This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

CBD News (What's new at the CBD)

Natuurbericht.nl

RDF feed: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/rss
 • Methaanbubbels zijn gevolg én oorzaak van temperatuurstijging
  [released on: 25/11/2017]
  Door klimaatverandering en de stijgende temperatuur worden er over de hele wereld steeds meer methaanbubbels gevormd. En het vrijkomen van methaan, een sterk broeikasgas, zorgt weer voor een verdere verhoging van de temperatuur: een vicieuze cirkel. Terugdringen van broeikasgas is dé manier om de vicieuze cirkel te doorbreken.
 • Kans op duurzaam blijven bewegen groter in het groen
  [released on: 24/11/2017]
  Mensen met overgewicht die in een groene of landschappelijk aantrekkelijke omgeving wonen slagen er na een leefstijlinterventie vaker in om hun nieuwe beweegniveau vast te houden.
 • Natuurherstel in Gelderland weer een stap verder
  [released on: 24/11/2017]
  Veel natuurgebieden zouden wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Ze zijn verdroogd, aangetast door water- en luchtverontreiniging, of ze zijn versnipperd door ander grondgebruik ertussenin. Voor de belangrijkste natuurgebieden, de Natura 2000-gebieden, zijn PAS-herstelprogramma’s gemaakt.
 • Regenwormen komen tot voortplanting op nagemaakte Marsbodem
  [released on: 23/11/2017]
  Twee jonge wormen zijn de eerste borelingen in Marsbodemexperimenten aan Wageningen University & Research. Onderzoeker Wieger Wamelink trof ze aan in de grondsoort afkomstig van NASA. Deze bodem is ongeveer gelijk aan de bodem op de planeet Mars. De experimenten zijn cruciaal om te onderzoeken of mensen zich in leven kunnen houden op de rode planeet door hun voedsel te verbouwen op Marsgrond.
 • Samenwerking helpt vleermuizen
  [released on: 23/11/2017]
  Het landschap tussen Noord- en Zuid-Limburg verbindt de voor vleermuizen belangrijke gebieden in noordwest en midden Nederland met de Zuid-Limburgse groeven. Met name het landschap van de waterwegen is hierin essentieel. Onderzoek van de Zoogdiervereniging laat zien dat samenwerking tussen de verschillende gebiedspartijen cruciaal is in het beheer van dit migratielandschap.
 • Impuls voor ecologisch bermbeheer in Drenthe
  [released on: 23/11/2017]
  Ecologisch bermbeheer staat volop in de belangstelling van burgers en overheden. Dat bleek uit het op 17 november gehouden symposium 'Drents bermbeheer', georganiseerd door De Vlinderstichting, FLORON en de provincie Drenthe. Het is nu hoog tijd om de vertaalslag naar de beheerpraktijk te maken. Hoe kan dat aangepakt worden?
 • Kwakbollen in het kanaal
  [released on: 22/11/2017]
  Tijdens visonderzoeken en zaklampexcursies zijn dit jaar in het Omval-Kolhorn kanaal in Noord-Holland op een groot aantal locaties rivierdonderpadden gevangen. Het stoer uitziende visje van amper 10 centimeter groot komt er nog algemeen voor. Dit is best bijzonder aangezien exotische grondels het leefgebied in grote delen van Nederland in rap tempo overnemen. Ook hier liggen ze op de loer.
 • Texel: een paradijs voor graslandpaddenstoelen
  [released on: 22/11/2017]
  Texel heeft een reputatie wat betreft het voorkomen van bijzondere graslandpaddenstoelen. Er is nog relatief veel grasland dat voor deze paddenstoelen geschikt is. Ondanks regen en wind was afgelopen weekend perfect om wasplaten te zoeken op Texel. Mycologen vonden Gewone weidewasplaten, Gele wasplaten en Oranje wasplaten. En ruim vijftig Granaatbloemwasplaten: twintig meer dan twee jaar geleden.
 • Gemeente Hoogeveen winnaar 'Beste bermbeheer Drenthe'
  [released on: 21/11/2017]
  Afgelopen vrijdag kwamen op het Drents provinciehuis in Assen ambtenaren, terreinbeheerders, boeren en natuurbeschermers samen voor de manifestatie 'Heel Drenthe Zoemt' en het gelijknamige symposium. ‘s Ochtends werden alle aanwezigen bijgepraat over de huidige stand van het Drentse boerenland en ’s middags werden de handen ineengeslagen voor een grotere biodiversiteit in het buitengebied.
 • Belang biologische klok zie je pas echt in het wild
  [released on: 21/11/2017]
  De impact van de biologische klok op de natuur en ons leven is enorm. Jetleg, paring, vogeltrek: heel veel is verbonden met de klok die in ons lichaam en dat van andere organismen de tijd bijhoudt. Het nieuwe nummer van het oudste wetenschappelijke tijdschrift ter wereld, Philosophical Transactions of the Royal Society B, is er geheel aan gewijd. Met de nadruk op onderzoek uit Nederland.
 • Europees landbouwbeleid faalt en is niet doelmatig
  [released on: 21/11/2017]
  De Europese Unie neemt zo nu en dan haar eigen beleid onder de loep. Maar voor het Europese landbouwbeleid, waar maar liefst 40% van het budget naartoe gaat, doet de EU dit niet. Onbegrijpelijk, want juist daar is dat hoognodig. Het Europese landbouwbeleid werkt niet, slokt te veel geld op en faalt opzichtig op het gebied van duurzaamheid. De vogels op het platteland verdwijnen dan ook rap.
 • De Nederlandse zeehond: ‘Holland's next top model’ voor onderzoek klimaatverandering op Arctische zeehonden
  [released on: 20/11/2017]
  Door de opwarming van het klimaat trekt het zee-ijs rond de noordpool zich terug. Wolf Mooij (NIOO-KNAW) en Geert Aarts en Sophie Brasseur (Wageningen Marine Research) gaan modellen ontwikkelen om beter te begrijpen wat de invloed daarvan is op de zeehonden in het gebied. De Nederlandse zeehond fungeert als modelsoort.
 • Lichtvervuiling heeft grote invloed op nachtdieren
  [released on: 20/11/2017]
  Net als alle dichtbevolkte gebieden in de wereld wordt Nederland ’s nachts steeds meer verlicht. Het wordt steeds duidelijker dat dit effecten heeft op nachtdieren. Kunstlicht kan bijvoorbeeld de biologische klok verstoren en de oriëntatie beïnvloeden. Tijdens het Openbare Verlichting Congres ‘Ruimte en Licht’ werden resultaten gepresenteerd van het grootschalige onderzoek ‘Licht op Natuur’.
 • Het groeiseizoen 2017 van een Bennekomse berk met de GrowApp in beeld
  [released on: 19/11/2017]
  Met de GrowApp is het seizoensverloop van een berk in Bennekom in beeld gebracht door er een time-lapse video van te maken. Uit de individuele foto’s is het verloop van de Groenindex bepaald. Een mooi nieuw onderzoeksinstrument voor De Natuurkalender.
 • Kleverige poelslakken: alleen nog verkleefd met natuurgebieden
  [released on: 19/11/2017]
  De Nederlandse populatie van de Kleverige poelslak was begin vorige eeuw één van de rijkste in Europa. Deze broze zeldzaamheid blijkt zich nu vrijwel alleen nog in natuurgebieden die in laagveengebied liggen te kunnen handhaven. Daarbuiten is hij in 80% van het oorspronkelijke leefgebied verdwenen, onder andere doordat water is verontreinigd met chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.
 • Verzuring bosbodems gaat door ondanks forse afname zure depositie
  [released on: 17/11/2017]
  De zure depositie uit de lucht is de afgelopen decennia fors afgenomen, maar het lijkt erop dat de bossen daar nog weinig profijt van hebben. Dit volgt uit een herbemonstering van eikenopstanden tussen 1990 en 2015. De verwering van bodemmineralen is nog steeds niet voldoende om de zure depositie te neutraliseren. De beschikbaarheid van o.a. calcium, magnesium en kalium is daardoor afgenomen.
 • Spannende ontwikkelingen in het Winterswijkse veen
  [released on: 17/11/2017]
  In en om het Natura 2000-gebied Korenburgerveen bij Winterswijk zijn de afgelopen jaren maatregelen uitgevoerd om het veen te vernatten en zullen de komende jaren nog meer maatregelen uitgevoerd worden. Door meer grond aan te kopen zal de gehele kom waarin het veen ligt, natuurgebied worden, waarin alle overgangen tussen hoogveen en kalkmoeras zich kunnen ontwikkelen.
 • Echte wintervlinders
  [released on: 16/11/2017]
  Wintervlinders: ze verschijnen pas na de eerste nachtvorst en blijven ongeveer tot begin januari. Ze doen hun naam dus echt eer aan. De kleine wintervlinder is de meest voorkomende. Deze kun je nu vrijwel overal in Nederland vinden: als je weet waar en wanneer je moet zoeken.
 • Grijze grootoorvleermuizen in Ottersum: een areaaluitbreiding noordwaarts?
  [released on: 16/11/2017]
  Tijdens zoldertellingen in de kerk van Ottersum (Noord-Limburg) zijn grijze grootoorvleermuizen aangetroffen: een stuk noordelijker dan waarvan deze soort toe nu bekend was. De grijze grootoorvleermuis zit in Nederland aan de noordgrens van zijn verspreiding. De komende jaren moet blijken of de soort zijn areaal als gevolg van de opwarming van de aarde naar het noorden uitbreidt.
 • Koolstofvastlegging Nederlandse vegetatie
  [released on: 16/11/2017]
  De nieuwe koolstofkaart van Atlas Natuurlijk Kapitaal biedt unieke informatie over hoeveel koolstof de Nederlandse vegetatie op jaarbasis vastlegt. Door een slimme combinatie van satellietgegevens met andere informatie kan de koolstofopname nu op lokaal niveau en met grote ruimtelijke en temporele nauwkeurigheid worden ingeschat. Dit is onder andere interessant voor beleidsmakers en agrariërs.
 • Veluwe in wereldwijd onderzoeksnetwerk grasland
  [released on: 15/11/2017]
  Natuurgebied Planken Wambuis op de Veluwe is als eerste Nederlandse locatie toegevoegd aan NutNet: een internationaal netwerk dat met eenvoudige experimenten wil bestuderen hoe grasland reageert op wereldwijde veranderingen.
 • Ruim honderd Gekraagde aardsterren in Arnhem
  [released on: 15/11/2017]
  In een Arnhems park verschenen deze herfst meer dan honderd Gekraagde aardsterren. Deze paddenstoel komt overal in Nederland voor, maar zo'n groot aantal is wel bijzonder. De meeste paddenstoelenkenners herkennen deze aardsterren zelf wel; maar de knollen waaruit ze zich ontplooien vaak niet. Ook in Arnhem vroeg men zich af wat die op tulpenbollen lijkende knollen waren: totdat ze openspleten.
 • Watervedermos bezit unieke manier van voorplanting: spruitende huikjes
  [released on: 14/11/2017]
  Bryologen van de BLWG en Naturalis hebben bij kweekproeven ontdekt dat Watervedermos over een unieke vorm van ongeslachtelijke voortplanting beschikt. Het voornamelijk onder water levende mos is in staat om vanuit de huikjes op de sporenkapsels nieuwe plantjes te laten ontspruiten. Dit is tot nu toe bij geen enkele andere mossoort vastgesteld.
 • Zelfs in deze kou zijn er nachtvlinders actief
  [released on: 14/11/2017]
  Je zou het niet denken, want vlinders associëren we toch vooral met warm weer, maar er zijn nachtvlinders die juist in het najaar, als de temperatuur flink daalt, actief worden. Zelfs nu zijn er nog heel wat soorten te vinden als je weet waar je moet zoeken.
 • Wolf aangereden in Overijssel
  [released on: 13/11/2017]
  Vanmorgen rond 8 uur is een wolf aangereden op de N343 tussen Kloosterhaar en Bergentheim. De politie was snel ter plaatse en heeft, conform het Wolvenprotocol, melding gedaan bij Wolven in Nederland. Het betreft de vierde zekere waarneming van een wolf dit jaar.
