This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Natuurbericht.nl

RDF feed: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/rss
 • Lustrum argusvlinders tellen
  [released on: 21/05/2018]
  Van 25 tot en met 27 mei gaan natuurliefhebbers uit het hele land weer op zoek naar de bedreigde argusvlinder. De Vlinderstichting en Waarneming.nl houden dan voor het vijfde jaar op rij een telweekend. Doet u ook mee?
 • Na vijf jaar weer een extreem zware algenbloei
  [released on: 20/05/2018]
  Vijf jaar geleden berichtte Stichting ANEMOON over zware algenbloei. Nu manifesteert dit complexe natuurverschijnsel zich wederom op volle kracht. Sportduikers hebben een enorme hekel aan de algenbloei, lokaal is het zicht nu minder dan twintig centimeter. Het water blijft nog een paar weken extreem troebel. Na het afsterven van de algen ontstaat schuim op het water dat aanspoelt op de stranden.
 • Cocktail van pesticiden gevonden in boerenzwaluw
  [released on: 19/05/2018]
  In niet uitgekomen eieren en dode jongen van boerenzwaluwen zijn 14 verschillende bestrijdingsmiddelen tegen insecten, schimmels en onkruiden (pesticiden) gevonden. Er werden middelen gevonden die niet meer in Europa gebruikt mogen worden of nooit zijn toegelaten. Aan de concentraties gaan de boerenzwaluwen niet direct dood, maar de vraag is wat de effecten op hun gezondheid en overleving zijn.
 • Uitbreiding Wisselse Veen van start
  [released on: 18/05/2018]
  Het Wisselse Veen bij Epe is een voormalig moerasgebied op de oostflank van de Veluwe, gevoed door grondwater dat uit het Veluwemassief opborrelt. Al eerder bleek dat hier fantastische mogelijkheden liggen om bijzondere natuur te ontwikkelen. Nu werken de Provincie Gelderland, het Geldersch Landschap, het Waterschap Veluwe en Vallei en de gemeente Epe samen aan een uitbreiding van 35 hectare.
 • Eerste eikenprocessierupsen al met brandharen, grootste overlast begin juni
  [released on: 18/05/2018]
  Door de hoge temperaturen verloopt de ontwikkeling van de eikenprocessierupsen snel. De afgelopen week zijn op veel plaatsen al de eerste rupsen met brandharen aangetroffen. Nog niet eerder zaten rupsen met brandharen zo vroeg laag in de bomen. De kans op contact met brandharen neemt daardoor toe. De overlast zal het grootst zijn vanaf begin juni en aan-houden tot in juli.
 • Wat gaat er veranderen bij de eerste territoriale wolf in Nederland?
  [released on: 17/05/2018]
  De afgelopen jaren lijken wolven in Nederland op zoek te zijn naar een geschikt leefgebied en/of partner. Tot nu toe zijn hier nog geen wolven in geslaagd. Enkele wolven werden helaas aangereden, anderen liepen terug naar Duitsland of door naar België. Maar wat gaat er eigenlijk veranderen als een wolf een territorium start in Nederland?
 • Wat heeft een robot met eikenprocessierupsen?
  [released on: 17/05/2018]
  In mei en juni is er een programma in het Amstelpark in Amsterdam met kunstenaars die robotica maken in relatie tot de natuur, met name tot vogels en insecten. De kunstenaars werken aan nieuwe prototypes en laten voltooid werk zien. Bijvoorbeeld een robot die met kraaien communiceert, of ééntje die eikenprocessierupsen kan bestrijden.
 • Op weg naar groene en gezonde steden in EU Green Week
  [released on: 17/05/2018]
  Het thema van de EU GreenWeek (21-25 mei) is dit jaar Groene steden voor een groenere toekomst. Utrecht is op Pinkstermaandag 21 mei de gaststad voor de opening van de EU GreenWeek. De rest van de week vindt plaats in Brussel.
 • De boerennachtegaal laat van zich horen
  [released on: 16/05/2018]
  Vanaf de tweede helft van april tot in juni zijn de groene kikkers volop actief. Op zonnige lente- en zomerdagen zijn ze zowel midden op de dag als in de avonduren te horen. De groene kikker wordt ook wel 'de boerennachtegaal' genoemd vanwege de massale concerten op warme lente- en zomeravonden in het landelijk gebied.
 • Raaf lijkt terug in de Kennemerduinen
  [released on: 16/05/2018]
  De afgelopen weken zijn geregeld twee raven te vinden bij een ‘kringloopkadaver’ in de Kennemerduinen ten westen van Haarlem. Daarmee lijkt het gebied een nieuwe vaste bewoner te hebben. Het ziet ernaar uit dat deze aaseter zich dankzij de terugkeer van dode dieren weer vestigt in de natuur van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
 • Een nieuw uitje in de provincie Groningen
  [released on: 15/05/2018]
  Bieslook en Ui kennen we allemaal. Ze behoren tot het geslacht Allium (oftewel: look) die we graag in ons voedsel verwerken voor die typische fris-pittige smaak. Daarnaast komen in Nederland nog een aantal soorten voor, die we doorgaans niet eten, zoals Kraailook of Slangenlook. In de provincie Groningen trof Guus de Vries een nieuwkomer aan en ging op onderzoek uit.
 • Nog tot eind mei te zien: de kleinste valk van allemaal, het smelleken
  [released on: 15/05/2018]
  Het smelleken is de kleinste roofvogel van Europa. Daarom wordt deze superfanatieke jager ook wel dwergvalk genoemd. Hij is niet veel groter dan een merel, maar ondanks zijn lengte heeft hij niet veel moeite andere vogeltjes buit te maken. Het smelleken broedt niet in Nederland, maar is deze maand nog te zien.
 • Ook in Nederland dramatische achteruitgang van insecten
  [released on: 14/05/2018]
  Nieuw wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat ook in Nederland het aantal insecten dramatisch afneemt. Op basis van metingen en analyses over de afgelopen decennia blijkt een afname van 54% (nachtvlinders) tot zelfs 72% (loopkevers). Dit sluit aan bij recente Duitse, Franse, Engelse en Nederlandse onderzoeken. En dat is erg: het is een grote aanslag op de kringloop van het leven.
 • Lantaarntje meest getelde libel in 2017
  [released on: 14/05/2018]
  Het libellentelseizoen is weer begonnen! Van 1 mei tot 30 september tellen trouwe tellers op zo’n 500 routes in Nederland één of alle soorten libellen. Met de resultaten van 2017 hebben we recent het Jaarverslag 2017 gepubliceerd. Hier een kijkje in de resultaten met speciale aandacht voor de houtpantserjuffer.
 • Wisenthaar zorgt voor perfect nestmateriaal
  [released on: 13/05/2018]
  In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland worden sinds 2013 nesten van broedvogels geanalyseerd door PWN. De vacht van verschillende soorten (grote) grazers wordt door veel vogels gebruikt om een warm en zacht nest te maken. Dit jaar blijkt in Kraansvlak, onderdeel van het park, voor diverse vogelnesten veel gebruik te zijn gemaakt van het haar van de wisenten.
 • Ook in 2018 plaatselijk massale kaalvraat van eikenbomen
  [released on: 13/05/2018]
  Het voorjaarsgroen kwam dit jaar zeer snel door de zeer hoge temperaturen in april, maar op veel plaatsen vooral in noordelijke provincies is het voorjaarsgroen ook al weer heel snel verdwenen. Ontelbare aantallen rupsen en bladwespen vreten de bomen compleet kaal, waardoor complete bossen een winters aanzien krijgen. Een waar feestmaal voor vogels. Zie de foto's en video's.
 • Eikelmuizen op drift: wakker worden in Nederland
  [released on: 12/05/2018]
  Vrijwel iedere zomer krijgt de Zoogdiervereniging één of meerdere meldingen van eikelmuizen die per ongeluk meegekomen zijn met vakantiegangers uit Frankrijk of Duitsland. Hoe overleven eikelmuizen deze reis en wat moeten de dieren in Nederland?
 • Moment van maaien vervroegt sneller dan eilegdatum kievit volgens @natuurkalender @wur
  [released on: 11/05/2018]
  De afgelopen week hebben boeren hun graslanden in heel Nederland op grote schaal gemaaid. Uit onze analyse blijkt dat gras de laatste 18 jaar 6 dagen eerder gemaaid wordt dan 20 jaar daarvoor. Het eerste kievitsei wordt maar 2 dagen eerder gevonden. Door klimaatverandering kan het aantal dagen tussen uitkomen van de eerste eieren en de eerste maaibeurt deze eeuw van 40 dagen nu naar 27 dagen gaan.
 • Weer veel grote vossen dit voorjaar
  [released on: 10/05/2018]
  De grote vos was verdwenen uit ons land, maar lijkt zich weer te vestigen. Dit voorjaar zijn er op meer dan dertig locaties grote vossen gezien, die daar waarschijnlijk overwinterd hebben. Het wachten is tot succesvolle voortplanting wordt vastgesteld, bijvoorbeeld doordat rupsennesten worden gevonden.
 • Israël wil ecologische corridors naar Nederlands voorbeeld
  [released on: 09/05/2018]
  Israël onderzoekt de mogelijkheid om ecologische corridors aan te leggen naar Nederlands voorbeeld. Dat blijkt uit gesprekken die experts Theo van der Sluis en Michiel van Eupen van Wageningen University & Research (WUR) hebben gehad met Israëlische natuurorganisaties.
 • Klein slijkgras toch niet uitgestorven
  [released on: 08/05/2018]
  Klein slijkgras leek lange tijd uit Nederland verdwenen. De soort werd voor het laatst waargenomen in 1986. Afgelopen zomer ontdekte boswachter Theo Muusse een kleine relictpopulatie in het Krammer-Volkerak.
 • Huiszwaluw staat centraal in Nationale Vogelweek
  [released on: 08/05/2018]
  De huiszwaluwen zijn teruggekeerd uit Afrika en begonnen met de bouw van hun nesten. Daardoor zijn ze de komende weken prachtig van dichtbij te bekijken. Ze vliegen af en aan met propjes modder en metselen hun nesten vakkundig aan huizen vast. In de Nationale Vogelweek, die komende zaterdag begint en duurt tot en met 21 mei, is er extra veel aandacht voor de huiszwaluw.
 • Eerste Nationale Waterdiertjestelling van start
  [released on: 07/05/2018]
  Vandaag start, in de Week van Ons Water, de Nationale Waterdiertjestelling waarbij scholieren en vrijwilligers uit het hele land waterschorpioenen, libellenlarven, rugzwemmers en andere waterdieren gaan tellen. Gegevens uit de telling kunnen waterbeheerders helpen bij het bepalen van de kwaliteit van ons water. Biodiversiteit is een goede graadmeter voor de kwaliteit.
 • Witjes herkennen lastiger door scheefbloemwitje
  [released on: 07/05/2018]
  Het is niet gemakkelijk de drie soorten koolwitjes die algemeen in Nederland voorkomen uit elkaar te houden. Van dichtbij en als ze zitten, krijg je vaak pas duidelijkheid. Het wordt nog moeilijker door de komst van een vierde koolwitje, het scheefbloemwitje. Maar als je weet waarop je moet letten, kan je de witjes vaak wel uit elkaar houden.
 • Wintersterfte honingbijen gelijk aan vorig jaar
  [released on: 06/05/2018]
  Dit jaar is ongeveer 84% van de honingbijenvolken de winter goed doorgekomen. Dit is vergelijkbaar met het percentage van 86% de winter daarvoor.
 • Raadselachtige rifbouwer zag Abraham al
  [released on: 06/05/2018]
  Er wordt veel gedaan aan het herstel van schelpenbanken (riffen) in de Nederlandse kustwateren. Oester- en mosselbanken in zee vervullen immers vele functies. Maar ook binnendijks leeft al een halve eeuw een rifbouwende, exotische worm.
