This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Natuurbericht.nl

RDF feed: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/rss
 • Floristen grazen voor tweede keer heel Ameland af
  [released on: 18/09/2018]
  Eind augustus is er een FLORON-kamp gehouden op Ameland, waar in één weekend 56 vierkante kilometers integraal geïnventariseerd werden op vaatplanten. Dit bericht biedt een inkijkje in een ‘werkplaats’ van een gegevens verzamelende organisatie, en geeft zo een beeld van hoe de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) met vereende krachten een groot aantal data verkrijgt.
 • Het regent weer rivierkreeften
  [released on: 18/09/2018]
  Voorbijgangers werden afgelopen weken weer verrast met een ‘juichende’ begroeting van een grote, roodgekleurde rivierkreeft op straat. Waar komen al die kreeften opeens vandaan?
 • Pilot kuddewaakhonden tegen roofdieren
  [released on: 17/09/2018]
  De wolf keert terug naar Nederland. Schapen in ons land zijn vaak onvoldoende beschermd tegen de wolf en andere roofdieren. Met een proefproject wordt de inzet van kuddewaakhonden onderzocht.
 • Zuiderbuur ontdekt voortplanting zeer zeldzaam kaasjeskruiddikkopje in Zeeuws-Vlaanderen
  [released on: 17/09/2018]
  Na de spectaculaire terugkeer van het kaasjeskruiddikkopje in Nederland in 2009 wordt de soort jaarlijks regelmatig gezien in Zuid-Limburg. Op diverse locaties daar is sprake van jaarlijkse voortplanting. Nu zijn, door een Belgische vlinderaar, ook in Zeeuws-Vlaanderen eitjes en rupsen van het kaasjeskruiddikkopje gevonden.
 • Steekmuggen veroorzaken grote uitbraak Westnijlkoorts in Zuid-Europa
  [released on: 17/09/2018]
  Het aantal mensen met Westnijlkoorts in Zuid-Europa is dit jaar ongebruikelijk vroeg opgelopen. Inmiddels zijn 948 humane infecties bekend en zijn al 90 mensen overleden. Recent werd het virus voor het eerst vastgesteld bij uilen in Duitsland. Het virus wordt overgebracht door de huissteekmug die ook veelvuldig in Nederland voorkomt maar in Nederland lijkt de kans op virusoverdracht niet zo groot.
 • Uitslag spinnentelling; kruisspin grote winnaar
  [released on: 16/09/2018]
  Vorig weekend vond de nationale huis- en tuinspinnentelling weer plaats. Ook dit jaar was de kruisspin overduidelijk de winnaar, al voor de zesde keer op rij. Ook hebben de grote trilspin en de gewone huispin het goed gedaan, deze kwamen dit jaar op plek twee en drie.
 • Otterpopulatie versterkt in de Gelderse Poort
  [released on: 16/09/2018]
  In natuurgebied de Gelderse Poort bij Nijmegen zijn twee otters bijgeplaatst om de genetische basis van de landelijke otterpopulatie te versterken. De afgelopen jaren is het leefgebied voor de otter in Gelderland verbeterd doordat water schoner is geworden en er bij bruggen en andere knelpunten maatregelen zijn genomen voor de veiligheid van otters bij wegen.
 • Zorgen warme zomers voor meer blauwalgen?
  [released on: 15/09/2018]
  Blauwalgen, wie kent ze niet? Elke zomer komen ze weer tevoorschijn in vijvers, plassen en meren, en zorgen ze voor waarschuwingen of zelfs een zwemverbod. Door het extreme weer leek de overlast dit jaar nog groter dan anders. Onderzoekers van het NIOO willen weten wat precies de invloed is van klimaatverandering, en of deze zomer misschien een waarschuwing is voor de toekomst.
 • Een nieuwe bladmineerder voor Nederland op Robinia
  [released on: 14/09/2018]
  Begin juli werden ten noorden van Eibergen (Gelderland) voor het eerst in Nederland sporen aangetroffen van de bladmineermot Parectopa robiniella. De sporen werden gevonden op bladeren van Robinia, vaak ook Acacia genoemd. Ondertussen zijn ook in de provincie Noord-Brabant sporen gevonden van deze nieuwe mineermot.
 • Dwergvleermuizen hebben de winter in de bol
  [released on: 13/09/2018]
  In een flat aan de Pomona in Wageningen is een potentieel winterverblijf van de gewone dwergvleermuis ontdekt. Dwergvleermuizen gebruiken deze plek nu om te zwermen: ze inspecteren het winterverblijf en tonen dit aan de jonge dieren.
 • Dramatisch jaar voor heivlinder
  [released on: 13/09/2018]
  Hoewel de vliegtijd van de heivlinder nog niet helemaal over is kunnen we al wel zeggen dat dit een rampjaar is voor deze vlinder. Het gaat al jarenlang niet goed en vorig jaar leek de soort haar dieptepunt te kennen, maar het hete en droge weer heeft geleid tot een verdere achteruitgang. 2018 is het slechtste heivlinderjaar sinds het meetnet vlinders in 1990 begon.
 • Jonge boommarters leggen het loodje
  [released on: 13/09/2018]
  Op de Veluwezoom wordt onder andere met cameravallen de voortplanting van boommarters onderzocht. In de periode juli-augustus komen de moeders samen met hun kroost naar de cameravallen om daar te snoepen van de aangeboden pindakaas. De droogte en hitte heeft er deze zomer voor gezorgd dat het grootste deel van de jonge boommarters het niet heeft gehaald.
 • Spectaculaire toename van diersoorten van oude bossen in Zuid-Holland
  [released on: 12/09/2018]
  Een aantal diersoorten van oudere bossen is de laatste decennia spectaculair toegenomen in Zuid-Holland, zoals de boomklever en de rosse vleermuis. De populaties van deze soorten zijn in die tijd ruim vier keer zo groot geworden. Meer ecologisch bosbeheer draagt eraan bij dat de soorten zich uitbreiden, evenals de uitbreiding en veroudering van recreatiebossen en grienden langs de rivieren.
 • Grote groepen ooievaars op trek
  [released on: 12/09/2018]
  Een grote groep ooievaars is een indrukwekkend gezicht. Nu zijn ze te zien: groepen ooievaars die een weiland afstruinen op zoek naar voedsel voor een grote reis.
 • Bedreigingen voor de zeldzame beekdonderpad in de Geul
  [released on: 12/09/2018]
  De beekdonderpad is een zeldzame vissoort waarvan de grootste populatie in het uiterste zuiden van Limburg in de Geul voorkomt. De soort is zeer gevoelig voor een slechte waterkwaliteit en van invasieve grondelsoorten wordt verwacht dat ze een grote bedreiging gaan vormen voor de beekdonderpad wanneer ze de Geul koloniseren. Hierover is deze week een artikel verschenen in het tijdschrift RAVON.
 • Waar blijven de gewenste waterdieren in Noord-Brabantse beken?
  [released on: 11/09/2018]
  In Noord-Brabant wordt in veel beken niet de gewenste beekmacrofauna aangetroffen. Om de oorzaken hiervan te achterhalen is onderzocht welke kenmerkende laaglandbeeksoorten in het gebied voorkomen en welke verdwenen of nooit aangetroffen zijn en is bekeken welke knelpunten er spelen. Een belangrijk knelpunt is vermesting, ook worden bovenlopen met een van nature beperkt verhang slecht gewaardeerd.
 • 85% minder eikenprocessierupsnesten door stimuleren biodiversiteit
  [released on: 11/09/2018]
  Het project Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups in de gemeente Westerveld, onder leiding van de Boermarke Wapserveen, is succesvol verlopen in 2018. Op de locatie waar natuurlijke bestrijders werden gestimuleerd werden in 64 bomen maar 28 nesten aangetroffen. Dat is 85% minder dan het aantal nesten op de controlelocatie.
 • Gemeente Leiden opent het eerste rivierdonderpaddenhotel
  [released on: 10/09/2018]
  Het eerste rivierdonderpaddenhotel van Nederland, waarschijnlijk zelfs van de wereld, is vanmiddag in Leiden feestelijk geopend door de Leidse wethouder Martine Leewis (Duurzaamheid, Mobiliteit, Beheer Openbare Ruimte). Het hotel dient als nieuwe huisvesting voor de bedreigde en beschermde rivierdonderpadden, zodat zij veilig zijn voor roofdieren.
 • Rotfruitschaal voor dag- en nachtvlinders
  [released on: 10/09/2018]
  Het is september en dat is de maand dat veel fruit rijp en overrijp wordt. Dat laatste is een heerlijke voedselbron voor vlinders. Rot fruit wordt druk bezocht door zowel dag- als nachtvlinders. Verzamel je rotte fruit op een schaal buiten in je tuin en je kunt ze prima bekijken.
 • Boletenrijkdom groter dan gedacht, blijkt uit nieuw standaardwerk over paddenstoelen
  [released on: 09/09/2018]
  In ons land is onlangs een nieuw standaardwerk verschenen: het zevende deel van de Flora Agaricina Neerlandica dat handelt over twee groepen (ordes) van paddenstoelengeslachten, de melkzwammen en de boleten. Vooral de indeling van de boleten is flink op de schop gegaan. Zo blijkt op basis van DNA-analyses dat sommige paddenstoelen die uiterlijk verwant lijken, helemaal niet verwant zijn.
 • Belang biodiversiteit voor boer groter dan gedacht
  [released on: 08/09/2018]
  In de reguliere landbouwpraktijk wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het uitgangsmateriaal, de bodemkwaliteit, bemesting, onkruidbestrijding en dergelijke. Opvallend weinig aandacht wordt besteed aan het belang van ecosysteemdiensten. Onderzoek van Thijs Fijen van Wageningen University & Research en collega’s laat nu het belang zien van wilde bestuivers bij regulier agrarisch beheer.
 • Tapuit verdwijnt als broedvogel uit Gelderland
  [released on: 07/09/2018]
  De tapuit heeft het in Nederland en de ons omringende landen moeilijk. Dit jaar is er zelfs geen enkel broedgeval op de Veluwe gevonden. Daarmee is deze vogel in Gelderland als broedvogel vermoedelijk uitgestorven.
 • Marker Wadden: verrassend rijk banket voor vogels & vissen
  [released on: 07/09/2018]
  Zaterdag 8 september wordt het eerste eiland van de Marker Wadden door Natuurmonumenten feestelijk geopend voor het publiek. Vanaf dat moment kan iedereen met eigen ogen gaan zien hoe rijk de natuur nu al geworden is in dit nieuwste stukje Nederland.
 • Vleermuizen twitteren er stiekem op los
  [released on: 07/09/2018]
  Nu de zomer aan haar einde komt en de schemer eerder invalt is het laat in de avond donker en stil op straat. Alhoewel… stil? Dat lijkt vaak maar zo. Terwijl u rond elf uur ’s avonds nog even de hond uitlaat, twitteren hitsige vleermuizen er boven uw hoofd op los: voor hen is de paartijd aangebroken.
 • Zeldzame tweede generatie grote vuurvlinders
  [released on: 06/09/2018]
  Het extreem warme weer van de afgelopen maanden heeft opmerkelijke effecten op de grote vuurvlinder, een bijzondere vlindersoort in Nederland. De Nederlandse ondersoort batava is een 'endemische ondersoort', dat betekent dat hij alleen in Nederland voorkomt. Dit jaar heeft de vlinder een tweede generatie, wat voor deze ondersoort uiterst zeldzaam is.
 • Niet alleen droge voeten, maar ook prachtig erfgoed
  [released on: 06/09/2018]
  Komend weekend vindt op 8 en 9 september de jaarlijkse Open Monumentendag plaats. Meer dan 4000 monumenten zijn dan gratis toegankelijk voor iedereen. Dit jaar is het thema ‘In Europa’. De strijd tegen en omgang met het water maakt ons als land uniek: als geen ander land kan Nederland zeggen dat het geheel door de mens is gemaakt. Dit leverde naast droge voeten ook prachtige stukjes erfgoed op.
