnemingen. Waarschijnlijk door de aanhoudende zuidelijke stroming zijn er nu, vooral langs de kust, veel waargenomen.
 • Exotische getraliede mossel in het Noordzeekanaal
  [released on: 21/10/2018]
  In onze zoete en brakke wateren leefden tot voor kort drie kleinere mosseltjes, alle familie van de eetbare mossel. Dit jaar kwam daar de Aziatische mossel bij. Dat er zo snel een vijfde zou opduiken, kon niemand voorzien. Het nieuwe mosseltje heeft geribde schelpen en is vermoedelijk een exoot. Experts proberen op dit moment uit te vinden om welke soort het precies gaat.
 • Honderd hectare nieuwe natuur erbij in de Achterhoek
  [released on: 20/10/2018]
  Op 12 oktober werd een feestje gevierd: vier inrichtingsprojecten van nieuwe natuur rondom Winterswijk zijn klaar! Ook op twee andere plaatsen in de Achterhoek, bij Vorden en Zieuwent, richt het Waterschap Rijn en IJssel, in samenwerking met de provincie Gelderland, nieuwe natuur in. In totaal komt zo dit jaar honderd hectare nieuwe natuur tot stand.
 • Zeer groot aantal vliegende bladluizen in Nederland
  [released on: 20/10/2018]
  De zeer grote aantallen vliegjes die deze dagen in de lucht vliegen zijn bladluizen. Van mei tot en met augustus viel het aantal vliegende bladluizen nog mee. Blijkbaar waren de uitzonderlijke weersomstandigheden sindsdien zeer gunstig. Bijzonder dit jaar was de zeer hoge virusdruk in aardappelen. Bladluizen spelen daarin een belangrijke rol. Er zijn nu nog opvallend veel ongevleugelde bladluizen.
 • Massale trek van vinken
  [released on: 19/10/2018]
  Elk najaar bereikt rond half oktober de vinkentrek zijn hoogtepunt. Zo ook nu. We worden al weken getrakteerd op mooie aantallen overtrekkende vinken. Het zijn er heel wat meer dan in een gemiddeld najaar. Trektellers noteerden al meer dan 4,2 miljoen langsvliegende exemplaren.
 • Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar voor behoud icoonsoorten
  [released on: 18/10/2018]
  De provincie Zuid-Holland daagt bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren uit om zich in te zetten voor meer leefruimte voor planten en dieren. Wie bijvoorbeeld rietmoerassen wil aanleggen in Reeuwijk, nestgelegenheid voor steenuilen in knotwilgen wil realiseren, of bloemperken in de stad voor hommels en andere insecten, kan daarvoor tot 15 november subsidie aanvragen.
 • Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater
  [released on: 18/10/2018]
  Vanaf september staan in de Atlas Leefomgeving twee kaarten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Deze kaarten komen uit de Bestrijdingsmiddelenatlas. Wilt u meer weten over de waterkwaliteit in onze landbouwgebieden? Combineer dan de data uit de Bestrijdingsmiddelenatlas met andere kaarten uit de kaartenbibliotheek.
 • Onzichtbare natuur wordt niet gezien
  [released on: 18/10/2018]
  De natuurstudie in Nederland is booming. In de eerste plaats door moderne citizen science, maar ook door de wettelijke noodzaak voor informatie over beschermde soorten. Helaas blijft onbekend ook onbemind en vooral een probleem voor soort en maatschappij. Herman Limpens van de Zoogdiervereniging roept op om dit samen op te lossen.
 • Flinke extra generatie argusvlinders
  [released on: 18/10/2018]
  De argusvlinder is de afgelopen twintig jaar met meer dan 95% achteruit gegaan en is uit grote delen van oostelijk Nederland helemaal verdwenen. Dit jaar leek de achteruitgang door te zetten, want tijdens de jaarlijkse argusvlindertelling in mei werden er weer minder geteld, maar de extra derde generatie lijkt nu goed te vliegen. In het agrarisch gebied zijn zeker nog kansen voor deze vlinder.
 • Vijf dagen natuurfilms tijdens Wildlife Film Festival Rotterdam 2018
  [released on: 17/10/2018]
  Voor de mooiste natuurdocumentaires ga je deze herfstvakantie naar Rotterdam waar van 24 tot en met 28 oktober het Wildlife Film Festival Rotterdam (WFFR) wordt gehouden. WFFR is het enige wildlife filmfestival in Nederland en vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. Vijf dagen lang worden in filmtheater Cinerama de beste en meest recente natuurdocumentaires uit binnen- en buitenland vertoond.
 • Onderwaterdrainage veengebieden zeer kostbaar en effect niet bewezen
  [released on: 17/10/2018]
  Nederlands veen stoot veel CO2 uit. Onderwaterdrainage wordt door de klimaattafel landbouw voorgesteld om deze uitstoot te verminderen. Hier blijkt echter geen eenduidig wetenschappelijk bewijs voor. Ook is onderwaterdrainage extreem duur. Landbouw op diepe veengebieden past niet in een effectief klimaatbeleid, zegt prof. Lars Hein van Wageningen University.
 • WAD: een ongekende waddenervaring vanuit je bioscoopstoel
  [released on: 16/10/2018]
  Het waddengebied is een wereldwijd uniek natuurgebied. De bioscoopfilm WAD laat je de wadden op een bijzondere manier zien en beleven. De fantastische beelden en geluiden bieden een bioscoopervaring die je volgens ons niet mag missen.
 • Gunstig weer voor vogeltrek: kijk omhoog!
  [released on: 16/10/2018]
  Het warme herfstweer is gunstig voor vogels op trek. Grote aantallen roofvogels én zangvogels maken gebruik van de perfecte omstandigheden. Kijk deze dagen vooral regelmatig omhoog!
 • Uniek: warm weer wekt voorjaarsbijen uit winterslaap
  [released on: 15/10/2018]
  Een asbij op herfstaster of een meidoornzandbij op klimop: een ongewoon gezicht. De laatste weken werden op Waarneming.nl verschillende soorten zandbijen gemeld die normaal alleen in het voorjaar vliegen. Oorzaak is mogelijk de opeenvolging van lage en recordtemperaturen van de afgelopen maanden met twee hittegolven, (bijna) nachtvorst en een Indian Summer.
 • Meidoornuil zien? Nu op pad!
  [released on: 15/10/2018]
  De meidoornuil is een algemene nachtvlinder die verspreid door een groot deel van Nederland voorkomt. Toch hebben veel mensen, waaronder ook veel vlinderaars, hem nog nooit gevonden, want hij vliegt relatief kort en met name in oktober. Wil je deze prachtige vlinder zien, dan is nu dus de tijd.
 • Van industrie- naar natuurgebied
  [released on: 14/10/2018]
  In het GrensPark Kempen~Broek is iets bijzonders gebeurd. Industrie heeft er plaatsgemaakt voor natuur. Het gebied vormt een belangrijke schakel in een langgerekt lint van natuurgebieden op de grens van Limburg, Brabant en Vlaanderen.
 • Indian Summer in Nederland met voorjaarsbloeiers bij zomerse temperaturen
  [released on: 13/10/2018]
  We beleven een uitzonderlijke start van de herfst. De lichte vorst eind september heeft de bladverkleuring op gang gebracht. De overvloedige zonneschijn zorgt voor extra roodtinten in het blad. GrowApp foto’s laten dat mooi zien. De temperatuur doet echter zomers aan en de combinatie met de extreme zomerdroogte brengt voorjaarbloeiers zoals de witte paardenkastanje opnieuw in bloei.
 • Genetisch onderzoek hazelworm in Ecocorridor Zwaluwenberg
  [released on: 12/10/2018]
  Tussen 2013 en 2016 is Ecocorridor Zwaluwenberg aangelegd, een circa achthonderd meter lange ecologische verbindingszone ten zuiden van Hilversum over de A27 en de naastgelegen spoorlijn en provinciale weg. Om de komende jaren het effect van de ecocorridor te kunnen volgen, is een nulmeting uitgevoerd naar de mate waarin de hazelwormen in dit gebied genetisch van elkaar verschillen.
 • Drone brengt habitat jonge vis in uiterwaarden in kaart
  [released on: 11/10/2018]
  De aanhoudende droogte van 2018 heeft consequenties voor zowel de visstand als het visonderzoek in de Nederlandse rivieren. Veel uiterwaardgebieden, belangrijk voor het opgroeien van jonge vis, zijn dit jaar al extra vroeg in het seizoen droog komen te staan. Dit gaf onderzoekers de mogelijkheid om met drones deze gebieden vanuit de lucht in kaart te brengen.
 • Waadhoekers actief in idylle
  [released on: 11/10/2018]
  Een idylle is inheems bloemrijk grasland voor vlinders, bijen en mensen. Inmiddels zijn er al op ruim zestig plaatsen idylles aangelegd. Dit najaar is in Waadhoeke (Friesland) een idylle gemaakt die is betaald door donateurs van De Vlinderstichting. Afgelopen weekend werkten tientallen wijkbewoners en bedrijven uit Waadhoeke mee om deze idylle aan te kleden.
 • Indian summer: toptijd voor heikikkers
  [released on: 10/10/2018]
  Je verwacht het misschien niet, maar de herfst is voor een aantal soorten amfibieën een prima tijd om een goed en volledig beeld te verkrijgen van de verspreiding van soorten en het voortplantingssucces. Met name voor de heikikkers in het veenweidegebied (laagveen) zijn de maanden augustus, september en oktober ideaal om de verspreiding van de soort in detail in kaart te brengen.
