This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Natuurbericht.nl

RDF feed: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/rss
 • Grove den en douglasspar niet gegroeid door droogte 2018
  [released on: 17/08/2019]
  Door de droogte in 2018 heeft de groei van de grove den en douglasspar in Nederland nagenoeg stilgestaan. Wageningen University & Research voert proefprojecten uit om bossen bestendiger te maken voor een veranderend klimaat.
 • Huiszwaluwen hebben het heftig bij hitte
  [released on: 16/08/2019]
  ‘Hittegolven gaan we steeds vaker meemaken. Ze worden heviger en langer in veel delen van de wereld.’ Dat stelt het klimaatrapport dat het IPCC vorige week publiceerde. Eind juli maakten we nog een forse hittegolf mee, zodanig dat het temperatuurrecord na 75 jaar doorbroken werd, en niet zo’n beetje ook. Hoe reageerden huiszwaluwen op de extreme temperaturen? Zij broedden immers nog volop.
 • Rosevleugel gevonden, een nieuwe sprinkhanensoort voor Nederland
  [released on: 16/08/2019]
  Woensdag 14 augustus vonden Joris Verhees en Pim Lemmers langs de Geul bij Bunde de eerste rosevleugel van Nederland. Net voordat ze hem vonden hadden ze het heel toevallig nog over de soort, aangezien de soort voor het eerst in lange tijd weer in België was gevonden.
 • Een melding van geraniumblauwtje, en nog eiafzettend ook!
  [released on: 15/08/2019]
  Er zijn in Nederland eigenlijk geen invasieve exoten onder de dagvlinders. Het geraniumblauwtje, dat af en toe in ons land wordt waargenomen, is in Zuid-Europa wel degelijk invasief en levert daar flinke schade in pelargonium- en geraniumkwekerijen. Vorige week werd er een eiafzettend vrouwtje gezien in Giessenburg. Laat daar de rupsen maar flink huishouden!
 • Verbod op zonnebaars van kracht
  [released on: 15/08/2019]
  Het pleidooi van RAVON en andere Europese organisaties om te stoppen met het verhandelen van de zonnebaars heeft zijn vruchten afgeworpen. Vanaf 15 augustus 2019 mag de soort niet meer verhandeld en gehouden worden in de Europese Unie.
 • Herstel vogelstand Nieuw-Zeeland duurt minstens 50 miljoen jaar
  [released on: 14/08/2019]
  De komst van mensen naar Nieuw-Zeeland, zo’n 700 jaar geleden, zorgde voor een grote uitstervingsgolf onder de vogels. Ook nu is het voortbestaan van talloze soorten bedreigd. Onderzoekers hebben berekend dat er minstens 50 miljoen jaar evolutie nodig is om het verlies aan biodiversiteit te herstellen.
 • Niet elke rups is een processierups
  [released on: 14/08/2019]
  Er is deze zomer veel te doen geweest over de inmiddels welbekende eikenprocessierups. Elke rups met haren lijkt zo al snel een rups waar je voor moet oppassen. Veel rupsen met haren zijn echter geen enkel gevaar, sterker nog, je tuin wordt er een stuk leuker door. Maar hoe herken je de eikenprocessierups eigenlijk en welke rupsen wil je juist wel in je tuin hebben?
 • Maak van je huis een thuis voor stadsnatuur
  [released on: 13/08/2019]
  Natuurinclusief bouwen is de nieuwste trend om natuur in de stad te behouden. Want: jouw huis is niet alleen jouw thuis, maar ook een plek waar vogels en vleermuizen wonen. En daar kun je zelf veel voor doen. Bijkomend voordeel: groene tuinen vangen wateroverlast op bij extreme buien en zijn koeler in de zomer. Vijf tips om zelf aan de slag te gaan.
 • #Steenmarter trekt #Veluwezoom op
  [released on: 13/08/2019]
  In 2019 zijn voor het eerst steenmarters op de Veluwezoom vastgelegd met behulp van camera’s. De vraag is nu of er sprake is van een blijvende vestiging in de grote boskernen van de Veluwezoom of dat de soort zich alleen langs de randen op de overgang van het bos naar het cultuurlandschap zal kunnen handhaven. En hoe gaan de boommarters in dit gebied reageren?
 • Duizenden distelvlinders
  [released on: 12/08/2019]
  De distelvlinder heeft af en toe een 'invasiejaar'; er zijn er dan heel erg veel. 2019 is zo'n jaar. Met een kleine omweg zijn er in juni vele honderdduizenden distelvinders ons land binnengekomen. Deze hebben zich toen voortgeplant en zijn doodgegaan, maar hun nakomelingen zijn er nu in groten getale. Bovendien komen er nog distelvlinders uit Scandinavië bij.
 • Grootschalige sterfte van zeedieren in Grevelingenmeer
  [released on: 11/08/2019]
  Recente recordtemperaturen en werkzaamheden aan de spuisluis in de Grevelingendam hebben deze zomer er weer toe geleid dat door zuurstofgebrek ontelbare zeedieren in het Grevelingenmeer zijn doodgegaan. Door afwezigheid van stroming en het opwarmen van het zeewater is onder de tien meter een totaal gebrek aan zuurstof ontstaan. Als je hier duikt beleef je hoe het is om in een 'deathzone' te zijn.
 • Nieuw wandelboekje verbindt natuurherstel en cultuurhistorie
  [released on: 09/08/2019]
  In het Natura2000-gebied Stelkampsveld begint volgend jaar grootschalig natuurherstel. Het nabijgelegen museum De Lebbenbrugge heeft nu een wandelboekje uitgebracht, dat laat zien hoe dit herstel past in de veranderingen in het landschap van de afgelopen eeuwen. Aan de hand van een wandeling uit 1923 kijk je met andere ogen naar het landschap.
 • Nederlandse steden niet op hitte gebouwd
  [released on: 08/08/2019]
  Het was warm, warmer, het warmst de afgelopen weken. Steden in Nederland zijn niet op deze hitte gebouwd. In de stad wordt het gemiddeld veel warmer dan op het platteland. Dit heet het stedelijk hitte-eiland effect. Op de kaart Stedelijk hitte-eiland effect op de Atlas Natuurlijk Kapitaal lichten steden als oranje kooltjes op in een zee van blauw. Groen kan verkoeling brengen in de stad.
 • Zit de heivlinder straks nog op de hei?
  [released on: 08/08/2019]
  Augustus is de tijd voor de vlinders van de heide. Tot nu toe wordt de heivlinder niet veel gezien en in de duinen en op de Wadden is hij relatief veel meer aanwezig dan in de binnenlandse heidegebieden. De droge zomer van vorig jaar heeft daar vast en zeker mee te maken.
 • Eerste zelfstandige stappen van jonge Nederlandse Rode Wouwen niet zonder gevaar
  [released on: 07/08/2019]
  Sinds 2015 lijkt het aantal broedgevallen van Rode Wouwen in Nederland toe te nemen. Het is onbekend of deze toename een gevolg is van 'overflow' uit nabije buitenlandse populaties of voortkomt uit 'eigen' Nederlandse reproductie. Om hier antwoord op te krijgen is er een project gestart met het kleurringen en zenderen van jonge Rode Wouwen. De eerste gezenderde vogels zijn nu uitgevlogen.
 • 'Prachtlint' verbindt natuurparels in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
  [released on: 07/08/2019]
  Door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden ontwikkelt zich een lang vlinder- en bijenlint: het Prachtlint. De gelijknamige werkgroep adviseert gemeenten, boeren en andere grondeigenaren hoe ze hun percelen bij- en vlindervriendelijk kunnen inrichten, onder het motto ‘Kleurrijk Groen, Samen Doen’. Eén van de parels is de voedselhaag van biologisch-dynamische boerderij Noorderlicht in Noordeloos.
 • Nieuwe paddenstoel voor Nederland: de 'Oranje sparrenhoutzwam'
  [released on: 07/08/2019]
  Afgelopen voorjaar werd op een dode stam in een sparrenbos in het Drents Friese Wold een feloranje houtzwam ontdekt. Het bleek te gaan om Pycnoporellus fulgens, een nieuwe soort voor Nederland. Het is een houtzwam van oude sparrenbossen, die in de ons omringende landen zeldzaam is. Sommige mycologen beschouwen de paddenstoel als een oerwoudsoort: een soort van weinig aangetaste bossen.
 • Negen nieuwe tiny forests in Noord-Brabant
  [released on: 06/08/2019]
  Er komen negen nieuwe tiny forests in Noord-Brabant. Deze mini bossen vormen een prima leefomgeving voor bijen, vlinders en andere dieren. Mensen die bij zo’n mini bos wonen, krijgen er een groene, gezonde plek bij, die de buurt onderling en met de natuur verbindt.
 • Waar zijn de tuinvogels gebleven?
  [released on: 06/08/2019]
  Ik zie geen tuinvogels meer! En als er één zit, heeft hij kale plekken. Wat is er aan de hand? Heerst er een gruwelijke vogelziekte en zijn ze allemaal dood?! Platgebeld wordt Vogelbescherming met deze vraag. Het antwoord: Geen zorgen, ‘onzichtbaarheid’ en een verfomfaaid uiterlijk zijn voor vogels in de nazomer normaal. Er zijn hier twee redenen voor.
 • Voortschrijdend rampscenario beekvissen
  [released on: 06/08/2019]
  Aanhoudende droogte en hoge temperaturen: het lijkt inmiddels normaal. Terwijl weerrecords sneuvelen, gaan soorten die afhankelijk zijn van koel stromend water ten onder. In 2018 bleek hoe kwetsbaar het watersysteem is. De huidige inrichting met een snelle afvoer van regenwater, grootschalig grondwatergebruik en weinig variatie aan dieptes en substraten maakt beken kwetsbaar in droge warme zomers.
 • Wespenoverlast in 2019 vertoont een grillig beeld
  [released on: 05/08/2019]
  De wespenpopulaties in 2019 laten een grillig beeld zien, zo blijkt uit een inventarisatie voor Nature Today onder wespenbestrijders. Vooralsnog is de wespenoverlast het grootst in het noorden van het land. In een groot deel van Nederland is de overlast vergelijkbaar met 2018. De meeste meldingen betreffen de Duitse wesp en de Franse veldwesp. Het aantal hoornaar meldingen is opvallend laag.
 • Is de buxusmot op haar retour?
  [released on: 05/08/2019]
  Vorig jaar stond de buxusmot in de tuinvlindertelling op plaats zeven. Er werden toen in de tuinen meer dan 4000 van deze exoot gemeld. Dit jaar stond de soort niet eens in de top 25, met nog geen 300 meldingen. Hoewel de buxusmot ook in augustus veel wordt gezien, lijkt het er toch op dat er dit jaar veel minder zijn dan vorig jaar.
 • Maashorst topgebied biodiversiteit
  [released on: 04/08/2019]
  De Maashorst wordt steeds soortenrijker! Twee paar grauwe klauwieren, een broedpaar raven en de nodige nachtzwaluwen dit jaar tonen aan dat het goed gaat met dit grote Brabantse natuurgebied. De natuurontwikkeling werpt zijn vruchten af. De omvorming van landbouwgrond naar bloemrijke graslanden levert samen met de heidevelden en bossen een gevarieerd landschap op.
 • Het nestseizoen van de zeeschildpadden op de Nederlands Caribische eilanden is van start
  [released on: 03/08/2019]
  Het nestseizoen van de zeeschildpadden is officieel begonnen: op elk van de Nederlands-Caribische eilanden zijn de eerste babyschildpadden uitgekomen. Tussen april en december gebruiken verschillende soorten zeeschildpadden onze Caribische eilanden om hun nesten te maken. Er zijn wel kleine verschillen tussen de eilanden wat betreft het precieze seizoen en de soorten die er hun eieren leggen.
 • Provincieakkoorden vaal groen: graag wat meer ambitie
  [released on: 03/08/2019]
  De coalitieakkoorden van de provincies bieden aanknopingspunten voor de natuur en geven kansen voor het herstel van boerenlandvogels, oordeelt Vogelbescherming Nederland. Toch zijn de afspraken op een paar uitzonderingen na zo algemeen en vaag dat er te weinig urgentiebesef over de ernst van de biodiversiteitscrisis uit de coalitieprogramma’s spreekt.
