This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Natuurbericht.nl

RDF feed: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/rss
 • Fors meer grijze zeehonden geteld in Nederlandse Waddenzee
  [released on: 03/07/2020]
  Afgelopen voorjaar zijn er 5.687 grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee geteld; een toename van bijna 20 procent ten opzichte van vorig jaar. In de internationale Waddenzee zijn 7.649 zeehonden geteld; bijna 17 procent meer dan vorig jaar. Trendonderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre minimale menselijke verstoringsbronnen vanwege de COVID-19 lockdown of mooi weer van invloed zijn geweest.
 • Beheerders van meer dan 800.000 kilometer infranatuur aan de slag voor biodiversiteit
  [released on: 03/07/2020]
  Het Natuurnetwerk Nederland wordt omsloten door een spinnenweb van wegen, spoorlijnen, watergangen en vele leidingnetwerken. De nationale beheerders van deze infrastructuur hebben zich georganiseerd in Groene Netten. Een van de doelen is versterking van biodiversiteit op hun gronden. Deze week werden hun bestuurders hierover voorgelicht, geïnspireerd en aangezet tot concrete actie.
 • Natuurjournaal 3 juli 2020
  [released on: 03/07/2020]
  Koekoek vliegt uit en vlinderstruik staat in bloei.
 • Wat spookt de stadse #egel allemaal uit? Uniek #zenderonderzoek naar #egels in Nederland
  [released on: 02/07/2020]
  Binnenkort zullen er in Steenwijk en Zoetermeer egels met een zender op de rug rondlopen. Onderzoekers van Egelwerkgroep Nederland en Silvavir ecologisch advies volgen hier een aantal stadse egels in hun dagelijkse doen en laten. Het zal voor het eerst zijn dat egels in Nederland op deze manier worden onderzocht. En dat is niet voor niets, want het is slecht gesteld met de egel in Nederland.
 • Kleurkeur: eerste bedrijf met succesvolle audit
  [released on: 02/07/2020]
  Op 19 juni heeft het eerste bedrijf de audit Kleurkeur succesvol afgerond: ‘De Heer land en water’ uit Polsbroek. Zij zijn hiermee in het bezit van de oorkonde ‘Groenvoorziening met Kleurkeur’ dat zij in samenwerking met provincie Gelderland als opdrachtgever behaalden. Er zijn nog veel meer bedrijven actief met Kleurkeur bezig en hopelijk zien we dit op korte termijn terug in biodiverse bermen.
 • Zaden bij Japanse duizendknoop! Kunnen ze kiemen en zich vestigen?
  [released on: 02/07/2020]
  Er worden in Nederland steeds vaker zaden aangetroffen bij Japanse duizendknoop. Japanse duizendknoop kan kruisen met andere plantensoorten. Uit onderzoek blijkt dat sommige kruisingen zaden opleveren die kunnen kiemen en zich vestigen. Dit heeft invloed op de wijze van beheer van deze plantensoorten.
 • Aziatische modderkruiper blijkt andere soort, problemen voor grote modderkruiper?
  [released on: 02/07/2020]
  In de Tungelroyse Beek komen sinds 2012 Aziatische modderkruipers voor. In 2019 werden in Vlaanderen ook de eerste dieren gevangen. Nu blijkt uit eDNA-onderzoek dat het niet om de Aziatische modderkruiper (Misgurnus anguillicaudatus) gaat, maar om de Noord-Aziatische modderkruiper (Misgurnus bipartitus). De zich uitbreidende soort vormt een bedreiging voor bedreigde inheemse grote modderkruipers.
 • Natuurjournaal 2 juli 2020
  [released on: 02/07/2020]
  Vlinders en bloemen van de pimpernel.
 • Doe mee aan de twaalfde Landelijke Tuinvlindertelling
  [released on: 01/07/2020]
  Op zaterdag 4 juli 2020 begint de Landelijke Tuinvlindertelling. Deze telling wordt voor de 12e keer door De Vlinderstichting georganiseerd en duurt 4 weken. Iedereen met een tuin of een balkon kan meedoen. Tel zo vaak je wilt een kwartier lang de vlinders die je in je tuin of op je balkon ziet en geef ze door. Vorig jaar werd het klein koolwitje het meest gemeld. Welke vlinder wordt dat dit jaar?
 • Zeldzaam Bultig dropkussen gevonden in Swalmen
  [released on: 01/07/2020]
  Slijmzwammen worden vaak gezien als een bepaalde groep zwammen, maar dat is niet het geval. Ze nemen een eigen plek in onder de amoebe-achtige organismen. Onlangs werd in Swalmen het zeldzame Bultig dropkussen aangetroffen.
 • Broedvogels tellen met een drone
  [released on: 01/07/2020]
  Het is inmiddels zomer, maar in het Waddengebied is het broedseizoen nog steeds in volle gang. Vooral in broedkolonies is het een drukste van jewelste. Uit de lucht worden de broedkolonies van visdiefjes, kluten en andere vogels met drones in kaart gebracht.
 • Natuurjournaal 1 juli 2020
  [released on: 01/07/2020]
  Doornappel bloeit en gruttotrek is begonnen.
 • Inzaaien van planten voor insecten: eerst denken, dan doen!
  [released on: 30/06/2020]
  De laatste jaren is er een hausse aan initiatieven ontstaan om de insecten te ‘helpen’. Vooral het inzaaien van nectarrijke planten is populair. Goed bedoeld en hartverwarmend, maar hieronder worden, met als voorbeeld Groot streepzaad, toch wat kanttekeningen geplaatst worden bij al dat gezaai.
 • Recordaantal harlekijnen op Workumer Nijlân
  [released on: 30/06/2020]
  Slechts 66 hectare telt het Workumer Nijlân aan de voet van de Friese IJsselmeerdijk. Klein in oppervlakte, maar groot in het aantal Rodelijst-planten. Eén van deze soorten is de harlekijn, een orchidee. Dit voorjaar telde Staatsbosbeheer ruim 1200 bloeiende exemplaren, een record.
 • Natuurjournaal 30 juni 2020
  [released on: 30/06/2020]
  Edelherten vormen roedels en tweede nest boerenzwaluw komt uit.
 • Scheefbloemwitje in alle tuinvlindertellingtuinen?
  [released on: 29/06/2020]
  De koolwitjes hebben hun tweede generatie. Vliegend zijn ze lastig uit elkaar te houden, zeker omdat we sinds een paar jaar, naast klein geaderd witje, klein koolwitje en groot koolwitje ook scheefbloemwitje hebben. Deze nieuwkomer is zich nog steeds verder over ons land aan het uitbreiden en wordt vooral in tuinen gezien. Deze is, zelfs zittend, soms lastig van klein koolwitje te onderscheiden.
 • Zon en natte voeten voor de Brabantse boomkikker
  [released on: 29/06/2020]
  Een zonnige zone bij bosgebied de Heiningen en twee poelen bij golfclub Toxandria. Boomkikkers en andere dieren kunnen binnenkort via Breda, van Gilze en Rijen naar Alphen en Chaam, en weer terug. De ecologische verbindingszone tussen de Molenschotse Heide en de Chaamse Bossen krijgt vorm. Hij versterkt de biodiversiteit, ook van plantensoorten. Zeven organisaties werken hiervoor samen.
 • Natuurjournaal 29 juni 2020
  [released on: 29/06/2020]
  Scholeksters slaan hun vleugels uit en kaardenbollen staan in bloei.
 • Insecten en maatschappij: van plaag naar parels
  [released on: 28/06/2020]
  Eikenprocessierups, buxusmot en mug: er zijn genoeg plagen die ons de kriebels bezorgen. Maar veel meer insectensoorten zijn juist onmisbaar en verdienen aandacht omdat het slecht met ze gaat. Het nieuwe lectoraat ‘Ecologisch Wijs: Insecten & Maatschappij’ is bedoeld om ecologische oplossingen te ontwikkelen met bedrijfsleven en natuurorganisaties, stevig verankerd in het groene beroepsonderwijs.
 • Natuurjournaal 28 juni 2020
  [released on: 28/06/2020]
  Grote giftige bloemen en verborgen vogels.
 • Droogte in het waterwingebied van Nationaal Park Hollandse Duinen
  [released on: 27/06/2020]
  Het klinkt zo tegenstrijdig en toch gebeurt het tegenwoordig bijna elk voorjaar en elke zomer. De natuur verdroogt onder invloed van verdamping en bij gebrek aan neerslag. Ook in een waterwingebied. En eigenlijk boft de natuur hier een beetje. Want planten die van grondwater afhankelijk zijn, komen hier beter aan hun trekken.
 • Elf soorten steekmuggen aangetroffen op Bovenwindse Eilanden van de Nederlandse Antillen
  [released on: 27/06/2020]
  In een onderzoek uit 2018 van steekmuggenpopulaties op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius zijn elf soorten gedocumenteerd, waaronder twee nieuwe soorten voor Sint Maarten. Van sommige soorten is bekend dat ze ziekten verspreiden. Met onderzoek kunnen lokale overheden de verspreiding van door steekmuggen overgedragen ziekten tegengaan en inzicht krijgen in de gezondheid van lokale ecosystemen.
 • Natuurjournaal 27 juni 2020
  [released on: 27/06/2020]
  Bloemen van de wilde bertram en parelmoervlinders in de duinen.
 • Gezonde duinen: dat is waar we het voor doen
  [released on: 26/06/2020]
  Veel natuurliefhebbers worden tijdens een bezoek aan een duingebied blij van al het groen. Leg dan maar eens uit dat al dat groen niet altijd betekent dat de natuur sterk en gezond is. Esther Rommel: “Ik dacht ook altijd: lekker groen, dat ziet er goed uit. Totdat een ecoloog je wijst op details en typische eigenschappen die horen bij een duingebied. Dan kijk je toch met een andere blik."
 • Europese Commissie: Waterwet blijft!
  [released on: 26/06/2020]
  Een mijlpaal voor de rivieren, meren en wetlands in Europa! De Europese Commissie kondigt aan dat de krachtige waterwet van de EU - de Kaderrichtlijn Water (KRW) - niet wordt gewijzigd.