 • Trekvissen op de voet gevolgd
  [released on: 05/05/2018]
  Honderd jonge zalmen uit de Roer in Roermond worden de komende tijd op de voet gevolgd. Met behulp van zenders gaan onderzoekers kijken welke routes de trekvissen nemen naar zee, en waar ze op hun route tegenaan zwemmen. Het is de eerste keer in Nederland dat jonge wilde zalmen worden gezenderd aan het begin van hun lange tocht richting Groenland.
 • Nachtvlinders in Noord-Brabantse bossen
  [released on: 04/05/2018]
  Noord-Brabant is één van de soortenrijkste provincies van Nederland wat betreft macronachtvlinders. Bossen zijn een soortenrijk habitat waar veel verschillende nachtvlinders voorkomen. Voor de provincie Noord-Brabant wordt nu onderzocht welke soorten nachtvlinders specifiek zijn voor de bossen daar.
 • Dutch dying desert
  [released on: 03/05/2018]
  Hoe verloopt de ontwikkeling van de vegetatie in de Loonse en Drunense duinen? Onderzoeksresultaten van vierdejaars studenten van Avans hogeschool vormen de basis voor de nieuwe gedetailleerde kaart in de Atlas over dit Nationaal park. Met deze basiskaart kun je elk jaar de successie van de vegetatie volgen.
 • Na bunzing en steenmarter nu ook boommarter in Marterbox
  [released on: 03/05/2018]
  Wildcamera’s worden op allerlei verschillende manieren ingezet voor het inventariseren van marterachtigen. Voor met name wezel zijn marterboxen effectief. Toch duiken er soms ook grotere martersoorten op in de speciaal voor kleine marterachtigen ontworpen inloopkistjes. Eerder bezochten al eens een bunzing en een steenmarter zo'n kist; nu voor het eerst ook een boommarter.
 • Paait de fint dit jaar in Nederland? Kijk mee!
  [released on: 02/05/2018]
  Sportvisserij Nederland en Stichting RAVON zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen om de paaigebieden van de fint in Nederland te ontdekken. Hiervoor wordt de komende weken ’s avonds langs verschillende wateren geobserveerd. Voor 1940 kwam de fint veel voor in Nederland, maar na het sluiten van het Haringvliet verdween de paaipopulatie; de laatste jaren zijn er weer meer waarnemingen.
 • Kappen met kappen!
  [released on: 01/05/2018]
  Planten en bomen knallen de lucht in en iedereen is lustig aan het snoeien en kappen: in tuinen én in gemeenteplantsoenen. Het lijkt logisch, maar het is toch niet zo’n goed idee in deze tijd van het jaar, want het verstoort vogelnesten. Wanneer moet u dan snoeien, wat mag echt niet en wat kunt u doen als het mis gaat?
 • Citroenvlindereitjes in uw tuin?
  [released on: 30/04/2018]
  De afgelopen weken zijn er duizenden citroenvlinders gezien. Vooral de grote, felgele mannetjes die kilometers op een dag vliegen vallen op. Nu is de tijd dat de vrouwtjes, minder opvallend groenig wit gekleurd, op zoek gaan naar plekken om hun eitjes af te zetten. Dat zou zomaar bij u in de tuin kunnen zijn.
 • Meer bijensoorten op Rode Lijst
  [released on: 30/04/2018]
  Voor het eerst sinds 2003 is er een nieuwe Rode Lijst van de Nederlandse bijen opgesteld. Op deze lijst staan de in ons land bedreigde soorten. Hieruit blijkt dat het niet goed gaat met onze bijenfauna: 55 procent van de bijensoorten staat op de Rode Lijst; 46 soorten zijn uit ons land verdwenen. De achteruitgang van de bijen heeft zich in de 21e eeuw voortgezet. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes.
 • Minister stuurt rapport insectensterfte naar Tweede Kamer
  [released on: 29/04/2018]
  De insectensterfte in Duitse natuurgebieden was veel in het nieuws vorig najaar. In opdracht van Minister Schouten van LNV is er nu een rapport verschenen over de uitkomsten van dat onderzoek, de vergelijkbaarheid met de Nederlandse situatie, de kennis over de trends bij Nederlandse insecten en de mogelijke oorzaken. Vlinder- en libellenmeetnetten vormen een belangrijke bron voor dit rapport.
 • Schelpdierbank bevat grotere biodiversiteit dan zandbodem
  [released on: 29/04/2018]
  Op en rond de schelpdierbank bij de Brouwersdam komen 60 procent meer soorten voor dan op de naastgelegen zandbodem. Dit is een belangrijk resultaat van het pilotproject Schelpdierbanken, gepubliceerd in het onderzoeksverslag van het tweede jaar praktijkproeven om wilde oester- en mosselbanken te herstellen. Door de aanwezigheid van larven, weten we nu ook dat de bank zich voortplant.
 • Ook vleermuizen houden van de zon!
  [released on: 27/04/2018]
  Vleermuizen zijn echte liefhebbers van de zon. Niet om zelf lekker in te zonnen, maar door de warmte die ze geeft. Vorige week zagen we dat met de warme start van het voorjaar, de omgeving lekker opwarmde en er dus volop insecten rond gingen vliegen. Een perfecte tijd voor vleermuizen om aan te sterken na hun maandenlange winterrust.
 • Graspollenseizoen is begonnen
  [released on: 26/04/2018]
  De eerste bloeiende grassoorten zijn de afgelopen dagen waargenomen en komende weken zullen steeds meer grassen tot bloei komen. Op overwegend droge dagen, zoals morgen op Koningsdag en op zaterdag, kan overlast ontstaan door pollen van grassen. Ook berken veroorzaken nog enige tijd hooikoortsklachten.
 • Het libellenseizoen is losgebarsten!
  [released on: 26/04/2018]
  Winterjuffers kun je als je goed zoekt de hele winter als volwassen libel vinden, maar het libellenseizoen begint pas echt als de vuurjuffers er weer zijn. In de meeste jaren komen deze half april tevoorschijn waarna langzaam de andere voorjaarssoorten volgen. Dit jaar is alles, door het warme weer vorige week, zeer snel gegaan en vliegen er al veel soorten.
 • Liefhebber van de slaperdijk: de eerste gezenderde ruigpootbuizerd van Nederland
  [released on: 25/04/2018]
  In Groningen is de eerste ruigpootbuizerd uitgerust met een GPS-zender. Daarmee hopen we meer te weten te komen over het habitatgebruik en de trekroutes van deze zeldzame wintergast. De zender bevestigt wat uit veldobservaties al bleek: slaperdijken zijn belangrijk voor de ruigpootbuizerd. Een proef met aangepast beheer op en langs de dijken moet hun overwinteringsgebied aantrekkelijker maken.
 • Visdieven in troebel water?
  [released on: 24/04/2018]
  North Sea Port gaat de komende maanden bagger storten in de Westerschelde, vlakbij bij de kolonie broedende visdieven in Terneuzen. Door de stort zal het water vertroebelen, waardoor het zoeken en vangen van vis voor deze vogels lastiger wordt. De stort vindt plaats voor en tijdens het broedseizoen, wanneer vogels extra kwetsbaar zijn. Vogelbescherming overweegt bezwaar in te dienen.
 • Green junkie; van fijnstofvreter naar invasieve exoot?
  [released on: 24/04/2018]
  Lonicera ‘green junkie’ is een kamperfoelie die is ontwikkeld om fijnstof uit de lucht op te nemen. Sinds enkele jaren wordt deze fijnstofvreter onder andere rond Amsterdam en in de provincie Noord-Brabant geplant om de milieueffecten te testen. In hoeverre de exoot in staat is te verwilderen, is nog niet duidelijk. Is massale aanplant van een exoot eigenlijk niet heel risicovol?
 • Erg veel vlinders door warme weer
  [released on: 23/04/2018]
  De hoge temperaturen en de vele zonuren vorige week hebben gezorgd voor een explosie van dagvlinders. Terwijl er nog steeds veel vlinderoverwinteraars werden gezien, kwamen ook veel popoverwinteraars massaal en abrupt tevoorschijn.
 • Probleemalgen meer geplaagd door parasieten bij klimaatverandering
  [released on: 22/04/2018]
  Parasieten spelen een heel belangrijke, maar miskende rol in het voedselweb onder water. Bij de voorspelde klimaatverandering kunnen parasitaire schimmels giftige of andere hinderlijke algenbloeien in toom houden en kleine waterdieren meer eten bezorgen. NIOO-onderzoeker Thijs Frenken promoveerde in Utrecht op dit ‘parasieten als good guys’-onderzoek.
 • Nieuwe exoot: Japanse vlokreeftjes in het Noordzeekanaal
  [released on: 22/04/2018]
  In monsters genomen in het Noordzeekanaal in 2017, werd een nog niet uit Nederland bekend vlokreeftje aangetroffen. Het blijkt te gaan om een exoot. Het dier is afkomstig uit Japan, zoals de wetenschappelijke naam Grandidierella japonica al aangeeft.
 • Migratie jonge alen komt laat op gang maar vangsten nemen inmiddels toe
  [released on: 21/04/2018]
  Wereldwijd hebben Citizen Scientists jonge alen geteld tijdens een International Eel Count. Vandaag, tijdens World Fish Migration Day, presenteren we de voorlopige resultaten. De trek van jonge alen vanuit de zee naar zoet water kwam laat op gang maar neemt inmiddels toe. In Nederland was de intrek net als voorgaande jaren laag. De tellingen helpen bij het oplossen van migratieknelpunten.
 • Mensen in de natuur gelukkiger dan in de stad
  [released on: 20/04/2018]
  Als mensen buiten zijn, dan voelen ze zich gelukkiger in een groene omgeving dan in een ‘stenen omgeving’. Deze ‘gelukstoeslag’ is het hoogst aan de kust en in heidegebieden en natuurlijke graslanden. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research.
 • Weinig muizen op de Veluwezoom dit voorjaar
  [released on: 19/04/2018]
  Afgelopen week werd voor het elfde jaar het aantal muizen op de Veluwzoom gemonitord. Voor het eerst sinds de start in 2008 is er in het bos geen enkele muis gevangen. Op zich geen hele grote verrassing, want afgelopen herfst waren er nauwelijks tot geen eikels en beukennootjes (mast). Dieren die afhankelijk zijn van muizen, zoals bosuilen en boommarters, zullen een lastig jaar tegemoet gaan.
 • Veehouderijen en gezondheidsrisico’s
  [released on: 19/04/2018]
  Dagelijks krijgt de GGD veel vragen over de gezondheidseffecten van veehouderijen. Dit onderwerp krijgt ook veel aandacht in de media. Wat zegt de wetenschap over welke nieuwe ontwikkelingen er zijn, en wat nodig is om de gezondheidsrisico’s van veehouderij te beperken?
 • Plotselinge koorts na tekenbeet? Mogelijk andere tekenbeetziekte dan Lyme
  [released on: 19/04/2018]
  Teken kunnen naast de bekende lymebacterie veel meer ziekteverwekkers overbrengen. Om vast te stellen hoe vaak deze ziekteverwekkers na een tekenbeet tot ziekte leiden, begint het AMC vandaag samen met het RIVM aan een landelijk onderzoek. Mensen met plotselinge koorts na een tekenbeet kunnen zich hiervoor aanmelden via Tekenradar.nl of de (huis)arts.
 • Oranjetipjes vliegen massaal
  [released on: 19/04/2018]
  Het was even wachten dit jaar, maar nu, tijdens de zonnige warme dagen half april, is het oranjetipje goed losgekomen. Af en toe is het zelfs de meest gemelde vlinder op de invoerportalen. Het is een echte voorjaarsvlinder, die we na mei niet meer als vlinder zullen zien. We moeten dan weer wachten tot ergens in maart 2019.
