This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Natuurbericht.nl

RDF feed: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/rss
 • Verslag uit de diepte van de Noordzee
  [released on: 03/04/2020]
  Ooit werd 30 procent van de bodem van het Nederlandse deel van de Noordzee bedekt met schelpdierbanken. Dat zijn banken gevormd door schelpdieren als platte oesters en mosselen. Deze banken vormen riffen die vergelijkbaar zijn met koraalriffen. Het nieuwe monitoringrapport van de oesterbanken bij de Borkumse Stenen toont de veelbelovende resultaten van de onderzoeksexpeditie van september 2019.
 • Wolven laten zich op nieuwe plekken op de Veluwe zien
  [released on: 03/04/2020]
  De wolven laten zich steeds vaker zien op nieuwe plekken op de Veluwe. Verschillende wildcamera’s legden wolven vast: aan de oostkant van de Noord-Veluwe nabij Emst, op de Zuid-Veluwe en op de Noord-Veluwe nabij Heerde. Het laat zien dat wolven in de winter hun territorium vergroten om efficiënter te kunnen jagen. Daar is op de Veluwe zeker ruimte voor.
 • Hoe meten we de kwaliteit van de natuur in Gelderland?
  [released on: 03/04/2020]
  De provincie Gelderland meet hoe het gaat met de Gelderse natuur. Dat is nodig om verantwoording af te leggen over uitgegeven geld en gevoerd beleid. Op de website van de provincie staat nu een uitgebreid overzicht dat inzicht te geeft in hoe wij in de gaten houden hoe het onze natuur vergaat. Daarin staat wat we meten, waarom we dat doen en hoe vaak dat gebeurt.
 • Natuurbeleving in coronatijd: nieuwe waardering voor groene buurt
  [released on: 02/04/2020]
  Hoe ga je als natuurorganisatie te werk tijdens de coronacrisis? Sjoerd Luiten, projectleider bij IVN Natuureducatie in Zuid-Holland, vertelt hoe zijn organisatie de natuur dichter naar de mensen brengt: “Nu onze leefomgeving tijdelijk kleiner is geworden, gaan we de kracht van groene buurten en tuinen op een nieuwe manier waarderen.”
 • Komen vlinders ook op mijn balkon?
  [released on: 02/04/2020]
  Een veel gestelde vraag bij De Vlinderstichting: "Ik ben dol op vlinders, maar woon in een flat op zeven hoog met een balkon. Kan ik dan ook vlinders lokken? Gaan vlinders zo hoog op zoek naar nectar?" Het antwoord is gemakkelijk: "Ja, zeker!"
 • Jaarrond vissen in de Waddenzee voor nieuwe kennis over visbestanden
  [released on: 01/04/2020]
  De visfauna van de Waddenzee staat onder druk en loopt al decennia achteruit. Koudbloedige dieren zoals vissen zijn gevoelig voor temperatuur, en door klimaatverandering trekken ze misschien wel eerder of juist later de Waddenzee in of uit. Een nieuw monitoringsprogramma geeft inzicht in in welke periode welke soorten gebruik maken van de Waddenzee, en wat mogelijke verschuivingen zijn.
 • Meidoorn-jeneverbesroest vroeg dit jaar
  [released on: 01/04/2020]
  Begin maart is voor het eerst dit jaar de Meidoorn-jeneverbesroest op Wilde jeneverbes aangetroffen in het Dwingelderveld en iets later in Zwolle en Nijmegen. Deze vondsten zijn opvallend vroeg, omdat sommige alternatieve waardplanten van deze roestsoort nog niet in blad staan.
 • De slangenschimmelqueeste
  [released on: 01/04/2020]
  Sinds 2017 screenen RAVON en de Universiteit Gent (B) vervellingen en dode slangen op de exotische en invasieve schimmel Ophidiomyces ophiodiicola. Deze schimmel kan bij slangen 'Snake Fungal Disease' (SFD) veroorzaken. Omdat deze ziekte dodelijk kan zijn voor slangen is het tijdig detecteren van de invasie van de schimmel in Nederland belangrijk om een eventuele uitbraak te kunnen beheersen.
 • Bosgroepen supporter Deltaplan biodiversiteitsherstel; natuurverlies ombuigen naar herstel
  [released on: 31/03/2020]
  De afname van de rijkdom aan dieren en planten gaat snel; zowel zichtbaar als onzichtbaar. De impact boven de grond, in de bodem én onder het wateroppervlakte is enorm. Flora en fauna hebben het moeilijk, soorten verdwijnen en onze leefomgeving staat onder druk. Dat vraagt om actie, waarbij we natuurverlies om moeten zien te buigen naar natuurherstel.
 • Zelf aan de slag tegen de eikenprocessierups
  [released on: 31/03/2020]
  Eikenprocessierupsen zijn geen pretje, maar vanaf april moeten we ook daar weer het beste van maken (naast het coronavirus...). Met de goede aanpak geven de rupsen steeds minder overlast. Waar u ook woont of werkt: gebruik en verspreid deze kennis.
 • Geniet van het boomblauwtje in uw tuin
  [released on: 30/03/2020]
  De coronacrisis houdt ons aan huis gekluisterd. Alleen in speciale gevallen gaan we nog op pad. Dat betekent dat we, meer dan ooit, kunnen genieten van het ontluikende voorjaar in de tuin. Zeker als de temperatuur wat hoger wordt en de zon volop schijnt, zoals afgelopen dagen, komen de boomblauwtjes los en die houden van tuinen!
 • Zoek mee naar oliekevers
  [released on: 30/03/2020]
  Oliekevers behoren tot de onfortuinlijke insecten die in de laatste decennia sterk achteruit zijn gegaan. Recent lijkt het aantal waarnemingen van oliekevers toe te nemen. Nieuwe vindplaatsen bevinden zich vooral nabij dijken langs de rivieren en in de zeekleigebieden. Om meer inzicht te krijgen in de verspreiding doet EIS Kenniscentrum Insecten een oproep: zoek mee naar oliekevers!
 • Unieke zuivering brengt fosfaatvrij water naar De Groote Meer
  [released on: 30/03/2020]
  Om de waterkwaliteit in De Groote Meer van de Brabantse Wal te behouden, wordt binnenkort een filter van ijzerzand aangelegd. Deze innovatieve oplossing houdt de waterkwaliteit in één van Nederlands grootste vennen op peil. Water uit de landbouw zorgt voor toevoeging van fosfaten en dus achteruitgang van de kwaliteit. Het project wordt gefinancierd uit het Europese programma LIFE.
 • Waterkrachtcentrales in Mekong-rivier van de baan
  [released on: 29/03/2020]
  De Cambodjaanse regering heeft de plannen voor de bouw van twee waterkrachtdammen geannuleerd en kondigde aan dat het de komende tien jaar geen nieuwe waterkrachtdammen zal bouwen in de Mekong-rivier. Fantastisch nieuws dat voorkomt dat de kwetsbare biodiversiteit in de Mekongdelta nog verder wordt vernietigd!
 • Aantal populaties mediterrane draaigatjes meer dan verdubbeld in een jaar
  [released on: 29/03/2020]
  Vorig jaar maart meldden wij dat er acht kolonies waren van de invasieve en overlastgevende mier het mediterraan draaigatje. Nu, een jaar later, zijn er al achttien kolonies bekend. Meer dan een verdubbeling dus in één jaar tijd. Op alle plekken wordt overlast ervaren.
 • Bevers: natuurlijke houthakkers en bouwvakkers
  [released on: 29/03/2020]
  Veel natuur in Nederland wordt begraasd en dan denken we meteen aan schapen, runderen, paarden, herten, wilde zwijnen of zelfs wisenten of waterbuffels. Maar in het water huist nog een grazer en wel een die een enorme invloed heeft op het landschap en de natuur in en om het water: de bever! Dit artikel in de serie over natuurlijke begrazing gaat over bevers en hun invloed op het landschap.
 • Regionale koolstofbanken voor het veenweidegebied
  [released on: 28/03/2020]
  Het Rijk stelt klimaatgelden beschikbaar voor het project Valuta voor Veen. Vanuit dit project worden een landelijke koolstofbank en vijf franchisefilialen voor veenweidegebieden opgezet. Met de regionale koolstofbanken worden grondeigenaren die waterpeilen verhogen om het veen te behouden en daardoor CO2-uitstoot besparen gefinancierd.
 • Blad in water breekt DNA af
  [released on: 28/03/2020]
  Dieren en planten laten sporen van DNA in hun omgeving achter. Dit DNA wordt environmental DNA (eDNA) genoemd en kan met zeer gevoelige PCR-technieken gedetecteerd worden in bodem- en watermonsters. Met dit eDNA kunnen onderzoekers de aanwezigheid van een bepaalde soort aantonen.
 • Vijf vogels om voor thuis te blijven
  [released on: 28/03/2020]
  Doordat we meer thuis zijn, maken we de natuur rondom het huis intensief mee dit voorjaar. Veel trekvogels komen terug uit hun overwinteringsgebieden en het broedseizoen is in volle gang. Een ideale situatie om in eigen tuin of balkon, of bij het halen van een frisse neus, vogels te tellen. Vijf vogels om voor thuis te blijven.
 • Wilde tapir geboren in Brazilië
  [released on: 27/03/2020]
  Een cameraval in het Guapiaçu Ecological Reserve in Brazilië legde pasgeleden iets heel bijzonders vast: een babytapir! Het was meer dan honderd jaar geleden dat er in de staat Rio de Janeiro in Brazilië een wilde tapir werd geboren.
 • Track & trace aaltjes in het IJsselmeer
  [released on: 27/03/2020]
  Op dit moment zwemmen er 1300 jonge aaltjes (jonge paling) met een groen kleurmerk in het IJsselmeer. De aaltjes zijn losgelaten bij Den Oever als onderdeel van een grootschalig onderzoek om inzicht te krijgen in de trek richting de achterliggende polders en boezems langs de Noord-Hollandse kust. Deze kennis is belangrijk om knelpunten te signaleren en op te heffen.
 • Bereikt scheefbloemwitje dit jaar de Wadden?
  [released on: 27/03/2020]
  In 2015, nog maar vijf jaar geleden, werden de eerste scheefbloemwitjes in Nederland gezien. Inmiddels heeft deze vlinder een groot deel van Nederland bevolkt, en er lijkt nog geen einde te komen aan de opmars. Zal hij dit jaar ook het noorden van Noord-Holland en de Waddeneilanden gaan bevolken?
 • Wolf duikt op bij boomgaard in West-Betuwe
  [released on: 26/03/2020]
  Vanmorgen rond 9 uur is er een wolf vastgelegd op film in een boomgaard in de West-Betuwe. Volgens de bewoners liep de wolf verder gewoon in een draf de weg op. Het is niet de eerste keer dat er een rondzwervende wolf opduikt in de Betuwe. We roepen iedereen op het dier met rust te laten en afstand te bewaren, mocht je het dier zien.
 • Nu met NatureToday.nl: ontdek de natuur rondom je huis
  [released on: 26/03/2020]
  De ontluikende lente biedt in deze tijd een mooie kans om te ontspannen. Met zijn allen naar natuurgebieden gaan kan echter niet. Met NatureToday.nl ontdek je vanaf nu de vogels, zoogdieren, planten, vlinders en libellen die in jouw directe omgeving leven. Kennis van biologen en tienduizenden natuurliefhebbers wordt voor iedereen toegankelijk en geeft natuurbeleving een nieuwe dimensie.
 • Samenleven met de wolf: hoe beschermen we de schapen effectief?
  [released on: 26/03/2020]
  De terugkeer van de wolf naar Nederland heeft een grote impact op de maatschappij, zowel positief als negatief. In de tweehonderd jaar afwezigheid van wolven zijn we verleerd om met deze grote roofdieren samen te leven, met doodgebeten schapen als gevolg. Hoe leren we om weer samen met de wolf te leven? Welke effectieve en haalbare mogelijkheden zijn er om schapen te beschermen?
 • Doe mee en ontdek met Vogelbescherming jouw #quarantuinvogel
  [released on: 25/03/2020]
  Het is stil op straat. Maar in de verte hoor je een bekend riedeltje. Wat is het? Een merel? Of koolmees? En dat gefluit vanuit de struik? Een heggenmus of roodborst? Doe de postcodevogelcheck op mijnvogeltuin.nl, ontdek welke vogels er in jouw tuin leven en deel jouw quarantuinvogel via social media.