 • De 'Russen' komen
  [released on: 13/11/2017]
  Deze zomer zijn er langs de Grensmaas een aantal voor Nederland nieuwe russen, planten uit het geslacht Juncus, gevonden. Voor het merendeel zijn de soorten afkomstig uit Australië en Nieuw-Zeeland. De groeiplaatsen liggen in een in het kader van Ruimte voor de Rivier afgegraven gebied. Na herprofilering is er een gebied ontstaan waar vele soorten russen, zowel inheemse als exotische, groeien.
 • Verdwenen gewaande kraagbloedbij teruggevonden
  [released on: 13/11/2017]
  Op 17 mei 2017 werd de kraagbloedbij gevonden in het Buijtenland van Rhoon. Deze was al 19 jaar niet meer gezien in Nederland en is nieuw voor de provincie Zuid-Holland. De kraagbloedbij maakt onderdeel uit van een grotere groep bedreigde dieren van het agrarisch gebied. Mogelijk bieden de ontwikkelingen met natuurinclusieve landbouw bij Rhoon een laatste hoop voor soorten als de kraagbloedbij.
 • Samenwerking in agrarisch natuurbeheer: niet alleen in Nederland
  [released on: 12/11/2017]
  Het Nederlandse stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer met collectieven van boeren staat in Europa zeer in de belangstelling vanwege de vergaande samenwerking tussen boeren. Toch hebben ook andere lidstaten oplossingen om inspanningen van individuele boeren ruimtelijk beter te coördineren en samenwerking tussen boeren te stimuleren.
 • Vogelgriep in 2016 veroorzaakt door wilde trekvogels
  [released on: 11/11/2017]
  In november 2016 werd Nederland getroffen door het H5N8 vogelgriepvirus. Er werden veel dode wilde vogels gevonden, en verschillende pluimveebedrijven raakten besmet. Uit onderzoek blijkt nu dat wilde trekvogels uit Rusland de vogelgriep in 2016 naar Nederland brachten.
 • Blauwvintonijn terug van weggeweest in de Noordzee
  [released on: 10/11/2017]
  Een van de grootste en meest iconische vissen uit de oceaan zwemt, na tientallen jaren afwezigheid, opnieuw rond in de Noordzee. Goed nieuws voor de mariene biodiversiteit: Blauwvintonijnen behoren tot de meest bedreigde vissen ter wereld. In samenwerking met WWF voorzien Zweedse en Deense onderzoekers enkele dieren van zenders om de vissen optimaal te kunnen beschermen.
 • Zuurgraad van natuurbodems in heel Nederland op de kaart
  [released on: 10/11/2017]
  Door allerlei ruimtelijke informatie slim te combineren is er nu voor het eerst een landelijke pH-kaart voor alle natuur op het land. De zuurgraad van de bodem bepaalt voor een groot deel welke processen er in de bodem plaatsvinden, welke planten er voor kunnen komen en direct of indirect welke (bodem)dieren. De kaart is een belangrijk instrument voor natuurbescherming en natuurontwikkeling.
 • Juffers: ook in herfst en winter
  [released on: 09/11/2017]
  De Vlinderstichting krijgt nu regelmatig mailtjes en telefoontjes van mensen die een juffertje hebben gezien, en dat heel bijzonder vinden voor november. De echte libellentijd is inderdaad al weken voorbij, maar je kunt eigenlijk de hele winter juffers vinden. Als het zonnig en niet te koud is, zijn ze ook actief.
 • Herstel Gorsselse Heide afgerond
  [released on: 09/11/2017]
  Met een feestelijke bijeenkomst is 30 oktober gevierd dat het natuurherstelproject Gorsselse Heide afgerond is. Dit voormalig militair terrein van circa honderd hectare bij Zutphen is nu weer een gevarieerd vochtig heideveld met vennen en gagelstruwelen. Bijzonder is dat beheer en natuurherstel uitgevoerd worden door de Stichting Marke Gorsselse Heide, die actieve burgers uit de omgeving verenigt.
 • Hollandse vleermuizen in Duitse bunkers
  [released on: 09/11/2017]
  Veel bunkercomplexen langs de Nederlandse kust zijn ingericht als paar- en winterverblijfplaats voor vleermuizen. In de Natura 2000 gebieden Meijendel en Berkheide overwinteren tegenwoordig 450 tot 500 meervleermuizen in bunkers: dit is zeventig procent van het aantal in de winter getelde meervleermuizen in Nederland. Dit maakt deze gebieden tot de belangrijkste overwinteringsplek in ons land.
 • Kannibalisme bij de zandhagedis
  [released on: 08/11/2017]
  Voor het eerst is in Nederland een geval van kannibalisme onder zandhagedissen in het veld geobserveerd en vastgelegd. Op 27 september 2017 werd op de Wolfhezerheide een jong dier opgegeten door een volwassen vrouwtje, het slachtoffer werd in drie tot vier minuten levend en wel naar binnen gewerkt. Kannibalisme onder hagedissen wordt slechts zelden waargenomen.
 • Zeer zeldzame Geelroze vezeltruffels gewoon voor het oprapen
  [released on: 08/11/2017]
  Vorige week werd er in de Staatsbossen van Schoorl een plek ontdekt met een flink aantal zeer zeldzame Geelroze vezeltruffels. Ze lagen als gerooide aardappelen op het kale zand, gewoon voor het oprapen. De vindplaats is een kaal, zandig speelterrein, omgeven door Zwarte dennen. Door het wegstuiven van het zand tussen de boomwortels kwamen ze boven op het zand te liggen.
 • Gevaar vogelbotsingen onderschat bij vliegveld Lelystad
  [released on: 08/11/2017]
  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, inmiddels omgedoopt tot Infrastructuur en Waterstaat, heeft de afgelopen weken een zogeheten internetconsultatie over de toekomstige vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad gehouden. Het échte probleem, de locatie van het nieuwe vliegveld midden tussen vogelrijke gebieden wat voor onveilige situaties zal zorgen, wordt zo keurig omzeild.
 • Nieuwkomer kamferalant past bloeitijd aan om in Nederland te gedijen
  [released on: 07/11/2017]
  Door klimaatverandering hebben veel warmte-minnende plantensoorten uit Zuid-Europa zich de afgelopen jaren in Nederland kunnen vestigen. Eén daarvan is de kamferalant. Recent onderzoek onder leiding van de ETH Zürich en het Nederlands Instituut voor Ecologie laat zien dat deze plant in Nederland een stuk eerder bloeit dan in zuidelijkere gebieden. Zo kan hij zich succesvoller voortplanten.
 • Invasie van appelvinken
  [released on: 07/11/2017]
  Dit najaar worden opvallend grote aantallen appelvinken gezien. Zowel in Nederland als in de omringende landen. Het is de grootste invasie die tot nu toe is opgemerkt.
 • Kansen voor Kruipend moerasscherm
  [released on: 07/11/2017]
  Kruipend moerasscherm is één van de meest bedreigde soorten van Europa. Gelukkig duikt de plant soms spontaan weer op na herinrichtingsmaatregelen. Er is echter onvoldoende kennis over het optimale beheer voor deze soort. In Brabant wordt daarom door terreinbeheerders en FLORON geëxperimenteerd met verschillende beheervormen. De eerste resultaten zijn onlangs tijdens een workshop besproken.
 • Veenbodems stoten meer CO2 uit dan bossen en bodems vastleggen
  [released on: 06/11/2017]
  Bossen en andere vegetatie leggen jaarlijks bijna 3,6 megaton CO2 vanuit de atmosfeer vast in biomassa. Dit komt overeen met 2 procent van de jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot. Echter, door voortdurende ontwatering van veengebieden, voornamelijk voor de landbouw, stoten veenbodems jaarlijks bijna 7 megaton CO2, vrijwel het dubbele, uit.
 • Voor tweede keer op rij iets minder plastic in stormvogelmagen
  [released on: 06/11/2017]
  Elk jaar brengt Wageningen Marine Research in opdracht van Rijkswaterstaat een rapport uit omtrent de hoeveelheid plastics in magen van in Nederland gevonden Noordse Stormvogels. Dit is een graadmeter voor Nederlands en Europees beleid ten aanzien van zwerfvuil in het Noordzeegebied. Vorig jaar werd voor het eerst een voorzichtige afname waargenomen, deze heeft zich dit jaar voortgezet.
 • Vrijwilligers helpen sleedoornpage in essenhakhout van Overlangbroek
  [released on: 06/11/2017]
  Afgelopen zaterdag was het Landelijke natuurwerkdag. Op honderden plekken staken vrijwilligers de handen uit de mouwen voor de natuur. In Overlangbroek gingen enthousiastelingen samen met Staatsbosbeheer aan de slag voor de zeldzame sleedoornpage. In het essenhakhout aan de Kromme Rijn bevrijdden ze sleedoorns van braam en hop, en zorgden dat de struiken weer meer zon kregen.
 • We beleven een zeer lange herfst
  [released on: 05/11/2017]
  De bladverkleuring begon vroeg, maar mede door de warme oktober en het uitblijven van nachtvorst beleven we een zeer lange periode met verkleurende bladeren. De GrowApp blijkt daarbij zeer behulpzaam bij het analyseren van het verloop van de herfst. Er zijn sinds de start van de GrowApp dit voorjaar al meer dan 22 duizend foto’s en honderden time-lapse video’s van veranderende seizoenen gemaakt.
 • Spectaculair veel Gehoornde slijmvissen en Steenslijmvissen in de Zeeuwse Delta
  [released on: 05/11/2017]
  In 2017 zijn opvallend veel waarnemingen gedaan van zeevissoorten die oorspronkelijk een meer zuidelijke verspreidingsgrens hadden. Een effect van het langdurig uitblijven van strenge winters. Naast de opmerkelijk grote aantallen van Gehoornde slijmvis en de Steenslijmvis lijkt de Paganelgrondel zich definitief te vestigen. Mul en Kortsnuitzeepaardjes zijn ook vaak gezien.
 • Vrouwtje glimworm geniet van een slak als ontbijt
  [released on: 04/11/2017]
  Glimwormen eten slakken. Hoe dit in zijn werk gaat wordt mooi in beeld gebracht in het bijgaande filmpje.
 • Groene daken voor meer leefbare steden
  [released on: 03/11/2017]
  Wereldwijd wonen inmiddels meer mensen in grote steden dan op het platteland. Iedere week verhuizen op de wereld 1,5 miljoen mensen naar de stad. In deze groeiende steden met toenemende verharding is de klimaatverandering sterker merkbaar dan elders. In de stad is ruimte voor groen schaars. Groene daken bieden kansen voor klimaatadaptatie en natuur op onbenutte plekjes in de stad.
 • De helden van de velden: Welke lessen trekken uit tien jaar akkervogelbeleid?
  [released on: 03/11/2017]
  Op het Vlaams-Nederlandse akkervogelsymposium blikten experts terug op tien jaar akkervogelbeleid. In die tijd is veel bruikbare kennis vergaard, alleen is die niet altijd doorgestroomd naar de instrumenten om akkervogels te beschermen. Waar kennis en motivatie samengaan, ontstaan nochtans succesverhalen. Voor sommige soorten dringt de tijd: de Vlaamse grauwe gors rekt het nog amper twee jaar.
 • Atlaskaarten embedden in uw website? Dat kan! Doet u ook mee?
  [released on: 02/11/2017]
  Het embedden van kaarten van de Atlas Leefomgeving in uw eigen website biedt interessante mogelijkheden. Doordat ze diverse situaties inzichtelijk maken, versterken ze uw boodschap. De interactieve component nodigt gebruikers uit om mee te doen, en te ontdekken. Tenslotte helpt het gebruik van kaarten bepaald gedrag te bevorderen. Embed u mee? Het creatiefste voorbeeld tonen wij op onze website.