 • Groene schoolpleinen zijn gezond en verlagen pestgedrag
  [released on: 06/09/2018]
  Op groene schoolpleinen komt minder pestgedrag voor en ze bevorderen de gezondheid van kinderen. Bovendien zijn groene schoolpleinen leerzaam, aantrekkelijk en avontuurlijk; ze zorgen voor biodiversiteit en leveren een bijdrage aan het klimaat- en watervriendelijk maken van de omgeving. Scholen in Noord-Brabant kunnen subsidie aanvragen om hun schoolplein te vergroenen.
 • Plaatselijk veel engerlingen ondanks droogte 2018
  [released on: 05/09/2018]
  Op diverse plekken worden momenteel veel engerlingen van zowel de rozenkevers als van de meikevers gezien. De droogte heeft blijkbaar geen invloed gehad op de larven en op de eitjes die in het voorjaar zijn afgezet.
 • Nieuwe impuls voor behoud Antilliaanse leguaan
  [released on: 05/09/2018]
  De invasieve groene leguaan heeft Sint Eustatius bereikt. Door concurrentie in leefgebied, voedsel en hybridisering bedreigt hij daar nu de ernstig bedreigde Antilliaanse leguaan. Een recente nieuwe financiële impuls biedt STENAPA en RAVON de mogelijkheid om nieuwe beschermingsacties te starten en daarmee de populatie nog beter te beschermen.
 • Het is weer tijd voor de nationale huis- en tuinspinnentelling!
  [released on: 04/09/2018]
  Komend weekend, 8 en 9 september, mag iedereen weer op zoek naar spinnen in zijn eigen tuin en huis. Het is alweer de zesde keer dat deze Nationale Spinnentelling wordt gehouden. Het seizoen is dit jaar vreemd verlopen met veel warmte en droogte en we zijn benieuwd hoe de spinnen daarop hebben gereageerd.
 • Wortels van planten die hun leefgebied uitbreiden geven hint over woekerpotentie
  [released on: 04/09/2018]
  De meeste planten die binnen een continent opschuiven naar een nieuw leefgebied, door bijvoorbeeld klimaatverandering, zullen de oorspronkelijke soorten niet gaan overwoekeren. Maar soorten met voor dat gebied nieuwe worteleigenschappen hebben wel woekerpotentie. NIOO-onderzoeker Rutger Wilschut promoveerde in Wageningen op zijn onderzoek aan zulke ‘areaaluitbreidende' planten.
 • Boomklever verovert heel Nederland
  [released on: 04/09/2018]
  Waar de meeste andere vogels stil zijn in deze tijd van het jaar, is de boomklever luidruchtig aanwezig. Ze bewaken hun territorium fanatiek. En dat is bijna overal tegenwoordig. Deze ooit schaarse bosvogel heeft langzaam maar zeker vrijwel heel Nederland veroverd. Zelfs midden in de stad vind je tegenwoordig boomklevers. Hoe kan dat?
 • Rood weeskind veel gezien
  [released on: 03/09/2018]
  Het rood weeskind is een zeer grote nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae). In 2018 is deze vlinder heel veel waargenomen. Hij komt best veel voor in Nederland, maar toch hebben de meeste mensen deze indrukwekkende vlinder nog nooit gezien.
 • Mezenonderzoek wijst op illegaal gebruik bestrijdingsmiddelen tegen buxusmot
  [released on: 02/09/2018]
  In pimpel- en koolmezen, verzameld in stedelijke gebieden waar buxusmotten worden bestreden, zijn maar liefst 14 verschillende pesticiden aangetroffen. Dat is de uitkomst van verkennend onderzoek door CLM Onderzoek en Advies, waaraan ook het NIOO-KNAW heeft meegewerkt. Geen van de middelen is voor particulieren toegelaten; dit wijst op mogelijk illegaal gebruik.
 • Beleef het bronstspektakel in Brabant
  [released on: 02/09/2018]
  Eind september kunnen bezoekers op zoek naar bronstige edelherten in Het Groene Woud. Brabants Landschap, ARK Natuurontwikkeling en SPPiLL organiseren in de herfst weer bronstexcursies naar deze koningen van het woud. De excursies beginnen twee weken later dan afgelopen jaar, omdat toen bleek dat de indrukwekkende paartijd in het edelhertengebied later op gang kwam dan gedacht.
 • 1400 nieuwe soorten in jubilerend tijdschrift
  [released on: 01/09/2018]
  Op 1 augustus verscheen het 50ste nummer van Nederlandse Faunistische Mededelingen. Dit tijdschrift is gewijd aan insecten en andere kleine beestjes. In deze aflevering worden 11 nieuwe soorten voor Nederland gemeld, twee cicaden, een mosdiertje en acht vliegen. In de afgelopen 40 jaar zijn ruim 1400 nieuwe soorten voor Nederland vastgelegd, maar liefst 6% van de Nederlandse fauna.
 • Maasheggengebied erkend als ‘UNESCO biosfeergebied’
  [released on: 31/08/2018]
  Het Maasheggengebied in de Noordelijke Maasvallei krijgt een speciale erkenning. UNESCO wees de Brabantse Maasheggen namelijk aan als 'biosfeergebied'. Biosfeergebieden zijn gebieden met een speciale status waar mens en natuur samenkomen. De Maasheggen is het enige biosfeergebied van Nederland. Het is een veilige thuishaven voor planten en dieren en belangrijk in tijden van klimaatverandering.
 • Kosten en baten bijvriendelijk beheer
  [released on: 31/08/2018]
  Steeds meer beheerders van gemeentelijk groen zijn geïnteresseerd in bijvriendelijk beheer. Maar wat kost dat nu eigenlijk en wat levert het op ten opzichte van bijvoorbeeld traditioneel gazonbeheer? Groene Cirkel Bijenlandschap heeft dit overzichtelijk op een rij gezet in een nieuwe brochure. Wat blijkt: bloemrijk gras hoeft helemaal niet duur te zijn en is vaak zelfs goedkoper!
 • Leren uit de ondergrond om rivieren weer te laten slingeren
  [released on: 31/08/2018]
  Steeds meer rivieren en beken in Nederland worden weer slingerend gemaakt. Het vereist meer kennis over hoe riviersystemen functioneren als ze weer de vrije loop krijgen. Hoe en waar ontstaan bijvoorbeeld rivierbochten als je de oeverbescherming verwijdert? De ondergrond is als een geschiedenisboek. Ze kan inzicht geven in hoe rivieren vroeger functioneerden en hoe ze dat mogelijk weer gaan doen.
 • Stekeligheden genoeg: tijd voor oprichting Egelwerkgroep Nederland
  [released on: 30/08/2018]
  Een bekende verschijning in voor- en achtertuin: de egel. Maar hoe gaat het nu eigenlijk met deze kleine stekelbol in Nederland? Hoe gaan egels om met de verstening van tuinen? Hoe zorgen we ervoor dat minder egels worden overreden? Hoe help je de egel vooruit? Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden is de ‘Egelwerkgroep Nederland’ opgericht.
 • Maatregelen tegen verdroging Bossche Broek
  [released on: 30/08/2018]
  Met de natuur in het Bossche Broek gaat het niet zo goed. Het Bossche Broek verdroogt waardoor de bijzondere flora en fauna in dit gebied dreigen te verdwijnen. Om dit te voorkomen en om de kwaliteit en de diversiteit te behouden en te verbeteren, voert Staatsbosbeheer in opdracht van de Provincie Noord-Brabant werkzaamheden uit. Dit vindt plaats van half september tot eind december 2018.
 • Scheefbloemwitje in een nectarkroeg!
  [released on: 29/08/2018]
  Op het Kootwijkerzand zijn nectarkroegen gemaakt voor de heivlinder, kommavlinder en vooral de uiterst zeldzame kleine heivlinder. Deze soorten blijken regelmatige bezoekers: vooral blauwe knoop en vlinderstruik bezoeken de vlinders vaak om te drinken. Op 28 augustus was er wel een heel verrassende gast in een van de kroegen: een scheefbloemwitje.
 • Wat is het effect van de droge, hete zomer op reptielen en amfibieën?
  [released on: 29/08/2018]
  De effecten van de hete, droge zomer voor reptielen en amfibieën zijn pas op langere termijn zichtbaar. Verschillende soorten zullen de afgelopen zomer heel goed of juist moeilijk zijn doorgekomen. Factoren als broeihooptemperatuur, schade aan struikheide, het mooie voorjaar, uitdrogend voortplantingswater en op langere termijn opgedroogd leefgebied van predatoren spelen allemaal een rol.
 • De zwartkop, de bessenplukker
  [released on: 28/08/2018]
  Einde zomer en het is stil in de achtertuin. Het lijkt alsof er niet zoveel gebeurt. Maar wie oplet ziet de zwartkop: hij eet zijn buik rond met bessen. In september vertrekken de meeste zwartkoppen naar het zuiden. Om voldoende energie te hebben voor deze lange reis, moeten ze nu flink 'opvetten'.
 • Groot herstelinfuus voor Tengere distel op Wierdijk
  [released on: 28/08/2018]
  De Tengere distel is een stekelige zeldzaamheid. De kans is groot dat u hem nog nooit hebt gezien. U kunt hem vinden op de Wierdijk, nabij het dorpje Hippolytushoef in de kop van Noord-Holland. FLORON, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Staatsbosbeheer werken samen aan het herstel van deze soort.
 • Pioniers profiteren van droogte langs rivieren
  [released on: 27/08/2018]
  Door de lage waterstanden in de grote rivieren vallen op veel plekken oevers droog. Droogvallende oevers van plassen vormen de ideale groeiplaats van veel bijzondere pionierplanten. De buien van afgelopen week zorgen ervoor dat deze nu weer massaal kiemen.
 • Extra vlindergeneraties door warme zomer
  [released on: 27/08/2018]
  Dankzij het warme weer afgelopen zomermaanden, lijken veel vlinders extra generaties te hebben deze nazomer. Zo zijn er aanwijzingen voor tweede generaties van onder andere kleine ijsvogelvlinder, heideblauwtje, groot dikkopje, veenhooibeestje en grote vuurvlinder. Zoals de laatste jaren al gebruikelijk was, heeft het landkaartje momenteel een grote (extra) derde generatie.
 • Gehoornde slijmvis meest opvallende winterslachtoffer afgelopen winter
  [released on: 26/08/2018]
  Herinnert u zich nog de afgelopen koude winter, met ijspret tot begin maart? Toen troffen we als gevolg van de lage zeewatertemperaturen grote aantallen dode Fluwelen zwemkrabben aan in de Oosterschelde. Nu, midden in de zomer, kunnen we echter vaststellen dat de Gehoornde slijmvis een veel groter slachtoffer is geworden van het langdurig koude zeewater in de winter van 2017-2018.
 • Poep blijkt essentieel bij speurtocht naar wolf op Veluwe
  [released on: 24/08/2018]
  Vanmorgen maakten BIJ12 en WENR bekend dat er twee nieuwe wolven zijn geïdentificeerd door DNA-onderzoek. Na diverse zichtwaarnemingen op het noordelijke deel van de Veluwe is de laatste maanden intensief veldonderzoek gedaan naar de aanwezigheid van een wolf. Vrijwilligers van Wolven in Nederland hielden kilometers aan zandpaden in de gaten op kenmerkende aanwijzingen: wolvenkeutels.
 • Gelderland: denk bij slopen aan de aanwezigheid van dieren!
  [released on: 24/08/2018]
  Het slopen van gebouwen kan schade veroorzaken voor beschermde soorten vleermuizen, gierzwaluwen, mussen, uilen en steenmarters. Omdat er in de praktijk nogal eens iets mis gaat, brengen de Provincie Gelderland en de omgevingsdienst Rivierenland nu een folder uit om gemeenten en initiatiefnemers te informeren.
 • Opnieuw nieuwe mineermotten op smalbladige wilgen in Nederland en België
  [released on: 23/08/2018]
  Er twee mineerders van smalbladige wilgen ontdekt, die nog niet eerder in Nederland en België waren aangetroffen. Het gaat om de slakkenspoormotten Phyllocnistis valentinensis en een mysteriesoort. Vorig werden jaar grote aantallen van de smalle wilgenmineermot voor het eerst in Nederland gevonden; deze soort is nu ook voor het eerst in België aangetroffen.