 • Waterschildpadden in een koud kikkerlandje
  [released on: 25/03/2020]
  Zoetwaterschildpadden worden al decennialang in de vrije Nederlandse natuur aangetroffen. Het gaat hierbij om uitgezette of ontsnapte exemplaren die zich jarenlang weten te handhaven, er is geen voortplanting. Door de strikte verbodsbepalingen vanuit de EU-exotenverordening voor de verschillende lettersierschildpadden verwachten we dat deze langzaam zullen verdwijnen uit onze natuur.
 • Rectificatie: Geplooid sneeuwklokje blijkt kruising
  [released on: 24/03/2020]
  Op 11 februari 2020 verscheen een natuurbericht waarin FLORON floristen opriep uit te kijken naar Geplooid sneeuwklokje, een look-a-like van ons inheemse Gewoon sneeuwklokje. Zo geschiedde, en dat leverde een verrassend inzicht op: het blijkt in veel gevallen om een kruising te gaan van Gewoon en Geplooid sneeuwklokje (Galanthus x valentinei)!
 • Tuintellingen doen kan nog wel
  [released on: 24/03/2020]
  De coronacrisis heeft een enorme impact op iedereen. Geen vergaderingen en evenementen en de sociale contacten op een laag pitje. Iedereen wordt aangeraden thuis te blijven en dat kan nog weken of langer duren. Voor mensen die een tuin hebben is het leuk om, nu je zoveel thuis bent, de komende tijd te kijken wat daar allemaal in leeft. Doe mee met de jaarrond tuintelling!
 • Vlinders terug naar de Maashorst
  [released on: 24/03/2020]
  Wat zou het fantastisch zijn als je in de Maashorst weer volop kan genieten van vlinders als de aardbeivlinder, het heideblauwtje, de veldparelmoervlinder en de bruine eikenpage. Een verkenning in het Brabantse natuurgebied laat zien welke kansen er wel én niet voor bedreigde vlinders zijn.
 • Vieze nachtvlinders zijn nonchalanter
  [released on: 23/03/2020]
  Nachtvlinders worden veel gegeten door vleermuizen. Daarom hebben ze diverse manieren om te zorgen dat de vleermuis achter het net vist. Zo zijn er soorten die de echolocatie opvangen en zich laten vallen zodra er een vleermuis in de buurt is. Uit Noord-Amerikaans onderzoek blijkt dat oneetbare of onsmakelijke soorten lang niet zo alert zijn als ‘lekkere’, goed eetbare, nachtvlinders.
 • Honderden eikapsels van de Stekelrog op het strand
  [released on: 23/03/2020]
  Deze maand worden er ouderwets hoge aantallen eikapsels van de Stekelrog gevonden op het strand. Honderd of meer eikapsels per trajectbezoek zijn daarbij geen uitzondering. Van 1970 tot 2015 was de jaarlijkse trefkans op tien of meer Stekelrog-eikapsels minder dan één procent; daarna namen de trefkansen iets toe. Afnemende visserij is een mogelijke verklaring voor de toename.
 • Vitale bossen in Brabant door bodemverbetering en soortenverbreding
  [released on: 23/03/2020]
  “Voor vitale bossen is duurzaam herstel van de bodem nodig, met name op de Brabantse zandgronden. Samen met verandering van naaldbos naar meer loofhout, verkleint het ook de kans op onbeheersbare natuurbranden. En dat is een reëel gevaar door de huidige verdroging en bossamenstelling.” Dat zegt Wiel Poelmans, projectleider bossenstrategie van Noord-Brabant.
 • Het voorjaar gaat gewoon door: Beleef de Lente van de koolmees
  [released on: 22/03/2020]
  Het voorjaar is begonnen. Ook dit jaar staan de webcams van Beleef de Lente weer aan voor het nieuwe vogelbroedseizoen, coronavirus of geen coronavirus. En ook dit jaar volgt het NIOO met speciale belangstelling de nestkast van de koolmees: modelsoort en 'pittig' vogeltje. Wat kunnen we van broedseizoen 2020 verwachten?
 • Voorsprong in de natuur loopt iets terug: pinksterbloem al gezien?
  [released on: 22/03/2020]
  De natuur ligt door de zeer zachte winter nog steeds zo’n vier weken voor op het schema van vijftig jaar geleden. De voorsprong van eerder dit jaar loopt wel wat terug omdat maart wel zacht, maar niet extreem zacht was. De komende week is het opletten op eerste bloeiende pinksterbloem, berk en kers en de bladontplooiing van de witte paardenkastanje. Ook kunnen we de eerste boerenzwaluw verwachten.
 • De mooiste vogelgebieden in Nederland en Europa
  [released on: 22/03/2020]
  Op de nieuwe website Birdingplaces.eu zijn de beste vogelgebieden van Europa te vinden. Met bij elke vogelplek de informatie die je nodig hebt om het gebied te verkennen. Heel handig als je vogels wilt ontdekken op vakantie of voor een dag vogels kijken in Nederland. Vogelaars kunnen ook hun eigen favoriete gebieden op de kaart zetten.
 • Expeditie Borneo
  [released on: 21/03/2020]
  Zwiepende takken ontwijken en met zweet op je voorhoofd ploeteren over een dik bladerdek. Terwijl je ondertussen elke tak, zwam en spriet afspeurt. Veertien biologiestudenten uit Leiden en Groningen namen een week geleden deel aan de Naturalis cursus ‘Tropische Biodiversiteit en Veldmethoden’ in Borneo.
 • Eerste vondst glimmende metselbij in Nederland
  [released on: 21/03/2020]
  Vorig jaar werden er al twee nieuwe bijensoorten gemeld voor Nederland: de roestige zandbij en de zwartpootwolbij. In een tuin in Renkum werd in het voorjaar van 2019 ook een mannetje van een nieuwe metselbij gevangen: de glimmende metselbij. Deze soort bracht het aantal bijensoorten dat uit Nederland bekend is op 362. De nieuwkomers lijken te profiteren van de stijgende temperatuur.
 • Zuid-Holland investeert zes ton extra in natuurontwikkeling
  [released on: 20/03/2020]
  De provincie Zuid-Holland investeert 600.000 euro ten behoeve van de leefgebieden van kwetsbare planten en dieren. Natuurorganisaties, verenigingen en vrijwilligersorganisaties in Zuid-Holland gaven massaal gehoor aan de tweede subsidieronde icoonsoorten. 17 verschillende natuurprojecten gaan van start, zoals een project voor kustbroedvogels in de Kwade Hoek en voor vleermuizen in Fort Penserdijk.
 • Meer biodiversiteit in Gelderse steden en dorpen
  [released on: 20/03/2020]
  Natuur houdt niet op bij de grenzen van natuurgebieden. Ook in steden en dorpen kan de biodiversiteit omhoog! Om dit te stimuleren en te ondersteunen heeft Provincie Gelderland brochures ontwikkeld voor het vergroenen van woonwijken, winkelcentra en bedrijventerreinen. Met relatief simpele maatregelen kan al een verschil worden gemaakt.
 • Verhaal uit het veld: rangers op zoek naar een verdwenen tijger
  [released on: 20/03/2020]
  Het werk van de parkrangers in het Jilin Huangnihe Natuurreservaat in Noordoost-China is zwaar werk. Ze ploeteren de hele winter door de dikke sneeuw, op zoek naar sporen van wilde dieren én om de hoefdieren in het gebied (die soms ook prooidieren voor de tijger zijn) de winter door te helpen door ze bij te voeren. En dan lijkt de hoofdrolspeler van het reservaat opeens verdwenen te zijn....
 • Bomen leveren belangrijke ecosysteemdiensten voor de stad
  [released on: 19/03/2020]
  Zaterdag 21 maart is het 'International Day of Forest'. Op deze dag roepen de Verenigde Naties iedereen op om even stil te staan bij het belang van bossen en bomen. Ook in steden zijn bomen van waarde. Ze fungeren als watermanagers, biodiversiteitbevorderaars, luchtfilteraars en hittedempers. Tijd om even stil te staan bij hoe belangrijk bomen voor de stad kunnen zijn.
 • Al veel grote vossen dit voorjaar
  [released on: 19/03/2020]
  De grote vos was verdwenen uit Nederland, maar is de laatste jaren aan een terugkeer bezig. Net als de kleine vos en soorten als dagpauwoog, citroenvlinder en gehakkelde aurelia overwintert de grote vos als vlinder. Ze worden dan ook op de eerste mooie dagen in het voorjaar snel actief. De afgelopen dagen werden er veel gemeld, op tientallen verschillende plekken.
 • Nestkasten voor de tapuit
  [released on: 18/03/2020]
  In het Noordhollands duinreservaat huist de laatste tapuitpopulatie van de kalkrijke kustduinen. Sinds begin jaren 90 is de populatie echter drastisch geslonken. Daarom zijn in 2018 een vijftigtal nestkasten voor deze soort in het duingebied ingegraven. De nestkasten bieden bescherming tegen predatie en vergroten de kans dat de jongen succesvol worden grootgebracht.
 • Rhododendronknopvreter breidt zich uit
  [released on: 18/03/2020]
  De Rhododendroncicade en de paddenstoel Rhododendronknopvreter zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide zijn exoten die met plantmateriaal door de mens in Nederland terecht zijn gekomen. Het ziet er naar uit dat ze zich de laatste jaren fors uitgebreid hebben. De Rhododendronknopvreter is in de voorjaarsmaanden gemakkelijk te vinden.
 • Vogels kijken voor binnenblijvers
  [released on: 17/03/2020]
  Niets te doen door het corona-virus? Voor vogels kijken hoef je niet naar buiten! Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland opent drie extra webcams: bij de koolmees, de merel en de kauw. Drie tuinvogels die bijna iedereen wel in de tuin ziet verschijnen, mits deze groen genoeg is. Nu kan iedereen via Beleefdelente.nl ook zien wat er ín het nest gebeurt.
 • Broedvogelmonitoring: alleen voor vroege vogels
  [released on: 17/03/2020]
  Een uur voor zonsopgang loopt ecoloog Maarten Immerzeel deze weken al in het veld voor een broedvogelmonitoring. Zijn oren zijn ondertussen zo goed getraind, dat hij de bijzondere soorten er zo uitfiltert. Grote lijsters, boomleeuweriken, geelgorzen; de meeste vogels zijn op dit vroege tijdstip het actiefst.
 • Hooikoorts door berkenpollen verwacht: risico op verwarring met klachten COVID-19
  [released on: 16/03/2020]
  Door het aanhoudende zachte weer zal de komende dagen al pollen van es en berk in de lucht komen. Mensen die daar gevoelig voor zijn, kunnen hooikoortsklachten krijgen. Dit kan onnodige ongerustheid veroorzaken, omdat men denkt dat de klachten worden veroorzaakt door COVID-19. Het is nog onduidelijk hoe zwaar het berkenpollenseizoen wordt. In het bericht tips om hooikoortsklachten te beperken.
 • Onverhoopt thuis met de kinderen? Hier 10 #Corona proof tips om de #natuur in te gaan!
  [released on: 16/03/2020]
  Door de maatregelen om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan worden wij allen uit onze routine gehaald. Velen gaan niet meer naar werk, activiteiten worden afgelast en kinderen gaan niet naar school. Veel mensen maken zich zorgen en raken aan huis gekluisterd. Trek vooral de natuur in en geniet van de ontluikende lente. Hieronder geven wij tien tips om de tijd door te komen!
 • Bijen hebben nog steeds de gunfactor
  [released on: 16/03/2020]
  Met enige fantasie kun je stellen dat Pieter van Breugel aan EHBI doet: Eerste Hulp Bij en andere Insecten. De 72-jarige Veghelaar met de schilderachtige naam staat als auteur van Gasten van bijenhotels namelijk te boek als dé Nederlandse kenner van insectenhotels. Als vrijwilliger breekt hij graag een lans voor ‘insectenhulp’, met name aan bijen en wespen.
 • Wanneer ziet u het eerste lantaarntje?