 • Spinnen, regenwormen en slakken bovenaan bij bodemdierentelling Nederlandse tuinen
  [released on: 02/11/2017]
  Voor het eerst zijn het niet de pissebedden die in de meeste Nederlandse tuinen zijn gezien. Tijdens de derde editie van de Bodemdierendagen grepen de spinachtigen de macht, op de voet gevolgd door regenwormen en huisjesslakken. De oorzaak moeten we waarschijnlijk zoeken in het weer. Het najaar begon namelijk zeer nat. Desondanks gingen bijna 600 enthousiaste bodemdierentellers op zoek.
 • Zet vlinders het huis uit!
  [released on: 02/11/2017]
  Hoewel er buiten nog wel zo nu en dan een vlinder wordt gezien, is het vlinderseizoen wel echt voorbij. De laatste vlinders proberen zich nog succesvol voort te planten, maar de meesten zijn of gaan nu in winterrust. Een paar doen dat als vlinder en kiezen daarvoor soms een kelder of zolder uit. Deze kun je nu dus binnenshuis aantreffen: geen goede zaak!
 • Het Limburgs fruitdiefje dreigt te verdwijnen
  [released on: 02/11/2017]
  In Zuid-Limburg leven een aantal zeldzame knaagdieren die elders in Nederland niet voorkomen. De eikelmuis, fruitdiefje, is er een van. Hoewel in 2008 al bekend was dat de soort achteruitging, zijn er nog nauwelijks voor deze soort specifieke beschermingsmaatregelen genomen. Dit najaar bleek dat in het Savelsbos, het enige gebied waar de soort nog voorkomt, niet meer dan tien individuen over zijn.
 • Herstel deltanatuur helpt Nederland beschermen tegen zeespiegelstijging
  [released on: 01/11/2017]
  Nederland kan de deltanatuur in Zeeland en Zuid-Holland terugbrengen, en tegelijkertijd het landschap beschermen tegen zeespiegelstijging. Door natuur en water de ruimte te geven, ontstaat een groene kustverdediging als alternatief voor hogere dijken, dammen en meer stortsteen. Een open verbinding tussen zee en rivier, en herstel van delta-ecosystemen geeft ook trekvogels en -vissen een toekomst.
 • Code Rood voor natuur: petitie aangeboden aan politici
  [released on: 31/10/2017]
  Een duidelijke boodschap voor het kabinet: een 'Deltaplan Biodiversiteit' is van groot belang voor de Nederlandse natuur! Namens bezorgde natuurkenners overhandigde bekende tuinman Lodewijk Hoekstra vandaag in Den Haag de petitie 'Code rood voor de natuur' aan politici van verschillende politieke partijen.
 • Uitgestorven gewaande Bisschopsmuts terug in Nederland
  [released on: 31/10/2017]
  In Twente zijn twee nieuwe groeiplaatsen van de zeer zeldzame Bisschopsmuts ontdekt. De groeiplaatsen bevinden zich aan de rand van het bekende natuurgebied de Lonnekerberg. Het zijn de eerste waarnemingen in Nederland van deze opmerkelijk gevormde kluifzwamsoort sinds 1988.
 • Aantal gevallen van Lyme en andere tekenoverdraagbare ziekten neemt toe
  [released on: 31/10/2017]
  Ongeveer de helft van alle teken draagt één of meerdere ziekteverwekkers met zich mee. Infecties die veroorzaakt worden door deze ziekteverwekkers zijn in de kliniek niet goed te onderscheiden. Volgens twee RIVM-onderzoekers die deze week promoveren op teken en ziekteverwekkers die door teken kunnen worden overgedragen moeten artsen letten op co-infecties bij verdenking van de ziekte van Lyme.
 • Beschermde vermiljoenkever nog wijder verspreid
  [released on: 30/10/2017]
  Begin dit jaar werden nieuwe vindplaatsen van de vermiljoenkever in en rondom de Kempen gepubliceerd. Nieuwe inventarisaties laten nu zien dat de soort ook in het Groene Woud, het rivierengebied en Zuid-Limburg voorkomt. De soort én de biotoop zijn strikt beschermd: de vermiljoenkever is dus een belangrijke soort geworden in het beheer van vochtige bossen in Zuid-Nederland.
 • Sturing van begrazing voor heidefauna
  [released on: 30/10/2017]
  Begrazing is essentieel om heidegebieden open en gevarieerd te houden. In vrijwel alle grotere heidegebieden worden dan ook runderen, paarden of schapen ingezet. Onlangs kwamen beheerders en onderzoekers bij elkaar om de eerste resultaten van experimenten die zijn uitgevoerd in een aantal Brabantse heidegebieden te bespreken.
 • Nieuwe mini-microvlindersoort voor Nederland al op veel plekken gevonden
  [released on: 29/10/2017]
  Op 2 oktober 2017 vond Ben van As bladmijnen van een niet eerder in Nederland gevonden mineermot op smalbladige wilgen. Na een gerichte zoekactie werden wel duizenden mijnen van deze soort in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen aangetroffen! Waar komt deze soort zo opeens vandaan? De soort heeft nog geen Nederlandse naam; we stellen voor hem ‘smalle wilgenmineermot' te noemen.
 • Grote kadavers belangrijk voor de natuur
  [released on: 29/10/2017]
  De natuur wordt een stuk completer wanneer kadavers van grote dieren mogen blijven liggen. Allerlei voedingsstoffen en mineralen worden door natuurlijke recycling weer toegankelijk voor andere dieren en planten. ARK tekenaar Jeroen Helmer bracht deze sleutelrol in beeld. Het resultaat is voor iedereen gratis te downloaden.
 • Keverbanken op akkers vergroten het aantal insecten
  [released on: 28/10/2017]
  Het aanleggen van keverbanken en andere natuurvriendelijke maatregelen op akkers leidt tot een toename van het aantal insectensoorten en het aantal insecten. Op de akkers met maatregelen werden bijna 50 verschillende insectensoorten waargenomen. Op de akkers zonder maatregelen werden nog geen 20 soorten waargenomen.
 • Nationale Lichtmeting: scholieren gluren bij de buren
  [released on: 27/10/2017]
  Met het begin van de wintertijd gaat dit weekend de GLOBE Nationale Lichtmeting van start. Middelbare scholieren brengen deze winter met een zelfgebouwde spectroscoop in heel Nederland in kaart hoe duurzaam wij onze huizen verlichten. De spectroscoop kan, ook als de gordijnen dicht zitten, vaststellen of er gloeilampen, spaarlampen of ledlampen gebruikt worden.
 • Duik onder in de Gelderse wateren!
  [released on: 27/10/2017]
  De natuur onder water is voor veel mensen een onbekende wereld. Daarom heeft de provincie Gelderland een film laten maken die je in zes minuten meeneemt op een verrassende reis. De film past mooi in de Week van Ons Water. Wie veel meer wil weten over biodiversiteit in Gelderland is welkom op de Gelderse Biodiversiteitsdag op 3 november: met boeiende lezingen, workshops, films en een excursie.
 • Code rood voor de natuur: teken de petitie
  [released on: 26/10/2017]
  Het was volop in het nieuws de afgelopen dagen: insecten gaan sterk achteruit. Dat heeft veel mensen doen schrikken. Want als er 75 procent minder insecten zijn, kan dat niet zonder gevolgen zijn voor de rest van de natuur. En, wat voor sommigen vooral belangrijk is, voor onszelf. Natuurorganisaties roepen met een petitie het nieuwe kabinet op tot actie.
 • Hamsterbeheer voor biodiverse landbouw
  [released on: 26/10/2017]
  In 2015 is het project Hamster op Eigen Benen (HOEB) van start gegaan. Uitgangspunt van dit onderzoeksproject is om een hamstervriendelijk gewasbeheer uit te testen dat voor boeren bedrijfseconomisch aantrekkelijk, en op grotere schaal toegepasbaar is. Extra aandacht is er voor de agrarische bedrijfsinpassing in het hamsterbeleid. Dus agrarisch natuurbeheer (ANLb) met oogsten.
 • Nederland groeit dicht als we niet oppassen
  [released on: 26/10/2017]
  Door de stijgende CO2-concentratie en temperatuur groeien open cultuurlandschappen versneld dicht met bomen en struiken. Goed voor de CO2-vastlegging maar nadelig voor het behoud van deze landschappen. Voor het open houden is meer inspanning en geld nodig. Het regeerakkoord besteedt veel aandacht aan klimaat maar de grootste optimist zal droevig gestemd raken over de aandacht voor natuur.
 • De wezel laat zich goed zien in Sambeek
  [released on: 26/10/2017]
  Bij onderzoek naar de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer in Sambeek (Noord-Brabant) is de wezel afgelopen september op maar liefst zeven van de tien locaties waargenomen. Het beschermde dier lijkt hier dus goed vertegenwoordigd. Van de hermelijn ontbreekt helaas nog elk spoor.
 • Witbruine ridderzwammen in relicten van zeldzaam korstmosdennenbos
  [released on: 25/10/2017]
  De Witbruine ridderzwam heeft een sterke voorkeur voor zure, voedselarme, stikstofarme zandbodems met een dunne strooisellaag. Korstmosdennenbos vormt zijn optimale habitat, maar waar vind je dat tegenwoordig nog in Nederland? Onder andere in de Schoorlse Staatsbossen bij Bergen (NH) zijn nog kleine restanten van dit zeldzame bostype te vinden.
 • Vondst van de kopvoorn is kroon op het Dynamisch Beekdal van de Aa
  [released on: 25/10/2017]
  De werkzaamheden aan het Dynamisch Beekdal van de Aa zijn dit jaar afgerond. Niet alleen boven water, ook onder water is er veel veranderd. Onlangs is er onderzoek gedaan naar wat er nu leeft onder water. De opleving van de visdiversiteit spreekt boekdelen. Er werd zelfs voor het eerst een zeldzame kopvoorn gevangen.
 • Nieuwe kijk op het aanpassingsvermogen van wilde planten
  [released on: 24/10/2017]
  Hoe passen planten zich aan onder druk van omstandigheden zoals droogte of hitte? Een recente theorie kijkt naar de rol van moleculen óp het DNA. De tijd is nu rijp om die theorie te testen in een natuurlijke omgeving. Met de verworven inzichten wordt een nieuwe generatie onderzoekers opgeleid.
 • Groots ingezet op bestrijding watercrassula in waardevol natuurgebied
  [released on: 24/10/2017]
  Afgelopen september is groots ingezet op de verwijdering van watercrassula uit een poel in Noord-Brabant. Deze invasieve plant vormde een bedreiging voor kwetsbare soorten in het natuurgebied, zoals de ernstig bedreigde knoflookpad en het zeldzame plantje kruipend moerasscherm.
 • Achteruitgang insecten treft vogels keihard
  [released on: 24/10/2017]
  Afgelopen week bracht de Radboud Universiteit een schokkend onderzoek naar buiten. In Duitse natuurgebieden (daarbij ook veel gebieden in Nordrhein-Westfalen grenzend aan Nederland) is 75% van de insecten verdwenen! 75% van het vogelvoer waarmee jonge vogels worden grootgebracht is weg. Je vraagt je af hoe vogels überhaupt nog kunnen overleven. Veel vogels doen dat dus ook niet.
 • Hoe een volgezogen malariamug ongezien aan zijn slachtoffer ontsnapt
  [released on: 23/10/2017]
  Malariamuggen hanteren een ingenieuze techniek om zowel heel zachtjes als heel snel bij hun slachtoffer weg te komen. Deze techniek bestaat uit de combinatie van een extra snelle vleugelslag vlak voor opstijgen en het geleidelijk opvoeren van de druk middels hun lange poten. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research en de University of California, Berkeley (USA).
 • Ook voor vlinders komt de wintertijd
  [released on: 23/10/2017]
  Komend weekend wordt de klok weer verzet en gaan we naar de ‘wintertijd’. Voor vlinders is de winter een moeilijke periode. Elke soort heeft zijn eigen manier gevonden om die koude tijd te overleven. Sommigen doen dit als ei, rups of pop, maar er zijn er ook die als vlinder overwinteren: soms zelfs bij u in huis.