 • Particulieren geven natuurontwikkeling een vlucht
  [released on: 26/06/2020]
  De natte bossen en bloemrijke graslanden moeten zich nog verder ontwikkelen, maar al een jaar na oplevering staan de eerste ratelaars er in Leidsche Hoeven prachtig bij. Het gebied bij Tricht (Geldermalsen) ging onder regie van provincie Gelderland flink op de schop. Grote succesfactor was de betrokkenheid van alle particulieren in het gebied.
 • Hitte zorgt ervoor dat eikenprocessierupsen de eiken verlaten
  [released on: 26/06/2020]
  Het is precies een jaar geleden dat de eikenprocessierups grote overlast veroorzaakte. Ook vorig jaar hadden we in de laatste week van juni maximumtemperaturen boven de 30 graden Celsius. Bij deze hoge temperaturen zoeken processierupsen verkoeling in de bodem in de buurt van eiken. Iets om bedacht op te zijn met kinderen en huisdieren in de buurt van eiken.
 • Een nieuw mos uit het oude cultuurlandschap
  [released on: 26/06/2020]
  DNA-onderzoek leidde tot de ontdekking van een nieuwe mossoort voor de wetenschap. Slank braamknikmos kwam vermoedelijk vroeger veel voor in schrale graslanden in Nederland. De soort duikt nu geregeld op in natuurontwikkelingsgebieden op de hogere zandgronden.
 • Natuurjournaal 26 juni 2020
  [released on: 26/06/2020]
  Sierlijke vetmuur bloeit en tweede nest zwarte mees vliegt uit.
 • Fryske ringslang gezocht!
  [released on: 25/06/2020]
  De ringslang is met name in het zuidoostelijke deel van Friesland een redelijk algemene verschijning. In het noorden van de provincie lijkt de soort echter schaars. Om meer inzicht in de populatie te krijgen, is RAVON op zoek naar waarnemingen, zowel historisch als actueel, uit Noard-Fryslân. Ringslang gezien? Meld het ons. Contactgegevens vind je onderaan dit artikel.
 • Naar een nieuwe norm in het landschapsbeheer
  [released on: 25/06/2020]
  Met de manier waarop we met ons natuurlijk kapitaal omgaan, is een wereld te winnen. Willem Ferwerda (Commonland) en Danielle de Nie (Wij.land) strijden al jaren om landschappen weer groener, leefbaarder en gezonder te maken. Economische ontwikkeling, behoud van biodiversiteit en landschapsherstel kunnen heel goed samengaan. Hoe? Dat vertellen ze aan Atlas Natuurlijk Kapitaal in dit interview.
 • Overal vliegen weer witjes
  [released on: 25/06/2020]
  De junidip is de periode waarin de voorjaarsvlinders zijn verdwenen en de zomervlinders er nog niet zijn. Dan zie je maar erg weinig vlinders, zelfs als je tuin vol met bloemen staat. De drie algemene koolwitjes hebben allemaal een eerste generatie in april-mei en in de loop van juni verschijnen de nakomelingen. Ze komen nu dan ook volop tevoorschijn en luiden het einde van de junidip in.
 • Natuurjournaal 25 juni 2020
  [released on: 25/06/2020]
  Grasklokje bloeit en jongen van de visdief vliegen uit.
 • Mooi weer voor houtzwammen, zoals de Vosrode weerschijnzwam
  [released on: 24/06/2020]
  In juni vallen veel meerjarige houtzwammen op vanwege de aanwezigheid van een nieuwe poriënlaag. Veel houtzwammen zijn echter eenjarig of leven zelfs nog korter. De opvallendste is wel de Zwavelzwam met zijn zwavelgele en oranje tinten. De bontkleurige Vosrode weerschijnzwam valt niet minder op, maar wordt wel veel minder gezien vanwege zijn toenemende zeldzaamheid.
 • Aantallen groene zeeschildpadden en karetschildpadden westkust Bonaire stabiel
  [released on: 24/06/2020]
  Uit onderzoek van Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) over de periode 2003 tot en met 2018 blijkt dat de aantallen groene zeeschildpadden en karetschildpadden aan de westkust van Bonaire en rond Klein Bonaire stabiel zijn met ongeveer 500 groene zeeschildpadden en 70 karetschildpadden. STCB begint dit jaar met onderzoek op de oostkust.
 • Eerste organismen in mariene meren kunnen nieuwkomers buitensluiten
  [released on: 24/06/2020]
  In mariene meren in Indonesië bestaat een ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’-mechanisme: organismen die als eerste in een meer aankomen zijn in staat nieuwkomers te weren. Hierdoor raken populaties gescheiden van elkaar, zelfs als er nauwelijks een fysieke barrière tussen zit. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen University & Research.
 • Natuurjournaal 24 juni 2020
  [released on: 24/06/2020]
  Tamme kastanje bloeit en baardman broedt voor derde keer.
 • Permanente kwadraten helpen bij de monitoring van herstelmaatregelen
  [released on: 23/06/2020]
  Om de effecten van (herstel)maatregelen en werkzaamheden door de jaren heen goed te volgen en in kaart te brengen, is een zorgvuldige monitoring onmisbaar. Vandaar dat de we dit zoveel mogelijk integreren in de projecten die de Bosgroepen samen met leden en (natuur)partners realiseren. De aanleg van permanente kwadraten, ook wel PQ’s genoemd, is daarbij zeer waardevol. Maar wat zijn dat eigenlijk?
 • Nesten van zwarte sterns extra beschermd
  [released on: 23/06/2020]
  Veel zwarte sterns broeden tegenwoordig op kunstmatige nestvlotjes. Trouwe vrijwilligers leggen die uit in sloten in het agrarisch gebied en in moerasgebieden. De zwarte sterns maken er dankbaar gebruik van. Zo weten ze toch hun kuikens groot te brengen. Helaas weten marterachtigen de vlotjes ook steeds beter te vinden. Daar proberen we iets aan te doen.
 • Natuurjournaal 23 juni 2020
  [released on: 23/06/2020]
  Wilde marjolein bloeit en roodborsttapuit broedt voor derde keer.
 • Kunstlicht leidt tot afname nachtvlinders
  [released on: 22/06/2020]
  Nachtelijke verlichting heeft invloed op onze natuur, maar het was onduidelijk hoe groot die invloed is. Nu is er voor het eerst bewijs uit een uniek experiment. Verlichting in bosranden leidt op langere termijn tot de afname van het aantal nachtvlinders.
 • Ochtendlied mannetjeskoolmees trekt geen vrouwtjes aan maar juist andere mannetjes
  [released on: 22/06/2020]
  Vrouwtjeskoolmezen blijven weg uit het territorium van een fanatieke mannelijke zanger, terwijl concurrerende mannetjes juist worden aangetrokken door het ochtendlied. Dat is de opvallende conclusie van een onderzoek van Wageningen University & Research. Deze uitkomst staat haaks op de gangbare gedachte dat mannetjesvogels hun ochtendlied zingen om indruk te maken op vrouwtjes.
 • Invasieve exoten worden ook in Brabant aangepakt
  [released on: 22/06/2020]
  Wat hebben de nijlgans, muntjak en wasbeerhond gemeen met de waterhyacint, de letterschildpad en de reuzenberenklauw? Ze staan allemaal op de Europese lijst van invasieve exoten die een bedreiging vormen voor onze inheemse biodiversiteit van flora en fauna en/of de ecosystemen. En die daarom bestreden dienen te worden in de landen waar ze niet thuis horen.
 • Tuinbezitters tellen bijna 3.000 soorten in 24 uur
  [released on: 22/06/2020]
  Op 20 juni organiseerde de Jaarrond Tuintelling een BioBlitz ter ere van haar vijfjarig bestaan. Het doel: zoveel mogelijk dieren en planten in de tuin ontdekken in één dag. En dat lukte: er werden 750 tellingen doorgegeven en maar liefst 2895 soorten gezien.
 • Klokjesgroefbij in Zuid-Limburg; derde in Nederland in ruim 140 jaar
  [released on: 22/06/2020]
  Slechts twee keer eerder liet de klokjesgroefbij zich in Nederland zien: in 1879 en in 1942. Een vondst van deze soort in 2019 in Zuid-Limburg is dus erg bijzonder. In alle drie de gevallen ging het om eenzame vrouwtjes. Zijn dit zwervende dieren uit buitenlandse populaties of is de soort hier inheems? Hoog tijd om nog beter te letten op bijen op bloemen van klokjes!
 • Check tekenactiviteit bij jou in de buurt met de Nature Today-app
  [released on: 22/06/2020]
  In de loop van deze week kunnen mensen met de Nature Today-app checken wat de tekenverwachting is bij hen in de buurt. Op basis van weerinformatie, satellietgegevens en het landschap wordt een actuele Teken-alert gegenereerd en via de app beschikbaar gemaakt. De app kan mensen helpen tekenbeten en door teken overdraagbare ziekten zoals Lyme en tekenencefalitis te voorkomen.
 • In tien jaar stijgt aantal tekenbeten naar 1,5 miljoen per jaar
  [released on: 22/06/2020]
  Uit landelijk PIENTER-onderzoek van het RIVM blijkt dat het aantal tekenbeten in tien jaar tijd met ongeveer dertig procent is gestegen. Ook het aantal mensen dat ooit door een teek is gebeten, is gestegen. In juni en juli piekt het aantal tekenbeetmeldingen op Tekenradar.nl en daarom blijft een tekencheck dan extra belangrijk.
 • Natuurjournaal 22 juni 2020
  [released on: 22/06/2020]
  Lente in het verre noorden.
 • Nat, natter, natst – afgelopen winter in perspectief
  [released on: 21/06/2020]
  Terwijl de headlines spreken over droogte, zouden we bijna vergeten dat er de afgelopen winter heel wat regen is gevallen. Zo veel buien en grauw weer, waar hadden we dat aan verdiend? Op veel plekken trad wateroverlast op. Grondwaterstanden waren extreem hoog, kelders stonden onder water en de rivieren bereikten recordhoogtes. Nu kunnen we terugkijken en vaststellen hoe nat het werkelijk was.