 • Meest voorkomende dier ter wereld leeft vooral in het Hoge Noorden
  [released on: 02/08/2019]
  Uit de eerste wereldwijde bodeminventarisatie van aaltjes blijkt dat de grootste aantallen in Arctische gebieden voorkomen, en niet in de tropen. De studie is gestart door onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Ecologie, en uitgevoerd met gegevens van een groot internationaal team. In Nature leggen ze uit waarom klimaatverandering via deze bodemwormpjes een enorme impact kan hebben.
 • Gierzwaluwen vertrekken weer
  [released on: 02/08/2019]
  Weg zijn de schreeuwende groepen gierzwaluwen boven de wijk. Het luchtruim boven steden en dorpen wordt plots weer veel stiller. Hoe was het broedseizoen voor deze soort? Sommige vogelaars gaven aan dat ze weinig ‘giertjes’ zagen. Maar zegt dat iets over het aantal broedvogels?
 • Beleef de Lente van Vogelbescherming gaat door in de zomer
  [released on: 02/08/2019]
  De camera’s van het webcamproject Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland blijven deze zomer aan. Nu de kerkuil en de huiszwaluw bezig zijn met een nieuwe leg, valt er nog zoveel te beleven dat Vogelbescherming besloten heeft deze camera’s open te houden. Beleef de Lente trekt al jaren honderdduizenden kijkers, die via de webcams meeleven met het wel en wee van vogels in het broedseizoen.
 • Veel meldingen exotische hooikoortsplant in 2018
  [released on: 01/08/2019]
  Vorig jaar werden bijna zeventig procent meer waarnemingen gedaan van Alsemambrosia in het openbaar dan in voorgaande jaren. Het is echter nog onduidelijk of de warmte van vorig jaar tot meer zaadzetting heeft geleid. Om te voorkomen dat deze plant het hooikoortsseizoen verlengt, starten we vandaag weer met de jaarlijkse Ambrosiacampagne. Doe ook mee!
 • #Nederland niet geschikt voor #lynx, wel voor #goudjakhals
  [released on: 01/08/2019]
  De vestiging van de wolf in Nederland is na een jarenlange periode met individuele dwaal- en zwerfgasten een feit: dit voorjaar kreeg een wolvenpaar een nest jongen op de Veluwe. Het is nu de vraag of ook andere relatief grote roofdieren, zoals de Europese lynx en de goudjakhals, zich duurzaam zouden kunnen vestigen in Nederland.
 • Toch nog vlinders!
  [released on: 31/07/2019]
  De resultaten van de tuinvlindertelling die in juli werd gehouden, waren verontrustend. Er werden maar erg weinig vlinders geteld, vergeleken met de voorgaande jaren. Sinds maandag komen er echter ook wat positievere berichten. Vooral de distelvlinder vliegt enorm goed en zo worden de vlinderstruiken toch nog goed bezocht. En niet alleen uit de tuin komen positieve berichten.
 • Jarenlange inzet vrijwilligers glasaalmonitoring beloond
  [released on: 31/07/2019]
  Tijdens het internationale congres van de Sustainable Eel Group in Londen eind juni ontving RAVON uit handen van de Engelse minister voor Visserij een prijs voor de door vrijwilligers uitgevoerde glasaalmonitoringsprojecten. Volgens de Minister wordt nergens ter wereld op zo’n grote schaal met behulp van vrijwilligers gegevens over de intrek van jonge aal (glasaal) verzameld als in Nederland.
 • Nachtvlinderaars opgelet: nachtelijke migratie kiezelsprinkhanen
  [released on: 30/07/2019]
  Recentelijk werd op twee plaatsen een kiezelsprinkhaan waargenomen op een lichtval voor nachtvlinders. Na de eerste vondst in 2010 werd gespeculeerd over de wijze van uitbreiden van de kiezelsprinkhaan. Omdat veel vindplaatsen zich langs spoorlijnen bevonden, leek transport met treinen een logische optie. Deze nieuwe vondsten wijzen erop dat de soort zich op eigen kracht kan uitbreiden.
 • Drijvende waterweegbree in Noord-Brabant: witte bloemenzee of dobberende klonen?
  [released on: 30/07/2019]
  FLORON en Waterschap de Dommel onderzochten in hoeverre het beheer in Brabantse beken effect heeft op de voortplanting en het behoud van Drijvende waterweegbree. Wat is de genetische diversiteit van deze streng beschermde waterplant en hoe kunnen we de soort het best behouden?
 • Weinig vlinders tijdens de tuinvlindertelling
  [released on: 29/07/2019]
  Van 6 tot en met 28 juli is, voor de elfde keer, de tuinvlindertelling weer gehouden. Er zijn zo’n 10.000 tellingen gedaan. Een kwartier lang noteerde men de vlinders die in de tuin aanwezig waren. Er zijn minder vlinders gezien dan in de voorgaande jaren. De atalanta is de meest getelde vlinder.
 • De nationale parken van Brabant
  [released on: 29/07/2019]
  Noord-Brabant heeft vier nationale parken. Het zijn veilige leefgebieden voor plant en dier. Ze behoren verder tot de mooiste landschappen van de provincie. De natuur in de parken maakt onderdeel uit van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden (Natura 2000). Om de biodiversiteit te behouden en te herstellen, geeft de provincie subsidie voor het beheer aan de terreinbeheerders.
 • Noordzeespons in Oosterschelde aangetroffen
  [released on: 28/07/2019]
  Sportduikers hebben in de Oosterschelde complexen van de Vijgspons aangetroffen. Het zijn opmerkelijke waarnemingen omdat de soort zeer regelmatig op wrakken in de Noordzee wordt aangetroffen maar zich niet in de Oosterschelde lijkt te kunnen vestigen. De Oosterscheldekering vormt voor veel zeedieren een slecht te passeren barrière en heeft een grote invloed op de ecologie van de Oosterschelde.
 • Succes met natuurlijke aanleg schelpdierbanken
  [released on: 28/07/2019]
  De oesterbroedjes in de Voordelta zijn flink gegroeid! Dat bleek uit twee monitoringsdagen bij de Brouwersdam. Dit voorjaar zijn er voor het eerst kleine oesterbroedjes op schelpen in de Noordzee geplaatst om te onderzoeken of dit een succesvolle manier is om nieuwe schelpdierbanken te ontwikkelen. De eerste resultaten zijn hoopvol.
 • Eerste lisdodde geplant in Marickenland
  [released on: 27/07/2019]
  In Marickenland is 15 juli een begin gemaakt met de aanplant van zes hectare lisdodde. De provincie wil weten hoe dit gewas het beste gedijt. Onderzoekers gaan experimenteren met zaai- en plantmethodes, verschillende typen kades die het water binnen de lisdoddepercelen moeten houden en maatregelen die vraat door ganzen tegen kunnen gaan.
 • Eerste vlinders vliegen uit, naderend einde van het eikenprocessierupsseizoen
  [released on: 27/07/2019]
  De eerste eikenprocessievlinders zijn uitgevlogen. Op 22 juli zijn de eerste vlinders in de feromoonvallen in Mill waargenomen. De warme omstandigheden zijn nu erg geschikt om een lange afstand te kunnen overbruggen. Als de vlinders eind september zijn uitgevlogen, is het tijd om de balans op te maken en voorbereidingen te maken voor het beheer van volgend jaar.
 • Gelderse Staten bomen over bos
  [released on: 26/07/2019]
  De discussie over bos en bomen kan niemand ontgaan zijn. Het kappen van bomen roept protest op: langs wegen, in de duinen, op de heide en in de stad; maar ook in het bos zelf. De provincies gaan over het natuurbeleid en moeten dus een standpunt innemen. Zeker Gelderland: de bosrijkste van allemaal.
 • #Hitte #stress bij #vleermuizen
  [released on: 26/07/2019]
  Het is en wordt weer erg warm in Nederland. Zeker voor vleermuizen die in de spouwmuren of in daken aan zonzijdes van gebouwen leven. Wanneer vleermuizen binnen de spouwmuur of het dak niet naar een koelere plek kunnen verhuizen, dan zijn ze gedwongen om van gebouw te wisselen of buiten aan de muur te gaan hangen. Help vleermuizen met meer verkoelend water en groen in stad en dorp!
 • Meer dan veertig eitjes van een keizersmantel in één tuin
  [released on: 25/07/2019]
  Net als in ons land, worden er nu ook in Vlaanderen vlinders in tuinen geteld. Vaste Vlaamse teller Ortwin Hoffmann had dit jaar wel een heel bijzondere tuinvlindertelling. Een keizersmantelvrouwtje zette meer dan veertig eitjes af in zijn tuin!
 • Fossielvrij door Klimaatakkoord: wat zijn effecten op mens en natuur?
  [released on: 25/07/2019]
  Wat betekent het Klimaatakkoord voor onze veiligheid, gezondheid en natuur? Het RIVM voerde een eerste verkenning uit. De overgang naar elektrisch vervoer zorgt voor minder luchtvervuiling en geluidsoverlast. Daarnaast kunnen de maatregelen ervoor zorgen dat er in 2050 zo’n 10 procent minder stikstof in de natuur terechtkomt. Dit kan de biodiversiteit ten goede komen.
 • Warme steden sturen slakkenevolutie
  [released on: 25/07/2019]
  Hoogleraar Menno Schilthuizen, auteur van 'Darwin in de stad', en onderzoeker Niels Kerstes van Naturalis onderzochten samen met Vincent Kalkman en Thijmen Breeschoten hoe de stedelijke temperatuur de evolutie van slakkenhuisjes beïnvloedt. Op 19 juli 2019 verscheen hun artikel 'Snail shell colour evolution in urban heat islands detected via citizen science' in Communications Biology.
 • Schotse tuimelaars tussen Texel en Den Helder
  [released on: 24/07/2019]
  Een unieke waarneming afgelopen vrijdag voor de Noord-Hollandse kust. NIOZ-onderzoeker Jeroen Hoekendijk en collega-onderzoekers van Wageningen Marine Research zagen vrijdagochtend twee groepen van 10 tuimelaars gestaag het Marsdiep, het zeegat tussen Texel en Den Helder, inzwemmen. "Heel bijzonder", zegt Hoekendijk, "want tuimelaars zie je zelden vanaf de kust en zeker niet in zo’n grote groep."
 • Nieuwe ronde subsidie voor behoud van icoonsoorten in Zuid-Holland
  [released on: 24/07/2019]
  Vanaf 15 juli 2019 stelt de provincie Zuid-Holland opnieuw subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het behoud van Zuid-Hollandse icoonsoorten: dier- en plantensoorten die belangrijk zijn voor de natuur in de provincie. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren kunnen projecten indienen. Eerdere subsidies leidden al tot mooie resultaten, zoals in de Hof van Seghwaert.
 • Ook droogte is een natuurlijk proces
  [released on: 24/07/2019]
  2018 was een kurkdroog jaar en ook in 2019 is het droog. Dat dit effect heeft op de natuur is onmiskenbaar. De vegetatie verdort, bos en heide worden vatbaar voor brand; beken, vennen en poelen vallen droog en watergebonden soorten sterven. Maar dat er in zo’n droge periode nog veel meer gebeurt viel dit jaar pas goed te merken.
 • Herstel leefgebied bronlibel in Noord-Brabant
  [released on: 23/07/2019]
  Het vermoeden bestaat dat de bronlibel door de extreem droge zomer van 2018 is verdwenen uit de Esperloop in Noord-Brabant. Dit geeft aan hoe kwetsbaar het leefgebied van deze zeldzame libel is. De provincie heeft subsidie verstrekt aan de Vlinderstichting om te onderzoeken of de libel echt is verdwenen. Er is ook geld beschikbaar om het leefgebied van de bronlibel te herstellen.
 • Mijlpaal voor de Jaarrond Tuintelling
  [released on: 23/07/2019]
  Dit weekend bereikte de Jaarrond Tuintelling een heuse mijlpaal. Het prachtige aantal van 250.000 tellingen werd gehaald en dat in nog geen vijf jaar tijd! Door de jaren heen hebben meer dan 16.000 tellers ruim 5200 verschillende soorten dieren en planten geteld in meer dan 1300 tuinreservaten. Wat heeft dat kijken en tellen van dit grote citizen science project zoal opgeleverd?