 • Twee nieuwe spookkreeften in Nederland
  [released on: 22/10/2017]
  Nederland is twee soorten spookkreeft rijker. Ze werden ontdekt bij de electriciteitscentrale van Borssele aan de Westerschelde. Beide spookkreeften hadden nog geen Nederlandse naam: voorgesteld worden Bruingevlekte spookkreeft en Gehoornde spookkreeft. De vondst van de Gehoornde spookkreeft was ook de eerste waarneming in Noordwest-Europa. Het is de vraag of ze zich hier kunnen handhaven.
 • Veel glyfosaat in landbouwgronden: “Verlenging toelating niet verstandig.”
  [released on: 20/10/2017]
  Glyfosaat is het meest toegepaste herbicide in Europa. Er is discussie over verlengde toelating van dit middel. Deze week publiceerden wetenschappers van Wageningen Universiteit een studie waaruit blijkt dat glyfosaat in bijna 50 procent van de Europese landbouwgronden voorkomt. Via wind en water verspreidt de stof zich verder met mogelijke gevolgen voor biodiversiteit en menselijke gezondheid.
 • Wat bezielt groene vrijwilligers?
  [released on: 20/10/2017]
  Groene vrijwilligers: tellers, vertellers en herstellers. Mensen die zich vrijwillig inzetten voor de natuur, in de stad of in het landelijk gebied. Al meer dan honderd jaar. Deze mensen maken zich sterk voor hun omgeving en zijn onmisbaar voor natuur en natuurbeleving in Nederland. Wat drijft hen toch?
 • Engelse koolmezen hebben langere snavels
  [released on: 19/10/2017]
  Engelse koolmezen hebben langere snavels dan de Nederlandse. Het verschil van een kleine millimeter is waarschijnlijk het resultaat van de Britse liefde voor het bijvoeren van vogels. Dit blijkt uit genetisch onderzoek van NIOO-KNAW, Wageningen University en vier Britse universiteiten dat morgen gepubliceerd wordt in het grote wetenschappelijke tijdschrift Science.
 • Wolf op de Veluwe
  [released on: 19/10/2017]
  Op de Veluwe is een wolf gesignaleerd. Op basis van fotomateriaal hebben experts van Wolven in Nederland en het Lupus Institut uit Duitsland bevestigd dat het inderdaad om een wolf gaat.
 • Sterke achteruitgang insecten, ook bij Nederlandse dagvlinders
  [released on: 19/10/2017]
  In 63 beschermde natuurgebieden in Duitsland is sinds 1989 de totale biomassa vliegende insecten met ruim 75 procent afgenomen. Samen met Duitse collega’s publiceerden ecologen van de Radboud Universiteit deze bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS ONE op 18 oktober 2017. Uit het Netwerk Ecologische Monitoring blijkt een vergelijkbare achteruitgang van dagvlinders in Nederland.
 • Eekhoorns druk met het aanleggen van voedselvoorraden
  [released on: 19/10/2017]
  Voor eekhoorns zijn de herfstmaanden erg druk. Naast de gebruikelijke activiteiten als eten, hun vacht onderhouden, hun leefgebied tegen ongenode gasten beschermen en hun nest onderhouden en bouwen, moeten de dieren nu ook voedsel verzamelen om de winter door te komen. Eekhoorns houden namelijk geen winterslaap.
 • Waar liggen de vruchtbaarste percelen voor uw gewas?
  [released on: 19/10/2017]
  Meer dan 65 procent van het Nederlandse bodemgebruik bestaat uit landbouw. Om inzichtelijk te maken hoe geschikt een bodem is voor bepaalde gewassen, zijn er nu voedsel- en veevoerproductiekaarten beschikbaar op de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Met daarin tevens een grove indicatie van de geldelijke opbrengst. We zijn benieuwd wat u van deze kaarten vindt.
 • Vluchtelingen en geocachers samen voor gentiaanblauwtjes
  [released on: 19/10/2017]
  Zo’n tachtig mensen staken afgelopen zaterdag op de Strabrechtse heide de handen uit de mouwen. Vluchtelingen uit het asielzoekerscentrum in Budel en geocachers werkten zij aan zij om de heide open te houden. Voor hen stonden de jonge dennenboompjes dicht opeen; achter hen lagen boompjes afgezaagd op de grond. Wat ze achterlieten, was nieuw leefgebied voor onder andere het gentiaanblauwtje.
 • Eerste gekweekte stekelroggen uitgezet in Oosterschelde
  [released on: 18/10/2017]
  In de Oosterschelde bij Yerseke zijn voor het eerst gekweekte stekelroggen in de natuur uitgezet. De experimentele uitzet markeert een bijzonder moment. Niet eerder is geprobeerd om met gekweekte roggen natuurlijke populaties te herstellen.
 • Steeds meer bijeneters
  [released on: 18/10/2017]
  Het zien van een bijeneter brengt iedereen in vervoering. Die kans wordt steeds groter, want de noordgrens van het broedgebied blijft zich uitbreiden naar het noorden. Maar liefst 800 kilometer in de afgelopen twintig jaar. Nederland blijft voor bijeneters een lastige horde. Dit jaar hebben er vijf paartjes in ons land gebroed. In Duitsland is de rem er echter volledig af met meer dan 2000 paren.
 • Opmerkelijke toename van de Kammetjesstekelzwam
  [released on: 17/10/2017]
  Er zijn weinig paddenstoelen die zo tot de verbeelding spreken als de Kammetjesstekelzwam. Op afstand lijken het ronde bollen, maar van dichtbij zie je dat ze geheel uit hangende en in rijen geplaatste stekeltjes bestaan die lijken op breekbaar wit koraal of nijver kantkloswerk. Kammetjesstekelzwammen waren zeer zeldzaam in ons land; sinds 2005 is de soort in opmars.
 • Kwabaal krijgt kansen in Gelderland
  [released on: 17/10/2017]
  De kwabaal, de enige kabeljauwachtige in zoet water, heeft in Gelderland nog één populatie en is ook in de rest van West- en Midden-Europa zeldzaam geworden. RAVON heeft daarom op verzoek van de Provincie Gelderland de verspreiding in Gelderland en de kwaliteit van de leefgebieden in beeld gebracht en de noodzakelijke beheer- en herstelmaatregelen beschreven.
 • Zonovergoten vlinderweekend
  [released on: 16/10/2017]
  Het was genieten afgelopen weekend! Terrasjes zaten vol, braderieën en markten hadden een topopkomst, en zelfs de openluchtzwembaden hadden over klandizie niet te klagen. Ook vlinderliefhebbers konden hun hart ophalen: er waren nog veel vlinders te zien met het warme en zonnige weer. Er werden wel twintig verschillende soorten gemeld.
 • Steeds meer walnoten aangetast door walnootboorvlieg
  [released on: 16/10/2017]
  De waarnemingen blijven maar binnen komen, vooral uit Noord-Brabant en Limburg. De walnootboorvlieg lijkt daar goed gevestigd. Op sommige locaties nam de afgelopen jaren de aantasting toe. Zo werden in Helden dit jaar voor het eerst volwassen vliegen waargenomen. Eerst tussen het gras, op de grond, later werd er ook een exemplaar hoog in de boom aangetroffen op een noot.
 • Bodemdaling op Ameland
  [released on: 15/10/2017]
  Het effect van bodemdaling op de Amelandse natuur als gevolg van gaswinning wordt de laatste jaren steeds duidelijker. Duinvalleien nabij het centrum van de bodemdalingsschotel worden steeds natter. Op bepaalde delen van de kwelders houdt de opslibbing de daling niet bij en verandert de vegetatie. Dit leidt ook tot een verhoogde overspoelingskans van nesten van bodembroeders op de kwelders.
 • Grensmaas nu veiliger en natuurlijker
  [released on: 15/10/2017]
  Afgelopen week presenteerde het Rijk de tussenstand van het Grensmaasproject. De resultaten zijn indrukwekkend: realisatie van hoogwaterveiligheid en honderden hectare nieuwe natuur. ARK is trots dat het hieraan heeft kunnen bijdragen.
 • Nog kansen genoeg dit jaar om lokaal aantal suzuki-fruitvliegen te verminderen
  [released on: 14/10/2017]
  Uit het grote aantal suzuki-fruitvliegen in feromoonvallen van de eikenprocessievlinder en op rottend fruit blijkt dat ze nog volop actief zijn. Door nu met eenvoudige valletjes de fruitvliegen te vangen, is een verdere vergroting van de lokale populatie te voorkomen.
 • Kleinste egelskop na ruim een halve eeuw terug in de kop van Drenthe
  [released on: 13/10/2017]
  Tijdens een vegetatiekartering van het laagveengebied De Onlanden, in de kop van Drenthe, is afgelopen zomer Kleinste egelskop aangetroffen. Een bijzondere waarneming omdat deze zeldzame plant hier al meer dan een halve eeuw niet meer was waargenomen.
 • GPS-loggers registreren ‘middagdip’ bij grauwe kiekendieven
  [released on: 13/10/2017]
  Met behulp van geavanceerde GPS-loggers is het tegenwoordig mogelijk om lokaal ruimtegebruik en trekwegen van vogels gedetailleerd in kaart te brengen. GPS-loggerdata kunnen echter voor veel meer doeleinden gebruikt worden. Voor een bijeenkomst over bioritmes analyseerde Werkgroep Grauwe Kiekendief bijvoorbeeld de activiteitspatronen van grauwe kiekendieven, met een verrassende uitkomst.
 • Schitterende Brabantse natuur
  [released on: 12/10/2017]
  Noord-Brabant kent veel mooie natuurgebieden. Wie heeft er niet gewandeld door de Kampina of heeft zich midden in de woestijn gewaand in de Loonse en Drunense Duinen? Wie is er niet op zoek geweest naar de wisenten op de Maashorst, bevers in de Biesbosch of pimpernelblauwtjes in de Naad van Brabant? Over al die Brabantse natuurgebieden is nu een imposant boek verschenen.
 • Dragen nieuwbouwkelders bij aan de bescherming van vleermuizen?
  [released on: 12/10/2017]
  Veel vleermuizen overwinteren in door mensen gemaakte gebouwen of objecten, bijvoorbeeld in forten, bunkers, mergelgroeven of kelders. Veel hiervan waren niet bedoeld voor winterslapende vleermuizen, maar bleken wel geschikt. Deze ontdekking inspireerde vleermuisbeschermers om specifieke ‘vleermuiskelders’ te ontwerpen, het was echter onduidelijk of deze wel geschikt zijn voor vleermuizen.
 • ‘Vertrouwen in de Toekomst’ heeft geen aandacht voor natuur
  [released on: 11/10/2017]
  De gezamenlijke natuurorganisaties (LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Stichting de Noordzee, SoortenNL, IVN en IUCN NL) zijn teleurgesteld in het gisteren gepresenteerde regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en Christenunie. Dit regeerakkoord wordt door deze partijen bestempeld als ‘het groenste regeerakkoord ooit’, maar groen gaat kennelijk niet over natuur en landschap.
 • Vissende aalscholvers bewijzen theorie van Darwin
  [released on: 11/10/2017]
  Charles Darwin suggereerde het al: visetende vogels kunnen ook een belangrijke rol spelen bij de verspreiding van plantenzaden en kleine ongewervelde diertjes. Na anderhalve eeuw levert een groep Europese onderzoekers van onder andere het Nederlands Instituut voor Ecologie het bewijs.
 • Reptielen veilig naar de overkant in Groesbeek
  [released on: 11/10/2017]
  Tunnels voor reptielen zijn in Nederland relatief nieuw. Meestal liggen deze onder wegen, maar in Groesbeek (Gld) liggen er ook tunnels onder een fietspad. Deze zijn aangelegd om verkeerssterfte onder reptielen te minimaliseren. In 2016 bleek dat er dat jaar zo'n 75 dieren omkwamen op het fietspad. Uit camerabeelden blijkt dat de nieuw aangelegde tunnels goed gebruikt worden.