 • Warme sneeuwbal als overwinteringstactiek
  [released on: 23/08/2018]
  Afgelopen weken is in het toonaangevende tijdschrift Nature gepubliceerd dat de Ussurische buisneusvleermuis op een wel erg bijzonder manier overwintert, namelijk opgerold als balletje in de sneeuw. Een welkom cool nieuwtje in deze bijzonder warme zomer.
 • Met waarden van groen en blauw om de tekentafel
  [released on: 23/08/2018]
  Hoe overtuig je stedenbouwkundigen en beleidsmakers ervan dat er bij stedelijke ontwikkeling meer aandacht moet komen voor groen en blauw? Dit kan door de maatschappelijke baten van dit natuurlijk kapitaal te presenteren in de te ontwikkelen ruimte. Het Natuurlijk Kapitaal model maakt dit mogelijk.
 • Jongeren vinden twee nieuwe bodemdieren voor Nederland in het Savelsbos
  [released on: 22/08/2018]
  Tijdens een excursie van de JNM – Jongeren in de Natuur werden in één dag twee nieuwe soorten bodemdieren voor Nederland ontdekt: een miljoenpoot en een springstaart. De excursie ging over bodemdieren; uit de resultaten blijkt dat in het Savelsbos nog veel te ontdekken valt.
 • Smient op de Rode én de Blauwe Lijst
  [released on: 21/08/2018]
  Broedende smienten staan nu op de nieuwe Rode Lijst. Dat is echter niet eens zulk slecht nieuws, want voorheen broedden ze hier niet en nu wél. Overwinterende smienten gaan daarentegen in aantal achteruit en moeten we extra in de gaten houden, omdat ze op de Blauwe Lijst staan. Wat is dat nou weer?
 • Scheefbloemwitje zet opmars voort
  [released on: 20/08/2018]
  Het scheefbloemwitje is in 2015 voor het eerst in Nederland gezien, en sindsdien is de soort met een enorme opmars bezig. Per generatie, en er zijn vier tot vijf generaties per jaar, kan de soort zeker een kilometer of 50 uitbreiden. Inmiddels zijn er ook uit de provincies Drenthe en Groningen bevestigde meldingen.
 • Dood hout moet!
  [released on: 20/08/2018]
  Het aantal soorten doodhoutkevers in Nederland lijkt toe te nemen. De afgelopen jaren zijn er veel soorten als nieuw voor Nederland gepubliceerd. Helaas is er de laatste jaren een kentering te bespeuren. Onder andere door de toegenomen vraag naar hout voor energieopwekking wordt er meer dood hout uit de bossen verwijderd. Dat schaadt de biodiversiteit van de Nederlandse bossen.
 • Wisenten wennen aan recreanten
  [released on: 19/08/2018]
  De Universiteit Utrecht heeft in opdracht van ARK Natuurontwikkeling onderzoek gedaan naar de reacties van wisenten op verschillende soorten recreanten. Daaruit blijkt dat wisenten en bezoekers goed samengaan, mits de dieren de tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe leefgebied, en bezoekers zich houden aan de richtlijn om op 50 meter afstand tot de dieren te blijven.
 • Watervleermuizen zwermen ook tijdens de warmste nacht ooit
  [released on: 17/08/2018]
  Vorige week, op de warmste nacht ooit gemeten in Nederland, gingen enkele leden van de vleermuiswerkgroep Wageningen extreem vroeg op pad om verblijfplaatsen op de Grebbeberg te zoeken. Veel mensen worden lamlendig van dit warme weer, maar dat gold niet voor de vleermuizen: er waren opvallend veel vleermuizen te horen. De onderzoekers vonden de eerste verblijfplaatsen van zwermende dieren al snel.
 • Vrouwtje steppekiekendief van 2017 keert terug; nu in een gemengd 'huwelijk'
  [released on: 16/08/2018]
  In 2017 werden we verrast door de aanwezigheid van een paartje broedende steppekiekendieven: het eerste officieel vastgestelde broedpaar in Nederland. Natuurlijk vroeg iedereen zich af of het succesvolle paar in 2018 terug zou komen. En opnieuw werden we verrast: het vrouwtje keerde in mei 2018 terug naar dezelfde akker in de provincie Groningen. Nu gepaard met een mannetje grauwe kiekendief!
 • Buxusmot nu bijna in heel Nederland
  [released on: 16/08/2018]
  Terwijl de nazomergeneratie nog niet eens op haar piek is, zien we toch alweer een forse uitbreiding van de buxusmot. Deze invasieve exoot, die pas iets meer dan tien jaar in Europa is, wordt dit jaar ook steeds meer in Noord-Nederland gezien. Het duurt niet lang meer of heel Nederland is gekoloniseerd.
 • Agrarisch natuurbeheer blijkt effectief voor zeldzame Limburgse amfibieën
  [released on: 15/08/2018]
  Met hulp van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) voeren agrariërs en particulieren maatregelen uit ter bevordering van de leefgebieden van een aantal zeldzame Limburgse amfibieën. In Zuid-Limburg levert dit al mooie resultaten op. In Cadier en Keer koloniseerden geelbuikvuurpadden een nieuwe poel; op andere plekken verschenen vroedmeesterpadlarven in poelen met een stapelmuurtje.
 • Grootschalig voedselbos in Schijndel in ontwikkeling
  [released on: 15/08/2018]
  Het voedselbos is een nieuw fenomeen in Nederland. Het aantal voedselbossen groter dan vijf hectare is op één hand te tellen. In Schijndel ontstaat de komende jaren het grootste productievoedselbos van Nederland. Het moet een voedselproducerend systeem worden, gericht op het economisch haalbaar telen van voedsel in een (natuurlijk) bossysteem.
 • Beheermaatregelen Kruipend moerasscherm in Brabant lijken succesvol, maar het blijft maatwerk
  [released on: 14/08/2018]
  Kruipend moerasscherm is een bedreigde soort in Europa. Ook in Nederland komt de soort beperkt voor met onder andere enkele vrij recent ontdekte groeiplaatsen in Noord-Brabant. Gericht maatwerkbeheer om deze soort te behouden is tot nu toe een uitdaging gebleken. FLORON en Brabantse terreinbeheerders onderzoeken nu welke maatregelen het beste werken. De eerste resultaten stemmen positief.
 • Vroege wegtrekkers sluipen het land uit
  [released on: 14/08/2018]
  De vogeltrek is in Nederland al begonnen. Hij is weliswaar nog lang niet op z’n hoogtepunt, maar enkele vroege wegtrekkers zijn al op weg naar het zuiden of zelfs al in Afrika gearriveerd. Ongemerkt zijn ze ineens verdwenen. Dag koekoek, dag fitis, dag spotvogel, dag gierzwaluw. De vroege wegtrekkers sluipen het land uit.
 • Klimaatbestendig beheer voor de heidefauna
  [released on: 13/08/2018]
  Deze zomer benadrukt het nog eens: klimaatverandering vergt aanpassingen, ook in het natuurbeheer. De omgang met droogte, maar ook extreme neerslag vragen aandacht. Voor de dieren op de heide is maatwerk vereist om te voorkomen dat populaties verdwijnen. Het gentiaanblauwtje is daarbij een van de meest bedreigde soorten. Een recent verschenen brochure helpt vrijwilligers en beheerders op weg.
 • Zomers mysterie met winterse zeenaaktslak
  [released on: 12/08/2018]
  Tijdens de warmste dagen van deze record zomer zijn er hele jonge Rosse sterslakken in de Oosterschelde aangetroffen. Dat is opmerkelijk omdat deze soort hoofdzakelijk in winter en voorjaar wordt gezien, en er bij Stichting ANEMOON nooit waarnemingen van oktober binnenkomen. De aanwezigheid van deze jonge dieren in de zomer vormt al langer een klein mysterie waar nog geen verklaring voor is.
 • Van Gogh Nationaal Park in oprichting
  [released on: 12/08/2018]
  Bij de verkiezing ‘Het mooiste natuurgebied van Nederland’ greep Van Gogh Nationaal Park net naast de titel. De ambities van de organisaties achter het park zijn echter hoog, daarom gaan zij door met de realisatie van de plannen. Commissaris van de Koning Wim van de Donk lanceerde symbolisch het Nationaal Park in oprichting en gaf het startsein voor de organisatie van de Landschapstriënnale 2020.
 • Verzamelen van essen die mogelijk resistent zijn tegen essentaksterfte in volle gang
  [released on: 12/08/2018]
  In het afgelopen jaar zijn na meldingen via Essentaksterfte.nu 155 essen verzameld die mogelijk resistent zijn tegen essentaksterfte. Dit heeft inmiddels 1500 nieuwe boompjes opgeleverd voor onderzoek. Volgende week worden de eerste bomen getoetst op hun resistentie tegen de schimmel. Om minimaal 200 gezonde essen te verzamelen roepen we het publiek op om de mate van aantasting te blijven melden.
 • Soortbescherming in Gelderland: van schade beperken naar bevorderen biodiversiteit
  [released on: 11/08/2018]
  Het gaat niet goed met gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. En ook andere soorten hebben het zwaar. In Gelderland lijkt een nieuwe aanpak voor soortbescherming veelbelovend. Niet het tegengaan van schade staat hierin centraal, maar het verbeteren van leefgebieden. Bijvoorbeeld door nestkasten te plaatsen en het voedselaanbod te vergroten. Apeldoorn, Lochem en Nijmegen doen een pilot.
 • Atlas-kaarten geven inzicht bij Stadsvisie Ede
  [released on: 10/08/2018]
  De op komst zijnde Omgevingswet verplicht elke gemeente in Nederland een Omgevingsvisie op te stellen. De gemeente Ede wilde geen papieren rapport met mooie plannen, maar een online product. Dit resulteerde in de online Stadsvisie Ede, waarin Atlas-kaarten zijn gebruikt om meer inzicht te geven in de regionale situatie. Projectleider Dave Alberts vertelt over de samenwerking met de Atlas.
 • Weidesprinkhaan ontdekt bij Lonnekerberg
  [released on: 10/08/2018]
  Op 1 augustus werd een mannetje van de weidesprinkhaan in natuurterrein Lonnekerberg waargenomen. De laatste waarneming van deze zeer zeldzame sprinkhaan dateert van 26 jaar geleden bij Denekamp. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of er sprake is van een populatie, of dat het een zwerver uit een van de Duitse populaties betreft.
 • Wat voor #muizen en #spitsmuizen eten onze Utrechtse #kerkuilen?
  [released on: 09/08/2018]
  Op heel veel plekken in Nederland worden braakballen van kerkuilen verzameld om te achterhalen wat voor kleine zoogdiersoorten er in die verschillende gebieden gegeten worden. In Utrecht worden vanaf september maandelijkse pluisavonden georganiseerd. Welke (spits)muizen zullen gevonden worden in de Utrechtse braakballen?
 • Zeer zeldzame libellen aangetroffen in het Kuinderbos
  [released on: 09/08/2018]
  Het afgelopen jaar zijn in het Kuinderbos in de Noordoostpolder veel bijzondere libellen gevonden. Zo werden bij één poel vijf soorten witsnuitlibellen gezien, waaronder de zeer zeldzame sierlijke witsnuitlibel en de oostelijke witsnuitlibel. Deze laatste is op de enige andere plek in Nederland waar hij voorkwam al enige jaren niet meer aangetroffen.
 • Voor 40 procent plantensoorten wordt Nederland te warm
  [released on: 09/08/2018]
  Elke plantensoort heeft zijn eigen voorkeur voor de gemiddelde jaartemperatuur. Nu al is Nederland eigenlijk te warm voor zo’n 100 plantensoorten. Bij een verdere temperatuurstijging van drie graden zou Nederland voor bijna 500 plantensoorten te warm worden. Dit is 40 procent van alle soorten. Hieronder zijn 180 Rode Lijstsoorten. Nederland wordt echter ook geschikt voor 1000 zuidelijke soorten.