 • Hommels voor beginners
  [released on: 18/04/2018]
  Het kan niemand ontgaan zijn: het voorjaar is in alle hevigheid losgebarsten. Overal fluiten de vogels en zoemen de hommels. Nu is het ideale moment aangebroken om de verschillende soorten hommels te leren kennen. Er vliegen immers nog uitsluitend koninginnen, waardoor de variatie beperkt is. Een goede start dus om vertrouwd te raken met de werksters die over enkele weken actief worden.
 • Lang leve de kauw!
  [released on: 17/04/2018]
  Na jaren zonder succes, is het dit jaar raak: een paartje kauwtjes heeft één van de nestkasten van Beleef de Lente gekraakt. Een brutale actie van deze vogels met een slecht imago. Daardoor kunnen we nu 24 uur per dag het liefdesleven van de kauwen volgen, een primeur voor Beleef de Lente. Maar wees gewaarschuwd: deze zwarte rakkers stelen je hart!
 • Ontwerprichtlijnen voor klimaatbestendig groen in de stad
  [released on: 17/04/2018]
  Een belangrijk punt op de duurzaamheidsagenda’s van veel gemeenten is de klimaatbestendige stad. Nieuw hierin is hitte: hoe kunnen wij openbare ruimte zodanig vormgeven dat stadsbewoners geen overlast ervaren door hitte? Recent onderzoek biedt hiervoor negen direct toepasbare ontwerprichtlijnen. Deze kunnen landschapsarchitecten bij gemeenten helpen bij het inrichten van openbare ruimtes.
 • Exotische blauwe tuinplatworm aangetroffen bij Nijmegen
  [released on: 17/04/2018]
  In januari 2018 trof Andele Boorsma wormen met een opvallende rugstreep aan in de verwarmde kas van de Pompekliniek in Nijmegen. Het bleek de blauwe tuinplatworm Caenoplana coerulea, een exoot die niet eerder in ons land is aangetroffen. Exotische landplatwormen hebben een slechte naam, omdat ze regenwormen en slakken eten en zo de lokale biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid kunnen verminderen.
 • Blauwtje in je tuin? Boomblauwtje!
  [released on: 16/04/2018]
  Het vlindervoorjaar is begonnen en de popoverwinteraars komen massaal tevoorschijn. Er komen bij De Vlinderstichting veel meldingen binnen van vliegende blauwtjes in de tuin die men niet op naam kan brengen. Dat is nu echter geen probleem, want het boomblauwtje is het enige blauwtje dat nu actief is.
 • Boommarter in het Kempen~Broek
  [released on: 16/04/2018]
  Afgelopen maand is door ARK Natuurontwikkeling een boommarter vastgesteld in GrensPark Kempen~Broek. Met een cameraval werd het dier vastgelegd in een gebied van Natuurmonumenten. Het is de eerste zekere waarneming van een boommarter sinds lange tijd in het Kempen~Broek.
 • Aantal mensen met Lyme ruim verviervoudigd
  [released on: 16/04/2018]
  In 2017 kregen 27.000 mensen de ziekte van Lyme, zo blijkt uit een peiling van het RIVM. Bij de vorige peiling in 2014 waren dit er nog 25.000. Met deze toename is het aantal patiënten dat jaarlijks de ziekte oploopt in de afgelopen twintig jaar ruim verviervoudigd.
 • Bijen in Wilnis en Woerden gemiddeld een week later met wilgenstuifmeel
  [released on: 15/04/2018]
  Bijen in Wilnis kwamen dit jaar op 5 maart voor het eerst terug met het karakteristieke heldergele wilgenstuifmeel. Precies op het gemiddelde van de afgelopen 32 jaar. Bijen in Woerden werden pas op 3 april met wilgenstuifmeel gezien. Alleen in het late 2013 was het verschil tussen de twee locaties groter dan dit jaar.
 • Koeienvlaaisafari
  [released on: 15/04/2018]
  Wie de tijd neemt om in een natuurgebied een koeienvlaai of paardenhoop te bekijken, zal versteld staan van de rijkdom aan leven die erop te vinden is.
 • Robuust natuurgebied Empese en Tondense heide binnen bereik
  [released on: 13/04/2018]
  Sinds eind jaren negentig zetten Natuurmonumenten en de provincie Gelderland alles op alles om het Natura 2000-gebied Empese en Tondense heide bij Brummen te vergroten en te herstellen, zodat de bijzondere flora en fauna kunnen opbloeien. Onlangs werd een mijlpaal bereikt: de laatste grondtransactie die nodig is voor het herstel, werd afgerond. Het totale natuurgebied wordt 260 hectare groot.
 • Nieuwe plantensoort met venijnige stekels in gras van campings
  [released on: 13/04/2018]
  Soliva sessilis, een nieuwkomer in de Nederlandse flora, is recent op verschillende campings langs de kust aangetroffen. Deze kleine, groene plant is mogelijk invasief en de zaden kunnen leiden tot huidirritatie onder blote voeten. De soort heeft nu nog een relatief bescheiden verspreiding in Nederland, maar er is een kans dat ze ook naar gazons en sportvelden uitbreidt. Hoe gaan we hiermee om?
 • Zaterdag start ‘Van kroeg tot kraamkamer’
  [released on: 13/04/2018]
  In onze tuin en zelfs op een balkon kunnen heel wat dieren leven. In een gevarieerde tuin vinden vlinders, amfibieën, zoogdieren en vogels bijvoorbeeld prima leefgebied. Om mensen hier meer bewust van te maken, en ze te stimuleren om de dieren een handje te helpen, organiseert de Dierenbescherming in samenwerking met Jaarrond Tuintelling dit jaar voor de tweede keer ‘Van kroeg tot kraamkamer’.
 • Konijnenstand opnieuw in een dip
  [released on: 12/04/2018]
  Sinds 2015 is het aantal konijnen in de duinen fors afgenomen. In de periode 2006 tot 2015 was een deel van de konijnenpopulatie redelijk hersteld na de decimering door ziekten als myxomatose en Rabbit Hemorrhagic Disease Virus type 1 (RHDV-1). Na 2015 heeft in veel gebieden waarschijnlijk het nieuwe virus RHDV-2 toegeslagen. De afname in konijnenstand is het grootst in de vastelandsduinen.
 • Bont zandoogje: van bosvlinder naar tuinvlinder
  [released on: 12/04/2018]
  De komende weken gaat het bont zandoogje volop vliegen. Moest je vroeger voor deze vlinder het bos in, tegenwoordig kun je in je tuin zitten en hem toch mooi te zien krijgen. Het bont zandoogje is sterk toegenomen: hij komt nu in het hele land en ook in tuinen veel voor.
 • Eerste eikenprocessierupsen uit het ei gekomen
  [released on: 11/04/2018]
  Het eikenprocessierupsseizoen is begonnen. De eerste rupsen zijn op 9 april in het insectenstation in Mill, Noord-Brabant, uit het ei gekomen. In de derde of vierde week van mei krijgen ze hun brandharen. Veel rupsen zullen nog ruim anderhalve week moeten wachten op hun voedsel, jonge eikenblaadjes. Uit een diepvriesexperiment is gebleken dat naast eitjes ook rupsen zeer winterhard zijn.
 • Alen tellen tijdens 'International Eel Count': doe je mee?
  [released on: 11/04/2018]
  De intrek van Europese en Amerikaanse aal is sterk achteruitgegaan. Daarom wordt er nu veel energie gestoken in het ontwikkelen van kennis en nemen van maatregelen. Vrijwilligers spelen op internationaal niveau een belangrijke rol bij de monitoring, en het helpen van aal bij barrières. Tijdens World Fish Migration Day, op 21 april, worden de krachten gebundeld in een ‘International Eel Count’.
 • Kleurrijke bossen in aantocht
  [released on: 10/04/2018]
  April doet wat hij wil, zo ook met onze loofbossen. De bosbodem in sommige bossen verandert in een kleurrijk tapijt. Door de kleuren wit, blauwpaars en geel worden deze bossen een lust om naar te kijken, en nodigen uit om er in te wandelen en de bloemen te fotograferen. Het is weer tijd om uit te kijken naar een bosbodem vol met gekleurde voorjaarsbloeiers.
 • Haviken kraken zeearendnest
  [released on: 10/04/2018]
  Twee zeearenden zetelden vorig jaar in een machtig nest in Nationaal Park de Alde Feanen. Daar zouden ze dit jaar vast weer gaan broeden. Niet dus… ze betrokken een vlakbij gelegen haviknest. De verjaagde haviken kraakten vervolgens het oude zeearendnest. Maar daar worden ze nu dagelijks op leven en dood gestalkt door de zeearenden. Tienduizenden mensen volgen deze soap live op Beleef de Lente.
 • Vuur in het heidelandschap, branden als beheermethode
  [released on: 09/04/2018]
  Recent werd in Breda een stuk heide van 50 bij 40 meter afgebrand met als doel natuurbeheer, het doel was hier om de heide te verjongen. Dit klinkt gevaarlijk, maar deze gecontroleerde branden zijn niet te vergelijken met ongecontroleerde natuurbranden. Bij een beheerbrand wordt rekening gehouden met het weer voorafgaand aan de brand en het gebeurt alleen onder optimale omstandigheden.
 • Het was een geweldig vlinderweekend
  [released on: 09/04/2018]
  We hebben er vrij lang op moeten wachten, maar het afgelopen weekend was top voor de vlinders. Vele duizenden vlinders zijn gezien. Het meeste de vlinderoverwinteraars, maar ook zijn er al flink wat vlinders uit de pop gekomen.
 • Lente barst uit de knoppen: land komt in bloei en blad. Doe mee met het onderzoek @natuurkalender
  [released on: 08/04/2018]
  Volgens De Natuurkalender loopt de natuur nog zo’n anderhalve week achter op het gemiddelde van de afgelopen 17 jaar. Die achterstand loopt snel terug met de zeer hoge temperaturen. De komende dagen komen van veel boomsoorten zoals witte paardenkastanje, berk, beuk en zomereik de eerste bomen in blad. De GrowApp is nu ook een jaar beschikbaar wat mooie vergelijkingen oplevert.
 • De Platte oester lijkt op te krabbelen
  [released on: 08/04/2018]
  De inheemse Platte oester had het in het verleden zwaar. Een ziekte in een strenge winter, overbevissing en later verdringing door de exotische Japanse oester, deden de tweekleppige sterk afnemen. In 2010 namen duikers in de Oosterschelde nauwelijks nog exemplaren waar. Inmiddels lijkt de soort voorzichtig maar gestaag terug te komen.
 • Oostvaardersplassen: analyse discussie in sociale media
  [released on: 06/04/2018]
  Afgelopen winter leidde de sterfte van wilde dieren in de Oostvaardersplassen tot een heftige maatschappelijke discussie. Nu de media-aandacht wegebt blijft er een aantal prangende vragen liggen voor wildbeheer en natuurbeleid. Hoe kon deze maatschappelijke discussie zo polariseren en resulteren in een aanpassing van het beleid? Sociale media geeft inzicht in het verloop van de discussie.
 • Waar gaat het mis met de levendbarende hagedis?
  [released on: 06/04/2018]
  De ooit zo algemene levendbarende hagedis kent een sterke achteruitgang in Nederland, maar ook in andere delen van Europa. Wat hiervan de oorzaak is, is onbekend. RAVON vraagt daarom uw hulp om dit te onderzoeken.