  [released on: 16/03/2020]
  Het voorjaar begint nu echt en op zonnige dagen zijn er al veel vlinders actief. Hoe zit dat met de libellen? Deze zijn wat minder opvallend en zijn ook vaak wat later actief dan vlinders, maar de komende weken verschijnen er al soorten. De vliegtijdverwachting geeft aan wanneer een soort begint te vliegen, maar ook wanneer er zoveel zijn dat de trefkans groot is.
 • Geef wilde, autochtone bomen en struiken in Nederland een toekomst
  [released on: 15/03/2020]
  Het gaat niet goed met de wilde bomen en struiken in Nederland. De helft van de circa honderd soorten is zeldzaam en wordt bedreigd. Enkele zijn al regionaal en zelfs landelijk uitgestorven. De zorg voor de wilde bomen en struiken is sterk onderbelicht bij het beheer van beschermde oude boskernen en houtwallen, ook bij Natura 2000-bossen. 14 april is er een symposium over dit onderwerp.
 • Bijzondere paddenstoel leeft op hoef dode grazer
  [released on: 15/03/2020]
  Grote grazers zijn belangrijk voor de natuur. Door hun gegraas en het schillen van de bast van bomen krijgen openheid en bloemen meer kans en worden dominante bomen en planten letterlijk klein gehouden. Maar niet alleen levende grazers spelen een belangrijke rol. Ook als ze dood zijn blijken ze een bron van leven.
 • Kleine gerande oeverspin is de Spin van het Jaar 2020
  [released on: 14/03/2020]
  De kleine gerande oeverspin is uitgekozen als spin van het jaar 2020. Het is een soort uit de familie van de kraamwebspinnen. De naam van de familie duidt op het karakteristieke gedrag van de soorten om een web te bouwen, een kraamkamer waarin de eicocon wordt opgehangen en bewaakt, terwijl het in wezen spinnen zijn die hun prooi vangen door middel van jagen en bespringen.
 • Slechtvalk op provinciehuis Brabant legt haar eerste ei
  [released on: 14/03/2020]
  Hoewel COVID-19 zorgt voor weinig mensen ín het provinciehuis, is het óp de 23ste verdieping van het provinciehuis aan de Brabantlaan in ’s-Hertogenbosch een drukte van belang. Er is een ei gelegd door de slechtvalken die er sinds een paar weken weer huizen.
 • Het bos verdedigen is levensgevaarlijk
  [released on: 13/03/2020]
  “We moesten ons dorp verlaten en maandenlang in ballingschap leven. We konden niet meer voor onze families zorgen. Nog steeds worden we met de dood bedreigd.” Dit is het verhaal van twee Braziliaanse ‘defenders’; verdedigers van het bos. Voor hun eigen veiligheid en die van hun gemeenschap moeten ze anoniem blijven.
 • Tel mee in het jaar van de Wilde Eend
  [released on: 13/03/2020]
  De eerste eendenkuikens zwemmen al rond. Dat betekent dat het publieksonderzoek in het Jaar van de Wilde Eend van start gaat. Hoe kan het dat een van onze bekendste watervogels al jarenlang in aantallen achteruit gaat? Help mee met het beantwoorden van deze vraag door kuikens te tellen.
 • Fipronil zaadcoating leidt tot sterk verminderde voortplanting van koolwitjes
  [released on: 12/03/2020]
  Het gebruik van systemische gewasbeschermingsmiddelen, zoals sommige neonicotinoïden, is binnen Europa steeds meer aan banden gelegd vanwege de neveneffecten op onder meer bijen. Nu zijn ook voor fipronil negatieve effecten vastgesteld. Bij het groot koolwitje leidde fipronil-blootstelling van de rupsen in het vlinderstadium tot sterk verminderde voortplanting.
 • Eikenprocessierups komt naar verwachting eerste week april uit ei
  [released on: 12/03/2020]
  Het moment waarop de eikenprocessierupsen uit de eitjes komen, wordt in belangrijke mate bepaald door de temperatuur in maart. Dit jaar verwacht het Kenniscentrum Eikenprocessierups dat de eerste rupsen rond 6 april uit hun eitjes zullen kruipen. Uit een steekproef blijkt dat de rupsjes in de eitjes zich goed ontwikkelen, ondanks de vele neerslag.
 • Soil Navigator helpt bij optimaal gebruik bodem
  [released on: 12/03/2020]
  In het LANDMARK-EU project werkten wetenschappers uit verschillende Europese landen aan een ‘Soil Navigator’. Met dit gereedschap kunnen boeren beoordelen welke maatregelen het meest geschikt zijn om hun bodem te verbeteren voor bijvoorbeeld voedselproductie, de productie van schoon (drink)water en behoud van biodiversiteit.
 • Welke vragen moeten worden beantwoord in de nieuwe dagvlinderatlas?
  [released on: 12/03/2020]
  In 2006 verscheen de laatste dagvlinderatlas. Hierin is alle kennis die op dat moment bekend was verzameld. Kaartjes geven de verspreiding van de soorten vroeger en tot 2005. De Vlinderstichting werkt aan een nieuwe atlas en wil daarin graag nieuwe informatie publiceren. Iedereen die vragen heeft over voorkomen, verspreiding, ecologie of gedrag wordt gevraagd dit door te geven.
 • Rijkdom aan bijzondere paddenstoelen in het Kralingse bos groter dan ooit
  [released on: 11/03/2020]
  Het onderzoek naar paddenstoelen in het Kralingse bos te Rotterdam was zeer succesvol, mede dankzij de vele regen in het najaar van 2019. Er werden meer dan 400 soorten gevonden, waaronder grote zeldzaamheden, evenals soorten die op de Rode Lijst staan als ernstig bedreigd. Hoewel al vaker geïnventariseerd, werden er in het afgelopen jaar bijna 100 nieuwe soorten voor het gebied waargenomen.
 • Arnold van Vliet nieuwe voorzitter Heimans en Thijsse Stichting
  [released on: 11/03/2020]
  Zaterdag 7 maart is Arnold van Vliet benoemd als voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting. Hij volgt Frank Berendse op die voor zijn belangrijke rol de Zilveren spreeuw ontving. Van Vliet ziet veel kansen om met de stichting het sociale natuurnetwerk te versterken. Hij wil maximaal gebruik maken van de ervaring en inspiratie van zowel de huidige natuurbeschermers als die uit het verleden.
 • Steeds vroegere voortplanting bruine kikker door mildere winters
  [released on: 11/03/2020]
  Klimaatopwarming heeft aantoonbaar invloed op onze amfibieën. Ze ontwaken vroeger uit hun winterslaap en leggen hun eieren gemiddeld minstens een week eerder dan in de jaren tachtig. Gegevens die door burgers worden verzameld (citizen science) zijn van groot belang om dergelijke effecten aan te kunnen tonen. Iedereen kan daar zijn steentje aan bijdragen. Doe jij al mee met de kikkerdriltelling?
 • Oproep aan terreinbeheerders: plant geen exoten!
  [released on: 10/03/2020]
  De laatste weken hebben we diverse berichten gelezen van terreinbeheerders die bij aanplant/herplant van bomen kiezen voor exoten, soms zelfs voor invasieve exoten. Wij roepen hen dringend op: doe dat niet!
 • Wetenschappers: Stop natuurvernietiging door het EU-landbouwbeleid
  [released on: 10/03/2020]
  Meer dan 3600 wetenschappers uit 63 landen stellen dat het voorstel van de Europese Commissie voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 "drastisch moet worden verbeterd" om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen. Het huidige landbouwbeleid vernietigt volgens de wetenschappers de natuur in het landelijke gebied.
 • Vlindervoorjaar begonnen tijdens Landelijke Vlinderdag
  [released on: 09/03/2020]
  Zaterdag 7 maart zaten bijna 600 vlinderliefhebbers binnen, in theater de Junushoff in Wageningen, voor de Landelijke vlinderdag. Ze genoten van inspirerende verhalen en prachtige plaatjes. Maar terwijl zij de hele dag binnen zaten, gebeurde het buiten! Het zonnige weer lokte veel vlinders uit hun overwintering. Vooral citroenvlinders werden volop waargenomen.
 • Prinsenbeekse polder Weimeren: van grasland naar waterplassen
  [released on: 09/03/2020]
  “We gaan de Prinsenbeekse polder Weimeren inrichten tot waterplassen en rietmoeras. Hier doen we ongeveer 7 jaar over. We werken met maar één graafmachine, zodat de aanwezige dieren voldoende tijd en ruimte krijgen om zich te verplaatsen.” Dat zegt Jeroen van Leijsen, omgevingsmanager voor het project in Weimeren, namens de provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer.
 • Evolutionaire ontwikkeling van amfibieën en reptielen op de Kleine Antillen onderzocht
  [released on: 08/03/2020]
  Er zijn twee nieuwe onderzoeksprojecten opgezet om de evolutie en historische geografische migratie van belangrijke amfibieën en reptielensoorten op de Kleine Antillen in kaart te brengen. Inzicht in de verschillen tussen vergelijkbare soorten en hoe hun specifieke evolutionaire ontwikkeling afwijkt van naburige populaties kan cruciaal zijn voor de toekomstige bescherming van deze soorten.
 • Willem van Hemmen, vlinderbeheerder van het jaar 2020
  [released on: 07/03/2020]
  Tijdens de Landelijke Vlinderdag riep De Vlinderstichting Willem van Hemmen uit Gasselte, uit tot ‘Vlinderbeheerder 2020’. In 1972 nam hij voormalige landbouwgrond in Drenthe in beheer. Het gebied veranderde in bloemrijk grasland met veel vlinders. De vlinderdag vond plaats op zaterdag 7 maart in de Junushoff in Wageningen. Meer dan 600 vlinder- en libellenliefhebbers kwamen hier bij elkaar.
 • Patentanalyse werpt nieuw licht op handel in bedreigde soorten
  [released on: 07/03/2020]
  De handel in wilde dieren en planten vormt een gevaar voor het voortbestaan van veel bedreigde soorten. Aan de ene kant proberen natuurbeschermers kwetsbare soorten te behoeden voor uitsterven. Tegelijkertijd verdienen handelaren steeds meer geld aan (delen van) wilde dieren en planten. Patentanalyse blijkt een nieuwe methode om de kenniskloof tussen natuurbescherming en commercie te overbruggen.
 • Winnaars 'Samen voor Biodiversiteitsprijs' bekend
  [released on: 06/03/2020]
  Gister werd de 'Samen voor Biodiversiteitsprijs' voor de eerste keer uitgereikt. Deze prijs is een initiatief van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel samen met het Wereld Natuur Fonds, en waardeert projecten waarin boeren en particulieren samenwerken aan herstel van de biodiversiteit in Nederland. De winnaars ontvangen ieder een cheque van €25.000 om hun projectideeën te realiseren.
 • Minder waterkevers en verminderde waterkwaliteit in 2019 volgens Waterdiertjes.nl
  [released on: 06/03/2020]
  Met meer dan 400 waarnemingen is in 2019 weer volop meegedaan met het inventariseren van de waterkwaliteit via Waterdiertjes.nl. Opvallend: in 2019 zijn op veel minder plekken waterkevers gevonden dan het jaar daarvoor en in meer dan de helft van de wateren was de kwaliteit matig, terwijl in 2018 bijna de helft juist goed scoorde. Stromende wateren hadden gemiddeld gezien de beste waterkwaliteit.
 • #Sonar en #Spitssnuitdolfijnen; de laatste stand van zaken
  [released on: 05/03/2020]
  Sinds de jaren ’60, toen sonar zijn intrede deed bij de marine om onderzeeërs op te sporen, zijn er wereldwijd twaalf massastrandingen van spitssnuitdolfijnen bekend bij o.a. grote militaire oefeningen op zee. Sonar maakt gebruik van geluidsimpulsen om onder water te navigeren of om voorwerpen te detecteren. Dolfijnen gebruiken echolocatie, vergelijkbaar met actieve sonar, om hun prooi te vinden.