 • Toptijd voor de Holsteelboleet
  [released on: 11/10/2017]
  Twintig jaar geleden werd de Holsteelboleet als zeer zeldzaam beschouwd. In 1989 stond deze boleet nog op de Rode lijst in de categorie 'Bedreigd met uitsterven'. De afgelopen week liep het storm met het aantal doorgegeven waarnemingen van de Holsteelboleet. Zowel op de bekende groeiplaatsen als ook op nieuwe locaties. Is dit een tijdelijke opleving of een definitieve terugkeer?
 • Nachtzwaluwen op weg naar Afrika
  [released on: 10/10/2017]
  Op een zwoele zomeravond op een Franse camping is het ratelende geluid van een nachtzwaluw meestal niet ver weg. Hier in Nederland blijken de nachten veel stiller; hier zijn nachtzwaluwen vooral op de zandgronden van de Veluwe, Brabant en Drenthe te vinden (we missen hier natuurlijk ook nog een paar luidruchtige insectensoorten, maar dat terzijde). Het gaat erg goed met nachtzwaluwen.
 • Vlinders en libellen op naam brengen
  [released on: 10/10/2017]
  Op de tijdlijnen van Facebook en Twitter van De Vlinderstichting komen dagelijks foto’s binnen met de vraag: “Wat is dit nu toch”? Veel mensen fotograferen en willen dan ook graag weten wat ze op de foto hebben staan. Zeker voor vlinders en libellen die je in het buitenland tijdens je vakantie hebt gekiekt, is dat niet altijd eenvoudig. In november kun je samen met experts puzzelen.
 • 50 miljoen waarnemingen op Waarneming.nl: Buizerd op nummer 1
  [released on: 09/10/2017]
  Eind 2003 werd Waarneming.nl opgericht. Inmiddels zijn we heel wat jaren verder en zijn er veel waarnemingen aan ons doorgegeven. Zoveel zelfs dat we inmiddels de 50 miljoen waarnemingen voorbij zijn. Sinds de lancering van het platform zijn er 807.380 Buizerds ingevoerd. Dit is daarmee de meest gemelde soort. Een zingende Vink in Doetinchem was vorige week de 50 miljoenste.
 • Video: extreem voorbeeld van plastic in vogelmaag
  [released on: 09/10/2017]
  De meeste magen van noordse stormvogels uit het Noordzeegebied bevatten wel iets van plastic. Maar vaak zijn dat kleinere, niet direct opvallende stukjes tussen de overige maaginhoud. Bij het onderzoeken van magen van stormvogels van de Schotse Shetlandeilanden was er een maag waarin het plastic onmiddellijk opviel. Studente Anastasia O'Donoghue maakte een filmpje met haar mobiele telefoon.
 • Gaat Perophora japonica de Oosterschelde koloniseren?
  [released on: 08/10/2017]
  Vele exotische zeedieren woekeren massaal in de Delta. Daartussen heeft de samengestelde zakpijp Perophora japonica sinds 2004 slechts een bescheiden plaats ingenomen. Hij werd tot nu toe uitsluitend op Neeltje Jans en in de veerhaven van Anna Jacobapolder aangetroffen. Nu is hij ook bij Zierikzee aangetroffen. Is dit het begin van een verdere en definitieve verspreiding over de Zeeuwse Delta?
 • Amsterdammers doen duizend metingen waterkwaliteit en zijn verrast
  [released on: 06/10/2017]
  Voor het eerst hebben burgerwetenschappers deze zomer de waterkwaliteit in Amsterdam gemeten. Zonder hen was het niet mogelijk geweest om zo’n fijnmazig en gedetailleerd beeld te krijgen van de waterkwaliteit in Amsterdam. De Gaasperplas is als beste beoordeeld: het water ziet er schoon uit, ruikt lekker, er zijn veel planten en dieren gevonden en weinig E.coli-bacteriën.
 • Een derde minder eikenprocessievlinders gevangen dan in 2016
  [released on: 06/10/2017]
  De afgelopen weken zijn in 1795 vallen 41.723 eikenprocessievlinders gevangen. Het gemiddelde aantal vlinders per val ligt daarmee 33 procent lager dan in het recordjaar 2016. Van de vijf provincies met voldoende vallen daalde het aantal vlinders in Drenthe, Gelderland en Friesland, maar steeg het aantal in Groningen en Noord-Holland. Er zijn grote regionale en lokale verschillen.
 • Nog overal heidelibellen
  [released on: 06/10/2017]
  Op droge en zonnige momenten kun je op veel plekken nog heidelibellen te zien krijgen. De naam heidelibel is misleidend, want ze vliegen overal en zeker niet alleen in heidegebieden. Ze zijn in het hele land te vinden, ook bijvoorbeeld in tuinen. Met name de bruinrode heidelibel kunnen we nu en de komende weken nog regelmatig zien.
 • Water in de Leefomgeving
  [released on: 05/10/2017]
  Heb je het over Nederland, dan heb je het over water. In de wereld wordt Nederland geroemd om zijn bescherming tegen de zee via de Deltawerken en komen hordes toeristen naar onze molens kijken die van oudsher polders leegpompen. Maar water speelt ook een grote rol bij onze gezondheid en daarom schenken wij veel aandacht aan dit thema in de Atlas Leefomgeving.
 • Hoe verbeteren we de leefomgeving voor kleine marters?
  [released on: 05/10/2017]
  De algemene indruk is dat het niet goed gaat met de wezel, hermelijn en bunzing. Hoogstwaarschijnlijk komt dit hoofdzakelijk doordat hun leefomgeving achteruit gaat. Hoe is dit te verbeteren? De Werkgroep Kleine Marterachtigen van de Zoogdierverenging publiceerde er een artikel over in het najaarsnummer van Zoogdier.
 • Paddenstoelenvergiftigingen, gebeurt dat vaak?
  [released on: 04/10/2017]
  Elk jaar zijn er minder dan tweehonderd meldingen van paddenstoelenvergiftigingen. Ter vergelijking, van giftige planten zijn dat er 1500. Toch zijn het over het algemeen de paddenstoelen die de media halen. Zo’n twee derde van de meldingen gaat over kleine kinderen die de paddenstoel in hun mond stoppen. Ook zien allochtonen wel giftige paddenstoelen aan voor eetbare uit hun land van herkomst.
 • Bd sluipmoordenaar van de geelbuikvuurpad
  [released on: 04/10/2017]
  De geelbuikvuurpad is een soort die het in Nederland niet gemakkelijk heeft. Lang leek de bedreiging van de chytrideschimmel Batrachochytrium dendrobatidis [Bd] aan hem voorbij te gaan. Maar deze schimmel vormt wel degelijk een bedreiging voor de geelbuikvuurpad in Nederland.
 • Ambrosia wordt steeds meer bestreden
  [released on: 03/10/2017]
  Sommige invasieve exotische planten veroorzaken schade in het waterbeheer of natuurbeheer. Daarom worden ze vaak bestreden. Alsemambrosia kreeg die aandacht tot voor kort niet. Dat lijkt te veranderen nu blijkt dat de soort geregeld permanente voet aan de grond krijgt in stedelijke omgeving en voor recreatie geliefde natuurterreinen.
 • Wordt het een ouderwetse vlinderherfst?
  [released on: 03/10/2017]
  Eind september was altijd een soort afsluiting van het vlinderseizoen, daarna waren niet veel vlinders meer te zien. Niet voor niets lopen de tellingen van het Landelijk Meetnet Vlinders tot laatste week van die maand. De laatste jaren zijn we echter nogal verwend met vlinderrijke nazomers, soms tot ver in november toe. Dit jaar lijkt wat dat aangaat weer ouderwets te worden.
 • Spreeuw, Vink en Graspieper talrijkste soorten tijdens EuroBirdwatch 2017 in Nederland
  [released on: 03/10/2017]
  Tijdens de landelijke vogeltrekteldag afgelopen zaterdag 30 september, de EuroBirdwatch, is de Spreeuw het meest geteld, gevolgd door Vink en Graspieper. Duizenden vogelaars over het hele land telden op meer dan 115 verschillende locaties alle trekvogels die langs vlogen: in totaal 244.193 vogels, verdeeld over 199 soorten.
 • Van 4 tot en met 8 oktober: de Bodemdierendagen
  [released on: 02/10/2017]
  Het is bijna tijd voor de Bodemdierendagen. Van 4 tot en met 8 oktober gaan overal in Nederland mensen hun achtertuin in of balkon op om te kijken wat daar leeft. Zo komen we samen te weten hoe het met die onmisbare, maar vaak vergeten (bodem)dieren gaat in onze dorpen en steden. Met dit jaar extra aandacht voor het weer. Help ook mee!
 • Nest Aziatische hoornaar in Dreischor opgespoord
  [released on: 02/10/2017]
  Op 30 september is in Dreischor (Zeeland) het nest van de Aziatische hoornaar gevonden door de inzet van een team van deskundigen. Twee weken eerder werd deze exotische wesp hier voor het eerst voor ons land vastgesteld. De Aziatische hoornaar staat op de Unielijst van ongewenste exoten. Het nest is inmiddels in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en provincie Zeeland geruimd.
 • Overheidsgrond biedt grote nog onbenutte kansen voor natuur en samenleving
  [released on: 02/10/2017]
  De gronden die Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen bezitten kunnen een veel grotere bijdrage leveren aan het vergroten van biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit, belevingswaarde van natuur en landschap en arbeidsparticipatie in de vorm van buitenwerk. Dit is te realiseren via sociaal bosbeheer, aanleg van tijdelijke natuur, ecologisch oever- en bermbeheer en duurzame pachtuitgifte.
 • Zeldzame plant riviertandzaad had een topjaar
  [released on: 01/10/2017]
  Riviertandzaad is een zeldzame plant die vooral langs de rivieren groeit. 28 jaar geleden werd hij voor het eerst in Nederland ontdekt en sindsdien wordt hij steeds meer gezien. Dankzij lage waterstanden in de uiterwaarden van Waal en Rijn had deze pionier van modderige, kale bodems dit jaar een topjaar.
 • Herken es en essentaksterfte (film); geeft u ook de mate van aantasting door?
  [released on: 29/09/2017]
  Het herkennen van de es en de essentaksterfte is vanaf nu nog makkelijker dankzij dit korte filmpje waarin de kenmerken helder uitgelegd worden. Draag ook bij aan het onderzoek naar het behoud van de es voor het Nederlandse landschap. Geef de mate van aantasting door via Essentaksterfte.nu.
 • Meer kleur in verkiezingsprogramma’s: iedere kern haar eigen idylle!
  [released on: 28/09/2017]
  De afgelopen jaren zijn er verspreid over Nederland al vele tientallen idylles gemaakt: bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen. De droom van De Vlinderstichting is dat iedere kern, iedere stad en ieder dorp haar eigen idylle krijgt. Nu kan dat mooi worden meegenomen in de verkiezingsprogramma’s waar de plaatselijke partijafdelingen volop mee bezig zijn.
 • Gedragscode natuurinclusief renoveren: levensgevaarlijk voor vleermuizen
  [released on: 28/09/2017]
  Het ontwerp-goedkeuringsbesluit ‘Gedragscode natuurinclusief renoveren’ van staatssecretaris Van Dam maakt zijn goede bedoelingen niet waar. In de huidige vorm lopen beschermde vleermuizen onaanvaardbare risico’s. Dat kan en moet beter volgens de Zoogdiervereniging.
 • Veel galgordijnzwammen
  [released on: 27/09/2017]
  Sinds de hevige regenval van een paar weken geleden worden er opvallend veel galgordijnzwammen waargenomen. Je kunt galgordijnzwammen, mede door hun zeer bittere smaak, gemakkelijk van andere gordijnzwammen onderscheiden. Het is echter niet aan te raden om een vondst van een galgordijnzwam te controleren door een stukje te proeven. Veel te bitter!