 • Zoektocht gaande naar op zuurstok lijkende zakpijp
  [released on: 10/10/2018]
  Onder het zeeoppervlak leven de mooiste organismen. Vooral de Zeeuwse Delta geldt als eldorado, waar duikers regelmatig 'iets nieuws' ontdekken. Maar niet alle nieuwelingen geven hun identiteit zomaar prijs. Momenteel wordt er druk gezocht naar de identiteit van een fraaie zakpijp die iets weg heeft van een zuurstok.
 • Park Lingezegen: landschapspark van de toekomst
  [released on: 09/10/2018]
  Zondag 30 september organiseerde Natuurplaza een velddag in Het Waterrijk, onderdeel van Park Lingezegen. Park Lingezegen is een nieuw landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen met veel ruimte voor mensen, landbouw, natuur, cultuur en water. De basisinrichting van het park is nu klaar en de Natuurplazapartners lieten op deze velddag zien welke kansen er voor de natuur in het gebied liggen.
 • Recordaantal vinken trekt door Nederland
  [released on: 09/10/2018]
  Afgelopen zaterdag is tijdens Euro Birdwatch een recordaantal vinken in Nederland gezien. Met tienduizenden tegelijk trokken ze over ons land. Wie naar boven keek kon de onophoudelijke stroom vinken bijna niet missen. De teller stopte uiteindelijk bij een aantal van bijna 670.000 vinken! Nog nooit zijn er in één dag zoveel tegelijk in Nederland gezien.
 • Vrijwilligersnetwerk legt #wolf vast op cameraval #Veluwe
  [released on: 08/10/2018]
  Nadat deze zomer wolvenkeutels op de Veluwe werden gevonden, hebben vrijwilligers van het Wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland in samenwerking met Staatsbosbeheer camera’s op de Veluwe geplaatst. Al snel was het raak en werd op 15 september een video gemaakt van een wolf. Deze beelden bevestigen dat er nog steeds een wolf rondloopt op de Veluwe.
 • Een rups met scheerkwasten?
  [released on: 08/10/2018]
  Het is elk jaar raak. In september en oktober komen er veel vragen bij De Vlinderstichting over bijzondere rupsen die men heeft gevonden. Tegenwoordig gaat dat vrijwel altijd vergezeld van foto’s, maar ook een korte beschrijving volstaat bij de bizarre rups van de meriansborstel, die is onmiskenbaar.
 • Welkom in de wondere wereld van het faunabeheer
  [released on: 07/10/2018]
  Op 26 september bespraken Provinciale Staten van Gelderland een nieuwe Kadernota Faunabeheer. Faunabeheer betekent ingrijpen in de populaties van dieren waarmee het zo goed gaat dat zij problemen geven. Het onderwerp is met veel emotie omgeven en dat bleek ook wel: er werden 15 moties ingediend, waarvan er vijf werden aangenomen.
 • Abrikozen in zeewater: een nieuwe Nederlandse zakpijp
  [released on: 07/10/2018]
  De Nederlandse kustwateren blijven verrassen. Regelmatig worden door duikers soorten ontdekt die geheel nieuw zijn voor onze onderwaterfauna. Dat geldt ook voor de nieuwe zakpijp Polycarpa scuba. Deze doet een beetje denken aan een abrikoos.
 • Tijd voor tuindieren
  [released on: 06/10/2018]
  Na de huisdieren is het nu tijd voor onze tuindieren! Bij de Bodemdierendagen kijken mensen verspreid over heel Nederland wat er leeft in en op de bodem van hun tuin. De waarnemingen van dit jaar laten veranderingen zien waar de onderzoekers meer over willen weten: wat zie je terug van de extreme droogte bij het bodemleven in de tuin? Daarom is de inzendingstermijn verlengd t/m maandag 8 oktober.
 • Nieuwe zuidelijke landslak in Nederland: de Gevlekte grasslak
  [released on: 05/10/2018]
  Als er vroeger zuidelijke landslakken onze kant op kwamen, waren dat vaak geen blijvertjes. Met de huidige opwarming is dat anders. Onder de vier nieuwe weekdiersoorten voor ons land zit ook een nieuwe huisjesslak: de Gevlekte grasslak. De nieuweling komt uit het Middellandse Zeegebied en is zowel gevlekt als behaard.
 • Gelderland als eerste provincie daadkrachtig met wolfmonitoring
  [released on: 05/10/2018]
  Door een aangenomen motie van D66 in de Gelderse Provinciale Staten wordt het provinciebestuur opgeroepen om werk te maken van actieve monitoring van wolven om inzicht te krijgen in het gedrag en de verblijfplaatsen van individuele wolven in Gelderland.
 • Nederland op weg naar omslag naar kringlooplandbouw
  [released on: 04/10/2018]
  Een omslag naar kringlooplandbouw is noodzakelijk, stelde minister Schouten van LNV in september in haar landbouwvisie. Twee praktijkvoorbeelden op de Atlas Natuurlijk Kapitaal zijn al op weg met kringlooplandbouw: Remeker kaas en Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers.
 • Steeds meer bultruggen, potvissen en bruinvissen in de Noordzee
  [released on: 04/10/2018]
  De laatste tientallen jaren tekenen zich duidelijke veranderingen af in het voorkomen van walvisachtigen in de Noordzee. De bultrug wordt steeds vaker gespot en het aantal strandingen van nog zo’n reus, de potvis, neemt gestaag toe. De bruinvis kent een spectaculaire comeback. Deze in het begin van de vorige eeuw bijna verdwenen kleine dolfijn is nu weer een vertrouwd gezicht langs onze kust.
 • Waar plant de grote weerschijnvlinder zich voort?
  [released on: 04/10/2018]
  De grote weerschijnvlinder was tot een jaar of vijftien geleden een zeldzame soort die alleen in oude loofbossen in het zuiden en oosten van ons land voorkwam. De laatste tijd breidt hij zich sterk uit. In Noord-Brabant is het nog steeds een zeldzaamheid en in veel ogenschijnlijk geschikte bossen, bijvoorbeeld in het Groene Woud, ontbreekt hij nog. Hoe komt dat?
 • Boerenlandvogels verder onder druk door predatie
  [released on: 03/10/2018]
  Het gaat niet goed met de boerenlandvogels: er vliegen te weinig jongen uit. Intensieve landbouw speelt hier een belangrijke rol in. Predatie voert de druk verder op. De impact verschilt per gebied, net als mogelijke maatregelen.
 • Nieuwe exotische soort vlamhoed voor Nederland
  [released on: 03/10/2018]
  In Kasteelpark Staverden vond Tjerk Busstra op 1 september 2018 een grote groep opvallende paddenstoelen op enkele grote houtsnipperhopen. Deze werden gedetermineerd als Gymnopilus dilepis, een nieuwe soort voor Nederland. Oorspronkelijk komt de soort uit Zuidoost-Azië, waarvandaan ze zich over bijna alle continenten verspreid heeft.
 • Verpachten om meerwaarde te creëren
  [released on: 02/10/2018]
  Wie grond wil pachten van de provincie Noord-Brabant maakt meer kans als hij/zij goed zorgt voor bodem, biodiversiteit, landschap en water. Dit principe van ‘duurzame gronduitgifte’ lijkt logisch, een open deur, maar in de praktijk is het dat (nog) niet. Noord-Brabant loopt er landelijk mee voorop.
 • Miljoenen vogels boven Nederland
  [released on: 02/10/2018]
  Begin oktober is de lucht boven Nederland verzadigd met trekvogels die op weg zijn naar het zuiden. Het is een van de meest spectaculaire natuurfenomenen in Nederland. Miljoenen trekvogels op drift. De combinatie van enorme groepen vogels en zeldzame soorten, trekt duizenden vogelliefhebbers de natuur in. Want als je op de juiste plaats staat, is het een ervaring om nooit te vergeten.
 • Weidesprinkhaan vestigt zich in Nederland
  [released on: 01/10/2018]
  Op 28 september vonden Anne Krediet en Matty Berg een populatie van de weidesprinkhaan bij Fort Pannerden. Dit is het eerste bewijs sinds 1947 dat deze soort zich in Nederland voortplant. Op 1 augustus werd al een enkel mannetje aangetroffen op de Lonnekerberg in Overijssel, maar er lijkt hier geen populatie aanwezig. Mogelijk zal de soort zich de komende jaren verder gaan uitbreiden in ons land.
 • Ook ‘levende doden’ beschermen
  [released on: 01/10/2018]
  Wanneer een populatie van een soort te klein en geïsoleerd wordt, kan deze een veel groter risico lopen om uit te sterven. Er gaan regelmatig stemmen op om deze kleine populaties, die wel ‘de levende doden’ worden genoemd, geen prioriteit voor bescherming te geven. Een nieuwe studie geeft aan dat die kleine populaties wel degelijk kansen hebben.
 • Discussie over onderwaterdrains in veenweidegebieden
  [released on: 30/09/2018]
  Bodemdaling in veenweidegebieden is een serieus probleem, mede vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Een van de innovatieve oplossingen hiervoor is onderwaterdrainage. Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat dit een veelbelovende techniek is. Maar de Universiteit van Greifswald in Duitsland zette hier onlangs vraagtekens bij. Klopt de Duitse kritiek?