 • Kleurkeur: voor meer biodiversiteit in bermen en groenstroken
  [released on: 22/07/2019]
  De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hebben in 2019 Kleurkeur ontwikkeld. Kleurkeur staat voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Dankzij Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor insectenvriendelijk bermbeheer. Beter bermbeheer zorgt voor meer bloemen, en een grotere overlevingskans van insecten als vlinders en bijen.
 • Opnieuw een succesvol steppekiekendiefpaar in Nederland
  [released on: 22/07/2019]
  Deze zomer is het een steppekiekendiefpaar gelukt om zes jongen groot te brengen. In 2017 werd er voor het eerst in Nederland officieel een broedend paartje steppekiekendieven vastgesteld. Ze brachten in een Groninger graanakker in een beschermd nest vier jongen groot. Na een mislukte broedpoging in 2018 krijgt het verhaal rond de Nederlandse steppekiekendieven nu dus een zeer succesvol vervolg.
 • Dode das leeft!
  [released on: 22/07/2019]
  Dode dieren zijn een bron van voedingsstoffen en voortplantingshabitat voor andere dieren. Daarmee zijn ze de laatste schakel in de voedselketen. Een filmpje van een dode das laat zien hoe verschrikkelijk veel insecten kunnen voortkomen uit een kadaver.
 • 85 mannen in een stierenkuil
  [released on: 21/07/2019]
  Over insectenhotels gesproken: 85 mannen van de bijenwolf, een graafwesp, hebben voor zeker een maand een stierenkuil geboekt in de natuurlijk begraasde uiterwaarden van de Ooijpolder bij Nijmegen. De kuilen die de stieren maken in de bronsttijd blijken grote aantallen insecten te herbergen. Een walhalla voor onder andere de bijenwolf.
 • Komende week hooikoortsklachten door bijvoetpollen en hitte
  [released on: 21/07/2019]
  Komende dagen komt bijvoet in bloei. Voor veel hooikoortspatiënten betekent dat een opleving van de hooikoortsklachten net nu de hoogste graspollenconcentraties achter de rug zijn. De pollen komen op een ongelukkig moment. Door de hitte kan de ozonconcentratie flink oplopen. De combinatie van hitte, ozon en pollen kan tot extra gezondheidseffecten leiden. Lees de tips om klachten te verminderen.
 • Steeds meer ringgegevens van vogels online beschikbaar in NLBIF @NLBIF @niooknaw
  [released on: 20/07/2019]
  In Nederland worden jaarlijks zo’n 300 duizend vogels geringd. De afgelopen honderd jaar heeft dit ruim 15 miljoen ringgegevens opgeleverd. Het Vogeltrekstation verzamelt al deze gegevens; via NLBIF is een deel hiervan te downloaden. Zo komen er tijdreeksen beschikbaar die veranderingen over lange tijdperiodes weergeven, en ons begrip van de vaak complexe relaties in de natuur vergroten.
 • Haaienexpeditie naar Saba Bank
  [released on: 19/07/2019]
  Van 15 tot en met 25 juli is er een internationale haaienexpeditie naar de Saba Bank. Het doel is inzicht te krijgen in de rol van de Saba Bank in de levenscyclus van verschillende haaiensoorten, om deze beter te kunnen beschermen. De onderzoekers gebruiken een nieuwe satelliettechnologie om haaien te volgen, en werken samen met lokale vissers om de bijvangst in kreeftenfuiken te verminderen.
 • Zeer veel trekkende pimpelmezen in juni
  [released on: 19/07/2019]
  In juni werden er zeer grote aantallen pimpelmezen geteld, met name aan de kust. Op trektelpost de Ketelbrug/Kamperhoek bij Den Haag kwam er op 25 juni een recordaantal pimpelmezen voorbij. De trek wijst op bijzonder goede broedresultaten in combinatie met voedselgebrek. Het is nog onbekend waar de vogels vandaan kwamen en waar ze naartoe gingen. Normaalgesproken trekken pimpelmezen in het najaar.
 • Nieuwe #eikelmuizen voor Zuid-Limburg
  [released on: 18/07/2019]
  Begin deze maand zijn er voor de derde keer eikelmuizen uitgezet in de omgeving van Bemelen. De uitzetting maakt deel uit van het soortbeschermingsplan voor de eikelmuis dat sinds juni van dit jaar in uitvoering is.
 • Meest bekeken vragen op Processierups.nu
  [released on: 18/07/2019]
  Op donderdag 4 juli lanceerden we de website Processierups.nu met meer dan honderd vragen en antwoorden over processierupsen. In de eerste twee weken zijn er ruim honderdduizend mensen op de site geweest: samen bezochten zij ruim negenhonderdduizend pagina’s. In dit bericht de top 25 van meest bekeken vragen. Ook zijn er recent nieuwe vragen en antwoorden toegevoegd.
 • Tuinvlindertelling 2019: waar is de kleine vos?
  [released on: 18/07/2019]
  De tuinvlindertelling is nu twee weken aan de gang. Er zijn al meer dan 3.000 tellingen ingevoerd via Vlindermee. Tot nu toe zijn er duidelijk minder vlinders per telling gezien dan in voorgaande jaren. Een aantal soorten, waaronder de kleine vos, doet het erg slecht. Er zijn ook soorten die de komende twee weken waarschijnlijk nog zullen toenemen. Hieronder wat opvallende tussenresultaten.
 • Het ene meer is het andere niet: ruimtelijke verschillen bepalen herstel
  [released on: 17/07/2019]
  Vervuiling van meren is een wereldwijd probleem. Denk bijvoorbeeld aan giftige algenbloei. Herstel is mogelijk, maar kost veel tijd en moeite. Hoe je die het effectiefst kunt gebruiken hangt voor een belangrijk deel af van ruimtelijke verschillen, betoogt een team onderzoekers onder leiding van het NIOO in Science of The Total Environment. Daar was eigenlijk nog nooit goed naar gekeken.
 • 1232 soorten zetten biodiversiteit Maashorst op de kaart
  [released on: 17/07/2019]
  Maar liefst 1232 planten- en diersoorten zijn in één juniweekend gezien in de Maashorst. Van roodpootvalk en zomertortel tot kleine parelmoervlinder, prachtlynxspin en wegdistel. 127 natuurliefhebbers brachten in het weekend van 14-16 juni de biodiversiteit van dit grote Brabantse natuurgebied in kaart. De soortenrijkdom laat zien dat de natuurontwikkeling in de Maashorst zijn vruchten afwerpt.
 • 13,6 ton subsidie voor bedreigde soorten in Utrecht
  [released on: 17/07/2019]
  De provincie Utrecht opent twee subsidieregelingen om bedreigde planten en dieren te beschermen en te behouden. Vanuit de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) is er 8,6 ton te verdelen en vanuit de Uitvoeringsverordening biodiversiteit provincie Utrecht (UsB) 5 ton.
 • Kamsalamander profiteert soms van droogval, of toch niet?
  [released on: 17/07/2019]
  Droogte en warmte hebben in 2018 behoorlijk wat effect gehad op de Nederlandse natuur. Het gaat veelal om negatieve effecten en met grote zorgen kijken we naar de toekomst. Soms zijn er ook positieve effecten gemeld, al is het de vraag of die aanhouden als de trend van droogte en hitte zich doorzet. Bij de kamsalamander zagen we dit voorjaar enkele positieve ontwikkelingen. Maar zijn die duurzaam?
 • Ga op zoek naar waterplanten in de zomervakantie
  [released on: 16/07/2019]
  De zomervakanties gaan weer van start en tijdens de warme dagen zoeken we massaal verkoeling in en op het water. De waterkwaliteit is in veel natuurwater verbeterd en er is weer volop leven te vinden. Ga deze zomer dus eens snorkelen in eigen land en laat je verrassen door de mysterieuze onderwaterwereld!
 • Grote karekiet: leefgebied in Loosdrecht onder druk
  [released on: 16/07/2019]
  Stevig riet, in diep water, is bijna net zo schaars als de grote karekiet zelf. Toch is dat wat deze rietvogel nodig heeft om erbovenop te komen. Vogelbescherming liet daarom de mogelijkheden voor biotoopherstel in de Loosdrechtse Plassen onderzoeken. Dit gebied is één van de laatste bolwerken, waar echter nog veel moet gebeuren om een gezonde populatie grote karekieten te krijgen.
 • Actie tegen bomenkap boekt succes
  [released on: 15/07/2019]
  De Staten van Gelderland omarmen unaniem het burgerinitiatief ‘Stop de bomenkap langs N-wegen in Gelderland’. Behoud van gezonde bomen wordt het uitgangspunt van alle toekomstig beleid. Dat bleek in de Statenvergadering van woensdag 3 juli. De aanvraag voor een kapvergunning voor het lopende project N319 wordt ingetrokken en de provincie komt nog dit jaar met een nieuw plan.
 • Idylles langs de grachten: bloemen voor vlinders, bijen en mensen
  [released on: 15/07/2019]
  Op verschillende plekken in Amsterdam hebben kademuren het einde van hun levensduur bereikt. Als tijdelijke maatregel zijn de kades verstevigd. Op deze kale zandlichamen zijn inheemse bloemen ingezaaid, zodat de kades, die er een aantal jaren zullen liggen, voedsel leveren voor vlinders en bijen. Bovendien maakt het de grachten nog aantrekkelijker voor mensen.
 • Volwassen reuzenteek zeer waarschijnlijk nu ook in Nederland
  [released on: 14/07/2019]
  In het Drentse Odoorn is naar alle waarschijnlijkheid een volwassen hyalommateek, een ‘reuzenteek’, gevonden op een IJslands paard. De teek is groot, heeft de karakteristieke gestreepte pootjes en beweegt zich snel voort. Het zou voor het eerst zijn dat in Nederland een volwassen hyalommateek is aangetroffen.
 • Extra wandelverbinding in Wilnis
  [released on: 14/07/2019]
  Prachtige natuur en een avontuurlijke oversteek met een trekpontje over de Veldwetering. De provincie Utrecht heeft in Galgenland in Wilnis een wandelverbinding dwars door de weilanden gemaakt, tussen de knooppunten 46 en 47 van het wandelnetwerk in het Groene Hart. Speciaal voor rustzoekers en liefhebbers van weidevogels en kleurrijke planten in het veenweidegebied.
 • Een nieuwe methode voor het opsporen van zieke bomen @_NVWA
  [released on: 13/07/2019]
  Ziekten en plagen kunnen onze bossen aantasten. Een aantal organismen, de zogenaamde quarantaineorganismen, worden actief opgespoord en bestreden. De NVWA is onlangs gestart met het ontwikkelen van een nieuwe methode om verzwakte bomen op te sporen aan de hand van satellietbeelden.
 • Waarden in het groen
  [released on: 12/07/2019]
  Groen is bevorderlijk voor je gezondheid en draagt bij aan een prettige leefomgeving. Zowel een park als een bos nodigt uit tot beweging, zorgt voor meer recreatie en minder bezoeken aan de huisarts. Maar hoe druk je deze waarde van groen uit in getallen? De Groene baten planner zocht het uit voor het welzijn van Amsterdammers.
 • Werken bloemrijke bermen tegen de eikenprocessierups?
  [released on: 12/07/2019]
  Niemand kan meer om de eikenprocessierups heen; hij wordt dan ook actief bestreden. Alle bestrijdingsmiddelen hebben echter hun beperkingen en lossen waarschijnlijk op lange termijn het probleem niet op. De Vlinderstichting startte in 2015 een onderzoek naar het effect van bloemrijke bermen op natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, en daarmee ook op de aantallen eikenprocessierupsen.
 • Vroege vondst van opgegraven Stekelige hertentruffels
  [released on: 11/07/2019]
  Op 8 juli werden in het Robbenoordbos (NH) een aantal Stekelige hertentruffels aangetroffen, in een kuiltje dat reeën groeven op zoek naar deze paddenstoelen. Zelden werden er zo vroeg in het jaar hertentruffels ontdekt. Meestal verraadt de truffelknotszwam, een parasiet op hertentruffels, namelijk de aanwezigheid van hertentruffels. Deze zwam verschijnt pas in augustus of september.