 • Gestippelde alver gezegend in de Waal
  [released on: 27/09/2017]
  Tijdens een zegentrek in de Waal bij Nijmegen half september, troffen RAVON-vrijwilligers een gestippelde alver aan in hun kleine sleepnet (zegen). Deze vis is een erg zeldzame verschijning in de Nederlandse wateren. We kennen de soort tot nu toe van de Grensmaas en aangrenzende riviertjes. Hoe komt deze soort nu in de Waal?
 • Natuur St. Eustatius zwaar getroffen door orkaan Irma
  [released on: 26/09/2017]
  De natuur op Sint Eustatius is zwaar getroffen door de orkaan Irma die in de vroege ochtend van woensdag 6 september langs het eiland raasde. Tijdens een voorlopige beoordeling van de schade door Sint Eustatius National Parks Foundation (STENAPA) werden honderden ontwortelde bomen en afgeknapte stammen geteld. De effecten op het land zijn het meest zichtbaar, maar ook onder water is er schade.
 • Spectaculaire sprong scheefbloemwitje
  [released on: 26/09/2017]
  De uitbreiding van het scheefbloemwitje gaat nog harder dan we al verwachtten. Uit het buitenland is bekend dat er in een jaar grote afstanden kunnen worden overbrugd, maar dat er al in 2017 waarnemingen uit Wageningen zouden zijn, hadden we niet gedacht. Hij vliegt nog enige weken door, dus hoe ver zal hij nog naar het noorden en westen oprukken?
 • Roerdomp broedt in nieuw rietmoeras Drontermeer
  [released on: 26/09/2017]
  Geweldig nieuws: drie jaar na aanleg van een nieuw rietmoeras bij het Drontermeer heeft er dit jaar een roerdomp gebroed. Een prachtige beloning voor jaren hard natuurbeschermingswerk. En bij alleen de roerdomp bleef het niet dit jaar…
 • Octopus uit Oosterschelde blijkt spectaculairder dan gedacht
  [released on: 25/09/2017]
  Aanvulling op het bericht van 24 sept. 2017: recent deden twee Belgische sportduikers een zeer bijzondere waarneming in de centrale Oosterschelde van wat nu zeer waarschijnlijk de uiterst zeldzame Gewone octopus blijkt te zijn. Dit is spectaculair omdat sinds ongeveer 1950 geen Gewone octopussen in de Nederlandse kustwateren zijn waargenomen.
 • Kempense heidelibel niet meer alleen in de Kempen
  [released on: 25/09/2017]
  Het gaat goed met de kempense heidelibel. De soort, die tot 2013 alleen bekend was uit de Kempen (Noord-Brabant), heeft in de afgelopen vier jaar verschillende nieuwe plekken gekoloniseerd. In de Weerribben bevindt zich nu een grote populatie en van daaruit breidt de soort zich uit naar ander geschikt leefgebied. Tijd voor een nieuwe Nederlandse naam?
 • Interessant en dramatisch broedseizoen voor Nederlandse scholeksters
  [released on: 24/09/2017]
  Eerder dit jaar berichtten we al over CHIRP, het recent opgestarte project om de achteruitgang van de scholekster in Nederland te onderzoeken. We zijn nu een paar maanden verder, het broedseizoen is voorbij en de meeste scholeksters zijn weer in hun overwinteringsgebied. Wat valt op? En is er al meer duidelijkheid over de hoofdredenen van de achteruitgang?
 • Nu ook musicerende bomen
  [released on: 24/09/2017]
  Na de twitterende bomen zijn er nu ook musicerende bomen. Onlangs vond een eerste concert plaats van een ceder in Bergeijk voor een belangstellend publiek. Daaruit blijkt dat bomen een kennelijke voorkeur hebben voor minimal music. En net als bij de twitterende boom gaat het hier om het snijvlak van wetenschap, technologie en kunst.
 • Uniek: octopus in de Oosterschelde
  [released on: 24/09/2017]
  Recent deden twee Belgische sportduikers een zeer bijzondere en spectaculaire waarneming in de centrale Oosterschelde. Op een diepte van circa 16 meter zagen zij nog net hoe een kleine octopus zich op de bodem tussen stenen verstopte. Waarnemingen van een octopus in de Noordzee zijn schaars. En voor zover wij weten zijn onze grootste weekdieren nog niet eerder in de Zeeuwse Delta waargenomen.
 • Op Gezonde Schoolpleinen wordt minder gepest
  [released on: 23/09/2017]
  Na de herinrichting van een schoolplein tot Gezond Schoolplein is het sociale klimaat op het plein beter dan daarvoor. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra) en TNO, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.
 • Inzet voor akkervogels beloond met @Heimans_Thijsse Prijs voor Ben Koks @grauwekiek
  [released on: 23/09/2017]
  Ben Koks, de oprichter van de Werkgroep Grauwe Kiekendief, ontvangt vanmiddag de prestigieuze Heimans en Thijsse Prijs. Deze prijs wordt elke twee jaar toegekend aan personen of organisaties die zich verdienstelijk maken voor de natuur in Nederland. Ben Koks krijgt de prijs vanwege zijn tomeloze inzet voor bescherming van boerenlandvogels, in Groningen en ver daarbuiten.
 • Het mediterraan draaigatje nu al invasief én overlastgevend
  [released on: 23/09/2017]
  De exotische mier mediterraan draaigatje is pas sinds kort bekend uit ons land, maar is nu al op verschillende plaatsen opgedoken. De soort is dus sterk invasief. De plaatselijke soorten worden weggeconcurreerd en bovendien wordt op alle plekken flinke overlast ervaren door de omwonenden. In bijna alle gevallen komen de mieren ook binnenshuis, soms zelfs in alle kamers en op de bovenverdiepingen.
 • Schapen in Groningen gedood door wolf
  [released on: 22/09/2017]
  In de provincie Groningen zijn in augustus twee dode schapen gevonden, waarvan de doodsoorzaak onbekend was, maar de dieren waren doodgebeten. Vermoed werd dat het wellicht een aanval van een wolf geweest was. Inmiddels is door Wageningen Environmental Research (Alterra) aan de hand van DNA-onderzoek vastgesteld dat het inderdaad om een wolf ging. Uit Duitsland.
 • Hoe kunnen we het tij keren voor akkervogels? #Akkervogelsymposium 21 oktober Leuven
  [released on: 22/09/2017]
  In 2006 werd op het Vlaams-Nederlands symposium ‘Van de stakkers van de akkers naar de helden van de velden’ de noodklok geluid. Soorten als veldleeuwerik, grauwe gors of patrijs verdwenen massaal uit het cultuurlandschap. 21 oktober is er een vervolgsymposium in Leuven. Kan de uitsterfgolf op het akkerland gekeerd worden?
 • Heimans en Thijsse Prijs voor Ben Koks
  [released on: 21/09/2017]
  Zaterdagmiddag 23 september ontvangt Ben Koks de Heimans en Thijsse Prijs voor zijn ongelooflijk grote inzet om natuur in akkerbouwgebieden van Groningen nieuwe kansen te geven. Terwijl in grote delen van Nederland het agrarisch natuurbeheer op een fiasco is uitgelopen, wist Ben Koks door zijn overtuigende persoonlijkheid en grote veldkennis veel vogelsoorten op het Groningse boerenland te redden.
 • Ook in Nederland vindt ontbossing plaats
  [released on: 21/09/2017]
  Een recente analyse van het Nederlandse bosareaal op basis van topografische kaarten en luchtfoto’s laat zien dat de oppervlakte bos in Nederland sinds 2013 jaarlijks met 1350 hectare is afgenomen. Per jaar is gemiddeld 3036 hectare bos verdwenen, wat slechts deels gecompenseerd wordt door de jaarlijkse aanplant van 1686 hectare nieuw bos elders.
 • Edelhertenbronst
  [released on: 21/09/2017]
  Vanaf half september is het bronsttijd voor edelherten. De mannetjes proberen harems te vormen door luid te burlen en hun krachten te meten met rivalen. De sterkste mannetjes mogen de hindes dekken. De komende weken zijn er op verschillende plekken in Nederland excursies om de activiteiten van bronstige edelherten te bekijken.
 • Zet groen in tegen luchtvervuiling
  [released on: 21/09/2017]
  'De Staat doet te weinig tegen luchtvervuiling', zo oordeelde de rechter in een zaak die was aangespannen door Milieudefensie. Vermindering van uitstoot bij de bron wordt als belangrijke oplossing gezien. Inzet van natuurlijk kapitaal kan echter ook een bescheiden bijdrage leveren. Bovendien sla je daarmee meerdere vliegen in één klap.
 • Nest ernstig bedreigde zandhommel ontdekt
  [released on: 21/09/2017]
  Tijdens onderzoek naar de zandhommel op de Korendijkse slikken, is nu voor het eerst ook een nest gevonden. De soort is pas vorig jaar op deze plek ontdekt. De bedreigde zandhommel kwam vroeger verspreid over heel Nederland voor; sinds 2000 zijn alleen nog populaties rond het Haringvliet bekend. Met name op Tiengemeten doet de zandhommel het goed.
 • Code Rood voor het gentiaanblauwtje
  [released on: 20/09/2017]
  In 2004 werd gewaarschuwd dat zonder wijziging van de trend het gentiaanblauwtje in 2020 zou verdwijnen. Zo’n vaart gaat het waarschijnlijk niet lopen, maar de achteruitgang blijft wel alarmerend. Toch zijn er ook lichtpuntjes voor herstel.
 • Grillig weer van grote invloed op het verschijnen van paddenstoelen
  [released on: 20/09/2017]
  Dit jaar was het tot en met augustus redelijk gunstig weer voor paddenstoelen. De afgelopen twee weken bepaalden wolkbreuken het weertype. Veel paddenstoelen hebben vocht nodig voor hun ontwikkeling, maar een teveel aan vocht is ook niet goed. Nu het wat droger wordt, krijgen paddenstoelen weer een kans.
 • Komt dat zien: spreeuwenwolken
  [released on: 19/09/2017]
  De spreeuw: in de winter letterlijk een plaatje om te zien. Zijn metallic-look herken je al van verre. In deze tijd van het jaar zie je ze in grote groepen bij elkaar. Duizenden, soms tienduizenden spreeuwen dansen in een grote groep door de lucht. Komt dat zien!
 • Eerste vondst van de Aziatische hoornaar in Nederland
  [released on: 19/09/2017]
  Op 17 september zette Ron van der Roer enkele foto’s van een Aziatische hoornaar op Waarneming.nl. Hij vond de versufte wesp op het pad langs zijn moestuin in Dreischor (Schouwen-Duiveland). De determinatie werd bevestigd en hiermee is dit de eerste zekere vondst van deze soort in Nederland. Nader onderzoek moet uitwijzen of de soort hier al gevestigd is.
 • Een duurzaam agrarisch ecosysteem voor Mars en de maan
  [released on: 18/09/2017]
  Als mensen voor langere tijd of permanent op Mars of op de maan willen verblijven dan zal er voedsel moeten worden verbouwd. De belangrijkste vereisten voor landbouw zijn aanwezig, zowel zand als water (in de vorm van ijs). Het kweken van groenten lukt inmiddels op de bodems, maar voor een duurzame teelt is meer nodig.
 • Bergrenmier ontdekt in Nederland
  [released on: 18/09/2017]
  Van de bergrenmier is dit jaar een nest gevonden in Zuid-Limburg; de soort was nog niet bekend uit ons land. Hij is lastig te onderscheiden van de algemene grauwzwarte renmier en de vraag is of de soort een nieuwkomer is of altijd over het hoofd is gezien.
 • Buxusmot slaat toe!
  [released on: 18/09/2017]
  Iedereen die ten zuiden van de lijn Alkmaar-Winterswijk buxus in de tuin heeft staan, kent de buxusmot inmiddels, een prachtig gekleurde micronachtvlinder. Dit jaar is de soort explosief toegenomen en zijn veel buxusstruikjes geëindigd in de groencontainer. Net tien jaar na de eerste melding is hij in een groot deel van het land massaal aanwezig.