 • Aziatische mossel bouwt nu ook in Nederland nestjes
  [released on: 30/09/2018]
  Aan de Nederlandse faunalijst zijn recent vier weekdiersoorten toegevoegd, twee hiervan komen uit het mariene milieu (de zee). De Aziatische mossel is in Europa een exoot. Ze worden niet gegeten, maar zijn wel verwant aan de eetbare mossel. Opvallend is dat ze vaak met meerdere exemplaren bijeen wonen in zelfgemaakte 'nestjes' van byssusdraden.
 • Ruim drie keer meer eikenprocessievlinders dan vorig jaar
  [released on: 28/09/2018]
  De afgelopen maanden zijn in 1837 feromoonvallen 134.943 eikenprocessievlinders gevangen. Het gemiddelde van 73 vlinders per val ligt ruim drie keer zo hoog als het aantal in 2017. Op basis van de vangsten, goede vliegomstandigheden en de beoordeling van de conditie van de eitjes kunnen we er vanuit gaan dat de populatie in 2019 opnieuw drie keer zo groot zal zijn als het jaar ervoor.
 • Populierenspijkertje na 150 jaar terug in Nederland
  [released on: 28/09/2018]
  Al 150 jaar was er niets van het Populierenspijkertje in Nederland vernomen. In de eerste helft van de 19e eeuw verzamelde botanicus Frederik Splitgerber het enige exemplaar dat tot voor kort uit Nederland bekend was. De miniscule spijkertjes werden recent opnieuw gevonden op afgevallen takken van populieren in Overlangbroek (Utrecht).
 • Meer wolvenroedels, maar schade blijft achter in Nedersaksen
  [released on: 27/09/2018]
  Recentelijk zijn er door de Duitse deelstaatoverheid nieuwe cijfers gepubliceerd over het aantal wolvenroedels en schade door wolven aan vee in Nedersaksen. Hieruit blijkt dat het aantal roedels met één derde is toegenomen, maar dat de schade begin september pas half zoveel is als het gehele jaar ervoor.
 • Unieke beelden van Roemeense #hamster
  [released on: 27/09/2018]
  De Roemeense hamster is het nog zeldzamere zusje van onze eigen korenwolf. De soort komt alleen voor in Roemenië en is ook daar lastig te zien te krijgen. Toch lukte het natuurfotograaf en natuurfilmer Rollin Verlinde om een filmpje te maken, met mogelijk de eerste bewegende beelden van Roemeense hamster die ooit zijn gemaakt.
 • Glyfosaat schadelijk voor bestuivers
  [released on: 27/09/2018]
  De wereldwijd meest gebruikte onkruidverdelger, glyfosaat, verstoort het bacterieleven in de darmen van bijen en maakt ze daarmee vatbaarder voor dodelijke infecties, blijkt uit een recente publicatie. Het middel, dat onder andere in het veel gebruikte Roundup zit, lag al langer onder vuur, maar onlangs werd het gebruik ervan nog voor vijf jaar toegestaan in de EU.
 • Graslanden weer snel groen na droge zomer
  [released on: 26/09/2018]
  Na de eerste week van augustus eindigde een periode van extreem warm en droog weer. Verdorde graslanden kleurden weer snel groen. Wat zijn de effecten op planten van deze extreme zomer geweest? Enkele voorbeelden van de gevolgen voor graslandplanten worden besproken.
 • Klein schelpdiertje ontmaskerd: nieuwe erwtenmossel
  [released on: 26/09/2018]
  Van de vier nieuwe Nederlandse weekdiersoorten die we dit najaar aan de faunalijst konden toevoegen, is het Samengedrukte erwtenmosseltje de kleinste. Deze tweekleppige leeft al langer in ons land. Het bleek onlangs om een aparte, van oorsprong niet-inheemse soort te gaan, die inmiddels op veel plaatsen in onze zoete wateren voorkomt.
 • Slootbeheer, lessen uit de praktijk
  [released on: 26/09/2018]
  In Nederland ligt ruim 300.000 kilometer sloot. Vegetatierijke, ondiepe wateren zijn van groot belang voor de voortplanting en opgroei van vis- en amfibiesoorten. Het slootmilieu staat echter onder druk door het jaarlijks maaien van waterplanten om de watertransportfunctie te waarborgen. Samen met waterschappen onderzoekt RAVON hoe sloten optimaal beheerd kunnen worden.
 • Klimopbij: in zo’n twee decennia het land door
  [released on: 25/09/2018]
  De eerste waarneming van de klimopbij stamt uit 1997 uit Maastricht. Lange tijd is hij tot het zuiden beperkt gebleven, met in 2012 uitsluitend nog waarnemingen uit Zeeland en Limburg. In 2016 dook de soort ineens op in Lelystad. Daarna is het hard gegaan en inmiddels zijn er zelfs waarnemingen uit Ferwert, Friesland.
 • Voorkom wateroverlast én help vogels
  [released on: 25/09/2018]
  Geen ontkennen meer aan: het is herfst. Het seizoen van véél regen en vaak wateroverlast. Geen nood, wij Nederlanders draaien onze hand niet om voor het oplossen van waterperikelen. Maak dus een watertuin, met een regenton en andere originele ideeën die ook nog goed zijn voor vogels.
 • Komt de zuidelijke luzernevlinder in Nederland voor?
  [released on: 24/09/2018]
  De gele luzernevlinder is een trekvlinder die jaarlijks in wisselende aantallen vanuit het zuiden ons land binnenkomt. 2018 was een erg goed jaar en nog steeds worden er gele luzernevlinders gemeld. In augustus kwamen er ook waarnemingen binnen van de zuidelijke luzernevlinder. Dat is een niet mobiele kalkgraslandvlinder die in de Eifel en Ardennen voorkomt en maar zelden uit ons land is gemeld.
 • Veel diversiteit in groene burgerinitiatieven
  [released on: 24/09/2018]
  Burgers ondernemen een grote diversiteit aan groene initiatieven. Het gaat daarbij vooral om initiatieven gericht op kleinere lokale projecten bedoeld om de woonomgeving te verfraaien of voor recreatief gebruik. Maar er zijn ook groepen burgers die bestaande natuur beschermen en natuurgebieden verder van huis ontwikkelen. Dat blijkt uit de Balans van de Leefomgeving 2018.
 • Vier nieuwe weekdieren in Nederland; introductie van de Japanse zeepbelslak
  [released on: 23/09/2018]
  Dit najaar werd de Nederlandse faunalijst aangevuld met maar liefst vier nieuwe schelpdragende weekdiersoorten. Het gaat daarbij om een slak en een mosselachtige tweekleppige uit zee, een tweekleppige uit zoet water en een landbewonende slak. Dat er in korte tijd meerdere nieuwe soorten bij komen, is uitzonderlijk. Eén ervan is de Japanse zeepbelslak.
 • Ondanks droogte weer veel eikels en beukennootjes aan de bomen
  [released on: 23/09/2018]
  De regen in augustus zorgde ervoor dat 2018 de boeken in gaat als een goed mastjaar voor inlandse eik en beuk. Op de Veluwe hangt naar schatting 6,4 miljoen kilo eikels en beukennootjes aan de bomen. De eikels waren door de extreme warmte al zeer vroeg rijp. Wilde zwijnen hebben vanaf nu tot in het verre voorjaar voldoende te eten.
 • Afrikaanse #Varkenspest op de drempel
  [released on: 21/09/2018]
  Afrikaanse Varkenspest dook 13 september voor het eerst op in West-Europa. Dit laat zien dat een uitbraak van deze voor mensen ongevaarlijke virusziekte van wilde zwijnen en gehouden varkens ook zomaar in Nederland kan komen. Het is zeer in het belang van de wilde zwijnen en de gehouden varkens dat het virus niet in Nederland gaat opduiken.
 • Achterhoekse houtsnippers verduurzamen de productie van veevoer
  [released on: 21/09/2018]
  Coöperatie Streekhout Achterhoek gaat houtsnippers uit bos- en landschapsonderhoud leveren aan een nieuwe biomassacentrale van een veevoederfabriek in Lochem. De fabriek brengt hiermee het gebruik van fossiele energie terug, en landschapselementen krijgen weer meer economische waarde.
 • Tiny Forest verbindt buurt met natuur
  [released on: 21/09/2018]
  De provincie Noord-Brabant gaat zeven gemeenten helpen om Tiny Forests (minibossen) aan te leggen. Dit zijn dichtbegroeide, inheemse bossen ter grootte van een tennisbaan, die grotendeels worden onderhouden door buurtbewoners.
 • De zakkende rivier: oorzaak en gevolgen
  [released on: 20/09/2018]
  ‘Heel Holland zakt’. De Nederlandse veenbodem door inklinking, de Waddenzeebodem door gas- en zoutwinning, maar ook de bodem van de grote rivieren in Nederland is dalende. Deze daling heeft gevolgen voor natuur, waterveiligheid, aangrenzende infrastructuur, scheepvaart en zoetwatervoorziening. Almer de Swaaf, adviseur water- en sedimentmanagement bij Rijkswaterstaat, over oorzaak en oplossingen.
 • Nog dagelijks veel soorten najaarslibellen gemeld
  [released on: 20/09/2018]
  Met het prachtige weer dat nog steeds aanhoudt worden er nog dagelijks veel soorten libellen gemeld op de invoerportalen Waarneming en Telmee, maar ook bij de Jaarrond Tuintelling, soms wel 30 soorten op een dag. De meest talrijke zijn paardenbijter, heidelibellen en de houtpantserjuffer. Tot de eerste echte vorstperiode zijn deze nog wel te vinden, ook in uw tuin.