 • Berkenpollenseizoen begint volgende week
  [released on: 06/04/2018]
  Mensen met allergie voor berkenpollen kunnen de komende tijd weer hooikoortsklachten ervaren. Door het zachte lenteweer zullen komende week steeds meer berken in bloei komen. De berk verspreidt sterk allergeen pollen. Doordat het vanaf vrijdag overwegend droog en vrij warm is, wordt verwacht dat de pollenconcentratie van diverse boomsoorten zal stijgen.
 • Geef trekvissen de ruimte!
  [released on: 05/04/2018]
  Het Haringvliet staat in aanloop naar en tijdens World Fish Migration Day op 21 april in het teken van ruimte voor trekvissen, zoals zalm, paling en steur. Van alle kanten, van de Alpen tot de Noordzee, is er aandacht voor de noodzaak van rivieren zonder onneembare barrières, zoals stuwen, dammen en sluizen. Die zijn namelijk een bedreiging voor trekvissen, die migreren tussen zee en rivieren.
 • Biodiversiteit neemt wereldwijd af
  [released on: 05/04/2018]
  Wetenschappers waarschuwen dat de biodiversiteit wereldwijd gevaarlijk afneemt. Dit is niet alleen slecht voor natuur en ecosysteemdiensten, maar ook voor het welzijn van de mens. Een afname van de biodiversiteit tast de economie, het levensonderhoud van mensen en de voedselzekerheid aan. Is er ook een lichtpuntje? We hebben de kennis om het tij te keren, maar dan moeten we nu aan de slag.
 • Verwachting Tekenradar: sterke toename tekenactiviteit door mooi weer
  [released on: 05/04/2018]
  Afgelopen week werden beduidend meer tekenbeten gemeld op Tekenradar.nl dan in de voorgaande weken. Met hoge temperaturen voor komend weekend in het vooruitzicht loopt ook de kans op een tekenbeet sterk op. Het is daarom belangrijk om na een bezoek aan het groen een tekencheck te doen.
 • De libellen komen eraan!
  [released on: 05/04/2018]
  Nu de temperatuur flink omhooggaat, zal het niet lang duren voordat de eerste libellen uitsluipen. De vuurjuffer is waarschijnlijk de eerste soort die we te zien krijgen. Niet veel later volgt de noordse witsnuitlibel, een wat grotere zogenaamde ‘echte libel’.
 • Goudjakhals op weg naar Nederland
  [released on: 04/04/2018]
  Naast de wolf, komt nu ook de goudjakhals richting Nederland in zijn zoektocht naar nieuwe territoria. De Nederlandse natuur heeft genoeg potentie voor roofdieren, en is daarmee geschikt voor de vestiging van beide soorten. De Zoogdiervereniging zoekt nu uit waar goudjakhalzen zich precies kunnen vestigen. Anders dan voor de wolf, is Nederland voor de goudjakhals een compleet nieuw gebied.
 • Voorkom dat vogels met ramen ‘vechten’
  [released on: 03/04/2018]
  Het is weer de tijd van de raamgevechten. Dagenlang kunnen vogels ermee doorgaan: tegen het raam tikken en fladderen. Van de vroege ochtend tot de late avond. Om gek van te worden. Waarom doen vogels dit en kan het kwaad?
 • Wanneer begint het vlindervoorjaar?
  [released on: 02/04/2018]
  De kou van de afgelopen weken heeft gezorgd voor een rem op de activiteit van vlinders. Op de zachtere en zonnige dagen waren de vlinderoverwinteraars zoals citroenvlinder, kleine vos en dagpauwoog wel actief, maar nu, begin april zijn er nog maar weinig andere soorten gezien. Hoe is de voorspelling voor de komende weken?
 • Waar zijn de voorjaarshaften van de Limburgse beken gebleven?
  [released on: 01/04/2018]
  De beken die de Zuid- en Midden-Limburgse heuvels doorsnijden, kennen de meest diverse haftenfauna van Nederland. Er is de laatste jaren een aantal interessante vondsten gedaan, sommige soorten daarentegen zijn al heel lang niet meer waargenomen. Het gaat vooral om soorten van het vroege voorjaar. Wie weet zijn ze verdwenen, wie weet zitten ze er nog wel en moeten ze alleen teruggevonden worden.
 • Brabantse edelherten verkennen hun gebied
  [released on: 01/04/2018]
  Onderzoek laat zien waar de edelherten in Het Groene Woud hun eerste jaar doorbrachten. De dieren verkenden in die periode het hele gebied, ontwikkelden verschillende voorkeuren en laten zien dat de natuurbrug onderdeel is geworden van hun leefgebied. De met zenders uitgeruste edelherten zijn in maart 2017 tussen Best en Liempde uitgezet door Brabants Landschap en ARK Natuurontwikkeling.
 • Hoeveel eieren gaan we vinden?
  [released on: 31/03/2018]
  Rond Pasen bewapenen ringslangliefhebbers zich met riek en kruiwagen om de oude broeihopen af te graven en de eieren uit 2017 te tellen. Daarna werpen de vrijwilligers meteen een nieuwe broeihoop op zodat de ringslangen ook in 2018 weer een prima afzetplek voor hun eieren hebben.
 • 'Dr. Duck' revisited: lot eendenkuikens doorgeven nu ook via app
  [released on: 30/03/2018]
  Het (paas)eierenseizoen is geopend! En dat geldt ook voor eenden. Onderzoeker Erik Kleyheeg, beter bekend als Dr. Duck, start met het derde seizoen van zijn eendenkuikenproject. Dat is 'citizen science' waarbij waarnemers overal in Nederland kuikens tellen en volgen, om te achterhalen waarom de wilde eend in ons land achteruit gaat. Voor het eerst kan iedereen dat doen via de KuikenTeller-app.
 • Meetnet Vlinders laat nog steeds achteruitgang zien
  [released on: 30/03/2018]
  Deze week valt bij alle tellers van het Meetnet Vlinders het jaarverslag over 2017 in de bus. Net voor de start van het nieuwe telseizoen op 1 april weten we hoe het tot en met vorig jaar met de vlinders gaat. En dat is nog steeds niet best! Van de 47 soorten waarvan we trends kunnen berekenen, gaan er 23 achteruit, 11 vooruit en blijven 13 stabiel sinds 1992.
 • Nieuwe soort vleermuis gevonden bij onderzoek op St. Eustatius
  [released on: 29/03/2018]
  De vleermuizen van St Eustatius zijn voor het eerst in kaart gebracht in een samenwerking tussen een Amerikaans en een Nederlands team vleermuisonderzoekers. Bij zwembaden vingen ze drie soorten. De grootste vleermuisdiversiteit vonden ze bij de rand van de krater van de Quill, de meest natuurlijke locatie van het eiland. Het Nederlandse team toonde er zelfs een nieuwe soort voor het eiland aan.
 • Faunapassage Kootwijkerzand geopend voor vliegend hert en edelhert
  [released on: 29/03/2018]
  Met het uitrollen van een groene loper is op 23 maart faunapassage Kootwijkerzand geopend. ProRail bouwde deze gigantische passage met aannemer Mobilis - Hegeman. Nu de bouwhekken weg zijn, hebben de dieren de ruimte om veilig over snelweg en spoorbaan heen te komen. Daarmee verruimen we hun leefgebied enorm: grote natuurgebieden van de Veluwe zijn nu aan elkaar gekoppeld.
 • Geef dode amfibieën een tweede leven
  [released on: 28/03/2018]
  Geef platgereden, doodgevroren of deels gepredeerde amfibieën een tweede leven! Deze dode dieren kunnen ons verder helpen bij het onderzoek naar onder andere virussen, schimmels en decompositie. Zo hopen we op termijn onze amfibieën nog beter te kunnen beschermen.
 • #Wulp: boerenlandvogel in de verdrukking. Proef met nestbescherming in Drenthe.
  [released on: 28/03/2018]
  De wulp is een nieuwkomer op de Rode Lijst: het aantal broedparen nam sinds 1990 met de helft af. In Nederland is de wulp meer en meer gaan broeden in agrarisch gebied. Om de wulp in Drenthe een steun in de rug te geven, werken Werkgroep Grauwe Kiekendief en Landschapsbeheer Drenthe dit jaar samen voor betere nestbescherming van deze boerenlandvogel.
 • Elke meter telt!
  [released on: 27/03/2018]
  Wat is nou precies een Rijke Weide? Welke zuivel draagt écht bij aan het leven op de Nederlandse weilanden? Met de campagne 'Elke meter telt!' geeft Vogelbescherming antwoord op deze vragen. Want alleen met écht duurzame zuivel kan de toekomst van de weidevogels, de plattelandsnatuur, worden verzekerd.
 • Is Grote waternavel genekt door Siberische beer?
  [released on: 27/03/2018]
  Nu het voorjaar haar intrede doet, is het hoog tijd om uit te kijken naar Grote waternavel. Deze invasieve waterplant kan zich na een reeks milde winters sterk uitbreiden. Maar de combinatie winterse vrieskou en lage waterstanden is voor deze soort een dooddoener. De grote vraag dit voorjaar is dan ook: is Grote waternavel een kopje kleiner gemaakt door de “Siberische beer”?
 • Dood hout leeft
  [released on: 26/03/2018]
  Op de net verschenen Europese Rode Lijst van doodhoutkevers staan 93 soorten die bedreigd zijn. Het verlies aan zeer oude, dikke en holle bomen is daar een belangrijke oorzaak van. In Nederland wordt momenteel helaas vrijwel geen onderzoek gedaan naar het wel en wee van deze omvangrijke groep van veelal gespecialiseerde insecten.
 • Voorjaarsuilen komen tevoorschijn
  [released on: 26/03/2018]
  Door de langdurig lage temperaturen zijn ze niet heel vroeg dit jaar, maar toch worden nu diverse voorjaarsuilen gemeld. Deze nachtvlinders vliegen in maart en april en kun je het best te zien krijgen door ze te lokken door een zoet mengsel op bomen te smeren.
 • Vulkaantjes verwarmen mycoloog
  [released on: 25/03/2018]
  Bij de snerpende kou van de afgelopen tijd zullen weinig mensen eraan gedacht hebben om naar paddenstoelen te zoeken. Een schaatstochtje over sloot en plas bood echter een unieke gelegenheid om enkele afgestorven oeverplanten te verzamelen voor onderzoek naar de hierop voorkomende paddenstoeltjes. Op zowel de grote als kleine lisdodde werden een aantal interessante soorten gevonden.
 • Monitoring Brabantse bijen opgestart
  [released on: 25/03/2018]
  Hoe gaat het met de wilde bijen van Noord-Brabant? Deze vraag hoopt de Provincie over enkele jaren te kunnen beantwoorden met de resultaten van een bijenmonitoring op provinciaal niveau. Tijdens de eerste rondes in 2017 zijn 156 soorten wilde bijen vastgesteld. Hiermee is de basis gelegd voor het volgen van de Brabantse bijenfauna in de toekomst.
 • Voedselkwaliteit van algen en waterplanten verandert door klimaatverandering
  [released on: 24/03/2018]
  Klimaatverandering heeft vele gezichten. Sommige effecten zijn heel zichtbaar, andere vallen niet meteen op. Zo verandert onder water de rol van algen en waterplanten bij het bewaren van de belangrijke ‘koolstofbalans’. Onderzoekster Mandy Velthuis van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) zocht uit hoe dit precies zit.
 • Nog even en de Koolmezen leggen hun eerste ei in februari
  [released on: 23/03/2018]
  Uit het jaarverslag van de landelijke werkgroep NESTKAST blijkt dat in 2017 de nestbouw en eileg van onder andere Koolmees en Ringmus zeer vroeg op gang kwam. Door de koele tweede helft van april en de lage voedselbeschikbaarheid was het nestsucces van de Pimpelmees het laagst sinds het begin van de meetreeks in 1982. Het aantal Pimpelmezen dat een vervolglegsel had was juist opvallend groot.