 • Opnieuw vroege piek in tekenbeetseizoen
  [released on: 11/07/2019]
  Het aantal tekenbeetmeldingen via Tekenradar.nl piekt voor het tweede jaar op rij vroeg. Begin juni was het aantal tekenbeetmeldingen per week nog 20 procent hoger dan gemiddeld, nu is dat gedaald tot minder dan de helft van het 5-jaarsgemiddelde. Toch lopen nog elke week duizenden mensen een tekenbeet op. Controleren op tekenbeten blijft dus belangrijk, zeker in de vakantieperiode.
 • Zet jouw beeld in voor de #bescherming van #zoogdieren
  [released on: 11/07/2019]
  Een beeld zegt meer dan duizend woorden. En voordat je dat beeld hebt geschoten, heb je vaak eerst heel geduldig en vol spanning een dier geobserveerd. Wij zijn op zoek naar al die mensen die vol geduld of soms snel met veel geluk de mooiste plaatjes schieten. Dit is je kans: in het kader van de actualisatie van de Rode Lijst Zoogdieren organiseert de Zoogdiervereniging een fotowedstrijd, doe mee!
 • Voor eerst op film: koolmees voert processierups aan jongen
  [released on: 10/07/2019]
  Voor het eerst is vastgesteld dat een koolmees eikenprocessierupsen uit hun nest haalt en deze rupsen aan de jongen voert. De nieuwste inventarisaties van het aantal eikenprocessierupsnesten in het project Natuurlijke bestrijding in Wapserveen laat zien dat de proeflocatie met nestkasten 65 procent minder eikenprocessierupsnesten had dan de locatie waar geen nestkasten werden opgehangen.
 • Vogels bestrijden processierupsen
  [released on: 10/07/2019]
  Je zou er jeuk van krijgen: weer een bericht over eikenprocessierupsen. Zelden houdt een onopvallende bruine vlinder Nederland zo bezig. De rupsen hebben brandharen die hevige jeuk opleveren. Kool- en pimpelmezen, boomklever en koekoek kunnen helpen om de aantallen in de perken te houden. Maar niet als ze dat alleen moeten doen.
 • Nieuw groen schoolplein in Gouda zorgt voor biodiversiteit in de stad
  [released on: 10/07/2019]
  Van een kale, grijze vlakte naar een afwisselend speellandschap: bij de Casimirschool in Gouda zijn ze maar wát trots op hun nieuwe schoolplein. Een ‘stepping stone’ voor de natuur in de stad, waar ook regenwater wordt opgevangen en afgevoerd. Voor de leerlingen en buurtbewoners is er van alles te zien, te doen, te beleven en te leren.
 • Innovaties in eDNA en automatische beeldherkenning om soorten te detecteren
  [released on: 09/07/2019]
  Er komen steeds meer mogelijkheden om met kunstmatige intelligentie en het detecteren van DNA in de omgeving de aanwezigheid van dieren vast te stellen zonder dat je ze hoeft te vangen. Daarmee kun je bijvoorbeeld veel sneller bepalen of zeldzame soorten nog voorkomen. HAS Hogeschool en Naturalis starten een lectoraat om het toepassen van deze nieuwe detectietechnieken eenvoudiger te maken.
 • Mist de distelvlinder de Tuinvlindertelling?
  [released on: 09/07/2019]
  Het is weer een invasiejaar voor de distelvlinder. In het vorige invasiejaar, in 2009, was de distelvlinder de trotse winnaar van de Landelijke Tuinvlindertelling, die momenteel volop aan de gang is. Of de vlinder dit jaar in de top zal terechtkomen, is echter maar zeer de vraag. De vlinders zijn weken later dan in 2009, en de volgende generatie komt waarschijnlijk pas na de telling tevoorschijn.
 • Herstel van de vennen in Noord-Brabant @Brabant
  [released on: 09/07/2019]
  Noord-Brabant is een echte vennenprovincie. Met in totaal zeshonderd vennen heeft de provincie een groot deel van de Nederlandse vennen binnen haar grondgebied. Ze vervullen als leefgebied voor veel planten- en diersoorten een belangrijke functie voor de natuur. Daarnaast verfraaien ze het landschap.
 • amazonemier gevonden
  [released on: 08/07/2019]
  De amazonemier is een sterk bedreigde soort in Nederland en even leek het er op dat soort was verdwenen. Na drie jaar zoeken op en nabij de laatste vindplaats in Noord-Brabant is de soort eindelijk weer gevonden; de eerste vondst in veertien jaar.
 • Waddenfonds steunt project Swimway Waddenzee @WURmarine
  [released on: 08/07/2019]
  Het project Waddentools – Swimway Waddenzee kan dankzij een bijdrage vanuit het Waddenfonds van start gaan. Dat werd afgelopen vrijdag door het Waddenfonds bekend gemaakt. Doel van het project is om erachter te komen met welke beheermaatregelen de verarmde visstand in de Waddenzee kan worden hersteld. Wageningen Marine Research is een van de kennispartners.
 • Zwarte #wouw duikt op voor #wildcamera @ARKNatuur
  [released on: 07/07/2019]
  De zwarte wouw komt de laatste jaren weer voor in Nederland. Sinds 2011 broedt deze roofvogel in de provincie Noord-Brabant en ook dit jaar is het een paartje gelukt een nest jongen groot te brengen. De kans om een zwarte wouw te spotten wordt dus groter, maar nu is deze aaseter en jager ook op beeld vastgelegd. Dat is bijzonder, want het is de eerste keer dat het is gelukt met een wildcamera.
 • Duikexpeditie gaat op zoek naar de Nederlandse onderzeeboot O13 en bijzondere diersoorten Doggersbank @WURmarine
  [released on: 06/07/2019]
  Stichting Duik De Noordzee Schoon vertrok vrijdag 5 juli voor de dertiende duikexpeditie op de Noordzee. Deze tiendaagse reis, Expeditie Doggersbank 2019, staat in het teken van unieke ontdekkingen in dit bijzondere Natura2000-gebied. Ook maken de vrijwilligers de locaties waar ze duiken schoon door afval mee naar boven te nemen.
 • Nieuwe natte natuur voor moerasvogels in polder Groot Mijdrecht Noord-Oost
  [released on: 05/07/2019]
  Tussen Utrecht en Amsterdam, in de polder Groot Mijdrecht Noord-Oost, is een moeras gerealiseerd. Natuur, waterberging en landbouw gaan hier samen. De eerste 17 hectare natte natuur voor moerasvogels is nu een feit.
 • Tapuit: een soort in de min, maar dit jaar in de plus
  [released on: 05/07/2019]
  Wie in voorjaar of zomer de duinen van één van de Waddeneilanden bezoekt of het Aekingerzand, op de grens van Friesland en Drenthe, ziet met een beetje geluk iets zwart-wits wegschieten. Goede kans dat het een tapuit is, waarvan de tweekleurige staart behoorlijk opvalt bij het opvliegen.
 • Kennisplatform Processierups start met Processierups.nu: Meer dan 100 FAQs op een rij
  [released on: 04/07/2019]
  In opdracht van het Ministerie van LNV is een Kennisplatform Processierups in oprichting waarin allerlei partijen samen gaan werken om de overlast veroorzaakt door de eikenprocessierups te verminderen en te voorkomen. Een van de eerste acties is de lancering van Processierups.nu. De experts van het Kenniscentrum Eikenprocessierups geven hier op meer dan 100 vragen een antwoord.
 • #Beschuit met #vleermuisjes @Zoogdierverenig
  [released on: 04/07/2019]
  Begin juli is een drukke tijd voor vleermuismoeders. Veel van de vleermuizen die je nu ’s avonds kunt zien vliegen zijn vrouwtjes die zich haasten om in korte tijd veel insecten te vangen, zodat ze daarna weer snel hun jong kunnen zogen. Als dagdieren zijn wij ons nauwelijks bewust van deze drukke kraamtijd. Hoogste tijd voor een natuurbericht vol met schattige babyfoto’s en piepgeluidjes.
 • Op heterdaad betrapt!
  [released on: 03/07/2019]
  Tijdens de voorjaarstrek van amfibieën zijn elk jaar meldingen van gruwelijke taferelen langs de waterkant. Verminkte gewone padden en bruine kikkers liggen verspreid of op hoopjes bij het water. Het zijn ware massaslachtingen waarbij de slachtoffers niet altijd dood zijn, maar nog leven en voor een deel geconsumeerd zijn. Welke predatoren hebben in het voorjaar een oog dat groter is dan de maag?
 • Effect insecticide op waterjuffers in sloten groter dan gedacht
  [released on: 03/07/2019]
  Uit een recente studie blijkt dat het lantaarntje, de minst kritische waterjuffer van Nederland, sterk beïnvloed wordt door lage concentraties van het insecticide thiacloprid. Concentraties die ook in gewone sloten gevonden worden leiden al tot ander gedrag van de larven en tot een sterke afname van het aantal larven dat volwassen wordt.
 • In Nederland uitgestorven bekerzwam teruggevonden in Flevoland
  [released on: 03/07/2019]
  Paddenstoelen vervelen nooit omdat je geregeld voor onverwachte verrassingen komt te staan. Dit ondervond Leonard Minkema toen hij een kijkje ging nemen in het Revebos bij Dronten (FL) en daar een flink aantal exemplaren van de uitgestorven gewaande Violette modderbekerzwam aantrof. De Violette modderbekerzwam werd in 1987 voor het laatst gezien in ons land.
 • Vrijwilligers zetten verbindingszone op de kaart
  [released on: 02/07/2019]
  101 poelen onderzocht in een gebied van veertig vierkante kilometer: de Stichting Natuur in de Graafschap en de Stichting Staring Advies hebben een flinke klus geklaard. Doel van deze actie is om in beeld te brengen wat er nodig is om een goede verbindingszone voor amfibieën tot stand te brengen ten noorden en oosten van Lochem, een gebied waar allerlei ontwikkelingen aan de orde zijn.
 • Tweehonderd beste plekken voor wilde flora op de kaart gezet
  [released on: 02/07/2019]
  Waar komen de meest bijzondere planten, mossen en paddenstoelen voor? Natuurorganisaties FLORON, BLWG en NMV hebben een kaart gemaakt met hotspots voor botanische biodiversiteit in Nederland. Deze plekken blijken niet alleen in natuurgebieden te liggen.
 • Een steenuiltje kijkt je echt aan!
  [released on: 01/07/2019]
  "Uilen zijn zulke fascinerende beestjes. Ze hebben me gevoelsmatig altijd al getrokken. Een uil heeft iets geheimzinnigs omdat de vogel vooral ‘s nachts rondwaart. De eerste keer dat ik in een kast keek waarin een steenuiltje zat te broeden, was een fantastisch moment." Aan het woord is Adrie Staals, vrijwilliger bij de in 2003 opgerichte agrarische natuurvereniging Hei, Heg en Hoogeind.
 • Landelijke tuinvlindertelling: 6 tot en met 28 juli 2019
  [released on: 01/07/2019]
  Welke vlinders vliegen er bij u in de tuin? Hoe gaat het met de tuinvlinders? In welke tuinen vinden we de meeste vlinders? Door mee te werken aan de Landelijke Tuinvlindertelling kunt u helpen deze vragen te beantwoorden. De tuinvlindertelling vindt dit jaar plaats van 6 tot en met 28 juli.
 • Eerste Gemarmerde streepschelp uit het Zeeuwse kustgebied
  [released on: 30/06/2019]
  Onlangs trof een sportduiker in het Grevelingenmeer een opvallend maar klein mosselachtig schelpdiertje aan. Het gaat om de Gemarmerde streepschelp, die zelden of nooit zo dicht onder de kust wordt aangetroffen. Deze soort heeft vaak een nogal opmerkelijke leefwijze, hetgeen bij dit exemplaar duidelijk te zien was.