 • Eikenprocessierupsen zijn nooit weggeweest uit Nederland
  [released on: 08/08/2018]
  De eikenprocessierups is niet pas in 1989 in Nederland voor het eerst aangetroffen. Ze waren al voor 1900 op sommige plaatsen in grote aantallen aanwezig in Zuid-Nederland. Toen zijn al wegen afgesloten vanwege de overlast die de rupsen voor de omgeving konden opleveren. Redenen voor de recente toename zijn de aanplant van eiken, afname van natuurlijke vijanden en klimaatverandering.
 • Bittervoorn profiteert van verbeterde waterkwaliteit
  [released on: 08/08/2018]
  Door het verbeteren van de waterkwaliteit, het herstel van leefgebieden en de aanleg van vismigratievoorzieningen gaat het beter met veel vissoorten. Een bijzonder voorbeeld hiervan is de bittervoorn. Deze Europees beschermde kleine karperachtige neemt in heel Nederland toe, zo laten gegevens van het Meetprogramma Zoetwatervissen zien.
 • Brabant creëert kansen voor kwetsbare ‘natte’ natuur
  [released on: 07/08/2018]
  Natte Natuurparels zijn door de provincie aangewezen gebieden met bijzondere natuurwaarden. Het doel is om deze kwetsbare ‘natte’ natuur te behouden en te herstellen. Dankzij het project krijgen flora en fauna in Ossendrecht een betere ontwikkelingskans en ondervinden agrariërs minder wateroverlast bij veel neerslag. In Breda zorgt een verbinding van gebieden voor natuurlijke waterzuivering.
 • Zwarte ooievaar duikt overal op in augustus
  [released on: 07/08/2018]
  De zwarte ooievaar is een zeldzame en prachtige vogel, die al jaren kandidaat is een nieuwe broedvogel te worden in Nederland. Wie de zwarte parel wil zien moet in augustus toeslaan. Dan trekt hij door Nederland en kan hij overal opduiken, zelfs op de meest onverwachte plekken.
 • Weinig vlinders in tuinvlinderteltiendaagse
  [released on: 06/08/2018]
  In de tiende editie van de tuinvlindertelling zijn gemiddeld acht vlinders per telling doorgegeven. Dat is de helft van het gemiddelde van de afgelopen jaren. Ook het aantal soorten dat is gemeld ligt met 3,5 per telling duidelijk lager. Het langdurige warme en droge weer is de belangrijkste oorzaak.
 • Het hete vlinderjaar 2018
  [released on: 06/08/2018]
  De hitte, de droogte, het is niet uit de media weg te slaan. Het is dan ook uitzonderlijk wat we dit jaar meemaken. Ook de vlinders reageren op de omstandigheden en dat maakt 2018 tot nu toe tot een zeer bijzonder vlinderjaar. Of het uiteindelijk ook een goed of een slecht jaar voor vlinders wordt, moet nog blijken.
 • Kraansvlak draagt bij aan behoud wisent in Europa
  [released on: 05/08/2018]
  Dit jaar zijn vier wisentkalfjes geboren in duingebied Kraansvlak, onderdeel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De kudde bestaat nu uit 26 wisenten. In totaal zijn er in het wisentproject van PWN en ARK Natuurontwikkeling de afgelopen tien jaar 33 kalfjes geboren. De kudde in het Kraansvlak levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan de toename van deze nog altijd bedreigde diersoort.
 • Jong grut doet het goed in het groen
  [released on: 04/08/2018]
  In het Brabantse natuurgebied Het Groene Woud zijn dit jaar al drie edelhertkalfjes geboren. Bijna anderhalf jaar na uitzet in De Scheeken bij Best, bestaat de groep uit 21 edelherten. De dieren doen het goed in het gebied en vervullen hun rol met verve. Ze zorgen voor meer leven in het landschap met hun specifieke gedrag en graasgewoonten.
 • Bosmuis, gewone pad en... de ‘dark room’
  [released on: 03/08/2018]
  Amfibievoorzieningen bestaande uit passages (tunnels) en geleidingsschermen zorgen op veel plaatsen in Nederland voor de veilige oversteek van kikkers, padden en salamanders tussen hun overwinteringsplaatsen en de voortplantingswateren. Bij deze voorzieningen vindt een stuwing van dieren plaats en predatoren zouden daar eenvoudig op in kunnen spelen… in theorie althans.
 • #Vleermuizen in het daglicht
  [released on: 03/08/2018]
  De droogte houdt aan. Mens en dier proberen zich zo goed mogelijk aan te passen aan de zomerse temperaturen. Ook vleermuizen kunnen soms ander gedrag vertonen dan gebruikelijk. Wanneer het in hun verblijfplaats echt te warm wordt, zijn vleermuizen soms zelfs genoodzaakt om overdag naar buiten te vliegen. En op zo’n tijdstip liggen weer andere predatoren op de loer.
 • Het Familievarken
  [released on: 02/08/2018]
  Innovators Frank Wind en Tjacko Sijpkens stelden zichzelf de vraag: kunnen wij varkens een prettig leven bieden in een varkensstal? Want ook varkens ervaren stress. Dat is niet fijn en ongezond! Samen met varkensboeren, wetenschappers, technologen, architecten en bouwers bedachten ze hoe ze een omgeving zonder stress kunnen maken en welke dingen ervoor kunnen zorgen dat varkens gelukkig zijn.
 • Kleine tanglibel nu echt in Nederland?
  [released on: 02/08/2018]
  De kleine tanglibel is de afgelopen decennia al een aantal keren opgedoken in Nederland, maar lijkt nu echt een populatie te hebben. In Limburg zijn wel acht tegelijk gezien, met dit hoge aantal lijkt er sprake te zijn van echte vestiging. Hoe duurzaam deze is zal de komende jaren blijken.
 • Deltaplan Biodiversiteitsherstel: van droombeeld naar actie
  [released on: 01/08/2018]
  Eind augustus maakt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar visie op landbouw en natuur in Nederland bekend. Een belangrijk moment voor het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, waar natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven sinds eind vorig jaar aan werken.
 • Nieuwe populatie gladde slang ontdekt op Zuid-Veluwe; het gevolg van een ecoduct?
  [released on: 01/08/2018]
  De landelijk bedreigde gladde slang is moeilijk waar te nemen en inventarisatie vereist ervaring en specifieke weersomstandigheden. De soort heeft in Nederland een zwaartepunt qua verspreiding op de Veluwse heideterreinen. Hoewel de verspreiding redelijk goed in kaart is gebracht, worden er sporadisch nog leuke ontdekkingen gedaan. In 2017 was dit het geval op de Doorwerthsche Heide in Gelderland.
 • Weersomstandigheden ideaal voor hooikoortsplant Alsemambrosia
  [released on: 01/08/2018]
  De uitheemse hooikoortsplant Alsemambrosia groeit het snelst bij temperaturen rond de 31 graden Celsius. Zijn opmars in Nederland lijkt zich de laatste jaren te stabiliseren, maar tot en met begin juli werden dit jaar al meer waarnemingen doorgegeven dan in voorgaande jaren. Om te zien of de populatie inderdaad stabiliseert roepen we iedereen op ambrosia door te geven en de planten te verwijderen.
 • Nieuw #wolventerritorium naast Nederlandse grens
  [released on: 31/07/2018]
  Gisteren is er nieuws naar buiten gekomen dat op 20 kilometer van de Nederlandse grens, in de buurt van het Duitse Meppen, 6 wolvenwelpen zijn geboren. Op het moment dat er welpen worden geboren, is er sprake van een gevestigde wolvenroedel. In heel Nedersaksen, de Duitse Bondsstaat welke grenst aan Noord-Nederland, leven nu 16 roedels en 4 paartjes (nog zonder jongen).
 • Tuinvlinderteltiendaagse in volle gang
  [released on: 31/07/2018]
  Vanaf afgelopen vrijdag worden overal in Nederland de vlinders in tuinen geteld. De extreme weersomstandigheden van de afgelopen maanden hebben gezorgd voor een andere tuinvlinderbevolking dan in de voorgaande jaren. De koolwitjes voeren de lijst aan en de winnaar van de laatste edities, de atalanta, staat in de voorlopige stand pas op plek 4.
 • Soepschildpad delft eigen zeemansgraf door invasie van vreemd zeegras
  [released on: 30/07/2018]
  Een zeegrassoort uit de Rode Zee overwoekert de inheemse zeegrassoorten in het Caribisch gebied waarvan de groene zeeschildpad leeft. De iconische ‘soepschildpadden’ zien hun graasgebieden afnemen, want in het vreemde zeegras hebben zij weinig trek. De grote onderwatergrazers lijken met hun eetgedrag hun eigen zeemansgraf te delven.
 • Landplanten verdorren, waterplanten floreren en vissen zoeken een veilig heenkomen
  [released on: 29/07/2018]
  De extreme droogte van de afgelopen weken heeft grote invloed op diverse plantengemeenschappen. Daar waar landplanten het veelal moeilijk hebben met de aanhoudende droogte, onttrekken water- en oeverplanten zich deels aan de malaise en verkeren op verschillende locaties momenteel in de bloei van hun leven!
 • Grasland in Nederland tot 37% minder groen dan normaal door droogte
  [released on: 28/07/2018]
  Satellietbeelden uit de Groenmonitor van Wageningen Environmental Research laten zien dat het grasland in Nederland op dit moment 17% minder groen is dan normaal. De regionale verschillen zijn echter groot. In Groningen, Friesland en het Groene Hart valt het nog wel mee. Maar in Oost-Overijssel, Gelderland, Zeeland, delen van Brabant en Limburg en de kuststrook is het gras tot 37% minder groen.
 • Behouden stuifzanden wordt steeds moeilijker door vermesting Veluwe
  [released on: 27/07/2018]
  Hoe houden we de stuifzanden op de Veluwe, met hun karakteristieke flora en fauna, ook op lange termijn in stand? Die vraag hield wetenschappers en beheerders bezig op de Kennisdag Stuifzanden, die de provincie Gelderland op 20 juni organiseerde. Er zijn veel problemen, van de recreatiedruk tot de vermesting, en van het opraken van verstuifbaar zand tot het woekeren van tankmos.
 • Droogte op het groene dak
  [released on: 27/07/2018]
  Groene daken hebben te lijden onder de droogte. Daken met sedumbegroeiing houden zich nog redelijk goed, maar kunnen inmiddels ook wel wat water gebruiken. Op daken met kruiden, grassen en struiken is het nodig om water te geven om afsterven van de begroeiing te voorkomen. Daarnaast zorgt water geven er ook voor dat de daken hun koelende functie behouden.
 • Doe mee en ontwerp de nieuwe Atlas Leefomgeving!
  [released on: 26/07/2018]
  De Atlas Leefomgeving is een digitale schatkist met relevante en betrouwbare informatie en kaarten over de (kwaliteit van) onze leefomgeving. Maar deze informatie kan aantrekkelijker en toegankelijker worden gepresenteerd. Daarom organiseren we een ontwerpwedstrijd om tot de ultieme Atlas Leefomgeving te komen. Natuurlijk mogen ook de lezers van Nature Today mee doen!
 • Nederlandse hulp voor de #zoogdieren in Montenegro
  [released on: 26/07/2018]
  Elke zomer heeft de Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging een kamp in het buitenland. Samen met een lokale organisatie wordt de zoogdierfauna van een specifiek gebied in kaart gebracht. Kennis en ervaringen over zoogdieren worden uitgewisseld. De Nederlandse deelnemers aan het kamp kunnen die kennis vervolgens gebruiken om meer over de (zeldzame) zoogdieren in Nederland te weten te komen.
 • Nectarkroegen op het stuifzand voor de kleine heivlinder
  [released on: 26/07/2018]
  Op het droge stuifzand van het Kootwijkerzand zijn nectarkroegen neergezet. Deze tijdelijke bloemrijke plekken moeten de zeldzame en ernstig bedreigde kleine heivlinder in dit terrein houden. Als de soort, door de langdurige droogte, zou verdwijnen is hij niet meer in Nederland aanwezig. Ook in de rest van Noordwest-Europa is deze soort zeer zeldzaam.