 • Bodemdierendagen 2018: Iedereen kan helpen met rapportcijfers voor biodiversiteit onder onze voeten
  [released on: 19/09/2018]
  De 4e editie van de Bodemdierendagen gaat bijna van start. Van 27 september tot en met 4 oktober kan iedereen als citizen scientist in eigen tuin speuren naar pissebedden, regenwormen en miljoenpoten. Of op het balkon, groene dak en schoolplein. Met deze waarnemingen berekenen we samen met onderzoekers het rapportcijfer voor de bodembiodiversiteit. Wat gaan we vinden na deze extreem droge zomer?
 • Invasieve exoten ten zuiden van Eindhoven op de kaart
  [released on: 19/09/2018]
  Invasieve exoten zijn een groeiend probleem vanwege de toenemende globalisering. Ze vormen in Natura 2000-gebieden een bedreiging voor de instandhoudingsdoelstellingen en vogel- en habitatrichtlijnsoorten. Provincie Noord-Brabant liet daarom studenten van de HAS Hogeschool de ecologische impact van invasieve exoten in het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux onderzoeken.
 • Kraanvogels broeden voor het eerst in Brabant en Limburg
  [released on: 19/09/2018]
  Het gaat goed met de kraanvogels in ons land. Dit jaar waren er maar liefst 32 broedpaartjes in Nederland. Een absoluut record, de populatie groeide spectaculair met maar liefst 45% ten opzichte van 2017. Driekwart van de paren verblijft in Drenthe en Friesland, maar vanuit daar verspreiden ze zich over het land. Nieuw dit jaar: de kraanvogels broeden voor het eerst in Brabant en Limburg!
 • Floristen grazen voor tweede keer heel Ameland af
  [released on: 18/09/2018]
  Eind augustus is er een FLORON-kamp gehouden op Ameland, waar in één weekend 56 vierkante kilometers integraal geïnventariseerd werden op vaatplanten. Dit bericht biedt een inkijkje in een ‘werkplaats’ van een gegevens verzamelende organisatie, en geeft zo een beeld van hoe de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) met vereende krachten een groot aantal data verkrijgt.
 • Het regent weer rivierkreeften
  [released on: 18/09/2018]
  Voorbijgangers werden afgelopen weken weer verrast met een ‘juichende’ begroeting van een grote, roodgekleurde rivierkreeft op straat. Waar komen al die kreeften opeens vandaan?
 • Pilot kuddewaakhonden tegen roofdieren
  [released on: 17/09/2018]
  De wolf keert terug naar Nederland. Schapen in ons land zijn vaak onvoldoende beschermd tegen de wolf en andere roofdieren. Met een proefproject wordt de inzet van kuddewaakhonden onderzocht.
 • Zuiderbuur ontdekt voortplanting zeer zeldzaam kaasjeskruiddikkopje in Zeeuws-Vlaanderen
  [released on: 17/09/2018]
  Na de spectaculaire terugkeer van het kaasjeskruiddikkopje in Nederland in 2009 wordt de soort jaarlijks regelmatig gezien in Zuid-Limburg. Op diverse locaties daar is sprake van jaarlijkse voortplanting. Nu zijn, door een Belgische vlinderaar, ook in Zeeuws-Vlaanderen eitjes en rupsen van het kaasjeskruiddikkopje gevonden.
 • Steekmuggen veroorzaken grote uitbraak Westnijlkoorts in Zuid-Europa
  [released on: 17/09/2018]
  Het aantal mensen met Westnijlkoorts in Zuid-Europa is dit jaar ongebruikelijk vroeg opgelopen. Inmiddels zijn 948 humane infecties bekend en zijn al 90 mensen overleden. Recent werd het virus voor het eerst vastgesteld bij uilen in Duitsland. Het virus wordt overgebracht door de huissteekmug die ook veelvuldig in Nederland voorkomt maar in Nederland lijkt de kans op virusoverdracht niet zo groot.
 • Uitslag spinnentelling; kruisspin grote winnaar
  [released on: 16/09/2018]
  Vorig weekend vond de nationale huis- en tuinspinnentelling weer plaats. Ook dit jaar was de kruisspin overduidelijk de winnaar, al voor de zesde keer op rij. Ook hebben de grote trilspin en de gewone huispin het goed gedaan, deze kwamen dit jaar op plek twee en drie.
 • Otterpopulatie versterkt in de Gelderse Poort
  [released on: 16/09/2018]
  In natuurgebied de Gelderse Poort bij Nijmegen zijn twee otters bijgeplaatst om de genetische basis van de landelijke otterpopulatie te versterken. De afgelopen jaren is het leefgebied voor de otter in Gelderland verbeterd doordat water schoner is geworden en er bij bruggen en andere knelpunten maatregelen zijn genomen voor de veiligheid van otters bij wegen.
 • Zorgen warme zomers voor meer blauwalgen?
  [released on: 15/09/2018]
  Blauwalgen, wie kent ze niet? Elke zomer komen ze weer tevoorschijn in vijvers, plassen en meren, en zorgen ze voor waarschuwingen of zelfs een zwemverbod. Door het extreme weer leek de overlast dit jaar nog groter dan anders. Onderzoekers van het NIOO willen weten wat precies de invloed is van klimaatverandering, en of deze zomer misschien een waarschuwing is voor de toekomst.
 • Een nieuwe bladmineerder voor Nederland op Robinia
  [released on: 14/09/2018]
  Begin juli werden ten noorden van Eibergen (Gelderland) voor het eerst in Nederland sporen aangetroffen van de bladmineermot Parectopa robiniella. De sporen werden gevonden op bladeren van Robinia, vaak ook Acacia genoemd. Ondertussen zijn ook in de provincie Noord-Brabant sporen gevonden van deze nieuwe mineermot.
 • Dwergvleermuizen hebben de winter in de bol
  [released on: 13/09/2018]
  In een flat aan de Pomona in Wageningen is een potentieel winterverblijf van de gewone dwergvleermuis ontdekt. Dwergvleermuizen gebruiken deze plek nu om te zwermen: ze inspecteren het winterverblijf en tonen dit aan de jonge dieren.
 • Dramatisch jaar voor heivlinder
  [released on: 13/09/2018]
  Hoewel de vliegtijd van de heivlinder nog niet helemaal over is kunnen we al wel zeggen dat dit een rampjaar is voor deze vlinder. Het gaat al jarenlang niet goed en vorig jaar leek de soort haar dieptepunt te kennen, maar het hete en droge weer heeft geleid tot een verdere achteruitgang. 2018 is het slechtste heivlinderjaar sinds het meetnet vlinders in 1990 begon.
 • Jonge boommarters leggen het loodje
  [released on: 13/09/2018]
  Op de Veluwezoom wordt onder andere met cameravallen de voortplanting van boommarters onderzocht. In de periode juli-augustus komen de moeders samen met hun kroost naar de cameravallen om daar te snoepen van de aangeboden pindakaas. De droogte en hitte heeft er deze zomer voor gezorgd dat het grootste deel van de jonge boommarters het niet heeft gehaald.
 • Spectaculaire toename van diersoorten van oude bossen in Zuid-Holland
  [released on: 12/09/2018]
  Een aantal diersoorten van oudere bossen is de laatste decennia spectaculair toegenomen in Zuid-Holland, zoals de boomklever en de rosse vleermuis. De populaties van deze soorten zijn in die tijd ruim vier keer zo groot geworden. Meer ecologisch bosbeheer draagt eraan bij dat de soorten zich uitbreiden, evenals de uitbreiding en veroudering van recreatiebossen en grienden langs de rivieren.
 • Grote groepen ooievaars op trek
  [released on: 12/09/2018]
  Een grote groep ooievaars is een indrukwekkend gezicht. Nu zijn ze te zien: groepen ooievaars die een weiland afstruinen op zoek naar voedsel voor een grote reis.
 • Bedreigingen voor de zeldzame beekdonderpad in de Geul
  [released on: 12/09/2018]
  De beekdonderpad is een zeldzame vissoort waarvan de grootste populatie in het uiterste zuiden van Limburg in de Geul voorkomt. De soort is zeer gevoelig voor een slechte waterkwaliteit en van invasieve grondelsoorten wordt verwacht dat ze een grote bedreiging gaan vormen voor de beekdonderpad wanneer ze de Geul koloniseren. Hierover is deze week een artikel verschenen in het tijdschrift RAVON.
 • Waar blijven de gewenste waterdieren in Noord-Brabantse beken?
  [released on: 11/09/2018]
  In Noord-Brabant wordt in veel beken niet de gewenste beekmacrofauna aangetroffen. Om de oorzaken hiervan te achterhalen is onderzocht welke kenmerkende laaglandbeeksoorten in het gebied voorkomen en welke verdwenen of nooit aangetroffen zijn en is bekeken welke knelpunten er spelen. Een belangrijk knelpunt is vermesting, ook worden bovenlopen met een van nature beperkt verhang slecht gewaardeerd.
 • 85% minder eikenprocessierupsnesten door stimuleren biodiversiteit
  [released on: 11/09/2018]
  Het project Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups in de gemeente Westerveld, onder leiding van de Boermarke Wapserveen, is succesvol verlopen in 2018. Op de locatie waar natuurlijke bestrijders werden gestimuleerd werden in 64 bomen maar 28 nesten aangetroffen. Dat is 85% minder dan het aantal nesten op de controlelocatie.