 • Zeldzame bijenwolfkever in Kempen~Broek
  [released on: 21/06/2020]
  Begin juni is de behaarde bijenwolf gezien in natuurgebied Siëndonk in het Kempen~Broek. Deze kever wordt zelden gezien in Nederland. ARK Natuurontwikkeling werkt in het Kempen~Broek al jaren aan het vergroten, vernatten en aaneensluiten van natuurgebieden. Steeds meer planten- en diersoorten profiteren daarvan en keren sindsdien terug naar dit natuurgebied op de grens van België en Nederland.
 • Natuurjournaal 21 juni 2020
  [released on: 21/06/2020]
  Kerkuilen vliegen uit en nachtmerrie in bloei.
 • Topvondst op Oervondstchecker: kaak van een grottenleeuw
  [released on: 20/06/2020]
  Een week nadat Naturalis Biodiversity Center de Oervondstchecker heeft overgenomen van FutureLand is er al een topvondst gemeld: een kaak van een grottenleeuw. In Nederland zijn zo'n veertig kaken van grottenleeuwen gevonden. De resten van deze uitgestorven leeuwensoort zijn wereldwijd zeer zeldzaam, dus dat er in Nederland al zoveel vondsten zijn, is uniek.
 • Goudharders in kornetbemonstering strand IJmuiden
  [released on: 20/06/2020]
  Dit jaar zitten er opvallend veel goudharders in de kornetvangsten van Wageningen Marine Research aan het strand van IJmuiden ter hoogte van IJmuiderslag. De goudharder is een zuidelijke soort die ten zuiden van het Kanaal zeer algemeen is.
 • Natuurjournaal 20 juni 2020
  [released on: 20/06/2020]
  Vlasbekje bloeit en jonge lepelaars vliegen uit.
 • Gespot op Bliek
  [released on: 19/06/2020]
  Vis- en vogeleiland Bliek in het Haringvliet blijkt anderhalf jaar nadat het is aangelegd volop ruimte te bieden aan allerlei soorten kustbroedvogels en vissen. Het zanderige, kale eiland met vele ondieptes is nog volop in ontwikkeling. Natuur volgt kansen en dat is meteen te zien op dit nieuwe leefgebied, midden in het Haringvliet.
 • Krakeendkuikens kijken
  [released on: 19/06/2020]
  Het Jaar van de Wilde Eend is ook een beetje het jaar van de Krakeend. Een eend die veel lijkt op de Wilde Eend, met een belangrijke uitzondering. Terwijl de Wilde Eend in aantallen achteruit gaat, neemt het aantal Krakeenden sterk toe. Wat is het geheim van deze onopvallende eend?
 • De eerste jonge levendbarende hagedis extreem vroeg dit jaar
  [released on: 19/06/2020]
  Zondag 14 juni werd de eerste jonge levendbarende hagedis gesignaleerd in een Zuid-Limburgse mergelgroeve. Dat is extreem vroeg in het jaar. Normaal gesproken worden de meeste pasgeboren jongen van dit reptiel pas rond half juli gemeld. Het vorige record voor de eerstgeborene stond op begin juli.
 • Natuurjournaal 19 juni 2020
  [released on: 19/06/2020]
  Speerdistel begint met bloeien en tweede nest spreeuw vliegt uit.
 • Immigratie kleine vossen?
  [released on: 18/06/2020]
  De kleine vos is een zeer algemene vlinder die ook in tuinen veel wordt gezien. De laatste jaren waren de aantallen echter laag, zeker in het zuiden van het land. Ook dit voorjaar was de vlinder maar weinig aanwezig, tot ze plotseling half mei in het hele land veel verscheen. Omdat er dit voorjaar heel weinig rupsen zijn gezien, zijn dit waarschijnlijk geen autochtone vlinders, maar immigranten.
 • Nu in Zoogdier: hoe staat het met de edelherten in Nederland?
  [released on: 18/06/2020]
  Elk kwartaal zijn in het blad Zoogdier achtergrondartikelen te lezen over bescherming van en onderzoek naar in het wild levende zoogdieren. Het zomernummer biedt inzicht in het volgen van de vleermuistrek, gebruik van warmtebeeldkijkers bij monitoring en de vraag of wolven beheerd mogen worden om stroperij tegen te gaan. Onderstaand artikel wordt aangeboden door de redactie van Zoogdier.
 • Gedragsverstoringen door geluid van grote invloed op kabeljauwpopulatie
  [released on: 18/06/2020]
  Er is meer gericht onderzoek nodig naar de effecten van onderwatergeluid op het gedrag en de fysiologie van vissen. De publicatie van Floor Soudijn in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the Royal Society B toont aan dat als geluid leidt tot hogere energetische kosten of een lagere voedselinname van kabeljauw, dit al snel een negatief effect zou hebben op de populatie.
 • Natuurjournaal 18 juni 2020
  [released on: 18/06/2020]
  Slanke ogentroost begint met bloeien en tweede leg ringmus vliegt uit.
 • Bioblitz - Vierentwintig uur tellen voor de wetenschap
  [released on: 17/06/2020]
  Op zaterdag 20 juni organiseert Jaarrond Tuintelling een Bioblitz. Deelnemers aan deze dag ontdekken 24 uur lang zoveel mogelijk dieren en planten in eigen tuin. Deze Bioblitz wordt gehouden ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van dit citizen science project.
 • Heidehommel duikt na halve eeuw weer op in Limburgse Heuvelland
  [released on: 17/06/2020]
  Na een afwezigheid van 53 jaar is er weer een heidehommel in Zuid-Limburg waargenomen. Deze ernstig bedreigde hommelsoort was tot voor kort alleen nog uit Drenthe bekend.
 • Toename van Nederlandse draagvlak voor de wolf
  [released on: 17/06/2020]
  In 2012 was 45% van de Nederlandse bevolking positief ten opzichte van de natuurlijke terugkeer van de wolf. Inmiddels is dit gegroeid naar 57%. De wolf hoort volgens deze mensen thuis in Nederland. Dit geldt ook voor bewoners van gebieden waar wolven voorkomen. Wel is de Zoogdiervereniging van mening dat er nog belangrijke zaken liggen die opgepakt moeten worden door de overheid.
 • Drastische effecten van coralita op de biodiversiteit van insecten en spinnen
  [released on: 17/06/2020]
  Onderzoek van de VU toont aan dat de invasieve plant coralita en stedelijke ontwikkeling hebben geleid tot grote veranderingen in insecten- en spinnen op Sint Eustatius. Invasieve soorten zoals coralita liften niet alleen mee met stedelijke ontwikkeling, maar zijn ook zelf een motor van verandering. Herstel van inheemse vegetatie is nodig om de biodiversiteit te behouden.
 • Misvormde truffels ontdekt in Wieringermeer
  [released on: 17/06/2020]
  Op 4 juni deed een lid van de Nederlandse Mycologische Vereniging een merkwaardige vondst in het westelijk deel van het Robbenoordbos. In de humuslaag van een drooggevallen greppel vond hij een aantal eigenaardig uitziende misvormde truffels, die hij in eerste instantie niet herkende. Na onderzoek bleek het te gaan om een geïnfecteerde vorm van de Roodbruine truffel.
 • Natuurjournaal 17 juni 2020
  [released on: 17/06/2020]
  Gouden planten en gouden vogels.
 • De middenberm bloeit met gifbeker van Socrates
  [released on: 16/06/2020]
  Wie langs des lands heeren wegen rijdt, heeft het mogelijk al gezien: de middenberm van de snelweg staat, met name in zuidelijk Nederland, vol met Gevlekte scheerling. Deze fraaie, maar extreem giftige plant verspreidt zich opvallend snel via ons snelwegennetwerk.
 • Trekgedrag van bruine kiekendieven uit de lage landen en Scandinavië
  [released on: 16/06/2020]
  Een studie naar de trekroute en het overwinteringsgebied van een soort begint vaak met het volgen van een aantal individuen binnen een populatie. Om echter een beeld van de migratie van een soort over het gehele verspreidingsgebied te krijgen moeten individuen van meerdere populaties worden gevolgd, omdat ook daar verschillen tussen kunnen bestaan. Hierbij is internationale samenwerking cruciaal.
 • Sterke uitbreiding bruine korenbout en smaragdlibel in Zuid-Holland
  [released on: 16/06/2020]
  Veenlibellen breiden hun areaal steeds verder uit in westelijke richting. Afgelopen weken waren er veel nieuwe meldingen van met name de bruine korenbout en de smaragdlibel. De vroege glazenmaker en glassnijder waren al sterk toegenomen, en nu dus ook de bruine korenbout en smaragdlibel; soorten die tot voor kort nog maar op een enkele plek voorkwamen in Zuid-Holland.
 • Zenderonderzoek vogels zet bescherming in gang
  [released on: 16/06/2020]
  Piepkleine chips of zenders op vogels helpen ons beter begrijpen waar ze uithangen en hoe ze leven. Dat kán belangrijke informatie bijdragen aan een betere bescherming. Hoe? Dat leest u in deze fijne voorbeelden.
 • Natuurjournaal 16 juni 2020
  [released on: 16/06/2020]
  Geel walstro bloeit en jongen van de meerkoet zijn volwassen.
 • Lepidoptarium: kunst en wetenschap samen voor bloemen en vlinders
  [released on: 15/06/2020]
  In de provincie Limburg is een mooi kunst- en wetenschapsproject gestart. Het gaat om het Citizen Art & Sience project, waar veel mensen bij betrokken worden. In zes gemeentes in de provincie Limburg zijn de afgelopen weken bloemenvelden ingezaaid. De naam van het project Lepidoptarium verwijst naar de vlinders die in het project een belangrijke rol spelen.
 • De #korenwolf: icoon van een soortenrijk #agrarisch landschap
  [released on: 15/06/2020]
  De hamster is een typisch Limburgse soort, die sinds enige jaren nationale bekendheid geniet onder de naam ‘korenwolf’. Het diertje heeft een imago van juridische dwarsligger, maar het is veel meer een icoon van een soortenrijk agrarisch landschap.
 • Natuurjournaal 15 juni 2020
  [released on: 15/06/2020]
  De steenmarter is begonnen met paren en jongen van de kluut zijn uitgevlogen .