 • 8% scholeksters Zuid-Holland trekt naar de stad
  [released on: 25/07/2018]
  De scholekster is een weidevogel maar voelt zich steeds meer thuis in de stad. Het aantal scholeksters in Zuid-Holland dat hun nest maakt op gebouwen stijgt dit jaar naar ruim 8%. In de bebouwde kom zijn platte grintdaken en rustige bedrijfsterreinen favoriet. Ook in het agrarisch gebied broeden scholeksters op andere plekken dan voorheen, zoals in afgeknotte bomen.
 • Zomersneeuw langs Rijn en Waal
  [released on: 25/07/2018]
  De afgelopen dagen werden heel veel eendagsvliegen langs de rivieren Waal en Rijn gezien. In deze grote aantallen levert het spectaculaire beelden op en spreekt men over zomersneeuw. De schoraas, zoals het beestje eigenlijk heet, laat zich niet elk jaar in deze aantallen zien. Ga dat zien, want het verschijnsel duurt vaak maar een paar dagen.
 • Rivierhout verrijkt leven Nijmeegse Spiegelwaal
  [released on: 24/07/2018]
  Rijkswaterstaat, ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds en gemeente Nijmegen hebben vandaag acht dode eikenbomen in de nevengeul bij Nijmegen geplaatst. Dood hout hoort van nature thuis in de Nederlandse rivieren. Op en rond dit hout vinden diverse soorten insecten en vissen hun leefgebied. Het 'rivierhout' vormt een belangrijke schakel in de voedselketen en verbetert de waterkwaliteit.
 • Wie respecteert de wet vrijwillig?
  [released on: 24/07/2018]
  Op papier is de Nederlandse natuur beschermd. In de praktijk valt dat echter tegen, want er is nauwelijks controle. De WetlandWachten van Vogelbescherming spannen zich met terreineigenaren in om daar verandering in te brengen, maar het Rijk en de provincies moeten óók aan de bak.
 • Tien dagen tuinvlinders tellen!
  [released on: 23/07/2018]
  Al tien jaar lang is er in het eerste weekend van augustus de tuinvlindertelling. Duizenden mensen tellen een kwartiertje de vlinders die ze in hun tuin tegenkomen. Dit jaar is de tuinvlindertelling, vanwege die tiende keer, extra feestelijk en extra lang, een TuinvlinderTelTiendaagse. De Vlinderstichting roept iedereen op om mee te tellen in de tuin. Doet u ook (weer) mee?
 • Bijzondere wilde bijen in het Rotterdamse havengebied
  [released on: 23/07/2018]
  Het havengebied van Rotterdam herbergt een scala aan bijzondere wilde bijensoorten. Onderzoek van EIS Kenniscentrum Insecten toonde opvallend grote aantallen van algemene soorten aan, evenals diverse bijzonderheden, zoals de blauwe ertsbij, het geeltipje en het zilveren fluitje. De bijen voelen zich thuis op de uitgestrekte zanderige terreinen met uitbundig bloeiende vegetatie.
 • Kuikenoverleving ondanks maatregelen te laag voor behoud kievit
  [released on: 23/07/2018]
  Twee jaar lang zijn veel toegepaste maatregelen die de kievit moeten helpen onderzocht. Hard nodig, want sinds de jaren '80 zijn de aantallen gekelderd met bijna 60 procent. Daarom werd in 2016 door Vogelbescherming en Sovon het Jaar van de Kievit uitgeroepen en het onderzoek gestart. Helaas lieten de onderzochte maatregelen slechts kleine verbeteringen zien. Om de kievit te redden is meer nodig.
 • Grote grazers houden exoten onder de duim
  [released on: 22/07/2018]
  Natuurlijke begrazing met grote grazers kan meehelpen met het bestrijden van exoten. Wisenten, wildlevende runderen en paarden, maar ook zwijnen bijvoorbeeld, blijken een belangrijke rol te kunnen spelen bij het in toom houden van invasieve exoten.
 • Droogte funest voor vlinders van de heide
  [released on: 22/07/2018]
  De warmte heeft ervoor gezorgd dat 2018 tot nu toe een goed vlinderjaar is, maar de aanhoudende droogte kan grote negatieve gevolgen hebben voor vlinders, met name die van de heide. Een noodoperatie is nodig om de zeldzame kleine heivlinder, die nog maar op één locatie in Nederland voorkomt, te behouden.
 • GrowApp brengt effect droogte op natuur in beeld
  [released on: 22/07/2018]
  De extreme hitte en droogte van de afgelopen maanden worden steeds zichtbaarder in de natuur. De time-lapse video’s in dit bericht, gemaakt met de GrowApp, brengen goed in beeld hoe Nederland verdroogt. De verschillen met vorig jaar worden steeds duidelijker. Help ook mee het effect van deze historische droogte in jouw omgeving vast te leggen door regelmatig een foto met de GrowApp te maken.
 • Met PAK’s verontreinigd slib wordt in de tijd bijna vanzelf schoon
  [released on: 21/07/2018]
  Geef met PAK’s verontreinigd slib de tijd en het wordt bijna vanzelf schoon. Dat is de uitkomst van een langjarig onderzoek naar verontreinigde bagger door Joop Harmsen en René Rietra. Het bijzondere aan dit onderzoek is de duur ervan, zeggen beide onderzoekers. ‘Een onderzoek van 25 jaar, waarvan de resultaten nu gepubliceerd zijn, is in Nederland, maar ook wereldwijd tegenwoordig ongekend.’
 • Gemeente Aa en Hunze start met ecologisch bermbeheer
  [released on: 20/07/2018]
  Ecologisch bermbeheer staat volop in de belangstelling. Zo heeft ook de gemeente Aa en Hunze besloten een start te maken met ecologisch bermbeheer. Het doel: verbeteren van het leefgebied voor streekeigen planten en dieren.
 • Nestbescherming Drentse wulpen veelbelovend
  [released on: 20/07/2018]
  Dit voorjaar zijn op initiatief van Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief en Landschapsbeheer Drenthe als experiment twaalf nesten van wulpen in Drentse akkers en graslanden met stroomdraad beschermd. Het doel was om te testen of dit het nestsucces van wulpen verhoogt. De uitkomsten zijn veelbelovend. Van de twaalf beschermde nesten kwamen in negen nesten met succes de eieren uit.
 • Op vakantie of in Nederland zie ik een wolf, wat nu?
  [released on: 19/07/2018]
  Het kan gebeuren dat je in Nederland een wolf tegenkomt, zeker nu blijkt dat er in de eerste maanden van dit jaar minimaal zes wolven in Nederland zijn geweest. De kans op het tegenkomen van een wolf is echter veel groter tijdens je vakantie in het buitenland, bijvoorbeeld in de Franse Mercantour of de Italiaanse Appennijnen. Wat moet je vooral wel en niet doen bij oogcontact met een wolf?
 • Rampscenario beekvissen voltrekt zich
  [released on: 19/07/2018]
  Uit verschillende delen van Nederland komen meldingen binnen van droogvallende wateren en vissterfte. Op de hogere zandgronden van onder andere de Veluwe, Achterhoek en Noord-Brabant dreigen steeds meer beken droog te vallen, waardoor populaties van zeldzame beekvissen acuut met uitsterven worden bedreigd.
 • Karmozijnrood weeskind erg veel gezien dit jaar
  [released on: 19/07/2018]
  Het karmozijnrood weeskind heeft een enorm goed jaar en wordt op veel meer plaatsen gevonden dan voorgaande jaren. Het zal echter niet veel mensen opvallen. Het is een nachtvlinder die je alleen te zien krijgt als je ’s nachts op pad gaat en speciale lokmiddelen gebruikt. Stropen is een prima methode hiervoor.
 • Minder tekenbeten gemeld dan verwacht in droge julimaand
  [released on: 19/07/2018]
  Het aantal meldingen van tekenbeten daalde de afgelopen drie weken bijzonder hard. Om uitdroging te voorkomen, verstoppen teken zich beter, maar ook bij dit warme weer zijn ze actief. Blijf dus op tekenbeten letten als je verkoeling zoekt in het bos, in de duinen of in het park.
 • Vogelbescherming: wijs Bruine Bank aan als beschermd gebied voor alken en zeekoeten
  [released on: 18/07/2018]
  Vogelbescherming Nederland heeft Carola Schouten, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, opgeroepen om het zeegebied dat bekend staat als 'de Bruine Bank' aan te wijzen als Natura 2000 gebied voor alken en zeekoeten. De overheid is al langer van plan om de Bruine Bank aan te wijzen als beschermd natuurgebied, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd.
 • Hoogste intrek glasaal sinds 2000
  [released on: 18/07/2018]
  De Europese aal is internationaal een ernstig bedreigde diersoort. Sinds 2000 schommelt de intrek in de Noordzeeregio rond de 1,5% ten opzichte van de jaren ’60 en ‘70. In 2014 was er een lichte verhoging naar zo’n 4%. Helaas vielen de aantallen van 2015 tot en met 2017 een stuk lager uit. Dit voorjaar is langs de Nederlandse kust een flinke verhoging in de aantallen glasalen waargenomen.
 • De mussen vallen van het dak
  [released on: 17/07/2018]
  Warm weer en vogels: gaat dat wel samen? Vogels kunnen niet, zoals mensen, zweten om af te koelen. Honden en katten zweten trouwens ook niet, eigenlijk zijn vooral mensen uitzonderlijk aangepast aan de warmte. Sommige vogels kunnen op onverwachte manieren last hebben van het warme weer. Hieronder een top-5 van uitdagingen én oplossingen voor vogels.
 • Verdubbeling bloemrijke kruidenakkers in Rucphen dankzij crowdfunding
  [released on: 17/07/2018]
  Alarmerende berichten over de afname van planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren vragen om actie. Herstel van leefgebieden is één van de oplossingen volgens NatuurWerkgroep gemeente Rucphen. De werkgroep heeft acht hectare bloemrijke kruidenakkers in beheer. Dankzij crowdfunding wordt dit oppervlak komend jaar verdubbeld naar 16 hectare.
 • Alternatieven voor plaggen op natte heide
  [released on: 16/07/2018]
  Herstel van de kwaliteit van natte heide is zowel op nationaal als Europees niveau een belangrijke opgave. Vanwege de ingrijpende invloed van plaggen op bodem, vegetatie en fauna zijn in een onderzoek chopperen en drukbegrazing als mogelijke alternatieven, of aanvullingen, voor plaggen onderzocht. In een zojuist verschenen publicatie gaat men in op de resultaten op middellange termijn.
 • Flink meer wespenoverlast verwacht dan voorgaande jaren
  [released on: 16/07/2018]
  We koersen aan op een meer dan gemiddeld wespenjaar. Door het perfecte weer zijn veel koninginnen succesvol geweest in het vormen van een wespennest. De meeste wespenbestrijders hebben het na een paar rustige jaren weer eens druk tot zeer druk. De echte overlast zal dit jaar al voor augustus beginnen. Verder neemt de Franse veldwesp verder toe en zijn opvallend veel hoornaars gezien.
 • Eikenprocessierups in steeds meer gemeenten; vlinders beginnen te vliegen
  [released on: 15/07/2018]
  De eikenprocessierups bleek op veel plaatsen in grotere aantallen dan normaal voor te komen. Tegelijkertijd heeft hij zijn verspreidingsgebied ook verder uitgebreid door nieuwe gemeenten in Noord-Holland, Groningen, Friesland en Zeeland te koloniseren. Dit weekend werden ook de eerste eikenprocessievlinders waargenomen. De vliegomstandigheden zijn fantastisch.
 • Gekraagde vlokslak neemt af; Verborgen vlokslak neemt toe in de Nederlandse kustwateren
  [released on: 15/07/2018]
  De Gekraagde vlokslak is een nieuwkomer sinds 2012. In 2014 en 2015 werden er veel exemplaren waargenomen; nu lijkt de soort alweer over zijn hoogtepunt heen. Dit jaar is hij slechts zeer zelden gezien. De Verborgen vlokslak is ook een recente, maar veel zeldzamere nieuwkomer. Deze lijkt het nu juist net iets beter te doen. In 2018 is hij op drie locaties in de Oosterschelde aangetroffen.