 • Kruisspin blijft nummer één in spinnentelling
  [released on: 17/09/2017]
  Vorig weekend zijn door heel Nederland de spinnen in tuin en huis geteld. De kruisspin prolongeert haar eerste plaats voor de vijfde keer op rij. De grote trilspin en de herfstspin doen goed mee en de brugspin is een nieuwkomer in de top.
 • Van herintroductie tot beverbeheer
  [released on: 17/09/2017]
  De terugkeer van de bever in Limburg is een groot succes. Al heeft uitbreiding ook een keerzijde: op sommige plekken zijn bevers niet gewenst. Dat vraagt om een aanpassing in onze omgang met de Limburgse bever. Op 11 september 2017 heeft de provincie Limburg ingestemd met een aanpassing op het Faunabeheerplan. Deze maakt het mogelijk dat probleembevers in het uiterste geval gedood kunnen worden.
 • Rivierkreeften op het land
  [released on: 16/09/2017]
  Het is al veel mensen opgevallen de laatste weken: kreeften op het land! Zelfs in het Jeugdjournaal werd er aandacht aan besteed. Maar waarom komen die kreeften, die normaal gesproken in het water leven, nu opeens het land op? En welke soorten kun je in Nederland eigenlijk tegenkomen?
 • Bos populairste type landschap in Nederland en Europa
  [released on: 15/09/2017]
  Van alle landschapstypen is bos het meest populair onder Nederlanders, maar ook onder West-Europeanen. De gegevens zijn afkomstig van de website www.daarmoetikzijn.nl die door bijna 40.000 Nederlanders is bezocht in 10 jaar tijd. Maar dit blijkt ook uit de Europese versie www.myplacetobe.eu die sinds 2010 ruim 11.000 bezoekers wereldwijd heeft getrokken.
 • Wageningse twitterende populier blijkt een sprinter
  [released on: 15/09/2017]
  Voor de twitterende populier op de Wageningen Campus met inmiddels vierduizend volgers zit het eerste ‘twitterseizoen’ er bijna op. De stam van de populier is maar liefst twee centimeter dikker geworden! Daarmee doet hij eer aan de reputatie van populier als snelgroeiende boomsoort en doet zeker niet onder voor de andere Twitterbomen in Europa.
 • Stof tot nadenken: wat doet organische stof voor boer en klimaat?
  [released on: 14/09/2017]
  De hoeveelheid organische stof in de bodem bepaalt de vruchtbaarheid en dus de opbrengst? Dat blijkt toch anders te liggen. Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) wijst dat uit. Waar het voor het klimaat goed is om meer organische stof, de C van CO2, in de bodem te stoppen, heeft een boer daar pas wat aan als hij verder kijkt dan hoeveelheden alleen.
 • Komend weekend: Egelweekend!
  [released on: 14/09/2017]
  Op 16 en 17 september is het ‘Egelweekend 2017’. Tijdens dit Egelweekend roept de Zoogdiervereniging iedereen op om waarnemingen van egels door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Is de egelpopulatie nog even stabiel als afgelopen jaren?
 • Uitspraak Raad van State steunt groene glazenmaker
  [released on: 14/09/2017]
  Het Rijk moet in Groningen verlies aan habitat van de groene glazenmaker compenseren door in de nabijheid vervangend leef- en voortplantingsgebied aan te leggen. Aldus heeft de Raad van State geoordeeld in een uitspraak van 23 augustus 2017 in een juridische strijd die nu al negen jaar duurt. Platform Berend Botje komt hierin op voor de rechten van de beschermde libel groene glazenmaker.
 • Komt het goed met de merel?
  [released on: 13/09/2017]
  De laatste weken is er veel aandacht voor de merel. Ook dit jaar worden er namelijk veel dode vogels gemeld, waarvan een groot deel waarschijnlijk is getroffen door het usutuvirus. Door meldingen uit het hele land zien we bovendien de grens van dode merels langzaam naar het westen opschuiven. Wat betekent dit voor de merel?
 • Prikken steken
  [released on: 13/09/2017]
  De beekprik staat op de Nederlandse Rode Lijst als ‘bedreigd’ en is opgenomen in de Habitatrichtlijn. Zijn verspreiding is meer dan gehalveerd ten opzichte van de vorige eeuw door ernstige aantasting van zijn leefgebied. RAVON heeft een nieuwe methode ontwikkeld om met behulp van een prikkencilinder populaties beter in de peiling te houden, en het effect van genomen beheersmaatregelen te meten.
 • Valse teervlekkenzwam sterk toegenomen
  [released on: 13/09/2017]
  De laatste drie jaar neemt het aantal waarnemingen van de Valse teervlekkenzwam hand over hand toe. Pas vijf jaar geleden werd deze kleurrijke houtzwam voor het eerst in Nederland vastgesteld. Dit was tijdens een binnenlandse werkweek van de NMV in de provincie Groningen op een stobbe van een omgevallen beuk. Eerder werd de zwam waarschijnlijk aangezien voor de verwante Teervlekkenzwam.
 • Lancering eerste groene vogeldak in Nederland
  [released on: 12/09/2017]
  Platte daken bieden een enorm potentieel om meer groene ruimte in de stad te creëren en daarmee het leefgebied van vogels uit te breiden en te verbeteren. In samenwerking met Vogelbescherming en Vivara Pro heeft Sempergreen het ‘Groene Vogeldak’ ontwikkeld. Begin september is het eerste groene vogeldak onthuld in Amsterdam.
 • Ondergedoken zaden en zwemmende rozetten: de Drijvende waterweegbree onderzocht
  [released on: 12/09/2017]
  Drijvende waterweegbree is een zeldzame en kwetsbare soort, zowel in Nederland als in Europa. In samenwerking met Waterschap de Dommel en de provincie Noord-Brabant onderzoekt FLORON wat het beste maaibeheer is om de soort duurzaam in stand te houden in de Brabantse beken.
 • Staartblauwtje in opmars
  [released on: 11/09/2017]
  Het staartblauwtje was na 1933 niet meer in Nederland gezien, maar in 2011 werden de eerste weer in ons land gemeld en werd ook voortplanting geconstateerd. In 2017 werd dit mooie blauwtje van tientallen locaties gemeld, vooral in het oosten.
 • Gelderland steunt inwoners bij hun natuurinitiatief
  [released on: 11/09/2017]
  De provincie Gelderland ondersteunt inwoners die zelf iets voor natuur of groen doen met de subsidieregeling Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap. Ook organisaties die inwoners bij natuur betrekken kunnen subsidie aanvragen. De eerste projecten worden inmiddels uitgevoerd.
 • Legboor van sluipwesp model voor medische naald
  [released on: 11/09/2017]
  Sluipwespen kunnen hun legboor, een holle legbuis voor het plaatsen van eieren, in elke gewenste richting bewegen door het uiteinde van de boor van vorm te veranderen. De legboor kunnen ze hierdoor gericht sturen met de spieren in hun achterlijf. Deze techniek kan gebruikt worden als model voor de ontwikkeling van stuurbare naalden voor medische toepassingen.
 • Wasroos nieuw aan de Noordzeekust
  [released on: 10/09/2017]
  De Wasroos is één van de bekendste Europese zeeanemonen. Uit Nederland zijn slechts enkele inheemse waarnemingen bekend, alle uit Zeeuwse wateren. Deze zomer werd echter een Wasroos waargenomen en gefotografeerd aan de buitenzijde van de Blokkendam, voor de Brouwersdam. Dit is voor zover bekend de eerste waarneming langs de Nederlandse Noordzeekust.
 • Mondiaal bosseninitiatief voor inzicht in wereldbossen
  [released on: 09/09/2017]
  Op 6 en 7 september gaat het Global Forest Biodiversity Initiative (GFBI) officiëel van start in Peking. Het GFBI-samenwerkingsverband bestaat wereldwijd uit 143 organisaties die zichzelf verplicht hebben gesteld gedetailleerde bosdata bijeen te brengen . Inmiddels is al van meer dan 1,3 miljoen punten op de wereld de data bij elkaar gebracht in 1 database van het GFBI.
 • Overdracht van het West-Nijl virus door Nederlandse steekmuggen
  [released on: 08/09/2017]
  Vandaag promoveert Chantal Vogels op haar onderzoek naar de rol van de noordelijke huissteekmug bij de overdracht van het West-Nijl virus in Europa. Een belangrijke conclusie is dat Nederlandse steekmuggen het West-Nijl virus kunnen overdragen. Toch zijn er op dit moment geen gevallen van West-Nijl virus in Nederland bekend. Mogelijk doordat lage temperaturen de overdracht van het virus remmen.
 • Veel bruin blauwtjes in september?
  [released on: 08/09/2017]
  Door het warme weer in de eerste helft van het jaar vlogen veel vlindersoorten weken eerder dan normaal. Voor een aantal soorten betekent dit dat er nu ruimte is voor een extra generatie. Er zijn al verse vlinders gezien van landkaartje, heideblauwtje, kleine ijsvogelvlinder en groot dikkopje. Ook het bruin blauwtje lijkt nog te gaan pieken.
 • Buitenplaatsen als verrassende gezonde uitwijk
  [released on: 07/09/2017]
  Buitenplaatsen: het zijn vaak onbekende parels. Misschien fietst u er wel dagelijks langs, zonder te weten wat voor moois er te zien is. Dikwijls zijn het de grote huizen die ons doen denken dat het privéterrein is. Toch kun je meestal vrij over deze domeinen dwalen. Zoek ook eens een buitenplaats op, voor bijvoorbeeld een middagwandeling tijdens Open Monumentendag komend weekeinde.
 • In de herfst grotere kans om eekhoorns te zien
  [released on: 07/09/2017]
  In de herfst is de kans om eekhoorns tegen te komen extra groot. Door de aanwezigheid van beukennootjes in de herfst van vorig jaar, en de daaropvolgende zachte winter zijn veel eekhoorns goed de winter doorgekomen. Relatief veel vrouwtjes wierpen aan het eind van de winter al hun eerste jongen, en hadden aan in het begin van de zomer een tweede worp. Deze jongen verlaten nu het nest.
 • Damherter op de Haringvreter
  [released on: 06/09/2017]
  In het Veerse Meer, tussen Walcheren en Noord-Beveland, ligt een klein eiland: de Haringvreter. Het eiland is zo’n 90 hectare groot; sinds de jaren ’80 leeft hier een groep damherten. Een particulier heeft ze er ooit losgelaten. Sinds 2000 neemt hun aantal toe: van een stuk of 15 tot zo’n 275 dieren. Met een jaarlijkse aanwas van 26 procent lijkt het plafond nog niet bereikt.
 • NEM-meetnet bospaddenstoelen verbeterd
  [released on: 06/09/2017]
  Het NEM-meetnet bospaddenstoelen is aangepast zodat het beter aansluit bij de overige paddenstoelenmeetnetten. De belangrijkste wijziging in de telmethodiek is dat het vaste proefvlak is vervangen door een kilometerhok. Door de aanpassingen blijft het meetnet relevant voor het monitoren van paddenstoelentrends in relatie tot het milieu.
 • Wulpen en grutto’s in de problemen
  [released on: 05/09/2017]
  De jodelende baltsroep van de wulp is steeds minder te horen, zowel in Nederland als daarbuiten. Maar ook zijn naaste verwanten doen het niet best. Recent onderzoek laat zien dat wereldwijd vrijwel alle Numeniini, de wetenschappelijke naam voor wulpen en grutto’s, sterk bedreigde vogels zijn. Twee soorten zijn waarschijnlijk zelfs al uitgestorven!
 • 4 miljoen kilo eikels, weinig beukennootjes en zeer veel wilde zwijnen op Veluwe
  [released on: 05/09/2017]
  Er is naar schatting 4,2 miljoen kilo aan eikels en beukennootjes op de Veluwe. Daarmee gaat 2017 de boeken in als een gemiddeld mastjaar. Doordat er al vijf jaar lang geen slecht mastjaar is geweest, is het aantal wilde zwijnen opgelopen tot het niveau van het recordjaar 2008.
