This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Blog uit Jakarta nr 4: duurzaam rapporteren

Arthur Eijs, secretaris van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen, is in Jakarta voor de 3e bijeenkomst van de werkgroep Business & Biodiversity Challenge, een van de werkgroepen die actief zijn onder de Convention on Biological Diversity (CBD). Doel van de werkgroep is om de private sector bij de beleidsvorming rond biodiversiteit te betrekken. Hij houdt een digtiaal dagboek bij. Lees mee.

Source Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen
Release date 03/12/2009

Dat duurzaam rapporteren slaat niet op deze blog; dit is namelijk de laatste. Gisteren besloten we de CBD Business & Biodiversity meeting, vandaag doen we nog mee aan een workshop (15 mensen) van het World Resources Institute. Zij ontwikkelden de Ecosystem Services Review, een tool die bedrijven helpt de afhankelijkheden van en invloeden op ecosysteemdiensten te analyseren. Aan de pilotfase deed o.a. Akzo/Nobel mee. In een multistakeholder dialoog wil men nu verkennen hoe de ESR kan worden gebruikt in andere instrumenten, met name het duurzaam rapporteren (vandaar ..) ex GRI, het Global Compact Model van UNEP en ISO 14001.

Als snel duiken we de inhoud in. Sterke punten van de ESR: gebruikmaken van de Millennium Ecosystem Assessment, een simpel vragenschema en goede uitleg en voorbeelden. Minder sterk: de analyse is nog erg kwalitatief en bedrijven blijven met de vraag zitten wat ze vervolgens met de analyse kunnen/ moeten. Een gewetensvolle toepassing van de ESR op een groot bedrijf kost ook wel zo’n 40.000 $. Als stand alone tool zal het niet snel door heel veel bedrijven worden gebruikt (tot nu toe, in een jaar tijd, zo’n 300). De bedoeling is dus om de ESR te integreren in bestaande systemen die al door bedrijven worden gebruikt, zoals ISO 14001.

De discussie gaat uiteindelijk vooral over de relatie met duurzaam rapporteren zoals uitgewerkt door het Global Reporting Initiative GRI. De biodiversiteitindicatoren van GRI zijn uiterst beperkt en traditioneel en het is de bedoeling om daar verandering in te brengen door samen met WCMC indicatoren voor ecosysteemdiensten te ontwikkelen. Momenteel ligt een budgetaanvraag op ons bordje in Den Haag! Uiteraard zijn John en ik hier dus al vier dagen bezig om GRI, WCMC, WRI en de World Business Council on Sustainable Development aan elkaar te koppelen, en dat is aardig gelukt: WRI en GRI hebben afspraken gemaakt, en de rest volgt. Nu nog financiering, maar daar gaan we het maandag weer met Henk de Jong over hebben.

Mijn suggestie om een sectorbenadering te kiezen en per sector de ESR te specificeren (welke ecosysteemdiensten zijn typisch relevant, welke handelingsperspectieven zijn er, welke indicatoren) wordt door een dame van Price Waterhouse Cooper opgepakt en doorvertaald naar de (bestaande) 12 sectordocumenten voor MVO, gemaakt door UNEP. Als we daar eens een zinnige aanvulling op konden geven, nog voor CoP10…. Ricardo Gomes, van een Braziliaanse NGO springt in het gat door er op te wijzen dat we dan in de Business & Biodiversity strategie, die op CoP10 moet worden vastgesteld afspraken kunnen maken over het gebruik van deze documenten. Kortom, allemaal enthousiaste mensen die haasje-over snel de ‘ideale’ oplossing bedenken. Maar ja.. straks allemaal naar huis, en dan per email proberen de energie erin te houden en de mooie voornemens ook uit te voeren. Maar goed, er zijn werkafspraken gemaakt en we houden moed!

We sluiten af met een discussie over integratie met andere instrumenten dan GRI. Ik geef aan dat wat mij betreft MER de eerstvolgende prioriteit heeft (meer dan ISO of de Global Performance Standards van UNEP), aansluitend bij de richtlijnen van de CBD daarvoor. WRI heeft hiervoor niet de middelen, maar geeft net als anderen in de meeting wel aan het een mooi plan te vinden. Daar moeten we dus nog eens over doordenken, want als we echt willen dat het denken in termen van ecosysteemdiensten wordt bevorderd is de MER een goed aanknopingspunt. We leggen het op de stapel huiswerk die we mee terugnemen uit Jakarta.

Arthur