 • Vennen in Midden-Brabant: er is weer leven na de dood
  [released on: 23/03/2018]
  De vennen bij Oisterwijk en Boxtel nemen in Nederland een heel bijzondere plaats in: door de variatie tussen de vennen is vrijwel het gehele scala aan levensgemeenschappen van vennen hier aanwezig. Al ruim een eeuw worden ze onderzocht. Recent onderzoek geeft zowel het gedeeltelijk herstel van de vennen van de vroegere verzuring als het nut van beheermaatregelen aan.
 • Meer struikrovers in de berm
  [released on: 22/03/2018]
  Het gaat helaas niet heel goed met wezel, hermelijn en bunzing in Nederland. Deze kleine marters zijn daarom beschermd in de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland. Om deze kleine struikrovers te helpen hebben de Zoogdiervereniging en Silvavir een brochure gemaakt voor landschapsbeheerders om ons landschap aantrekkelijker te maken.
 • Geen vuurvlinder, maar berkenspanner
  [released on: 22/03/2018]
  Net als de voorgaande jaren komen er nu, begin maart, al weer waarnemingen van de kleine vuurvlinder binnen op de invoerportals. Dat is heel bijzonder, want die vliegt normaal gesproken pas vanaf half april. Het is dan ook vast een vergissing en het gaat vrijwel zeker om oranje berkenspanners, overdag actieve nachtvlinders.
 • Zwerfafvalophaalregeling zet in op minder plastic soep
  [released on: 22/03/2018]
  Begin dit jaar ging de landelijke Zwerfafvalophaalregeling (ZOR) van kracht. Deze regeling houdt in dat door derden langs de oevers verzameld afval kosteloos wordt afgevoerd en verwerkt. Rijkswaterstaat wil zo stimuleren dat er meer samenwerkingsverbanden en lokale initiatieven komen die zwerfafval in rivieren en langs oevers verzamelen. Waarom is dit belangrijk?
 • Jaar van de Huiszwaluw op zoek naar huisvriend
  [released on: 21/03/2018]
  2018 is het Jaar van de Huiszwaluw. Dat betekent een jaar lang extra publiciteit en onderzoek voor deze prachtige soort. Jip Louwe Kooijmans, stadsvogeldeskundige en huiszwaluwkenner bij Vogelbescherming: “Hoe meer mensen we enthousiast kunnen maken over deze vogel, hoe beter we hem kunnen beschermen.”
 • Natuurgebied De Zumpe veel natter
  [released on: 21/03/2018]
  Vorig jaar is het zuidelijk deel van het natuurgebied De Zumpe bij Doetinchem opnieuw ingericht. Deze winter is duidelijk te zien dat het gebied veel natter is geworden. Dat belooft wat voor de toekomst!
 • Liever vogels dan tegels in de tuin
  [released on: 20/03/2018]
  95% van de Nederlanders zou meer vogels in de tuin willen, blijkt uit onderzoek door onderzoeksbureau GfK dat deze week is gepubliceerd door Vogelbescherming Nederland. Toch is maar liefst 40% van de tuinen bestraat en doen veel tuineigenaren zo onbewust hun best vogels uit de tuin te weren. Want tegeltuinen zijn als woestijnen voor vogels. Terwijl het zo gemakkelijk anders kan...
 • Nature Today bestaat 10 jaar; Afgelopen jaar recordaantal bezoekers
  [released on: 20/03/2018]
  Sinds 20 maart 2008 publiceren biologen dagelijks berichten over actuele ontwikkelingen in de natuur op NatureToday.com (toen nog Natuurbericht.nl). Sindsdien zijn ruim 20 miljoen pagina’s bekeken. Het afgelopen jaar bezocht een recordaantal van ruim 700 duizend mensen de site. Toch kent zo’n 70 procent van de ‘donkergroene’ mensen de site nog niet. Er is dus nog potentie voor groei!
 • Wolf op ‘niet-bestaande’ grens bij Drenthe
  [released on: 19/03/2018]
  Woensdag 14 maart 2018 heeft een wolf het oostelijke deel van Drenthe bezocht. Het dier wandelde overdag over akkers in de buurt van Barger-Compascuum. Hierbij heeft deze wolf diverse keren de, in het landschap onzichtbare, landsgrens overgestoken. Om het dier voldoende rust te gunnen is besloten dit bericht met enkele dagen vertraging naar buiten te brengen.
 • Is deze kou een ramp voor vlinders?
  [released on: 19/03/2018]
  Na half maart nog zo’n koude periode is bijzonder. Vorige week, toen de temperatuur hoog was en de zon zich regelmatig liet zien, kwamen vele honderden vlinders uit hun winterslaap en werden actief. Worden deze het slachtoffer van deze kou?
 • Grote grazers en de risico's voor publiek
  [released on: 18/03/2018]
  De afgelopen tien jaar zijn vijftien ongevallen met publiek en grote grazers in Nederlandse natuurgebieden geregistreerd waarbij een confrontatie leidde tot een behandeling in het ziekenhuis. Vergeleken met het grote aantal bezoekers van begraasde gebieden wordt dat aantal gering genoemd. Dat staat in het onderzoek ‘Grote grazers, aanvaardbare risico’s’.
 • Koraalrif in zeer goede staat ontdekt bij Saba
  [released on: 17/03/2018]
  De afgelopen twee weken verkenden onderzoekers de Sababank, een enorme onderzeese berg van 40 bij 60 kilometer bij het piepkleine eilandje Saba in de Caraïbische Zee. Hierbij werd een nog niet eerder bekend koraalrif ontdekt. De onderzoekers hebben nog maar zelden zo'n gezond koraalrif gezien. Het doet denken aan de koraalriffen van vijftig jaar geleden, toen 'bleaching' nog niet bestond.
 • Alle Nederlandse mierensoorten in kaart gebracht
  [released on: 17/03/2018]
  Alle bekende mierengegevens zijn bij elkaar gebracht in een verspreidingsatlas die vandaag uitkomt. De vorige mierenatlas stamde uit 2004 en er zijn veel nieuwigheden te melden. Er zijn bijvoorbeeld sindsdien elf nieuwe soorten ontdekt. Het is een fraai overzichtswerk waarbij alle informatie over inheemse, bedreigde en exotische soorten wordt gepresenteerd.
 • Langgerekte voorlente door kou; voorsprong verdwenen
  [released on: 16/03/2018]
  De kou in februari en begin maart en de verwachte koude periode in de komende dagen heeft de ontwikkeling in de natuur sterk vertraagd. Van de maand voorsprong in de natuur eind januari is ondanks de zeer warme dagen in de afgelopen week vrijwel niets meer over. Uit de waarnemingen van De Natuurkalender blijkt dat we een zeer langgerekte voorlente meemaken.
 • Waar zijn de geelvlekheidelibellen gebleven?
  [released on: 15/03/2018]
  De geelvlekheidelibel lijkt uit Nederland verdwenen. Niet lang geleden vloog deze soort met grote gele vlekken in zijn vleugels, nog regelmatig tussen de andere kleine rode heidelibellen. De laatste jaren is zijn trend sterk gedaald en uit 2017 is er geen enkele zekere waarneming bekend. Waarschijnlijk is veranderend habitat in Oost-Europa door drogere zomers en toegenomen bemesting de oorzaak.
 • Een grootoorvleermuis onder de snelweg
  [released on: 15/03/2018]
  Bij onderzoek naar het functioneren van een faunatunnel onder de A12 is in september 2017 een bijzondere gebruiker gefilmd: een gewone grootoorvleermuis. Gewone grootoorvleermuizen zijn gewend om door nauwe ruimtes te vliegen. Het is dan ook niet gek dat het dier de faunatunnel koos om aan de andere kant van de weg te komen. Dat de cameraval hem zo mooi kon 'vangen' is wel bijzonder.
 • Grote modderkruiper: 'The Movie'
  [released on: 14/03/2018]
  RAVON doet al jaren onderzoek naar de zeldzame grote modderkruiper. Op basis van deze onderzoeken hebben we inzicht verkregen in de sleutels tot herstel van de leefgebieden van deze mysterieuze moerasbewoner. Benieuwd hoe wij dat doen? Bekijk dan de korte film.
 • Schorpioenmos verschijnt op Kennemerstrand
  [released on: 14/03/2018]
  De afgelopen vijftig jaar heeft zich bij IJmuiden door kustaangroei een nieuwe duinvallei met ongekende botanische kwaliteit ontwikkeld. Moeraskartelblad, Stippelzegge, Vlozegge, Slanke gentiaan, Groenknolorchis en Honingorchis zijn anno 2018 enkele natuurparels. Recent werd zelfs het bijna uit Nederland verdwenen Groen schorpioenmos gevonden.
 • Nature Today is vernieuwd
  [released on: 14/03/2018]
  De website van Nature Today is vernieuwd. Sinds gisteren vind je nieuwe functionaliteit en ziet het er iets anders uit dan je gewend bent.
 • Geelsterrenhoogtijd
  [released on: 13/03/2018]
  Het is alweer half maart, de temperaturen lopen op en daar profiteren onze vroege voorjaarsbloeiers van. Zo ook de geelsterren met hun kenmerkende stervormige gele bloemen en grasachtige bladeren. Wacht niet te lang met zoeken, want als het voorjaar echt begint zijn deze gele parels alweer verdwenen.
 • Nationale Boomfeestdagbomen met GrowApp onderzoeken
  [released on: 13/03/2018]
  Op woensdag 14 maart wordt de 62-ste editie van de Boomfeestdag gehouden. Naar verwachting doen 100 duizend kinderen mee in ruim 290 Nederlandse gemeenten. Samen planten zij zo’n 200 duizend bomen en struiken. Er zijn diverse lesbrieven beschikbaar waaronder een over de GrowApp. Kinderen kunnen dan na het planten de seizoenverandering en groei van hun boom of struik vastleggen en onderzoeken.
 • Blauwborst kondigt de lente aan
  [released on: 13/03/2018]
  Vanaf de tweede helft van maart is het zover: je kunt de blauwborst weer horen zingen. In april doet hij er nog een schepje bovenop en barst het gezang echt los. Hij zingt net zo mooi als de nachtegaal, al blijft dat een discussie voor fijnproevers. Eén ding is zeker: als je hem hoort is de lente in aantocht.
 • Hoe gaat het met de Gelderse weidevogels?
  [released on: 12/03/2018]
  Bij weidevogels denk je misschien niet direct aan Gelderland. Toch komen van oudsher ook hier overal weidevogels voor: in de vochtige heide- en broekontginningen in de IJsselvallei, Gelderse Vallei en Achterhoek; in de uiterwaarden en komgebieden van het rivierenland; en in de polders aan de Randmeerkust. Zoals in heel Nederland zijn ook in Gelderland de aantallen weidevogels flink teruggelopen.
 • Wegpesten planten en dieren is niet meer nodig in tijdelijke natuur
  [released on: 12/03/2018]
  Bij grote bouwprojecten duurt het soms vele jaren voordat een heel projectgebied bebouwd is. Op de braakliggende stukken kunnen zich beschermde soorten vestigen en dat geeft veel juridische problemen en tijd- en geldverlies. Daarom wordt die natuur soms bewust weggepest. Dat is niet meer nodig met ontheffing en gedragscode ‘Tijdelijke Natuur’. Goed voor de bouwers en goed voor de natuur!
 • Verwachting: eikenprocessierupsen eerste week april uit ei
  [released on: 11/03/2018]
  Door de komende zeer warme periode verwachten we dat de eerste eikenprocessierupsen in de eerste week van april al uit het ei gaan komen. Uit een analyse van diverse eipakketjes blijkt dat de rupsen in de eitjes in goede conditie zijn. Door een lange vluchtperiode van de vlinders in 2017 zullen de eitjes gespreid uitkomen.