 • De bodem kan schade door droogte beperken, of juist versterken
  [released on: 29/06/2019]
  De bodem speelt een belangrijke rol in het bepalen van de klimaatbestendigheid van planten. Een bodem met gunstige eigenschappen verbetert het herstelvermogen van planten bij hitte en droogte, maar een ongunstige bodem draagt juist bij aan schade. Dit blijkt uit recent onderzoek van Wageningen University & Research.
 • Waddenfonds investeert in natuurrijkere slaperdijken in Groningen
  [released on: 29/06/2019]
  Het Waddenfonds besloot begin juni om het pilotproject ‘Natuurrijke slaperdijken Groningen’ te steunen met een financiële bijdrage. Met dit pilotproject willen we de natuur- en landschapswaarde van slaperdijken vergroten.
 • Minstens tien rifhaaisoorten rond de Nederlands-Caribische eilanden
  [released on: 28/06/2019]
  Wageningen Marine Research rapporteerde minstens tien rifhaaisoorten rond de Nederlands-Caribische eilanden in een recentelijke gepubliceerd rapport in opdracht van DCNA. De meest voorkomende soorten zijn de verpleegsterhaai en de Caribische rifhaai. Over het algemeen werden er meer haaien waargenomen in beschermde dan in onbeschermde gebieden. Dit benadrukt het belang van beschermende zones.
 • Klimaatverandering straks grotere bedreiging voor Amazone dan ontbossing
  [released on: 28/06/2019]
  Nu nog is ontbossing de grootste bedreiging voor de bomen in de Amazone. Maar volgens onderzoek van onder meer Hans ter Steege van Naturalis Biodiversity Center zal klimaatverandering binnen afzienbare tijd – rond 2050 – ontbossing hebben ingehaald als voornaamste bedreiging voor de Amazone.
 • Milieu Gezondheids Risico’s (MGR) van Overijssel tot Eindhoven
  [released on: 28/06/2019]
  De kaart Milieu Gezondheids Risico (MGR) op de Atlas Leefomgeving geeft een inschatting van de effecten van zowel luchtvervuiling als geluid. Dit maakt de opeenstapeling van effecten zichtbaar. Deze is het grootst nabij steden en drukke wegen. De MGR is in Eindhoven en de provincie Overijssel succesvol toegepast als instrument om milieu en gezondheid mee te nemen in omgevingsbeleid.
 • Eindelijk weer een goed distelvlinderjaar
  [released on: 27/06/2019]
  Een maand geleden was het nog de vraag of we ook in Nederland mee konden genieten van de distelvlinderinvasie die in andere delen van Europa gaande was. Inmiddels is duidelijk dat er ook hier heel veel distelvlinders vliegen. De laatste grote invasie was in 2009.
 • Het #Egelzwammetje, een #juweel van een #paddenstoeltje @NedMycVer
  [released on: 27/06/2019]
  Het Egelzwammetje is een klein maar opvallend paddenstoeltje om naar uit te kijken in de zomermaanden, want er worden dan relatief veel waarnemingen gemeld. Het komt veel voor in gemeenschappen van bosplanten die gedomineerd worden door wilg, op voedselrijke gronden die periodiek onder water staan.
 • Rennen veldmuizen in Friesland als lemmingen hun dood tegemoet?
  [released on: 26/06/2019]
  Afgelopen week kwam het bizarre bericht binnen dat in Friesland honderden veldmuizen dood zijn aangetroffen bij een aquaduct. Het lijkt erop alsof ze als lemmingen over de rand van het aquaduct zijn gestort. Een duidelijke reden voor dit lokale fenomeen is nog niet bekend, al zal de hoge veldmuizenstand dit jaar ongetwijfeld een rol spelen.
 • Zeldzame bokkenorchis na twaalf jaar weer terug in Hollandse Duinen
  [released on: 26/06/2019]
  Na twaalf jaar afwezigheid bloeit de zeldzame bokkenorchis weer in het Nationaal Park Hollandse Duinen. Een oplettende vrijwilliger kwam de orchidee tijdens een wandeling tegen. De komende tijd zetten boswachters in het gebied zich in om de leefomstandigheden voor de plant goed te houden, met aanpassingen in het maaibeleid en verstuivingsprojecten.
 • Inventarisatie ruim 20 duizend eiken: sterke toename eikenprocessierups
  [released on: 26/06/2019]
  Twintigduizend eikenbomen zijn vorig jaar en dit jaar gecontroleerd op de aanwezigheid van eikenprocessierupsen. Het blijkt dat het aantal rupsen sterk is toegenomen. Op sommige plaatsen zijn er drie keer zo veel rupsen als in het piekjaar 2018. Opvallend is verder dat ze ook meer in bossen voorkomen dan voorheen. We verwachten dat half juli de eerste vlinders al gaan uitvliegen.
 • Unieke soorten van Zwarte en Kaspische Zee in crisis
  [released on: 25/06/2019]
  Boringen in de kustvlaktes en lagunes aan de Zwarte Zee in Roemenië geven een beeld van de evolutie van de fauna daar. Het gaat om unieke Pontokaspische soorten die zijn geëvolueerd in het gebied van de Zwarte Zee en de Kaspische Zee in de laatste paar miljoen jaar, zoals steuren, allerlei unieke kreeftsoorten en weekdieren, en de Kaspische zeehond (in de Kaspische Zee).
 • Cijfer waterkwaliteit Nederlandse slootjes gedaald
  [released on: 25/06/2019]
  De waterkwaliteit van Nederlandse slootjes is gemiddeld slechter dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van IVN Natuureducatie en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). In 2018 scoorden de slootjes een 6,9 en dat cijfer blijft nu steken op een 6,1. “De biologische waterkwaliteit daalt bijna met een punt. Dat bevestigt dat we goed met onze belangrijke sloten om moeten gaan.”
 • Top vijf vakantievogels
  [released on: 25/06/2019]
  Bijna vakantie! Oftewel: tijd om de koffers te pakken. Daar horen natuurlijk een verrekijker en een vogelgids in. Nieuwe plekken betekent namelijk kansen op bijzondere vogels. Of toch op zijn minst soorten die we niet dagelijks in de tuin aantreffen. Dit is onze uitermate subjectieve top vijf van vogels die een vakantie in Europa nóg geslaagder kunnen maken.
 • Samen ongebaande paden verkennen in natuurinclusieve kringlooplandbouw
  [released on: 24/06/2019]
  Wageningen University & Research (WUR) en de Drentse natuurboerderij Eytemaheert gaan samen de nieuwe kansen en mogelijkheden van een natuurinclusieve kringlooplandbouw verkennen. Doel is om met elkaar nieuwe ideeën en oplossingen te onderzoeken en daarvan te leren.
 • Van dromen en ambities tot verbetering water en natuur bij #Etten-Leur @Brabant
  [released on: 24/06/2019]
  Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant gaan de waterhuishouding in Noordrand Midden verbeteren, in combinatie met de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. De ambitie voor de natuurdoelen ligt vast. De wijze waarop het gebied precies wordt ingericht volgt later.
 • Stalmuursluiper bijt man in eikel
  [released on: 23/06/2019]
  In de nacht van 4 op 5 juni is in Friesland een man in zijn eikel gebeten door een stalmuursluiper, een spinnensoort van 9 tot 12 millimeter groot uit de familie van de bodemjachtspinnen (Gnaphosidae). Zover bekend betreft dit de eerste gedocumenteerde melding van dit gedrag.
 • Nederlands-Duitse natuuralliantie voor de Rijn genomineerd voor EU-prijs @ARKNatuur
  [released on: 23/06/2019]
  De Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA) is genomineerd voor de RegioStars Public Choice Award van de Europese commissie. In de GBRA werken Nederlandse en Duitse organisaties samen op het gebied van water en natuur langs de Rijn. Bijvoorbeeld door het realiseren van grensoverschrijdende ecologische verbindingen voor otters en trekvissen. De innovatieve aanpak is nu door de EU opgemerkt.
 • Wat te doen bij gezondheidsklachten door brandharen van de eikenprocessierups?
  [released on: 22/06/2019]
  In grote delen van Nederland kampen mensen met gezondheidsklachten als gevolg van de brandharen van de eikenprocessierups. In dit bericht een antwoord op veel gestelde vragen. Wat kunnen de klachten zijn, wat kan je er aan doen, hoe kun je ze voorkomen? Ook geven we antwoord op hoe je brandharen uit kleding krijgt, of dieren gevoelig zijn voor de haren en of je besmette groenten nog kunt eten.
 • Komen de kwartelkoningen nog?
  [released on: 22/06/2019]
  De teller staat voorlopig op twintig roepende kwartelkoningen. Dat is het laagste aantal in een lange reeks van teljaren. Begin juni gingen vogelaars in de nachtelijke uren op pad in de kerngebieden van deze soort, de oren gespitst op de karakteristieke 'crex-crex'-zang. Dit weekend is de tweede telling. Komen er nog vogels bij?
 • Landschap in de provincie Utrecht wordt mooier en natuurlijker @ProvUtrecht
  [released on: 21/06/2019]
  De provincie Utrecht is initiator van een platform dat het buitengebied mooier en biodiverser maakt door het aanleggen of herstellen van kleine landschapselementen. Dat zijn bijvoorbeeld poelen, lanen, knotwilgen, houtwallen en bosjes. Het platform kleine landschapselementen is onlangs uitgebreid van negen naar vijftien partijen.
 • Dit jaar voor het eerst Nederlandse zadellibellen?
  [released on: 21/06/2019]
  Er zijn de afgelopen weken heel veel zadellibellen in ons land gezien. Deze soort uit Afrika komt regelmatig naar het Noorden, maar blijft meestal in Zuidelijk Europa. Dit jaar zijn ze er vroeg bij en er is op diverse locaties voortplanting vastgesteld. Mogelijk dat er over een aantal maanden Nederlandse zadellibellen tevoorschijn komen.
 • Schatzoeken naar een boom met vleermuizen
  [released on: 20/06/2019]
  Nachtelijk onderzoek in een bos heeft altijd iets mysterieus. Gewapend met vleermuisdetector of warmtebeeldcamera kent het bos opeens een stuk minder geheimen. We zien de lichtgevende bolletjes van hupsende konijnen en scharrelende muizen. Onze voetstappen maken een krakend geluid op de detector. Ineens is daar het geluid waar we op wachten: een vleermuis zoeft over ons hoofd door de bomenlaan.
 • Doe mee met de rivierrombouttelling
  [released on: 20/06/2019]
  Het is weer tijd voor de rivierrombout. Larven van deze bijzondere libel kruipen uit de rivier de strandjes op. Daar barst het huidje van de larve open, en de libel ‘sluipt uit’. De Vlinderstichting, EIS Kenniscentrum insecten en Waarneming organiseren daarom weer de landelijke rivierrombouttelling.
 • Brabant gaat voor een vitale bodem
  [released on: 20/06/2019]
  Een vitale bodem is belangrijk voor de agrarische sector, natuur en samenleving. Het vernieuwde platform van Bodemnetwerk Brabant ondersteunt het beter omgaan met de bodem.
 • Filmbeelden bevestigen: jonge wolven op de Veluwe
  [released on: 19/06/2019]
  Het wolvenpaar op de Noord-Veluwe heeft jongen. Videobeelden tonen drie jonge wolven op verkenning in de natuur. Deskundigen bevestigen dat het inderdaad gaat om wolven. Voor het eerst in twee eeuwen zijn er in Nederland weer wolven geboren in het wild.
 • Gebruik satellietdata biedt meerwaarde voor habitatonderzoek
  [released on: 19/06/2019]
  Met de groene glazenmaker gaat het de afgelopen jaren slecht in Nederland. Dit komt door een achteruitgang van het aantal krabbenscheerplanten – de enige plant waar de libel haar eitjes op afzet. Wat de achteruitgang van krabbenscheer precies veroorzaakt, is onduidelijk. Satellietdata kunnen snel inzicht geven in plekken waar habitat verbeterd moet worden.
