This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Bestuurdersontmoeting ‘Biodiversiteit raakt mensen!’

Op 30 juni vindt de bestuurdersontmoeting ‘Biodiversiteit raakt mensen!’ plaats.

Release date 26/05/2010

Biodiversiteit is niet alleen een zaak van tropische regenwouden, maar het speelt zich ook af op lokaal niveau en treft bestuurders in hun portemonnee. Want biodiversiteit raakt welzijn en gezondheid (voedselvoorziening), milieu (klimaatbeheersing), ruimtelijke ordening (waterberging), stedelijke ontwikkeling (wonen in het groen) en financiën (OZB en toerisme). Biodiversiteit raakt mensen dus op veel manieren.

Namens de organisatie nodigt Onno Hoes (gedeputeerde Noord-Brabant, voorzitter Coalitie Biodiversiteitsjaar 2010 en lid van de nationale Taskforce Biodiversiteit) bestuurders uit voor een levendige ontmoeting met andere bestuurders op 30 juni, waarin u op bezoek zult gaan bij één of meer doeltreffende lokale biodiversiteitsprojecten.

Deze ontmoeting -voor bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies- wordt aangeboden door het programma Natuur- en Milieu-Educatie (een initiatief van LNV, VROM en OCW).

Aanmelden: www.biodiversiteitraaktmensen.nl of 024 – 381 33 33.