 • Geen vlinders zonder rupsen
  [released on: 05/03/2020]
  Veel mensen houden van vlinders. Ze vliegen alleen met mooi zonnig weer. Dan zijn we sowieso vaak al beter gemutst, maar ook hun kleuren spreken aan. Daarnaast maakt de wonderbaarlijke metamorfose van ei tot vlinder hen mysterieus. Rupsen zijn minder geliefd. Toch geven maar weinig rupsen schade, en ook rupsen hebben soms fantastische kleuren en vormen. 21 maart is er een rupsendeterminatiedag.
 • Wolf doodgereden op Noord-Veluwe
  [released on: 04/03/2020]
  Op de Noord-Veluwe is een wolf aangereden. De aanrijding is gemeld bij de politie, waarna het dier met hulp van een speurhond in het bos is teruggevonden.
 • Meeste droogvallende mosselbanken in de Waddenzee weten zich te handhaven
  [released on: 04/03/2020]
  Al een kwart eeuw onderzoekt Wageningen Marine Research in opdracht voor het ministerie van LNV een aantal droogvallende mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee. Het meest recente onderzoek uit 2018 laat zien dat de meeste van de onderzochte mosselbanken zich hebben weten te handhaven. Enkele banken zijn niet teruggevonden, en er heeft zich in 2018 een nieuwe mosselbank gevormd.
 • Oproep aan minister: zwak Kaderrichtlijn Water niet af
  [released on: 04/03/2020]
  De Kaderrichtlijn Water staat onder druk. Ondanks hoopgevende resultaten staat de wet opnieuw ter discussie en zijn er geruchten dat Nederland het pleidooi om de KRW-wetgeving af te zwakken wil steunen. Op 5 maart zal er in Brussel gedebatteerd worden over de KRW. Daarom de oproep aan minister Van Nieuwenhuizen: ga niet voor aanpassing, maar voor een betere uitvoering van de KRW.
 • Grutto drie keer de sjaak
  [released on: 04/03/2020]
  Waarom maken jullie je druk over een vliegveld bij Lissabon? Bescherm de grutto toch in Nederland! Die vraag en dat statement komen de laatste tijd nog al eens op Vogelbescherming af. Inderdaad: voor de grutto ligt het grootste probleem in ons land. Dat neemt niet weg dat onze nationale vogel de trek van en naar het zuiden moet overleven.
 • Hoe rijk-strooiselsoorten bijdragen aan een gezonde bosbodem
  [released on: 03/03/2020]
  Een gezonde bosbodem is een vereiste voor een goed functionerend en weerbaar, oftewel veerkrachtig bos. Met een veranderend klimaat en daarmee extremere omstandigheden, is het verbeteren van de bodem op de veelal arme zandgronden meer dan ooit van cruciaal belang. Maar wat is dat eigenlijk, een gezonde bosbodem? En hoe kunnen rijk-strooiselsoorten bijdragen aan het ontstaan van een vitale bodem?
 • Ruim baan voor vissen in Utrechtse wateren
  [released on: 03/03/2020]
  Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en provincie Utrecht hechten belang aan een gevarieerde, gezonde visstand en gezond water. Daarom worden er vispassages aangelegd. Deze heffen de barrière op die stuwen, dammen, gemalen en sluizen vormen voor het leef- en voedselgebied van vissen.
 • Mannetje bruine kiekendief brengt drie jongen alleen groot
  [released on: 03/03/2020]
  Veel roofvogels hebben een sterke rolverdeling tussen man en vrouw tijdens de broedzorg. Dat betekent dat er een bijzondere uitdaging ontstaat als één van beide ouders wegvalt. In de meeste gevallen leidt dit tot het mislukken van het nest. Afgelopen zomer besloot een man bruine kiekendief dit anders te doen en bracht hij, gefaciliteerd door goed weer en hoog prooiaanbod, alleen drie jongen groot.
 • Maai nooit alles! Laat altijd een deel staan!
  [released on: 02/03/2020]
  Veel insecten overleven de winter als ei, larve of pop en veel daarvan zoeken een veilige plek in planten. Voor veel van die soorten is het dan ook belangrijk dat niet alle plantengroei in het najaar wordt weggemaaid. Winterklaar maken van bermen en groenstroken betekent dat je altijd een deel van de vegetatie laat staan: gefaseerd beheer. Een volgende maaibeurt blijft weer een ander deel staan.
 • 25 jaar uniek natuuronderzoek in Tilburgse Kaaistoep
  [released on: 02/03/2020]
  Met een prachtig boek, een symposium en een fototentoonstelling viert de KNNV-afdeling Tilburg dat vrijwilligers al 25 jaar natuuronderzoek doen in natuurgebied de Kaaistoep. De 250 vrijwilligers telden in 25 jaar bijna 9.000 verschillende planten- en diersoorten in het gebied. Hiertussen waren 149 soorten die niet eerder in Nederland waren ontdekt. Drie soorten waren zelfs nieuw voor de wereld.
 • Bizarre waaiervleugeligen blijken nog intrigerender
  [released on: 02/03/2020]
  Waaiervleugeligen zijn parasitaire insecten die het vooral voorzien hebben op bijen en wespen. Ze behoren zonder twijfel tot de meest bizarre insectengroepen die er bestaan. Vrouwtjes zien eruit als larven en blijven in hun gastheer. Mannetjes zijn vrijlevend, maar leven slechts enkele uren. Recent DNA-onderzoek heeft ook nog eens uitgewezen dat er meer soorten zijn dan aanvankelijk gedacht.
 • Welke rassen horen bij #natuurlijkebegrazing? @ARKNatuur
  [released on: 01/03/2020]
  Al veertig jaar worden in Nederland runderen en paarden ingezet bij het natuurbeheer. Hiervoor zijn robuuste rassen nodig die het hele jaar door in de natuur kunnen overleven. Dit deel van de serie over natuurlijke begrazing in Nederland gaat in op dit aspect.
 • Het belang van natuurbeheer voor het beperken van de uitstervingskans
  [released on: 29/02/2020]
  Onlangs is het eerste onderzoek verschenen dat expliciet het uitstervingsrisico als gevolg van klimaatverandering bekeken heeft. De studie biedt een oplossing waarmee meer dan de helft van de tropische soorten van uitsterven gered wordt: wanneer dertig procent van het land wordt beschermd en klimaatverandering gelimiteerd wordt tot maximaal 2 graden opwarming.
 • De roek wordt heen en weer gejaagd
  [released on: 28/02/2020]
  ‘Kraaien nemen alleen maar toe’, is een veelgehoorde opmerking. In de afgelopen dertig jaar gaat die vlieger echter voor geen van de algemeen voorkomende kraaiensoorten op. De broedvogelaantallen van gaai, ekster, kauw en zwarte kraai zijn stabiel, die van de roek nemen af. Desondanks bezorgt de roek sommige gemeenteambtenaren en dorpsbewoners hoofdbrekens? Is dat terecht?
 • Australiërs in actie voor hun bedreigde diersoorten
  [released on: 28/02/2020]
  De toekomst van veel dier- en plantensoorten in Australië is in gevaar. De recente bosbranden hebben dit alleen maar erger gemaakt. WWF-Australië schat dat 1,25 miljard dieren zijn gedood door de branden. Sommige soorten lijken zelfs al in het wild uitgestorven te zijn. Steun de Australiërs in hun roep om strengere wetten zodat de bijzondere Australische natuur beter wordt beschermd.
 • Meer biodiversiteit op het erf van de wroetvarkensboer
  [released on: 28/02/2020]
  Dat de biodiversiteit vergroot moest worden op het erf, daar waren de wroetvarkensboeren het over eens. Bij de realisatie ervan konden ze echter wel wat ondersteuning gebruiken. De boeren schakelden daarom de hulp in van Natuur en Milieu Overijssel: samen trokken ze een jaar geleden een project van de grond om de soortenrijkdom op het boerenerf te vergroten. Nu zijn er de eerste resultaten.
 • Beschermde grote #bosmuis verovert #Noordoost-Nederland
  [released on: 27/02/2020]
  De grote bosmuis staat in Nederland, in tegenstelling tot de gewone bosmuis, nog altijd te boek als een zeer zeldzame soort. Toch zit deze uit de kluiten gewassen bosmuis al jarenlang in de lift en is de soort inmiddels een heel stuk minder zeldzaam dan de meeste ecologen denken. Sinds het laatste bericht over de grote bosmuis in 2016 heeft de soort zeker niet stil gezeten. Tijd voor een update!
 • Kennisuitwisseling op symposium ‘Ecologie en de praktijk’
  [released on: 27/02/2020]
  In Nederland wordt op allerlei manieren ingegrepen in het aanwezige groen. Daar gaan vele afwegingen en keuzes aan vooraf. Elke keuze heeft effecten, maar wat positief is voor het een, kan negatief uitpakken voor het ander. Ook kunnen er verschillen zijn tussen maatregelen in effectiviteit, kosten, draagvlak en neveneffecten voor andere gebiedsfuncties. Hier de juiste weg in vinden vergt inzicht.
 • Nieuw virus-alert: padden en kikkers met herpes
  [released on: 26/02/2020]
  RAVON doet een oproep om kikkers en padden met mogelijke herpesinfecties te melden. Herpesvirussen kunnen bij zowel mens als dier ziekte veroorzaken. Ook amfibieën, met name kikkers en padden, kunnen gevoelig zijn voor bepaalde herpesvirussen. Ondanks dat dit al sinds de jaren 90 bekend is, is de precieze impact van deze infecties op wilde populaties nagenoeg onbekend.
 • De mysterieuze ecologie van de Nederlandse heidehommel ontrafeld
  [released on: 26/02/2020]
  Van de in Nederland ernstig bedreigde heidehommel was tot voor kort zeer weinig bekend. Om licht in deze duisternis te scheppen heeft in het afgelopen jaar soortgericht onderzoek plaatsgevonden. Als onderdeel van dit onderzoek is de verspreiding, het eetpatroon en de habitat van de heidehommel nader onderzocht.
 • Schenking maakt ‘kennisboost’ mogelijk voor tienduizenden natuurvrijwilligers
  [released on: 26/02/2020]
  De Nederlandse biodiversiteit krijgt een impuls dankzij miljoenen van de Postcode Loterij. SoortenNL, de koepel van organisaties die zich inzetten voor dier- en plantensoorten, heeft een schenking gekregen van de Nationale Postcode Loterij. Het bedrag van één miljoen euro zal de komende drie jaar geïnvesteerd worden in bescherming van biodiversiteit in Nederland.
 • Kom ook in actie en help de otter!
  [released on: 26/02/2020]
  Vind je het ook vreselijk als otters worden doodgereden in het verkeer? Zorg dan voor veilige verbindingen en help de otter! Geef samen met ARK Natuurontwikkeling de natuur de ruimte en doneer voor een veiliger rivierengebied. Daarmee help je niet alleen de otter, maar geef je ook veel andere dieren een warm onthaal.
 • Provincie Gelderland maakt zich sterk voor bedreigde Zwartblauwe rapunzel
  [released on: 25/02/2020]
  Onderzoek in 2019 heeft aangetoond dat het één voor twaalf is voor de Zwartblauwe rapunzel in Gelderland. Van de tien aanwezige populaties zijn er slechts twee levensvatbaar. Hoog tijd om aan de slag te gaan om de bestaande populaties te behouden en te versterken tot vitale toekomstbestendige populaties.
 • Beleef de Lente start 1 maart
  [released on: 25/02/2020]
  Save the date: Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland gaat op 1 maart weer van start. Op deze zondagochtend zet Vogelbescherming in de uitzending van Vroege Vogels op NPO Radio 1 de camera’s bij de broedende vogels aan. De publiekslievelingen ooievaar, steenuil en slechtvalk zijn ook dit jaar weer van de partij.
 • 'Opwinding als ze waterschorpioen of bloedzuiger vinden'
  [released on: 24/02/2020]
  Wat is het verschil tussen een kikker en een pad? 'Een pad heeft een wrat en een kikker is glad.' Dat rijmpje gebruikt Tineke Lous regelmatig, wanneer ze als natuurgids met kinderen aan de waterkant staat. Ze móét dit soort vragen wel stellen, want de Veldhovense heeft ervaren dat zowel jong als oud maar weinig weet van water en de beestjes die erin leven.
