This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Blog uit Nairobi op naar CoP 10 nr. 1

In de aanloop naar de tiende vergadering van de Conferentie van Partijen (CoP10) wordt het steeds drukker op de internationale biodiversiteitsagenda. Er wordt druk onderhandeld over een protocol over toegang tot genetische bronnen en de verdeling van de opbrengsten. Er wordt gewerkt aan een nieuwe organisatie die a la IPCC voor biodiversiteit de brug moet slaan tussen wetenschap en beleid. En deze week is in Nairobi de Working Group on Review of Implementation (WGRI) bijeen, een technisch voorportaal voor de CoP10, om besluiten voor te bereiden over het strategisch plan voor het biodiversiteitsverdrag, nieuwe doelen voor biodiversiteit en de financiering van biodiversiteitsbeleid. Voor Nederland is deze vergadering vooral belangrijk omdat hier de eerste basis kan worden gelegd voor het Green Development Mechanisme, een nieuw instrument om private financiering in biodiversiteit te bevorderen. Maandenlang lobbywerk moet hier uitmonden in een referentie aan het GDM in een van de WGRI-aanbevelingen.

Release date 24/05/2010

De EU-voorbereiding verloopt volgens het vaste stramien: onafgeronde spreekteksten, geen akkoord over gewenste wijzigingen van de concept-aanbeveling, en geen discussie over de strategie, terugvalopties. De EU begint hier doodleuk op zondagmiddag de uit Brussel meegebrachte conceptinbreng te polijsten en af te maken. Een lang en pijnlijk proces, waarbij over de Engelse tekst wordt onderhandeld; vervolgens wordt die in het Spaans vertaald, door het Spaanse voorzitterschap voorgelezen en door de tolken terugvertaald naar het Engels, in een versie die op verschillende punten dan afwijkt van wat we zelf bedoeld hadden.. afijn.
Zondagmiddag dreigde zo’n EU-vergadering echt te verzanden en leken we collectief te hebben vergeten waarover het ook al weer ging. Tot er pal naast de zaal een paar apen uit de boom vielen en met veel geraas een fantastische show gaven. Oh ja, het gaat over biodiversiteit…

 

Rol private sector
Maar uiteindelijk komt alles op zijn pootjes terecht (zelfs die apen). Op maandag gaan twee collega’s de WGRI-meeting in, waar het ondermeer gaat over het betrekken van de private sector. De discussie loopt voorspoedig en er lijkt steun te zijn voor het Jakarta Charter, de uitkomsten van een meeting in november over business&biodiversity (zie eerdere blogs). Ik weet niet of alle partijen het zich ten volle realiseren, maar daarmee wordt nogal wat afgesproken: biodiversiteits offsets als mechanisme, een oproep aan bedrijven om biodiversiteitsneutraal en bij voorkeur biodiversiteitspositief te zijn (Net Positive Impact) en ook het Green Development Mechanisme, als initiatief dat moet worden doorontwikkeld. We zullen zien of het inderdaad zo voorspoedig blijft gaan.
Intussen zit ik, met collega Erik van Zadelhoff de hele maandag in EU-coordinatie om het eens te worden over de EU-inzet voor de CBD-Resource Mobilisation Strategy. Hier staat voor ons het GDM centraal. Als we de EU niet meekrijgen gaat het initiatief kopje onder. Maandenlang investeren, een presentatie in Brussel en vorige week nog een gesprek met de Commissie betalen zich nu uit: het GDM komt in de EU-inzet. Met dank aan collega’s van Duitsland en de Commissie. De inzet komt er op neer dat we willen dat onder de vlag van de CBD de discussie over het GDM wordt uitgebreid en voortgezet, op basis waarvan we een ‘pilotfase’ kunnen ingaan na CoP10.

Bedrijfsleven afwezig
Tussendoor een lunchbijeenkomst over biodiversiteits offsets voorgezeten. Weer een wervende presentatie door Kerry ten Kate, zoals altijd. Haar BBOP-programma wordt door Nederland ondersteund en ook voor offsets willen we hier in WGRI vooruitgang. Er is veel interesse en een positieve discussie; maar het bedrijfsleven is niet aanwezig bij WGRI (kan wel, maar er is geen interesse) en de goede samenwerking in BBOP kan dus niet worden bevestigd. De CBD kan het zich aantrekken dat we kennelijk niet relevant zijn voor het bedrijfsleven in dit stadium (wel op CoP10 natuurlijk, maar dan is er al van alles voorgekookt). En dat terwijl het betrekken van het bedrijfsleven een speerpunt van veel van de leidende partijen bij dit verdrag (Duitsland, Japan en ook Nederland) is. Wat moeten we doen om wél relevant te worden? Een bedreiging vormen? Verleiden, met nieuwe instrumenten? Allebei misschien wel.  Maar ook onszelf wat serieuzer nemen: geen woorden, maar daden. Korte maar scherpe aanbevelingen en besluiten. Afrekenbare doelen in plaats van tranentrekkende teksten. Maar ja, wordt het daar met 194 landen maar eens!

Maar, laat ik niet somberen. Al met al (voor NL) een hele vruchtbare eerste dag, waarbij de voortekenen goed zijn. Alles is in stelling gebracht, via het Jakarta Charter en de EU-inzet op de Resource Mobilisation Strategy. Goedgemutst gaan we als NL-delegatie naar de CBD-receptie, waar we snel weer ontsnappen om met het team van Earthmind (doet voor NL het GDM-lobbywerk), onze Duitse vriend en Kerry ten Kate naar de Nairobi Club te gaan. Deze club (denk aan Out of Africa, Dennis Fynch Hatton en Karen Blixen) is sinds 1930 nauwelijks veranderd (afgezien van een groot flatscreen TV aan de muur in een van de zalen). Leren fauteuils, open haarden, schemerlampjes, fluisterende gezelschappen en G&T drinken op het terras, uitkijkend op het cricketveld. Een sentimental journey, als voorbereiding op een tweede dag, waarin de tegenstellingen scherper zichtbaar zullen worden en er meer duidelijk zal worden over de slaagkansen voor een GDM.

Arthur Eijs

Secretaris Taskforce Biodiversiteit en werkzaam bij VROM