 • Eerste waarneming van een opmerkelijke nieuwe zeenaaktslak
  [released on: 14/06/2020]
  Onlangs trof een duiker in de Oosterschelde een nog niet eerder in Nederland waargenomen zeenaaktslak aan. Het gaat om een nogal opmerkelijke soort met opvallend gele eiersnoeren. Mogelijk is deze Zuid-Europese soort met import van de schelpdierindustrie meegekomen.
 • Natuurjournaal 14 juni 2020
  [released on: 14/06/2020]
  Jongen van de grauwe klauwier en bloeiende moeraswespenorchis.
 • Hoe overleeft het gentiaanblauwtje klimaatextremen?
  [released on: 13/06/2020]
  De extreme droogte van de laatste jaren benadrukt de urgentie van klimaatbestendig natuurbeheer. Over hoe dit beheer eruit moet zien is nog weinig bekend. Dit is verkend voor twee soorten in natte heidegebieden: gentiaanblauwtje en klokjesgentiaan, een bedreigde dagvlinder en zijn waardplant. Het goede nieuws is dat de schade door klimaatverandering kan worden beperkt door aangepast terreinbeheer.
 • Eikenprocessierups in 30% van de eiken en rupsen van vorig jaar kruipen uit grondnesten
  [released on: 13/06/2020]
  Het percentage eiken dat besmet is met processierupsen is met gemiddeld 30% beduidend lager dan de 55% vorig jaar. Toch komen nog steeds op veel plaatsen grote hoeveelheden rupsen voor. Opvallend is het grote aantal rupsen dat dit jaar vanaf begin juni uit de bodem komt. Door de verwachte (stevige) onweersbuien kunnen nesten, rupsen of brandharen uit de bomen waaien, met extra overlast tot gevolg.
 • Naturalis, Natuurmonumenten en OERRR vragen hulp van kinderen bij paardenbloem-onderzoek
  [released on: 13/06/2020]
  Naturalis en samenwerkingspartner Natuurmonumenten vragen kinderen in het hele land te helpen bij een onderzoek van Naturalis naar de ‘bloemenslaap’ van paardenbloemen. Naturalis onderzoekt in welke omgeving een paardenbloem eerder opent en later sluit. Is dit anders in de stad dan in de natuur?
 • Natuurjournaal 13 juni 2020
  [released on: 13/06/2020]
  Bloeiende brunel en jonge torenvalken.
 • Visarendpopulatie breidt snel uit: drie broedparen in de Biesbosch
  [released on: 12/06/2020]
  Het gaat snel met de uitbreiding van het aantal broedparen van visarenden in Nederland. In de Biesbosch zaten dit jaar maar liefst drie paartjes op de eieren. De Biesbosch is momenteel het enige natuurgebied in Nederland waar visarenden broeden. Het is nog niet te zien hoeveel jongen dit jaar in het natuurgebied uit het ei kropen.
 • Virginische houtbij in Bunnik
  [released on: 12/06/2020]
  Op een doordweekse ochtend zag Bram ter Keurs in zijn achtertuin een zeer grote bij. Het bleek een Virginische houtbij: een Noord-Amerikaanse bijensoort die nooit eerder in ons land gezien is. Ongetwijfeld is deze door menselijk toedoen in Nederland verzeild geraakt. Als dit vaker gebeurt, dan bestaat de mogelijkheid dat deze spectaculaire verschijning vaste voet aan de grond krijgt.
 • Omgaan met watercrassula in natuurgebieden
  [released on: 12/06/2020]
  In het bestek van enkele jaren heeft watercrassula zich ontwikkeld van een onbekend plantje tot een nachtmerrie voor menig terreinbeheerder. Hoe kan je het beste omgaan met watercrassula bij het natuurbeheer en bij de inrichting van nieuwe natuurgebieden? Deze vraag wordt beantwoord in de brochure ‘Omgaan met watercrassula in natuurgebieden’.
 • Natuurjournaal 12 juni 2020
  [released on: 12/06/2020]
  Sternkuikens en woekerende waternavel.
 • Zomertortels: voedsel in een veranderd landschap
  [released on: 11/06/2020]
  Zomertortels waren ooit algemeen, maar dreigen inmiddels uit Nederland te verdwijnen. Naast veel te intensieve jacht lijken een veranderend landschap en gebrek aan voedsel (zaden van ‘onkruiden’) deze trekduif te nekken. Althans, dat denken we – maar hoe ’t precies zit weten we niet goed genoeg om effectieve maatregelen te kunnen nemen.
 • Een kwartier langs de rivier
  [released on: 11/06/2020]
  De rivierrombout is een vrij zeldzame libel die voorkomt bij alle grote rivieren in Nederland. De soort wordt echter niet vaak gezien. Libellenwaarnemers gaan liever kijken op plekken waar veel soorten bij elkaar te vinden zijn. Daardoor valt de rivierrombout buiten de boot en weten we niet goed of deze libel nu toe- of afneemt. Daarom gaan we kwartiertellingen doen op strandjes langs de rivieren.
 • Zoldertellingen: wenteltrap naar bescherming van vleermuizen
  [released on: 11/06/2020]
  Afgelopen weekend ging het seizoen voor de Zoldertellingen van Vleermuizen 2020 van start. De komende maanden bezoeken vrijwilligers overal in Nederland zolders en torens, op zoek naar (sporen van) vleermuizen. De zoldertellingen zijn sinds 2008 onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), en worden landelijk gecoördineerd door de Zoogdiervereniging.
 • Watervriendelijke tuin: eerste hulp bij veranderend klimaat
  [released on: 11/06/2020]
  Wat kun je zelf doen om je leefomgeving te verbeteren? Het Atlas-team gaat op bezoek bij drie experts. Vorige keer namen we een kijkje in de tuin van Moesmeisje Kim Nelissen. Ditmaal leren we van meteoroloog Grieta Spannenburg hoe je je tuin klimaatbestendig en watervriendelijk in kunt richten.
 • Natuurjournaal 11 juni 2020
  [released on: 11/06/2020]
  Fluiters vliegen uit en groot blaasjeskruid bloeit.
 • Informatiemodel #Natuur zorgt voor betere samenwerking aan #natuurherstel
  [released on: 10/06/2020]
  Provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor natuurbeheer. Ze doen dit samen met instanties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de twaalf landschappen. Om hierin goed te kunnen samenwerken, is afgesproken om de Index Natuur en Landschap als gemeenschappelijke ‘taal’ te hanteren en om data over de natuur op dezelfde wijze vast te leggen.
 • Vrijwilligers gezocht voor onderzoek aan russula's
  [released on: 10/06/2020]
  Voor de totstandkoming van een determinatiewerk over russula's worden vrijwilligers gezocht om mee te helpen bij het verzamelen van russula's, de collecties te beschrijven en te determineren.
 • Waar zijn de kleine zwanen gebleven? Honderden kilometers oostelijker!
  [released on: 10/06/2020]
  Bijna dertien kilometer per jaar. Zoveel is de afgelopen vijftig jaar het overwinteringsgebied van trekvogel de kleine zwaan naar het oosten verschoven. Dit betekent dat de soort andere bescherming nodig heeft dan gedacht, blijkt uit onderzoek onder leiding van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).
 • Natuurjournaal 10 juni 2020
  [released on: 10/06/2020]
  IJsvogeljongen uitgevlogen en grote teunisbloem in bloei.
 • Op weg naar een record van 10 miljoen waarnemingen op Waarneming.nl
  [released on: 09/06/2020]
  Citizen science-natuurplatform Waarneming.nl verwacht dit jaar de magische grens van tien miljoen waarnemingen binnen één jaar te doorbreken. De groei is ongekend; er worden 35 procent meer waarnemingen dan vorig jaar ingevoerd. Een belangrijke factor in dit succes is automatische beeldherkenning die Naturalis Biodiversity Center samen met COSMONiO Imaging BV en Waarneming.nl heeft ontwikkeld.
 • Uitbreiding automatische insectentelling in vier provincies, na succesvolle lancering vorig jaar
  [released on: 09/06/2020]
  Ook dit jaar worden weer tachtig automatische insectencamera’s geplaatst in opdracht van de provincies Gelderland, Noord-Holland, Zeeland en Zuid-Holland, gemeente Amsterdam, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit is het tweede jaar dat DIOPSIS, het nieuwe monitoringssysteem voor insecten, wordt ingezet.
 • Grondradaronderzoek brengt intrekgebied Uddelermeer in beeld
  [released on: 09/06/2020]
  De waterkwaliteit van het Uddelermeer laat sinds langere tijd te wensen over, door hoge fosfaat- en stikstofconcentraties, blauwalgenbloei en beperkt doorzicht in de zomer. Hierdoor zijn de ecologische waarden van het meer afgenomen en is het overgrote deel van de karakteristieke vegetatie verdwenen. Met hulp van onder andere grondradaronderzoek bekijken we wat nodig is voor herstel van het meer.
 • Natuurjournaal 9 juni 2020
  [released on: 09/06/2020]
  Jongen wielewaal uitgevlogen en bloeiend jakobskruiskruid.
 • Wijstgronden: bijzonder verschijnsel in ere hersteld
  [released on: 08/06/2020]
  “Alles is andersom. De boeren wisten dat vroeger en handelden ernaar. Nu proberen we het te herstellen waar het kan,” zegt Thea Huijsmans, ecohydrologe van de provincie Noord-Brabant, over de wijstgronden. De wijstgronden zijn een bijzonder verschijnsel in het breukengebied van de Peelhorst. De streek zet zich in om er een Geopark van te maken, met als ultieme erkenning een Unesco-status.
 • Natuurbeleid faalt vooral vanwege eenzijdige focus op wettelijke verplichtingen
  [released on: 08/06/2020]
  Ooit was Nederland koploper innovatief natuurbeleid, maar de laatste 25 jaar scoren we abominabele rapportcijfers. Dat komt doordat we onze indicatoren oneigenlijk gebruiken. We gaan ermee om als in de wet van Campbell die stelt dat hoe meer je mensen afrekent op cijfers, hoe meer ze zich op de cijfers gaan richten, zelfs als dat ten koste gaat van waar de cijfers oorspronkelijk voor bedoeld zijn.