 • Voorjaarsmotten spotten
  [released on: 24/02/2020]
  Terwijl de meeste dagvlinders nog weggekropen zitten of als ei, rups of pop zich ergens hebben verstopt in de planten, zijn er al wel flink wat motten actief. Motten, nachtvlinders dus, hebben geen zon nodig om actief te worden en zijn er al als het een paar graden boven nul is. Nu, en de komende weken nog veel meer, zijn diverse uilen te zien, maar je moet er wel wat voor doen.
 • Meer ambitie nodig om paling te redden
  [released on: 23/02/2020]
  De Europese regelgeving is nog niet effectief genoeg en de implementatie in de EU-lidstaten moet worden verbeterd, zo blijkt uit evaluatie evaluatie van de Europese Aalverordening, die op 18 februari jl. is gepubliceerd. De Good Fish Foundation en RAVON vinden dat er meer ambitie nodig is om de Europese paling te redden.
 • 2020 bij drie vroegste lentes ooit
  [released on: 23/02/2020]
  Door de extreem warme winter loopt de ontwikkeling van planten vijf weken voor op de gemiddelde ontwikkeling van vijftig jaar geleden en 2,5 week voor op het gemiddelde van de afgelopen 19 jaar. Hiermee is de start van de lente gelijk aan die van 2008 en 2016 die de vroegste ooit waren. Dit blijkt uit een analyse van bloeiwaarnemingen die via Natuurkalender.nl zijn doorgegeven.
 • Storm Ciara ruimt op en vervoert
  [released on: 23/02/2020]
  We waren uitgebreid gewaarschuwd: blijf thuis, code geel en oranje, Ciara kwam eraan. Behalve voor schade en gevaar, zorgen stormen voor nog meer. Onder water in zee blijft het dan ook niet rustig. Hoge golven veroorzaken op de bodem veel deining. Daarvan kun je op het strand soms de gevolgen waarnemen.
 • Gelderland is de groenste provincie en moet dat blijven
  [released on: 22/02/2020]
  Van de bijna tienduizend hectare nieuwe natuur die Gelderland vóór 2027 moet aanleggen, is 53 procent al klaar. Dat staat in een rapportage over de voortgang van het realiseren van het Gelders Natuurnetwerk.
 • De soortenrijkdom van eilandvogels wereldwijd verklaard
  [released on: 22/02/2020]
  Ooit afgevraagd waarom eilanden zoals de Galapagos en Hawaii zoveel unieke vogelsoorten herbergen? Biologen van onder andere Naturalis Biodiversity Center liepen rond met deze vraag, want wat verklaart het aantal vogelsoorten op een eiland? Het antwoord hierop is gebleken uit een uitgebreide studie waarbij van honderden soorten eilandvogels hun gebied, isolatie en diversiteit is bestudeerd.
 • Onzichtbare stipjes op onze wereldbol: protisten in kaart gebracht
  [released on: 22/02/2020]
  De bodem zit vol protisten: eencellige organismen die geen dieren, planten, bacteriën of schimmels zijn. Voor het eerst hebben wetenschappers, onder wie Stefan Geisen van het NIOO, in kaart gebracht wat voor protisten je waar kunt vinden. Het onderzoek belicht ook het belang van deze verborgen groep bodembewoners.
 • Amfibieëntrek in februari al gestart
  [released on: 21/02/2020]
  In deze zachte winter van 2020 is de amfibieëntrek in februari al lokaal op gang gekomen met twee piekjes rond 1 en 16 februari (zowel padden als salamanders). Het hoogtepunt wordt de komende weken verwacht, de dagelijkse ontwikkelingen zijn te volgen via www.padden.nu. Vorig jaar zijn er 200.000 amfibieën overgezet door de vrijwilligers die de dieren helpen veilig de weg over te steken.
 • Wereld Natuur Fonds financiert nieuwe leerstoel Veerkrachtige agrarische landschappen voor natuur en mens @wnfnederland @univgroningen
  [released on: 21/02/2020]
  Voor een toekomstbestendige landbouw voor natuur én boer is behoefte aan meer inzichten en meer kennis over hoe landbouw en natuur elkaar kunnen versterken. Om deze reden financiert het Wereld Natuur Fonds de nieuwe leerstoel ‘Veerkrachtige agrarische landschappen voor natuur en mens’, van prof. dr. Pablo Tittonell aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 • Tientallen papegaaiduikers geteld op de Nederlandse Noordzee
  [released on: 21/02/2020]
  Sinds 1989 worden zes maal per jaar alle vogels en zoogdieren boven en in de Nederlandse Noordzee geteld. Begin februari werden er verrassend genoeg tientallen papegaaiduikers geteld. Dit betekent dat er mogelijk op de hele Nederlandse Noordzee meer dan duizend papegaaiduikers aanwezig waren. Een enorm aantal.
 • Klimaat en gezondheid, een nieuw perspectief
  [released on: 20/02/2020]
  Klimaatverandering raakt aan alle thema’s op de Atlas Leefomgeving. Het heeft een relatie met de bodem en met de luchtkwaliteit, maar ook met hoe we onze vrije tijd doorbrengen en hoe we onze bebouwde omgeving inrichten. Tijd dus voor een ‘nieuw’ thema op Atlas: klimaat!
 • Let bij #bomenbeheer op #vleermuizen, ook bij #stormschade
  [released on: 20/02/2020]
  Door de stormen Ciara en Dennis zijn er in Nederland bomen omgewaaid of zijn er grote takken afgebroken. Veel andere bomen hebben zoveel schade opgelopen dat ze alsnog kunnen omvallen of takken verliezen. Om onveilige situaties te voorkomen kan noodkap of noodsnoei nodig zijn. Met zes eenvoudige stappen kan voorkomen worden dat in die bomen aanwezige vleermuizen schade oplopen.
 • Libellen herkennen moeilijk?
  [released on: 20/02/2020]
  Als je mensen vraagt of ze libellen willen tellen, krijg je vaak de reactie: “Ik vind ze wel heel leuk hoor, maar ik kan ze echt niet uit elkaar houden”. Voor veel mensen is er een drempel om mee te doen. Toch zijn er niet eens zo heel veel soorten; als je weet waarop te letten, valt het herkennen mee. Om dit te ervaren organiseert De Vlinderstichting de komende tijd libellenherkenningscursussen.
 • Dertig nieuwe bloemenweides in Zuid-Holland
  [released on: 19/02/2020]
  De idylles van de Vlinderstichting zijn een landelijk succes: plekken waar bewoners samen bloemrijke graslanden inzaaien voor vlinders, bijen en mensen. Nu heeft ook Zuid-Holland de aanleg van idylles omarmd. Bezoekers en bewoners kunnen in verschillende steden en dorpen genieten van dertig nieuwe bloemweides.
 • Daadkracht kabinet tegen stikstof ontbreekt. Aard probleem dringt niet door
  [released on: 19/02/2020]
  Het kabinet trekt extra geld uit voor de aanpak van de stikstofcrisis: 350 miljoen voor uitkoop van veehouders en 172 miljoen voor technische oplossingen in stallen. Het maakt pijnlijk duidelijk wat er allemaal niet gebeurt. Er is geen transitie naar een duurzame kringlooplandbouw. De oorzaak van het probleem wordt niet aangepakt en zolang dat niet gebeurt is het wachten op de volgende crisis.
 • Vroege melding Lentebekerzwam van Stadskanaal
  [released on: 19/02/2020]
  Op 15 februari meldden Angela en Antje Boiten uit Stadskanaal de eerste lentebekerzwam voor 2020 op waarneming.nl. Dat is uitzonderlijk vroeg, maar door de zachte winter lijkt alles in versneld tempo de grond uit te schieten. Deze melding was de vroegste melding ooit van de Lentebekerzwam.
 • Invloed van grote grazers op de kwaliteit van duinpoelen
  [released on: 19/02/2020]
  Rondom het jaar 2006 heeft PWN gekozen om in grote gedeelten van het Noordhollands Duinreservaat grote grazers te introduceren. Deze begrazing komt ten goede aan de kwaliteit van de meeste habitattypes in het gebied. Er bestaat echter discussie over de invloed van de grote grazers op de kwaliteit van natte duinvalleien en duinpoelen. Daarom is hier in 2019 een onderzoek naar gestart.
 • Strijd tegen afschot smienten in Zuid-Holland
  [released on: 19/02/2020]
  De overwinterende smienten in Zuid-Holland leken uit de problemen door een verbod op afschot door de rechter. Met het aangekondigde beroep tegen de uitspraak door de provincie, is de toekomst van de eenden echter toch niet meer zeker. Vogelbescherming en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland leggen zich er niet bij neer. Helpt u mee?
 • Zeldzame planten terug in Leusder natuurgebied Groot Zandbrink
  [released on: 18/02/2020]
  In het Leusder natuurgebied Groot Zandbrink waren veel zeldzame plantensoorten door verdroging verdwenen. “Zo’n zeven jaar geleden zijn we begonnen met het aanpakken van de verdroging om het natuurgebied in ere te herstellen”, vertelt Remco Jousma, opzichter en beheerder van het 1.144 hectare grote landgoed van Stichting De Boom. Inmiddels zijn veel zeldzame plantensoorten terug in het gebied.
 • Wehlse bos klimaatbestendiger door bodemvernatting en bosbeheermaatregelen
  [released on: 18/02/2020]
  Het Wehlse bos bij de Gelderse plaats Wehl, grotendeels in particulier bezit, wordt dit jaar klimaatbestendig gemaakt. Dit gebeurt door verschillende maatregelen, waaronder het vernatten van de bodem en gedeeltelijke omvorming van naald- naar loofbos. Klimaatbestendig bos is beter bestand tegen droogte en slaat meer CO2 op.
 • Wisenten op de Slikken van de Heen
  [released on: 17/02/2020]
  Maandag 17 februari 2020 zijn de eerste wisenten losgelaten op de Slikken van de Heen, een natuurgebied van Het Zeeuwse Landschap gelegen op het eiland Sint Philipsland. Zo is de provincie Zeeland de vierde plek in Nederland waar wisenten worden uitgezet in de natuur.
 • Europees vlindermeetnet groeit hard
  [released on: 17/02/2020]
  De sterke achteruitgang van insecten is evident, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Vlinders zijn een kleurrijke, populaire en gemakkelijk te herkennen groep onder de insecten. Iedereen in Europa kan helpen om aantalsveranderingen van deze boeiende insectengroep bij te houden en en zo bij te dragen aan de bescherming ervan. Door het ABLE-project groeit het Europese vlindermeetnet snel.
 • Subsidie voor stadsvogels in Brabant
  [released on: 17/02/2020]
  Ze lijken zo gewoon, maar zijn het steeds minder: vogels in de stad. Om vogels een beter leefklimaat te kunnen bieden in de stadse omgeving, krijgen zij bijzondere aandacht in de subsidieregeling Natuur van de provincie Noord-Brabant.
 • Welke soorten passen bij natuurlijke begrazing?
  [released on: 16/02/2020]
  Veel natuur in Nederland wordt begraasd, maar op de ene plek lopen schapen, elders runderen of paarden en soms damherten, edelherten, wilde zwijnen of zelfs wisenten of waterbuffels. Welke soorten horen hier nu eigenlijk thuis en waarom? En wanneer spreken we van natuurlijke begrazing? Dit artikel in de serie over natuurlijke begrazing in Nederland zoomt hier op in.
 • Redt steenmeel het oude eikenbos op de Veluwe?
  [released on: 15/02/2020]
  Het gaat slecht met het oude eikenbos op de Veluwe. De vitaliteit van de eiken neemt af, vele eiken zijn stervende en er komen geen nieuwe eiken op. De oorzaak ligt in de degradatie van de bodem door de hoge stikstofdepositie. Het uitstrooien van steenmeel lijkt één van de weinige effectieve maatregelen om dit probleem aan te pakken. Deze week is op de Veluwe een omvangrijke praktijkproef gestart.
 • De bedreiging van koraalriffen door trilhaardiertjes
  [released on: 15/02/2020]
  De koraalriffen gaan wereldwijd in een rap tempo achteruit. In de Indo-Pacific (Indische en Stille Oceaan) is het oppervlak van levend koraal met 50% geslonken en in de Caribische Zee zelfs met 80% vergeleken met dertig jaar terug. Men denkt al snel dat dit het gevolg is van menselijke activiteiten. Toch is één van de boosdoeners niet wijzelf, maar het voorkomen van koraalziekten.
