This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Cahier Biodiversiteit: meer dan alleen soorten

In dit cahier wordt de bijzondere biodiversiteit in Nederland beschreven en wat het nut ervan is voor de mens. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het huidige biodiversiteitsbeleid in Nederland en daarbuiten, waaronder verschillende manieren om biodiversiteit te behouden en te stimuleren. Heeft een dier, een plant, zelfs een bacterie het recht om te blijven bestaan, zelfs al heeft dit totaal geen nut voor de mensheid, of is het misschien zelfs schadelijk? Heeft het pokkenvirus evenveel recht op bescherming tegen uitroeiing als de Bengaalse tijger? U kunt het cahier inzien via onze website: http://www.biomaatschappij.nl/cahiers/biodiversiteit.

 

Concerned URL http://www.biomaatschappij.nl
Source http://www.biomaatschappij.nl/cahiers/biodiversiteit/
Release date 28/03/2013
Geographical coverage Netherlands

Dit cahier Biodiversiteit gaat in op de vraag wat biodiversiteit is, hoe belangrijk deze is voor het voortbestaand van de mens en of het daarvoor nodig is alle soorten te beschermen, dan wel dat we het ook met minder kunnen.