This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Bruisende Beursvloer Biodiversiteit leidt tot talloze matches

De centrale hal van het Provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch was woensdagmiddag 17 november omgetoverd tot een bruisende Beursvloer Biodiversiteit. Bijna 400 deelnemers maakten kennis met ruim 50 initiatieven die aantonen dat biodiversiteit oplossingen voor tal van maatschappelijke vraagstukken kan bieden. Tussen de deelnemers ontstonden vele matches; afspraken voor latere samenwerking.

Release date 19/11/2010

De Beursvloer vormde de kroon op de Brabantse activiteiten rond dit Internationale Jaar van de Biodiversiteit. In de presentaties tijdens de plenaire sessie die vooraf ging aan de Beursvloer werd het grote economische belang van biodiversiteit onderstreept, maar ook de niet te onderschatten waarde van biodiversiteit voor het welzijn van de mens. Vanuit de constatering dat wij naast de huidige economische crisis tevens een onderliggende, en veel belangrijkere biodiversiteitscrisis beleven, werd gewezen op het grote belang van lokale initiatieven als antwoord op deze mondiale vraagstukken. De Beursvloer met haar grote verscheidenheid aan lokale projecten is het bewijs dat er in de samenleving voldoende inspiratie is om hiermee aan de slag te gaan.

Op de Beursvloer werd druk gehandeld in kennis en ideeën. Er werd tevens flink genetwerkt met het oog op toekomstige samenwerking en gezamenlijke projectontwikkeling. De één na de andere match werd geregistreerd en beloond met wuppies, die aan het einde van de anderhalf uur durende Beursvloer op talloze schouders prijkten. Toen de laatste gongslag het einde van de Beursvloer aankondigde waren er maar liefst 176 matches gesloten!

Een willekeurige greep uit de gesloten matches geeft te kennen dat Het Groene Woud Rund en HAS Den Bosch een match hebben gemaakt over het implementeren van bioproducten van Het Groene Woud Rund in de HAS kantine. De Vlinderstichting en Hoveniersbedrijf Green Fingers hebben een match voor samenwerking op het gebied van tuinen en dakbegroeiing behaald en Ecodorp Brabant en Gemeente Veghel tot slot sloten een match over een mogelijke locatie voor Ecodorp Brabant in het project Veghels Buiten. De dag na de beursvloer hebben deze laatste twee partijen al contact gelegd voor een vervolgafspaak hierover.

Een beschrijving van alle projecten die op de Beursvloer werden gepresenteerd is terug te vinden in het programmaboekje dat speciaal voor dit evenement werd gemaakt. Een gedetailleerder overzicht van de resultaten zal binnenkort beschikbaar zijn op www.biodiversiteitbrabant.nl/beursvloer.

De Beursvloer werd tevens aangegrepen om de eerste resultaten van het NME-arrangement ‘Brabantse Parels van Biodiversiteit’ te presenteren. Zes nieuwe samenwerkingsverbanden die tot doel hebben de kennis op het gebied van natuur- en milieueducatie breder in te zetten en naar andere sectoren uit te dragen werden op een ludieke manier gepresenteerd. Aansluitend verzorgde topkok Albert Kooy een speciale presentatie over de duurzame Nederlandse keuken van de toekomst.

De organisatie van de Beursvloer was in handen van het ECNC-European Centre for Nature Conservation, in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en het IVN Consulentschap Brabant.