 • Na 21 jaar weer een Oranje plooislak aangetroffen in de Noordzee
  [released on: 11/03/2018]
  Recent is bij Ouddorp, op een duiklocatie bij het Noordzeestrand, een Oranje plooislak aangetroffen. Deze soort werd in de tweede helft van de vorige eeuw nog regelmatig waargenomen bij onder andere Vlissingen, Den Helder en Texel. Na 1997 zijn er echter geen Nederlandse waarnemingen meer gemeld. Gevreesd werd dat de slak in Nederland was uitgestorven.
 • Diergedrag begrijpen dankzij genoomonderzoek
  [released on: 09/03/2018]
  Er wordt steeds meer gedaan aan genoomonderzoek, maar voor gedragswetenschappers bleef het tot nu toe een beetje een ver-van-mijn-bedshow. Een groep biologen en ecologen wil daar verandering in brengen met een 'praktijkgids', die uitlegt hoe je met nieuwe technieken meer te weten kunt komen over complex gedrag van dieren.
 • Vreemdgaande padden en kikkers
  [released on: 09/03/2018]
  Het voorjaar staat voor volwassen amfibieën in het teken van de voortplanting. Wanneer de temperatuur en luchtvochtigheid hoog genoeg zijn, ontwaken ze tussen eind februari en begin april uit hun winterslaap en trekken ze naar geschikte poelen, vijvers en sloten om zich daar voort te planten. Dat kan dus elk moment beginnen. De mannetjes staan al te trappelen!
 • Wat doet geurhinder met de gezondheid?
  [released on: 08/03/2018]
  Geuren spelen een belangrijke rol in de kwaliteit van de leefomgeving. Vaak in positieve zin: wie wordt er nu niet vrolijk van de lentegeur van bloeiende planten? Maar helaas ook in negatieve zin. De geur van uitlaatgassen en mest stemt vaak een stuk minder vrolijk en wekt irritatie op. Op 20 maart 2018 organiseert VVM, het netwerk van milieuprofessionals, het Landelijk Geurcongres 2018.
 • Steenmarter kan de boom in; boommarter het dak op
  [released on: 08/03/2018]
  In Nederland leven twee sterk op elkaar lijkende marters: de steenmarter en de boommarter. Aan de hand van hun naam kan je het voorkeursleefgebied van beide soorten bedenken. Steenmarter leeft meer in een stedelijke omgeving; boommarter vooral in bos- en natuurgebieden. Althans, dat was vroeger zo: tegenwoordig wonen er boommarters in hartje Amsterdam en steenmarters in Friese veenweidegebieden.
 • Risico’s van genetisch gemodificeerde maïs voor vlinders in akkerranden
  [released on: 08/03/2018]
  Wereldwijd worden in de landbouw steeds meer insectenresistente genetisch gemodificeerde (gg-) gewassen gebruikt. Het is echter onbekend wat het effect is van de toxinen in deze gewassen op niet plaagsoorten in de omgeving van de akkers. De Vlinderstichting heeft onderzocht welke vlindersoorten hier voorkomen. Dit blijken er veel meer dan verwacht, waaronder verschillende bedreigde dagvlinders.
 • Nieuw in Leiden: rivierdonderpaddenhotels
  [released on: 07/03/2018]
  Bewoners van de Leidse Havenwijk inventariseren al jarenlang hun grachten op vissen. Ruim 50 vrijwilligers voerden honderden inventarisaties uit en brachten, soms met behulp van bijzondere methoden, 17 vissoorten aan het licht. Ze delen hun vondsten en opgedane kennis met waterbeheerders en de stadsecoloog, zodat zij de stadsvissen beter kunnen beschermen.
 • Mini-stadsbosjes zijn goed voor de biodiversiteit
  [released on: 06/03/2018]
  ‘Tiny Forests’ zijn kleine stadsbossen, zo groot als een tennisbaan, waarin een groot aantal boomsoorten wordt gepland om een zo hoog mogelijke biodiversiteit te krijgen. De geestelijk vader van dit concept is de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma. Het IVN bracht dit idee naar Nederland.
 • Het seksleven van de heggenmus
  [released on: 06/03/2018]
  De hele winter heeft de heggenmus zijn verborgen bestaan geleid, langs de randen van de tuin, onder stuiken en in heggen. Maar nu schittert de zon en de heggenmus zingt! Een haastig, helder, kwetterend lied. Een lied dat een seizoen inluidt vol seks, affaires, vrijages en avontuurtjes.
 • Vlinders ontwaken
  [released on: 05/03/2018]
  Veel mensen waren er hard aan toe en het zoemt flink op de sociale media: eindelijk is het voorjaar begonnen. Het ijs ligt nog op de sloten en de temperatuur is nog niet heel hoog, maar toch zien we op zonnige momenten de vlinderoverwinteraars tevoorschijn komen. Let op beschutte, zonnige plekken met bloeiende planten zoals klein hoefblad.
 • Groot aanbod slechte bijenhotels
  [released on: 05/03/2018]
  Het bevorderen van bijen staat erg in de belangstelling. In het stedelijk gebied worden vaak bijenhotels geplaatst. Helaas werken nogal wat bijenhotels uit de handel niet of nauwelijks. Hoe moet het wel?
 • Hoge diversiteit korstmossen op Veluwse begraafplaatsen
  [released on: 05/03/2018]
  Op begraafplaatsen groeien vaak veel soorten korstmossen. Oude grafstenen, vrijstaande bomen en een voedselarme grond dragen bij aan de grote waarde van begraafplaatsen voor korstmossen. Recent zijn bijna alle begraafplaatsen op en rond de Veluwe op korstmossen geïnventariseerd. Op bijna de helft van de begraafplaatsen komt minimaal één Rode Lijstsoort voor.
 • Wat deed de vorst met het gras? Leg ontwikkeling vast met de GrowApp
  [released on: 04/03/2018]
  De kortstondige winterperiode met minimumtemperaturen rond de -10°C heeft zeer waarschijnlijk flinke schade veroorzaakt aan gazon en weilanden. Het is nu het moment om met de GrowApp te beginnen om de verkleuring van het gras de komende maanden vast te leggen of een bestaande reeks met gras in de foto's te continueren. Voeg in de beschrijving bij de foto #gras toe.
 • Nationaal Park NLDelta organiseert challenge
  [released on: 04/03/2018]
  In NLDelta draait alles om leven met de natuur en in het bijzonder het water. Dit gebied, van Slot Loevestein tot voorbij de Haringvlietsluizen, gaat over spannende overgangen en verbindingen. De getijdedynamiek, de overgangen van stad en land naar water, van cultuur- naar natuurgebieden en van droog naar nat. Om NLDelta sterker, bekender en zichtbaarder te maken wordt een challenge georganiseerd.
 • Vissen aan de pil en slakken aan de antidepressiva: de prijs voor ons medicijngebruik
  [released on: 02/03/2018]
  Pijnstillers, antibiotica, antidepressiva en de anticonceptiepil. De resten hiervan komen in ons oppervlaktewater. Waterorganismen betalen de prijs. Bijvoorbeeld met weefselschade, verandering van voortplanting of gedrag, verstoring van de natuurlijke communicatie of een slechtere verdediging tegen vijanden. En dat moet anders, vindt aquatisch ecoloog Ellen van Donk.
 • Noodzaak nestbescherming van bruine kiekendieven in akkerland
  [released on: 02/03/2018]
  Bruine kiekendieven bouwen steeds vaker hun nest in landbouwgewassen. In Groningen bevindt naar schatting twee derde van de legsels zich in akkers. Doordat het schuwe vogels zijn, worden veel broedgevallen niet opgemerkt. Wanneer de oogst van die gewassen vroeg valt, komen veel jongen om in de oogstmachines. Bescherming is arbeidsintensief, maar levert successen op.
 • Sneeuwsporen verraden aanwezigheid zoogdieren
  [released on: 01/03/2018]
  Deze winter is er een aantal keer sneeuw gevallen en dat biedt kansen. Hoe herken je de sporen van vossen, dassen, zwijnen en reeën? Sporendeskundige Annemarie van Diepenbeek vertelt het verhaal achter de sporen in de sneeuw.
 • Vlinders en damherten: actief beheer noodzakelijk
  [released on: 01/03/2018]
  De populatie damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) wordt door afschot weer in balans gebracht met overige natuurwaarden. Voor de vlinders is dat goed nieuws. Een onlangs verschenen artikel in De Levende Natuur laat zien hoe zowel bloemen als vlinders er de afgelopen tien jaar hard achteruit zijn gegaan. Hopelijk wordt de trend vanaf nu weer positief!
 • Bruine kiekendief in de Lage Landen ook akkervogel
  [released on: 01/03/2018]
  Veel mensen associëren de bruine kiekendief nog steeds met wetlands, moerassen en overjarig riet. Maar in de jaren negentig maakte de grootste Europese kiekendief een vrij spectaculaire overstap naar grootschalig akkerland. De nesten in landbouwgewassen lopen echter gevaar wanneer er geoogst wordt. Bescherming van bruine kiekendieven vergt speciale aandacht en veel tijd.
 • Bloemrijk grasland centraal op Landelijke Vlinderdag
  [released on: 28/02/2018]
  Komende zaterdag 4 maart wordt in Theater de Junushoff in Wageningen de Landelijke Vlinderdag gehouden. Honderden liefhebbers van vlinders en libellen zijn daar aanwezig om elkaar te ontmoeten, films en presentaties bij te wonen en om informatie te verzamelen bij de vele stands. Dit jaar staat bloemrijk grasland centraal.
 • Aanrader: Wandelboekje van natuurvrienden
  [released on: 28/02/2018]
  Het moeten wel de mooiste wandelingen van Nederland zijn, de veertig favoriete routes van voorzitters van natuur- en landschapsorganisaties, verzameld in het ‘Wandelboekje van natuurvrienden’. Met een knipoog naar het Wandelboekje dat Heimans en Thijsse ruim 100 jaar geleden maakten, laten de auteurs zien wat een eeuw bewustwording heeft opgeleverd aan waardevolle natuur en landschappen.
 • Yucca – van kamerplant tot invasieve exoot?
  [released on: 27/02/2018]
  Yucca is in Nederland een populaire kamer- en tuinplant. Recent verwildert hij in de natuur en ontwikkelt zich mogelijk tot een invasieve exoot. Onlangs is bij Zandvoort een verwilderde populatie Yucca’s gevonden.
 • Hoe vogels de vorst overleven
  [released on: 27/02/2018]
  Een late winter: veel mensen zijn blij alsnog te kunnen genieten van mooi fris winterweer. De natuur was zich echter al op het naderende voorjaar aan het voorbereiden. Hoe gaan vogels, voor wie het broedseizoen voor de deur staat, om met de late kou?
 • Ademnood door glazen plafond
  [released on: 26/02/2018]
  De bruine kikkermannen die in tuinvijvers overwinteren, kijken door de aanhoudende vorst weer tegen een glazen plafond aan. Ook salamanders die in de warme maand januari de vijvers al hadden bereikt treft nu dit lot, net als aanwezige vissen. Zonder wak krijgen zij het de komende dagen behoorlijk benauwd.
 • Petitie: Europees verbod neonicotinoïden
  [released on: 26/02/2018]
  In de tweede helft van maart stemt de EU over een verbod op de neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam, acetamiprid. De grote vraag is: hoe gaat Nederland stemmen? De wilde bestuivers, zoals vlinders, bijen en zweefvliegen hebben nu, meer dan ooit, onze steun hard nodig, dus teken de petitie die de Nederlandse regering vraagt voor het verbod te stemmen!
