This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Biodiversiteit essentieel voor armoedebestrijding

De economische waarde van het wereldwijde verlies aan tropisch bos staat gelijk aan het mondiale verlies door de kredietcrisis. Biodiversiteit en ecosystemen vormen wereldwijd de basis van ons bestaan en ons economisch stelsel. Ontwikkelingssamenwerking moet daar veel meer rekening mee houden.

Release date 20/01/2010

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleit ervoor ontwikkeling weer centraal te stellen in plaats van armoedebestrijding. Over het rapport ‘Minder pretenties, meer ambities’ van de WRR dat maandag verscheen zal ongetwijfeld veel discussie ontstaan. De raad doet een aantal boeiende voorstellen. Zelfredzaamheid van mensen en landen, en adequaat geborgen ‘mondiale publieke goederen’ moeten in de visie van de WRR daarbij het oriëntatiepunt zijn. Dat is verheugend, mits deze keuze leidt tot meer aandacht voor ecologie en economie.

 

Lees verder: extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/4992