 • Grote vuurvlinder in het Brandemeer verrast iedereen
  [released on: 14/07/2018]
  De grote vuurvlinder, een zeldzame dagvlinder van laagveenmoerassen, blijkt robuuster dan gedacht. Na een beheerfout vorig jaar december was de angst dat de bedreigde soort uit het Brandemeer, een natuurreservaat van Staatsbosbeheer, was verdwenen. Dat zou betekenen dat er in Nederland nog maar twee populaties over zouden zijn. Maar dit jaar zijn er meer eitjes geteld dan de voorgaande jaren.
 • Omgevingsvisie: naar een gaaf Gelderland!
  [released on: 13/07/2018]
  Tot 19 augustus kunt u uw mening geven over de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Hoe houden we Gelderland Gaaf bij alle uitdagingen die op ons afkomen: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat, woon- en leefklimaat? De omgevingsvisie is het kader voor het omgevingsbeleid van de provincie, gemeenten en waterschappen.
 • Jonge vleermuizen gaan nu op vliegles
  [released on: 13/07/2018]
  Als je ’s avonds nog even in je tuin of op het terras nageniet van de dag, dan heb je zomaar kans om getuige te zijn van jonge vleermuizen op vliegles. Eind juni zijn de jonge vleermuizen geboren. Ongeveer nu krijgen ze hun eerste vlieglessen. Dit gaat niet altijd goed.
 • Gezond in de stad: winst boeken door bescherming én bevordering
  [released on: 12/07/2018]
  De gezonde leefomgeving: we willen het allemaal en we hebben de kennis om het uit te voeren. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit ook echt gebeurt? Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) kunnen overheden gezondheidswinst boeken door omgevingsbeleid als ze niet alleen inzetten op bescherming, maar ook op bevordering van gezondheid. De eerste stappen hiertoe zijn al ondernomen.
 • Is er insectvriendelijker licht?
  [released on: 12/07/2018]
  Nachtelijke verlichting heeft de duisternis van de Nederlandse nacht op veel plekken verdreven. Dit heeft allerlei effecten op de biodiversiteit. Met name nachtvlinders blijken erg gevoelig voor lichtvervuiling. De nachtvlindersoorten die door kunstlicht aangetrokken worden, gaan sterker achteruit dan de soorten waarbij dit niet het geval is. Is er insectvriendelijke verlichting?
 • Vier projecten van start voor icoonsoorten in Zuid-Holland
  [released on: 11/07/2018]
  Sinds begin 2018 zijn vier projecten van start gegaan om het leefgebied van beschermde soorten in Zuid-Holland te versterken. Deze projecten focussen op veertig aansprekende en zeldzame ‘icoonsoorten’. Zo werken boeren en zoogdierexperts samen in het project ‘Boer zoekt vleermuis’ en beheert een groep vrijwilligers een stokoude boomgaard in Zoetermeer.
 • Onderzoek: kunt u deze kikkers en hagedissen op naam brengen?
  [released on: 11/07/2018]
  In Nederland komen een aantal soorten amfibieën en reptielen voor die veel op elkaar lijken. Om meer inzicht te krijgen in hoe mensen amfibieën en reptielen op naam brengen, hebben we een enquête ontwikkeld waarin u wordt gevraagd kikkers of hagedissen te herkennen door vergelijking met afbeeldingen. We nodigen iedereen uit om deel te nemen, of u nu veel of geen kennis heeft van deze soorten.
 • Russische rattenslang heeft annexatie aspiraties
  [released on: 11/07/2018]
  In 1994 is de Russische rattenslang in Eelde geïntroduceerd. De soort heeft standgehouden en zich succesvol voortgeplant. Uitgebreid onderzoek naar de verspreiding van de soort in Eelde en omgeving is in 2016 uitgevoerd. Tot dan toe waren er geen waarnemingen buiten de gemeente Tynaarlo, waartoe het dorp Eelde behoort. In 2017 is in Peize een jong dier gevonden. Breidt de soort zich nu snel uit?
 • Jonge gierzwaluwen vliegen uit
  [released on: 10/07/2018]
  In juli vliegen de vogels je letterlijk om de oren. Jonge vogels zijn uitgevlogen en wie oplet zal het zeker zien: hele families zwerven van tuin naar tuin. Kijk ook eens omhoog. Jonge gierzwaluwen leren nu in de lucht hoe ze moeten leven buiten het nest. Een spannende opgave, want de komende twee jaar zetten ze geen poot aan de grond.
 • Duinherstel: nieuwe uitdaging voor bodemtransplantatie
  [released on: 10/07/2018]
  Hoe belangrijk is bodemleven voor het herstel van natuurkwaliteit? Om daar meer over te weten te komen, gaan onderzoekers al dan niet gesteriliseerde bodem in het duingebied Meijendel bij Den Haag 'inoculeren' met grond en zaden van elders. Bij het project worden op het NIOO ontwikkelde bodemtransplantatietechnieken voor het eerst toegepast in een duinlandschap.
 • Enige leefgebied donker pimpernelblauwtje vertrapt
  [released on: 09/07/2018]
  Net als voorgaande jaren lopen tientallen vlinderliefhebbers en -fotografen door het enige leefgebied van het donker pimpernelblauwtje in Nederland. Het gaat om een klein stuk berm van een provinciale weg bij Posterholt in Limburg. De waardplant grote pimpernel staat al niet meer overal overeind, en het leefgebied van de mieren, essentieel voor deze soort, wordt vertrapt.
 • Nauwe korfslak afgenomen door natuurbeleid
  [released on: 09/07/2018]
  De Nauwe korfslak is een streng beschermde huisjesslak. Uit een CBS-analyse van onderzoeksgegevens uit de periode 2004-2017 komt een duidelijke en sterke landelijke afname van de Nederlandse populaties naar voren. De hoofdoorzaak van die daling blijkt vooral te liggen in het grootschalige natuurbeheer in de Nederlandse kustduinen.
 • Bruine eikenpage weer gezien in De Maashorst
  [released on: 08/07/2018]
  De laatste jaren werden nauwelijks nog bruine eikenpages in De Maashorst waargenomen. De laatst gedocumenteerde waarneming stamt uit 2013. De vrees was dan ook dat de soort niet meer in het gebied zou voorkomen. Een speurtocht naar eitjes afgelopen winter leverde niets op. Een zoektocht naar vlinders vorige maand bracht meer succes. Er werden vijf bruine eikenpages gezien.
 • Indrukwekkend: wereldwijd 1 miljard natuurwaarnemingen in GBIF; Nederland een van de hofleveranciers
  [released on: 08/07/2018]
  Meer dan 1200 instellingen in 123 landen hebben met 1 miljoen onderzoekers en burgers wereldwijd 1 miljard natuurwaarnemingen bijeengebracht in de Global Biodiversity Information Facility. Nederland heeft via NLBIF meer dan 28 miljoen waarnemingen ingebracht en staat op de achtste plaats van landen die het meest bijdragen. Dit jaar worden de waarnemingen mogelijk 1 triljoen keer gedownload.
 • Juveniele amfibieën vroeg aan wal
  [released on: 07/07/2018]
  Het voorjaar van 2018 was uitzonderlijk warm en dit heeft een groot effect op amfibieën. Koorperiodes en eiafzetperiodes van ‘vroege’ en ‘late’ soorten overlapten elkaar, en larven ontwikkelden zich door de hoge temperaturen snel. Veel jonge amfibieën komen hierdoor dit jaar vroeg aan land. Aanhoudende droogte kan de metamorfose van amfibieën ook bespoedigen.
 • Dit voorjaar bezochten zes verschillende wolven Nederland
  [released on: 06/07/2018]
  Uit de DNA-analyse van monsters uit bijtwonden bij doodgebeten of verwonde schapen blijkt dat er dit voorjaar zes verschillende wolven door Nederland gelopen hebben. Drie mannen en drie vrouwen. De inmiddels bekende wolf Naya zit bij die zes wolven. Deze zomer wordt door de overheden gewerkt aan het Draaiboek wolf voor de volgende fase waarin een wolf, een paar of een roedel zich vestigt.
 • Hommelnesten gezocht
  [released on: 06/07/2018]
  In iedere tuin met bloemen vliegen hommels rond. Je ziet ze vaak van bloem naar bloem vliegen met klompjes stuifmeel aan de achterpoten. Dat stuifmeel moet naar het nest als voedsel voor de jongen. Maar, … waar is dat nest?
 • Heb jij al vleermuizen zien drinken?
  [released on: 05/07/2018]
  Het is iedereen wel duidelijk dat het heet en droog is. Voor vleermuizen heeft dit voor- en nadelen. Tijdens het warme weer kunnen ze de hele nacht jagen en zijn er grotere prooien beschikbaar. Uitdroging ligt echter op de loer doordat ze nu niet voldoende vocht uit hun eten halen. Dan wil een vleermuis wel eens een slok water uit een beschutte waterpartij of zelfs een zwembad 'scheppen'.
 • Provincie Groningen komt op voor boerenlandvlinders
  [released on: 05/07/2018]
  Boerenlandvlinders hebben het moeilijk, ook in de provincie Groningen. Toch zijn deze vlinders met allerlei maatregelen een handje te helpen. Verschillende boeren en terreinbeheerders in Groningen zijn ermee aan de slag gegaan. In het inspiratieboek 'Boerenlandvlinders in Groningen', dat vandaag aan Gedeputeerde Staghouwer wordt gepresenteerd, valt hier meer over te lezen.
 • Op weg naar akkernatuur in het Buijtenland van Rhoon
  [released on: 04/07/2018]
  In het Buijtenland van Rhoon, een poldergebied bij Rotterdam, komt extra ruimte voor natuur en recreatie. Er zijn plannen voor wandel-, fiets- en vaarroutes. Lokale boeren gaan laten zien hoe zij het gebied onderhouden en hun streekproducten verbouwen. Een gebiedscoöperatie gaat invulling geven aan de plannen; er is geld beschikbaar vanuit het project Mainportontwikkeling Rotterdam.
 • Monster roofblei in de kop van Noord-Holland
  [released on: 04/07/2018]
  Tijdens visonderzoek in de kop van Noord-Holland kwam dit voorjaar een hele grote verrassing boven water: een monster roofblei! Deze uitheemse karperachtige geeft de voorkeur aan stromend water en komt in Nederland voornamelijk in de grote rivieren en omliggende wateren voor. Wat doet deze vis in de kop van Noord-Holland?
 • Goudjakhals van Ruurlo blijkt gefabriceerd filmpje
  [released on: 03/07/2018]
  Vorige week was het groot nieuws, de derde officiële melding van een goudjakhals in Nederland. Gefilmd bij Ruurlo in Gelderland. Helaas blijkt het filmpje gemaakt te zijn door een professioneel reclamebureau. Daarmee vervalt deze derde melding van een goudjakhals in Nederland en is het wachten op een nieuwe melding. De goudjakhals komt naar Nederland, maar hoe snel is niet te voorspellen.
 • Koolmezen eten zelfs poppen van eikenprocessierups
  [released on: 03/07/2018]
  Eerder legden we vast dat mezen jonge en oudere eikenprocessierupsen eten. Nu hebben we op film vastgelegd dat koolmezen ook poppen uit de nesten halen. Het is hard werken voor de koolmees. De poppen zitten in een taaie cocon. Toch lukt het ze feilloos de poppen eruit te halen. Het is een van de resultaten van het project Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups.
 • Trosbosbes gevonden en aangepakt in Vechtplassengebied
  [released on: 03/07/2018]
  Trosbosbes is een invasieve exoot die steeds vaker verwildert in de Nederlandse natuur, waaronder in kwetsbare veengebieden. Onlangs hebben verschillende partijen in het Oostelijk Vechtplassengebied de verspreiding van Trosbosbes geïnventariseerd en werken ze samen aan de bestrijding ervan.