 • Steuntje in de rug voor Fryske ringslangen
  [released on: 19/06/2019]
  De ringslang komt ten oosten en zuiden van Leeuwarden in lage dichtheden voor. Toch worden er elk jaar, met name in het gebied tussen Leeuwarden, Gytsjerk en de Westereen, dieren gezien. Om de soort een steuntje in de rug te geven zijn afgelopen voorjaar in de gemeente Leeuwarden vijf nieuwe broeihopen aangelegd.
 • Natuur- en milieuorganisaties: landbouwplan van minister Schouten gemiste kans
  [released on: 18/06/2019]
  Natuur- en milieuorganisaties zijn teleurgesteld over het ‘Realisatieplan’ voor de landbouw van minister Schouten. De organisaties zien veel toekomst in kringlooplandbouw, maar vinden het langverwachte plan van de minister veel te mager. De keuzes die de minister eerder in aanloop van haar visie centraal stelde, komen niet aan de orde. Een gemiste kans.
 • Franjeporiezwam neemt toe
  [released on: 18/06/2019]
  Veel soorten paddenstoelen zijn sterk achteruit gegaan als gevolg van de stikstofverbindingen die via de atmosfeer al een halve eeuw over Nederland neerdalen in dertig tot vijftig kilogram per hectare. Maar natuurlijk zijn er ook soorten die daarvan profiteren. Eén daarvan is de Franjeporiezwam.
 • Waarom groeit Maïs plotseling zo hard?
  [released on: 18/06/2019]
  Wie in agrarisch gebied woont, ziet het in juni ineens gebeuren: het hele voorjaar heb je ruim uitzicht over de maïsakkers en staan de jonge maïsplanten er haast verloren bij. Maar dan ineens schieten ze omhoog en voor je het weet kijk je tegen muren van Maïs aan. In de steden groeien plots de stoepen vol met liefdegrassen, hanenpoten en (andere) gierstachtige grassen. Dit is er aan de hand...
 • Levend water in Spoorpark Tilburg
  [released on: 17/06/2019]
  “Kijk, een scholekster!”, enthousiast wijst Lucy Bathgate richting de vogel in de vijver. Lucy is kwartiermaakster van het watersysteem ‘Levend Water’ in het Spoorpark in Tilburg. Sinds juni 2016 is ze betrokken bij de realisatie van het nieuwe stadspark. Op vrijdag 21 juni 2019 gaat het park open voor publiek. “Een droom die uitkomt”, glundert Lucy.
 • Vlinders in het Kuinderbos, tel mee!
  [released on: 17/06/2019]
  Het Kuinderbos, in de Noordoostpolder, is een zeer gevarieerd bos waar veel vlindersoorten zich goed thuis voelen. Voor het vierde achtereenvolgende jaar is hier weer een telling waarbij in een paar uur op dertig verschillende plekken in het bos de vlinders worden geteld. Dit jaar is de telling op 14 juli. Iedereen kan daaraan meedoen, experts en beginners, jong en oud.
 • Maak kennis met de hyalommateek, de reuzenteek
  [released on: 16/06/2019]
  De vondst van enkele hyalommateken niet zo ver van Nederland maakte heel wat los. In dit natuurbericht een nadere kennismaking met deze reuzenteek op basis van informatie afkomstig van het European Center for Disease Prevention and Control. Waar komt hij nu voor en mogelijk in de toekomst bij een veranderend klimaat? Hoe jaagt hij? Op welke gastheren? Wat is de rol van trekvogels?
 • Vijfbandige knotsslak: nieuwe Nederlandse zeenaaktslak
  [released on: 16/06/2019]
  Wetenschappers hebben de West-Europese populaties van de Hemelsblauwe knotsslak onderzocht. Hun conclusie is dat er hier niet één, maar drie nauwverwante soorten zeenaaktslakken met een blauwe band op de cerata aanwezig zijn. Twee daarvan komen zeer waarschijnlijk langs de Nederlandse kust voor. Daarmee zijn we zonder nieuwe waarnemingen of duiken weer een Nederlandse soort zeenaaktslak rijker.
 • Inschrijving op Gelderse natuurgrond geopend
  [released on: 14/06/2019]
  De Provincie Gelderland start samen met Staatsbosbeheer een openbare grondruil. Deze partijen bieden bijna 600 hectare natuurgrond binnen Gelderland aan op een openbaar platform. Hiermee willen we grotere aaneengesloten natuurgebieden realiseren en zo de natuur in Gelderland versterken. Tegelijk biedt het ook particulieren de kans zich in te schrijven en natuur te beheren.
 • De mooiste natuurplekken in de provincie Utrecht
  [released on: 14/06/2019]
  Vanaf zaterdag 15 juni zendt RTV Utrecht het vierde seizoen van het televisieprogramma 'Mijn Mooiste Plek' uit. In de zesdelige televisieserie nemen kijkers presentatrice Evelien de Bruijn mee naar hun mooiste plek in de provincie Utrecht. Dit levert verrassende ontmoetingen op met bijzondere mensen in de prachtigste landschappen die de regio rijk is.
 • Waterkwaliteit Nederlandse slootjes laat te wensen over
  [released on: 14/06/2019]
  Het waterleven in de Nederlandse slootjes scoort een 6,9. Dat blijkt uit het eerste Nationale Slootjesonderzoek van IVN Natuureducatie en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). De data zijn verkregen tijdens de IVN Slootjesdagen 2018. Dit jaar gaat het onderzoek verder tussen 14 en 16 juni, om een nog beter beeld te krijgen en de ontwikkelingen te blijven volgen.
 • Kidsbeweegroute: van burgerinitiatief naar bedrijf met landelijke uitrol
  [released on: 14/06/2019]
  Eind mei 2019 onthulde Magda Mali haar twaalfde Kidsbeweegroute te midden van een heleboel kinderen en lokale partijen in Zwolle Zuid. Op de Atlas Werkconferentie vertelde ze hoe haar idee voor een prijsvraag groeide tot uitrol over het hele land. Doorzettingsvermogen, draagvlak en een contactpersoon bij de gemeente hielpen haar op weg.
 • Zorgen over zomervlinders
  [released on: 13/06/2019]
  De hete en droge zomer van vorig jaar herinneren we ons nog goed. Voor de zomervlinders die maar één generatie hebben, kunnen we de komende maanden pas zien of ze last hebben gehad van die extreme zomer. De eerste van die zomervlinders, bruin zandoogje en groot dikkopje, komen nu tevoorschijn. Over de nazomersoorten van de heide maken we ons grote zorgen.
 • De Nederlandse #FSC-standaard is herzien
  [released on: 13/06/2019]
  Het FSC-keurmerk bestaat 25 jaar en heeft als voornaamste doel behoud en duurzaam beheer van bossen. Niet alleen in de tropen, maar ook in Nederland. Bossen zijn letterlijk van levensbelang, terwijl we ook méér hout willen toepassen in de circulaire economie. Daarom heeft SoortenNL meegewerkt aan het herzien van de Nederlandse FSC-standaard, met eisen voor goed bosbeheer.
 • Kennisagenda Klimaatverandering en Gezondheid: Nederland geconfronteerd met groot aantal gezondheidsrisico’s
  [released on: 13/06/2019]
  Niet eerder was er zo’n compleet overzicht van hoe klimaatverandering onze gezondheid beïnvloedt. De Kennisagenda toont de invloed op hittestress, allergieën, infectieziekten, voedselgebonden ziekten, luchtkwaliteit en UV-straling. Ook maatregelen gericht op het voorkomen van of aanpassen aan klimaatverandering beïnvloeden onze gezondheid. De Kennisagenda identificeert allerlei oplossingen.
 • ‘Spoorzoeken geeft een extra dimensie aan een natuurwandeling’
  [released on: 13/06/2019]
  Pootafdrukken, eet- en prooiresten, holen, nesten, uitwerpselen en braakballen… Annemarie van Diepenbeek uit Veghel weet er álles over. Ze staat dan ook bekend als de ‘moeder der spoorzoekers’ en inspireert anderen door middel van lezingen, workshops en met haar praktische veldgidsen.
 • Nieuwe boleten dankzij DNA-onderzoek @NedMycVer
  [released on: 12/06/2019]
  Na de onweersbuien van de afgelopen dagen is de kans groot dat er weer boleten gaan verschijnen, net als het afgelopen jaar. We zijn erg benieuwd of we in 2019 weer spectaculaire vondsten gaan doen. In 2018 hebben we met hulp van DNA-barcodering met zekerheid kunnen vaststellen dat de lijst van boleten in Nederland drie soorten rijker is geworden.
 • Nieuwe #regenworm voor Nederland @VroegeVogels
  [released on: 11/06/2019]
  In natuurgebied De Biesbosch is een nieuwe soort regenworm voor Nederland ontdekt. Dat is zondag bekend gemaakt in het BNNVARA-programma Vroege Vogels op NPO Radio 1. Het gaat om de Engelse dwergworm (Murchieona muldali). Het bodemdier is ontdekt door bioloog Anne Krediet. Hij kwam de soort op het spoor terwijl hij een boekje maakte over alle soorten regenwormen van Nederland.
 • Zes tips voor een vogelvriendelijk balkon
  [released on: 11/06/2019]
  Geen balkon is te hoog, te winderig of te warm voor vogels. En ook een klein balkon kan veel voor ze betekenen. Maak uw balkon in een mum van tijd vogelvriendelijk met deze zes tips.
 • 'Mensen leren kijken' @Brabant
  [released on: 10/06/2019]
  We treffen elkaar bij het Osse Natuur- en milieueducatiecentrum annex Kinderboerderij Elzenhoek waar beide heren zojuist in een groen jasje, op de foto zijn gezet. Jos: "We leren zelf nog steeds bij; het is oneindig. En het gaat er niet specifiek om dat we heel veel weten, maar dat we mensen leren kijken." Frank: "Het is leuk om mensen te laten delen in al die bijzonderheden in de natuur."
 • Afwijzing PAS biedt kansen voor duurzamer landgebruik @VlinderNL
  [released on: 10/06/2019]
  Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moet definitief op de helling. De Raad van State heeft zich in zijn beslissing aangesloten bij de eerdere kritiek van het Europese Hof van Justitie. Dit is voor de kwaliteit van onze natuurlijke omgeving een verheugende uitspraak. Tegelijk zijn de consequenties ervan nog allerminst duidelijk.
 • Minicursus #dagvlinders herkennen overal in Nederland @vlinderNL
  [released on: 09/06/2019]
  Welke vlinders zie je in jouw tuin? Als je erop gaat letten, zie je steeds meer en kun je de vlinders herkennen en een naam geven. De Jaarrond Tuintelling organiseert, samen met De Vlinderstichting en de KNNV op verschillende plaatsen in het land een minicursus 'dagvlinders herkennen'.
 • #Steuren verdienen internationaal bescherming en actie @ARKNatuur
  [released on: 09/06/2019]
  Wereldwijd gaat het slecht met de populatie steuren in de grote rivieren. Een Europees actieplan moet zorgen voor meer internationale bescherming van de acht steurensoorten die in Europa voorkomen. En dus ook voor de Europese steur in de Rijn.
 • #Amsterdammers aan de slag voor #vlinders @vlinderNL
  [released on: 08/06/2019]
  De gemeente Amsterdam heeft bestuivers hoog in het vaandel staan. Bijen en vlinders gaan landelijk sterk achteruit en worden steeds afhankelijker van bermen, tuinen en openbaar groen. Daarom doet de gemeente veel aan ecologisch beheer. De bloemrijke bermen en parken die zo ontstaan vormen belangrijk leefgebied voor bestuivers en geven tegelijk een vrolijk en kleurrijk beeld aan de stad.
 • Toezichthouder en boswachter beschermen en beheren natuur in Vijfheerenlanden @ProvUtrecht
  [released on: 08/06/2019]
  Met de komst van de gemeente Vijfheerenlanden naar de provincie Utrecht per 1 januari, is er elfhonderd hectare beschermde natuur bij gekomen. Bij bescherming en beheer is een belangrijke rol weggelegd voor René Garskamp, boswachter van het Zuid-Hollands Landschap en het Utrechts Landschap en Thomas van Bart, toezichthouder van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht.