 • Voor bijzondere strandvondsten moet je nu op de kleintjes letten
  [released on: 25/02/2018]
  Op de Noordzeestranden van Neeltje Jans en Westerschouwen werden een week geleden vondsten van meerdere bij veel mensen favoriete slakkenhuisjes gedaan. Zo lagen er ongekend grote aantallen van het fraaie Wenteltrapje en zelfs drie Witte wenteltrapjes, een soort die zeldzamer is en veel kleiner blijft. Ook het bij schelpenzoekers eveneens populaire Trapgeveltje werd gevonden.
 • De paradox in de beleving van het Nederlandse landschap: een landschap met drie zielen
  [released on: 23/02/2018]
  Nergens in Europa verandert het traditionele cultuurlandschap zo snel als in Nederland. De verstedelijking rukt op, infrastructuur domineert en versnippert, het agrarische landschap industrialiseert met grootschalige erven, met loodsen, kassen en windturbines. Het verliest zijn natuurwaardes, nieuwe natuur wordt verontlandschapt en de cultuurhistorische dimensie lijkt onbelangrijk.
 • 17 jaar vinkenslag in beeld
  [released on: 23/02/2018]
  Het is weer tijd voor de vinkenslag. Uit 17 jaar Natuurkalenderwaarnemingen blijkt dat de vinkenslag gemiddeld voor het eerst op 21 februari gehoord wordt. Tussen het vroegste en laatste jaar zitten maar 13 dagen. De beperkte variatie wordt voor klein deel bepaald door de temperatuur. Hoe warmer januari en februari, hoe vroeger. Geeft u ook door wanneer u uw eerste vinkenslag hoort?
 • Regenwormen van Nederland in kaart gebracht
  [released on: 22/02/2018]
  Het leven in de bodem onttrekt zich voor het grootste deel aan het blote oog. De reuzen van het bodemleven, de regenwormen, vormen daarop een uitzondering. De nieuwe kaarten van Atlas Natuurlijk Kapitaal tonen de dichtheid en diversiteit van de regenwormgemeenschappen.
 • Wolf loopt door Gelders dorp Bennekom
  [released on: 22/02/2018]
  Nadat in de ochtend van woensdag 21 februari op diverse plaatsen in Gelderland een wolf is waargenomen en vastgelegd op foto en video, heeft dit dier zich nog verder westwaarts verplaatst. De wolf is door de bebouwde kom van Bennekom getrokken en hier meermaals gefilmd. Wij adviseren iedereen zich te houden aan de gedragsregels in dit bericht bij het ontmoeten van een wolf.
 • Overleeft de atalanta deze vorstperiode?
  [released on: 22/02/2018]
  De schaatsen kunnen toch nog uit het vet. Schaatsliefhebbers worden onrustig en proberen om gemaakte afspraken voor volgende week om te plannen. Er worden nachten met acht tot tien graden vorst voorspeld; naar verwachting kan er volop geschaatst worden op natuurijs. Wat betekent zo’n late vorstperiode voor de vlinders, en met name voor trekvlinder atalanta?
 • Wolf onderweg door Gelderland
  [released on: 21/02/2018]
  Vanochtend, woensdag 21 februari, is op diverse plaatsen in Gelderland een wolf waargenomen en vastgelegd op foto en video. Op basis van dit beeldmateriaal bevestigen experts van Wolven in Nederland en Lupus Institut uit Duitsland dat het om een wolf gaat. Het is de derde zekere waarneming van een wolf in Nederland in 2018.
 • Respect voor grote houtzwammen
  [released on: 21/02/2018]
  Klimaatverandering en de hiermee gepaard gaande toename van grillige weerspatronen heeft nadelige gevolgen voor (oude) bomen. De storm van 18 januari heeft behoorlijk huisgehouden in ons land. Het kan niet anders dan dat er langs drukke wegen meer zieke en oude bomen preventief gekapt zullen worden om drama's voor te blijven. Dit kan wel ten koste gaan van grote zeldzame houtzwammen.
 • Wilde hoefdieren: herkenning van sporen
  [released on: 20/02/2018]
  Iedereen die naar buiten gaat komt wel eens sporen van wilde dieren tegen. De meest herkenbare sporen zijn voetafdrukken. Prenten noemen we die. Prenten van hoefdieren vind je meestal op zachte ondergrond zoals op een zandpad in het bos. Ook kan je hun uitwerpselen vaak vinden langs wildwissels en op rustplaatsen. Maar hoe kan je de sporen van elkaar onderscheiden?
 • Verdroogd moeras Wieden weer klaar voor roerdomp
  [released on: 20/02/2018]
  Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten hebben in De Wieden (één van de belangrijkste laagveenmoerassen van West-Europa) een verdroogd en dichtgegroeid stuk moeras geschikt gemaakt voor de roerdomp en andere moerasbewoners. Het is er weer open en nat. ‘Het gaat hier in de toekomst wemelen van de moerasvogels.’
 • Ook eitjes eikenpages zijn te vinden
  [released on: 19/02/2018]
  Nu, in de winter, zijn er geen kleine pages aanwezig als vlinder, maar ze overwinteren als ei. Al jarenlang worden in de winter eitjes van de sleedoornpage geteld, maar ook eikenpage en de zeldzame bruine eikenpage zijn nu als minuscuul eitje te vinden. Dat vergt wel doorzettingsvermogen en wat geluk.
 • Eerste bloeiwaarneming in Natuurkalenderonderzoek 150 jaar oud
  [released on: 18/02/2018]
  De oudste bloeiwaarneming in de database van De Natuurkalender is die van een sneeuwklokje op 8 februari 1868 in Oostkapelle. Daarmee hebben we nu 150 jaar lang fenologische waarnemingen in ons land. Het sneeuwklokje bloeit tegenwoordig bijna drie weken vroeger dan normaal. Dit jaar zelfs 30 dagen. De voorsprong in de natuur is door de vorst teruggelopen tot drie weken.
 • Grenzenloos Gulpdal, veilig door natuur
  [released on: 18/02/2018]
  Dankzij een extra bijdrage van ruim twee miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij kunnen ARK Natuurontwikkeling en partners werken aan een veilig en groen Gulpdal. Bewoners, van mens tot hazelmuis en ijsvogel, gaan hiervan profiteren.
 • Ondergrondse wateropslag voor toenemende watervraag
  [released on: 16/02/2018]
  Wereldwijd neemt de vraag naar water toe. In meerdere regio’s staat de beschikbaarheid van voldoende en schoon water al onder druk. Ondergrondse opslag van water biedt een kans om ook in de toekomst aan de waterbehoefte te kunnen voldoen. Onderzoekers hebben een wereldwijd overzicht gemaakt dat laat zien waar, hoe en waarvoor ondergrondse wateropslag wordt gebruikt.
 • De fascinerende wereld van ontzwavelaars
  [released on: 16/02/2018]
  Overal om ons heen komen ze voor: micro-organismen. Eén specifieke groep, de ontzwavelaars, heeft zich inmiddels erg nuttig bewezen: ontzwavelaars halen het stinkende waterstofsulfide uit aardgas en biogas zodat het geen schade toebrengt aan het milieu wanneer het gas door de consument wordt gebruikt. In dat proces maken ze schitterende kristallen.
 • Perentak in je tuin
  [released on: 15/02/2018]
  De afgelopen weken zijn er regelmatig vlinders gezien, ondanks het koude weer. Op bomen en struiken kun je nu onder andere de perentak vinden, ook in de achtertuin. Behalve op bomen zijn de mannetjes ook bij lichtbronnen als reclameborden en lantaarnpalen te vinden. De vrouwtjes zijn vleugelloos en blijven op de boomstammen.
 • Jonge boommarters worden laat geboren dit voorjaar
  [released on: 15/02/2018]
  De geboorte van jonge boommarters vindt doorgaans plaats tussen eind maart en begin mei. Uit onderzoek op onder andere de Veluwezoom is gebleken dat vooral de hoeveelheid voedsel bepaalt wanneer de jongen worden geboren. Door de lage hoeveelheid voedsel voor de muizen afgelopen herfst, hebben de boommartermoeders nu minder te eten, en zullen zij hun jongen vrij laat werpen.
 • Gids Gezonde Leefomgeving biedt kansen voor een gezonde omgeving
  [released on: 15/02/2018]
  Op de drukbezochte 'Alles is gezondheid'-conferentie werd op woensdag 7 februari een nieuwe website gelanceerd die nauw verwant is aan de Atlas Leefomgeving. De Gids Gezonde Leefomgeving is een website voor iedereen die aan de slag wil met het gezonder inrichten van de leefomgeving. De gids biedt instrumenten en werkvormen om samen te werken aan een gezonde leefomgeving.
 • Al salamanders gezien dit jaar?
  [released on: 14/02/2018]
  Vanuit het hele land krijgen we bericht dat de salamanders vlak voor de vorst inviel al op weg waren naar hun voortplantingswateren zoals tuinvijvers. 's Avonds zijn ze goed te zien. Kijk eens met een zaklamp in de vijver of sloot achter het huis, misschien zijn ze ook bij jou al te zien. En doe dan gelijk mee aan belangrijk onderzoek naar het voorkomen van amfibieziektes!
 • Opvallend veel nieuwe waarnemingen van het Roze grondschijfje
  [released on: 14/02/2018]
  Het kleine Roze grondschijfje is een schijfzwammetje dat ondanks zijn geringe formaat de laatste jaren zeer geregeld wordt gemeld. Het zijn opvallend vaak waarnemingen van nieuwe locaties, waar je deze paddenstoelen niet snel zou verwachten; met name in de buurt van Bergen (NH).
 • Wederom een wolf in Nederland
  [released on: 13/02/2018]
  Vanmorgen is een wolf gezien in Twente. De wolf kon vanuit een voertuig op korte afstand gefotografeerd worden. Experts van Wolven in Nederland en het Duitse Lupus Institut bevestigen dat het om een wolf gaat. Om de wolf rust te geven wordt de exacte locatie niet vrijgegeven.
 • Texelse graslanden trekken scholeksters van Vlieland
  [released on: 13/02/2018]
  Voor het CHIRP-project worden op Vlieland scholeksters uitgerust met GPS zenders. Dat levert veel waardevolle gegevens op. Bijvoorbeeld over wat er gebeurt als ze tijdens hun overwintering niet op de gebruikelijke plaatsen kunnen foerageren door extreem hoog water.
 • Oorzaak achteruitgang koekoek complexe puzzel
  [released on: 13/02/2018]
  2017 was het jaar van de koekoek. In het hele land werden koekoek-excursies georganiseerd, tienduizenden mensen volgden de Beleef De Lente-webcam met een koekoeksjong en Sovon en Vogelbescherming gingen op zoek naar een verklaring voor de achteruitgang van de koekoek in ons land. Maar ook nu bleef de koekoek zich in nevelen hullen. Een smoking gun werd niet gevonden, er zijn er meerdere.
 • Nieuw heideveld bij Roosendaal
  [released on: 12/02/2018]
  Op landgoed Visdonk bij Roosendaal wordt een voormalig stuk landbouwgrond omgevormd tot heideveld. Natuurmonumenten start half februari met de inrichting van het nieuwe heideveld. Dat vormt straks de verbindende schakel tussen een aantal bestaande heideveldjes in de omgeving van het Rozenven.
 • Aan de slag voor heideblauwtje, veenhommel en moerasschallebijter
  [released on: 12/02/2018]
  Klimaatverandering vergt aanpassingen, ook in het natuurbeheer. Vooral de omgang met droogte en extreme neerslag vragen om aandacht. Voor de dieren op de heide vereist dat maatwerk om te voorkomen dat populaties verdwijnen. Een net verschenen brochure helpt vrijwilligers en beheerders op weg.