 • Wulp verdwijnt op steeds meer plaatsen
  [released on: 14/02/2020]
  Voor Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland was 2019 het Jaar van de Wulp. De extra aandacht voor de grootste steltloper van Europa leidde vooral tot extra zorgen: de soort verdween uit de meeste natuurgebieden en heeft het ook op het boerenland en de Waddeneilanden moeilijk.
 • #Boeren en #vleermuizen. Logisch toch?
  [released on: 14/02/2020]
  Voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg voeren CLM Onderzoek en Advies en de Zoogdiervereniging sinds 2015 projecten uit onder de noemer ‘Boer zoekt Vleermuis’. Het meest recente project in Zuid-Holland laat zien dat boerenerven, stallen en percelen vaak door vleermuizen worden gebruikt. Doel van de projecten is de leefomgeving van vleermuizen op boerenbedrijven te verbeteren.
 • 'De olifant hoort bij onze cultuur'. Hoe een stroper natuurbeschermer werd
  [released on: 14/02/2020]
  Wat doe je als olifanten regelmatig je akkers vernielen? Ga je doden? Of probeer je het land te delen? In Atjeh koos voormalig stroper Muslim voor de natuur. "Vrede is alleen mogelijk als mens en dier samenleven."
 • Kleinschalige akkers voor de patrijs werken
  [released on: 13/02/2020]
  Toenemende versnippering van leefgebied van de Patrijs in het Vechtpark bij Hardenberg was voor gemeente, provincie, Waterschap, Vogelwerkgroep IVN, Vogelbescherming, Staatsbosbeheer en de agrarische natuurvereniging aanleiding om aan tafel te gaan zitten. Ze legden een aantal kleinschalige akkers aan om de biodiversiteit te vergroten en het leefgebied van de Patrijs te verbeteren. En het werkt!
 • Toekomst voor vlinders in Europa
  [released on: 13/02/2020]
  Voor de vijfde maal vindt dit jaar in Wageningen het vierjaarlijkse internationale congres ‘Future of Butterflies in Europe’ plaats. Deelnemers uit bijna dertig landen komen drie dagen bijeen om over de Europese vlinders en hun toekomst te praten. Er is een vol lezingenprogramma en ook zijn er postersessies waarin vlinderonderzoek uit heel Europa zal worden gepresenteerd.
 • Provincie Utrecht investeert 28 miljoen euro in landelijk gebied
  [released on: 13/02/2020]
  Ontwikkeling van de natuur, goede leefbaarheid van dorpen, nieuwe recreatiemogelijkheden en doorontwikkeling van duurzame landbouw. Voor deze verbeteringen van het landelijk gebied trekt de provincie Utrecht in 2020 ongeveer 28 miljoen euro uit.
 • Meer dan 50.000 #molshopen geteld in het #Mollenweekend
  [released on: 12/02/2020]
  Afgelopen weekend riepen de Zoogdiervereniging, Vroege Vogels, Natuurpunt en de Jaarrond Tuintelling iedereen op om mollen(sporen) door te geven. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven: meer dan 50.000 molshopen zijn gemeld. De mol stond flink in de belangstelling, hopelijk hebben veel mensen iets meer geleerd over dit ondergrondse zoogdier.
 • Salamandertrek start vroeg dit jaar
  [released on: 12/02/2020]
  In zachte winters is februari de ideale maand voor de salamandertrek. Ook de watersalamanders zijn al gestart met de trek naar hun voortplantingswateren. Vrijwilligers helpen de amfibieën op meer dan honderd plekken met een veilige oversteek. De afgelopen twee weken zijn er al meer dan 1500 kleine watersalamanders overgezet!
 • Geplooid sneeuwklokje – onbekend, maar stiekem gewoon aanwezig?
  [released on: 11/02/2020]
  Het relatief onbekende Geplooid sneeuwklokje blijkt na een zoektocht redelijk veel voor te komen in de provincie Groningen. Hoe is de verspreiding van deze look-a-like van Gewoon sneeuwklokje in de rest van Nederland? Zoek je mee?
 • Lelystad moet aan het werk voor blauwe kiekendief
  [released on: 11/02/2020]
  Lelystad werkt alsnog aan herstel van het leefgebied van de blauwe kiekendief. Aanvankelijk vond de stad dit niet nodig en werd de wijk Warande aangelegd in een gebied waar de sierlijke roofvogel sinds jaar en dag zijn eten vond. Na inspanningen van Vogelbescherming Nederland is er nu een gebied aangewezen dat wordt ingericht als foerageergebied voor de soort.
 • Hoe ga je om met door storm afgewaaide oude eikenprocessierupsnesten?
  [released on: 10/02/2020]
  Door de storm Ciara die gepaard ging met zware windstoten, zullen op veel plaatsen oude eikenprocessierupsnesten uit de bomen gewaaid zijn. Deze nesten zitten bomvol brandharen die bij contact gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken bij mens en dier. Veel mensen herkennen de nesten niet als van de eikenprocessierups. Het advies is om afgevallen nesten door professionals te laten verwijderen.
 • Veel aandacht voor natuur in stad en dorp
  [released on: 10/02/2020]
  Alle publiciteit rond de achteruitgang van de biodiversiteit heeft in veel gemeenten geleid tot de roep om meer aandacht voor natuur in de stad. Die roep komt uit de gemeenteraad en soms ook uit de colleges van burgemeester en wethouders, maar vooral door toenemende druk vanuit de bevolking. En gelukkig zijn er volop kansen in het bebouwde gebied.
 • Het edelhert struint door het Groene Woud
  [released on: 10/02/2020]
  Honderd jaar geleden liepen ze vrij rond in wat nu het Groene Woud heet. Op korte termijn worden ze verwacht op de Brabantse natuurbrug van ProRail in natuurgebied De Mortelen, dat hier onderdeel van is. Het edelhert: icoon voor het kloppend hart van het Groene Woud. Naast het edelhert zullen nog veel meer grote en kleine dieren van de natuurbrug gaan profiteren, en zo hun leefgebied vergroten.
 • Genetische tests voor het meten van succes van bescherming zeeschildpadden
  [released on: 09/02/2020]
  Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen identificeerden met genetische testen de geboorteplaatsen van soepschildpadden die tussen 2006-2007 en 2015-2016 binnen Lac Bay, Bonaire foerageerden. Er bleken meer jonge soepschildpadden uit het noordwesten van het Caribisch gebied te komen en minder uit het oostelijke Caribische gebied en het zuidelijke deel van de Atlantische Oceaan.
 • Gebiedsprogramma in Goeree-Overflakkee brengt agrariërs en natuurpartijen samen
  [released on: 08/02/2020]
  De gemeente Goeree-Overflakkee slaagde erin om partijen met uiteenlopende ambities op het gebied van natuur, landbouw, wonen, recreatie en windenergie samen te brengen. Wethouder Daan Markwat vertelt hoe alle partijen de soms conflicterende belangen bij elkaar brachten aan de noordrand van het eiland: “Omdat we eerst keken naar de gedeelde ambities, ontstond er wederzijds begrip."
 • Hoofdseizoen hooikoorts door els op komst
  [released on: 08/02/2020]
  Door het aanhoudende zeer zachte weer begint het hoofdseizoen van de elzenpollen al zeer vroeg dit jaar. Tijdens droge dagen moet de komende twee weken rekening gehouden worden met hoge pollenconcentraties en hooikoortsklachten.
 • Bos-klimaatpilots succesvol: meer dan 80.000 bomen aangeplant
  [released on: 07/02/2020]
  In 2019 zijn er meer dan 80.000 bomen aangeplant voor onderzoek naar klimaatslim bos- en natuurbeheer. Op verschillende locaties zijn aangetaste essenbossen opnieuw ingeplant met loofhoutsoorten, oude dennenbossen zijn gerevitaliseerd en nieuwe voedselbossen zijn aangeplant. De maatregelen passen in de Bossenstrategie, die afgelopen woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.
 • Kans op verwildering tuinplanten groter door ruim aanbod cultivars
  [released on: 07/02/2020]
  Sommige tuinplanten die al sinds lang worden aangeplant, zijn pas recent aan het verwilderen. Uit de verspreidingsgegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna blijkt dat ook enkele potentieel invasieve soorten zich recent verspreiden buiten de locaties waar ze zijn aangeplant. Klimaatverandering kan een verklaring zijn, maar ook het ruimere aanbod aan cultivars speelt mogelijk een rol.
 • Spelen en waterberging gaan hand in hand op vernieuwd schoolplein in Enschede
  [released on: 06/02/2020]
  De Atlas Leefomgeving wil mensen inspireren om (samen) te werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Op onze website gaan wij mooie projecten uitlichten over hoe je hier in de praktijk aan kunt werken. In dit verhaal leest u hoe Susan Olsman, directrice van de openbare basisschool het Stadsveld in Enschede, samen met de gemeente werkte aan een groener schoolplein én een leefbaarder wijk.
 • Kansen voor natuur in agrarisch gebied liggen voor het oprapen
  [released on: 06/02/2020]
  Vandaag verscheen het Living Planet Report ‘Natuur en landbouw verbonden’. Daaruit blijkt dat populaties van wilde diersoorten in agrarisch gebied zijn afgenomen met 50%. Toch kan in agrarisch gebied veel gedaan worden om natuur onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. De Vlinderstichting werkt met veel partijen samen om in agrarische landschappen bewezen effectieve natuurmaatregelen te nemen.
 • WWF Living Planet Report: Nederlandse natuur in grote problemen @wnfnederland
  [released on: 06/02/2020]
  Onze Nederlandse natuur op land staat er slecht voor. Sinds 1990 zijn populaties wilde dieren in zowel open natuurgebieden zoals heide, als in het agrarisch landschap, gemiddeld gehalveerd. Deze zorgwekkende ontwikkeling blijkt uit het vandaag door het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) gepubliceerde Living Planet Report Nederland, getiteld ‘Natuur en Landbouw Verbonden’.
 • Voorjaars- en najaarspaddenstoelen in januari
  [released on: 05/02/2020]
  Het moet niet gekker worden. Paddenstoelen die bekend staan als voorjaarssoorten die al in januari tevoorschijn komen. Op 29 januari werden er Zwartwitte bokaalkluifzwammen aangetroffen aan de rand van een Schoorls schelpenpad, en er waren nog vroegere waarnemingen elders in ons land. Normaal komen ze van maart tot en met juni tevoorschijn. Maar er is nog veel meer aan de hand.
 • Vliegveld Portugal: genadeklap voor de grutto?
  [released on: 05/02/2020]
  Onze grutto's worden bedreigd door de aanleg van een nieuw vliegveld bij Lissabon, Portugal. De Portugese vogelbescherming vraagt om hulp en die krijgt ze natuurlijk. Teken ook de petitie. Laten we gezamenlijk proberen te zorgen dat deze pleisterplaats voor grutto's behouden blijft. De petitie vindt u op de site van Vogelbescherming Nederland.
 • Drie nieuwe vogelsoorten op Bonaire
  [released on: 05/02/2020]
  2019 was een spannend jaar voor vogelaars op Bonaire, omdat er drie nieuwe soorten werden geïdentificeerd. De Bruinborstzwaluw, Witkraaggierzwaluw en Amerikaanse reuzenijsvogel werden toegevoegd aan de langer wordende lijst van lokale vogels op Bonaire.
 • Twee monarchvlinderbeschermers gedood in Mexico
  [released on: 04/02/2020]
  Miljoenen monarchvlinders maken elk jaar een reis van meer dan 3000 kilometer vanuit Canada om de winter door te brengen in een relatief klein bosgebied in centraal Mexico. Maar door klimaatverandering en illegale houtkap wordt dat bosgebied bedreigd en daarmee de monarchvlinders. Vlinderliefhebbers die hiertegen protesteren worden bedreigd en onlangs werden zelfs twee van hen vermoord gevonden.