 • Gemeente Leiden opent het eerste rivierdonderpaddenhotel
  [released on: 10/09/2018]
  Het eerste rivierdonderpaddenhotel van Nederland, waarschijnlijk zelfs van de wereld, is vanmiddag in Leiden feestelijk geopend door de Leidse wethouder Martine Leewis (Duurzaamheid, Mobiliteit, Beheer Openbare Ruimte). Het hotel dient als nieuwe huisvesting voor de bedreigde en beschermde rivierdonderpadden, zodat zij veilig zijn voor roofdieren.
 • Rotfruitschaal voor dag- en nachtvlinders
  [released on: 10/09/2018]
  Het is september en dat is de maand dat veel fruit rijp en overrijp wordt. Dat laatste is een heerlijke voedselbron voor vlinders. Rot fruit wordt druk bezocht door zowel dag- als nachtvlinders. Verzamel je rotte fruit op een schaal buiten in je tuin en je kunt ze prima bekijken.
 • Boletenrijkdom groter dan gedacht, blijkt uit nieuw standaardwerk over paddenstoelen
  [released on: 09/09/2018]
  In ons land is onlangs een nieuw standaardwerk verschenen: het zevende deel van de Flora Agaricina Neerlandica dat handelt over twee groepen (ordes) van paddenstoelengeslachten, de melkzwammen en de boleten. Vooral de indeling van de boleten is flink op de schop gegaan. Zo blijkt op basis van DNA-analyses dat sommige paddenstoelen die uiterlijk verwant lijken, helemaal niet verwant zijn.
 • Belang biodiversiteit voor boer groter dan gedacht
  [released on: 08/09/2018]
  In de reguliere landbouwpraktijk wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het uitgangsmateriaal, de bodemkwaliteit, bemesting, onkruidbestrijding en dergelijke. Opvallend weinig aandacht wordt besteed aan het belang van ecosysteemdiensten. Onderzoek van Thijs Fijen van Wageningen University & Research en collega’s laat nu het belang zien van wilde bestuivers bij regulier agrarisch beheer.
 • Tapuit verdwijnt als broedvogel uit Gelderland
  [released on: 07/09/2018]
  De tapuit heeft het in Nederland en de ons omringende landen moeilijk. Dit jaar is er zelfs geen enkel broedgeval op de Veluwe gevonden. Daarmee is deze vogel in Gelderland als broedvogel vermoedelijk uitgestorven.
 • Marker Wadden: verrassend rijk banket voor vogels & vissen
  [released on: 07/09/2018]
  Zaterdag 8 september wordt het eerste eiland van de Marker Wadden door Natuurmonumenten feestelijk geopend voor het publiek. Vanaf dat moment kan iedereen met eigen ogen gaan zien hoe rijk de natuur nu al geworden is in dit nieuwste stukje Nederland.
 • Vleermuizen twitteren er stiekem op los
  [released on: 07/09/2018]
  Nu de zomer aan haar einde komt en de schemer eerder invalt is het laat in de avond donker en stil op straat. Alhoewel… stil? Dat lijkt vaak maar zo. Terwijl u rond elf uur ’s avonds nog even de hond uitlaat, twitteren hitsige vleermuizen er boven uw hoofd op los: voor hen is de paartijd aangebroken.
 • Zeldzame tweede generatie grote vuurvlinders
  [released on: 06/09/2018]
  Het extreem warme weer van de afgelopen maanden heeft opmerkelijke effecten op de grote vuurvlinder, een bijzondere vlindersoort in Nederland. De Nederlandse ondersoort batava is een 'endemische ondersoort', dat betekent dat hij alleen in Nederland voorkomt. Dit jaar heeft de vlinder een tweede generatie, wat voor deze ondersoort uiterst zeldzaam is.
 • Niet alleen droge voeten, maar ook prachtig erfgoed
  [released on: 06/09/2018]
  Komend weekend vindt op 8 en 9 september de jaarlijkse Open Monumentendag plaats. Meer dan 4000 monumenten zijn dan gratis toegankelijk voor iedereen. Dit jaar is het thema ‘In Europa’. De strijd tegen en omgang met het water maakt ons als land uniek: als geen ander land kan Nederland zeggen dat het geheel door de mens is gemaakt. Dit leverde naast droge voeten ook prachtige stukjes erfgoed op.
 • Groene schoolpleinen zijn gezond en verlagen pestgedrag
  [released on: 06/09/2018]
  Op groene schoolpleinen komt minder pestgedrag voor en ze bevorderen de gezondheid van kinderen. Bovendien zijn groene schoolpleinen leerzaam, aantrekkelijk en avontuurlijk; ze zorgen voor biodiversiteit en leveren een bijdrage aan het klimaat- en watervriendelijk maken van de omgeving. Scholen in Noord-Brabant kunnen subsidie aanvragen om hun schoolplein te vergroenen.
 • Plaatselijk veel engerlingen ondanks droogte 2018
  [released on: 05/09/2018]
  Op diverse plekken worden momenteel veel engerlingen van zowel de rozenkevers als van de meikevers gezien. De droogte heeft blijkbaar geen invloed gehad op de larven en op de eitjes die in het voorjaar zijn afgezet.
 • Nieuwe impuls voor behoud Antilliaanse leguaan
  [released on: 05/09/2018]
  De invasieve groene leguaan heeft Sint Eustatius bereikt. Door concurrentie in leefgebied, voedsel en hybridisering bedreigt hij daar nu de ernstig bedreigde Antilliaanse leguaan. Een recente nieuwe financiële impuls biedt STENAPA en RAVON de mogelijkheid om nieuwe beschermingsacties te starten en daarmee de populatie nog beter te beschermen.
 • Het is weer tijd voor de nationale huis- en tuinspinnentelling!
  [released on: 04/09/2018]
  Komend weekend, 8 en 9 september, mag iedereen weer op zoek naar spinnen in zijn eigen tuin en huis. Het is alweer de zesde keer dat deze Nationale Spinnentelling wordt gehouden. Het seizoen is dit jaar vreemd verlopen met veel warmte en droogte en we zijn benieuwd hoe de spinnen daarop hebben gereageerd.
 • Wortels van planten die hun leefgebied uitbreiden geven hint over woekerpotentie
  [released on: 04/09/2018]
  De meeste planten die binnen een continent opschuiven naar een nieuw leefgebied, door bijvoorbeeld klimaatverandering, zullen de oorspronkelijke soorten niet gaan overwoekeren. Maar soorten met voor dat gebied nieuwe worteleigenschappen hebben wel woekerpotentie. NIOO-onderzoeker Rutger Wilschut promoveerde in Wageningen op zijn onderzoek aan zulke ‘areaaluitbreidende' planten.
 • Boomklever verovert heel Nederland
  [released on: 04/09/2018]
  Waar de meeste andere vogels stil zijn in deze tijd van het jaar, is de boomklever luidruchtig aanwezig. Ze bewaken hun territorium fanatiek. En dat is bijna overal tegenwoordig. Deze ooit schaarse bosvogel heeft langzaam maar zeker vrijwel heel Nederland veroverd. Zelfs midden in de stad vind je tegenwoordig boomklevers. Hoe kan dat?
 • Rood weeskind veel gezien
  [released on: 03/09/2018]
  Het rood weeskind is een zeer grote nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae). In 2018 is deze vlinder heel veel waargenomen. Hij komt best veel voor in Nederland, maar toch hebben de meeste mensen deze indrukwekkende vlinder nog nooit gezien.
 • Mezenonderzoek wijst op illegaal gebruik bestrijdingsmiddelen tegen buxusmot
  [released on: 02/09/2018]
  In pimpel- en koolmezen, verzameld in stedelijke gebieden waar buxusmotten worden bestreden, zijn maar liefst 14 verschillende pesticiden aangetroffen. Dat is de uitkomst van verkennend onderzoek door CLM Onderzoek en Advies, waaraan ook het NIOO-KNAW heeft meegewerkt. Geen van de middelen is voor particulieren toegelaten; dit wijst op mogelijk illegaal gebruik.
 • Beleef het bronstspektakel in Brabant
  [released on: 02/09/2018]
  Eind september kunnen bezoekers op zoek naar bronstige edelherten in Het Groene Woud. Brabants Landschap, ARK Natuurontwikkeling en SPPiLL organiseren in de herfst weer bronstexcursies naar deze koningen van het woud. De excursies beginnen twee weken later dan afgelopen jaar, omdat toen bleek dat de indrukwekkende paartijd in het edelhertengebied later op gang kwam dan gedacht.
 • 1400 nieuwe soorten in jubilerend tijdschrift
  [released on: 01/09/2018]
  Op 1 augustus verscheen het 50ste nummer van Nederlandse Faunistische Mededelingen. Dit tijdschrift is gewijd aan insecten en andere kleine beestjes. In deze aflevering worden 11 nieuwe soorten voor Nederland gemeld, twee cicaden, een mosdiertje en acht vliegen. In de afgelopen 40 jaar zijn ruim 1400 nieuwe soorten voor Nederland vastgelegd, maar liefst 6% van de Nederlandse fauna.
 • Maasheggengebied erkend als ‘UNESCO biosfeergebied’
  [released on: 31/08/2018]
  Het Maasheggengebied in de Noordelijke Maasvallei krijgt een speciale erkenning. UNESCO wees de Brabantse Maasheggen namelijk aan als 'biosfeergebied'. Biosfeergebieden zijn gebieden met een speciale status waar mens en natuur samenkomen. De Maasheggen is het enige biosfeergebied van Nederland. Het is een veilige thuishaven voor planten en dieren en belangrijk in tijden van klimaatverandering.