 • Wie is de BovensteBesteBermbeheerder?
  [released on: 08/06/2020]
  Bermen bestrijken een enorme oppervlakte en als deze op een goede, natuurvriendelijke manier worden beheerd is dit leefgebied voor veel planten en dieren. Bermen worden echter gemaaid en dat is nodig ook om de bloemrijkdom te houden. De manier van maaien bepaalt of en hoe waardevol bermen zijn. De Vlinderstichting heeft nu een stimuleringsprijs in het leven geroepen: BovensteBesteBermbeheerder.
 • Doe mee met Wereld Oceanen Dag
  [released on: 08/06/2020]
  Vandaag is het Wereld Oceanen Dag! En dat moet gevierd worden, want we hebben heel veel te danken aan de oceanen. En jij kunt vandaag, op Wereld Oceanen Dag (maar natuurlijk ook daarna), iets terugdoen voor de oceanen. Lees daarom onze tips.
 • Natuurjournaal 8 juni 2020
  [released on: 08/06/2020]
  Bloeiende berenklauw en jonge boerenzwaluwen.
 • Tussentijdse evaluatie rupsenval voor vangen eikenprocessierupsen
  [released on: 07/06/2020]
  Op diverse plaatsen worden rupsenvallen ingezet om eikenprocessierupsen te vangen. Rupsen die langs de stam naar beneden lopen, zouden via een buisje in een zak met grond geleid worden. In een onderzoek met zes vallen in eiken met rupsen zijn in april en mei geen processierupsen gevangen. Rondom de vallen worden spinsels met brandharen aangetroffen, wat verwijderen van de val moeilijk maakt.
 • Goudjakhals: visitekaartje van een nieuwkomer
  [released on: 07/06/2020]
  Na zich in Europa millennialang te beperken tot de Balkan en Hongarije en daar zelfs weg te kwijnen, breidde de goudjakhals zijn leefgebied de afgelopen twee decennia plotseling spectaculair uit, tot in ons land aan toe. Waarom precies is nog niet duidelijk, zeker is dat we serieus rekening moeten houden met deze nieuwkomer. ARK-tekenaar Jeroen Helmer heeft zijn visitekaartje alvast getekend.
 • Zo signaleer je zieke en dode reptielen en amfibieën
  [released on: 07/06/2020]
  Lezingen in kleine gezelschappen zijn een ideale manier om kennis uit te wisselen. Omdat dit vanwege de coronacrisis tijdelijk niet mogelijk is, heeft RAVON in het kader van het Signaleringsproject Exoten een digitale presentatie gemaakt over ‘eerste hulp bij zieke en dode reptielen en amfibieën’. Alle informatie over het Early Warning System dierziekten, verteld in acht minuten.
 • De Gladde snavelneut, een nieuwe tweekleppige in Nederland
  [released on: 07/06/2020]
  Onlangs werd in een bodemmonster uit de Westerschelde een bijzondere en voor ons land nieuwe tweekleppige aangetroffen. Onderzoekers van Bureau Waardenburg troffen het dier aan in een monster dat in september 2019 was genomen voor het MWTL-zoutprogramma van Rijkswaterstaat. Het gaat hier om een exoot uit Amerika en Canada die nog niet eerder in Noordwest-Europa is aangetroffen.
 • Natuurjournaal 7 juni 2020
  [released on: 07/06/2020]
  Derde legsel mereljongen en lathyrus in bloei.
 • Genetische biomonitoring versus conventionele monitoring: casestudie van watermonsters uit stroomgebied Dommel
  [released on: 06/06/2020]
  Analyse van DNA in watermonsters uit het stroomgebied van de Dommel levert gemiddeld tweemaal zoveel vissoorten per locatie op als conventionele monitoring, waaronder enkele opmerkelijke soorten en exoten. Het gaat dan vooral om soorten die in lage dichtheden voorkomen en uitsluitend met DNA kunnen worden aangetoond.
 • Twee nieuwe bijensoorten voor Nederland in één maand
  [released on: 06/06/2020]
  In de afgelopen weken werden maar liefst twee nieuwe bijensoorten voor het eerst in Nederland gevonden. Op 23 april vond Marco Tanis de eerste tweecellige zandbij voor Nederland in de Herbertusbossen in Noord-Brabant. Op 17 mei vonden Luc Knijnsberg en Lucette Robertson-Proot in Zuid-Limburg meerdere exemplaren van de zwartbuikbehangersbij. Wat betekenen deze vondsten?
 • Natuurjournaal 6 juni 2020
  [released on: 06/06/2020]
  Uitgevlogen kauwen en bloeiende sigaren.
 • Oeps! Sorry! Per ongeluk gemaaid
  [released on: 05/06/2020]
  Een prachtige volop bloeiende vlindertuin in Hoensbroek, een plantsoen in Amsterdam, een door vrijwilligers onderhouden stadsnatuurreservaat in Rotterdam helemaal kaal gemaaid. Allemaal ‘foutjes’ in het beheer. Gemaaid terwijl dat nog helemaal niet de bedoeling was. Behalve deze foutjes komen er altijd erg veel reacties als er gemaaid wordt: “Laat toch staan en laat de natuur haar gang gaan.”
 • Herstelprogramma voor bedreigde vogelsoorten Veluwe
  [released on: 05/06/2020]
  Het is een van de grootste natuurgebieden van Nederland: de Veluwe. Met een omvang van bijna honderdduizend hectare is het een belangrijk leefgebied voor vogelsoorten als de Nachtzwaluw en Boomleeuwerik, die houden van het droge landschap. Voor zeven van hen is actie nodig om de aantallen in stand te kunnen houden.
 • Geef nu uw mening over de voorgenomen stikstofwet!
  [released on: 05/06/2020]
  We hebben in Nederland veel te veel stikstof, waardoor het slecht gaat met planten, insecten, vlinders en vogels. Vooral in heidegebieden. Om deze natuurcrisis op te lossen, heeft het kabinet een wetsvoorstel gemaakt. Deze is echter volstrekt onvoldoende om de stikstofuitstoot voldoende te verminderen en natuurherstel mogelijk te maken. Meedoen met publieksconsultatie stikstofwet kan tot 10 juni!
 • Natuurjournaal 5 juni 2020
  [released on: 05/06/2020]
  Kievitseieren en zwanenbloemen.
 • Eindelijk: een 'beetle' genoemd naar The Beatles
  [released on: 04/06/2020]
  Onderzoekers maakten gisteren bekend dat ze een nieuwe keversoort hebben ontdekt en die hebben vernoemd naar The Beatles. Het insect werd gevonden tijdens een citizen science 'expeditie' in het Vondelpark in Amsterdam - vlakbij het Hiltonhotel waar John Lennon en Yoko Ono vijftig jaar geleden hun 'Bed In For Peace' deden.
 • #Steenmarter neemt #steenmarterkast in gebruik
  [released on: 04/06/2020]
  Op een schuur in het Groningse Termunten is voor het eerst een steenmarter op beeld vastgelegd die actief gebruikmaakt van een speciaal voor steenmarters ontworpen nestkast die de bewoner daar plaatste. Tot op heden was dat nog niet gelukt met de tien kasten die Zoogdiervereniging en Silvavir sinds 2013 doorlopend monitoren.
 • Seks-lokstof zorgt voor nieuwe wespvlinder in Nederland
  [released on: 04/06/2020]
  Op 22 mei werd in Vaals (Zuid-Limburg) met behulp van seks-lokstof (feromoon) een sneeuwbalwespvlinder in een feromoonval gevangen. Deze vlinder was nog niet eerder in Nederland gemeld. Hij was al wel bekend uit de buurt van Aken, net over de grens met Duitsland.
 • Natuurjournaal 4 juni 2020
  [released on: 04/06/2020]
  Kleine eieren en sprookjesachtige bloemen.
 • Onderzoek naar vissenbossen in Vliet en Delftse Schie
  [released on: 03/06/2020]
  In de Delftse Schie en in de Vliet bij Leidschendam-Voorburg heeft het Hoogheemraadschap van Delfland ‘vissenbossen’ aangelegd. Een vissenbos is gemaakt van gebundelde wilgentakken in een stalen kooi. Het vormt voor vissen een plek om te paaien en te schuilen. Het idee is dat er op deze manier een goede visstand mogelijk blijft in kanalen en drukker bevaren wateren.
 • De Nederlandse Vogel- en Habitatrichtlijnrapportage 2019 inzichtelijk gemaakt
  [released on: 03/06/2020]
  De Vogel- en Habitatrichtlijn zijn belangrijke instrumenten van de Europese Unie om de Europese natuur te beschermen. De Nederlandse Vogel- en Habitatrapportages over de periode 2013 - 2019 laten zien dat voor bepaalde Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en habitattypen positieve ontwikkelingen zichtbaar zijn, maar dat het gemiddeld genomen nog niet goed gaat met de natuur in Nederland.
 • Laagdrempelige methode voor het meten van de insectendichtheid
  [released on: 03/06/2020]
  De insectenbiomassa die beschikbaar is in weilanden is van vitaal belang voor de overleving van weidevogelkuikens. In het project ‘Vitale weidevogelstand’ (2017-2020) is er geëxperimenteerd met een laagdrempelige methode om de insectendichtheid te meten. Met behulp van vrijwilligers in combinatie met automatische en online-beschikbare analysesoftware.
 • Natuurjournaal 3 juni 2020
  [released on: 03/06/2020]
  Krijsende eksters en bloeiende stijve klaverzuring.
 • Bescherm Saba's zwarte leguaan
  [released on: 02/06/2020]
  Een recent onderzoek beschrijft een unieke soort leguaan voor de eilanden Saba en Montserrat. Deze leguaan, met zijn opvallende zwarte kleur, is een endemische soort voor deze eilanden en moet als zodanig worden erkend om de soort beter te beschermen.