 • 27 nieuwe bladvlooien in Nederland
  [released on: 04/02/2020]
  In 1926 werd de laatste Nederlandse naamlijst van bladvlooien gepubliceerd. Dit is opvallend, omdat diverse soorten economisch van belang zijn. In het laatste nummer van de Nederlandse Faunistische Mededelingen wordt deze lacune opgevuld. De nieuwe lijst omvat 69 soorten, waarvan er maar liefst 27 nieuw zijn voor Nederland.
 • Waar is de #mol? Landelijke mollen(sporen)telling op 8 en 9 februari
  [released on: 04/02/2020]
  De mol is een zoogdier dat niet vaak in de spotlight staat. Wat weten we eigenlijk over de mol? De mol komt (bijna) overal in Nederland voor, maar waar precies? De Zoogdiervereniging, Vroege Vogels, Natuurpunt en de Jaarrond Tuintelling roepen iedereen op om op zaterdag 8 en zondag 9 februari te zoeken naar mollen(sporen) en deze waarnemingen door te geven.
 • Al honderd gediplomeerde Kleurkeurders
  [released on: 03/02/2020]
  Vorig najaar werd Kleurkeur geïntroduceerd. Met Kleurkeur, onderdeel van Groenkeur, kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers actief aan de slag met een beheer van bermen en groenstroken waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met biodiversiteit. Deze winter zijn de eerste cursussen gegeven en hebben de eerste honderd cursisten met succes het examen gedaan.
 • 22 zeldzame broedvogelsoorten verdwenen uit Oostvaardersplassen
  [released on: 03/02/2020]
  Uit een nieuw onderzoek in opdracht van de provincie Flevoland blijkt dat het hoge aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen tot grote ecologische schade heeft geleid. Tussen 1997 en 2016 zijn in het droge deel van het gebied minimaal 22 zeldzame broedvogelsoorten verdwenen. Deze dramatische verarming is een unicum in de geschiedenis van de Nederlandse natuurbescherming.
 • Zwaluwen brengen lente in Oisterwijk
  [released on: 03/02/2020]
  Het duurt nog even voor de lente komt, maar IVN Oisterwijk kijkt er al reikhalzend naar uit. Aan het begin van de lente hoopt de Vogelwerkgroep weer meer zwaluwen te mogen begroeten. “Het zijn belangrijke vogels, waar er steeds minder van zijn. Maar niet bij de zwaluwtil in Moergestel. Daar zijn we trots op,” vertelt Hannie Nilsen van de zwaluwwerkgroep.
 • Faunapassage onder Biltse Rading verbindt natuur
  [released on: 02/02/2020]
  Op de Biltse Rading in Utrecht is gestart met de aanleg van een faunapassage. De tunnel verbindt de natuur in de regio straks met elkaar en vergroot de biodiversiteit. Dieren als egels, marterachtigen, vleermuizen, ringslangen, dassen, vossen en reeën kunnen via de tunnel veilig onder de weg door naar andere natuurgebieden.
 • Rondtrekkende grazers
  [released on: 02/02/2020]
  Nederland bestaat uit grote en kleine natuurgebieden, landbouwgronden, dorpen, steden en industrieterreinen. Over deze lappendeken liggen (spoor)wegen en kanalen. Daardoor is het voor veel dieren niet mogelijk vrij door het landschap te trekken. Dit keer in de serie natuurlijke begrazing; waarom het aaneenschakelen van natuurgebieden belangrijk is voor de grazers en hun functioneren in de natuur.
 • Bijenlandschap West-Brabant wil bij-vriendelijkste regio worden
  [released on: 01/02/2020]
  Vijftien nieuwe partners hebben zich aangesloten bij Bijenlandschap West-Brabant. Met 34 partners in totaal is het nu de grootste netwerkorganisatie voor bijen en bestuivers in Nederland. Tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het bijenlandschap in Cosun Innovatiecentrum is de ambitie uitgesproken om West-Brabant te ontwikkelen tot de bij-vriendelijkste regio.
 • Nieuwe sluipwesp duikt op in Vondelpark
  [released on: 01/02/2020]
  Dat onze wereld nog vol zit met geheimen over het leven blijkt maar weer eens. In het drukste park van Nederland is een groep van burgers en biologen op ontdekkingstocht gegaan. Het resultaat is een nieuwe soort: de sluipwesp Aphaereta vondelparkensis.
 • Bonaire zet mangroves in het zonnetje op Wereld Wetland Dag
  [released on: 31/01/2020]
  Op 2 februari is het World Wetland Day. Wereldwijd besteden we op die dag extra aandacht aan het belang van wetlands. Het Caribisch Nederlandse eiland Bonaire is rijk aan wetlands. Bonaire is vooral bekend vanwege haar prachtige koraalrif, maar het eiland heeft ook zeegrasvelden en een heel uitgestrekt mangrovegebied. Ook de vrijwilligersgroep 'Mangrove Maniacs' viert zondag World Wetland Day.
 • Boeren en particulieren maken kans op nieuwe ‘Samen voor Biodiversiteitsprijs’
  [released on: 31/01/2020]
  Het stimuleren van samenwerkingen tussen boeren en particulieren om de biodiversiteit in hun regio te versterken, dat is het doel van de 'Samen voor Biodiversiteitsprijs'. Deze stimuleringsprijs van 25.000 euro wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd en is een initiatief van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Inschrijven kan via de website en loopt tot 9 februari 2020.
 • Wandelende takken in Nederland
  [released on: 31/01/2020]
  In Nederland bevindt zich een populatie van de Gallische wandelende tak. Dat is deze week in het vakblad Entomologische Berichten bekendgemaakt. De ontdekking was nogal een verrassing, want deze soort kwam voorheen alleen voor ten zuiden van Parijs. Wandelende takken vormen een eigen insectenorde: de Phasmatodea. Tot nu toe kenden we hier in Nederland nog geen vertegenwoordigers van.
 • Warmer klimaat en stikstof zorgen voor terugkeer Oranje wimpermos
  [released on: 31/01/2020]
  Oranje wimpermos, een stikstofminnend korstmos dat op takken van struiken in warme gebieden groeit, werd de afgelopen jaren steeds noordelijker gevonden in Europa. Nu is Nederland aan de beurt. Alleen in 1843 was er één eerdere vondst van dit fraaie korstmos. Met het warmer wordende klimaat en de hoge stikstofdepositie kunnen we verwachten dat we de soort in de komende jaren vaker gaan vinden.
 • Groot deel gaaien bleef overwinteren na invasie 2019
  [released on: 31/01/2020]
  In het najaar van 2019 maakten we een invasie van gaaien mee, veroorzaakt door een combinatie van een succesvol broedseizoen en voedseltekort. Op basis van tellingen van Sovon lijkt het erop dat zo’n 80.000 van deze najaarstrekkers zijn blijven hangen in onze bossen, tuinen en erven. Naar verwachting trekken ze in april weer richten het oosten.
 • Natuur dankzij evacuatie
  [released on: 30/01/2020]
  Vijfentwintig jaar geleden, op 31 januari 1995, werden meer dan 200.000 mensen geëvacueerd uit het rivierengebied. Het hoge water dreigde de dijken te doorbreken en dan zouden grote delen van de Tieler- en Culemborgerwaarden meters onder water komen te staan. Gelukkig kwam het niet zover, maar dankzij dit hoge water raakte wel de natuurontwikkeling in een stroomversnelling.
 • 'Nederlandse' Velduil trekt naar Libië
  [released on: 30/01/2020]
  Velduilen staan bekend als echte nomaden, die door heel Europa de populatiedynamiek van hun prooidieren (woelmuizen) op de voet volgen. Tijdens hun omzwervingen bereiken sommige uilen in de winter echter ook het Afrikaanse continent. Voor het eerst werd een Velduil die in Nederland broedde, met een GPS-zender tot naar Noord-Afrika gevolgd. Velduil 'Romke' blijkt dit jaar in Libië te overwinteren.
 • Toeristen zetten paradijs op aarde onder druk
  [released on: 30/01/2020]
  Een afgelegen paradijs in Indonesië met de rijkste biodiversiteit ter wereld wordt bedreigd door toeristen. Tot nu toe leek het gebied onaantastbaar voor koraalziektes en klimaatverandering, maar nu is vastgesteld hoe de snelle veranderingen boven water doorwerken onder water. Dat blijkt uit een expeditie van lokale natuurbeschermers en onderzoekers van Wageningen University & Research.
 • Wintersteenvliegen door zacht weer nu ook echt in de winter
  [released on: 29/01/2020]
  Pas in 2010 werd de eerste Negendoornige wintersteenvlieg in Nederland gevonden, bij de Roer in Limburg. Nu de waterkwaliteit stukken verbeterd is ten opzichte van vijftig jaar geleden, lijkt de soort het goed te kunnen volhouden in Midden-Limburg. In januari 2020 is deze wintersteenvlieg niet alleen op nieuwe plekken aangetroffen, maar werd de soort ook extreem vroeg waargenomen.
 • Herintroductie zeldzame bosflora draagt bij aan levendigere bossen
  [released on: 28/01/2020]
  Ondanks de vele inspanningen om de Nederlandse bossen te herstellen, keren vele kenmerkende bossoorten niet terug. Om de terugkeer van (zeldzame) bosplanten mogelijk te maken, werken Bosgroep Zuid Nederland, Unie van Bosgroepen en Wageningen Universiteit samen in het project 'Levendige bossen'.
 • Recordaantal tuinvogeltellers ziet opvallend veel pimpelmezen
  [released on: 28/01/2020]
  Een recordaantal deelnemers zag afgelopen weekend tijdens de Nationale Tuinvogeltelling opvallend veel pimpelmezen. De mees met het blauwe petje eindigde daardoor op de derde plek, achter de huismus en koolmees. In de zomer werden al forse aantallen pimpelmezen gemeld en dat is nu goed terug te zien in de Tuinvogeltelling. De vink, vorig jaar nog goed voor een derde plek, zakte naar plaats zeven.
 • Afname aantal broedende roodsnavelkeerkringvogels op Saba
  [released on: 27/01/2020]
  Marien bioloog Mardik Leopold van Wageningen Marine Research en onafhankelijk ecoloog Michiel Boeken hebben onlangs vier weken op Saba de broedende roodsnavelkeerkringvogels bestudeerd en geringd. Deze relevante lokale populatie wordt bedreigd door katten en ratten. Aan de hand van nieuwe gegevens werd een dramatische afname van het aantal broedparen in de kolonies aan de zuidkant vastgesteld.
 • Zuidelijke heidelibel rukt op in Nederland
  [released on: 27/01/2020]
  Door de opwarming van het klimaat doen zuidelijke libellensoorten het goed in Nederland. Soorten als zuidelijke keizerlibel, zuidelijke glazenmaker en zuidelijke oeverlibel worden steeds vaker en op meer locaties gezien. Ook de zuidelijke heidelibel is in opkomst. Nog nooit werden er zoveel exemplaren gezien als in 2019.
 • Onderzoek naar vegetatieontwikkeling op de Nederlandse Caribische eilanden
  [released on: 26/01/2020]
  In november 2019 bezochten vegetatiewetenschappers van Wageningen Environmental Research en Carmabi (Curaçao) Bonaire om de verandering in soortensamenstelling van de vegetatie te bestuderen. Verschillende plots die twintig jaar geleden werden bestudeerd, werden opnieuw onderzocht.
 • 90% leerlingen Vlinderboom herkende pimpelmees na Tuinvogeltelling
  [released on: 26/01/2020]
  Op dinsdag 21 januari deden alle kinderen van CNS basisschool De Vlinderboom in Ede mee met de Tuinvogeltelling. De 142 deelnemers van groep 3 tot en met groep 8 en de leraren deden aan het eind van de schooldag een tuinvogelquiz. Negentig procent bleek de pimpelmees te herkennen. Nog niet eerder had een groep zo’n hoge score. Oefening in het herkennen van vogels loont dus, en is ook nog nodig...
 • Amerikaanse strandschelp in opmars
  [released on: 26/01/2020]
  In 2017 werd in Zeeland een exotische tweekleppige uit Amerika ontdekt. De soort, Amerikaanse strandschelp, bleek zich in snel tempo te hebben uitgebreid naar het Noordzeekanaal en het Waddengebied. Op de Waddeneilanden was de soort nog niet aangetroffen, maar met kerst 2019 ontving Ameland als eerste dit twijfelachtige cadeau.