 • Zit de vijgenskeletteermot ook bij u in de buurt?
  [released on: 04/09/2017]
  De vijgenskeletteermot is een microvlinder uit het mediterrane gebied. Sinds 2009 is hij bekend uit de Benelux, toen de eerste in België werd gemeld. In 2014 was de eerste vondst in Nederland, door Paul Vossen in Maastricht. Inmiddels zijn er meer meldingen, maar wellicht is de soort wijder verbreid dan we nu weten.
 • Al 74 essen vermeerderd die mogelijk resistent zijn tegen essentaksterfte
  [released on: 04/09/2017]
  Ruim twee maanden geleden riep het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland de hulp van het publiek in voor een landelijke speurtocht naar essen die mogelijk resistent zijn tegen de essentaksterfte. Inmiddels zijn er ruim 400 waarnemingen binnengekomen via Essentaksterfte.nu. Er zijn inmiddels 74 essen op de kwekerij vermeerderd voor nader onderzoek.
 • nationale spinnentelling
  [released on: 03/09/2017]
  Volgend weekend, 9 en 10 september, mag iedereen weer op zoek naar spinnen in zijn eigen huis en tuin voor de Nationale Spinnentelling 2017. De kruisspinnen zijn nu groot en goed zichtbaar, maar wie vindt de ook algemene, maar verborgen levende platte wielwebspin?
 • Circle of Life: Herstel van Europese aaseters
  [released on: 03/09/2017]
  Met ‘Dood doet Leven’ trekken diverse organisaties in Nederland samen op om dode dieren, klein én groot, weer een plek te geven in onze natuur. Rewilding Europe en ARK Natuurontwikkeling werken nu ook over de landsgrenzen heen aan herstel van Europese aaseters. Ter ere van World Vulture Awareness Day is de Engelstalige Circle of Life brochure gepresenteerd die gratis is te downloaden.
 • De weg naar duurzame populaties weidevogels
  [released on: 02/09/2017]
  Het aantal weidevogels in Nederland neemt al tientallen jaren af. Uit een nieuwe studie van Wageningen Environmental Research (Alterra) en SOVON Vogelonderzoek Nederland blijkt dat deze achteruitgang met de huidige inspanningen niet zal worden gestopt. Alleen een duidelijke verbetering van zowel inrichting als beheer van de huidige weidevogelgebieden kan leiden tot een duurzame populatie.
 • Wild van Vlinders! Herstelplan voor dagvlinders
  [released on: 01/09/2017]
  Op vrijdag 1 september hebben Johan van den Hout, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en Jan Baan, directeur van Brabants Landschap ‘Wild van Vlinders’ ontvangen, een herstelplan voor dagvlinders in Zuidoost-Nederland. Na deze overhandiging werd in de Scheeken, een prachtig vochtig bosgebied, gekeken hoe waardevol variatie is voor dagvlinders.
 • Aantal otters voor het eerst sinds jaren nauwelijks gegroeid
  [released on: 01/09/2017]
  Het aantal otters in Nederland is het afgelopen jaar nauwelijks toegenomen en stabiliseert zich rond naar schatting 200 dieren. De genetische variatie binnen de populatie is nog steeds gebaat bij de introductie van genetisch niet-verwante dieren. De gemiddelde genetische variatie binnen een individu was opnieuw iets lager dan het voorafgaande jaar en wijst op een langzaam voortschrijdende inteelt.
 • Nazomerlibellen
  [released on: 31/08/2017]
  Een aantal libellen heeft in de nazomer haar piek. Zo zijn de paardenbijter en de houtpantserjuffer nu volop aanwezig en ook de komende weken kunnen deze soorten in vrijwel het hele land veel worden gezien. Dat gaat nog door tot de eerste echte nachtvorst optreedt, dus dat kan zelfs tot in december zijn.
 • Krijgt de grote spitskop vaste voet aan de grond in Nederland?
  [released on: 31/08/2017]
  Op 25 augustus voerden Dennis Maas en Iris van der Arend een vrouwtje van de grote spitskop uit de buurt van Sleeuwijk in op Waarneming.nl. Dit is pas de derde vondst van deze bijzondere sprinkhaan in ons land en de eerste die zou kunnen duiden op een natuurlijke uitbreiding. De vraag is nu: wie vindt de eerste populatie van de grote spitskop in Nederland?
 • Duitse wolven kosten weinig
  [released on: 31/08/2017]
  De wolf rukt op in Duitsland. De eerste territoriale wolf werd gevonden in 1998 en de eerste roedel in 2000. Inmiddels is er sprake van zo’n 50 roedels met een geschatte populatie van meer dan 400 wolven. Desondanks blijkt er in heel Duitsland in de afgelopen 17 jaar in totaal nog geen vijf ton aan schadevergoedingen uitgekeerd te zijn.
 • Een nazomer vol reptielen
  [released on: 30/08/2017]
  De zomer gaat zo zoetjes aan over in de herfst en daarmee komt het einde van het reptielenseizoen in zicht. Gelukkig is het juist nu een drukte van jewelste in de leefgebieden van onze soorten. Van zowel eierleggende soorten (ringslang, muurhagedis en zandhagedis) als levendbarende soorten (adder, gladde slang, hazelworm en levendbarende hagedis) zijn de jonge dieren nu in de terreinen aanwezig.
 • Usutuvirus: ook dit jaar veel dode merels gemeld
  [released on: 30/08/2017]
  Er worden dit jaar opnieuw veel dode merels gevonden. Volgens het Vogeltrekstation van het NIOO is er net als in 2016 sprake van een uitbraak van het voor vogels vaak dodelijke usutuvirus.
 • Paddenstoelen nemen iets toe als gevolg van lagere stikstofuitstoot
  [released on: 30/08/2017]
  Na een sterke teruggang in de jaren zeventig en tachtig als gevolg van zeer hoge stikstofdeposities, nemen de ectomycorrhiza-paddenstoelen sinds het midden van de jaren negentig weer toe. De belangrijkste oorzaak hiervan is de lagere stikstofuitstoot. Houtbewonende paddenstoelen en bodembewonende saprotrofe paddenstoelen laten geen duidelijke trend zien.
 • Overlast waterplanten nog nooit zo groot?
  [released on: 29/08/2017]
  Waterplanten zijn belangrijk voor het goed functioneren van ondiepe aquatische ecosystemen. Echter zijn de waterplanten steeds vaker in het nieuws omdat ze voor overlast zorgen. Koppen als: ‘Overlast waterplanten nog nooit zo groot’ suggereren dat we met een nieuw probleem te maken hebben. Maar is dat wel zo? Of zijn we de afgelopen decennia gewend geraakt aan de troebele algensoep zonder planten?
 • Kraanvogels worstelen met droog 2017
  [released on: 29/08/2017]
  Al jaren hebben de kraanvogels in Nederland een mooie stijgende lijn te pakken. Maar 2017 was een lastig jaar. Hoewel er een recordaantal van 22 paren werd geteld, vlogen er uiteindelijk slechts 9 jongen uit. In Drenthe en Friesland was het broedsucces zeer matig. Gelukkig pakte het in nieuwe gebieden in Overijssel en Gelderland iets gunstiger uit.
 • Zeehonden zijn migranten (en soms toeristen)
  [released on: 28/08/2017]
  In de Waddenzee komen twee soorten zeehonden voor: de gewone zeehond en de grijze zeehond. Voor beide soorten wordt de populatieontwikkeling sterk bepaald door migratie. “Dat is op zich verwonderlijk,” zegt Sophie Brasseur van Wageningen Universiteit. “Zeehonden staan namelijk bekend als zeer plaatstrouw. Die migratie vindt waarschijnlijk vooral plaats bij jonge dieren.”
 • Maaien uitgesteld voor rupsen dagpauwoog
  [released on: 28/08/2017]
  Maaien, nodig om bloemrijke grasland of ruigte in stand te houden, levert vaak controverses op. Vooral als er nog veel bloemen bloeien, vinden veel mensen het doodzone. In Culemborg is het maaien van een ruige berm uitgesteld, omdat er tientallen rupsen van de dagpauwoog in zaten.
 • Eerste geval van economische schade door iepenzigzagbladwesp
  [released on: 27/08/2017]
  Enkele weken geleden ontving het EIS Kenniscentrum Insecten de mededeling dat enkele iepen langs de Beersestraat in Cuijk vrijwel geheel kaal waren gegeten door insecten. Uit meegezonden foto’s en terreinbezoek bleek dat het ging om vraat door de iepenzigzagbladwesp.
 • Zomerse temperaturen, maar herfst komt al op gang
  [released on: 27/08/2017]
  1 september begint de meteorologische herfst, maar in de natuur lijkt de herfst al gestart te zijn. Vruchten vallen zeer vroeg van bomen en struiken en de eerste bladverkleuring en bladval komt vroeg op gang. Tegelijkertijd komen diverse voorjaarsbloeiers opnieuw in bloei. Nu is het moment om met de GrowApp time-lapse video’s te gaan maken van het verloop van de herfstkleuren.
 • Weer een Ingegraven slangster in de Oosterschelde aangetroffen
  [released on: 27/08/2017]
  Ingegraven slangsterren zijn opmerkelijke vertegenwoordigers van de stam van de stekelhuidigen. Op de Noordzee zijn ze vaker aangetroffen, maar in de Zeeuwse Delta vormen ze een zeer zeldzame soort. In juli is er bij Plompe Toren in de Oosterschelde weer een exemplaar aangetroffen. Zoals de naam al voorspelt, is het een soort die zeer lastig door sportduikers waar te nemen is.
 • Toekomst Nederlandse platteland: bloemrijk of gifgroen?
  [released on: 25/08/2017]
  De discussie over het nieuwe Europese landbouwbeleid is volop losgebarsten. De uitkomst zal doorslaggevend zijn voor de toekomst van de natuur in Europa, zeker in Nederland waar landbouw en natuur nauw met elkaar zijn verbonden. Op zaterdagmiddag 23 september organiseert de Heimans en Thijsse Stichting een symposium over de toekomst van het Nederlandse platteland en het nieuwe landbouwbeleid.
 • Vleermuizen - dichtbij maar onbekend
  [released on: 24/08/2017]
  In de avondschemering schiet boven de tuin ineens een schim voorbij. Je kijkt om je heen en als je geluk hebt zie je hem nog tussen de bomen tegen de open hemel. Even plotseling als hij gekomen was, is hij ook weer verdwenen. Was dat nou een vleermuis? Kom het komend weekend ook vleermuizen spotten tijdens de ‘Nacht van de Vleermuis’.
 • Rupsen wolfsmelkpijlstaart in de Gelderse Poort
  [released on: 24/08/2017]
  Rupsen van de zeer zeldzame wolfsmelkpijlstaart zijn gevonden in de Millingerwaard in het hart van de Gelderse Poort. Dit gebied is sowieso een van de betere plekken in Nederland om deze zeldzame nachtvlinder te zien, maar het is al zo’n 20 jaar geleden dat er rupsen werden gevonden.
 • Nederland als lichtbron
  [released on: 24/08/2017]
  De nachten worden alweer langer. De komende tijd verschijnt steeds vroeger in de avond de sterrenhemel. Kunstmatige verlichting houdt echter de meeste sterren buiten ons gezichtsvermogen. Bekijk op de kaart hoe licht uw omgeving is en zoek de donkerste plekken.
 • Exotische Compostcollybia nu ook in de duinen
  [released on: 23/08/2017]
  Afgelopen vrijdag werden er op twee verschillende locaties langs een fietspad in de duinen bij Bergen (NH) Compostcollybia's aangetroffen. De Compostcollybia is een exoot die voor het eerst in 1992 in Nederland werd gevonden. Het gaat deze soort flink voor de wind, want in het oosten en zuiden van ons land is ze inmiddels bekend van 33 atlasblokken. Nu is de eerste vondst in het westen een feit.