 • Kosten en baten bijvriendelijk beheer
  [released on: 31/08/2018]
  Steeds meer beheerders van gemeentelijk groen zijn geïnteresseerd in bijvriendelijk beheer. Maar wat kost dat nu eigenlijk en wat levert het op ten opzichte van bijvoorbeeld traditioneel gazonbeheer? Groene Cirkel Bijenlandschap heeft dit overzichtelijk op een rij gezet in een nieuwe brochure. Wat blijkt: bloemrijk gras hoeft helemaal niet duur te zijn en is vaak zelfs goedkoper!
 • Leren uit de ondergrond om rivieren weer te laten slingeren
  [released on: 31/08/2018]
  Steeds meer rivieren en beken in Nederland worden weer slingerend gemaakt. Het vereist meer kennis over hoe riviersystemen functioneren als ze weer de vrije loop krijgen. Hoe en waar ontstaan bijvoorbeeld rivierbochten als je de oeverbescherming verwijdert? De ondergrond is als een geschiedenisboek. Ze kan inzicht geven in hoe rivieren vroeger functioneerden en hoe ze dat mogelijk weer gaan doen.
 • Stekeligheden genoeg: tijd voor oprichting Egelwerkgroep Nederland
  [released on: 30/08/2018]
  Een bekende verschijning in voor- en achtertuin: de egel. Maar hoe gaat het nu eigenlijk met deze kleine stekelbol in Nederland? Hoe gaan egels om met de verstening van tuinen? Hoe zorgen we ervoor dat minder egels worden overreden? Hoe help je de egel vooruit? Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden is de ‘Egelwerkgroep Nederland’ opgericht.
 • Maatregelen tegen verdroging Bossche Broek
  [released on: 30/08/2018]
  Met de natuur in het Bossche Broek gaat het niet zo goed. Het Bossche Broek verdroogt waardoor de bijzondere flora en fauna in dit gebied dreigen te verdwijnen. Om dit te voorkomen en om de kwaliteit en de diversiteit te behouden en te verbeteren, voert Staatsbosbeheer in opdracht van de Provincie Noord-Brabant werkzaamheden uit. Dit vindt plaats van half september tot eind december 2018.
 • Scheefbloemwitje in een nectarkroeg!
  [released on: 29/08/2018]
  Op het Kootwijkerzand zijn nectarkroegen gemaakt voor de heivlinder, kommavlinder en vooral de uiterst zeldzame kleine heivlinder. Deze soorten blijken regelmatige bezoekers: vooral blauwe knoop en vlinderstruik bezoeken de vlinders vaak om te drinken. Op 28 augustus was er wel een heel verrassende gast in een van de kroegen: een scheefbloemwitje.
 • Wat is het effect van de droge, hete zomer op reptielen en amfibieën?
  [released on: 29/08/2018]
  De effecten van de hete, droge zomer voor reptielen en amfibieën zijn pas op langere termijn zichtbaar. Verschillende soorten zullen de afgelopen zomer heel goed of juist moeilijk zijn doorgekomen. Factoren als broeihooptemperatuur, schade aan struikheide, het mooie voorjaar, uitdrogend voortplantingswater en op langere termijn opgedroogd leefgebied van predatoren spelen allemaal een rol.
 • De zwartkop, de bessenplukker
  [released on: 28/08/2018]
  Einde zomer en het is stil in de achtertuin. Het lijkt alsof er niet zoveel gebeurt. Maar wie oplet ziet de zwartkop: hij eet zijn buik rond met bessen. In september vertrekken de meeste zwartkoppen naar het zuiden. Om voldoende energie te hebben voor deze lange reis, moeten ze nu flink 'opvetten'.
 • Groot herstelinfuus voor Tengere distel op Wierdijk
  [released on: 28/08/2018]
  De Tengere distel is een stekelige zeldzaamheid. De kans is groot dat u hem nog nooit hebt gezien. U kunt hem vinden op de Wierdijk, nabij het dorpje Hippolytushoef in de kop van Noord-Holland. FLORON, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Staatsbosbeheer werken samen aan het herstel van deze soort.
 • Pioniers profiteren van droogte langs rivieren
  [released on: 27/08/2018]
  Door de lage waterstanden in de grote rivieren vallen op veel plekken oevers droog. Droogvallende oevers van plassen vormen de ideale groeiplaats van veel bijzondere pionierplanten. De buien van afgelopen week zorgen ervoor dat deze nu weer massaal kiemen.
 • Extra vlindergeneraties door warme zomer
  [released on: 27/08/2018]
  Dankzij het warme weer afgelopen zomermaanden, lijken veel vlinders extra generaties te hebben deze nazomer. Zo zijn er aanwijzingen voor tweede generaties van onder andere kleine ijsvogelvlinder, heideblauwtje, groot dikkopje, veenhooibeestje en grote vuurvlinder. Zoals de laatste jaren al gebruikelijk was, heeft het landkaartje momenteel een grote (extra) derde generatie.
 • Gehoornde slijmvis meest opvallende winterslachtoffer afgelopen winter
  [released on: 26/08/2018]
  Herinnert u zich nog de afgelopen koude winter, met ijspret tot begin maart? Toen troffen we als gevolg van de lage zeewatertemperaturen grote aantallen dode Fluwelen zwemkrabben aan in de Oosterschelde. Nu, midden in de zomer, kunnen we echter vaststellen dat de Gehoornde slijmvis een veel groter slachtoffer is geworden van het langdurig koude zeewater in de winter van 2017-2018.
 • Poep blijkt essentieel bij speurtocht naar wolf op Veluwe
  [released on: 24/08/2018]
  Vanmorgen maakten BIJ12 en WENR bekend dat er twee nieuwe wolven zijn geïdentificeerd door DNA-onderzoek. Na diverse zichtwaarnemingen op het noordelijke deel van de Veluwe is de laatste maanden intensief veldonderzoek gedaan naar de aanwezigheid van een wolf. Vrijwilligers van Wolven in Nederland hielden kilometers aan zandpaden in de gaten op kenmerkende aanwijzingen: wolvenkeutels.
 • Gelderland: denk bij slopen aan de aanwezigheid van dieren!
  [released on: 24/08/2018]
  Het slopen van gebouwen kan schade veroorzaken voor beschermde soorten vleermuizen, gierzwaluwen, mussen, uilen en steenmarters. Omdat er in de praktijk nogal eens iets mis gaat, brengen de Provincie Gelderland en de omgevingsdienst Rivierenland nu een folder uit om gemeenten en initiatiefnemers te informeren.
 • Opnieuw nieuwe mineermotten op smalbladige wilgen in Nederland en België
  [released on: 23/08/2018]
  Er zijn twee mineerders van smalbladige wilgen ontdekt, die nog niet eerder in Nederland en België waren aangetroffen. Het gaat om de slakkenspoormotten Phyllocnistis valentinensis en een mysteriesoort. Vorig werden jaar grote aantallen van de smalle wilgenmineermot voor het eerst in Nederland gevonden; deze soort is nu ook voor het eerst in België aangetroffen.
 • Warme sneeuwbal als overwinteringstactiek
  [released on: 23/08/2018]
  Afgelopen weken is in het toonaangevende tijdschrift Nature gepubliceerd dat de Ussurische buisneusvleermuis op een wel erg bijzonder manier overwintert, namelijk opgerold als balletje in de sneeuw. Een welkom cool nieuwtje in deze bijzonder warme zomer.
 • Met waarden van groen en blauw om de tekentafel
  [released on: 23/08/2018]
  Hoe overtuig je stedenbouwkundigen en beleidsmakers ervan dat er bij stedelijke ontwikkeling meer aandacht moet komen voor groen en blauw? Dit kan door de maatschappelijke baten van dit natuurlijk kapitaal te presenteren in de te ontwikkelen ruimte. Het Natuurlijk Kapitaal model maakt dit mogelijk.
 • Jongeren vinden twee nieuwe bodemdieren voor Nederland in het Savelsbos
  [released on: 22/08/2018]
  Tijdens een excursie van de JNM – Jongeren in de Natuur werden in één dag twee nieuwe soorten bodemdieren voor Nederland ontdekt: een miljoenpoot en een springstaart. De excursie ging over bodemdieren; uit de resultaten blijkt dat in het Savelsbos nog veel te ontdekken valt.
 • Smient op de Rode én de Blauwe Lijst
  [released on: 21/08/2018]
  Broedende smienten staan nu op de nieuwe Rode Lijst. Dat is echter niet eens zulk slecht nieuws, want voorheen broedden ze hier niet en nu wél. Overwinterende smienten gaan daarentegen in aantal achteruit en moeten we extra in de gaten houden, omdat ze op de Blauwe Lijst staan. Wat is dat nou weer?
 • Scheefbloemwitje zet opmars voort
  [released on: 20/08/2018]
  Het scheefbloemwitje is in 2015 voor het eerst in Nederland gezien, en sindsdien is de soort met een enorme opmars bezig. Per generatie, en er zijn vier tot vijf generaties per jaar, kan de soort zeker een kilometer of 50 uitbreiden. Inmiddels zijn er ook uit de provincies Drenthe en Groningen bevestigde meldingen.
 • Dood hout moet!
  [released on: 20/08/2018]
  Het aantal soorten doodhoutkevers in Nederland lijkt toe te nemen. De afgelopen jaren zijn er veel soorten als nieuw voor Nederland gepubliceerd. Helaas is er de laatste jaren een kentering te bespeuren. Onder andere door de toegenomen vraag naar hout voor energieopwekking wordt er meer dood hout uit de bossen verwijderd. Dat schaadt de biodiversiteit van de Nederlandse bossen.