 • Natuurlijke oplossingen voor klimaatverandering? Natuurlijk!
  [released on: 25/01/2020]
  Nederlandse overheden zijn druk bezig ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Technische maatregelen, zoals bijvoorbeeld hogere dijken, stuwen en pompen, hebben vaak het nadeel dat ze niet duurzaam zijn en snel vervangen moeten worden. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers maakt zich daarom hard voor meer natuurlijke oplossingen, zogeheten natuurlijke klimaatbuffers.
 • Vernieuwde editie Heukels' Flora verschijnt volgende maand
  [released on: 25/01/2020]
  Heukels’ 'Flora van Nederland', ook wel bekend als 'de Heukels', is misschien wel de bekendste Nederlandse veldgids om planten mee te determineren. Na vijftien jaar krijgt dit standaardwerk een nieuwe editie. Op 13 februari wordt het eerste exemplaar in Naturalis Biodiversity Center uitgereikt.
 • Ecoduct Koekendaal geopend
  [released on: 24/01/2020]
  Vorige week is het ecoduct Koekendaal officieel in gebruik genomen. Dit ecoduct ligt ten oosten van Doetinchem over de A18, de snelweg door de Achterhoek. Op deze plek doorsnijdt de snelweg de beboste rivierduinen langs de Oude IJssel. Het ecoduct is een schakel in de ecologische verbindingszone van het Montferland naar de Slangenburg: twee van de grotere bosgebieden in de Achterhoek.
 • Speurhonden in Australië op zoek naar koala’s
  [released on: 24/01/2020]
  In Australië hielpen regens de brandweerlieden de afgelopen dagen om enige controle te krijgen over de branden die er woeden, al is het gevaar nog lang niet geweken. Gesteund door de vele donaties die binnenkomen, zet WWF-Australië ondertussen alles op alles om overlevende dieren op te speuren en te redden. Speciale teams met speurhonden gaan op pad om overlevende koala's te vinden.
 • Grote grondgebonden zonneparken beïnvloeden de bodem en het bodemleven
  [released on: 23/01/2020]
  Grondgebonden zonneparken dekken grote stukken bodem af, waardoor licht wordt weggehouden en de bodem lokaal droger wordt. De verwachting is dat hierdoor de vegetatiegroei en het ontstaan van organische stof afnemen, waardoor er minder voedsel beschikbaar komt voor het bodemleven. De metingen van studenten van Wageningen Universiteit bij vier zonneparken bevestigen deze hypothese.
 • KNNV Veldgids Diersporen Europa geheel herzien en uitgebreid
  [released on: 23/01/2020]
  Recentelijk is de nieuwe Veldgids Diersporen Europa verschenen: een compleet herziene en uitgebreide uitgave van de Veldgids Diersporen uit 1999. In de nieuwe uitgave worden de sporen van ruim 340 soorten zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën uitgebreid behandeld: loopsporen, wissels, vraatsporen en prooiresten, foerageersporen en voedselvoorraden, uitwerpselen, braakballen en vervellingen.
 • Hoe gaat het met de twaalf sterkst bedreigde vlinders?
  [released on: 23/01/2020]
  Het duurt nog even, maar op 7 maart is weer de Landelijke Vlinderdag in de Junushoff in Wageningen. Dit jaar is het thema ‘Tien jaar Tien voor 12’. Hoe gaat het met de twaalf soorten die tien jaar geleden het zeldzaamst waren in ons land? Hebben ze nu allemaal tien populaties zoals we toen wilden? Op de Vlinderdag komt dat uitgebreid aan de orde, maar er gebeurt veel meer.
 • Minder plastic in de natuur dankzij nieuwe app
  [released on: 22/01/2020]
  Het is van groot belang voor onszelf, maar ook voor bijvoorbeeld zeeschildpadden en andere zeedieren, dat we van onze ‘plasticverslaving’ afkomen. Daarom lanceert het Wereld Natuur Fonds (WWF) de Plastic Afvallen app. Deze app bestaat uit een dertig dagen-challenge waarmee je stapsgewijs en op een leuke manier plastic kunt verminderen. Goed voor jou, goed voor de natuur.
 • Kruidenrijk boeren: meer biodiversiteit, gezondere koeien
  [released on: 22/01/2020]
  Melkveehouder Ad van Rees stimuleert de variatie aan kruiden op zijn weiland: zo maakt hij de sloten schoon en gebruikt hij aan de randen geen kunstmest. Dat is niet alleen goed voor de biodiversiteit, het kruidenrijk product van zijn land werkt ook als een natuurlijke antibiotica voor zijn koeien. Van Rees: “Meer bloemen en planten aan je rand betekent dat de kwaliteit van je land beter wordt.”
 • Paddenstoelen gevonden op de buitenste helmduinen van Texel
  [released on: 22/01/2020]
  Paddenstoelen die gevonden worden in de buitenste kustduinen zijn echte buitenbeentjes. Er zijn maar weinig paddenstoelensoorten die het juist moeten hebben van de extreme omstandigheden hier. Als er een paddenstoel wordt gevonden, dan is de kans redelijk groot dat het iets bijzonders is. Dat ondervond Leonard Minkema van de Nederlandse Mycologische Vereniging na een bezoek aan De Hors op Texel.
 • Drie keer wat u nog niet wist over de pimpelmees
  [released on: 21/01/2020]
  Komend weekend barst de Nationale Tuinvogeltelling los. De grote vraag dit jaar is hoeveel pimpelmezen er geteld worden, want er lijkt sprake van een invasie. Daarom drie keer wat u nog niet wist over de pimpelmees. Wist u bijvoorbeeld dat ze uv-licht kunnen zien en dol zijn op room?
 • Zachte winter houdt vlinders actief
  [released on: 21/01/2020]
  Het is tot nu toe een erg zachte winter. Er is nauwelijks vorst geweest en veel dagtemperaturen liggen ruim boven de vijf graden Celsius. Dit zorgt ervoor dat sommige vlinders niet in winterrust gaan, maar gewoon actief blijven. Er zijn zelfs al echte voorjaarsvlinders gezien, maar dit zijn ‘foutjes’.
 • Koolmees eet ook dennenprocessierupsen
  [released on: 20/01/2020]
  Het Kenniscentrum Eikenprocessierups wil zich goed voorbereiden op de komst van de dennenprocessierups in Nederland. Hiervoor volgen we de verschillende natuurlijke vijanden van de rupsen in Spanje. Koolmezen blijken wel te weten hoe ze moeten omgaan met de rupsen vol met brandharen.
 • Peters Jeugdnatuurwacht laat kinderen natuur ook vóélen
  [released on: 20/01/2020]
  "Buiten zijn heb ik altijd fantastisch gevonden". En: "Ik zit bijna elke dag in de natuur". Twee quotes van Vughtenaar Peter Maessen die alles zeggen over zijn liefde voor de natuur. Een liefde die hij bovendien deelt met anderen, onder meer als voorzitter van Jeugdnatuurwacht Vught en natuurpark De Kwebben.
 • Kijken naar aaseters kan weer live
  [released on: 19/01/2020]
  Dode dieren zijn onmisbaar in de natuur. Het is eten en gegeten worden. ARK Natuurontwikkeling, BuitenGewoon en Staatsbosbeheer geven je vanaf vandaag weer een uniek kijkje in deze oneindige cyclus van leven en dood.
 • Natuurgebieden Kempen~Broek na 10 jaar verbonden
  [released on: 19/01/2020]
  ARK Natuurontwikkeling en Natuurmonumenten werken in GrensPark Kempen~Broek al tien jaar aan het verbinden van natuurgebieden. Nu is er een reuzenstap gezet op weg naar robuustere natuur. Op vier plaatsen werden wildroosters geplaatst, waardoor twee aaneengesloten gebieden ontstonden van in totaal 217 hectare.
 • Vlinders als tijdmachine
  [released on: 18/01/2020]
  Hoe vergelijken we hedendaagse biodiversiteit met die van vroeger? Om deze vraag te beantwoorden digitaliseert Naturalis Biodiversity Center de Van Groenendael-Krijger collectie. Deze verzameling tropische vlinders is in de jaren 30 op Java en Flores bijeengebracht door de arts J.M.A. van Groenendael. De collectie biedt onderzoekers een uniek kijkje in de biodiversiteit van het verleden.
 • Opmerkelijke rijkdom grote katten op grens Myanmar en Thailand
  [released on: 18/01/2020]
  Van alle grote kattensoorten ter wereld worden er tenminste zeven aangetroffen in één enkel landschap op de grens van Thailand en Myanmar. Maar volgens een rapport van WWF worden deze bijzondere katten steeds meer bedreigd. WWF schetst een actieplan om ze te behoeden voor uitsterven.
 • Albino zeehond met zender naar zee
  [released on: 18/01/2020]
  Snow White, de jonge albino zeehond die in oktober in de opvang van Ecomare kwam, is op woensdag 15 januari teruggegaan naar zee. Hersteld van zijn longworminfectie en met een gewicht van 40,7 kilo is hij helemaal klaar om op eigen benen te staan. Voor vertrek kreeg Snow White van zeehondenonderzoeker Sophie Brasseur een zender. Hierdoor kan hij de komende tijd gevolgd worden.
 • Geaderde stekelhoren ontdekt in Oosterschelde
  [released on: 17/01/2020]
  Op 9 januari viste een mosselkweker een grote slak van zestien centimeter op van een mosselperceel bij de Zandkreek in de Oosterschelde. De oplettende kweker meldde zijn vangst bij Jeroen Wijsman, marien ecoloog bij Wageningen Marine Research. Wijsman stelde vervolgens vast dat het een volwassen exemplaar van de Geaderde stekelhoren betreft, een invasieve roofslak die zich voedt met schelpdieren.
 • Lotgenoten van de koala en de kangoeroe
  [released on: 17/01/2020]
  De koala en de kangoeroe vormen het gezicht van de dierlijke slachtoffers van de bosbranden in Australië. Iedereen heeft hartverscheurende beelden gezien van hun verbrande neuzen en poten en angstige gedrag. Maar het vuur en verlies van leefgebied en voedsel treft veel meer diersoorten, waaronder een aantal dat al bedreigd was vóór de apocalytische branden uitbraken.
 • Vijf miljoen watervogels tellen
  [released on: 17/01/2020]
  Komend weekend is het tijd voor de jaarlijkse Midwintertelling van watervogels. Een internationale telling, van IJsland tot Zuid-Afrika, die aan zijn vierenvijftigste (!) editie toe is. Nederland, met zijn milde winters en vele wateren, is traditioneel van groot belang voor vele soorten. Wat kunnen we ditmaal verwachten? Daar krijgen we een idee van als we recente resultaten bekijken.
 • Het klimaat verandert, ook in de duinen
  [released on: 16/01/2020]
  Al meer dan een eeuw worden neerslaghoeveelheden in ons land systematisch gemeten. Sinds 1932 wordt door PWN op verschillende locaties binnen het Noordhollands Duinreservaat bijgehouden hoeveel neerslag er valt. Dit levert een interessante tijdreeks op die een beeld geeft van veranderingen in het neerslagpatroon in de tijd. Er valt niet alleen meer regen, ook wisselen uitersten elkaar vaker af.
 • De #mopsvleermuis is #Europese #Vleermuis van het Jaar #2020 - #2021
  [released on: 16/01/2020]
  BatLife Europe, een koepelorganisatie voor de bescherming van vleermuizen, roept de mopsvleermuis uit tot de 'Europese Vleermuis van het Jaar 2020-2021'. De mopsvleermuis geeft menig Nederlandse vleermuisliefhebber vlinders in de buik. Na officieel uit Nederland te zijn verdwenen zijn er recent weer enkele waarnemingen in Nederland gedaan. Een vleermuis die dus wat extra aandacht verdient!
 • Kleur in deze grijze dagen: #januarivlindermaand
  [released on: 16/01/2020]
  Hoewel we midden in de winter zitten en er veel donkere en grijze dagen zijn, is het op Twitter kleurig en warm. Iedere januaridag staat er een vlindersoort centraal en vele tientallen mensen plaatsen dan foto’s van die soort, soms met hele verhalen erbij. Regelmatig zijn er zoveel reacties dat #januarivlindermaand trending topic is!