 • Leermossen vestigen zich in wilgenvloedbossen
  [released on: 11/02/2018]
  Bij een onderzoek in 2017 naar schorsbewonende slakken in de Biesbosch werden onverwacht twee zeldzame leermossen op wilgen gevonden. Leermossen zijn korstmossen met blauwalgen, die in Nederland op bomen uitermate schaars zijn. De vestiging op wilgen hangt wellicht samen met het warmer worden van het klimaat.
 • Sluipwespen aan het werk bij dennenprocessierupsen
  [released on: 09/02/2018]
  Naast sluipvliegen kennen processierupsen meerdere natuurlijke vijanden zoals zweefvlieglarven, roofwantsen en kevers. Ook sluipwespen hebben het op processierupsen voorzien. In een filmpje is mooi in beeld gebracht hoe sluipwespen te werk gaan bij dennenprocessierupsen. De sluipwespen zelf blijken echter ook weer prooi te zijn voor andere sluipvliegen en Franse veldwespen.
 • Film 'Wild' laat schoonheid van de Veluwse natuur zien
  [released on: 09/02/2018]
  Op dit moment draait de film 'Wild' in de Nederlandse bioscopen. Aan de hand van de belevenissen van familiegroepen van edelherten, zwijnen en vossen beleef je de seizoenen op de Veluwe.
 • Meervleermuizen waaien liever niet weg op de Nieuwkoopse Plassen
  [released on: 08/02/2018]
  Het Natura 2000 gebied Nieuwkoopse plassen en de Haeck is een belangrijk leefgebied voor diverse soorten die gebonden zijn aan laagveen, zoals de meervleermuis. De Zoogdiervereniging monitorde samen met vrijwilligers, in opdracht van Provincie Zuid-Holland, het gebied op zijn functie als foerageergebied voor meervleermuizen. Naast meervleermuizen werden er ook veel andere soorten waargenomen.
 • Houden vlinders van mest?
  [released on: 08/02/2018]
  Bemesting is niet goed voor vlinders. Door het bemesten van graslanden verdwijnen de bloemen en veranderen ze in saaie groene vlaktes. Ook in natuurgebieden zien we een afname van vlinders onder invloed van verrijking, met name door stikstof. Toch blijkt uit een Duitse studie dat kleine vossen en dagpauwogen het beter doen op bemeste dan op onbemeste waardplanten. Hoe zit dat in Nederland?
 • Prachtige vondst mooie Blauwe korstzwammen bij Bunnik
  [released on: 07/02/2018]
  Vorige week werden bij Bunnik Blauwe korstzwammen aangetroffen. De intens kobaltblauwe kleur van deze paddenstoel is uniek in zijn soort. Ondanks deze opvallende kleur is een vondst van de Blauwe korstzwam een bijzonderheid: landelijk gezien is het een zeldzame soort.
 • 'Meldpunt' eendjes voeren: waterkwaliteit in het gedrang
  [released on: 07/02/2018]
  Eendjes voeren lijkt misschien onschuldig. Maar algen smullen mee, en wat voor effect heeft dat op de kwaliteit van onze stadswateren? "Om daar iets zinnigs over te zeggen, moet je eerst weten wat er allemaal in het water terechtkomt", zegt onderzoeker Sven Teurlincx van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Wie helpt mee om dat in kaart te brengen?
 • Grote zilverreiger is goud waard
  [released on: 06/02/2018]
  Van Groningen tot Zeeland zijn ‘s winters duizenden grote zilverreigers te zien. Magnifiek. Anders was dat twintig jaar terug, toen deze soort een nieuwkomer was en op de Rode Lijst stond. Nóg anders was het in de negentiende eeuw, toen ze werden afgeslacht om hoeden van te maken en lokaal bijna uitstierven. Bijna…
 • Groot materieel voor kleine bijtjes
  [released on: 05/02/2018]
  De winter is het seizoen om beheermaatregelen uit te voeren, zo ook voor graafbijen en -wespen. Landschap Overijssel realiseert momenteel met grote graafmachines een aantal steilranden op de Lemelerberg om zo meer nestgelegenheid te creëren, en dat is hoog nodig want de heidebijen hebben het zwaar.
 • De bladmineerders van rode en gele kornoelje zijn verschillende soorten
  [released on: 05/02/2018]
  De kleine kornoeljegaatjesmaker is een mineerder die bekend is van zowel de inheemse rode kornoelje als aangeplante gele kornoelje. Volgens recent onderzoek, gepubliceerd in Nota Lepidopterologica, blijkt deze uit twee verschillende soorten te bestaan, beide gespecialiseerd op één kornoeljesoort. Het motje van gele kornoelje is bovendien een recente invasieve soort.
 • Kraansvlakstudie baant weg voor nieuwe wisentgebieden
  [released on: 04/02/2018]
  Sinds de komst van wisenten in 2007 naar het Kraansvlak wordt ecologisch onderzoek uitgevoerd in het project van PWN en ARK Natuurontwikkeling. Dit onderzoek heeft waardevolle informatie opgeleverd over de ecologie van de wisent. Resultaten zijn nu gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Restoration Ecology.
 • Vorstperiode vertraagt in bloei komen elzenbomen
  [released on: 03/02/2018]
  Na de eerste elzenpollenpiek tijdens de kerstperiode staat een tweede elzenpollenperiode voor de deur, omdat de witte en zwarte elzen pollen aan de lucht af gaan geven. Voor mensen met een elzenpollenallergie dus weer tijd om hun medicatie uit de kast te halen. Door de invallende vorst zal de ontwikkeling van de bloemen wat trager verlopen dan in de voorgaande periode.
 • Kwelders als 'plan B' voor foeragerende grauwe kiekendieven
  [released on: 02/02/2018]
  Het belang van kwelders, buitendijkse landaanwinning, als foerageergebied voor broedende grauwe kiekendieven lijkt groot, maar door de dynamiek van het gebied is dat maar tijdelijk. Een grauwe kiekendief die in 2017 werd uitgerust met een GPS/GSM-logger bracht dit in beeld.
 • Boeren voor Natuur: de ultieme natuurinclusieve landbouw?
  [released on: 02/02/2018]
  Stel, de beken zijn niet gekanaliseerd, de sloten niet zo diep, en het land is hier en daar nog nat. En stel, de kunstmest is niet uitgevonden en boeren moeten het doen met de mest van hun dieren, met bagger en compost. Hoe biodivers en aantrekkelijk zou ons landschap dan zijn? Vier boerenbedrijven doen dit nu al 10 jaar in het kader van Boeren voor Natuur met veelbelovende resultaten.
 • Ga niet over één nacht ijs. Onderzoek @wur naar kantelpunten bij smelten zee-ijs op de noordpool
  [released on: 01/02/2018]
  Het ijs op de noordpool wordt dunner en de bedekking neemt af. Een belangrijke vraag is of als het ijs verdwijnt het ook weer terug kan komen. Of moeten we rekening houden met een ijsvrije noordpool met wereldwijde gevolgen op het gebied van onder andere klimaat, natuur en voedselvoorziening?
 • Voorlopig rust vlinderoverwinteraars
  [released on: 01/02/2018]
  Na de opmerkelijk hoge temperaturen van de afgelopen weken, leek het erop dat vlinderoverwinteraars veel te vroeg uit hun winterslaap zouden komen. Tot nu toe lijkt dat mee te vallen. Waarschijnlijk heeft het gebrek aan zonneschijn hier een rol in gespeeld. De komende weken wordt het weer gewoon lekker koud.
 • Liefde op afstand: planten verleiden bacteriën met geuren
  [released on: 01/02/2018]
  Veel planten scheiden vluchtige (geur)stoffen af via hun wortels. Daarmee verdedigen ze zich tegen plantenetende insecten, plagen en ziekteverwekkers. Maar kunnen ze zo ook 'goeie' bodembacteriën aantrekken? Ja, blijkt uit nieuw onderzoek. En als zo'n bacterie zich eenmaal laat verleiden, speelt afstand nauwelijks nog een rol…
 • Winterse schijfzwammen
  [released on: 31/01/2018]
  Schijfzwammen komen niet algemeen voor. De meeste soorten zijn zelfs zeldzaam tot zeer zeldzaam. De Hazelaarschijfzwam en de Populierenschijfzwam zijn het bekendst. Met name in respectievelijk Zuid-Limburg en rond Castricum zijn ze te vinden. In de winter, en dan vooral tijdens langere zachte periodes met temperaturen boven nul, maak je de meeste kans.
 • s’ Nachts vissen kijken door een raam
  [released on: 31/01/2018]
  Overdag maakt de weerspiegeling van licht het lastig om in het water te kijken. Bovendien verschuilen veel vissen zich uit het zicht van predatoren en de mens. ’s Nachts verandert dit: dan openbaren zich bijzondere vissoorten in het schijnsel van je zaklamp, zoals de rivierdonderpad. Bij het zaklampvissen is een kijkraam een handig hulpmiddel.
 • Cellulaire test voor lymeziekte niet beter dan antistoftest
  [released on: 31/01/2018]
  Regelmatig duiken verhalen op dat de ziekte van Lyme in Duitsland beter vast te stellen is dan in Nederland. Het RIVM en het Diakonessenhuis Utrecht tonen echter aan dat een onderzochte cellulaire test geen onderscheid kan maken tussen een patiënt met actieve lymeziekte van het zenuwstelsel en een patiënt die genezen is. De test presteert zelfs minder goed dan de gebruikelijke antistoftest.
 • Veel minder merels tijdens de Nationale Tuinvogeltelling
  [released on: 30/01/2018]
  Meer dan 65.000 mensen telden dit weekend de vogels in hun tuin tijdens de 15e Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek. Het meest werd, net als afgelopen jaren, de huismus geteld. Opvallend is dat er veel minder merels gezien werden in de Nederlandse tuinen dan afgelopen jaren.
 • Hoogwater schept kansen voor spontane vegetatieontwikkeling in het rivierenlandschap
  [released on: 30/01/2018]
  Menig floristisch hart gaat sneller kloppen als het water in de Waal stijgt. Door de toegenomen stroming worden grote hoeveelheden grind, zand, klei en andere materialen verplaatst. Na het droogvallen van de rivier bieden de nieuwe en nog onbegroeide bodems volop kansen voor aangespoelde plantenzaden. Naar welke pareltjes langs de Waal kunnen we komend veldseizoen uitkijken?
 • Vrije val bij overwinterende baardvleermuizen in Drenthe zet door
  [released on: 30/01/2018]
  Opnieuw is het aantal overwinterende baardvleermuizen in de aardappelkelder van voormalig Kamp Westerbork gedaald. Waar in 2012 zo’n duizend individuen werden geteld, waren er dat deze winter nog maar 81. De vrije val van het aantal dieren zet zich daarmee voort.
 • Wilde zwijnen goed voor bedreigde vlinder
  [released on: 29/01/2018]
  Wilde zwijnen hebben niet overal een goede reputatie. Ze kunnen graslanden flink omploegen. Maar die verstoring kan ook zijn goede kanten hebben. In Het Nationale Park De Hoge Veluwe is gebleken dat de rupsen van de bedreigde aardbeivlinder juist op de wroetplekken te vinden zijn. Zwijnen zijn dus goed voor de aardbeivlinder.
 • Koester bevers als bondgenoot
  [released on: 29/01/2018]
  Van knuffeldier tot lastpak. Dat is de perceptie van het Waterschap Limburg dat spreekt over tonnen schade. Ook zouden we de volgende keer beter moeten nadenken alvorens we bevers uitzetten, aldus bestuurslid Har Frenken op L1. Dit naar aanleiding van de eerste 'probleembevers' die onlangs in Limburg zijn gedood. Deze stellingname vraagt om een reactie.