 • De wulpen van Staphorst
  [released on: 02/06/2020]
  In 1982 ontdekte Gerrit Gerritsen hét wulpenbolwerk van West-Europa, in Staphorst. Maar liefst 440 broedpaar turfde hij van de grootste steltloper. Bijna veertig jaar later houdt onze oud-collega, inmiddels met pensioen, zich nog altijd bezig met de wulpen van Staphorst. Het zijn er nu een stuk minder; gelukkig krijgen ze hulp.
 • Natuurjournaal 2 juni 2020
  [released on: 02/06/2020]
  Wat zijn de grootste stijgers en dalers op de lijst van meest doorgegeven vogelsoorten in Nederland in de afgelopen week? Welke vogel steeg met 44 posities naar plaats 3 en welke vogel zakte 71 posities in een week tijd?
 • Zeldzame nachtvlinder in LedEmmer in de achtertuin
  [released on: 01/06/2020]
  In een tuin in Amersfoort is de zeer zeldzame sint-janskruiduil aangetroffen in een LedEmmer, een vlinderval. In Amersfoort, maar ook in andere gemeenten zijn, binnen het project TIM, vrijwilligers actief om de biodiversiteit in de stad in beeld te brengen en nachtvlinders te tellen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar om ook mee te doen.
 • Naturalis zet succesvol oervondstplatform van FutureLand voort
  [released on: 01/06/2020]
  Naturalis gaat vaart maken met het in kaart brengen van de enorme fossielenrijkdom van Nederland. Als onderdeel daarvan neemt het Leidse onderzoeksinstituut de succesvolle site Oervondstchecker vanaf 1 juni over van FutureLand, het informatiecentrum van Havenbedrijf Rotterdam.
 • Het online klimaatwarenhuis is open!
  [released on: 01/06/2020]
  De klimaatuitdaging is van ons allemaal. Daarom hebben de regio Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant de afgelopen maanden samen het online klimaatwarenhuis ontwikkeld. Je downloadt daar eenvoudig de benodigde middelen om zelf te gebruiken in je klimaatbewustzijn-campagnes en -acties.
 • Natuurjournaal 1 juni
  [released on: 01/06/2020]
  Laatste oranjetipjes, droogte en eerste muggenpiek?
 • Grote sterns volgen over zee
  [released on: 31/05/2020]
  Hoe vliegen grote sterns over de Noordzee en de Waddenzee? En waar vangen ze nu precies hun vis? Door vijftien Texelse vogels van zendertjes te voorzien, proberen wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR) en de Universiteit van Amsterdam het vlieg- en foerageergedrag van grote sterns in kaart te brengen.
 • Leer over het zeewier van Bonaire
  [released on: 31/05/2020]
  Tijdens de 2019 expeditie van Naturalis Biodiversity Center en Stichting ANEMOON is onder meer de grote verscheidenheid aan zeewieren van Bonaire onderzocht en gecatalogiseerd. Uit deze en eerdere rapporten zijn bijna 250 soorten geïdentificeerd en de meest voorkomende staan beschreven op de "Common Seaweeds of Bonaire" ID-kaarten, gratis te downloaden van de Dutch Caribbean Biodiversity Database.
 • Wat gaat er fout met de zeekreeft in de Zeeuwse Delta
  [released on: 31/05/2020]
  Het gonst al een tijdje op sociale media: de laatste tijd worden steeds minder zeekreeften gezien en door vissers gevangen in de Zeeuwse Delta. Sommige vissers denken dat de kreeften niet meer rondlopen en daardoor niet in hun fuiken of korven terecht komen. Is dat zo, of is er wellicht iets anders, of veel meer aan de hand?
 • Natuurjournaal 31 mei 2020
  [released on: 31/05/2020]
  Giftige vingerhoed en havikjongen.
 • Wereldwijd unieke app helpt onderzoekers bij visdeterminatie en gegevensverzameling
  [released on: 30/05/2020]
  Twijfels bij de determinatie van vis zijn vrijwel verleden tijd met de VISsenscanner, een wereldwijd unieke app voor het herkennen van vissoorten op foto’s. Voor (vis)onderzoekers, biologen en ecologen is de VISsenscanner een welkom instrument, want juist de determinatie van vis blijkt met het blote oog vaak lastig. Naturalis Biodiversity Center heeft een rol gespeeld bij de ontwikkeling.
 • Bescherming biodiversiteit is meer dan bescherming van soorten
  [released on: 30/05/2020]
  Het behoud en de bescherming van de biodiversiteit in Nederland staat de laatste tijd in het middelpunt van het debat. Dat roept allerlei vragen op. Hoe realiseer je dat behoud? Welke rol kan bijvoorbeeld de landbouw hierbij spelen? Soms krijg je de indruk dat het vanzelf goedkomt als we allemaal groene tuinen hebben zonder tegels. De werkelijkheid is weerbarstiger.
 • Grote grazers en predatoren zoals de wolf
  [released on: 30/05/2020]
  Wat betekent de comeback van grazers en hun predatoren in Nederlandse natuurgebieden? Dit keer gaat het in de serie over natuurlijke begrazing over predatie van grote grazers in de natuur, en hoe grazers omgaan met de terugkeer van onder meer de wolf. Ook laten we zien wat dat betekent voor de bescherming van boerenvee zoals schapen.
 • Natuurjournaal 30 mei 2020
  [released on: 30/05/2020]
  Jongen van het edelhert en uitgevlogen spotvogels.
 • Naturalis doet onderzoek naar biodiversiteit zonnepark Heerenveen
  [released on: 29/05/2020]
  Vandaag is de bouw van het zonnepark Heerenveen-Zuid officieel begonnen. Het park wordt ontwikkeld door Shell. Net als bij het Shell-zonnepark bij Moerdijk gaat Naturalis Biodiversity Center ook in het nieuwe zonnepark onderzoek doen naar de biodiversiteit, met name naar vegetatie en bestuivers. Het onderzoek op Moerdijk is verlengd.
 • Tips voor meer groen in tuin en directe leefomgeving
  [released on: 29/05/2020]
  De terrassen gaan met gepaste afstand weer open, maar de meeste mensen werken nog thuis. Kijk op Check je plek hoe klimaatbestendig jouw leefomgeving is. Hoe groen en koel is het bij jou in de buurt? 'Moesmeisje' Kim Nelissen vertelt wat je zelf kunt doen om je leefomgeving groener te maken. De volgende keer nemen we kijkje in eigen tuin bij een klimaatdeskundige en een bodemexpert.
 • Herstelplan voor knautiabij helpt meteen drie soorten
  [released on: 29/05/2020]
  De knautiabij en de knautiawespbij staan op de Rode Lijst van bedreigde soorten. Ongeveer 25 procent van de Nederlandse populatie komt voor in het Gelderse rivierengebied. De provincie Gelderland neemt daarom extra maatregelen om beide bijensoorten te behouden. In opdracht van de provincie hebben ATKB en Stachys ecologisch advies een herstelplan opgesteld voor deze soorten.
 • Natuurjournaal 29 mei 2020
  [released on: 29/05/2020]
  Tropische fluiters en slangenkruid.
 • Wat is dat voor een rups? Toch geen….
  [released on: 28/05/2020]
  De rups van de plakker, een nachtvlinder, zit soms in groepen op eiken en wordt nogal eens verward met de eikenprocessierups. Na de eerste 'golf' vlinders in het voorjaar, verschijnen een paar weken later de rupsen. Sommige zijn heel bekend of berucht, zoals de eikenprocessierups, maar er zijn er heel veel meer. De Vlinderstichting maakte een overzicht van rupsen die nu veel worden gezien.
 • Botanisch stoepkrijten in Amersfoort
  [released on: 28/05/2020]
  ‘Botanisch stoepkrijten’ verovert de hele wereld via de sociale media, mede dankzij het coronavirus. Binnen enkele weken na de start in Engeland zijn plantenliefhebbers in allerlei landen bezig om trottoirs af te speuren, terwijl ze met stoepkrijt de namen naast stoepplantjes schrijven. Zo kunnen wandelaars heel gemakkelijk hun plantenkennis bijspijkeren.
 • Groenste Fietsnetwerk van Nederland biedt kansen voor natuur en landschap
  [released on: 28/05/2020]
  Het bestaande netwerk van fietspaden rondom Gorinchem en de noordelijke Drechtsteden gaat de basis vormen voor een kilometerslange brede ecologische zone. De plannen hiervoor zijn door de betrokken gemeenten beschreven in het ambitiestatement 'Groenste Fietsnetwerk van Nederland'. De provincie Zuid-Holland en verschillende kennispartners helpen bij de realisatie.
 • Vleermuistuintelling: Dwergvleermuis op Nr. 1
  [released on: 28/05/2020]
  Afgelopen weekend (23 en 24 mei) vond de Voorjaars Vleermuistuintelling 2020 plaats. Na de voor- en najaarstellingen van 2019 was dit de derde vleermuistuintelling die in Nederland is gehouden. 492 tuineigenaren - 200 meer dan vorig jaar - keken in het uur na zonsondergang naar vleermuizen. In totaal namen zij 2668 keer waar hoe vleermuizen rond hun huis op insecten jaagden.
 • Dijkverzwaring Markermeerdijken bedreigt zeldzame korstmossen
  [released on: 28/05/2020]
  De komende jaren wordt 33 kilometer van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam versterkt. De dijken zijn nu bekleed met Noorse steen en basalt en vormen een groeiplaats voor veel bijzondere soorten korstmossen. Door de dijkversterking gaat twintig kilometer bijzonder leefgebied voorgoed verloren en dreigen elf soorten korstmossen uit Noord-Holland te verdwijnen.
 • Natuurjournaal 28 mei 2020
  [released on: 28/05/2020]
  Gierzwaluwen en bloeiende lianen.
 • Honderden zeldzame witte Beekmijtertjes in Limburg
  [released on: 27/05/2020]
  De afgelopen weken werden in het Limburgse Belfeld honderden witte Beekmijtertjes gevonden. Belfeld is pas de tweede plaats in Nederland waar deze variant van dit waterminnende zwammetje werd gevonden. Ook in de rest van Europa worden witte Beekmijtertjes slechts zeer zelden gemeld.