 • Insectenexplosie bij patrijzenproject PARTRIDGE
  [released on: 03/07/2018]
  Het aantal insecten in Nederland is de afgelopen 30 jaar met wel 75 procent achteruit gehold. Insectenetende vogels krijgen daardoor zware klappen. De patrijs bijvoorbeeld is bijna verdwenen in Nederland. In de proefgebieden van het project PARTRIDGE vond het afgelopen jaar echter een explosieve toename van insecten plaats. “Met de juiste maatregelen, kunnen insecten zich snel herstellen."
 • Nachtvlinders, maar 'gewoon' overdag actief
  [released on: 02/07/2018]
  Er komen regelmatig vragen binnen bij De Vlinderstichting van mensen die vlinders hebben gezien, maar ze in de boekjes niet kunnen vinden. “Dat zijn vast hele bijzondere”. Vaak gaat het dan om nachtvlinders die overdag actief zijn. Dat zijn er vele tientallen, maar deze staan niet in de gewone vlinderboeken.
 • Een zakpijp met twee anussen; een wonderlijke waarneming
  [released on: 01/07/2018]
  Natuurwaarnemingen leiden vaak tot momenten van verwondering. Zo kwam na ruim 4300 duiken een vrijwilliger van Stichting ANEMOON een wel heel wonderlijk dier tegen in het Grevelingenmeer: een Doorschijnende zakpijp met twee anussen. Gewoonlijk hebben die, net als de meeste andere organismen en ook wij mensen, er slechts één!
 • Bewijs dat koolmezen eikenprocessierupsen uit nesten eten
  [released on: 30/06/2018]
  Eerder hebben we aangetoond dat koolmezen zowel jonge als oudere eikenprocessierupsen eten. Twee video's laten nu zien dat ze ook rupsen opeten die overdag in de karakteristieke eikenprocessierupsnesten verscholen zitten. Ze maken daarvoor zelf gaten in de nesten. Koolmezen kunnen een prominente rol spelen in de beheersing van processierupsen, maar enkel nestkasten plaatsen is niet voldoende.
 • Infectieziekten belangrijkste oorzaak strandingen bruinvissen aan Nederlandse kust
  [released on: 29/06/2018]
  Aan de Nederlandse kust stranden jaarlijks honderden bruinvissen. Ruim vijftig van deze dieren zijn in 2017 postmortaal onderzocht. Een derde daarvan is gestorven door ziekte, waarbij longontsteking de meest voorkomende diagnose was. Dit blijkt uit onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.
 • Pionier- en rietvogels weten nieuw moeras in Park Lingezegen vlot te vinden
  [released on: 29/06/2018]
  In Park Lingezegen, het grote groene uitloopgebied tussen Arnhem en Nijmegen, is een bijzonder natuurgebied aangelegd: het Waterrijk. Dit gebied is de laatste jaren een hotspot voor vogelaars geworden. Vlakbij de nieuwe wijken van Arnhem-Zuid kun je allerlei water- en moerasvogels spotten.
 • Biodiversiteit in Nationaal Park Hollandse Duinen hoger dan verwacht
  [released on: 28/06/2018]
  In het nieuw op te richten Nationale Park Hollandse Duinen zijn in 2018 al meer dan 5.000 soorten dieren en planten aangetroffen. Het aantal en de korte periode waarin de soorten zijn gevonden verrast biologen. Het laat zien dat deze ‘achtertuin’ van de Randstad tot de soortenrijkste gebieden van Nederland behoort.
 • Boomblauwtje herstelt na mager voorjaar
  [released on: 28/06/2018]
  Ondanks het mooie voorjaar had het boomblauwtje een matige voorjaarsgeneratie. De vlinder vloog ook pas rond zijn normale tijd, terwijl veel andere soorten juist eerder verschenen. De tweede generatie verschijnt nu: deze lijkt wel groot te worden en ook eerder dan het langjarig gemiddelde. Vorig jaar had het boomblauwtje een hele vroege en grote voorjaarsgeneratie, en een matige zomergeneratie.
 • Zomer: pas op voor hittestress!
  [released on: 28/06/2018]
  De zomer is pas net officieel begonnen, maar de zomerse temperaturen zijn al bijna twee maanden in het land. De maand mei had de hoogste gemiddelde maandtemperatuur gemeten sinds 1901. En we ervoeren al bijna de eerste hittegolf van het jaar. Met deze warmte ligt ook een gevaar voor de gezondheid op de loer: hittestress.
 • Zuid-Holland kiest voor een groene en waterrijke leefomgeving
  [released on: 27/06/2018]
  Een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zuid-Holland: met deze visie voor ogen slaan overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties de handen ineen om Zuid-Holland te vergroenen. Op 22 juni vond de startbijeenkomst van de inspraakperiode op deze visie plaats. De provincie Zuid-Holland nodigt iedereen van harte uit om op de visie te reageren.
 • Flora Zeelandica: meesterwerk over de Zeeuwse flora
  [released on: 27/06/2018]
  Afgelopen vrijdag werd de Flora Zeelandica gepresenteerd. Dit boek beschrijft alle 1.700 in Zeeland voorkomende planten. Bijzonder aan dit meesterwerk is dat het geheel geschreven is door vrijwilligers én dat ze dit in slechts drie jaar hebben gedaan.
 • Recroduct 'Poort van Pauwels': voor natuur en recreatie in het Hart van Brabant
  [released on: 27/06/2018]
  De Efteling, Natuurmonumenten, gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant hebben een intentieovereenkomst gesloten voor het aanleggen van het zogenaamde recroduct 'Poort van Pauwels'. Deze speciale natuurbrug moet de natuurgebieden de Brand en Huis ter Heide met elkaar gaan verbinden, en toegang vormen tot Landschapspark Pauwels. Zowel dieren als recreanten kunnen daarvan profiteren.
 • Derde goudjakhals ooit waargenomen, voor het eerst overdag
  [released on: 26/06/2018]
  Het onderstaande bericht moeten we helaas intrekken, omdat het filmpje nep blijkt te zijn. Ga via onderstaande link naar de toelichting.
 • Zetten #vleermuizen en #bouw elkaar #klem?
  [released on: 26/06/2018]
  In het COBOUW-artikel ‘Vleermuis legt bouwproject vaker lam (en andersom)’ wordt ernstige bezorgdheid geuit, voortkomend uit de ervaring met het omgaan met vleermuizen en de Wet Natuurbescherming. Vleermuisspecialist Herman Limpens van de Zoogdiervereniging nodigt de bouwsector uit om samen 'het paars van de krokodil' in de richting van groen en rood te kleuren door natuurinclusief te bouwen.
 • De vijf meest gehoorde vogelergernissen
  [released on: 26/06/2018]
  Poep op de stoep, koekje uit uw hand gepikt, slapeloze nachten door getjilp en gekras. Hmm. Tijdens of na het broedseizoen ergert u zich misschien wel aan vogels, zelfs als u ze graag ziet. Vijf vogelergernissen en enkele oplossingen.
 • Veel gehavende eikenpages
  [released on: 26/06/2018]
  De afgelopen dagen krijgt De Vlinderstichting heel veel meldingen van ‘verfomfaaide’ vlinders. De vleugels zijn nog gekreukeld of niet goed ontwikkeld. Vaak zitten de vlinders op de grond. De bovenvleugels zijn heel donkerblauw, de ondervleugels lichtgrijs. Het blijkt te gaan om eikenpages: een vlindersoort die je normaal gesproken niet zo snel tegenkomt.
 • Brabantse natuur in Nature Today
  [released on: 25/06/2018]
  Vanaf juni 2018 is de provincie Noord-Brabant trotse partnerorganisatie van Nature Today, omdat we trots zijn op de Brabantse natuur en die graag met iedereen delen.
 • Beschermde vermiljoenkever duikt op in Gelderland
  [released on: 25/06/2018]
  De vermiljoenkever is in 2012 voor het eerst in Nederland gevonden en er worden nog steeds nieuwe vindplaatsen vastgesteld. Tijdens een streekproef in Gelderland bleek hij ook hier aanwezig te zijn. Daarmee is hij nu uit drie provincies bekend. De vermiljoenkever staat op de Habitatrichtlijn en de kever zelf én zijn biotoop zijn strikt beschermd.
 • Eerste wisentkalfjes geboren
  [released on: 24/06/2018]
  De eerste wisentkalfjes van dit jaar zijn weer geboren. Inmiddels zijn er vier wisentkalfjes geboren in natuurpark Lelystad, drie in Kraansvlak, één op Maashorst en er zijn er nog een aantal op komst. Zo wordt er ook weer een kalfje op de Veluwe verwacht.
 • Eikenprocessierupsen blijken in staat om een paar jaar in rust te gaan
  [released on: 24/06/2018]
  We hebben een verklaring voor het grote aantal eikenprocessierupsen dit jaar, de minder succesvolle preventieve bestrijding en voor een hele serie vreemde waarnemingen. Eikenprocessierupsen blijken één of misschien zelfs enkele jaren in de grond in verlengde diapauze te kunnen gaan. Een deel van de rupsen verschijnt daardoor pas later in het voorjaar waardoor bestrijding veel lastiger wordt.
 • Protisten: de verborgen groep bodembewoners
  [released on: 22/06/2018]
  Onze ecologische kennis hield lange tijd op bij het bodemoppervlak. Dat is gelukkig veranderd, maar over sommige bodembewoners weten we nog altijd weinig. Over protisten bijvoorbeeld. Toch vormen deze meestal eencellige organismen een 'vruchtbaar' onderzoeksterrein, betoogt NIOO-onderzoeker Stefan Geisen.
 • Wat is de staat van de Nederlandse wegbermen? Help mee!
  [released on: 22/06/2018]
  Bermen langs wegen en wateren zijn een belangrijk leefgebied voor planten en dieren. In het bermbeheer gaan veel zaken goed, maar soms ook finaal mis. Daarom voeren De Vlinderstichting en FLORON campagne onder het motto 'Mijn berm bloeit!'. Om kansen en knelpunten in het bermbeheer in kaart te brengen, is ieders hulp welkom. Helpt u mee om de staat van de Nederlandse wegbermen op te maken?
 • Wees #alert op #Afrikaanse #varkenspest bij #wilde #zwijnen
  [released on: 21/06/2018]
  Afrikaanse varkenspest is een besmettelijke virusziekte die voorkomt bij varkens en wilde zwijnen. Het is ongevaarlijk voor mensen, maar dodelijk voor wilde zwijnen en gehouden varkens. In 2007 dook deze virusziekte op in Georgië en sindsdien verspreidt ze zich steeds verder in Europa. Verdere verspreiding in de EU zal grote gevolgen hebben voor de populaties wilde zwijnen en de varkenssector.
 • Grauwe klauwier kroon op werk Boerenbuitengebied Muntendam
  [released on: 21/06/2018]
  In 2015 startte de Werkgroep Boerenbuitengebied Muntendam met het herinrichten van overhoekjes en de verschraling van bermen in het akkerbouwgebied rond Muntendam. De droom was dat de grauwe klauwier zich er weer zou gaan vestigen. Met resultaat: een mannetje grauwe klauwier inspecteerde dit voorjaar het gebied, en heeft het klaarblijkelijk geschikt bevonden.
 • Aandacht voor de Zuid-Hollandse kamsalamander
  [released on: 20/06/2018]
  De kamsalamander kent een betrekkelijk ruime verspreiding in Nederland. Behalve in Flevoland en Groningen komt de soort in alle provincies voor. Dit jaar is er speciale aandacht voor de Zuid-Hollandse kamsalamanders. Hier zijn grofweg nog twee bolwerken: de Vijfheerenlanden en Meijendel. Onlangs werd de soort herontdekt in Gorinchem; in Alblasserwaard werden nieuwe voortplantingslocaties ontdekt.
 • Havikjong stort uit het nest
  [released on: 19/06/2018]
  Een havikleven gaat niet over rozen. Het havikpaar dat voor de camera van Beleef de Lente broedt, vocht met zeearenden en zag de jongen een voor een verdwijnen. Gisteren was het drama compleet: het laatst overgebleven jong stortte uit het nest. De haviksoap laat onverhuld zien hoe moeilijk het is voor roofvogels om kuikens groot te krijgen.