 • Steeds meer dino's in de toekomst? @niooknaw
  [released on: 07/06/2019]
  In de toekomst treffen we door klimaatverandering mogelijk vaker giftige algen in onze kustwateren aan. Onderzoekers Karen Brandenburg en Dedmer van de Waal van het NIOO raden dan ook aan om dit nauwlettend in de gaten te houden met landelijke monitoring. Ze bestudeerden de giftige algenbloeien van zogenaamde dinoflagellaten, die in Zeeland al elk jaar de kop opsteken.
 • Doe mee met fotoactie kruidenrijk grasland
  [released on: 07/06/2019]
  Het Wereld Natuur Fonds, ministerie LNV, RVO, BoerenNatuur en WUR (WEnR) vragen je hulp bij het verzamelen van 4000 actuele foto’s van kruidenrijke graslanden in Nederland. Tot 15 juni kun je kruidenrijke graslanden fotograferen en doorgeven via een speciale webapp. Deze oproep maakt deel uit van een onderzoek om kruidenrijke graslanden op een eenvoudige en betrouwbare manier te leren herkennen.
 • Iepenpage leren zoeken - cursus
  [released on: 07/06/2019]
  De iepenpage is een zeldzame vlinder die zich sinds 2014 heeft uitgebreid. Door onderzoek van De Vlinderstichting is meer bekend geworden over de leefwijze. Met gericht zoeken op de juiste plekken en op de juiste manier, en ‘leren kijken’ zijn ze nu op diverse plekken gevonden – ondanks de verborgen levenswijze van deze soort. Tijdens een speciale iepenpage-cursus leer je de kneepjes van het vak.
 • Nachtbraken voor bosrietzangers
  [released on: 07/06/2019]
  Wanneer in het oosten de eerste paarse gloed aan de hemel verschijnt om een ochtend in juni aan te kondigen, klinkt vanuit een ruigte met brandnetels en bramen een eindeloze serie van vogelimitaties: een zingende bosrietzanger! De zangpiek van deze zangvogels is zo kort, dat vogeltellers moeten nachtbraken om ze te horen. Dit jaar was het een week langer wachten op de ‘bosrietjes’.
 • Voor het eerst in 30 jaar weer voortplanting van de grote vos in Nederland
  [released on: 06/06/2019]
  De grote vos was nagenoeg verdwenen uit ons land, maar dat lijkt nu te veranderen. De afgelopen jaren werden er al regelmatig vlinders gezien, maar bewijs voor voortplanting werd slechts sporadisch gevonden. Nu zijn er op verschillende plekken rupsen gevonden. Komt de grote vos weer terug naar Nederland?
 • Let op: overlastseizoen eikenprocessierupsen begonnen, nesten uit bomen gewaaid
  [released on: 06/06/2019]
  De levensfase waarbij de eikenprocessierups brandharen heeft is sinds de laatste week van mei nagenoeg overal bereikt. Nestvorming is inmiddels duidelijk zichtbaar in de bomen aanwezig. Door het noodweer van de afgelopen twee dagen zijn eikenprocessierupsen, hun nesten en vervellingshuidjes uit de bomen gewaaid. Hierdoor is de kans groter dat mensen en (huis)dieren in contact komen met brandharen.
 • Nieuw en veel voorkomend micro-organisme gevonden in koralen
  [released on: 06/06/2019]
  Bijna een derde van alle mariene soorten zijn te vinden op of rond koraalriffen. De snelle afname van koraalriffen is dan ook een grote zorg. Om koralen als geheel beter te begrijpen, hebben wetenschappers eukaryotische micro-organismen onderzocht. Onderzoekers ontdekten een nieuw, veel voorkomend micro-organisme, dat leeft in een groot aantal tropische koraalsoorten, genaamd 'corallicoliden'.
 • Kom op, ga de zolder op!
  [released on: 06/06/2019]
  Afgelopen weekend ging het seizoen voor de Zoldertellingen van Vleermuizen 2019 van start. Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw worden overal in Nederland zolders en torens bezocht om te zoeken naar (sporen van) vleermuizen. Sinds 2008 zijn deze tellingen onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).
 • Ga mee op eilandsafari in het Haringvliet!
  [released on: 06/06/2019]
  Vaar mee met het Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling naar het nieuwe vogel- en viseiland Bliek in het Haringvliet, en spot de eerste broedende vogels. Leer van onze experts meer over onze unieke Nederlandse deltanatuur.
 • Gezocht: slangenhemden voor ziekteonderzoek
  [released on: 05/06/2019]
  Sinds 2017 doet de Universiteit van Gent samen met Stichting RAVON onderzoek naar de aanwezigheid van Snake Fungal Disease (SFD) in populaties wilde slangen. Tot nog toe is de schimmel gelukkig nog niet in Nederland aangetoond. De afgelopen twee jaar is er aan onze oproep om slangenhemden op te sturen fantastisch gehoor gegeven! Ook dit veldseizoen zetten we de zoektocht onverminderd door.
 • Deze lente veel Narrentasjes
  [released on: 05/06/2019]
  Het Narrentasje is een schimmel die in een vroeg ontwikkelingsstadium het vruchtbeginsel van diverse soorten Prunus binnendringt en de controle over de groei overneemt. Dit leidt tot langwerpige pitloze vruchtjes die niet meer eetbaar zijn. In vergelijking met eerdere jaren zijn er deze lenteperiode veel meldingen van het Narrentasje.
 • Vijf tips voor meer (soorten) vogels in je tuin
  [released on: 04/06/2019]
  Koolmees, merel, roodborst of winterkoning. Hoe groener je tuin, des te meer soorten vogels voor je komen zingen. Op Mijnvogeltuin.nl van Vogelbescherming Nederland kun je via de postcode-vogelcheck ontdekken welke vogels bij jou in de buurt leven en wat je kunt doen om ze naar jouw tuin te lokken. Hieronder alvast een paar tips.
 • Ontwikkeling Harlekijn na langdurige droogte
  [released on: 04/06/2019]
  Drie grote groeiplaatsen van de orchidee Harlekijn in Zuidwest-Nederland lieten dit jaar een heel verschillende ontwikkeling zien. Dit heeft alles te maken met het verloop van de grondwaterstand. Extreme omstandigheden, zoals langdurige droogte, slaan op de ene plek keihard toe terwijl deze soort op de andere locatie juist toeneemt. Hoe komt dat?
 • Tweede #wolf gevestigd op de #Veluwe @WURenvironment
  [released on: 03/06/2019]
  Een tweede wolf heeft zich gevestigd op de Veluwe. Dat blijkt uit het monitoringsonderzoek van Wageningen Environmental Research in opdracht van BIJ12. In de periode van 1 februari tot en met 1 mei 2019 waren er in totaal zes wolven in Nederland, waaronder één in Limburg.
 • Wordt droogte de #speerwaterjuffer fataal? @vlinderNL
  [released on: 03/06/2019]
  De zomer van 2018 was erg droog en warm. Dat merken we nu nog steeds: op veel plekken in Nederland is de droogte nog niet voorbij. Libellen leven als larve in het water en droogte kan dan ook een probleem zijn. We beginnen de gevolgen nu duidelijk te zien en het ziet er niet goed uit. Een voorbode van wat er kan gebeuren door klimaatverandering.
 • Het #BosscheBroek bloeit op @Brabant
  [released on: 03/06/2019]
  Het Bossche Broek bloeit op dankzij de hydrologische maatregelen die de provincie Noord-Brabant eind 2018 liet uitvoeren. De aanhoudende droogte is nu minder van invloed en daar profiteert de vegetatie van. Het kwelwater verspreidt zich goed door het gebied en de stuwen houden het kwelwater langer vast.
 • Een voor de wetenschap nieuw #korstmos ontdekt in de #Biesbosch @BLWG_NL @VroegeVogels
  [released on: 02/06/2019]
  In 2016 werd in de Biesbosch een korstmos gevonden dat door specialisten niet zomaar op naam kon worden gebracht. Het bleek een voor de wetenschap nieuwe soort die in het laatste nummer van The Lichenologist wordt beschreven als Chaenotheca biesboschii. Als Nederlandse naam is Wilgenschorssteeltje gekozen. De Biesbosch is in de afgelopen tien jaar tijd uitzonderlijk rijk aan korstmossen geworden.
 • Witte #wenteltrap weer door #duikers waargenomen @_ANEMOON
  [released on: 02/06/2019]
  Recent is door sportduikers een levende Witte wenteltrap gevonden in de Oosterschelde. In de afgelopen twintig jaar is deze soort, duikend in de Oosterschelde, slechts twaalf keer gemeld bij Stichting ANEMOON. Het betreft dus een zeldzame vondst. Of deze waarneming een indicatie is van een opkomst van de soort is onzeker. Daarvan kan pas sprake zijn als de soort komende tijd vaker gevonden wordt.
 • Succesvolle lancering automatische insectentelling in Noord-Holland
  [released on: 01/06/2019]
  Op een zonnig veld van zorgboerderij Saens Groen in Wormer kwamen recent onderzoekers en belanghebbenden bij elkaar voor de landelijke aftrap van een nieuw monitoringssysteem voor insecten. Het systeem maakt het voor het eerst mogelijk om volledig automatisch insecten te tellen én te herkennen.
 • Broedsels spotten vanuit nieuwe vogelkijkhut Haringvliet
  [released on: 01/06/2019]
  Het gaat goed met de natuur in en om het Haringvliet: er is een flinke jonge aanwas van onder meer de bruine kiekendief en de tureluur. In het Haringvliet is onlangs een nieuwe vogelboulevard geopend waar natuurliefhebbers al deze rijkdom kunnen bewonderen: het Hellegat-Ventjager.
 • Compensatie van je CO2-emissies – heeft dat nut?
  [released on: 31/05/2019]
  Het is steeds makkelijker CO2-uitstoot te compenseren, bijvoorbeeld van vliegtickets of benzine. Je CO2-uitstoot wordt niet minder, maar je compenseert deze door afname van CO2-emissie uit andere bronnen. Hoogleraar Lars Hein betoogt dat CO2-compensatie zeker zin heeft, mits we blijven overstappen op duurzame energie en we dit niet als excuus gebruiken om meer energie te gebruiken.
 • Gelders coalitieakkoord bevat veel aandacht voor biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw
  [released on: 31/05/2019]
  Maandagavond 27 mei is het Coalitieakkoord Samen voor Gelderland 2019-2023 gepresenteerd. Hierin hebben de onderhandelaars van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP de ambities beschreven voor de komende jaren. In het coalitieakkoord is veel aandacht voor natuur, biodiversiteit en Natuurinclusieve landbouw. Gelderland is immers de groenste provincie van Nederland en is daar trots op!
 • STOWA laat trends waterinsecten en mogelijke oorzaken achteruitgang onderzoeken
  [released on: 31/05/2019]
  Gaan onze aquatische insecten net zo achteruit als de vliegende landinsecten? Is het mogelijk om oorzaken aan te geven voor gevonden trends ? En wat leren we daarvan? Dat zijn vragen die Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) wil laten onderzoeken door de Radboud Universiteit en EIS Kenniscentrum Insecten.
 • Distelvlinder: invasie of niet?
  [released on: 30/05/2019]
  Toen in maart de eerste meldingen binnenkwamen over grote aantallen distelvlinders in het Midden-Oosten, gloorde er hoop: zouden we eindelijk weer eens een invasie van distelvlinders krijgen, zoals in 2009? Toen was 'onze' laatste grote invasie. De grote massa kwam toen uit het Atlas gebergte in NW Afrika. Met miljoenen overspoelden ze Europa, en een paar duizend wisten zelfs IJsland te bereiken.
 • Oproep: laat uw oude en nieuwe #waarnemingen meetellen voor de Rode Lijst #Zoogdieren
  [released on: 30/05/2019]
  In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt de Zoogdiervereniging aan de actualisatie van het basisrapport voor de Rode Lijst Zoogdieren. Om hier een goede inschatting van te kunnen maken, roept de Zoogdiervereniging iedereen op om (oude en recente) zoogdierwaarnemingen in te voeren in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).
 • Hooikoortsverwachting voor gras op de kaart
  [released on: 30/05/2019]
  Het hooikoortsseizoen is volop aan de gang. Na de pollen die vrijkomen van berken en elzen is nu het seizoen van de graspollen aangebroken. Waar in Nederland is de hooikoortsverwachting voor mensen met een graspollenallergie het hoogst? En hoe zijn de omstandigheden de komende dagen? Bekijk de kaarten!