 • Wisenten wennen aan recreanten
  [released on: 19/08/2018]
  De Universiteit Utrecht heeft in opdracht van ARK Natuurontwikkeling onderzoek gedaan naar de reacties van wisenten op verschillende soorten recreanten. Daaruit blijkt dat wisenten en bezoekers goed samengaan, mits de dieren de tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe leefgebied, en bezoekers zich houden aan de richtlijn om op 50 meter afstand tot de dieren te blijven.
 • Watervleermuizen zwermen ook tijdens de warmste nacht ooit
  [released on: 17/08/2018]
  Vorige week, op de warmste nacht ooit gemeten in Nederland, gingen enkele leden van de vleermuiswerkgroep Wageningen extreem vroeg op pad om verblijfplaatsen op de Grebbeberg te zoeken. Veel mensen worden lamlendig van dit warme weer, maar dat gold niet voor de vleermuizen: er waren opvallend veel vleermuizen te horen. De onderzoekers vonden de eerste verblijfplaatsen van zwermende dieren al snel.
 • Vrouwtje steppekiekendief van 2017 keert terug; nu in een gemengd 'huwelijk'
  [released on: 16/08/2018]
  In 2017 werden we verrast door de aanwezigheid van een paartje broedende steppekiekendieven: het eerste officieel vastgestelde broedpaar in Nederland. Natuurlijk vroeg iedereen zich af of het succesvolle paar in 2018 terug zou komen. En opnieuw werden we verrast: het vrouwtje keerde in mei 2018 terug naar dezelfde akker in de provincie Groningen. Nu gepaard met een mannetje grauwe kiekendief!
 • Buxusmot nu bijna in heel Nederland
  [released on: 16/08/2018]
  Terwijl de nazomergeneratie nog niet eens op haar piek is, zien we toch alweer een forse uitbreiding van de buxusmot. Deze invasieve exoot, die pas iets meer dan tien jaar in Europa is, wordt dit jaar ook steeds meer in Noord-Nederland gezien. Het duurt niet lang meer of heel Nederland is gekoloniseerd.
 • Agrarisch natuurbeheer blijkt effectief voor zeldzame Limburgse amfibieën
  [released on: 15/08/2018]
  Met hulp van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) voeren agrariërs en particulieren maatregelen uit ter bevordering van de leefgebieden van een aantal zeldzame Limburgse amfibieën. In Zuid-Limburg levert dit al mooie resultaten op. In Cadier en Keer koloniseerden geelbuikvuurpadden een nieuwe poel; op andere plekken verschenen vroedmeesterpadlarven in poelen met een stapelmuurtje.
 • Grootschalig voedselbos in Schijndel in ontwikkeling
  [released on: 15/08/2018]
  Het voedselbos is een nieuw fenomeen in Nederland. Het aantal voedselbossen groter dan vijf hectare is op één hand te tellen. In Schijndel ontstaat de komende jaren het grootste productievoedselbos van Nederland. Het moet een voedselproducerend systeem worden, gericht op het economisch haalbaar telen van voedsel in een (natuurlijk) bossysteem.
 • Beheermaatregelen Kruipend moerasscherm in Brabant lijken succesvol, maar het blijft maatwerk
  [released on: 14/08/2018]
  Kruipend moerasscherm is een bedreigde soort in Europa. Ook in Nederland komt de soort beperkt voor met onder andere enkele vrij recent ontdekte groeiplaatsen in Noord-Brabant. Gericht maatwerkbeheer om deze soort te behouden is tot nu toe een uitdaging gebleken. FLORON en Brabantse terreinbeheerders onderzoeken nu welke maatregelen het beste werken. De eerste resultaten stemmen positief.
 • Vroege wegtrekkers sluipen het land uit
  [released on: 14/08/2018]
  De vogeltrek is in Nederland al begonnen. Hij is weliswaar nog lang niet op z’n hoogtepunt, maar enkele vroege wegtrekkers zijn al op weg naar het zuiden of zelfs al in Afrika gearriveerd. Ongemerkt zijn ze ineens verdwenen. Dag koekoek, dag fitis, dag spotvogel, dag gierzwaluw. De vroege wegtrekkers sluipen het land uit.
 • Klimaatbestendig beheer voor de heidefauna
  [released on: 13/08/2018]
  Deze zomer benadrukt het nog eens: klimaatverandering vergt aanpassingen, ook in het natuurbeheer. De omgang met droogte, maar ook extreme neerslag vragen aandacht. Voor de dieren op de heide is maatwerk vereist om te voorkomen dat populaties verdwijnen. Het gentiaanblauwtje is daarbij een van de meest bedreigde soorten. Een recent verschenen brochure helpt vrijwilligers en beheerders op weg.
 • Zomers mysterie met winterse zeenaaktslak
  [released on: 12/08/2018]
  Tijdens de warmste dagen van deze record zomer zijn er hele jonge Rosse sterslakken in de Oosterschelde aangetroffen. Dat is opmerkelijk omdat deze soort hoofdzakelijk in winter en voorjaar wordt gezien, en er bij Stichting ANEMOON nooit waarnemingen van oktober binnenkomen. De aanwezigheid van deze jonge dieren in de zomer vormt al langer een klein mysterie waar nog geen verklaring voor is.
 • Van Gogh Nationaal Park in oprichting
  [released on: 12/08/2018]
  Bij de verkiezing ‘Het mooiste natuurgebied van Nederland’ greep Van Gogh Nationaal Park net naast de titel. De ambities van de organisaties achter het park zijn echter hoog, daarom gaan zij door met de realisatie van de plannen. Commissaris van de Koning Wim van de Donk lanceerde symbolisch het Nationaal Park in oprichting en gaf het startsein voor de organisatie van de Landschapstriënnale 2020.
 • Verzamelen van essen die mogelijk resistent zijn tegen essentaksterfte in volle gang
  [released on: 12/08/2018]
  In het afgelopen jaar zijn na meldingen via Essentaksterfte.nu 155 essen verzameld die mogelijk resistent zijn tegen essentaksterfte. Dit heeft inmiddels 1500 nieuwe boompjes opgeleverd voor onderzoek. Volgende week worden de eerste bomen getoetst op hun resistentie tegen de schimmel. Om minimaal 200 gezonde essen te verzamelen roepen we het publiek op om de mate van aantasting te blijven melden.
 • Soortbescherming in Gelderland: van schade beperken naar bevorderen biodiversiteit
  [released on: 11/08/2018]
  Het gaat niet goed met gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. En ook andere soorten hebben het zwaar. In Gelderland lijkt een nieuwe aanpak voor soortbescherming veelbelovend. Niet het tegengaan van schade staat hierin centraal, maar het verbeteren van leefgebieden. Bijvoorbeeld door nestkasten te plaatsen en het voedselaanbod te vergroten. Apeldoorn, Lochem en Nijmegen doen een pilot.
 • Atlas-kaarten geven inzicht bij Stadsvisie Ede
  [released on: 10/08/2018]
  De op komst zijnde Omgevingswet verplicht elke gemeente in Nederland een Omgevingsvisie op te stellen. De gemeente Ede wilde geen papieren rapport met mooie plannen, maar een online product. Dit resulteerde in de online Stadsvisie Ede, waarin Atlas-kaarten zijn gebruikt om meer inzicht te geven in de regionale situatie. Projectleider Dave Alberts vertelt over de samenwerking met de Atlas.
 • Weidesprinkhaan ontdekt bij Lonnekerberg
  [released on: 10/08/2018]
  Op 1 augustus werd een mannetje van de weidesprinkhaan in natuurterrein Lonnekerberg waargenomen. De laatste waarneming van deze zeer zeldzame sprinkhaan dateert van 26 jaar geleden bij Denekamp. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of er sprake is van een populatie, of dat het een zwerver uit een van de Duitse populaties betreft.
 • Wat voor #muizen en #spitsmuizen eten onze Utrechtse #kerkuilen?
  [released on: 09/08/2018]
  Op heel veel plekken in Nederland worden braakballen van kerkuilen verzameld om te achterhalen wat voor kleine zoogdiersoorten er in die verschillende gebieden gegeten worden. In Utrecht worden vanaf september maandelijkse pluisavonden georganiseerd. Welke (spits)muizen zullen gevonden worden in de Utrechtse braakballen?
 • Zeer zeldzame libellen aangetroffen in het Kuinderbos
  [released on: 09/08/2018]
  Het afgelopen jaar zijn in het Kuinderbos in de Noordoostpolder veel bijzondere libellen gevonden. Zo werden bij één poel vijf soorten witsnuitlibellen gezien, waaronder de zeer zeldzame sierlijke witsnuitlibel en de oostelijke witsnuitlibel. Deze laatste is op de enige andere plek in Nederland waar hij voorkwam al enige jaren niet meer aangetroffen.
 • Voor 40 procent plantensoorten wordt Nederland te warm
  [released on: 09/08/2018]
  Elke plantensoort heeft zijn eigen voorkeur voor de gemiddelde jaartemperatuur. Nu al is Nederland eigenlijk te warm voor zo’n 100 plantensoorten. Bij een verdere temperatuurstijging van drie graden zou Nederland voor bijna 500 plantensoorten te warm worden. Dit is 40 procent van alle soorten. Hieronder zijn 180 Rode Lijstsoorten. Nederland wordt echter ook geschikt voor 1000 zuidelijke soorten.