 • Planten spotten in de file
  [released on: 19/06/2018]
  Als je op de linker weghelft van de snelweg in de file stilstaat, biedt dit de gelegenheid om de, anders onbereikbare middenberm, te bekijken. Enkele planten die hier groeien horen eigenlijk thuis in zilte kustmilieus. Dankzij het in de wintermaanden gestrooide zout voelen deze soorten zich hier prima thuis en hebben ze zich over grote delen van het snelwegennet weten te verspreiden.
 • Hoge Veluwe brengt natuur de huiskamer in
  [released on: 18/06/2018]
  Het Nationale Park De Hoge Veluwe nodigt iedereen in binnen- en buitenland uit om online cameravalfoto’s van het geheime leven van de dieren in het Park te bekijken en analyseren. Zo draagt u bij aan belangrijk onderzoek en leert en passant van alles over het wild van de Hoge Veluwe.
 • 500 duizend tekenbeten verwacht in juni en juli
  [released on: 18/06/2018]
  Onderzoekers van het RIVM en Wageningen University verwachten dat we in juni en juli ruim 500 duizend tekenbeten oplopen, de helft van het jaarlijkse aantal tekenbeten. Het aantal tekenbeetmeldingen lag in de eerste vijf maanden van 2018 29% hoger dan gemiddeld in de voorgaande vijf jaar.
 • Wanneer vormt een exotische soort een bedreiging?
  [released on: 17/06/2018]
  Is te voorspellen of nieuwe uitheemse soorten, zoals vissen uit de Zwarte Zee, zich in Nederland zullen handhaven en inheemse soorten verdringen? Onderzoekers van Wageningen University & Research en van de Radboud Universiteit komen met een methode om op basis van functionele kenmerken, zoals de vorm van de bek te voorspellen welke exotische vissoorten een risico vormen.
 • Kop van Schouwen een nieuw bolwerk voor Genaveld tonnetje
  [released on: 17/06/2018]
  Dankzij een inventarisatie van landslakken van de Zeeuwse kust in 2005 is bekend dat de Kop van Walcheren een bolwerk vormt voor het Genaveld tonnetje in Nederland. Op de Kop van Schouwen werd de soort toen nog maar mondjesmaat aangetroffen. Inmiddels heeft deze zeldzame landslak zich daar sterk uitgebreid waardoor de Kop van Schouwen nu een tweede, belangrijk bolwerk is voor Nederland.
 • Bizarre rupsen witvlakvlinder regelmatig gevonden
  [released on: 15/06/2018]
  Het is net niet echt! Mensen reageren soms ook ongelovig als ze horen dat het om een gewone algemene soort in Nederland gaat. “Zoiets heb ik nou nog nooit gezien!”. Toch zijn eind mei en begin juni regelmatig rupsen van de witvlakvlinder gevonden. Niet alleen in bossen en natuurgebieden, maar ook gewoon bij mensen in hun tuin.
 • Delfstofwinning langs rivieren goed voor natuur en veiligheid
  [released on: 15/06/2018]
  De delfstofwinnende industrie langs rivieren heeft in 24 projecten samen 3400 hectare nieuwe natuurgebieden opgeleverd op kosten van het bedrijfsleven. Uit vergelijking voor en na de winning bleken vooral vlinders, planten, vogels en libellen sterk in aantal toe te nemen. Vissen namen af. De projecten leverden samen 370 centimeter waterstandverlaging in de rivier op waardoor de veiligheid toenam.
 • Wanneer is de #wolf terug in Nederland?
  [released on: 14/06/2018]
  De afgelopen tijd zijn er veel berichten geweest over gespotte wolven in Nederland. De echte terugkeer van de wolf is een feit wanneer er in Nederland weer pups worden geboren. Een Deens voorbeeld laat zien dat dit snel kan gaan.
 • Zeewier maakt welkome comeback
  [released on: 14/06/2018]
  Al 10.000 jaar geleden aten bewoners van arme kustgebieden zeewier. De zeegroente maakt in ons land nu een comeback als groente van de toekomst. Met duurzame zeewierteelt kan volgens deskundigen de groeiende wereldbevolking (in 2050 ongeveer negen miljard mensen) van voldoende voedsel worden voorzien met maar twee procent van het totale zeeoppervlak.
 • Extreem veel meldingen grote weerschijnvlinder
  [released on: 14/06/2018]
  De grote weerschijnvlinder vliegt pas een week, en de aantallen vlinders breken nu al alle records. Het warme voorjaar is duidelijk voordelig geweest voor deze vlinder, die tot voor kort een zeldzaamheid was in ons land. Sinds de eeuwwisseling breidt hij zich steeds verder uit, waarschijnlijk als gevolg van klimaatverandering en veroudering van onze bossen. 2018 is nu al een absoluut topjaar.
 • Bootsmannetje meest getelde waterdiertje bij nationaal slootjesonderzoek
  [released on: 13/06/2018]
  Afgelopen weekend deden tijdens de IVN Slootjesdagen duizenden kinderen en volwassenen mee aan het eerste 'citizen science' slootjesonderzoek. Op meer dan 120 plekken telden zij waterdiertjes en deden proefjes om de helderheid van het water te bepalen. Het bootsmannetje werd het meest geteld, gevolgd door de vlokreeft en de poelslak.
 • Beleef de natuur in Zuid-Holland
  [released on: 13/06/2018]
  De provincie Zuid-Holland is onlangs partner geworden van Nature Today. In deze dichtstbevolkte provincie van ons land is verrassend veel groen en water te vinden. De provincie zet zich in voor een goede toegankelijkheid van natuur- en recreatiegebieden, en betrekt inwoners actief bij de instandhouding van groen. Op 22 juni presenteert de provincie een breed gedragen visie op water en groen.
 • Muggenoverlast bijna maand vroeger door hoge temperaturen
  [released on: 13/06/2018]
  Het weer de afgelopen weken was gunstig voor de huissteekmug. De eerste generatie kwam volgens onze berekeningen al eind mei tevoorschijn. Bijna een maand eerder dan normaal. Door de hoge temperaturen en voldoende neerslag komt rond deze dagen al de tweede generatie tevoorschijn. Kijk op Muggenradar.nl waar welke mate van overlast ervaren wordt en geef door welke mate van overlast u ervaart.
 • Floristische verrassingen in 30 jaar oud kilometerhok
  [released on: 12/06/2018]
  In het jubileumjaar van FLORON worden 30 jaar geleden bezochte kilometerhokken opnieuw geïnventariseerd. Het eerste hok werd eind april vlakbij Nieuwegein onderzocht. Van de soorten die hier 30 jaar geleden groeiden werd 57% teruggevonden. Nieuw gevonden soorten zijn onder andere soorten die uit tuinen zijn verwilderd en Klein fakkelgras, een gras dat profiteert van klimaatverandering.
 • Lichtpuntje voor teruggekeerde grote karekiet
  [released on: 12/06/2018]
  Dat het met de grote karekiet snel bergafwaarts gaat in Nederland is helaas geen nieuws. Daarom is Vogelbescherming Nederland gestart met een actieplan om deze ‘bard van het riet’ te redden. Dit jaar was er een eerste kleine succesje. Na jaren afwezigheid keerde er een grote karekiet terug in De Vier Elementen, een watersporteiland in de Loosdrechtse Plassen waar het riet vorig jaar is hersteld.
 • Hoe vogels in zwermen vliegen
  [released on: 11/06/2018]
  Veel vissen zwemmen in scholen en veel vogels vliegen in zwermen. Zulk collectief gedrag moet voortkomen uit de interactie tussen de dieren. Maar hoe dat werkt was onduidelijk. Wageningse onderzoekers komen met een belangrijk inzicht in het mechanisme hierachter. Marcel Workamp en collega’s ontwikkelden een modelsysteem waarmee zij aantonen dat zwermgedrag wordt gestuurd door wrijving.
 • Kleine ijsvogelvlinder profiteert van goed beheer en warme meimaanden
  [released on: 11/06/2018]
  Er worden veel kleine ijsvogelvlinders gemeld. Het warme weer in mei 2017 en ook dit voorjaar werkt positief voor deze zeldzame vlinder. De aantallen op de bekende vliegplaatsen zijn duidelijk groter dan normaal en de vlinder kan mogelijk ook uitbreiden naar, door goed natuurbeheer ontstane, nieuwe leefgebieden.
 • Met gratis zoekkaarten de natuur in
  [released on: 10/06/2018]
  Het beste uit een bezoek aan het natuurgebied om de hoek halen, eindelijk eens ontdekken welke diersporen je bent tegengekomen, of misschien wel gewoon zien wat je eigen achtertuin allemaal te bieden heeft? Handige hulpmiddelen daarvoor zijn de zoekkaarten van ARK Natuurontwikkeling.
 • Overlast eikenprocessierups sterk toegenomen en leidt tot problemen
  [released on: 10/06/2018]
  Op veel plaatsen worden zeer grote aantallen eikenprocessierupsen aangetroffen en ontstaat er overlast. Door het aanhoudende zeer warme weer en de snelle ontwikkeling van de eikenprocessierupsen lijkt de preventieve bespuiting minder effectief geweest. In dit bericht een overzicht van de situaties waar als eerste bestreden dient te worden volgens de leidraad eikenprocessierups.
 • Wat boeren beweegt in relatie tot natuurinclusieve landbouw
  [released on: 08/06/2018]
  Om boeren te kunnen helpen natuurinclusiever te gaan boeren, is het nodig om te begrijpen wat een rol speelt bij hun keuzes. Het boerenbedrijf is immers complex, en geen boer is hetzelfde. Bovendien heeft de omgeving invloed. Voor een transitie richting natuurinclusieve landbouw is het daarom niet alleen nodig dat boeren gaan bewegen, maar ook hun omgeving. Een nieuwe brochure geeft tips.
 • Vier 30 jaar FLORON mee met Midzomerplantenjacht
  [released on: 08/06/2018]
  FLORON bestaat in 2018 dertig jaar. Om dat te vieren organiseert de stichting meer dan twintig Midzomerplantenjachten verspreid over het hele land. Iedere plantenliefhebber is bij deze excursies welkom, ongeacht zijn of haar kennisniveau. In dit bericht belichten wij in welke traditie de jubilerende soortenbeschermingsorganisatie staat. Vier jij 30 jaar FLORON met ons mee?
 • Vier Tiny Forests in jouw gemeente?
  [released on: 08/06/2018]
  Een Tiny Forest is een minibos ongeveer ter grootte van een tennisveld. IVN ontving 1,85 miljoen euro van de Postcodeloterij om honderd Tiny Forests te realiseren. Om dit doel te bereiken zoekt IVN 24 partnerships met gemeenten. Gemeenten kunnen zich tot 17 juli aanmelden om samen met hun inwoners vier Tiny Forests aan te planten.
 • Nationaal slootjesonderzoek van 8 tot 10 juni: op missie langs de waterkant
  [released on: 08/06/2018]
  Tijdens de IVN Slootjesdagen 2018 dit weekend wordt voor het eerst een landelijk 'citizen science' slootjesonderzoek uitgevoerd. Wetenschappers van het NIOO willen zo antwoord krijgen op de vraag: hoe gezond zijn onze Nederlandse sloten? Kleine en grote burgerwetenschappers spelen daarbij een sleutelrol.
 • Ecologisch onderzoek beschermde #flora en #fauna van het #Binnenhof
  [released on: 07/06/2018]
  Vanaf medio 2020 wordt het Binnenhof gerenoveerd. Voor de renovatie van start kan gaan, moeten veel zaken onderzocht worden. Zo ook de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft De Zoogdiervereniging de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de beschermde flora en fauna van het Binnenhof. Bijvoorbeeld vleermuizen maken dankbaar gebruik van historische gebouwen.
 • Groot dikkopjes vliegen volop; zwartsprietdikkopjes nog niet
  [released on: 07/06/2018]
  De vrijwillige 'admins' van de invoerportalen Waarneming.nl en Telmee.nl draaien overuren nu er weer heel veel vlinders worden gezien en doorgegeven. De tientallen meldingen van zwartsprietdikkopje die eind mei en begin juni binnenkwamen, bleken allemaal groot dikkopjes te zijn. Hoe herken je deze soorten en hoe houd je ze uit elkaar?