 • 1ste #Vleermuistuintelling: #tuinen zijn belangrijk voor #vleermuizen
  [released on: 29/05/2019]
  Afgelopen weekend (25 en 26 mei) vond de eerste landelijke vleermuistuintelling plaats. De eigenaren van iets meer dan driehonderd tuinen uit heel Nederland deden mee aan de telling en telden in totaal ruim 1900 vleermuizen: een succesvolle eerste telling!
 • Pionierkwelder Delfzijl @WURmarine
  [released on: 29/05/2019]
  Voor de kust van Delfzijl zijn op 27 mei miljoenen zeekraalzaadjes ingezaaid op de pas aangelegde pionierkwelder. Deze kwelder is een testlocatie voor kwelderontwikkeling om de effecten van de zeespiegelstijging te beperken. In opdracht van de gemeente Delfzijl experimenteren onderzoekers van EcoShape hier met verschillende methoden om kwelderaangroei te stimuleren.
 • Kroonbekerzwam nu ook in Nederland
  [released on: 29/05/2019]
  Tijdens een vogel-excursie in een groeve bij Berg en Terblijt bij Meerssen(LB) werd een bekerzwam gevonden die niet werd herkend. Ilona Buth fotografeerde de bekerzwam en plaatste hem op Facebook. Dit leverde diverse suggesties op, waaronder de Kroonbekerzwam, een nieuwe soort voor Nederland. Microscopische controle van wat verzameld materiaal bevestigde deze suggestie.
 • Wat de vogel niet kent… eet hij gewoon op
  [released on: 28/05/2019]
  Vogels kiezen soms een andere maaltijd dan ze normaal doen: een merel die op salamanders vist, een mees die eikenprocessierupsen met brandharen leert eten of een specht die specialiseert in het nestkast-openhakken. Zo’n opportunistische uitbreiding van het menu kan helpen bij het overleven. En redt misschien uw buxus.
 • Zeldzame wolfsklauwen zwaar getroffen door zomerdroogte
  [released on: 28/05/2019]
  Wolfsklauwen hebben de zomerdroogte van 2018 overwegend slecht doorstaan. Dit werd pijnlijk duidelijk tijdens een wolfsklauwenexcursie van het FLORON-district Gelderland-Midden. Hoe gaat het in de rest van Nederland met deze zeldzame plantensoorten?
 • Bijna twintig procent meldingen Tekenradar.nl betreft meer dan één teek
  [released on: 28/05/2019]
  Bijna 1 op de 5 mensen die een tekenbeet meldt op Tekenradar.nl, had meerdere tekenbeten tegelijk. Vind je bij het controleren van je lichaam een teek, zoek dan verder naar andere tekenbeten. In 2018 gaven mensen de meeste tekenbeten door vanuit Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland. Als je deze gegevens corrigeert voor het aantal inwoners, is de top drie: Drenthe, Gelderland en Utrecht.
 • Nu zijn rupsen van het oranjetipje te vinden @vlinderNL
  [released on: 27/05/2019]
  Het oranjetipje is een echte voorjaarsvlinder die vliegt van eind maart tot in mei. Nu zijn de rupsen aanwezig. Er waren erg veel oranjetipjes de afgelopen maanden en dat betekent dat de kans om rupsen te vinden nu groot is. Je moet deze zoeken op kruisbloemigen zoals pinksterbloem, look-zonder-look of judaspenning.
 • Groene zandbij verovert twee nieuwe provincies
  [released on: 27/05/2019]
  Niet met alle 360 Nederlandse bijensoorten gaat het slecht. Er zijn soorten die zich ondanks alle natuur- en milieuproblemen weten uit te breiden. Zo'n soort is de groene zandbij. Dit kleine bijtje werd in 1997 voor het eerst in Limburg gevonden en breidt zich sindsdien langzaam uit. Dit voorjaar dook de groene zandbij opeens op in Noord-Brabant en Utrecht.
 • Brabant stimuleert (natuur)herstel en behoud #wijstgronden @Brabant
  [released on: 26/05/2019]
  Wijst is een uniek natuurverschijnsel dat zich kenmerkt door natte hoger gelegen gronden en droge lager gelegen gronden. Dat komt doordat grondwater langs de (Peelrand)breuklijn omhoog wordt gestuwd. Kenmerkend is de rode kleur van het opborrelende grondwater door het hoge ijzergehalte. Provincie Noord-Brabant verleent subsidie voor behoud en herstel van wijstgronden samen met natuurontwikkeling.
 • Herstel #schelpdierbanken is mogelijk @ARKNatuur @wnfnederland
  [released on: 26/05/2019]
  Uit de eerste pilots voor herstel van schelpdierbanken in de Noordzee blijkt dat dit herstel mogelijk is. Veel van de uitgezette oesters overleven en planten zich voort op de verschillende proeflocaties. De factoren die dit succes mogelijk maken en aanbevelingen voor verder herstel zijn terug te vinden in het nieuwe rapport 'Recommendations for flat oyster restoration'.
 • Natuurgebied Oostelijke Binnenpolder van #Tienhoven toekomstbestendig @ProvUtrecht
  [released on: 25/05/2019]
  Tussen Tienhoven en Hollandsche Rading ligt de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. Niet alleen de wandelaars en fietsers genieten er volop van, ook de zwarte stern komt er graag. En dan vooral om te broeden.
 • Argusvlindertelling laat nog geen herstel zien
  [released on: 24/05/2019]
  De argusvlinder is één van de snelst verdwijnende vlindersoorten in ons land. Om een actueel beeld te krijgen van de verspreiding, hebben De Vlinderstichting en Waarneming.nl voor het zesde jaar op rij een telweekend gehouden. Tijdens de telling vorig jaar werd de soort al erg weinig gemeld en het lijkt er niet op dat er dit jaar verbetering optreedt.
 • De dip van de koolmees is voorbij
  [released on: 24/05/2019]
  Heb je al jonge mezen gezien? De vrijwilligers van de werkgroep NESTKAST in ieder geval wel. Zij vieren hun tienjarig jubileum met een uitgebreid verslag van het broedseizoen van 2018. In totaal bekeken ze al bijna een miljoen eieren van vogels die in nestkasten broeden. Gegevens die belangrijk zijn voor onderzoek om toe- en afnames van vogels te verklaren.
 • Europees actieplan biodiversiteit grotendeels mislukt, scherpere afspraken noodzakelijk
  [released on: 23/05/2019]
  De EU ging in 2011 van start met een robuuste strategie die de achteruitgang van de biodiversiteit een halt moest toeroepen. Per 2020 zou de EU aantoonbare stappen hebben gezet naar ecologisch herstel. Uit een analyse van Birdlife International – waarvan Vogelbescherming de Nederlandse partner is – blijkt nu dat daarvan vrijwel niets terecht is gekomen.
 • Help #egels op weg met de #Egelsnelweg
  [released on: 23/05/2019]
  Hét geheim om de egel te redden kan weleens in onze eigen tuin liggen. De natuurlijke leefomgeving van de egel krimpt en de druk van predatoren in natuurgebieden wordt groter. Tuinen kunnen als ideale veilige havens voor egels dienen. In het teken van het Jaar van de Egel 2019 lanceert de Egelwerkgroep het project ‘Egelsnelweg’, waarbij tuinen weer opengesteld en geschikt worden voor egels.
 • Zeldzame vissoorten gevangen op de Waal
  [released on: 22/05/2019]
  Bij een visserijkundig onderzoek op de Waal bij Tiel zijn op donderdag 9 mei onder meer twee jonge zalmen, enkele rivierprikken en een juveniele houting gevangen. Als vangtuig diende de ankerkuil, een historisch vistuig dat meer dan een eeuw geleden veelvuldig gebruikt werd op de Waal. Doel van de studie is de verspreiding van trekvissoorten in de buurt van ‘langsdammen’ in kaart te brengen.
 • Trekroutes grauwe franjepoten in kaart gebracht @WURmarine
  [released on: 22/05/2019]
  Een nieuwe studie toont het trekpatroon van de grauwe franjepoot aan; met zijn 25 tot 40 gram één van de kleinste zeevogels. Slechts drie maanden per jaar komen ze aan land; om te broeden in de Arctis. De westelijke broedvogels laten een spectaculair trekpatroon zien. Ze steken de Atlantische Oceaan over, vliegen over Centraal-Amerika heen en brengen de winter door in de Stille Oceaan.
 • Environmental DNA als een hulpmiddel voor het monitoren van lionfish
  [released on: 22/05/2019]
  Onderzoekers van de Universiteit van Indiana en CIEE Bonaire voerden een reeks onderzoeken uit naar een ​​nieuwe methode die gebruik maakt van environmental DNA (eDNA). De methode kan tijd, geld en arbeid besparen in het lionfish-onderzoek. Het onderzoek laat de belangrijke rol zien die eDNA in de toekomst kan spelen voor het monitoren van lionfish en andere moeilijk te vinden soorten.
 • #Beekmijtertje doet het goed @NedMycVer
  [released on: 22/05/2019]
  Het aantal plaatsen waar het Beekmijtertje is aangetroffen, is de laatste jaren fors gestegen. Tot 1990 werd dit voorjaarspaddenstoeltje weinig waargenomen in Nederland. Analyse van de waarnemingen in de verspreidingsatlas lijkt er echter op te wijzen dat het crescendo gaat met deze soort.
 • Utrechtse woningcorporatie verleidt beschermde #vleermuizen om te verkassen @ProvUtrecht
  [released on: 21/05/2019]
  Jan van der Burg is projectleider bij woningcorporatie Mitros. Samen met nog twaalf collega’s werkt hij aan het planmatig onderhoud van 28.000 woningen en andere gebouwen in Nieuwegein en Utrecht. In zijn werk ontkomen Jan en zijn collega’s niet aan de Wet natuurbescherming. Deze wet beschermt beschermde soorten, zoals vleermuizen en vogels.
 • Europese verkiezingen: biodiversiteit is hét thema
  [released on: 21/05/2019]
  We kunnen niet meer om de wereldwijde biodiversiteitscrisis heen. Het knalde deze maand door de media: één miljoen soorten worden in hun voortbestaan bedreigd. Driekwart van de natuur op land en twee derde van die op zee is aangetast. Dit bedreigt niet alleen de soorten en gebieden, maar hele ecosystemen dreigen hierdoor in te storten. Dat vormt een enorm risico voor de mens en onze samenlevingen.
 • Beekdallandschap De #Gooren wordt in ere hersteld
  [released on: 20/05/2019]
  Brabants Landschap werkt samen met Waterschap de Dommel en gemeente Hilvarenbeek aan natuur- en landschapsherstel in De Gooren in Hilvarenbeek. Het brengt het zeldzaam geworden beekdallandschap met bijbehorende natuurwaarden terug. De doelstelling is om de herinrichting voor het einde van 2019 af te ronden.
 • Onderzoekers brengen wereldwijd in kaart hoe bomen, schimmels en bacteriën samenwerken
  [released on: 20/05/2019]
  In de wirwar van wortels in de bosbodem groeien schimmels en bacteriën die met bomen voedingsstoffen uitruilen tegen koolstof in een grote, wereldwijde marktplaats. Een nieuwe studie heeft op basis van 1,1 miljoen metingen in het bos en 28.000 boomsoorten de meest voorkomende symbiotische relaties in kaart gebracht. De publicatie verscheen op 15 mei 2019 in Nature.
 • OPINIE: Nederland moet nieuwe richtsnoer bestrijdingsmiddelen actief steunen!
  [released on: 20/05/2019]
  Dat we te maken hebben met een alarmerende achteruitgang van insecten is inmiddels algemeen bekend. En dat bestrijdingsmiddelen daar een rol bij spelen ook. De vraag is wat we er concreet aan gaan doen om die trend te keren. De stemming voor het nieuwe EU-richtsnoer voor de bijen op de aanstaande EU-vergadering van 20 en 21 mei is daar een belangrijk moment voor. Laat Nederland het actief steunen!