This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Cahier Biogrondstoffen. Van fossiel naar biomassa

Dit cahier Biogrondstoffen beschrijft de mogelijkheden en technieken om biomassa te verkrijgen en om te zetten in bruikbare en commercieel toepasbare biogrondstoffen. Het cahier besteedt ook aandacht aan de belemmeringen voor een dergelijke groene economie. Een duurzame productie van biomassa en biobrandstoffen op grote schaal vereist goede voorwaarden, zodat de omstandigheden van mensen in arme landen en het milieu niet verslechteren, maar juist verbeteren. Met die gedachte en gezien de ontwikkelingen in de technologie, is de redactie van het cahier Biogrondstoffen voorzichtig optimistisch over de toekomst van een groene, mede op biomassa georiënteerde, economie.

Concerned URL http://www.biomaatschappij.nl
Source Stichting Biowetenschappen en Maatschappij
Release date 28/03/2013
Geographical coverage Netherlands

De moderne economie stort in zonder energiebronnen. Deze halen we voornamelijk uit aardolie, steenkool en gas: de fossiele brandstoffen. Die raken op, zijn niet duurzaam en versterken het broeikaseffect. Alternatieve energiebronnen zoals zonnecellen en windmolens kunnen niet alle behoefte aan energie en materialen opvangen. Er zijn dus nog andere alternatieven nodig. Energie uit biomassa kan een oplossing zijn.