 • Eikenprocessierupsen zijn nooit weggeweest uit Nederland
  [released on: 08/08/2018]
  De eikenprocessierups is niet pas in 1989 in Nederland voor het eerst aangetroffen. Ze waren al voor 1900 op sommige plaatsen in grote aantallen aanwezig in Zuid-Nederland. Toen zijn al wegen afgesloten vanwege de overlast die de rupsen voor de omgeving konden opleveren. Redenen voor de recente toename zijn de aanplant van eiken, afname van natuurlijke vijanden en klimaatverandering.
 • Bittervoorn profiteert van verbeterde waterkwaliteit
  [released on: 08/08/2018]
  Door het verbeteren van de waterkwaliteit, het herstel van leefgebieden en de aanleg van vismigratievoorzieningen gaat het beter met veel vissoorten. Een bijzonder voorbeeld hiervan is de bittervoorn. Deze Europees beschermde kleine karperachtige neemt in heel Nederland toe, zo laten gegevens van het Meetprogramma Zoetwatervissen zien.
 • Brabant creëert kansen voor kwetsbare ‘natte’ natuur
  [released on: 07/08/2018]
  Natte Natuurparels zijn door de provincie aangewezen gebieden met bijzondere natuurwaarden. Het doel is om deze kwetsbare ‘natte’ natuur te behouden en te herstellen. Dankzij het project krijgen flora en fauna in Ossendrecht een betere ontwikkelingskans en ondervinden agrariërs minder wateroverlast bij veel neerslag. In Breda zorgt een verbinding van gebieden voor natuurlijke waterzuivering.
 • Zwarte ooievaar duikt overal op in augustus
  [released on: 07/08/2018]
  De zwarte ooievaar is een zeldzame en prachtige vogel, die al jaren kandidaat is een nieuwe broedvogel te worden in Nederland. Wie de zwarte parel wil zien moet in augustus toeslaan. Dan trekt hij door Nederland en kan hij overal opduiken, zelfs op de meest onverwachte plekken.
 • Weinig vlinders in tuinvlinderteltiendaagse
  [released on: 06/08/2018]
  In de tiende editie van de tuinvlindertelling zijn gemiddeld acht vlinders per telling doorgegeven. Dat is de helft van het gemiddelde van de afgelopen jaren. Ook het aantal soorten dat is gemeld ligt met 3,5 per telling duidelijk lager. Het langdurige warme en droge weer is de belangrijkste oorzaak.
 • Het hete vlinderjaar 2018
  [released on: 06/08/2018]
  De hitte, de droogte, het is niet uit de media weg te slaan. Het is dan ook uitzonderlijk wat we dit jaar meemaken. Ook de vlinders reageren op de omstandigheden en dat maakt 2018 tot nu toe tot een zeer bijzonder vlinderjaar. Of het uiteindelijk ook een goed of een slecht jaar voor vlinders wordt, moet nog blijken.
 • Kraansvlak draagt bij aan behoud wisent in Europa
  [released on: 05/08/2018]
  Dit jaar zijn vier wisentkalfjes geboren in duingebied Kraansvlak, onderdeel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De kudde bestaat nu uit 26 wisenten. In totaal zijn er in het wisentproject van PWN en ARK Natuurontwikkeling de afgelopen tien jaar 33 kalfjes geboren. De kudde in het Kraansvlak levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan de toename van deze nog altijd bedreigde diersoort.
 • Jong grut doet het goed in het groen
  [released on: 04/08/2018]
  In het Brabantse natuurgebied Het Groene Woud zijn dit jaar al drie edelhertkalfjes geboren. Bijna anderhalf jaar na uitzet in De Scheeken bij Best, bestaat de groep uit 21 edelherten. De dieren doen het goed in het gebied en vervullen hun rol met verve. Ze zorgen voor meer leven in het landschap met hun specifieke gedrag en graasgewoonten.
 • Bosmuis, gewone pad en... de ‘dark room’
  [released on: 03/08/2018]
  Amfibievoorzieningen bestaande uit passages (tunnels) en geleidingsschermen zorgen op veel plaatsen in Nederland voor de veilige oversteek van kikkers, padden en salamanders tussen hun overwinteringsplaatsen en de voortplantingswateren. Bij deze voorzieningen vindt een stuwing van dieren plaats en predatoren zouden daar eenvoudig op in kunnen spelen… in theorie althans.
 • #Vleermuizen in het daglicht
  [released on: 03/08/2018]
  De droogte houdt aan. Mens en dier proberen zich zo goed mogelijk aan te passen aan de zomerse temperaturen. Ook vleermuizen kunnen soms ander gedrag vertonen dan gebruikelijk. Wanneer het in hun verblijfplaats echt te warm wordt, zijn vleermuizen soms zelfs genoodzaakt om overdag naar buiten te vliegen. En op zo’n tijdstip liggen weer andere predatoren op de loer.
 • Het Familievarken
  [released on: 02/08/2018]
  Innovators Frank Wind en Tjacko Sijpkens stelden zichzelf de vraag: kunnen wij varkens een prettig leven bieden in een varkensstal? Want ook varkens ervaren stress. Dat is niet fijn en ongezond! Samen met varkensboeren, wetenschappers, technologen, architecten en bouwers bedachten ze hoe ze een omgeving zonder stress kunnen maken en welke dingen ervoor kunnen zorgen dat varkens gelukkig zijn.
 • Kleine tanglibel nu echt in Nederland?
  [released on: 02/08/2018]
  De kleine tanglibel is de afgelopen decennia al een aantal keren opgedoken in Nederland, maar lijkt nu echt een populatie te hebben. In Limburg zijn wel acht tegelijk gezien, met dit hoge aantal lijkt er sprake te zijn van echte vestiging. Hoe duurzaam deze is zal de komende jaren blijken.
 • Deltaplan Biodiversiteitsherstel: van droombeeld naar actie
  [released on: 01/08/2018]
  Eind augustus maakt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar visie op landbouw en natuur in Nederland bekend. Een belangrijk moment voor het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, waar natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven sinds eind vorig jaar aan werken.
 • Nieuwe populatie gladde slang ontdekt op Zuid-Veluwe; het gevolg van een ecoduct?
  [released on: 01/08/2018]
  De landelijk bedreigde gladde slang is moeilijk waar te nemen en inventarisatie vereist ervaring en specifieke weersomstandigheden. De soort heeft in Nederland een zwaartepunt qua verspreiding op de Veluwse heideterreinen. Hoewel de verspreiding redelijk goed in kaart is gebracht, worden er sporadisch nog leuke ontdekkingen gedaan. In 2017 was dit het geval op de Doorwerthsche Heide in Gelderland.
 • Weersomstandigheden ideaal voor hooikoortsplant Alsemambrosia
  [released on: 01/08/2018]
  De uitheemse hooikoortsplant Alsemambrosia groeit het snelst bij temperaturen rond de 31 graden Celsius. Zijn opmars in Nederland lijkt zich de laatste jaren te stabiliseren, maar tot en met begin juli werden dit jaar al meer waarnemingen doorgegeven dan in voorgaande jaren. Om te zien of de populatie inderdaad stabiliseert roepen we iedereen op ambrosia door te geven en de planten te verwijderen.
 • Nieuw #wolventerritorium naast Nederlandse grens
  [released on: 31/07/2018]
  Gisteren is er nieuws naar buiten gekomen dat op 20 kilometer van de Nederlandse grens, in de buurt van het Duitse Meppen, 6 wolvenwelpen zijn geboren. Op het moment dat er welpen worden geboren, is er sprake van een gevestigde wolvenroedel. In heel Nedersaksen, de Duitse Bondsstaat welke grenst aan Noord-Nederland, leven nu 16 roedels en 4 paartjes (nog zonder jongen).
 • Tuinvlinderteltiendaagse in volle gang
  [released on: 31/07/2018]
  Vanaf afgelopen vrijdag worden overal in Nederland de vlinders in tuinen geteld. De extreme weersomstandigheden van de afgelopen maanden hebben gezorgd voor een andere tuinvlinderbevolking dan in de voorgaande jaren. De koolwitjes voeren de lijst aan en de winnaar van de laatste edities, de atalanta, staat in de voorlopige stand pas op plek 4.
 • Soepschildpad delft eigen zeemansgraf door invasie van vreemd zeegras
  [released on: 30/07/2018]
  Een zeegrassoort uit de Rode Zee overwoekert de inheemse zeegrassoorten in het Caribisch gebied waarvan de groene zeeschildpad leeft. De iconische ‘soepschildpadden’ zien hun graasgebieden afnemen, want in het vreemde zeegras hebben zij weinig trek. De grote onderwatergrazers lijken met hun eetgedrag hun eigen zeemansgraf te delven.
 • Landplanten verdorren, waterplanten floreren en vissen zoeken een veilig heenkomen
  [released on: 29/07/2018]
  De extreme droogte van de afgelopen weken heeft grote invloed op diverse plantengemeenschappen. Daar waar landplanten het veelal moeilijk hebben met de aanhoudende droogte, onttrekken water- en oeverplanten zich deels aan de malaise en verkeren op verschillende locaties momenteel in de bloei van hun leven!
 • Grasland in Nederland tot 37% minder groen dan normaal door droogte
  [released on: 28/07/2018]
  Satellietbeelden uit de Groenmonitor van Wageningen Environmental Research laten zien dat het grasland in Nederland op dit moment 17% minder groen is dan normaal. De regionale verschillen zijn echter groot. In Groningen, Friesland en het Groene Hart valt het nog wel mee. Maar in Oost-Overijssel, Gelderland, Zeeland, delen van Brabant en Limburg en de kuststrook is het gras tot 37% minder groen.