This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Brabant zet fors in op biodiversiteit

In de provincie Noord-Brabant is in het voorjaar van 2010 een uniek samenwerkingsverband gestart: het NME-arrangement 'Brabantse Parels van Biodiversiteit'. Overheden en organisaties werken hierin gecoördineerd samen aan natuur- en milieueducatie (NME) voor biodiversiteit. NME is bij uitstek geschikt om de waardering voor en duurzaam handelen rond biodiversiteit in de samenleving structureel te vergroten. 15 Brabantse gemeenten hebben daarom, samen met provincie, waterschappen en natuur- en milieuorganisaties 1,8 miljoen euro op tafel gelegd voor de uitvoering. Agentschap NL levert vanuit het landelijk programma NME een bijdrage van 900.000 euro.

Release date 05/10/2010

Uit een Brabantse inventarisatie eind 2009 bleek dat er zo’n 100 NME-initiatieven zijn ontwikkeld op het gebied van biodiversiteit. Velen daarvan komen uit enthousiasme tot stand, maar worden bijvoorbeeld slechts in één gemeente uitgevoerd of lopen maar een beperkte periode. Het ambitieuze arrangement ‘Brabantse Parels’ streeft naar kruisbestuiving, schaalvergroting en bestendiging van alle losse initiatieven.

 

De Taskforce Biodiversiteit Noord-Brabant is bestuurlijke partij en opdrachtgever van dit project. De projectcoördinatie van het arrangement ligt in handen van ECNC-European Centre for Nature Conservation en IVN Consulentschap Brabant.

 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het NME-arrangement? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een email te sturen naar Hanneke Wijnja, wijnja(at)ecnc.org.