This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Assen heeft faunaflat

Op 3 november zal wethouder Langius de faunaflat openen. De faunaflat is een uniek, nieuw ontworpen gebouw waarin diverse dieren waaronder vleermuizen onderdak kunnen vinden.

Release date 26/10/2010

In een vijver op het voormalige gasfabrieksterrein aan de Witterstraat te Assen wordt een faunaflat gerealiseerd. Een toren met vestigingsmogelijkheden voor allerlei vogelsoorten, maar ook voor vleermuizen, amfibieën, metselbijen en muur- en dakvegetatie. De toren, die circa 5 meter boven het wateroppervlak uitsteekt en 3 meter boven het omringende maaiveld, bevindt zich op een overgang van stedelijk gebied naar parklandschap.

 

Vogelsoorten als b.v. ringmus, gier- en huiszwaluw, spreeuw, koolmees, zwarte roodstaart en witte kwikstaart kunnen zich in de nestkasten in de spouwmuur vestigen. Iedere soort heeft een andere invliegopening. In de spouwmuur kunnen verder vleermuizen overzomeren. In de koele en zeer vochtige betonnen kern kunnen amfibieën en vleermuizen overwinteren. Op de met kalkrijke specie gevoegde noordelijke gevel is plaats voor muurplanten en in de geboorde gaatjes in de zuidelijke gevel voor metselbijen. Op het sedumdak mag zich van alles vestigen.