 • Oude herbarium-exemplaren geven hun DNA-geheimen prijs
  [released on: 27/05/2020]
  Voor veel biogeografische studies naar plantengroepen is materiaal van over de halve wereld nodig. Zelfs buiten coronatijd is het verzamelen hiervan amper te doen. Gelukkig lukt het steeds beter om ook oude, lang geleden in verre streken verzamelde herbariumexemplaren te gebruiken, om zo biogeografische vragen te beantwoorden.
 • Nieuw boek: Stadsflora van de Lage Landen
  [released on: 27/05/2020]
  Wist je dat planten een uniek verhaal vertellen over de cultuurhistorie van jouw stad, en dat ze tegelijkertijd een blik geven in de toekomst van de Nederlandse flora? Je ontdekt het met de kersverse Stadsflora van de Lage Landen. Laat je verrassen door de soortenrijkdom en hun verhalen in jouw stad!
 • Tweejarig onderzoek naar maatschappelijke impact en betere beheersing eikenprocessierups
  [released on: 27/05/2020]
  Een consortium van bijna twintig organisaties en gemeenten gaat de komende twee jaar onderzoek doen naar de maatschappelijke impact van de eikenprocessierups en een betere monitoring en beheersing van de rups. De nieuwe inzichten moeten leiden tot een verbeterde Leidraad Beheersing Eikenprocessierups. De afgelopen jaren is het onvoldoende gelukt om de rups beheersbaar te houden.
 • Zonnebrand versterkt beschadigend effect van klimaatverandering op warmwaterkoraal
  [released on: 27/05/2020]
  De laatste jaren worden steeds vaker UV-filters afkomstig van zonnebrandcrème in kustwater aangetoond. Deze UV-filters lijken het koraal nog verder te verzwakken dan het al is, waardoor het opgewarmde zeewater het koraal nog meer kan beschadigen. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen University & Research.
 • Natuurjournaal 27 mei 2020
  [released on: 27/05/2020]
  Bloeiende hei en uitvliegende tjiftjaf.
 • LandvanWaarde: natuur in bedrijf
  [released on: 26/05/2020]
  LandvanWaarde is een nieuw model voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland. Het is ontstaan vanuit de conclusie dat het niet goed gaat met de biodiversiteit in het boerenland en dat de bestaande subsidiesystematiek onvoldoende bijdraagt om het tij te kunnen keren. Bij de bedrijven die meedoen worden onder andere de vlinders geteld, en daarvoor zoeken we vrijwilligers.
 • Coronavirus en nieuwe wetgeving leiden tot record ontbossing in Brazilië
  [released on: 26/05/2020]
  Het jaar 2020 is nog niet eens halverwege, en nu al is er een record gebroken. In de Braziliaanse Amazone werd dit jaar een natuurgebied van 120.000 hectare ontbost: een gebied groter dan de Veluwe! Dit is een toename van ruim 55 procent ten opzichte van 2019.
 • Vogeltje gevonden. Wat nu?
  [released on: 26/05/2020]
  Bereid u vast voor op het vinden van een jonge vogel, die eruit ziet alsof hij beter in het nest was gebleven. Van mei tot juli wordt Vogelbescherming namelijk platgebeld met de vraag: wat moet ik doen met een gevonden vogeltje? Gezellig die bellers, maar soms wat druk, helemaal in coronatijd. Hierbij alles wat u wel of niet kan doen om jonge vogels te helpen in zes vragen én antwoorden.
 • Agroforestry: bomen en struiken inzetten voor duurzame (voedsel)productie biedt kansen!
  [released on: 26/05/2020]
  Op steeds meer plekken in Nederland plant men bomen en struiken die voedsel of andere waardevolle producten opleveren. Denk aan walnoten, hazelnoten, kastanjes en fruit zoals rode bes en honingbes. Maar ook populieren om kisten of papier van te maken. Deze integratie van bomen en struiken in bijvoorbeeld de landbouw en veeteelt, noemen we agroforestry. Een systeem met kansen op allerlei vlakken!
 • Piek hooikoortsseizoen op komst; ondanks droogte komt gras tot bloei
  [released on: 26/05/2020]
  Deze week begint de piekperiode van het graspollenseizoen. Ruim twee miljoen Nederlanders met een graspollenallergie zullen ernstige hooikoortsklachten ondervinden. Door de droogte is een vroege piek mogelijk voorkomen. De droogte zal er echter niet voor zorgen dat de grassenpiek uitblijft. Ook in het droogste jaar tot nu toe, 1976, liep de graspollenconcentratie flink hoog op.
 • Natuurjournaal 26 mei 2020
  [released on: 26/05/2020]
  Knoopkruid en tegendraadse waterpieper.
 • Spaanse stierspin lift mee met olijfbomen
  [released on: 25/05/2020]
  De Spaanse stierspin staat op de Europese Habitatrichtlijn van beschermde soorten. Met enige regelmaat komt ze per ongeluk in ons land terecht met de import van olijfbomen. Bij een vondst ontstaat meestal consternatie, met discussie over de vermeende gevaarlijkheid en wat er wettelijk gezien met de spin moet gebeuren.
 • Nederlands natuurrecord in Vlijmens Ven
  [released on: 25/05/2020]
  Je ziet het al wanneer je langs de natuurgebieden Vlijmens Ven en Vughtse Gement rijdt. Waar aan de zuidkant van Den Bosch de flats uit de grond schieten, ontwikkelt de natuur zich aan de andere kant van de Spoordijk minstens zo snel. Dit gebied heeft nu hét Nederlands record van de meest soortenrijke opname. In één vak van drie bij drie meter vond men 88 plantensoorten. Het vorige record was 76.
 • Gaat de nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie de bestuivende insecten redden?
  [released on: 25/05/2020]
  De Vlinderstichting en de Europese koepelorganisatie Butterfly Conservation Europe (BCE) zijn voorzichtig hoopvol over de toezeggingen in de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 die vorige week is gepubliceerd. Snelle implementatie door de EU-lidstaten kan een herstel van de Europese bestuivende insecten, waaronder onze dag- en nachtvlinders, een flinke stimulans geven.
 • Natuurjournaal 25 mei 2020
  [released on: 25/05/2020]
  Jonge mollen en groenlingen verlaten hun nesten.
 • Aanplant van wilde bomen verhoogt biodiversiteit
  [released on: 24/05/2020]
  Op dit moment is er een groot draagvlak voor de aanplant van bomen. Meer bomen is gunstig voor de CO2-huishouding, voor het vangen van fijnstof en biedt nieuwe mogelijkheden voor een gevarieerd landschap met meer biodiversiteit. De vragen die zich daarbij aandienen zijn: welke bomen komen in aanmerking en waar gaan we ze aanplanten?
 • Grazers brengen het landschap tot leven
  [released on: 24/05/2020]
  Slaat de koe haar tong om die veel te scherp smakende kraailook of om die lekkere graspol? In de wisselwerking tussen planten, planteneters en roofdieren zijn talloze overlevingsstrategieën ontstaan. Zo ontwikkelde kraailook anti-vraatstoffen en gras worteluitlopers. In de serie over natuurlijke begrazing dit keer: de invloed die grazers hebben op de rijkdom aan planten en dieren om hen heen.
 • Nature Today nu in de appstores beschikbaar
  [released on: 24/05/2020]
  Download de Nature Today-app in Google Play en de Apple Store en zie meer met Nature Today. Lees de natuurberichten. Ontdek de vogels, zoogdieren, planten, vlinders en libellen die je nu tegen kunt komen en wat je in de natuur kunt doen. Overal in Nederland: in natuurgebieden, op het platteland maar ook midden in de stad. Zo leer je jouw directe omgeving steeds beter kennen.
 • Reddingsoperatie rozenkransje
  [released on: 24/05/2020]
  In Nationaal Park Hollandse Duinen is Dunea een opmerkelijk project gestart om een bijzonder plantje te redden: het rozenkransje. Nog niet eerder begaf een drinkwaterleverancier en natuurbeheerder zich op het vlak van matchmaking.
 • Natuurjournaal 24 mei 2020
  [released on: 24/05/2020]
  Jongen kleine bonte specht vliegen uit en zilveren manen.
 • Help de schildpad op de Internationale Dag van de Schildpad: 10 dingen die jij kunt doen
  [released on: 23/05/2020]
  Vandaag is het De Internationale Dag van de Schildpad! En wat is nu een betere manier om deze speciale dag te vieren dan door bij te dragen aan de bescherming van deze prachtige, maar kwetsbare dieren?
 • Oudste pissebed van Nederland gevonden
  [released on: 23/05/2020]
  In de steengroeve van Winterswijk is een fossiele pissebed ontdekt uit het Triastijdperk, tussen 247 en 242 miljoen jaar oud. Niet eerder werd in Nederland zo’n oud pissebeddenfossiel gevonden. Het blijkt ook om een nieuwe soort te gaan. De vondst is extra bijzonder omdat fossiele pissebedden uiterst zeldzaam zijn: wereldwijd waren er tot voor kort slechts negen soorten uit het Trias bekend.
 • Natuurjournaal 23 mei 2020
  [released on: 23/05/2020]
  Jonge pimpelmeesjes en koolmeesjes vliegen uit en vingerhoedskruid bloeit.
 • Minder toerisme, meer zeeschildpadden op Sint-Eustatius
  [released on: 22/05/2020]
  Het legseizoen voor schildpadden is op veel plekken wereldwijd weer begonnen. Zo ook in Caribisch Nederland, op Sint Eustatius. De rustige en lege stranden door de coronacrisis zijn ideaal voor leggende en opgroeiende schildpadden. Doordat er weinig verstoring is door kunstlicht van hotels, kunnen moederschildpadden makkelijker legplaatsen vinden en de kleintjes hun weg naar zee.
 • Pimpelmees legt weer eieren als tevoren
  [released on: 22/05/2020]
  De o zo bekende pimpelmees kreeg de laatste weken veel aandacht in de pers. Er waart namelijk een vreemde bacterie rond onder de ‘pimpels’. Maar dat is niet het enige mezennieuws. Nadat pimpelmezen jarenlang minder eieren legden, is deze mees de eilegdip te boven. Althans, in 2019, zo is te lezen in een lijvig verslag waarin de broedresultaten van 17.000 nestkasten zijn samengevat.
 • Natuurjournaal 22 mei 2020
  [released on: 22/05/2020]
  Veel hooibeestjes en azuurwaterjuffers.
 • Haal de natuur naar binnen met het Wildlife Film Festival
  [released on: 21/05/2020]
  We zijn deze periode allemaal veel vaker in en om ons eigen huis. Daardoor zijn de mogelijkheden om van de natuur te genieten beperkter dan normaal. Het team van het Wildlife Film Festival Rotterdam (WFFR) komt ons tegemoet. Zolang de coronacrisis duurt, biedt het jaarlijkse festival gratis natuurfilms aan via de speciale WFFR Online playlist.
 • Terugblik succesvol Jaar van de #Egel 2019
  [released on: 21/05/2020]
  Afgelopen jaar werd Nederlands prikkelbaarste zoogdier in de schijnwerpers gezet: de egel. Er werden massaal egelwaarnemingen doorgegeven en diverse nieuwe projecten gingen van start. Maar hoewel het jaar veel feestelijke gebeurtenissen kende, laten de conclusies van het afgelopen jaar ook een keerzijde zien: de zorgen om de achteruitgang van de egel zijn terecht.
 • 1,1 miljoen bomen erbij in Overijssel, voor elke inwoner één @ProvOverijssel #inhetbos
  [released on: 21/05/2020]
  Provincie Overijssel heeft een actieplan opgesteld om de komende jaren 1,1 miljoen extra bomen te kunnen planten. Voor elke inwoner één boom! Samen met Matthijs Nijboer, directeur Natuur & Milieu Overijssel (NMO), heeft gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie Overijssel op maandag 18 mei de starthandeling verricht voor het lanceren van het platform www.iedereeneenboom.nl.
 • Uitslag argusvlindertelweekend: ze zijn er nog
  [released on: 21/05/2020]
  De landelijke telling van argusvlinders in het weekend van 15 tot en met 17 mei 2020, heeft een stabiel laag aantal vlinders opgeleverd. De Vlinderstichting en Waarneming.nl organiseerden de telling voor de zevende keer. Tientallen mensen deden mee en telden op ruim tachtig locaties in totaal 71 argusvlinders.
 • Natuurjournaal 21 mei 2020
  [released on: 21/05/2020]
  Galigaan bloeit en korenwolf heeft jongen.
 • Maatregelen laten effect zien: glasaaltjes zwemmen door in Scheveningen
  [released on: 20/05/2020]
  De Europese aal (paling) verkeert nog steeds in kritieke toestand. Daarom werken waterbeheerders, natuurorganisaties, de visserijsector en vrijwilligers met gebundelde krachten aan herstel van de soort. Eén van de belangrijkste maatregelen, het oplossen van blokkades op de trekroute, lijkt in Scheveningen nu zijn vruchten verder af te werpen.
 • Oproep aan de minister: regie nodig bij bestrijding eikenprocessierups
  [released on: 20/05/2020]
  In de strijd tegen eikenprocessierups wordt gebruik gemaakt van bestrijdingsmethoden die erger zijn dan de kwaal. Beelden van spuitkanonnen, dode rupsen van onschadelijke vlinders en lijmbanden met dode vogels en vleermuizen doen veel stof op waaien. In Trouw stond vandaag dit opiniestuk waarin wordt aangedrongen op regie vanuit het ministerie.
 • Natuurjournaal 20 mei 2020
  [released on: 20/05/2020]
  Bont dikkopjes en zeehondjongen.
 • Nieuwe ontdekkingen over relaties tussen gastheerkoraal, krabben en kerstboomwormen
  [released on: 19/05/2020]
  Een reeks recente studies heeft meer licht geworpen op de belangrijke relaties tussen gastheerkoraal, krabben en kerstboomwormen. Het onderzoek werd verricht voor de kust van Sint Eustatius, Curaçao en Bonaire. Inzicht in de relaties tussen rifbewoners en hun gastheerkoraal is mogelijk van doorslaggevend belang voor het vormgeven van toekomstige maatregelen voor het behoud van koraalriffen.
 • Al na één jaar kamsalamanders in nieuw natuurgebied
  [released on: 19/05/2020]
  Oude Willem ligt in het hart van het Drents-Friese Wold en is recentelijk veranderd van landbouwgebied in natuurgebied. Er zijn onder meer nieuwe poelen gegraven, met de hoop dat de kamsalamander zich er zou vestigen. Bij een eerste controle van de fuiken was het gelijk raak en trof boswachter Widmar van de Meer al kamsalamanders aan in de poelen. "Onverwachts snel", aldus de boswachter.
 • Tips voor een vogeltuin van tuinman Martin Stuger
  [released on: 19/05/2020]
  Martin Stuger werkt al jaren als tuinman voor het tv-programma BinnensteBuiten. Bij iedere tuin make-over houdt hij rekening met vogels. De mooiste tuin is een vogeltuin. Dat zouden meer mensen moeten doen!
 • Natuurjournaal 19 mei 2020
  [released on: 19/05/2020]
  Eerste stapjes van das en fitis.
 • Nachtvlinders belangrijk als bestuivers in agrarisch gebied
  [released on: 18/05/2020]
  Als we het over bestuivers hebben, gaat het al snel over hommels en andere (wilde) bijen. Ook zweefvliegen, in iets mindere mate dagvlinders, en andere insecten zorgen voor bestuiving, maar nachtvlinders worden in dat rijtje niet vaak genoemd. Uit een studie in Engeland blijken nachtvlinders echter belangrijk voor de bestuiving van ‘wilde’ kruiden in een overigens agrarisch landschap.
 • Nu al natuurherstel na grote brand in Deurnese Peel
  [released on: 18/05/2020]
  “De brand is geblust, maar het brandt nog steeds”, zegt Tom Paternotte, gebieds-ecoloog van de Groote Peel, Deurnese en Mariapeel bij de provincie Noord-Brabant. Lieke Verhoeven is in de Peelvenen sinds dit jaar namens Staatsbosbeheer de boswachter. Samen vertellen ze over de grootste natuurbrand sinds jaren, die eind april woedde in de Deurnese Peel, op de grens van Brabant en Limburg.
 • Natuurjournaal 18 mei 2020
  [released on: 18/05/2020]
  Witte bloemen en zwaluwjongen.
 • Doe mee met de fotoactie kruidenrijk grasland!
  [released on: 17/05/2020]
  Vorig jaar zijn WWF, RVO, Wageningen University & Research en BoerenNatuur samen gestart met de ontwikkeling van de Kruidenrijk grasland-app, waarmee verschillende typen grasland in beeld worden gebracht. Dit voorjaar gaan we verder met de doorontwikkeling van deze app, waarvoor 4.000 nieuwe foto’s van graslanden op landbouwpercelen nodig zijn. Meehelpen kan door mee te doen aan de fotoactie.
 • De ecologische relevantie van Bruine schuimalg
  [released on: 17/05/2020]
  Ieder jaar komt schuimalg in het nieuws. Meestal omdat het sportduikers hun duikplezier bederft of omdat het spectaculaire beelden met grote hoeveelheden schuim op het strand oplevert. Nu voor het eerst door het zeer tragische ongeval bij Scheveningen, waarbij vijf surfers zijn verongelukt. Met dit bericht willen we informatie verschaffen over de alg en de ecologische relevantie van de algenbloei.
 • Plakstrips en folie ongewenst als bestrijding van de eikenprocessierups
  [released on: 17/05/2020]
  Op diverse plaatsen hebben mensen plastic folie en plakstrips om de stam van eiken aangebracht om daarmee de overlast van de eikenprocessierups tegen te gaan. Uit een inventarisatie bleek dat meer dan honderd verschillende insectensoorten op de plakstrips vast kwamen te zitten. Als de leider van de processie vast komt te zitten, raken de andere rupsen ook gestrest en komen extra brandharen vrij.
 • Stierenkuilen belangrijk voor de natuur
  [released on: 17/05/2020]
  We hebben ze pakweg duizend jaar moeten missen in ons landschap, maar door de terugkeer van grote wilde grazers komen ook de zogenaamde stierenkuilen van rund en wisent weer terug. ARK-tekenaar Jeroen Helmer bracht de sleutelrol van stierenkuilen in beeld. Het resultaat is voor iedereen gratis te downloaden.
 • Natuurjournaal 17 mei 2020
  [released on: 17/05/2020]
  Ratelaren en broedende vliegenvanger.
 • Natuurbeleid betwist: de legitimiteit van het Nederlandse natuurbeleid
  [released on: 16/05/2020]
  De afgelopen jaren is in politieke en maatschappelijke debatten de legitimiteit van het natuurbeleid regelmatig ter discussie gesteld. De onlangs verschenen essaybundel ‘Natuurbeleid betwist – visies op legitimiteit en natuurbeleid’ verschaft inzicht in de betekenis van legitimiteit, en hoe bestuurders, belanghebbenden en wetenschappers hiermee kunnen omgaan.
 • Rijke nieuwe groeiplaats van Bleek bosvogeltje in Zuid-Limburg ontdekt
  [released on: 16/05/2020]
  Begin mei ontdekte Frank Verhart in Zuid-Limburg een bijzondere orchidee. Hij vond het zeldzame Bleek bosvogeltje op een tot nog toe onbekende plek. De eerste planten zag hij vanaf de wegkant in een jong bosje. Het waren twee nog niet bloeiende exemplaren. Toen hij wat dieper in het bosje keek zag hij héél veel Bleke bosvogeltjes!
 • Natuurjournaal 16 mei 2020
  [released on: 16/05/2020]
  Bremrapen en vliegenvangers.
 • DNA-technieken brengen bodemleven Noordzee beter in kaart
  [released on: 15/05/2020]
  Door nieuwe DNA-technieken wordt het steeds eenvoudiger om de biodiversiteit van de bodem van de Noordzee te meten. Alleen verzamelen internationale onderzoekers deze gegevens op verschillende manieren, waardoor ze niet te vergelijken zijn. Wageningen University & Research leidt een project dat ervoor moet zorgen dat alle onderzoekers hun data op dezelfde manier verzamelen.